Czy Jezus został ukrzyżowany podczas zaćmienia Słońca? NASA wykazuje, że jedno wystąpiło w 33 r. n. e.

Kategorie: 

Źródło: tg

Na podstawie zarówno Biblii, jak i niektórych danych naukowych wydaje się, że 21 sierpnia wystąpi zaćmienie Słońca  podobne do tego, jaki obserwowało miliony ludzi podczas ukrzyżowania Jezusa Chrystusa.

 

Tłumaczenie Ewangelii Łukasza 23, 44-45 brzmi: „Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek”. Wg Mateusza 27, 45: „Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej”, a wg Marka: „A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.”

Naukowcy wciąż toczą dyskusję na temat dokładnej daty ukrzyżowania Chrystusa. Na pewno stało się to między 26, a 33 rokiem życia, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei. Przyjęło się, że Jezus miał 33 lata, gdy umarł.

 

W 2012 r. niemieccy naukowcy, analizując dane o trzęsieniach ziemi wraz z biblijnymi wskazówkami, uznali, że Jezus zginął podczas Paschy około 14 dnia Nisan w kalendarzu żydowskim. Wskazali, że najbardziej prawdopodobną datą ukrzyżowania był 3 kwietnia 33 roku.

 

Mapy NASA przedstawiają ścieżki zaćmień słonecznych w ciągu pięciu tysięcy lat od 2 tys. r. p. n. e. do 3 tys. r. W zasadzie wykres obejmuje tylko osiem tego typu zjawisk między 26, a 33 r. n.e., w tym całkowite zaćmienia, pierścieniowe (w pierścieniowym zaćmieniu Słońca księżyc obejmuje centrum słońca, ale jego zewnętrzne krawędzie pozostają widoczne) i częściowe.

 

Jedno z tych całkowitych zaćmień Słońca miało miejsce 19 marca 33 r., ale ścieżka zaćmienia, tj. biorąc pod uwagę drogę cienia księżyca i jego prędkość na powierzchni Ziemi, nie przechodziła w pobliżu Jerozolimy, a w pobliżu Antarktydy. Droga innego całkowitego zaćmienia Słońca 09 marca 34 ledwo zbliżyła się do niebios Judei i na pewno ich nie przyciemniła, a jego szlak przeciął oceany w okolicach Australii.

 

Największym problemem nie jest droga zaćmień Słońca. Naukowcy twierdzą, że jeśli Jezus umarł w czasie wskazanym w Biblii, to nie nastąpiło to przy okazji zaćmienia Słońca. Według wszystkich Ewangelii ukrzyżowanie Jezusa miało miejsce w Dniach Paschy. Mateusz zapisał: „ Wiecie, że za dwa dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie” (26:2). „ Nadchodziła uroczystość Przaśników, tak zwana Pascha. Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Go zabić, gdyż bali się ludu” (Łukasz 22: 1,2).

 

Astronomicznie Pascha występuje, gdy Księżyc jest w pełni, co oznacza, że jest on po przeciwnej stronie Ziemi od Słońca, a więc jest w pełni oświetlony przez promienie słoneczne. W międzyczasie częściowe lub całkowite zaćmienie Słońca występuje tylko z nowym księżycem, określonym jako faza, w której księżyc przechodzi między Ziemią a Słońcem i dlatego blokuje promienie słoneczne.

 

Brat Guy Consolmagno, astronom i dyrektor Obserwatorium Watykańskiego tłumaczy, że „chociaż większość prób wypracowania dat historycznych epizodów, bazujących na zdarzeniach astronomicznych może być problematyczne, ale bywa łatwe! Ukrzyżowanie odbyło się w Paschę, która jest pierwszym pełnym Księżycem wiosny. Potrzebujesz nowego Księżyca, a nie Księżyca w pełni dla kolejnego zaćmienia Słońca. Dokładnie złej fazy księżyca”.

 

W katolicko – liberalnej uczelni artystycznej Kolegium Benedyktyńskie w Atchison (Kan.) Ryan Maderak, asystent profesora fizyki i astronomii oraz dyrektor programu astronomii, ma odmienne zdanie.

 

„Z naukowego punktu widzenia, Księżyc byłby po złudnej stronie Ziemi w Paschę, co uniemożliwiłoby zaćmienie Słońca podczas ukrzyżowania” - powiedział Maderak, ale jako człowiek wiary i nauki nie kwestionuje możliwości cudu. „Osobiście uważam, że nie chcę za bardzo mieszać mojej wiary i nauki".

 

Maderak będzie gościł dwóch kolegów Consolmagno z Watykanu w dniach 20 i 21 września br., ponieważ Atchison leży wzdłuż ścieżki całkowitego zaćmienia.

 

„Z perspektywy teologicznej” - rzekł Maderak, „ jeśli Bóg jest wszechpotężny, to troszkę powiedzmy, da swobody, aby zapobiec prawom fizyki. Jeśli jest to coś, co wydarzyło się z powodu boskiej interwencji, możemy nie być w stanie zrozumieć, jak to nastąpiło. Cudowne wydarzenia są właśnie tym”.

