Sierpień 2016

Starzec Makary: Rosja – zbawienie od Apokalipsy

Starzec Makary pozostawił przepowiednie, które opisują w szczegółach zdarzenia zachodzące obecnie na świecie. Opisał niepokoje w Europie i zagrażające Rosji problemy:

 

 

 

„To jest straszny znak gniewu Bożego na odstępczy świat. W Europie szaleją polityczne żądze ... Młode pokolenie jest karmione nie mlekiem nauki naszej Cerkwi Świętej, lecz pewnym zagranicznym mętnym trującym duchem ... Powinniśmy pozostawić europejskie zwyczaje, pokochać Świętą Rosję i modlić się za innych. Powinniśmy być zdecydowani w Prawosławiu, modlić się do Boga, żałować przeszłości ... Wspaniałomyślna Europa oddała się sztukom i naukom. Zniknęła tam elementarna, zwykła dobroć."

 

W 1866 roku starca w klasztorze odwiedził hrabia Aleksander Pietrowicz Tołstoj. Chciał uzyskać interpretację swojego snu. Mnich powiedział mu, że nadchodzi czas wydarzeń, o których pisał św. Jan w Piśmie:

 

„Dzieci! To ostatni moment. Słyszycie!? Antychryst nadchodzi. Teraz działa wielu antychrystów, co niewątpliwie zwiastuje koniec!"

 

We śnie hrabiego Tołstoja znalazły się słowa: „Rzym, Troja, Egipt, Rosja, Biblia", które święty mędrzec rozszyfrował w następujący sposób:

 

„Pierwsze trzy były silne, ale zostały zniszczone z powodu swojej pychy i grzechu. W czasie narodzin Chrystusa, Rzym był stolicą wszechświata, ale później unikał prawdy i cierpiał odrzucenie. Starożytną Troję i Starożytny Egipt również spotkały kary za pychę. Jednak po Rosji zostaje już tylko Biblia. Jawi się ona być krajem prawosławnym, choć obce elementy powoli zasiewają herezje w rosyjskiej duszy. Tak więc, jeśli w Rosji odwrócą się od przykazań Bożych i nie będzie pobożności, to nieuchronnie musi nastąpić spełnienie tego, co zostało przepowiedziane na końcu Biblii, czyli Apokalipsa…".

 Strony