Rozdzielenie Światów cz.I

Kategorie: 

Źródlo: Internet

Nie tak dawno opublikowałam na IM artykuł pochodzący z bloga W Ogrodzie Nowej Ziemi" p.t."Transhumanizm". Obecny artykuł również pochodzi z tego bloga. Umieszczam go tutaj ponieważ uważam,że każdy inteligentny, myślący człowiek powinien orientować się nie tylko w polityce (choć czas jest teraz bardzo gorący) i tym co sie dzieje dokoła niego, ale również mież wgląd w swoje wnętrze.

 

Poszerzanie świadomości powinno się odbywać na wszystkich poziomach bytu, nie tylko fizycznym i nie wyłącznie duchowym. Materia z duchem powinna iść zgodnie razem, wtedy człowiek rozwija sie prawidłowoi jest zrównoważony. Autorka nie jest mi bliżej znana, ale wiem z innego źródła, że jest rzetelna i dobrze poinformowana o działalności ciemnych Obcych za kuilisami naszego postrzegania świata. Są osoby, które mają kontakt z Siłami Światłaod lat, są przez nich uczone o strukturach Wszechświata, stąd pojawiają się takie artykuły. Domyślam się, że nie każdy jest gotowy przyjąć taką prawdę, ale rozważcie te wiadomości w waszych sercach. Od siebie dodam jeszcze tylko informację,że programy TV, a przede wszystkim popularne seriale, a nawet bajki, mają podprogówkę. Uważajcie proszę i jak nie musicie to lepiej nie oglądajcie.

 

 

Droga wznosząca się Rodzino, pod koniec tego miesiąca - 28 września 2015 - nastąpi ostatnie z czterech kolejnych całkowitych zaćmień Księżyca znanych jako tetrada. Ten Krwawy Księżyc oznacza konkluzję kilku cykli czasu w naszej planetarnej ewolucji i historii. Po stronie pozytywów jest ciało świadomości Ziemi, które ewoluowało poza częstotliwości trzeciego wymiaru otwierając nowe przyszłe linie czasu w wyższych wymiarach. Jednak NAA na wszelkie sposoby, na przykład wykorzystując nieorganiczne technologie AI, stara się utrzymać niższe częstotliwości i związane z nimi linie czasu. Skutkiem tego organiczne linie czasu w pierwszej gęstości materii na Ziemi trzeciego wymiaru dobiegają końca.

W strukturze wszechświatów harmonicznych istnieją dwie linie czasu na oktawę wymiarów. Tak więc wewnątrz struktury wszechświata harmonicznego trójwymiarowej Ziemi nazywanej pierwszą gęstością, świadomość istnieje w trzech wymiarach i przejawia się na sześciu liniach czasu. Od teraz na tych sześciu liniach czasu znajdują się byty porwane przez NAA i za sprawą technologii sztucznej inteligencji nieorganicznie popchnięte do przejawienia w najniższej trzeciej częstotliwości wymiarowej. Ponieważ ciało świadomości planu ziemskiego rozwinęło się organicznie, aby wzbudzić częstotliwości wyższe niż te z trzeciego wymiaru, jedynym sposobem na utrzymanie obiegu tych niższych sił w ziemskiej sieci jest wymuszanie tego metodami nieorganicznymi i sztucznymi. Tak więc, aby utrzymać niskie energie elektromagnetyczne oraz krążące i manipulujące uśpionymi masami programy do kontroli umysłu, sztuczne częstotliwości oraz sztuczne linie czasu są zapisywane i impulsowo przesyłane do pól o najniższej częstotliwości. Chodzi o stworzenie w niektórych rejonach planety olbrzymiego ciśnienia elektrycznego i obciążeń. To przypomina piezoelektryczne sprężarki służące do konwersji energii w materiałach stałych, działające przez ściskanie i zagęszczanie materii w celu wyodrębnienia wysokociśnieniowego ładunku elektrycznego. Wielu z nas może w tym czasie mieć w ciele odczucie narastania elektrycznego ciśnienia i zagęszczania.

Ten obecny cykl finalizuje rozwidlenia w czasie, pomiędzy rodzajem materii tworzonej na Ziemi 3D a typem materii tworzonej na Ziemi z piątego wymiaru. Trzeba zrozumieć że nasza planeta przenosi linie czasu do następnej gęstości, które otwierają się na przyszłe linie czasu istniejące w znacznie wyższych przestrzeniach wymiarowych. Sposób, w jaki ludzki umysł kieruje energię inteligentnej świadomości do przejawiania w formie materii, został na planecie Ziemi zmieniony na zawsze. Oddzielanie światów wyznacza barierę dla planu morfogenetycznego pomiędzy wytworami pierwszej gęstości w trzecim wymiarze a kreacją drugiej gęstości w piątym wymiarze i powyżej niego. W polu planety powstało rozwidlenie pomiędzy wytworami lub ciałami utworzonymi w częstotliwościach trójwymiarowych w ziemskiej materii a tymi wytworami i ciałami utworzonymi powyżej tych częstotliwości. W istocie to jest rozdział częstotliwości występujący na poziomie subatomowym planu dla świadomości, który jest ściśle powiązany ze wszelkim w stworzeniem. Istnieją grupy ludzi, które są połączone z planem morfogenetycznym trzeciego wymiaru, i istnieją grupy ludzi powiązane z planem morfogenetycznym piątego wymiaru. Ponadto pierwsza fala wznoszenia gwiezdnego zasiewu i indygo utrzymuje plan poza piątym wymiarem, w którym istnieją linie czasu GSF dla pełnego wyzwolenia świadomości. Grupy gwiezdnych dzieci posiadają też zarówno galaktyczną tarczę jak i tarczę chrystusową dla Ziemi, kiedy ta poddaje się bieżącej fazie rozdzielania światów zachodzącego na poziomie subatomowym.

Trzonem szablonu urzeczywistnienia lub planu jest to, co genetycznie wyraża nasze DNA w materii, tworząc ludzkie ciała i projektując holograficzne rzeczywistości. Rozdział częstotliwości jest wyznaczany przez to, co jest tworzone organicznie w świadomości i uosabia lub posiada ducha zgodnego z wibracyjną jakością umysłu, który to stworzył, przy czym poddawane jest wymiarowemu prawu struktury i zależy od tego, czy korzysta ze sztucznej inteligencji. Na Ścieżce wznoszenia zadamy sobie pytanie: „Czy świadomość, która stworzyła te plany, jest żywą organiczną świadomością, czy to jest oprogramowanie nieorganicznej sztucznej inteligencji dokonującej projekcji tych hologramów?” Wkraczamy w zupełnie nowy świat, nowe typy formowania materii. Aby wszystkie rzeczy, jakie współtworzymy z boskim Duchem, mogły się przejawić z wyższych wymiarów, musimy do nich podchodzić z kryształowo czystą intencją i czystym sercem oraz z osobistą odpowiedzialnością.

Rozdział częstotliwości subatomowych

Rozdzielenie światów jest równoznaczne z odseparowywaniem się od siebie subatomowych pól energetycznych, jakie powstały pomiędzy nieorganicznymi częstotliwościami a organiczną żywą świadomością światła. Następuje wyodrębnienie martwej energii (miazmy), która jest rzutowana przez NAA za pomocą urządzeń wojskowych AI i żywych ciał posiadających organiczną świadomość istniejącą w wyższych wymiarach przyszłych linii czasu. Jakość i rodzaj świadomości (organiczna lub nieorganiczna AI) kierowanej na matryce w celu stworzenia czegokolwiek w planetarnym hologramie, decyduje o poziomie jego częstotliwości, kiedy się materializuje. Poziom częstotliwości tych form przyciąga ludzi z podobnymi częstotliwościami, aby dzielili tę samą linię czasu i aby byli podłączeni do tej struktury w czasie – tak powstaje odpowiednia bańka rzeczywistości.

