Słowianie to 12 kolorów tęczy

Kategorie: 

Źródło: Internet

Co jakiś czas na IM, lub podobnych portalach pojawiają się pytania dotyczące Słowian, skąd przybyli, kim byli i jakie wiedli życie. Fakt, wszystko jest owiane tajemnicą. Od bardzo dawna zachodnia cywilizacja stara się udowodnić, że Słowianie to kompletna dzicz, biegająca z dzidami i łukami po stepach Euroazji, więc nie warta wspomnienia. Jednak losy bywaja przewrotne i z tej niby "dziczy" wyłaniają się sylwetki wspaniałych wojów, wodzów, budowle wspólnot rodowych, ludzi kochających naturę i żyjących zgodnie z jej rytmem. 

 

Chcę przybliżyć nie tylko fizyczną stronę naszych korzeni, ale także połączoną z nią energetykę, która ma bardzo duże znaczenie w życiu całej Ziemi, jak i kazdego z nas. Jest to niezwykła tematyka, która mnie również zaskoczyła, ale pozwoliła równocześnie zrozumieć wiele spraw, które działy się na przestrzeni wieków i dzieją się także teraz. Aby podzielić się z Wami tymi wiadomościami, posłużyłam się bardzo zajmującą lekturą p.t."Tęczowa terapia" pani Anny Dąbrowskiej, terapeutki leczącej kolorami. Zaznaczam,, że jest to duże streszczenie.

 

Wiadomym jest, że tęcza to efekt rozszczepienia światła białego. Też mi rewelacja, powiecie. Tak, ale z powierzchni Ziemi widać tylko część kolorów, aby zobaczyć wszystkie 12 barw, trzeba wznieść się do pułapu chmur. Każda z tych 12 barw, a właściwie ich częstotliwości, oznaczają 12 praw, według których toczy się istnienie na Ziemi i w Kosmosie, a ich definicje opisywały grupy jasnowidzących badaczy. Dlaczego 12 a nie więcej, lub mniej?

 

Ponieważ na naszej planecie obowiązuje system 12-stkowy (12 miesięcy, 12 godzin, 12 zodiaków) pokrywających się z barwami planety, na której rzeczywistość kreuje taką ilość bodźców. Dotyczy to również istot żyjących na planecie, przyrody i klimatu, ponieważ Ziemia współistnieje z 11-stoma innymi planetami, by realizacja praw miała zapewnione zewnętrzne wsparcie w zaplanowanym doświadczeniu.

 

Częstotliwości 12-stki barw wyznaczają funkcje poszczególnych pasm kolorystycznych i ich przeciwstawnych cech:

 

BRĄZ (4drg/s)- rozwój/hamowanie

GRANAT (21drg/s)-decyzja/apodyktyczność

ŻÓŁCIEŃ (12drg/s)-rozumienie/nietolerancja

POMARAŃCZ (8drg/s)-komunikacja/zamknięcie

CYTRYNA (6drg/s)- zgoda/walka

J.ZIELEŃ (15drg/s)-tworzenie/niszczenie

CZERŃ (1drg/s)-neutralność/intryganctwo

FIOLET (18drg/s)- opieka/kontrola, ingerencja

C.ZIELEŃ (16drg/s)-reaktywność/uporczywe ścieranie się racji

CZERWIEŃ (2drg/s)- konsekwencja/tępy upór

KARMIN (3drg/s)- umiarkowanie/gwałtowna ekspansja

BŁĘKIT (24drg/s)- wiedza/wybujały intelekt (ograniczenie poznania)

 

Te przeciwstawne cechy w obrębie jednego koloru świadczą o ekstremalnych doświadczeniach na planecie; klimatycznie-ciepło/zimno, krajobrazowo-wysoko/nisko, emocjonalnie-miłość/nienawiść, fizycznie- siła/niemoc.

 

Doświadczenie, któremu została poddana ludzkość miała na celu wzbudzenie jednostkowego rozwoju-INDYWIDUALIZMU. Hasłem nawołującym do rozbicia pierwotnej wspólnoty ludzkiej stała się WOLNA WOLA-czyli zachęta do rywalizacji, walki, dominacji nad innymi. Indywidualizm miał wymusić dążenie do doskonałości przy pomocy wolnej woli. W przypadku człowieka takie doświadczenie umożliwia podniesienie na wyższy poziom fizyczności, umysłu, lub ducha.Gdy te działają w rozbiciu, u jednego człowieka wykształci się piękne ciało, u drugiego intelekt, a inny rozwinie się duchowo.Syntezą po takich konfliktujących doświadczeniach wewnątrz siebie, jak i w zewnętrznych relacjach międzyludzkich musi być pojednanie.

 

CAŁOŚĆ rozumiana jako człowiek, planeta, zyskawszy wyższy poziom, potencjał poznawczy, automatycznie będzie wzbudzać kolejny etap rozwoju, odmienny od dotychczasowego.

 

A teraz... skąd się wzięli Słowianie?

 

Tak jak napisałam na wstępie,  na Zachodzie utarło się, że Słowianie to prymitywne plemiona. Pogardzano ich prostotą, brakiem bogów i wspólnotowe istnienie. Jednak mimo to, Słowianie pozostawali tajemniczym przeciwnikiem dla zachodnich nacji, bo nie łatwo było im narzucić wolę najeźdźców, nie poddawali się wpływom zewnętrznym i mieli niezwykłą wewnętrzną moc 

 

Naukę historii w szkołach zaczyna się od informacji, że dzieje Ziemi wzięły początek od wspólnoty rodowej, co znaczy, że plemiona słowianskie musiały być fundamentem późniejszych struktur społecznych. Śladów z tego okresu jest niewiele, gdyż narody zachodniej Europy chcąc wyeksponować swoją rolę w kreowaniu indywidualizmu na planecie eliminowały rolę Słowian. Jednak zanim zdegradowano rolę Słowian, w wyniku stopniowego materializowania się poszczególnych częstotliwości 12 kolorów, wyłoniło się 12 podstawowych rodów słowiańskich.

 

1.SŁOWACY (brąz)- rozwój, utrzymanie harmonii męskie-żeńskie

2.POLANIE(granat)-decyzja-przenikliwe spojrzenie, odczuwanie

3.UKRAINI (żółcień) - rozumienie-utrzymanie międzyludkiego porozumienia

4.ŁUŻYCZANIE (pomarańcz)- komunikacja - łączność z Kosmosem

5.RUSINI (cytryna)- zgoda -współpraca między nacjami

6. CZESI (zieleń j.) - tworzenie - strażnicy fizycznego przejawu życia

7.WIŚLANIE (czerń) - neutralność - utrzymanie wzorca energetycznego w spełnianiu się człowieka

8.MAZOWSZANIE (fiolet) - opieka - egzekwowanie realizacji zamysłu

9. MAZURZY (zieleń c.) - reaktywność- utrzymanie dyscypliny w człowieku

10. LECHICI (czerwień) - konsekwencja - porządkowanie struktur międzyludzkich

11. SŁOWENI (karmin) - umiarkowanie - utrzymanie równowagi demograficznej

12. ŁEMKOWIE (błękit) - wiedza- łączność z wiedzą wewnętrzną.

