Podróżnicy w czasie, dowody...?

Kategorie: 

Źródło: www.utaot.com

Czy podróże w czasie są możliwe ? Ciężko jest na to pytanie odpowiedzieć w kilku zdaniach. Do niedawna byłem bardzo sceptycznie nastawiony do twierdzeń o możliwości przemieszczania się poprzez jeden z wymiarów rzeczywistości zwany „czasem”. Jednak po ujawnieniu  (prawdopodobnie przypadkowym) artefaktu zegarka szwajcarskiego, znalezionego w chińskim grobowcu zacząłem się poważnie zastanawiać nad przyjęciem takiej możliwości. 

 

Przyjmijmy na chwilę, że ten zegarek faktycznie jest zegarkiem z naszych czasów, czyli z 20 wieku, i że znaleziono go faktycznie w chińskim grobowcu, który jak twierdzą archeologowie nie był otwierany od 400 lat.

[ibimage==18230==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

 

Można by założyć kilka wersji skąd ten przedmiot z 20 wieku się tam znalazł:

  1. Ktoś go podrzucił archeologom podczas restauracji zabytku (archeolodzy twierdzą, że nie było możliwości takiego zdarzenia-świadkowie)
  2. Przedmiot został zmaterializowany-aportowany z przyszłości przez „magów chińskich” w dalekiej przeszłości.
  3. Przedmiot ten był w posiadaniu ludów które zbudowały chińskie piramidy, urządzenia nieznanego przeznaczenia, urządzenia wykorzystujące nieznane prawa fizyki oraz energie które nie zostały jeszcze odkryte. Zegarek został przeniesiony w czasie przez jedną z piramid chińskich.
  4. Zegarek został zostawiony przez „podróżników w czasie”-  ludzi z przyszłości.
  5. „Ktoś z UFO” zostawił go w przeszłości.
  6. Nieznane procesy fizyki czasoprzestrzeni spowodowały przypadkowe przemieszczenie się zegarka w przeszłość na tereny obecnych Chin (eksperymenty wojskowe ?)

Każdy może dopisać dalsze punkty jeżeli ma jakieś inne pomysły. Występują następujące problemy i pytania związane z „podrożami przez czas:

Czy przemieszczanie się poprzez czas przedmiotów martwych jest takie samo jak istot żywych ? oraz "Paradoks dziadka"

 „Paradoks Dziadka”,  polega on na następującym rozumowaniu, podkreślam na „ROZUMOWANIU” ! Oto ten tzw paradoks:

Jeśli ktoś podczas podróży w czasie wstecz zabije własnego dziadka przed poczęciem swojego ojca, to ten ktoś się nie narodzi i nie odbędzie podróży w czasie i nie zabije własnego dziadka.

 Paradoks dziadka jest szczególnym przypadkiem sytuacji, gdy podczas podróży w czasie uniemożliwia się ją. Jednak jest proponowanych kilka rozwiązań tej sprzeczności, jaką jest paradoks dziadka, mających uczynić ją sprzecznością pozorną:

A - podczas podróży w czasie wstecz podróżnik przedostaje się tunelem czasoprzestrzennym do alternatywnego wszechświata, więc zabicie dziadka spowoduje jedynie to, że podróżnik nie narodzi się we wszechświecie, do którego się dostał i w którym zabił dziadka, a nie nienarodzenie się podróżnika we wszechświecie, z którego przybywa;

B - podczas podróży w czasie wstecz nie można dokonać niczego, co mogłoby ją uniemożliwić, gdyż nie zrobiło się tego w przeszłości; (również wskazuje się na niemożność zmiany tzw „lini świata”. Jeżeli ktoś jest zainteresowany mechaniką kwantową to niech wpisze w goglach zwrot „linia świata” Jest to zbór skomplikowanych twierdzeń na temat budowy naszej czasoprzestrzeni z punktu fizyki oraz mechaniki kwantowej.

Inną kwestią dotyczącą możliwości podróży w czasie jest istnienie wehikułu czasu.  Argumentem za tym, że on nie istnieje i nigdy nie powstanie, jest to, że w przeciwnym razie obecnie żyliby podróżnicy z przyszłości i dali tego świadectwo.

 

Spróbujmy tutaj trochę się zastanowić nad punktami A i B.