 

Innym wyjaśnieniem tego , co się stało, może być nie zaćmienie Słońca, ale zaćmienie Księżyca. Słońce, Ziemia oraz Księżyc mogą wyrównać się w taki sposób, aby cień Ziemi pokrył księżyc.NASA posiada również historyczne mapy, dokumentujące takie zdarzenia. Częściowe zaćmienie księżyca nastąpiło 3 kwietnia 33 r., a więc w dniu, w którym, zdaniem niektórych, umarł Jezus.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (2 votes)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Madziunia

I dobrze. Niech będzie od za

I dobrze. Niech będzie od za dwa dni będzie Pascha'.

Czy chodziliście kiedyś za Jezusem zgodnie z poleceniem?
Mat. 16:24
24. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną.

Droga za Jezusem od dnia wzbudzenia z martwych Łazarza czyli od dnia Rady Najwyższej u Kaifasza, która odbyła się w dniu 12 Nisan.
Mat. 26:2-3
2. Wiecie, że za dwa dni będzie Pascha [12 Nisan] i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie.
3. W tym czasie [!!!] zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Kaifasz [!].

Jan. 11:44-47
44. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść.
45. Wielu więc z Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w niego.
46. A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus.

47. Tedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą [12 Nisan] i mówili: Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów.
Jan. 11:49
49. A jeden z nich, Kaifasz [!], który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie wiecie,

Jan. 12:9-15
9. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest, i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych.
10. A arcykapłani naradzali się [12 Nisan], aby i Łazarza zabić,
11. Gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa.

12. Nazajutrz [13 Nisan] liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy,
13. Nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie, i wołała: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela!
14. A Jezus znalazłszy oślę !!!, wsiadł na nie, jak napisano:
15. Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy.
Mat. 21:7-13
7. Przywiedli oślicę !!! i źrebię i włożyli na nie szaty, i posadzili go na nich.
8. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze.
9. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach!
10. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc: Któż to jest?
11. Rzesze zaś mówiły: To jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego.
12. I wszedł Jezus do świątyni, i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. !!!

Mat. 21:17
17. I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. [14 Nisan]

14 Nisan... uschło drzewo figowe

Mat. 21:18-20
18. A rano [14 Nisan], wracając do miasta, łaknął.
19. I ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego: Niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo.
20. I ujrzawszy to uczniowie, zdumiewali się i mówili: Jakże prędko uschło figowe drzewo!

14 Nisan Jezus naucza w świątyni w Jerozolimie.
Mat. 21:23
23. A gdy On przyszedł do świątyni, przystąpili do niego, gdy nauczał, arcykapłani i starsi ludu, mówiąc: Jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę moc?
Mat. 21:45-46
45. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi.
46. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka.
(BW)

I o czym mówi ta droga za Jezusem po wyrzuceniu kupców ze świątyni?
Pewnie o tym, że tego roku 14 Nisan Jezus nie został ukrzyżowany.

Portret użytkownika Madziunia

I bardzo dobre uzupełnienie

I bardzo dobre uzupełnienie informacj o braku ukrzyżowania Jezusa po wyrzuceniu kupców ze świątyni w dniu 13 Nisan

Jan. 2:13-15
13. A gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy [13 Nisan].
14. I zastał w świątyni sprzedających woły i owce, i gołębie, i siedzących wekslarzy.
15. I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami; wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał,
(BW)

14 Nisan - Jezus w Jerozolimie w dniu święta Pascha czyli 14 Nisan o zmierzchu

Jan. 2:23-25
23. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy [14 Nisan o zmierzchu], wielu uwierzyło w imię jego, widząc cuda, których dokonywał.
24. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich
25. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku; sam bowiem wiedział, co było w człowieku.
(BW)

 

 

Portret użytkownika Kmieciu

Jezus... Jezus... Nie znam.

Jezus... Jezus... Nie znam. Jaki "Jezus"? To jakiś Portorykańczyk Jesus? Bo rabbiego-renegata Jozue czy tam Józefa to ukrzyżowali, zgodnie ze standardami ówczesnej Unii Eurorzymskiej tak jak setki innych co systemowi podskakiwali, za partyzantkę z bronią w ręku przeciw rzymskiemu okupantowi, tak jak i tego Bar Rabbana chcieli ("Syn Ojca" - czyżby ksywka tych partyzantów, tak jak "towarzysz", że co drugi to "Syn Ojca"?) więc skąd wiadomo kiedy tego jednego konkretnego gościa spośród wielu innych skazali i gdzie go stracili...? Przecież całą "bożą" resztę doklejono ok. IV w n.e. z historii o bogu Słońca - Horusie, więc jakim cudem ze "świętej" Biblii ktoś chce wyekstrahować jakieś rzeczywiste informacje o świecie? Jakby jakimś cudem ktoś dorwał rzymskie raporty z Palestyny ok. 30 r. n.e. to MOŻE by sobie mógł zlokalizować dzie ten jeden konkretny krzyż stał, ale z bajek to można tylko inne bajki potworzyć - tak zresztą powstają kolejne bajki dla dorosłych czyli religie...
 