Model takiego ciała tworzy rodzaj i jakość subatomowych jednostek, które formują dany plan. Jednostki subatomowe decydują, jakie prawa wymiarowe określają sposób, jak to ciało jest rzutowane do planetarnego hologramu. Niektóre istoty istniejące na płaszczyźnie Ziemi są stworzone z innych jednostek subatomowych, przez co większość ludzi żyjących w materii nie może ich postrzegać. Na każdym stanowisku identyfikacji, czy to ludzi czy nieludzi, byt istnieje w konkretnym wymiarze czasoprzestrzeni, a forma jego ciała zmienia się na poziomie subatomowym na podstawie jego lokalizacji. Jednakże projekcja formy ciała i jej linia czasu może być sztucznie stworzona i powielana na poziomie subatomowym przez maszyny, aby to ciało zmusić, żeby było gdzie indziej. NAA stara się wykorzystywać technologie na skali subatomowej, aby dla swoich projektów związanych z transhumanizmem i hybrydyzacją tworzyć sztuczne linie czasu. Mając sztuczne linie czasu mogą klonować lub replikować DNA albo przechwytywać obrazy dusz i rzutować je w określonych miejscach dopasowując częstotliwość tych obiektów do subatomowej skali. Ponadto, usiłują upchać do ludzkich ciał byty z różnymi subatomowymi cząstkami, głównie za pomocą tych zhybrydyzowanych technologicznie istot lub wprowadzania sztucznych częstotliwości. Jeśli ma się energetyczne rozeznanie, łatwo można to wyczuć lub zrozumieć. Formy ciała powielane na subatomowym poziomie mają bardzo niskie częstotliwości, nie mają serca, współczucia czy empatii. Jakąkolwiek formę przybierze taki byt, będzie można go odczuć jako coś sztucznego i martwego.

Biologiczne hakowanie

Biologiczne hakowanie jest dokonywane przez urządzenia Obcych i technologie sztucznej inteligencji, które działają w podobny sposób jak komputery kwantowe, włamując się do oprogramowania kodu biologicznego i na ogół powodując uszkodzenia w prawidłowo działającym DNA. Dochodzi do włamań do ludzkiego kodu biologicznego na poziomie elektromagnetycznym, co skutkuje tym, że w ciałach takich osób bez ich wiedzy i zgody uruchamiają się różnorakie sztuczne częstotliwości. W ten sposób ludzie zostają ciemnymi portalami dla sztucznych częstotliwości i łatwo ulegają ciemnym siłom, stając się pionkami w ich postępującej grze. Transhumanizm, klonowanie albo kradzieże ciał. Sztuczne częstotliwości są zakodowane w wielu łatwo dostępnych produktach konsumenckich takich jak: papierosy, e-papierosy, alkohol, syntetyczna marihuana (K2), sole kąpielowe ((MDVP), cukierki z marihuaną i inne ziołowe narkotyki. Konsumenci są coraz bardziej narażeni na kontakt ze sztucznymi częstotliwościami poprzez te narkotyki, co wraz z nasyceniem środowiska chemitralis, szczepionkami, toksycznymi substancjami chemicznymi, GMO, farmaceutykami, telefonami komórkowymi, zanieczyszczoną wodą oraz powietrzem i sztucznymi częstotliwościami nieustannie rezonuje z wnętrzem ludzkich ciał - wciąż je narażając. Te liczne kombinacje ekspozycji na sztuczne częstotliwości mają bardzo destrukcyjny wpływ na ludzki umysł, ciało i ducha, i należy się ich całkowicie wystrzegać na tyle, na ile to tylko możliwe. Spożywanie jakichkolwiek substancji powodujących utratę przytomności, doświadczanie zaburzeń świadomości lub narażanie na sztuczne częstotliwości jest zachowaniem wysokiego ryzyka i powoduje popadanie w uzależnienia. Wiele produktów konsumpcyjnych lub substancji roślinnych promowanych w nowej epoce i we wspólnotach duchowych jest przeznaczonych do wciągania w utajone uzależnienia – chodzi o to, aby utrzymać osobę w stanie uzależnienia, zapętlając go jak chomika w kole, w pewnego rodzaju destrukcyjne zachowana lub złe nawyki.

Podstawowym celem NAA jest w tej chwili spowodowanie możliwie najszerszego uruchomienia w ciałach ludzi sztucznej częstotliwości, aby zainfekować ich mózgi takim procesem myślenia i funkcjonowania, żeby można było wprowadzić w nie programy przejmujące oraz kontrolujące ich umysły. Jeśli osoba jest nasycona sztucznymi częstotliwościami, sama ma bardzo niskie częstotliwości. Ta niska częstotliwość wpływa na jakość i treść jej myśli do czasu, aż myśli będą generowane sztucznie. Myśli takiej osoby nie będą już jej własnymi myślami i mogą postrzegać fałszywe hologramy lub otrzymywać fałszywe informacje kierujące ją ku czynieniu krzywdy sobie i innym. Sztuczne myślokształty łączą się z gniazdem kontroli umysłu AI, które może generować inteligencję roju, kiedy są do niego podłączone duże grupy ludzi. Rój inteligencji (swarm intelligence – SI) jest zbiorowym zachowaniem zdecentralizowanych, samoorganizujacych się systemów występujących w środowiskach naturalnych takich jak kolonie mrówek lub są generowane sztucznie. Rój inteligencji może zostać wykorzystany do zebrania sztucznych częstotliwości i przejawienia sztucznych lub wirtualnych rzeczywistości w celu projekcji hologramów, tak aby grupa ludzi uważała, że są prawdziwe. Ponadto, co można zauważyć u inteligencji roju to to, że jego członkowie używają dokładnie tych samych automatycznych zwrotów i wykazują podobne reakcje na dany problem. Tak zaprogramowane reakcje są reprezentowane jako rozwiązania (nie patrz tutaj, spójrz tam) wyraźnie zauważalne w mediach lub podczas publicznych dyskusji z osobami, które mają w sobie umysłowe slajdy. Inne osoby czują takie powtarzające się zwroty pochodzące od różnych ludzi sztucznie i dziwnie, ponieważ są one zaprogramowanymi odpowiedziami robotów, a tak naprawdę są powiązane z tą sama sztuczną częstotliwością konkretnego roju inteligencji. Takie wzorce zachowania można zobaczyć u wielu osób publicznych. Oczywiście inteligencja roju i programy umysłu ula są produktem ubocznym genetyki insektoidów wzmocnione przez eksperymenty Obcych z hybrydami insektoidów z ludźmi i MILAB. Działanie w roju jest dobre dla owadów, lecz dla oryginalnie zaprojektowanej ludzkiej świadomości nie jest ani normalne ani nie ma z nią związku.