 

Jak widać Słowianie to kolory tęczy Smile

 

Pierwsze podstawowe plemiona Słowian pojawiły się jako istoty energetyczne o określonych częstotliwościach. Wyłoniły się z dwunastu kolorystycznych pasm białej kuli- przstrzeni powołanej przez Świadomość do przeprowadzenia eksperymentu wolnej woli. Ziemia stała się polem doświadczalnym do przeprowadzenia eksperymentu idywidualizacji. Wolna wola jest w tym przypadku kluczową iluzją. Chełpią się nią wszyscy, niezależnie od tego kim są, bo wszyscy marzą o wolności, o samostanowieniu. Mało kto jednak zauważa jak bardzo to jest złudne.

 

W zasadzie to nieliczni mogą się "pochwalić" wolną wolą. są to: wodzowie, guru, ideolodzy, twórcy ustrojów, religii. Jest to przysłowiowa marchewka do indywidualnego doskonalenia się, to pretekst do badania rzeczywistości w poszczególnych pasmach kolorystycznych i odkrywania możliwości jaką ta przestrzeń stwarza. Każdy z nas urodził się w jakimś paśmie koloru, w którym działa w całej jego rozciągłości, od jednego bieguna do drugiego. Jeżeli pojawiliśmy się w paśmie granatu (luty), to wypracowaliśmy decyzyjność, łatwiejsze postrzeganie potrzeb swoich i innych, większą intuicję, ale sięgnęliśmy także po przeciwieństwa tych cech tzn.apodyktyczność, narzucanie swojej woli i przekonań, wymuszanie bezwzględnego posłusznstwa innych dla swoich racji itd.

 

To zmaganie się w poszczególnych pasmachz wszelkimi skrajnościami, miało wyprowdzić człowieka ze struktur wspólnotowych i doprowadzić na szczyt indywidualizmu,tzn. jednostkowej doskonałości. A szczyt to szlak pogłębiajcej się alienacji i wreszcie wszechogarniającej samotności. Bez niej nie ma pełni człowieka. Uniwersalna istota ludzka musi mieć w swoim doświadczeniu doznania wszystkich stanów przestrzeni, w której przyszło jej żyć, zrozumieć, że samotność nie jest karą- jest jednostkową korzyścią, która prowadzi do samodzielnośći. Im szybciej przystaje się na przeżycie odosobnienia, tym łatwiej sięga się po doskonałość w różnych specjalnościach, a ze szczytu samotności tylko krok do sięgania po mądrość Wszecxhświata.

 

Życie kazdego człowieka oscyluje we wszystkich 12 barwach na przstrzeni całego życia. Dotykamy każdej barwy tak w pozytywie, jak i w negatywie, przez co jednostki bardziej ruchliwe i "ciekawskie" mogą zyskiwać dodatkową wiedzę, wzbogacając się o doswiadczenia i cechy pozostałych przestrzeni.

 

Tak rozpoczęto różnicowanie wspólnoty Słowiańskiej i rozwój indywidualny istot ludzkich. Proces był wspomagany przez wyspecjalizowanych przybyszy z innych planet, odnotowany w dziejowych zapisach jako wyprowadzenie Adama i Ewy z raju. Wspólnot słowiańskich było 12 i wyprowadzeń tyleż samo.

 

Póki Słowianie nie osiągnęli całkowitej fizyczności, byli włodarzami Ziemi. Bez trudu mogli przenikac i penetrować Kosmos. Słowiańscy Adamowie i Ewy zostali wyprowadzeni z leśnych rajów, by po krzyżówkach z kosmicznymi9 przybyszami dać początek nowym narodom Europy. Dzieje kolejnych cywilizacji układały się tak, by wzmocnić wolną wolę i indywidualizm, toteż program wspólnotowy był wypierany, a rola Słowian minimalizowana. Zrobiono wszystko, aby pamięć o kolebce ludkości zniknęła, zacierając przez wieki wszelkie ślady.

 

Jednak jak to się mówi"prawda sie sama obroni", wspólcześni badacze dziejów Ziemi odkrywają na nowo miejsca i rolę Słowian w istnieniu planety. Nie brak na świaexie dowodów, materialnych dokumentów świadczących o obecności słowiańskiejw różnych miejscach, np. w Chinach, nie tak dawno odkryto słowiańskie cmentarzysko. Zwłokichowane były w lekkich łodziach, jakich azjaci nigdy nie używali. Autentyczność odkrycia potwierdzają badania DNA, które świadczą o obecności Słowian na terenach Państwa Środka, zanim azjaci sie na nich osiedlili. Prasłowianie bywali również w Indiach, w epokach starej ery.

 

Potwierdają to badacze sanskrytu. Na złotych, glinianych i drewnianych tabliczkach rozczytano wreszcie zapisy, które wskazują na powinowactwo sanskrytu z prasłowiańskimi runami, uznając słowiańskie pierwszeństwow stosunku do ich własnego pisma, np. Wedy, których tytuł maja zapożyczony od słowiańskiego słowa Wieda, czyli wiedza. Przez całe wieki nie można było dokonać takiej identyfikacji, gdyż wszystko co słowiańskie było deprecjonowane. Naukowcy latami trudzili się, aby rozczytać starozytne zapisy przy pomocy języków zachodnich, nawet łaciny i bez skutku. Stało się to możliwe dopiero, gdy użyto alfabetu starosłowiańskiego.

 

Zapisy znalezione w hinduskich księgach, opisujące zdarzenia sprzed 14 tys.lat informują o starcie pojazdu kosmicznego, którym odlecieli Słowianie. Hindusi uważali ich za wyżej rozwiniętych technologicznie od siebie. Odnosili sie do Słowianz wielkim szacunkiem. Za kolejną sensację można uznać odkrycie wspólnego genotypu RIA dla Rusiczów i Hindusów (ok.4 tys lat temu) i stwierdzenie, że praród hindusów jest o 950 lat młodszy od Słowian. Obecność Słowian została odnotowana również w Egipcie, a starozytni Grecy uważali, że Apollo przybył z Hiperborei z Arktyki tzn.,że miał rodowód słowiański.

 

Święto prasłowiańskie Kupały, obchodzone w najkrótszą noc w roku, przeznaczone było na oczyszczanie wspólnoty rodowej, mające również na celu przywołanie na następny rok zdrowia, urodzaju, dostatku i szczęścia. Przez długi czas celebrowana była w Imperium Rzymskim pod nazwą SABATINA (Sobótka). Prasłowiańskie święta upowszechniali także Celtowie w krajach Europy Zach. Współcześni badacze odnajdują ślady prasłowiańskie nawet w Ameryce. Bardzo interesującym tematem nawiązującym do wątków prasłowiańskich jawi sie Etruria.

