Posągi na Wyspie Wielkanocnej wyciągają ręce w kierunku wnętrza Ziemi