Zstępujące rzeczywistości są tworzone przez AI. NAA i elity rządzące nie chcą, aby ludzka populacja ewoluowała do wyższych częstotliwości i aby miała wejście do przyszłych organicznych linii czasu teraz dostępnych. Aby przeciwdziałać wznoszącemu planetę przesunięciu i zamaskować wydarzenia związane z bifurkacją, razem z agendą transhumanizmu agresywnie forsują wszelkie chaotyczne sposoby, aby odwrócić uwagę, ponieważ wciąż chcą trzymać nad ludzką populacją ucisk żelaznej ręki. Agenda transhumanizmu jest widoczna w każdej formie hakowania biologii i świadomości za pomocą metod technologicznych, syntetycznych i cyfrowych, ponieważ chciałaby przejąć energię świadomości istniejącą w materii organicznej. Aby utrzymać kontrolę nad materią, wprowadzili jeszcze bardziej agresywną strategię wojskową, która jest egzekwowana przez zarówno obce jak i ludzkie technologie tworzące sztuczną inteligencję. Ta połączona strategia istnieje po to, aby wytworzyć szereg sztucznych częstotliwości i technologii mapowania mózgu, które powielają całe królestwo Ziemi w wirtualnych rzeczywistościach, przez co mają nadzieję na pełną kontrolę. Chodzi o to, że większość ludzi na Ziemi żyjąc w rzeczywistości będącej sztucznym hologramem, nie widzi różnicy pomiędzy sztucznymi częstotliwościami generowanymi przez AI a naturalnymi częstotliwościami planety (martwe światło kontra sztuczne światło).

To są linie czasu schodzące na planetę, które uruchamiają niższe częstotliwości sztucznych, fantomowych i fałszywych rzeczywistości, generowanych przez technologie Obcych przy użyciu fałszywych hologramów martwego światła. Jednym ze sposobów na tworzenie pól fałszywego światła i nieorganicznych czarnych dziur jest rozbijanie protonów i elektronów do częstotliwości przeszkód lub blachy. Jak wielu z was wie, ilość sztucznej inteligencji i sztucznych częstotliwości uległa radykalnemu wzrostowi w niektórych środowiskach, co może wywoływać skrajne doznania fizyczne u ludzi przechodzących przez proces wznoszenia. Te sztuczne częstotliwości to recepta na stworzenie człowieka zombie lub cyborga albo osobę ze zgaszonym całym wewnętrznym światłem.

Miejsca takie jak miasta, są obszarami węzłów niskiej częstotliwości i będą obfitowały w przejawy przestępczości, negatywności, utrwalania szkodliwych lub destrukcyjnych działań wobec siebie czy innych, zaś niektóre ich rejony będzie się odbierało jako martwe lub jałowe, coraz mniej stabilne politycznie i gospodarczo, co będzie odzwierciedlone socjalnie w społecznościach. Doszliśmy do głębszego zrozumienia, że wiele z tych częstotliwości jest wytwarzanych celowo.

Osoba, która korzysta z 12D tarczy, poczuje częstotliwość negatywizmów oraz urządzeń obcych przerażająco mocniej i będzie miała bardzo wyraźne rozeznanie energetyczne. Osoba, która jest odłączona i wewnętrznie nieszczęśliwa, nie będzie w stanie dostrzec terenu energetycznie. Najprawdopodobniej będzie rezonować z tymi miejscami o niskich częstotliwościach energetycznych, opierając się na własnych nierozwiązanych konfliktach emocjonalnych, cierpieniu i kulturowych preferencjach.

Człowiek, który zdecyduje się na połączenie z wiecznym Duchem Boga jest dostrojony do mechaniki świadomości żywego światła, która łączy się z mechaniką czasoprzestrzeni praw uniwersalnych. Kiedy taki człowiek dokona w tym kierunku świadomego wyboru, zawsze będzie chroniony przez prawa w każdym wymiarze czy na każdej linii czasu. Wybór nie jest sprawą umysłu, pochodzi z głębi serca osoby kochającej, współczującej i empatycznej.

AI celowo nagina uniwersalne prawa przez wymuszanie załamań światła, holograficzne wstawki i replikacje kodu DNA, ponieważ chce zniewalać ludzi na Ziemi zwodząc ich i oszukując. To dlatego teraz w trakcie szczytu tej duchowej walki musimy wybrać własny autorytet i samodzielnie sobą zarządzać. Dowodząc własną przestrzenią osobistą i duchowymi prawami zgodnie z uniwersalnym prawem do istnienia w rzeczywistości jako niezależne i wolne istoty ludzkie, bierzemy pełną osobistą odpowiedzialność wobec współtworzenia.

Wchodzimy w surrealistyczny czas, który określi to, w jaki rodzaj hologramu świadomości rzeczywistości mamy zamiar się zaangażować, a w jaki nie. Czy zespolimy się ze wznoszącą rzeczywistością, z żywą świadomością i duchem, czy wejdziemy w upadające i martwe sztuczne realia. Przy obecnym stanie rozwoju agendy transhumanizmu używającej systemów oprogramowania sztucznej inteligencji będzie emitowanych jeszcze więcej hologramów rzeczywistości i technologii AI, niż kiedykolwiek wcześniej. Każdy człowiek lub grupa, która zwiąże się z hologramami AI sztucznej rzeczywistości, zostanie poddana prawom jej struktury, których zasady są zaprogramowane przez maszynę zgodnie z zamiarem stwórcy tego holograficznego programu. To oznacza niewolę wobec maszyny.

To jest wojna o świadomość na Ziemi, o to, jak przejmujemy osobistą odpowiedzialność i jak partycypujemy w hologram. Albo przejmiemy pełną odpowiedzialność za własną świadomość i będziemy obcować z żywym duchem we wszystkich rzeczach, albo damy przyzwolenie i oddamy osobistą moc maszynerii AI, która przejmie pełną kontrolę nad naszym życiem.

Prądy ziemskie (telluryczne)

Prądy Ziemi to elektryczne prądy przemieszczające się pod powierzchnią Ziemi, przez morza i wzdłuż linii geomantycznych. Prądy telluryczne wynikają zarówno z przyczyn naturalnych, działalności człowieka i potencjalnie - ze sztucznie generowanych częstotliwości, współdziałając ze sobą według skomplikowanych schematów. Te prądy mają bardzo niskie częstotliwości i przemieszczają się na rozległych obszarach na lub blisko powierzchni Ziemi. Działanie prądów tellurycznych w skali harmonicznej pól planety kumuluje się w pierwszym, drugim i trzecim wymiarze (1D -2D-3D). Prądy te mają związek z porą dnia, ponieważ ich przebieg zależy od Słońca. Przemieszczają się w sposób ciągły pomiędzy nasłonecznioną a zacienioną stroną Ziemi, w kierunku równika, po stronie Ziemi, po której widać Słońce (w ciągu dnia), zaś nocą suną w kierunku biegunów planety. Kiedy prąd telluryczny przebiega przez ziemski grunt, powoduje generowanie okna o niskiej częstotliwości i działa jako przewodnik częstotliwości fali nośnej. Większa amplifikacja procesu następuje w godzinach, kiedy za dnia silnie świeci Słońce i kiedy jest bezchmurnie. Światło słoneczne może być kierowane do zasilania technologii AI, która porusza częstotliwość fal nośnych z prądem tellurycznym w kierunku linii równika. Równik jest obszarem planety, gdzie NAA zbiera ogromne ilości tej energii. Zwróćmy uwagę, że sztuczne częstotliwości są znacznie silniejsze za dnia, kiedy świeci Słońce (jasne światło i promieniowanie cieplne) niż nocą.