 

Z oficjalnych informacji wynika, że Etruskowie w Italii pojawili sie ok.8 tys lat p.n.e. i wywarli ogromny wpływ na kulturę rzymską. Przypuszcza się, że byli oni najstarszym rdzennym narodem Italii. Na ich słowiański rodowód wskazał w XIXw. polski archeolog Tadeusz Wolański. Udało mu sie rozszyfrować etruski tekst przy pomocy cyrylicy i częściowo alfabetu polskiego Z tego by winikało, że Etruskowie to Rusowie. Niestety praca Wolańskiego trafiła do rejestru ksiąg zakazanych i razem z takowymi spalona przez polskich jezuitów. Uwięziony Wolański uszedł z życiem tylko dzięki interwencji Aleksandra I.

 

Niszczenie etruskich śladów jako słowiańskich na wiele się nie zdało, bo wielu etruskich bogów przeniknęło do mitologii greckiej. Wspólcześni badacze dopatrują się podobieństwa między etruską Księgą Sądu i początkowymi rozdziałami Biblii-Księga Życia.  W XV w. w stolicy Toskanii (ros.słowo toska-tęsknota) Florencji pojawiło się wiele traktatów o Etrurii. Ówcześni kronikarze opisują w nich pogańską wiarę Etrusków, ale odnotowują też, że to oni wprowadzili do Italii prawa, że byli pierwszymi budowniczymi miast, filozofami, geometrami. artystami, lekarzami, a w czasach starozytnych, ukształtowali potęgę Rzymu. Traktaty te zostały jednak zakazane. W miejsce zakazanych tekstów, wpiosano nowe. mowiące o tym, że Słowianie w ogóle nie istnieli.

 

Mam nadzieję, że ten krótki artykuł trochę rozjaśnił te tajemnicze mroki naszej historii.  Smile

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)

Komentarze

Portret użytkownika Archeolog

Zastanawia mnie co ludzie

Zastanawia mnie co ludzie pokroju autorki biorą. Po pierwsze nie ma czegoś takiego jak 12 plemion słowiańskich. Stwierdzenie ich ilości w zasadzie nie jest możliwe na podstawie skąpych źródeł historycznych, ale zdecydowanie było ich WIĘCEJ. Po drugie skąd teza o braku bogów? A chociażby wymienię Światowida (Światowita, Świętowita, jak kto woli), tego najpopularniejszego, którego imię zna każdy Polak. Co do związków języków słowiańskich z językiem Wedy- oczywiście takowy istnieje, stąd między innymi allochtoniczna teoria pochodzenia Słowian. Polecam lekturę "Archeologia i język"Colina Renfrew, bardzo przystępnie napisana. Reszty komentować mi się nie chce. Kosmici, Boże, widzisz, a nie grzmisz. Odstaw te grzybki, proszę.

Portret użytkownika Lila z Potrójnego Księżyca

Przeczytałam wiele

Przeczytałam wiele psychodelicznych i ezoterycznych książek, relacji z  nawiązania kontaktu z cywilizacjami z innych planet oraz co te istoty przekazały. Mam dla ciebie złą wiadomość. Dzikusy zwane Słowianami ich wierzenia itp itd w 100 procentach zgadzają sie z tym co przekazywały te istoty. Nie jest możliwe wymyslenie sobie i trafie w to tak poprostu. Trzeba to wiedzieć. Dziś mogłabym o tym książkę napisać. My przybyliśmy tu jako pierwsi. Stworzylismy cywilizacje tz serca. Te cywilizacje mają to do siebie, że krążą po danej planecie, nauczają, pomagają, a potem idą dalej. Jezus też pochodził z takiej cywilizacji i robił dokładnie to samo. Tylko, że potem pojawiły się tz cywilizacje technologiczne, które zawsze mieszają. One opieraja się tylko na rozumie. Tworzyc, niszczyc, miec coraz więcej kosztem innych. Zawsze chcą cywilizacje serca unicestwić, bo im przeszkadzają. Wiesz już dlaczego Polska tyle razy znikała z mapy, dlaczego Indian już prawie nie ma, skąd niewolnictwo czarnoskórych się wzięło i dlaczego chrześcianie sa dziś najbardziej prześladowaną religią na świecie? Dlaczego Hitler za wszelką cenę chciał być Ariem?  I dlaczego sławienna już iskra ma wyjść właśnie z Polski a nie z Honolulu? Ja wiem. Mi to zostało objawione. Nie grzybków nie jadłam. A maturę to z historii pisałam rozszerzoną. I stąd wiem kto mówi prawdę a kto kłamie. Mniej więcej to co jest w tekście jest prawdą. Mniej lub więcej.

Portret użytkownika H.R.

Zacznijmy może od tego, że

Zacznijmy może od tego, że termin "Słowianie" pojawił się na dobre dopiero w XIX stuleciu. Został wymyślony przez Semitów i przez nich rozpropagowany. Nie istnieją hiostoryczne wzmianki o jakimś ludzie "Słowian". To co istnieje i ma rzekomo być koronnym dowodem na istnienie takiej rasy, to naciągnięte i nadinterpretowane opisy państwa Gotów w płd. Francji i sąsiadujące z nimi ludy. Nawet ten opis nie mówi jednak o żadnych "Słowianach", bo ta teza została mocno naciągnięta na podstawia tego opisu. Każdy, powtarzam, każdy, kto propaguje tezę o istnieniu jakichś rzekomych "Słowian" jest albo semickim agitatorem, albo po prostu idiotą, który propaguje semickie brednie. Nie ma żadnych "SŁowian". Są aryjscy Nordycy, ogólnie grupy dawnych rodów zamieszkujących północną Europę.  Termin "Słowianie" pojawił się po to, aby łatwiej było Semitom manipulować Ariami, skłucać ich między sobą i dzięki temu łatwiej nad nimi panować - patrz I Wojna Światowa i druga, oraz dzisiejsza EU i chęć rozmycia Ariów pośród tysięcy semickich tzw. "uchodźców". Byli Ariowie Wschodni i Zachodni, ale nigdy nie było żadnych "Słowian". Przestańcie wreszcie wierzyć w te brednie wymyślone i podtrzymywane przez tzw. "świat nauki", wywodzący się w przeważającej większości z Semitów, którzy was na każdym kroku oszukują. Włąśnie z powodu tych oszustw, wciąż oficjalna tzw. "nauka" zamiata pod dywan i utajnia odkrycia, które nijak nie pasują do semickiej "teorii ewolucji". Dla tego niszczy się lub utajnia ważne znaleziska archeologiczne i artefakty.W zamian za to dostajecie semicką, propagandową papkę o jakichś rzekomych "Słowianach" i temat polegający na tym, czy ci "Słowianie" byli wyższą rasą od Ariów zachodnich, czy niższą. Zacznijcie myśleć i sprawdzać to, co się wam wciska siłą do głowy począwszy od podstawówki.