Punkt A i B mówi nam o wszechświecie „fizycznie płaskim” czyli takim w którym istnieją prawa fizyki rozumiane przez istoty humanoidalne z planety Ziemia. Nie uwzględnia on pojęcia „Duch” i „Dusza” oraz Umysł. Jeżeli przyjmiemy za składowe naszej rzeczywistości, której doświadczamy te mało rozpoznane elementy, to wtedy pojęcie czasu staje się bardziej skomplikowane, mgliste. Ma to zasadnicze znaczenie dla naszego wywodu.  Możliwość podróży w czasie, jeżeli taka istnieje mogła by się okazać trudniejszym zadaniem ze względu na efekty występujące podczas takich podróży, efekty dotykające „Umysł i Ducha”. Nie znamy budowy rzeczywistości pod względem wielowymiarowości oraz budowy Człowieka jako zbioru Ciała, Umysłu, Ducha i Duszy. Czy przemieszczając się przez czas nie zostawia się Umysłu lub jego części w danej czasoprzestrzeni czy rzeczywistości !? Dziwne zbieżności z tym poglądem występują podczas spotkań z UFO III i IV stopnia, gdzie następuje zatrzymanie procesów myślowych, zmiana rzeczywistości wokół świadka bądź ofiary porwań przez UFO,  "podróżników poprzez czas" ?.

 

Jeżeli UFO są pojazdami podróżującymi przez czas i wywołującymi zmiany w naszej rzeczywistości w nas, w naszych umysłach (jako składowej tej rzeczywistości) a mające na celu dokonanie zmian w przyszłości przez dokonanie korekcji terazniejszości to ofiary tych „spotkań” oraz część lub cała ludzkość mogła by odczuwać dotkliwe konsekwencje wpływu tych zmian przyszłości. Objawiać by się one mogły w dziwnych zmianach psychiki danego człowieka, danej grupy ludzi. Nagłe wybuchy depresji lub stany społecznego niezadowolenia. Zmiana obecnej rzeczywistości tak by osiągnąć dany skutek w przyszłości może być przyczyną tak częstych wizyt UFO w naszym świecie.

 

Czy jest możliwe zabicie własnego dziadka w przeszłości przez podróżnika posiadjącego wehikuł czasu ? Jest to wysoce możliwe jeśli uwzględnimy niezależność Duchowo-Umysłową tej przemieszczającej się przez czas osoby. Osoba, człowiek z Umysłem, Duszą stanowi odrębną Istotę w tej rzeczywistości, osobny mini wszechświat. Dana osoba jest połączona z „fizycznym wszechświatem” swoim biologicznym ciałem. Jeżeli by się dany podróżnik znalazł w przeszłości i zabił swojego dziadka, jego ciało fizyczne, to mogło by nastąpić w wyniku tego zdarzenia szereg zjawisk Umysłowych które byłyby „zaworem bezpieczeństwa” (Stwórcy) przed zmianą przyczyny i skutku w obecnym wszechświecie, z którego wyruszył podróżnik zabójca. Efektem takiego zdarzenia mogłyby być zmiany w umyśle zabójcy, objawić by się mogła w postaci amnezji, problemów z zapamiętywaniem, w postaci zmiany osobowości, zabójca-podróżnik w czasie stałby się umysłowo kimś innym ! Przejął by inną osobowość, nie pamiętał by siebie jako tego, który wyruszył z zamiarem zabicia swojego dziadka, albo by pamiętał, ale jego ciało przedstawiałoby-zawieraoby inną osobowość, byłby to mechanizm zmiany Umysłu-osobowości tego kto by chciał zmienić rzeczywistość poprzez podroż w czasie. Po powrocie dany człowiek nie byłby sobą, rzeczywistość „fizyczna” tego osobnika pozostała by bez zmian, lecz „świadomość wasnej osobowoci” podróżnika zmieniła by się diametralnie.  Innymi słowy podrónik w czasie "zabiłby się" "zabiłby" swoją pamięć lub osobowość. (Czy dlatego nikt z podróżników nie dokonuje tego typu eksperymentów ?) Omawiany przypadek jest przypadkiem skrajnym, lecz opisującym możliwość wywołania zmian w przeszłości tak by ominąć „teorię paradoksu dziadka”. Najważniejsze w rozpatrywaniu możliwości podróży poprzez czas jest jaki model człowieka przyjmiemy. Człowiek jest elementem rzeczywistości, dlatego zmiana rzeczywistości przez składową czasu powinna mieć wpływ na nasz umysł i Duszę. Może to mieć potwierdzenie w kontaktach z UFO. Podczas wizyt ufonautów jak i po, występują zmiany osobowości, zmiany stanów umysłu porwanych. Czy jest to efekt zatrzymania czasu jaki obserwują ludzie w kontakcie z UFO podróżnikami  ?

 

Z filmiu który, obejrzałem dzięki linkowi na stronie innemedium.pl o tytule: „Podróż w czasie Ala Bieleka do roku 2137 i 2749 [PL] [FULL]”

Link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ls2H5aBfazk#at=19 ...dowiedzieć się można , że opisuje ten pan (podróżnik w czasie) efekty jakie wywołać by mogła podróż w czasie, problemy z pamięcią, podróż do alternatywnego wszechświata (szpital z podobnym oprzyrządowaniem co dzisiaj), zaabsorbowanie innego umysłu z czasu, w którym się znalazł podróżnik !.  