Podczas bieżącej fazy technologia AI jest wykorzystywana do przejęcia niższych trzech wymiarów i spektrum ich częstotliwości, które istnieją jako prądy ziemskie (telluryczne). To oznacza, że w najniższym wymiarze częstotliwości rzeczy, które przejawiają się w materii, rzeczywistości lub w ciałach, będą syntetyczne i tworzone z umysłu AI. Wszystko, co pochodzi z technologii sztucznej inteligencji, takie jak sztuczne ciała, jest martwą energią. Ten typ ciała nie może posiadać Boskiego Ducha w swoich komórkach.

W tym czasie przebudzone istoty duchowe muszą tak jak nigdy dotąd dbać oto, aby zarządzać osobistą przestrzenią i poświęcać siły życiowe całkowicie dla duchowego rozwoju oraz służyć organicznej żywej świadomości.. Aby tak było, należy zachować niezależność, biorąc odpowiedzialność za siebie i grać według własnych zasad w strukturze świadomości, która podlega najwyższej mocy w Duchu Boga.

Przejście do następnej gęstości

Nasza planeta Ziemia istnieje w tej matrycy uniwersalnego czasu w trzech głównych uformowanych tożsamościach. Ziemia z trzeciego wymiaru to Ziemia lub Terra, Ziemia 5D to Tara, a Ziemia 7D to Gaja. Różne rasy pozaziemskie i pozawymiarowe mogą różnie nazywać te przyszłe Ziemie, w zależności od ich języka. W każdym przypadku chodzi o planetę Ziemię w różnych stadiach ewolucji na liniach czasu.

Równoległe Ziemie – 5D i 7D – istnieją w przyszłości na wyższej skali częstotliwości, która kontroluje rodzaj materii, jaki tam powstaje. W wyższych wymiarach i wyższych gęstościach rodzaj materii ewoluuje do form o mniejszej gęstości, jednak to wciąż są formy. Nasza forma może przesunąć się do mniejszej gęstości, lecz nadal wyglądem przypomina typ ciała, jakie mamy na Ziemi obecnie. Jaki rodzaj materii i gęstości ktoś przyjmie, zależy od połączenia z lokalizacją czasoprzestrzeni, przyszłych linii czasu i od tego, gdzie tożsamość tej osoby znajdzie się w przyszłości. Ziemia trzeciego wymiaru istnieje w najniższej możliwej gęstości materii, która zawiera trzy najniższe widma częstotliwości z całej skali uniwersalnej. Zdołaliśmy rozpoznać te trzy najniższe częstotliwości - one są połączone z pierwszą, drugą i trzecią warstwą naszego systemu czakr. Razem te trzy częstotliwości przejawiają poziomą zbiorową sieć tellurycznych prądów Ziemi, które funkcjonują również w liniach geomantycznych przejawiających linie czasu na Ziemi 3D. Dlatego, kiedy używamy tylko trzech niższych czakr, nasza świadomość jest uwięziona w najniższych dostępnych w naszym ciele częstotliwościach, a to trzyma nas w zamknięciu w czasoprzestrzeni 3D. Na tym poziomie negatywnego ego pozostajemy zamknięci w gęstości materii i uwięzieni w trójwymiarowych cyklach czasu. Ponieważ te trzy częstotliwości są prądami Ziemi, składają się z bardzo gęstych cząstek subatomowych, które utworzyły fizyczną materię płaszczyzny Ziemi 3D.

Każda z tych trzech częstotliwości reprezentuje również cząstki subatomowe będące cząstkami znacznie mniejszymi od atomu. Atom jest najmniejszą cząstką zwykłej materii i ma właściwości pierwiastka chemicznego. Liczba protonów w jądrze określa, jaki pierwiastek chemiczny powstaje, więc kiedy dodaje się kolejne protony, zupełnie zmienia się struktura atomowa. Subatomowe właściwości atomu są podzielone na mniejsze jednostki rodziny protonów, elektronów i neutronów. Jeśli liczba protonów i elektronów jest taka sama, atom jest elektrycznie obojętny. To jest klucz do zrozumienia, jak poszerzyć ludzką świadomość. Kiedy jesteśmy w stanie utrzymać neutralne pole pomiędzy zrównoważoną liczbą elektronów i protonów, energia aury oraz ciała uwalnia się od ograniczeń niższych częstotliwości, i przechodzimy do kolejnego zestawu instrukcji o wyższych częstotliwościach. To jest proces wznoszenia, w którym przesuwamy się do następnej gęstości.

W Ziemi 3D pierwszą częstotliwością wymiarową jest proton, co jest związane z twardą materią i siłą grawitacji. Druga częstotliwość wymiarowa jest elektronem związanym z antymaterią i tempem wirowania elektronów. Trzecia częstotliwość wymiarowa jest poprzez neutrony powiązana z ciemna materią, funkcją super jasności i konwersją cząstek. Razem te trzy widma częstotliwości uruchamiają prądy telluryczne i tworzą wspólną sieć poziomą oraz zbiorowe ciało egotycznej osobowości na planie Ziemi 3D zwane tarczą telluryczną.

Obecnie, podczas rozwidlenia, NAA i elity władzy robią wszystko, aby przejąć tarczę telluryczną w ciele Ziemi 3D i sterować nim za pomocą sztucznej inteligencji, kontroli umysłów, sieci częstotliwości oraz technologii Obcych. Te obszary Ziemi są uznawane za obszary lub strefy zstępujące. To dlatego, że na Ziemi istnieje bardzo dużo ludzi, którzy są nadal bardzo przywiązani i zaangażowani w rzeczywistość 3D i dokarmiają swoją świadomość tymi bardzo niskimi częstotliwościami. Wzniesienie jest świadomym wyborem podejmowanym indywidualnie i w ten wybór nikt nie ingeruje.

Z drugiej strony wznosząca się populacja Ziemi zbiorowo przeniesie się do następnej gęstości na harmonicznej skali częstotliwości. Dla większości grup będą to przeniesienia w czasie istnienia ich wzorca z tarczy tellurycznej do poziomu wzniesienia ich subatomowych cząstek, aby połączyli się z tarczą plemienną w piątym wymiarze. Niektórzy ludzie, którzy nie będą już dłużej współgrać z prądem 1D, 2D i 3D, zostaną przeniesieni do następnej gęstości prądu 4D, 5D i 6D. Inni będą poddawani stopniowej aktualizacji częstotliwości, tak żeby ich ciała mogły wygodnie dostosować się do tych nowych częstotliwości, które zastąpią strukturę protonów, elektronów i neutronów 3D wyższą wersją – 5D. To odpowiada przesunięciu planetarnej świadomości z materii gęstej do gęstości materii półeterycznej.

U dzieci gwiezdnych i indygo spowoduje to przeniesienie formy materii z tarczy plemiennej do tarczy galaktycznej albo chrystusowej, co również ma miejsce. Wielu z nas było energetycznymi posiadaczami ludzkich tarcz plemiennych utrzymując je dostępne podczas obecnego wzniesienia mającego miejsce w czasie obecnego cyklu Krwawego Księżyca. Każda z fal wznoszenia ma różne struktury cząstek subatomowych w rozpiętości od półeterycznych i eterycznych do stanów jednostek świadomości sprzed materii. To przesunięcie do następnej gęstości radykalnie wpłynie na nasze doświadczanie świadomości, kiedy przebywamy w ciele. Ci, którzy są na Ścieżce wznoszenia, zostaną przez prawa rządzące inteligentną energią, które tworzą rzeczywistość i materię, podniesieni do następnej gęstości. To wydarzenie powinno dość znacznie wesprzeć przywracanie równowagi energetycznej we wszystkich ciałach, doświadczanie większego spokoju i ułatwień w życiu, kiedy czujemy w sobie o wiele mniejszą gęstość niż wcześniej.