Portret użytkownika Switanie

miszczu jestes ignorantem. w

miszczu jestes ignorantem. w V wieku Plemiona Wandali (znad Wisly), Gotow (znad Odry), Wegrzy i inni pod wodza Genzeryka=Gasiorka, Tylli zwanego Atylla na Zachodzie oraz krola KRakowa pseudonim Korsiko (vide pozostalosc w nazwie wyspy Korsyki! do dzisiaj) najechali Rzym i zniszczyli go; sa to zapisy kronik zachodnich i naszych. od teg oczasu zwa sie Slawianami, bo zdobyli slawe = likwidacja Rzymu; dalej rozwijac mi sie nie chce wiedza jest ogromna, moze zacznij lekture od Helmolda..? Kronika Slowian/Slawian, ....

Portret użytkownika Znawca

Słowianie to są super ludzie

Słowianie to są super ludzie powstali ze zjednoczenia porządnych ludów koczowniczych po kataklizmie który zniszczył poprzednią ludzkość ! Wszyscy Słowianie są super bo są chrześcijanami, Rosjanie są super bo są katolikami prawosławnymi a niemcy i anglicy i francuzi to są plemiona wierzące w jakieś bóstwa demoniczne dlatego chcązniszczyć słowian i się nas boją tak jak Rosjan ! My Polacy musimy wzmacniać naszą duchowośc słowiańską i chrześcijańską !

εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος ουτος ην εν αρχη προς τον θεον

Portret użytkownika Normin

Witaj Anuradho. A jak

Witaj Anuradho. A jak myślisz, dlaczego ktoś sprytnie pisząc niby o Słowianach, perfidnie przypisał
im zboczony pfejzbukowo-koczowniczy system 12-stkowy? Zastanów się, dlaczego zwyrodniała dzicz
wciska nam Słowianom ich zmanipulowaną oszukańczą 12-stkę??? Inaczej mówiąc, co ścierwa zakryły,
czyli schowały pod 12-stką??? Jeśli to odkryjesz – zagrają Ci Słowiańskie Fanfary (pamiętasz już raz
tak było i uciekłaś od prawdy), a więc! – Pozdrawiam Cię serdecznie.

Portret użytkownika Switanie

genetycznie nie wywodza sie

genetycznie nie wywodza sie wszystkie tylko wiekszosc bialych, Slowianie sa najstarsi od ostatniego kataklizmu, czesc z nich go przetrwala.... murzyni sa mieszanina malpich genow, co potwierdzaja pisma klinowe; zolci jeszce inni, wszyscy byli manipulowanie genetycznie od tzw stworcow...

Portret użytkownika Rodak

Słowianie, to  są  przodkowie

Słowianie, to  są  przodkowie  prawie  wszystkich  narodów  Europy, którzy  wnieśli  kulturę  na  ogromne  obszary  tej  Europy, która  na  zachodzie  rości  sobie  pretensje  do  bycia  przodującymi, gdy  tak  naprawde  czerpali  wi3edzę  z  ich  osiągnięć  i  kultury.
Może  sie  Słowianie  odrodzą  i  zajmą  należne  im  miejsce, w  miejsce  zdegenerowanych  ludów  zachodnich, łącznie  ze  Stanami  Zjednoczonymi, których  elity  wywodza  się  z  tych  narodów zachodnich.

Portret użytkownika karina

Marcus Eli Ravage - osobisty

Marcus Eli Ravage - osobisty biograf klanu Rothschildów o chrześcijaństwie
"Niezupełnie rozumiejąc co my wam czynimy, staliście się powszechnymi agentami naszej rasowej tradycji..."
"Żydowscy rzemieślnicy, żydowscy rybacy są waszymi nauczycielami i waszymi świętymi z niezliczonymi wyrzeźbionymi postaciami w niezliczonych katedrach wzniesionych dla ich pamięci. Żydowska dziewczyna jest waszym ideałem macierzyństwa i dziewictwa. Żydowski zbuntowany prorok jest centralną figurą w waszych religijnych modlitwach. My zlikwidowaliśmy waszych bogów, odstawiliśmy waszą rasowa spuściznę i zastąpiliśmy ją naszym bogiem i naszymi tradycjami. Żaden podbój w historii nie może być nawet porównywalnym z tym czystym i sprawnym opanowaniem was!"
Ci co niewiele wiedzą wciąż mówią : co wam ci biedni żydzi zrobili, nikomu nie czynią kszywdy, żyją swoim życiem, nie są wrogo nastawieni do ludzi z innych religii...itd.  ci biedni żydzi to takie trybiki systemu, z których każdy ma swoją rolę skrycie działać w każdym zakątku osiedlonego kraju. 
 

Portret użytkownika X

gdyby ktoś nie wiedział, to

gdyby ktoś nie wiedział, to Ania Dąbrowaska, Tadeusz O., Dariusz S., pani zwana C5, itp itd to bardzo bliscy współpracownicy niejakiego E2 (Edwarda Mielnika, sciganego kiedyś listem gończym).
A grupa nazywała się ANTROVIS i ma na sumieniu (w swoim schyłkowym okresie) wiele zbełtanych ludzkich umysłów.
 
Osobiście szanuję wszystkich, którzy "tam" coś współtworzyli; tych okrzykniętych "z Hebry" także Smile  Wiele się w tym okresie działo i sam wiele poznałem...
Niemniej gwoli porządku należy się jasność: kto, co i jak ...i skąd ta 'wiedza' u poniektórych.

Portret użytkownika berta

12 rodów słowiańskich? A może

12 rodów słowiańskich? A może od razu 12 plemion Izraela bo za kilka lat okaże się, że ci Polacy-Słowianie to mieli rodowód żydowski i tak Żydzi staną się Słowianami-Polakami, tak skończy się gatka-szmatka o jakichś Słowianach, którym wpisze się, że wymarli a teraz są tylko rodowici "Polacy", wtedy wrócą ci "Polacy" do swoich nazwisk pozmienianych przez dziesięciolecia i okaże się, że tu odnalazło się to zaginione trzynaste plemię Izraela.

