Stonehenge to mistyfikacja, krąg powstał na nowo w latach pięćdziesiątych XX wieku