Wcześniej wszyscy urodziliśmy się na Ziemi 3D i w chwili wcielenia podłączyliśmy się do tarczy tellurycznej za pomocą naszego planu morfogenetycznego. Cząstki elementarne naszego ciała zostały oznaczone na linii czasu regulując struktury elektronów, protonów i neutronów, które istniały zgodnie z prawami trzeciego wymiaru dzięki prądom tellurycznym. Ta linia czasu na Ziemi kończy się, ale ci, którzy stawiają opór i nie chcą się rozwijać, twardo walczą o jej utrzymanie.

Podczas cyklu wznoszenia cząstki elementarne naszych ciał przechodzą przez zmiany na poziomie subatomowym i atomowym wraz z poszerzającą się świadomością. Na poziomie fizycznym tracimy gęstość. To, co postrzegamy jako stałe w rzeczywistości hologramu, opiera się na poziomie DNA, jaki mamy aktywowany. W zależności od zmian dokonywanych w następnej gęstości, wiele osób znajdujących się na Ścieżce wznoszenia w naturalny sposób przejdzie przez nieznaczne zmiany umiarkowanego poziomu aktywacji DNA. To oznacza, że pewne długości fal światła, które wcześniej nie były postrzegane jako stałe, mogą zacząć być postrzegane w postaci stałej lub w jakiejś formie, której nie można było dostrzegać w niższej skali wymiarowej.

To przesunięcie do następnej gęstości wiąże się z narastaniem materializacji miazmy - zarówno planetarnej jak i indywidualnej, która jest odziedziczona oraz zarejestrowana w genetycznych wzorcach matrycy komórkowej, wpływając na ciało fizyczne i ciała duchowo – energetyczne. Wielu z was zauważy wzrost miazmy, która wydaje się być wzorcami chorobowymi wypływającymi na powierzchnię po to, abyśmy byli ich świadomi. To wynika z odziedziczonego genetycznego osłabienia linii rodu, a organizm w ten sposób ujawnia rejony, w których jest w nim zapisana ta miazma. Gdy uwzględnia się zmiany ustrojowe, które w tym czasie mogą być intensywne, zachowajcie opakowanie i spokój. Poproś świadomość swego ciała oraz wewnętrznego ducha o pokazanie źródła tej miazmy, linię czasu do wyczyszczenia, i o podpowiedź, co możesz zrobić, aby bezpośrednio przyczynić się do jej uzdrowienia. Tak będziemy rozwiązywać miazmę indywidualną, rodzinną lub pokoleniową, zbiorową miazmę ludzkości i miazmę planety na poziomie świadomości duchowej i ciała, z którą możemy sobie poradzić. Wzorce miazmy gromadzą się przez siedem do dziewięciu lat na cykl życiowy, więc nasz obecny marker bio-duchowy będzie również stosowny do obecnego poziomu zebranej miazmy.

 

 

 

Ocena: 

2
Średnio: 2 (1 vote)

Komentarze

Portret użytkownika Wybieram nazwisko

Od ponad 35 lat interesuje

Od ponad 35 lat interesuje sie "takimi rzeczami" Przerobiłem mnóstwo książek i przekazów telepatycznych od mistrzów  Mysle, że moja świadomosc jest juz duzo wyższa niz przecietnego człowieka, ale.... jak trafiam na takie teksty to zaczynam watpic w swoja inteligencję. Jesli to zostało komus podyktowane telepatycznie i robili to ci, których mozna zaliczyc do sił światła i miłości przychylnych i pomagających nam ludziom to oni przeciez doskonale wiedza,  że tego nikt nie zrozumie. W ten sposób jakby sami powodują smiech u wiekszości czytających  dla których to jakis pseudonaukowy bełkot majacy stworzyc wrażenie , że mamy do czynienia z istotami na tyle mądrzejszymi od nas, że ...i tak ich nie rozumiemy. A ci co twierdza, że rozumieja o co chodzi w tym tekście sami siebie chcą chyba dowartościować. Takie teksty skutecznie tez odstraszaja potencjalnych budzących sie no bo kto potraktuje powaznie ten bełkot zwłaszcza jesli po raz pierwszy styka sie z czyms takim? Trzeba chyba zapytac świstaka co on na to?

Portret użytkownika Rodak

Podstawą  wszystkiego  jest

Podstawą  wszystkiego  jest  próznia  fizyczna, którą  wczesniej  uważano  za  eter. Próżnia  fizyczna  jest  wszystkim  i  w  prózni  jest  wszystko, a  świadoimość  jest  podstawą  istnienia  wszystkiego, bo  znajduje  sie  we  wszystkim, a  cały  Wszechświat  jest  wypełniony  próżnią  fizyczną, która  jest  jednolitym  polem  torsyjnym  zawierającym  wszystkie  inne  pola  torsyjne, prtzenoszące  informację  i  zawierające  świadomośc.
Wszystko jest  świadomościa  i  polami torsyjnymi tzw.  polami  punktu  zerowego, o którym  wiadomo, że  jest  podstawą  powszechnej  energii  do  wykorzystania  przemysłowego, na  wielka skalę.
Poleca  opracvowania  rosyjskich  uczonych  -  G.Szypowa, Akonina,  Muldaszewa , Gariajewa   i innych.

Portret użytkownika Stary

Co za bzdury, przecież tego

Co za bzdury, przecież tego sie nie da czytać. Wyglada jak  ideologia jakiejś nowej sekty , w stylu scjentologów. Pierwszy to mój wpis na tym portalu, pewnie i ostatni już. Uważajcie na tego typu sekty, bowiem łatwo ulec manipulacji i uwierzyć w "prawdę objawioną", ale bardzo trudno odzyskać równowagę. Piszę dlatego, ze bliska mi osoba toczyła bój o odzyskanie "siebie" . Po wielu latach jest lepiej. Inna osoba do dzisiaj zakleja wszystkie kamery i korzysta ze starych telefonów analogowych - w obawie przed ... No właśnie - komunistami, itp. Stracił cały majątek. Wszelkie tego typu ideologie maja na celu wyciagnięcie majątku od naiwnych ... Kk przy tym to dzieciaki krsdnace landrynki w spozywczaku. 

Portret użytkownika benet

ten fragment bardzo mi się

ten fragment bardzo mi się podoba, jest taki... obiecujący i napawa mnie nadzieją Smile "Niektórzy ludzie, którzy nie będą już dłużej współgrać z prądem 1D, 2D i 3D, zostaną przeniesieni do następnej gęstości prądu 4D, 5D i 6D "  czyli innymi słowy czeka nas  "...zbiorowo przeniesie się do następnej gęstości na harmonicznej skali częstotliwości " "Tak będziemy rozwiązywać miazmę indywidualną, rodzinną lub pokoleniową" ... i wszystko jasne, wystarczy tylko przestać współgrać z prądem Biggrin

Portret użytkownika Piotrek

To wszystko prawda !