Portret użytkownika Dominik82

Otóż nie.Z historii

Otóż nie.Z historii kronik,historycznych zapisów,ze sporządzonych map na podstawie opisów historycznych,a także na podstawie badań genetycznych potwierdzających te wszystkie historyczne dowody dziejów lechickiego państwa wynika,że biblijne 12 plemion nie było żydowskimi plemionami,tylko słowiańskimi,a fałszerze historii,którzy podają się za Żydów nie będąc nimi skradli nam historię fałszując przy okazji pismo św,by podpiąć się pod to wybraństwo.Nie bez przyczyny na przełomie istnienia naszego państwa nasi przdokowie mówili o Polsce jako narodzie wybranym.Walka ze słowiańszczyzną ze strony zachodu nie jest bezcelowa.Depopulacje,fałszerstwa historii,wymazywania naszej antycznej kultury,miało na celu wymazanie naszego dziedzictwa.Ci lichwiarze doskonale wiedzą kim jesteśmy jako słowianie i tworzenie "konominium" pod ich powiernictwem w Polsce ma służyć temu,by podpiąć się pod naszą kulturę a nas zepchnąć na boczny tor.Powinniśmy być dumni z tego,że jesteśmy Polakami i częścią słowiańszczyzny.Nie ma bardziej chwalebnego rodowodu na ziemi.Nasi przdkowie nawet po przyjęciu chrztu od 1000 lat walczyli w imię naszych wartości, a to że nazwa na katolicyzm się zmieniła,nie umniejsza tego jakie są nasze korzenie.Wielu z was zapewne wierzy w to,że nasze korzenie nie są chrześcijańskie i powinniśmy się wyrzec katolicyzmu.Otóż jak pisałem wcześniej 10 przykazań bożych nie było nam obce nawet 4000 lat temu,bo wyznawaliśmy aryjsko-wedyjskie chrześcijaństwo.Jedynie nazewnictwo się zmieniło.Po chrystianizacji przez wieki broniliśmy Europy przed zarazą z południa,przed islamem.Broniliśmy wartości 10przykazań Bożych,bo stanowiły racjonalne i najbardziej ludzkie prawa jakie kiedykolwiek człowiek mógł otrzymać.Wmawia nam się,że w zamierzchłych czasach był ciemnogród a tym czasem kultura słowiańska była znacznie bogatsza i bardziej moralna od współczesnej cywilizacji eurokołchozu.

Portret użytkownika sceptyyk

Dobrze prawicie Dominiku.

Dobrze prawicie Dominiku. Historia naszej kultury i wierzeń zatoczyła koło. Pobawmy się w datowanie. Wysoki poziom kulturowo-duchowy, osiągnelismy przed 10000 laty. Około 7500 lat temu, coś niedobrego wydarzyło sie na naszych ziemiach i nastąpiła emigracja poważnej części elit w stronę Indi. Około 6000 lat temu, na trasie tej wędrówki, powstaje kultura Sumerów. Przed około 3200 laty, Abraham zostaje władcą Izraelitow. Zatrzymajmy się tu na chwiłę, kim jest Abraham? ABRAHAM BYŁ SUMEREM, pochodził z Sumeryjskiego miasta UR. Czego mógł nauczać swoich poddanych Sumer? Histori i wierzeń Sumeryjskich... I teraz, wszystkie te przekazy zostają zmanipulowane przez żydów, ale sens i zarys pozostaje jednaki. Tak jak pisze Dominik, SEDNEM JEST DEKALOG!!! On od nas wyszedł i do nas powrócił. Pozdrówka  Smile

Portret użytkownika mariuszek

sceptyk chyba 7,5 tys lat a

sceptyk chyba 7,5 tys lat a nie 75 tys lat temu. 75 tys lat temu to wydarzyło sie bardzo duzo złego, powstało jeziorko Toba a ludzkość o mało nie wyginęła. 
Jeden z komentarzy napisała(napisał) inna bajka i jest to jeden prawdziwy komentarz jaki tu się pojawił. 12 plemion to taki sam mit jak święty gra, merlin i smoki. Całą ludzkość mozna podzielić na mniej niż 12 plemion. Moja cierpliwość i tłumaczenia nie mają sensu na tej stronie, więc jak ktoś chce więcej informacji niech poszuka pierwszego lepszego archeologa i popyta się o dzieje homo sapiens, Słowian Ariów itd....
ps. 7 to liczba klucz.

Portret użytkownika mariuszek

Ze mnie taki juszka jak z

Ze mnie taki juszka jak z Ciebie optymista. 
W tym roku dużo czasu spędziłem w Łobzie niedaleko szczecina na wykopaliskach któe mogą dać szerszy ogląd na historię Słowian na terenie Polski. Drogi kolego największy rozkwit kultury Słowian na terenie współczesnej Polski był dwukrotny raz w okresie między 3,5 a 2,5 lat przed naszą erą a następnie pomiędzy 400 rokiem przed Chrystusem a około 350-400 naszej ery.
I co dowiedziałeś się dlaczego dla archeologów i antropologów liczba 7 to coś w rodzaju świętego grala biskupów?

Portret użytkownika karina

A co Waść na to: (skopiowane

A co Waść na to: (skopiowane ze strony opolczyk.pl) Programowe niszczenie wiedzy o Słowiańszczyźnie...
Szydłowski odkrył przyłbicę – jego misją jest judaizacja Polaków i judaizacja naszej historii i tradycji.
Jedynie zgodne z prawdą jest to, że Niemcy wymazywali i fałszowali naszą historię. Ale jeszcze bardziej fałszował ją kk a obecnie Szydłowski.
Co za idiotyzmy!!! 12 plemion lechickich !!! Polska „biblijnym Izraelem”!!! I wyznawała wedyjskie aryjskie chrześcijaństwo – arianizm wedyjski!!! Przecież to obrzydliwa żydłacka propaganda i judaizacja naszej przeszłości.
Szydłowski ślepo wierzy w żydłackie kroniki, nazywa je „polskimi” – a one są łacińsko-żydlackie a nie polskie. Dla niego agent Watykanu, „mnich watykański” fałszerz historii Gall Anonim jest wiarygodnym kronikarzem. Tak samo ślepo wierzy jednemu z największych fałszerzy historii – Długoszowi. Czy XIII-wiecznemu żydłackiemu biskupowi. Przecież to obłęd!
Za Odrą mieszkali Połabianie – Serbołużyczanie, Wieleci, Ranowie, Redarowie, Obodryci i wiele innych plemion – ale nie „Polanie”. Coś wiem o tym – tam mam korzenie po mieczu.
Szkoła katedralna w XII wieku nie była „uniwersytetem” – była kościelną szkołą – miejscem indoktrynacji żydłackiego kleru.
„Sedalai i Ebrehel” to imiona hebrajskie a nie celtyckie czy wedyjskie.
Chrobry był jahwistą – i to gorliwym.
A w Rzeczypospolitej jagielońskiej czytać i pisać potrafiło może 5 % mieszkańców. Skąd więc „wszyscy Polacy” rzekomo wiedzieli o wyssanych z palca sędziach u Lechitów V wieków przed obrzezanym cieślą?
Abraham i sędziowie z żydowskiej biblii to wymysł oszustów. Abraham nigdy nie istniał. Biblijni sędziowie też nie.
U Słowian takich też nigdy nie było.
 I dlaczego obrzezanego cieślę, nieudolnego samozwańczego rabbiego tytułuje on „chrystusem”?
A Wanda nie żyła w V wieku p.n.e.
 Sprawa szczerbca….
Jeśli był on mieczem Chrobrego – to skąd na nim napis hebrajski? Czyżby pejsaci już wtedy mieli takie wpływy w państwie Piastów, że nawet na mieczu monarchy był napis w ich języku? Zresztą, przecież ich wtedy jeszcze oficjalnie w państwia Polan nie było. No to skąd ta hebrajska inskrypcja? A może sam Chrobry był Hebrejczykiem, przechrztą na katolicyzm. I dlatego lubił język hebrajski. I otrzymał miecz od „anioła bożego” – żydowskiego Jahwe ludobójcy.
 Jaką wartość może mieć dla Słowianina miecz z napisami po łacinie i po hebrajsku? Co my kurw…mać jesteśmy – łacinnicy lub hebrejczycy? Odesłać go należy do Watykanu albo nad Jordan. Po kiego diabła nam łacińsko-hebrajskie „pamiątki”?
Nie wiem kto i ile Szydłowskiemu za tę judaistyczną, żydowską propagandę płaci. Ale podejrzewam, że żołd dostaje w nowych szeklach izraelskich.
 