 

Wielu tzw. przypadków podróżników w czasie opisanych przez badaczy zawiera problemy ze świadomością lub pamięcią tych, którym udało się przenieść w czasie. Z tego filmu wydaje się, że problemy jakie napotkała przyszła ludzkość nie mogą być rozwiązane przez ich ingerencję w naszej rzeczywistości, ale przez poinformowanie nas o czymś, a poprzez to zmianę naszego myślenia ! Istota Niebiańska przybyła 2000 lat temu na Ziemię wyraznie i stanowczo nawoływała do „zmiany myślenia” ! Obecne tłumaczenia Biblii przekształciły ten zwrot jako „nawracanie się”… , nie wiem jaki cel mieli tłumacze w takim ujęciu tego zwrotu, ale oryginał w języku greckim mówi nam o „zmianie myślenia”. Możliwe, że było to nieświadome wyrażenie by „nawracać się” w czasie, w linii czasu, by nasze życie biegło poprawnie do celu poprzez przyczynę i skutek ! Jak zwykle Vatykan oraz wtajemniczeni kapłani wiedzą więcej niż nas informują ! Ufo może wywierać na naszą cywilizację takie zmiany, że przyczyna i skutek przestają działać, następuje rozerwanie czasoprzestrzeni…?

 

Super Byt, który stworzył ten Wszechświat wbudował w niego „system” bezpieczeństwa, jest nim ukryta wiedza, (system religijny) która pozwala się wyzwolić od wpływu podróżników wykorzystujących wehikuły czasu, by dokonywać co jakiś czas zmian, lub próbować poprzez czas wpływać na nasze zachowania tak by osiągnąć nie rozpoznane dla nas swoje ukryte cele w ich świecie lub w przyszłości.

 

Istnieją badacze przeszłości, niezależni naukowcy, którzy poprzez swoje badania nad skrywaną wiedzą doszli do niezwykłych wniosków. Stwierdzają oni, że Super Byt oraz wybrane jednostki stały się podróżnikami poprzez czas, lub złamały dzięki swoim kontaktom z Niebem barierę czasu, takim badaczem jest Gary Stearman, wydał on ostatnio książkę o tytule: „Biblijni podróżnicy poprzez czas: Jak hebrajscy prorocy złamali bariery czasoprzestrzeni", tytuł w oryginale brzmi: „Time Travelers of the Bible: How Hebrew Prophets Shattered the Barriers of the Time-Space”.  Szczerze jestem ciekaw co autor odkrył na temat możliwości tych niezwykłych Świętych hebrajskich ? Oto okładka tej książki:

 

[ibimage==18351==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

 

Dziwnym trafem w 2011 roku rząd chiński zakazał wyświetlania holiłudzkiego filmu o podróżach w czasie, jak wszyscy wiemy film ten przedstawiał naukowca oraz jego wynalazek zdolny przenosić się w czasie wraz z pasażerami, film nosi tytuł „Back to the future”, „Powrót do przyszłości”.  Nie będziemy się tu zastanawiać na oficjalnymi tłumaczeniami chińskich władz odnośnie tego zakazu, natomiast możemy się zapytać co posiada rząd chiński w swoich archiwach, że posunął się do takich środków prewencji, by uniemożliwić Chińczykom myślenie o możliwości istnienia podróżników zmieniających koleje losu dzięku wehikułom czasu?

 

[ibimage==18358==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Czy starożytni wiedzieli o możliwościach zmiany czasu, o możliwości wpływu na teraźniejszość i przyszłość poprzez ingerencję w przeszłość ? Czy piramidy z Giza nie są tym co miało bronić ludzkości przed zmianami dokonywanymi za pomocą wehikułów UFO ? Może piramidy wytwarzały pole obejmujące wszystkie wymiary, z których składa się rzeczywistość ?  Może część ludzkości obroniła się przed UFO manipulatorami i poszła innym torem rozwoju oraz rzeczywistości ? Temat jest skomplikowany i obejmuje swoim zasięgiem szereg dziedzin nauki, tutaj przedstawiłem kilka trudności związanych z tym ciekawym zjawiskiem jakim jest możliwość zmiany przyczyny i skutku za pomocą podróży w czasie. Rozpatrywanie tego zjawiska powinno obejmować wszystkie aspekty rzeczywistości, jak i człowieka, człowieka związanego z daną rzeczywistością, z rzeczywistością umysłu, Ducha, Duszy i ciała, którym się przemieszczamy w tej wielowymiarowej rzeczywistości. Rzeczywistość w której wielu żyje obejmuje płaską fizyczność składającą się z czterech wymiarów: długości, szerokości, wysokości i czasu. Wielu ludzi na ziemi nie jest w stanie uznać innego poglądu na otaczający nas świat. Na tej stronie, dzięki jej twórcy możemy się podzielić naszymi poglądami oraz zapoznać z innymi punktami widzenia.

