Fizycy zaproponowali teorię, według której grawitacja nie istnieje