Portret użytkownika Dominik82

I tak sobie myślę,że gdyby

I tak sobie myślę,że gdyby Szydłowskiemu chodziło o juedopolonizację Polski w kontekście 12 plemion biblijnych słowiańszczyzny,to przede wszystkim swoją pracę opierałby na twierdzeniu,że my Polacy jesteśmy Żydami, a on jasno i klarownie pisze i opowiada,że jesteśmy Słowianami i że przywłaszczono naszą historię przy okazji ją fałszując.To jest taki drobny szczegół i jakże istotny.

Portret użytkownika Dominik82

Jakiś czas temu miałem

Jakiś czas temu miałem korespondencję z Szydłowskim.Facet od ponad 30 lat studiuje polskie kroniki,biblię i inne źródła historyczne.Można by mu było zarzucić jakieś złe intencje,gdyby nie odbyły się genetyczne badania ekipy  prof.Grzybowskiego.Genetyka chcąc nie chcą potwierdza to co znajduje się w tych kronikach.Dzięki tym badaniom można zaobserwować kiedy i gdzie Słowianie migrowali.Z tym nawet nie ma co polemizowć.Oprócz polskich kronik dobrym źródłem wiedzy jest Nestor, rosyjski historyk,ktonikarz.Jestem ciekawy jakie intencje przyświecałyby Rosjaninowi w wychwalaniu narodu lechickiego (słowiańskiego) a w tym polskiego narodu,bo lechici to polskie plemię,ale cała słowiańszczyzna czuła się częścią państwa lechickiego z uwagi na jeden język.Pomijając ten aspekt,słowiańska wiara opierała się na wierze w inteligentne źródło energii,którego przekaźnikami są słońca zapładniające planety.Wierzyli w inteligentne źródło dające życie.Jest to niezwykle zbliżone do tego w co wierzymy my chrześcijanie,o Bogu,który dał życie wszystkim żyjącym organizmom w przepięknie zaprojektowanym wszechświecie.Z opisów chociażby Nestora,czy z kroniki wielkopolskiej,którą napisali Bielscy wiemy o Lechu I,wiemy że przez prawie 3000 lat państwo lechickie opierało się na prawie równości człowieka bez względu na jego posiadanie oraz wiedzę.Poza tym na jakiej podstawie twierdzisz,że Długosz,czy Anonim byli fałszerzami?Bo byli kapłanami?To jedyny twój argument w tym kontekście?W czasach Polski Chrześcijańskiej na wszystkich uniwersytetch wykładali głównie duchowni.Na zlecenie ówczesnych parlamentarzystów,czyli szlacheckich elit,doradców króli itp,kronikarze byli odpowiedzialni za pisanie historii w ramach edukacji króla o przodkach i dziejach przodków,bo taki był konstytucyjny zwyczaj,że król musiał znać perfekt historię własnego narodu,by móc mądrze władać królestwem i żeby umieć wyciągać wnioski z przeszłości,by nie popełnić jakiegoś głupiego błędu.Te kroniki były pisane właśnie dla władców.Historia lechicka nie jest obca ani Turcji,ani Persom,którzy do dzisiaj nazywają nas Lechistanem. Kolonizacja Indii oraz przekazanie im słowiańskiej kultury oraz wiedzy to fakt,który wyjaśnia raz na zawsze genetyka.Wiesz kiedy odbyła się ta kolonizacja? Tysiące lat przed tymi rzekomymi biblijnymi dziejami.Najprawdopodobniej był to okres zlodowacenia,kiedy Słowiańszczyzna z północy poszła odrobinę na południe w kierunku Iranu a dalej w kierunku Indii a na zachodzie udała się na Bałkany.Nasza kolonizacja tak ogromnych terenów skutkowała nie tylko rozdawaniem naszych słowiańskich genów,ale też i wiedzy a w konsekwencji także naszych wierzeń.To ze słowiańskich wierzeń postwały podwaliny do katolickiego chrześcijaństwa,do buddyzmu i wielu wielu innych.Zachód niejednokrotnie fałszował historię,wmówili światu,że Dżingis był skośnooki a był rasy białej i zrobili z niego Mongoła.Był Słowianinem jak i jego cała armia.Mówi się o wielkości wielkiego Aleksandra,który podbił wielkie tereny,ale jakoś nigdy nie wędrował na północ.Ciekawe dlaczego.No okazało się,że pomogli mu Scytowie,którzy byli lechitami.Scytami nazywano Lechitów chociażby w starożytnej Grecji.Szkoda,że w szkole nie uczą o tym,kto pomógł Aleksandrowi Wielkiemu podbijać tak duże tereny na południowej części EuroAzji.No bez Scytów to by się zesrał za przeproszeniem.Jeśli tak ogromne fałszerstwa historii się odbywały to jak ogromne fałszerstwa musiały odbywać się przez tysiące lat w kontekście wiary.Pomyśl.Poza tym według mnie Lechia przyjęła katolicyzm aby trzymać kontrolę nad watykanem i poczynaniami rzymskich kapłanów.Dzięki temu,że polscy kapłani byli katolikami mogli swobodniej wyruszać do Rzymu.Taki wniosek nasuwa mi się po tym,jak Vandalowie (Lechici),którymi przewodziła Wanda,zniszczyli Rzym w okolicach 455 roku n.e. Skoro Lechici zniszczyli Rzym, co opisują rzymscy kronikarze i historycy tylko,że pod nazwą Vandalitów,to znaczy że Lechici doskonale wiedzieli,że nowy odłam wiary lechickiej może zagrażać kiedyś światu.Według mnie o to chodziło.

Portret użytkownika Slav

Że niby Słowianie to tak

Że niby Słowianie to tak naprawdę naród wybrany z Biblii ? Jaja sobie robisz czy kpisz ? Słowianie mieliby czczić tego bożka ludobójcę i sadystę o imieniu jahwe ? Że niby Słowianie wyrzynali w pień całe miasta począwszy od niemowlaków by na starcach i inwalidach skończywszy ? Już samo przypisywanie Słowian do tak obelżywej księgi jaką jest biblia przez którą Słowianie byli mordowani a ich kultura niszczona powinno być karane ! Słowianie nigdy nie upodlili się masowymi mordami !

