Cyfrowy kod Biblii

Kategorie: 

Źródło: youtube.com

Wiarę chrześcijańską wyznaje jedna trzecia ludności świata, ale istnieje również znaczna liczba ateistów. Wiele z nich szuka jasnych, niemitycznych dowodów na istnienie Wszechmogącego. Jest wielu ludzi, którzy wierzą, że Księga Ksiąg jest tylko zbiorem starożytnych mitów i metafor, które przetrwały wieki. Czy tak jest naprawdę?

 

 

Za wybitnego eksperta w studiowaniu Biblii uchodził rosyjski matematyk Iwan Nikołajewicz Panin (1855-1942), który dużo czasu skupiał na matematycznej analizie tekstu Pisma. Panin urodził się w Rosji, ale w wieku 19 lat został wydalony z tego kraju za udział w działaniach rewolucyjnych. Ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Berlinie, a następnie kontynuował studia na Harvardzie.

 

Był znany jako zagorzały agnostyk, ale poprzez określenie pewnej matematycznej (numerycznej), regularności w tekście Pisma, zaniedbał karierę i osiadł z żoną w małej kanadyjskiej farmie, gdzie ponad pięćdziesiąt lat codziennej pracy ciągle doskonalił swoje teorie.

 

Punkt widzenia Ivana Papina opiera się na tym, że oryginalnym językiem Starego Testamentu był starohebrajski, a Nowego Testamentu grecki. W każdym słowie i w każdej literze, zdaniem Papkina, w niewytłumaczalny sposób zakodowany jest, podobnie jak we wszechświecie, obraz cyfry 7. Jest to jedna z tzw. liczb pierwszych (nie jest podzielna przez dowolną liczbę całkowitą inną niż pierwsza).

 

Tak więc, jak się okazuje, nie jest to prosta liczba pierwsza, a rodzaj dźwigni wszechświata, podstawa wszelkiego bytu. Istniej nawet szereg powiedzeń i przysłów z nią związanych, tj. „siódme niebo”, „siedem cudów świata”, „za siedmioma górami, za siedmioma rzekami...", „od siedmiu boleści", „ocet siedmiu złodziei” itd. Wszystko to jest o wiele bardziej dokładne, bardziej złożone i niezachwiane.

 

Przypomnijmy, na przykład, że miesiąc księżycowy wynosi 28 dni (7 x 4), białe światło słoneczne składa się z 7 kolorów, muzyka oktawy z 7 pełnych tonów. Ciąża u kobiety trwa 280 dni (7 x 40). To samo obserwujemy u zwierząt i ptaków, np. u myszy - 21 dni (7 x 3), u królików i szczurów - 28 dni (7 x 4), u kotów - 56 dni (7 x 8), u psów - 63 dni (7 x 9), u lwów - 98 dni (7 x 14), u owiec - 147 dni (7 x 21), u kur - 21 dni (7 x 3), u kaczek - 28 dni (7 x 4), itd.

 

W każdym razie, eksperci wiedzą - człowiek po pierwszym czytaniu tekstu zwykle zapamiętuje siedem koncepcji. Warto podkreślić fakt, że było siedem cudów świata, a kruk jest w stanie dokonać prostych działań arytmetycznych do liczby 7. Wszystkie te i wiele innych faktów wskazuje na istnienie jakiegoś kodu, który może być kluczem do odkrycia tajemnic Stwórcy Wszechświata. Teorie Panina spotkały się z falą krytyki, ale mają one również swoich zwolenników, takich jak Wiktor Iosifowicz Wejnik i amerykański kaznodzieja Chuck Missler.

 

Pierwsza fraza Starego Testamentu „Bóg stworzył niebo i ziemię” to 7 hebrajskich słów, składających się z 28 liter (7 x 4). Podobne szyfry liczbowe odnajdujemy w pozostałych wierszach, a także w całym tekście Biblii. O dziwo, ta zasada nie jest naruszone w dowolnym miejscu - wszystko jest wielokrotnością liczby 7!

 

W dawnych czasach, Żydzi i Grecy liczbami wyrażali swoje alfabety. Niewiarygodne, ale zastąpienie tych numerów w przestrzeni, odpowiadającym literom tekstu biblijnego, prowadzi do tych samych rezultatów. Na przykład, jeśli litery trzech głównych rzeczowników pierwszego zdania Starego Testamentu (Bóg, niebo, ziemia) zastąpimy numerami, otrzymamy wynik 777 (7 x 111). Hebrajski czasownik „stworzył” ma całkowitą wartość liczbową 203 (7 x 29).

 

Może się to wydawać niewiarygodne, ale zdanie opatrzone jest trzema siódemkami, jak magiczne słowo Jezus, składające się z trzech ósemek 888. Z kolei trzy szóstki 666 zarezerwowane są dla Bestii i Antychrysta (jeśli greckie słowo „bestia” zastąpimy hebrajskimi literami).