 

Portret użytkownika Madziunia

Z opisu wynika, że

Z opisu wynika, że ukrzyżowaliby Szymona Cyrenejczyka czyli tego co zaniósł krzyż na Golgotę. Dali mu krzyż Jezusa ale nie oddali Jezusowi. W ogóle na Golgocie Jezusa już nie widać. Straszna pomyłka.

Łuk. 23:26-27
26. A gdy go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który szedł z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.
27. A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim.
(BW)

Mar. 15:21-24
21. I zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego.
22. I przywiedli go na miejsce Golgota, co znaczy Miejsce Trupiej Czaszki.
23. I dali mu do picia wino, zmieszane z mirą, ale On nie przyjął.
24. Potem go ukrzyżowali i podzielili szaty jego, rzucając o nie losy, co kto miał wziąć.
(BW)

Mat. 27:31-35
31. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego płaszcz i oblekli go w szaty jego, i odprowadzili go na ukrzyżowanie.
32. A wychodząc, spotkali człowieka, Cyrenejczyka, imieniem Szymon; tego przymusili, aby niósł krzyż jego.
33. A gdy przyszli na miejsce, zwane Golgota, co znaczy Miejsce Trupiej Czaszki,
34. Dali mu do picia wino zmieszane z żółcią; i skosztował je, ale nie chciał pić.
35. A gdy go przybili do krzyża, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy,
(BW)

Portret użytkownika Nehemiasz

A jeśli to było zjawisko

A jeśli to było zjawisko podobne do "fatimskiego cudu słońca"? Tyle, że tam wirowała jakaś tarcza świetlista, a w czasie ukrzyżowania ona przysłoniła Słońce? Przecież wystarczy zwykła chmura, aby zrobiło się szaro.

Portret użytkownika aabeen

Był mordowany Syn Prawdziwego

Był mordowany Syn Prawdziwego Boga. Ówczesna ciemność nie mogła być wynikiem naturalnych zjawisk astronomicznych. Ten cień i późniejsze trzęsienie ziemi naruszające budynek świątyni cały znać żydowskim przywódcom, że ich świat się właśnie skończył a to co do tej pory miało znaczenie - świątynia, ołtarz, ofiary straciły jakikolwiek sens. Wszystko przeniosło się na wyższy, niebiański i niezniszczalny poziom. Kapłani i uczeni w piśmie nie pojęli tego wtedy albo świadomie to odrzucili bo straciłby swój status tak jak dzisiejsi przywódcy religijni pasąc się na prostych ludziach oszukują ich fałszywymi wizjami. 

Żyjemy zbyt krótko by życie marnować na nic niewarte bzdury.

Portret użytkownika Madziunia

I jak Wy czytacie Biblię? Nie

I jak Wy czytacie Biblię? Nie potraficie umieścić wydarzeń w odpowiednim czasie? Normalne, że opowieści mogą być różne ale kiedy pojawia się ta decydująca o prawdziwości tych wcześniejszych należy zastanowić się co wybrać? Tak jak w dniu stworzenia Adama, gdzie jest tylko mgła i narody poza Edenem z wybornym złotem i nazwanymi rzekami, narody bez grzechu. A Adam jeszcze nie ma żony wielkości swojego żebra.

Ale jeszcze należy dokonać wyboru przy Izaaku np;, który miał spłodzić synów Jakuba i Ezawa kiedy miał 60 lat. A tu opowieść o pobycie Izaaka w Geraru.

1 Moj. 26:1
1. Potem nastał głód w kraju, inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama. I poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru.
(BW)

I kiedy Izaak zamieszkał w Geraru? Z danych biblijnych wynika, że po śmierci Abrahama czyli miałby wówczas ponad 75 lat. A tu nadal bezdzietny. Izaak w wiku 60 lat nie spłodził synów Jakuba i Ezawa, bo w Geraru kiedy ma 75 lat nie ma synów dlatego też żona jego Rebeka jest nadal piękna i może bez problemu uchodzić za jego siostrę.

1 Moj. 26:7-9
7. A gdy mężowie tej miejscowości pytali o jego żonę, odpowiedział: Siostra to moja, bo bał się mówić: To żona moja. Pomyślał bowiem: By mnie snadź nie zabili mężowie tej miejscowości z powodu Rebeki, gdyż jest piękna,
8. A gdy przebywał tam przez dłuższy czas, wyglądał raz oknem Abimelech, król filistyński, i zobaczył, że Izaak pieścił Rebekę, żonę swoją.
9. Wtedy Abimelech wezwał do siebie Izaaka i rzekł: Przecież to jest żona twoja, czemu więc mówiłeś: To siostra moja? Izaak odpowiedział mu: Mówiłem tak, bym nie zginął z powodu niej.
(BW)

Czy w Geraru Izaak i Rebeka mają synów Jakuba i Ezawa?

Nie mają, a już jest po śmierci Abra/ha/ma czyli Izaak ma ponad 75 lat wg. danych biblijnych.

I tak można spokojnie stwierdzić, że do 75 lat swojego życia Izaak nie miał synów Jakuba i Ezawa czyli nie miał ich w ogóle.

Strony

Skomentuj