To wszystko prawda ! Aczkolwiek nazywam to prościej. Zakłócenie eteru, który docierał do nas laminarnie a obecnie przez rozstawione stacje GSM ma trubuklencję na poziomie sztormu zakłóca naszą hyper transkomunikację ze źródłem jego emisji. Najlepiej można to odczuć poprzez medytację najlepeij bliską Sama Dhi w dniu Ekadasi 1 godzinę przed wschodem Słońca w miejscach nezabrudzonych elektrosmogiem o co już trudno i taką smą medytację w miejscu gdzie jest grid stacji GSM. Różnica jakości odczuć jest ogromna. Elektrosmog odcina nas od źródła życia i wiedzy od świata duchowego od Ducha Życia !!! Wtedy możemy być znakomicie lepiej strowalni przez tych którzy to zakłócenie wprowadzili. Młodzi ludzie w większości wejdą w tryb oderwnia ponieważ atak na jaźń jest ogromny, jeśli nie będziemy działać i uświadamiać ich. Ekadasi to nie tylko 11 dzień to moment takiego ustawienia Słońca , Księżyca i danego południka Ziemii, że konsentracja eteru jest około 3 razy wyższa oraz jak zawsze godzinę przed wschodem i zachodem Słońca. Ten 11 dzień 2 razy w miesiącu jest na razie nie do pobicia w naszej hyper łączności z kosmosem pomimo wstępnego zatrucia głównie wysokimi częstotliowściami ponad 800 MHz GSM wi-fi i dalej w górę 5 GHz i dalej. To dezorganizuje rozprasza na wszystkie strony na stałe docierający do Ziemi eter. To są totalnie martwe strefy życia. Przebywanie w nich to śmierć przez kancerację DNA czyli brak odtwarzania prążków DNA , ostatecznie brak regeneracji ciała totalne przepoczwarzanie, obumieranie i Alzheimer w jednym nie mówiąc o totalnej degradacji jaźni !!!          

Portret użytkownika Rodak

Świadomośc  jest  fizyczna  i

Świadomośc  jest  fizyczna  i  nie  mozna  jej  zawojowac, ani  przejąć, bo  Świadomość  jest równiez  uniwersalna  i jest  polem  informacyjnym , przenoszonym  przez  energię pół torsyjnych.
Świadomośc  ludzka  może  byc  zawojowana jeżeli ludzie  pozwola  na  to, bo bez  zgody  nic  nie może  sie  stać.

Portret użytkownika Sio

Generalnie chodzi o to, że

Generalnie chodzi o to, że rzeczy czy inni wpływają na nas lub my wpływamy na nie.
Śmieszą mnie ludzie tzw wyzwoleni,którzy się wyzwolili, przynajmniej tak myślą i robią co chcą a nawet nie wyznają żadnych religii. Problem w tym, że umysł posługuje czy kieruje się schematami czy archetypami sugestiami i subtelnymi energiami.
Ludzkie umysły są kodowone jużod dawna i trudno to zmienić. Uczenie religii od dzieciństwa, telewizja, książki inne informacje. Znałem ateistów którzy byli wierni ateizmowi bardziej niż księża kościołowi.
Tu nawet nie chodzi o to co i gdzie tylko o pewien schemat bycia podległym jakiemuś jezusowi, religii,systemowi czyli bycie niewolnikiem w głębi świadomości czy podświadomości, że coś jest nad nami. To niby w imię jakiegoś prawa. Wmawia się nam, że jesteśmy wewnątrz zepsuci i źli dlatego potrzebujemy religii i prawa. Nikt nie prubuje wmawiać nam że jesteśmy dobrymi pięknymi i wolnymi istotami, które mogą myśleć i odczuwać co chcą - dlatego zło ma wgląd w wielu z nas bo religie sprawiły że człowiek przestał wierzyć sam w siebie i Boga przyjaciela a wmówiły, że jest sędzią i tyranem, który wszystko może i stworzyły niewolniczy charakter duszy
 
 

Portret użytkownika Rodak

Rozdzielenie  światów , jak

Rozdzielenie  światów , jak napisano w  artykule, nie  jest  mozliwe, bo  świat Subtelny  i  świat  Widzialny  oraz  cały  WSszechświat  działaja  na  zasadzie  pól  torsyjnych  i  prózni  fizycznej, która  wypełnia  przestrzenie  mi ędzyczasteczkowe, jak i przestrzeńie  między planetami i  wszystkim  coi jest  we  Wechswiecie.
Wszystko  działa  na  zasadzie  pól torsyjnych  oraz  Jednoltej  Teorii  Pola  Einsteina, która  to  zasad  obowiązuje  i w  Swiecie  Subtelnym  i  Widzialnym,  w  których  wszystko jest połączone, a  komunikacja  mi edzy nimi  jest  natychmiastowa.

Portret użytkownika Trak

Natrafiłem na gęstość, która

Natrafiłem na gęstość, która jest rzadkością w tej gęstości i pomimo przewietrzenia i wstawienia pomiarowych linijek czasu wibracje ciągle przemieszczają się liniowo po strunach. Może ktoś wie , jak temu zaradzić. Może zmienić struny?
Inną gitarę mi dajcie.

Portret użytkownika lipka

Zacytuję "Droga wznosząca się

Zacytuję "Droga wznosząca się Rodzino, pod koniec tego miesiąca - 28 września 2015 - nastąpi ostatnie z czterech kolejnych całkowitych zaćmień Księżyca znanych jako tetrada. Ten Krwawy Księżyc oznacza konkluzję kilku cykli czasu w naszej planetarnej ewolucji i historii". Interesuje mnie kto pierwszy wymyślił nazwę 'krwawy księżyc' bo to wytłumaczy dlaczego kolor księżyca jest porównywany do krwi a nie mówi się, że jest czerwony czy różowy a to są kolory znane naszej cywilizacji polskiej. Ofiara krwi to najobrzydliwsza ofiara jaką może wymyśleć tylko całkowity człeko podobny prymityw a pretendujący do roli przewodnika ludzkości.