 

Panin był w stanie zidentyfikować wzorce łańcuchowo-numeryczne, analizując Pismo i łącząc cały tekst razem. Wyniki badań doprowadziły do jednoznacznego wniosku, że struktura znaleziona w oryginalnym tekście biblijnym w postaci funkcji numerycznej nie mogła powstać przez przypadek. Prawdopodobieństwo to wynosi zero, czyli wszystkie wykryte wzorce są efektem czyjejś intencji ...

 

Obecne są one w kanonicznej Biblii, składającej się z 66 ksiąg - 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Wiadomo, że Biblię pisano 1600 lat z przerwą, trwająca 400 lat przed Nowym Testamentem. Dzieło ma rozmaitych autorów, żyjących w różnych czasach.

 

A najbardziej zadziwiające jest to, że jeśli dodać lub usunąć z Biblii nawet jedno słowo lub jedną literę, lub zmienić kolejność słów, to cała struktura kodu zostanie naruszona. Twórca systemu, opartego na greckim i hebrajskim alfabecie, musiał przewidzieć w swoim planie wykształcenie, wiek i inne indywidualne cechy każdego artysty na przestrzeni dziejów, a jest to niewątpliwie nieskończenie skomplikowane. Wszechmogący chroni swoje Pismo od wszelkich błędów, zmian, uzupełnień i cięć. Można więc śmiało stwierdzić, że prawa autorskie Boga są zastrzeżone.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (2 votes)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Znawca

Ogromna liczba rzeczy

Ogromna liczba rzeczy wskazuje, że Biblia jest dziełem Boga Wszechmogącego. Dodatkowo projekt w przyrodzie potwierdza Biblię i Boga Jezusa. Ktoś zaprojektował przyrodę i ją zmaterializował ! Dodatkowo widać w przyrodzie zaawansowaną matematykę ! Wystarczy się przyjrzeć konstrukcją przyrody by się zdziwić ! "Teoria inteligentnego projektu w przyrodzie zajmuje się badaniem PROJEKTU, a nie ustalaniem tożsamości PROJEKTANTA. Oczywiście inteligentny projekt wymaga istnienia inteligentnego projektanta -to jest jak najbardziej logiczny wniosek- ale TIP koncentruje się na badaniu owoców jego pracy, a nie na ustalaniu jego tożsamości, motywacji czy sposobów planowania lub powoływania projektów do istnienia i na tej podstawie wnioskuje pośrednio o jego istnieniu.Naukowcy mogą badać jedynie materialne obiekty przyrodnicze i przy zastosowaniu precyzyjnie określonych procedur naukowych rozpoznawać w nich inteligentne projekty. Uczeni nie posiadają narzędzi pozwalających im na bezpośrednie użycie Boga w eksperymencie.Przewaga teorii inteligentnego projektu nad pewnymi formami kreacjonizmu jest taka, że zwolennik TIP nie ogranicza się do religijnych twierdzeń typu: ‚ten obiekt przyrodniczy został zaprojektowany przez inteligentny czynnik, bo tak (na przykład) jest napisane Księdze Rodzaju’, tylko popiera takie twierdzenia konkretnymi dowodami empirycznymi." Rozważmy kilka typów silników istniejących na ziemi i przeanalizujmy, czy silniki złożone z metalu, drewna, czy plastiku różnią się na tyle od silników biologicznych, że można stosować dwojakie normy i jedne uznawać na inteligentnie zaprojektowane, a inne za skutek nierozumnych czynników sprawczych. Metalowy, elektryczny silnik jest zbudowany z innego materiału niż niektóre rotacyjne silniki wodne, czy wiatrowe, wykonane z drewna czy z plastiku. Nie ma jednak większych różnić w ich budowie i sposobie działania, ponieważ ich budowa i funkcje opierają się niemal na identycznych zasadach. Silniki molekularne nie są organizmami żywymi, tylko ich składnikami. Zaawansowanymi technicznie urządzeniami, które pełnią w nich określone funkcje. Nie są wprawdzie silnikami wykonanymi z metalu czy plastiku, ale z aminokwasów, które [choć nie wszystkie] tak samo, jak np. metale naturalnie występują w przyrodzie, poza organizmami żywymi [silniki drewniane są zbudowane z masy, która była żywa, czyli też w pewnym sensie z aminokwasów]. Struktura i funkcja silników biologicznych są zgodne z powszechnie przyjętą definicją silnika czy to elektrycznego, plastikowego, czy wodnego. A więc i z definicją nieredukowalnie złożonego urządzenia zaawansowanego technicznie i inteligentnie zaprojektowanego."

εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος ουτος ην εν αρχη προς τον θεον

Strony

Skomentuj