Portret użytkownika lipka

Badania genetyczne by mogły

Badania genetyczne by mogły coś "powiedzieć" musiałyby odbyć się na co najmniej połowie populacji Polski albo i Europy to raz, dwa-z całą pewnością można mówić, że wiedza historyków o wielkim Narodzie Słowiańskim zostanie nam na pamiątkę. Teraźniejszość ma inny wymiar bo widać działanie, które ma spowodować by Polska zmieniła właściciela z własnej woli, manipulanci są w każdej dziedzinie ludzkiej działalności. Kiedyś podbijano ludy mieczem i ogniem, teraz robi się to inteligentnie: w szkołach, urzędach, na najwyższych szczeblach władzy, w książkach, filmach, w ustanawianym i obowiązującym prawie, w sądach, obyczajach, religii. Hitler chciał wypalać władzę w Europie i na świecie ogniem a wystarczyło by Niemcy stały się potęgą gospodarczą tak jak jest to dziś i podbój się dokonał. Uważam że temat o Słowianach to temat zastępczy mający odwrócić uwagę od prawdziwych zagrożeń w tym rejonie.

Portret użytkownika laxim

badania są przeprowadzane -

badania są przeprowadzane - bez twej wiedzy -przez tych którzy chca nas zniszczyć. R1A - to haplogruba od strony Ojca - do tej pory wszystkie badania genetyczne przeprowadzone były po stronie kobiety (tak na skróty). R1A - to prawsłowiańśka krew Bielnej Rasy - Bie s czady, Bie lskie, Bie lnie, Bie potem Bio Wio Wiosna czyli życie.
Dziewanna - to dzisiejsza Aramejka na obrazach
Lada - LAb - od tyłu czytane Bal - i to że nie istniał żaden paleohebraizm niech swiadczy fakt, że to SLowianie uczyli koczowników, Slowianie nie pisali - mogli to robić tylko wybrani - w miejscach duchowych, tam Wieda spływała na nich z góry, Slowianie to Harowie, H,Ariowie - potem rozblil się na dwie nacje Zachodnią ta któ©a zaweðrowała na Zachód Szczierną i Wschodnią Bielną - Stað w Tybecie, słowo Lach jest przyjmowane z szacunkiem - gdyż Harowie przybywszy na tereny Dachu Świata przynieśli Wiarę, i zanieśli ją daleko na południe. Tam też 7526lat temu nastąpiło coś co nazwaną Wielką Bitwą ludzi i nieludzi - a ten motyw został wykorzystywany dzisiaj w różnych powieściach od Star War, Władcy Pierścieni czy Volkodavie i innych. Pokój został zawarty właśnie na dachu Świata - a świetlny dysk schowany w otchałni Weli - głęboko w Ziemi tam gdzie nawet bogowie nie schodzą. Wiele jest podań w różnych kulturach, od Ameryki po Oceanie. To opis naszej spuścizny - zabijanej przez naszych Wrogów, którzy nawet w obliczu łaski są niewdzięczni

Portret użytkownika Aaron makaron

Dzięki za artykuł. Tak się

Dzięki za artykuł.
Tak się zastanawiałem, dlaczego w Warszawie stanął symbol gejowskiej tęczy.  Teraz juz wiem!!
Słomiańscy Tęczucie rąsie w górę!!!! Cała Polska kibicuje Tęczusiom!
Szalom

Portret użytkownika MARGO

"...Każda z tych 12 barw, a

"...Każda z tych 12 barw, a właściwie ich częstotliwości, oznaczają 12 praw, według których toczy się istnienie na Ziemi i w Kosmosie, a ich definicje opisywały grupy jasnowidzących badaczy..."
_________________________________________________
Ten powyższy cytat zgodny jest z tym,  co odkryli międzynarodowi badacze Fresków Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej..., a co zawarli w swoich Interpretacjach...
Na naszym "rodzimym podwórku" 12 Praw w odniesieniu do zdrowia,  przedstawia dr  Władysław S. Rybicki w swojej książce "Uniwersalne przeslanie choroby"
Michał Anioł malując swoje Freski m.in. napisał:
„.. Namalowałem te słynne obrazy, aby informacja doczekać się mogła właściwego odbiorcy.
Brałem udział w zyciu różnych światów.
Poznałem też klucz wiedzy o czasach, które nadejść mają..
Treści płynące z fresków mówią o WALCE i o ZGODZIE, co kiedyś połączy narody, kobietę i mężczyznę.
 
Zawikłane, pełne cierpienia losy, przez rządzących sterowane, wiodą nas ku temu rozwiązaniu, które nie w smak jest niejednemu – co ster władzy trzyma..
Jest tam bunt przeciw bogom fałszywym, co mieli powodów wiele by kłamać, bo gra szła o wielką stawkę – władzę nad ludźmi i światem.
Tajemnica we freskach zawarta obala mity o tych, co nazywali siebie bogami jedynymi, a byli tylko specjalistami…, budowniczymi, wykonawcami lub nauczucielami.

Ale Boga prawdziwego nikt przechytrzyć nie zdoła, bo On głęboko w sercu człowieka jest i nie da się Go ubrać w szaty z pozłotą.
I to właśnie On taką próbę ludziom daje, by odkryli sami – cierpiąc niedolę i zależność – co to jest MIŁOŚĆ i gdzie jej szukać – W  SOBIE…

Pośrednicy stojący na drodze do kontaktu z Bogiem, co WSZYSTKIM JEST, a postaci nie posiada, próbując w skrawek boskiej tożsamości przyoblekać siebie – manipulowali światem…
A ON…  ma wieczność całą, by ludzkość do siebie nawrócić i ten, kto sięga do Niego NA WPROST jest obdarowany by być szczęśliwym..."
Czas już by rzeczywistość właściwie została odczytana…
Prawa Naturalne to nasz łącznik z wszechświatem.
12 praw  to 12 promieni kuli czasoprzestrzennej wszechświata o barwach rozszczepionego światła...
https://margo0307.wordpress.com/author/margo0307/page/13/
 

Kimże jest człowiek jeśli nie potomkiem tego Boga ?  Czyż może od Boga się różnić ?   Czyż dąb nie jest w żołędziu zawarty  ? Czyż Bóg nie jest ukryty w Człowieku ?

Portret użytkownika angelus maximus rex4

Autorze artykułu. Pieknie to

Autorze artykułu. Pieknie to opisałeś, ale mam ale:
 Otóż przybliż nam  pochodzenie ludzi Zachodu. Skąd się wzieli. Jaka cywilizacja była ich protoplastą?
 Jakie ludy zniszczyły nasze słowiaństwo, skąd pochodziły??