Portret użytkownika lipka

Gdyby człowieka porównać do

Gdyby człowieka porównać do komputera (choć bardzo nie lubię takich porównań), to cały mechanizm złożył by się na organizm człowieka a dysk twardy odzwierciedlał by umysł. Procesorem zarządzającym wszystkimi funkcjami byłyby geny ale by geny mogły wiedzieć jak "wystartować" taką "maszynerię" potrzebny jest "bios", czym mógłby być "bios" i gdzie się mieści? wiedzą to zapewne tylko twórcy naszych organizmów. W kolejnym momencie życia wgrywany byłby "program operacyjny" czyli życie w każdej jego odsłonie np. coś jak Windows, ale byłyby też programy specjalistyczne,  wgrywane do umysłu po osiągnięciu określonego wieku i rozwinięciu się predyspozycji, które udźwignie ten co ma możliwości takiego 'komputera-organizmu'; jedne stworzone są do gier (sportowcy), inne do ciężkiej pracy umysłowej (naukowcy, wynalazcy, konstruktorzy), jeszcze inne to wszelkie media (artyści, aktorzy, dziennikarze, celebryci), zapewne są też programy dla rządzących (politycy, finansjera, urzędnicy), programy dla żywicieli (rolnicy, hodowcy, ogrodnicy, przemysł spożywczy), programy antywirusowe (służby mundurowe, straże obywatelskie, tajne słuzby), wirusy i zarazki (przestępcy, mafie, zło rozpoznawalne i ukryte) i wiele wiele innych programów, w których mogą się realizować jednostki ludzkie o podobnych zdolnościach i pasjach. Przyzwyczailiśmy się do tego, że cała Ziemia staje się globaną wioską i nie ma miejsca, którego nie można by zwiedzić osobiście, nie ruszając się z domu też odwiedzimy różne ciekawe zakątki bo łączność-internet daje nam taką możliwość a kamery "na żywo" przekazują obrazy nawet z egzotycznych miejsc. Czy dla ludzi (istot rozumnych), które idą drogą pokoju i rozwoju są jakieś ograniczenia? Skoro w jednej chwili w tym samym czasie możemy kontaktować się z osobą po drugiej stronie Globu to czy nie możliwe będzie czynić to w naszej Galaktyce lub każdej innej a nawet porozmawiać ze znajomymi po drugiej stronie Wszechświata? Ogranicza nas tylko brak dostępnej technologii. To samo dotyczy podróży. Rozmawiając przez telefon z osobą z Kaliforni czy z Tokio wiemy, że dzielą nas tysiące kilometrów choć słyszymy się w czasie rzeczywistym, ale gdybyśmy chcieli wykonać podróż do znajomych w Stanach Zjednoczonych czy w Japonii mamy do wyboru różne środki transportu. Kiedyś możliwa była podróż przez ocean tylko statkiem, która trwała długo ale pojawił się samolot i w trakcie rozwoju technologicznego jest obecnie najszybszym wehikułem przenoszącym nas w odległe miejsca Ziemi, mamy też kolej i samochody do podróży po stałym lądzie, jak kto woli. Czy coś ogranicza człowieka by móc tak samo swobodnie podróżować po całej Galaktyce czy nawet Wszechświecie?
Problemem będzie krótki czas życia człowieka i nieznajomość geopolitycznej mapy rejonów, do których będziemy się chcieli kierować. Myślę, że tak jak na Ziemi cenimy naszą narodowość, symbole, wiarę, język, wartości społeczne, historię, położenie geograficzne, tak w szerokim Wszechświecie najważniejszą wartością będzie człowieczeństwo i dopiero kolejno te, które wyniesiemy z Ziemi. Można oczywiście uznać to za fantazję, ale jeśli ta "fantazja" już się realizuje i odwiedziny z kosmosu są tak samo realne jak nasze wyjazdy na urlop, wyjazdy w celach zarobkowych, biznesowych czy dyplomatycznych.
Realizujemy swój "program" bo każdy otrzymał pełen zestaw możliwości uwarunkowany swymi zdolnościami zapisanymi w genach. Można pokusić się o twierdzenie, że niektóre "programy" będą wyłączane a tworzone nowe by rozwój ludzkości mógł trwać a jednocześnie by wartości już ugruntowane nie zanikały. O innych fantazjach każdy może myśleć do woli.

Utarło się powiedzenie, że są ludzie mądrzejsi od nas i oni wiedzą co czynią i winniśmy im lojalność jednak nie znaczy to, że nie można mieć wątpliwości a wręcz gdy widzimy odstępstwa od przyjętych wartości to pojawia się zasada ograniczonego zaufania i wtedy patrzymy się podejrzliwie na wszystkie poczynania twórców cywilizacji, bo skoro jest tak dobrze to dlaczego jest tak źle. 

Portret użytkownika Xystos

To jest tak oczywiste ze

To jest tak oczywiste ze twory tego niemusza ukrywac , i bez tego niewielu w to uwierzy-czlowiek podswiadomie wybiera sobie to w co chce .zapamietajmy ze wszystko moze wygladac niedorzecznie,nase.nastawienie decyduje jak bardzo ...

Portret użytkownika zadziwiony

".......Ponadto pierwsza fala

".......Ponadto pierwsza fala wznoszenia gwiezdnego zasiewu i indygo utrzymuje plan poza piątym wymiarem, w którym istnieją linie czasu GSF dla pełnego wyzwolenia świadomości. Grupy gwiezdnych dzieci posiadają też zarówno galaktyczną tarczę jak i tarczę chrystusową dla Ziemi, kiedy ta poddaje się bieżącej fazie rozdzielania światów zachodzącego na poziomie subatomowym......."
________________
Ok, czytam i widzę, że się tu komuś olanzapina skończyła.

Portret użytkownika agent XYZ

@Anuradha znakoity materiał.

@Anuradha
znakoity materiał. Nie martw się tym, że większość ludzi śpi. To nie ich wina;) to ofiary niskich częstotliwości, które zagościły w ich umysłach tylko dlatego, że swoim postepowaniem w zyciu, pozwoliły na to. Cóż? Ich droga w przeszłości, w teraźniejszości wyśmiewają Twój materiał, w przyszłości mają doskonałe predyspozycje, aby być "zombie".
Dodałbym kilka słów uzupełniających, które być może będą w II części. może tak, może nie;)
13.IX, to początek cyklu precesyjnego (rok platoński - oś rotacji Ziemii wokół bieguna ekliptyki). Jose Arguelles, napisał pionierską pracę o kalendarzu i kulturze Majów. Kalendarz Tzolkin opracowany jest na cyklach gwiazdozbioru Plejady, w którym oś ziemska zakreśla pełny precesyjny stożek, tak zwany Rok Platoński. W tym czasie wystepują wibracje o bardzo silnie pulsującym promieniu, siła transformacji i wielkie przemiany, to odrzucenie starych wzorców, kontrola ego i źródło całej wiedzy. Jest również kluczem uruchamiającym kosmiczną pamięć i przenosi ją do ciała poprzez aktywizację DNA. Dla tych osób, u których nastąpi/ła aktywizacja DNA nie ma już większych przeszkód do ukrytych prawd wszechświata. Przenosimy się na wyższy poziom, to początek złotego wieku. Unikalny moment kończącego się Wielkiego Cyklu 26 tys. letniego i 104 tys. letniego planety Wenus - osiągnęliśmy 21.XII.2012. Ta datę ustaloną przez Jose Arguelles zna cały świat. Wielu ludzi utożsamia ją z końcem świata, a to tylko/aż przejście w inny cykl kosmiczny, tzw. PIĄTY WYMIAR.

Żyjemy w czasach Kali Yuga, największych ciemności jakie kiedykolwiek panowały na Ziemi. Cztery przydziały czasu po 26 tys. lat jest 104 tys. letnim cyklem planety Wenus. Gdzie jesteśmy obecnie? 21.XII.2012 skończył się również kalendarz Tzolkin. Ziemia weszła w piąty wymiar czasu. Antyczne cywilizacje, jak Hopi, Egipcjanie, Cherokee, Apacze i Majowie byli świadomi tego cyklu i zgodnie z nim opracowali swoje kalendarze. Cykl ten stoi obok innych zjawisk takich jak orbitowanie Słońca wokół Alcyone, centralnej gwiazdy Plejad oraz 260 dniowego cyklu rozwoju płodowego. Ten cykl podzielony na pięć mniejszych cykli trwających 5.125 lat, które tworzą osobne epoki. Kalendarz aztecki czy środkowoamerykański Kamień Słońca, przedstawia każdy cykl niszczony przez jeden z pięciu żywiołów. Cykl, w którym obecnie jesteśmy obecnie jest "Erą Piątego Słońca". 3113 pne - 2012 ne, a dokładniej cykl ten rozpoczął się 21/22.XII.2012r. Majowie wiedzieli o tej dacie. Czwarta Ziemia, w któej byliśmy, jest znana jako ruch, zmiana, ewolucja i świadomość. Ziemia przeszła przez Ogień, Ziemię, Powietrze i Wodę. Ostatnim żywiołem jest Eter lub Centrum. Wielki Cykl rozbity jest na coś, co Majowie uważali na 13 Baktunów. 13 Baktun zaczął się w roku 1618, znanym, jako triumf materializmu oraz czas wielkiego zapomnienia. Według przepowiedni ludzkość straciła świadomość prawdziwego związku z naturą. Ego i chęć dominacji stały się nadrzędnymi pragnieniami człowieka.