 

Tematy podobne znajdziecie na moim blogu:  http://popotopie.blogspot.com/

 

Źródła: 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1096959/Mystery-century-old-Swiss-watch-discovered-ancient-tomb-sealed-400-years.html

http://business.blogs.cnn.com/2011/04/14/china-bans-time-travel-for-television/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_%C5%9Bwiata

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czasoprzestrze%C5%84

http://arxiv.org/abs/1007.2615

http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,8167216,Koniec_z_paradoksem_dziadka___podroze_w_czasie_jednak.html

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex

Nie istnieje coś takiego jak

Nie istnieje coś takiego jak podróż w czasie. To co jest w ten sposób określany jest niczym innym jak łączenie odległej przestrzeni w jednym punkcie ( skurczenie) wtedy czas nie istnieje. Czas istnieje jedynie w przestrzeni. Tam gdzie jej nie ma - nie ma czasu.
 Reasumując: zagięcie dwóch przeciwległych punktów przestrzeni tworzy continuum czasowe. Przeniesienie rzeczywistości jedego punktu w drugi...
Podróże przestrzenne istnieją poprzez  magnetyczne zagięcie przestrzeni...
Wstęga Mobiusa jest na to dowodem.

Portret użytkownika dąb

Ludzie , jaki zegarek ?

Ludzie , jaki zegarek ? przecież to jest kolczyk w przypadkowy sposób przypominający zegarek i to krasnoludka. Czy teraz ludzie noszą zegarki skoro mają komórki? Czy  w przyszłości ktoś sobie by robił zegarek w formie pierścionka (ale takie zapięcie jest sprzeczne z logiką  rozwiniętej cywilizacji technicznej - już lepsze są rzepy)  .  Nie dajcie się ogłupić bo gdy będzie rzeczywiście coś rewelacyjnego to nikt wam nie uwierzy .

Portret użytkownika ktoś tam

Jeśli zegarek jest

Jeśli zegarek jest autentyczny i nie pochodzi z naszej ery to odpowiedź jest prosta.Chodzi o to,że od jakiegoś czasu znajduje się na calej ziemi rzeczy,które mają tysiace lat,ale są tak jakby z tych czasów.Teoria jest taka,że kiedyś ludzie byli już na takim poziomie jak mamy teraz,ale był kataklizm i człowiek znow zaczynał od zera.

Portret użytkownika mistrz

tak wiec moim zdaniem... to

tak wiec moim zdaniem...
to co nastapilo mozemy jedynie podgladac ale jeszcze nie jestesmy do tego zdolni... Smile
mozliwa jest jednak podroz w przyszlosc (informacje na szczatkowe ulamki sekundy podobno juz ludzie przeslali)

Portret użytkownika Sanktuarium polskie

To musimy coś zrobić żeby

To musimy coś zrobić żeby sięuratować ! co radzicie ? musimy się wszyscy zebrać i poprosić siły te z Niebios żeby nam pomogły, bo jak poprosimy to chyba nam ześlą pomoc / co , ja nie wiem co robić, a na Ziemi jest dziwnie jak niewiem co !

Portret użytkownika mirand1962

Wg. mnie nie ma czegoś

Wg. mnie nie ma czegoś takiego jak przyszłość to domena fantazji, religi i przepowiadaczy. Dlaczego tak mówię, otóż pisząc te słowa w tzw. teraźniejszości są one faktycznie przeszłością a gdy dotrą do was będzie to mój głoś z bliskiej ale jednak przeszłości. Podobnie z mową, gdy prowadzisz rozmowę to na skutek czsu jaki potrzebuje twój umysł by usłyszeć rozmówcę faktycznie słyszy to co już miało miejsce kilka milisekund wstecz. Teraz biorąc pod uwagę to, że wszelka informacja jest zawarta w swietle to by zobaczyć naszą przeszłośc musielibyśmy leciec z prędkością światła z ziemi w głąb wszechświata, znaleźc się w odpowiednim miejscu [ziemia się obraca, więc informacja nie jest wysyłana w jednym okreslonym kierunku] i mieć możliwość odczytania tej informacji. tylko na logikę taki jest mozliwy sposób "podróży w czasie". Ciekawe czy przyczyną rozszerzającego się wszechświata nie jest wielki wybuch ale wzrost informacji niesionej przez swiatło. Im więcej informacji o wszystkich zjawiskach zachodzących we wszechświecie tym większe wymiary czyli "rozszerzenie" by tę informację pomieścić. Ciekawe czy ktoś zastanawiał się kiegykolwiek nad tak a teorią.

Strony

Skomentuj