Portret użytkownika ZGG

Jaskoś nikt nie wpadł nato że

Jaskoś nikt nie wpadł nato że Pani  A Dąbrowska była związana z Androvisem, jeżelit o ta sama osoba. A o tej zniesławionej  tajnej organizacji chyba powinniście wiedzieć i pisać. Nadal są i działają z ukrycia A np: cheops brzmi podobnie znajomo i działania równie pokrętne.  Żadnego rozsądku tylko manipulacje i same głupoty.

Portret użytkownika lommo

Słowianie są ludnośćią

Słowianie są ludnośćią napływową w Europie. Zobacz badania lingwisty Białczyńskiego, język słowiański jest niezmiernie podobny do obecnie używanych w Indiach jako obrzędowe języków Pali i Sanskryt. Zapewne dobrze wiesz o słynnym bóstwie słowiańskim czyli Światowidzie, otóż nic się on nie różni od hinduskiego bóstwa Brahma, mówią co coś takie słowa jak Wishna - wiśnia, agni - ogień, itd.  . Badania genetyczne wykazują ciągłość 50 % genetyczną od Renu do Bugu od czasów neolitu czyli 7000 lat p.n.e, z tym że na zachód od Odry nastąpiły wpływy genetyczne plemion celtyckich i skandynawskich a na wschód plemion przybyłych z Indii przez Morze Czarne i rzekami w VI w.n.e.. I stąd ten 40-50% udział w poslkim gentypie północno indyjskiej haplogrupy R1a1. Dalej Słowianie w VIII w. zajęli Bałkany opustoszałe w wyniku ogromnej i katstrofalnej Dżumy Justyniana. Co do rozpoznawania Słowian na stanowiskach archeologicznych to są proste kryteria , tam gdzie są prymitywne półziemianki, śladowa ilość metalowych narzędzi i garnki lepione ręcznie to znak że tu byli Słowianie. Tam gdziesą ślady dużych naziemnych domów tzw. długich domów często na cokole kamiennym , gdzie są liczne metalowe przedmioty i garnki toczone na kole garncarskim tam z pewnością byli Germanie.

Portret użytkownika Polsky

cyt. Co do rozpoznawania

cyt. Co do rozpoznawania Słowian na stanowiskach archeologicznych to są proste kryteria , tam gdzie są prymitywne półziemianki, śladowa ilość metalowych narzędzi i garnki lepione ręcznie to znak że tu byli Słowianie. Tam gdziesą ślady dużych naziemnych domów tzw. długich domów często na cokole kamiennym , gdzie są liczne metalowe przedmioty i garnki toczone na kole garncarskim tam z pewnością byli Germanie.
Hahaha no rozwaliłeś mnie tym tekstem. Nie wiem czemu ale się śmieje już 5 minut i przestać  nie mogę Biggrin

Portret użytkownika Dominik82

Ze Skandynawami nie do końca

Ze Skandynawami nie do końca się zgodzę.Dawni wikingowie to Słowianie.Słowiańszczyzna od zawsze jest na terenach od północy aż do morza czarnego po dalekie tereny wschodniej Rosji.Spośród obecnej społeczności europejskiej obok słowiańskich narodów to właśnie Skandynawowie są najbardziej podobni genetycznie do Słowian.Polecam odsłuchać audycję prof.Grzybowskiego,genetyka.10lat prac badawczych nad żeńskim genem,który mutuje niezwykle rzadko,jest stały,wskazuje właśnie na wspólne korzenie Słowian i Wikingów.Genetyka jest wspaniałym wynalazkiem,bo dzięki niej łatwo można obalić mit wielkiej migracji ludów do Europy.

Portret użytkownika sceptyyk

  Główne haplogrupy Y-DNA w

  Główne haplogrupy Y-DNA w Europie                                                                                                                                                                    

Portret użytkownika OMEN

Taa... Nie wiem co "wciąga"

Taa... Nie wiem co "wciąga" autor tego tekstu, ale to robi mu wielką szkodę na umyśle.Zresztą,strasznie RUSKIM PANSLAWIZMEM ten cały tekst "ocieka". W 2009r. rosyjscy genetycy "stworzyli" takie przysłowie "Poskrob Ruskiego,aCiekawie na temat powstania Słowian znajdziesz Polaka."Znaczy się, że rosjanie to  naród "powstały" z polskiego genotypu.I nie chodzi tu tylko o haplogrupę słowiańską ( typ R1a), ale dużo głębiej. Co do tego "skąd się Słowianie wzięli", to autor nie wyjaśnia. A genetycy brytyjscy i amerykańscy zdołali określić, że już 7.500 lat temu,tereny między Łabą, Saalą a Bugiem haplogrupa R1a zamieszkiwała.My, Slowianie,jesteśmy oszukiwani co do czasu i miejsca pochodzenia.Bardzo to na rękę "ludziom zachodu". Ps. Dowiedzione przez genetyków jest, że haplogrupa germańska pojawiła się 3.500 lat po słowiańskiej.Ciekawie na temat powstania Słowian i ich ekspansji terytorialnej , kultury pisze na swym blogu Ks.Stanisław Pietrzak.

Portret użytkownika Polsky

A ja tak z innej beczki.

A ja tak z innej beczki. Bardzo interesuje mnie jedna rzecz. Góry Dylewskie. Dla mnie te kilka gór na mazurskich równinach jest bardzo zagadkowych. Mieszkam od nich jakieś 30-40 km. Dziwi mnie to że są one bardzo strome i że jest ich dosłownie kilka. Wiem też, że w XIX w zbierano z nich głazy i wielkie kamienie. Dziś wystaje tam jeden kamień z kwadratowymi i okrągłymi wcięciami. W miejscowych legendach jest też opowieść o tym, że w górach tych są tunele a w nich ukryty skarb. Ciekawi mnie czy to czasami nie są piramidy? Najwyższy szczyt z nich ma góra Dylewska i jej wysokość to 350 metrów ale na równi wygląda to imponująco. Przypomnę jeszcze raz że oprócz tych kilku gór w koło jest dosłownie równina. Czy to nie jest podejrzane? Może wpada ktoś na tą strone kto ma odpowiedni sprzęt i chęci żeby to zbadać? Moim zdaniem osoba taka może się naprawdę zdziwć. A wy? Może znacie w Polsce jakieś miejsca co by mogły być ukrytymi piramidami? Ja uważam że góry Dylewskie to na 90% zakopane piramidy. Sam jednak nie jetem w stanie tego zbadać.

Portret użytkownika Dominik82

W Polsce nie tylko w tym

W Polsce nie tylko w tym miejscu znajduje się coś dziwnego na kształ piramid o czym wspomniałeś.W Gdyni również jest piramida,ale archeolodzy nie chcą z tym nic robić.Piramidy są w całej Europie,również na Bałkanach i na innych terenach słowiańskich.

Strony

Skomentuj