Warto wspomnieć również o teorii superstrun. Żyjemy w świecie, który ma 10 wymiarów! Cztery z nich są obserwowalne. Pierwsze trzy, tworzą siatkę, w której żyjemy i nadają wszystkiemu wymiary: wysokość, szerokość i głębokość, natomiast czwartym wymiarem jest czas. Teorie superstrun zakładają istnienie aż 10 wymiarów lub 11 (gdyby wliczyć zerowy wymiar, którym jest kropka kwantowa). Fizyka kwantowa opisuje dokładnie pozostałe wymiary. Obecny, piąty wymiar można sobie wyobrazić jako rozgałęzienia na osi czasu, która przedstawia czwarty wymiar. Piąty wymiar, to możliwości wyboru ścieżki życiowej. Szósty wymiar tworzą możliwe równoległe światy, czyli światy w których powstały zupełnie inne piąte wymiary niż w naszym. Inaczej mówiąc szósty wymiar zawiera wszystkie możliwe ścieżki rozwoju wszechświata od momentu powstania pierwszych cząstek. Siódmy wymiar sięga punktu wcześniejszego i zawiera w sobie nieskończoność, czyli punkt w którym zaczął powstawać nasz wszechświat. Ósmy wymiar jest jeszcze bardziej niezwykły, ponieważ posiada w sobie różne nieskończoności. W tym wymiarze znajdują się wszechświaty zupełnie różne od naszego, rządzące się zupełnie innymi prawami fizyki. Dziewiąty wymiar tworzy więź pomiędzy wszystkimi nieskończonościami znajdującymi się w ósmym wymiarze i daje możliwość przemieszczania się pomiędzy nimi. Dziesiąty wymiar to punkt w którym powstały wszystkie możliwe nieskończoności.
Wielu zosało zwiedzonych wrześniową (2015) asteroidą;) ona faktycznie była ale nie w materialnym świecie, dlatego tyle jest tutaj komentarzy wyśmiewających Twój materiał. Czy to ich wina? Raz jeszcze powtarzam - TAK;) Mogli wieść życie w inny sposób;)
 
PS. Anuradha. Z niecierpliwością czekam na II część. Niech śmoc będzie z Tobą;)
PS. Baco. Śpij dalej z żubrem;)

Portret użytkownika Q...

Faktycznie, to taka

Faktycznie, to taka niuejczowska bajka dla ukojenia ew. lęku przed "Sądem Ostatecznym" i wprowadzenia dystrakcji światopoglądowej. Mentalna opaska na oczy dla odrzucających to w co wierzą wierzący (często już wiedzący)  by nie myśleć o najgorszym  i całkiem możliwe że nieuniknionym ale nazywanym "elementem programowania". Ciekawe spojrzenia na sprawę:  "Przepowiednie wypełniają się!"   http ://angelus-silesius.pl/articles/2015/kolejny_etap_przepowiedni. html

Portret użytkownika Cabaj

Czyli podsumowując nie wolno

Czyli podsumowując nie wolno nic oglądać,słuchać,palić,pić,jeść..z nikim sie nie spotykać...nie oddychać..czyli najlepiej w ogóle wziąć linke i wychuśtać sie w piwnicy za stodołą lub na klamce albo zostać mnichem.Chyba o to chodzi autorowi tego artykułu.A "dymać"chociaż wolno?Niewiem w jakim celu ktoś pisze takie pierdy jak 99%nic z tego nie zrozumie a ten 1% właśnie biega w kitlach w pokojach bez klamek.A co chodzi o gęstości to obecnie jestem w czwartej jakby chciał ktoś wiedzieć.

Portret użytkownika Anuradha

Oj Cabajnie dramatyzuj.

Oj Cabajnie dramatyzuj. Wszystko Ci wolno, ja tylko ostrzegam. Co do tekstu, no faktycznie łatwy nie jest, ale postarajcie się zrozumieć, że elity nas sprzedały dawno temu, pozaziemskiej rasie, która będąc niewidzialną dla nas, mogła praktycznie wszystko. Mówię mogła, bo te absurdy, które obecnie mają miejsce na świecie, to ostatnie ich "asy z rękawa". Pozaziemskich ras na ziemi było całe mnóstwo i każda po sobie coś zostawiła. Ci tzw. bogowie, to przecież przedstawiciele tych ras. Jedni pojawiali sie czasem, a inni "schodzili" między ludzi, materializowali sie i umierali, jak wszyscy. Obecni okupanci nie chcą, abyśmy globalnie podnieśli swoją świadomość, bo oni zaczną być widzialni, a wtedy juz nic nam nie zrobią.  Im więcej ludzi to zrozumie tym szybciej usuniemy ich z planety.

Portret użytkownika Luke

Nie ma żadnych obcych

Nie ma żadnych obcych cywilizacji. Natomiast elity o kórych piszesz istnieją jak najbardziej. Jeśli chcesz na prawdę wiedzieć kto stoi za elitami to sięgnij po Biblię.
I na pewno nie ma to nic wspólnego z sektą katolicką, ewangelicką, jehową, zieloną, adwentystową czy każdą inną. Żadna z sekt którą wymieniłem nie naucza tego co jest napisane w Piśmie Świętym, dokładnie tak jak jest napisane w Piśmie Świętym. Oni się tylko ooierają o niektóre wątki. Przodownikiem w tym sekciarstwie jest kościół katolicki, który głównie bazuje na tzw tadycji, którą to z kolei oparł głównie na religii Egipty i Babilonu.
Kto więc stworzył księgę zwaną Biblią, skoro główne religie niby chrześcijańskie nie nauczają tak jak nauczał Jezus i apostołowie?
Piszę to jako były ateista, były bo uwierzył w to, co jest w  Biblii. I tylko w to!

Portret użytkownika baca

problem z autorami takich

problem z autorami takich tekstów jest taki że oni właśnie jakoś nie biegają w kitlach w pokojach bez klamek - to niepokojące że powinni biegać a jednak nie biegają...
z tego sekciarskiego bełkotu i tak niczego się nie da zrozumieć ponieważ pogwałcono i to na całej lini starą rzymską zasadę: "jeśli coś trzeba wyjaśniać - no to jest to podejrzane"... dla mnie to tylko bełkot jeszcze gorszy od bełkotu arona...
 

Portret użytkownika agent XYZ

PACO, A MOŻE... problem z

PACO, A MOŻE...
problem z odbiorcami takich tekstów jest taki, że oni właśnie chlają żubry w wioskach bez asfaltu - to normalne, że powinni myśleć a jednak nie myślą...
z tego zachlanego bełkotu i tak niczego się nie da dla nich zrobić ponieważ sami pogwałcili starą polską zasadę: "jeśli coś trzeba zrozumieć - no to jest przeje..ne"... dla mnie twe żenujące słowa są odbiciem lustrzanym twej pseudo psychy zajechanej przez żybry
 
ps. ale masz porysowany dysk. jak tam na bezrobociu nierobie?

Skomentuj