Inteligencje zamieszkujące w innych wymiarach mają ogromny wpływ na Ziemian

Kategorie: 

Źródło: popotopie.blogspot.com

UFOlogia to bardzo szeroka dziedzina wiedzy o zjawiskach nadprzyrodzonych. W mediach i ogólnoplanetarnej propagandzie tzw. "dobrych kosmitów" mowa jest o cudownych istotach z "kosmosu" oraz ich magicznej technologii, jednak bardzo mało mówi się o rodzajach i charakterach UFO istot, a przecież "kosmici" to nie tylko latający w gwiezdnych statkach "naukowcy i badacze typu Star Trek", mamy tam i istoty z innego świata, czasami bardzo mrocznego !

 

Jednymi z nielicznych polskich ufologów, którzy nie bali się oficjalnie opisywać tego typu zakazanych UFO stref jest pan Janusz Zagórski oraz  Arkadiusz Miazga. Jeśli podciągniemy pod ufologię wszystkie byty inteligentne, również te z innych (chrześcijańskich) wymiarów jak Tritos Uranos, Szeol-Hades, Tartar, lub czyściec, to zaczniemy rozumieć rzeczywistość znacznie lepiej. Obecny świat "postępu" technologicznego i nauki marksistowskiej, pozbawił nas poglądu na inne strefy egzystencji, jak i istot tam przebywających, a nawet pracujących w zaświatach.

Z Biblii oraz ksiąg pobocznych wiemy o pewnym aniele i jego kompanach, którzy zostali zesłani do "świata podziemnego", z którego ciągle mają wpływ na ludzi, prowadzą nawet szeroko zakrojoną akcję, choć wcale nie muszą tam ciągle przebywać, przypomnijmy: 13 października 1884 roku do świadomości papieża Leona XIII, zatopionego w modlitwie dziękczynnej po odprawionej właśnie Mszy Świętej, w cudowny i niewyjaśniony sposób dotarła niespodziewanie przedziwna wymiana zdań, w której szatan domagał się całego stulecia do swej wyłącznej dyspozycji, a Pan nasz niezbadanym wyrokiem swej doskonałej mądrości się na to zgodził. Oto ona:

–  Mogę zniszczyć Twój Kościół!

– Możesz? Uczyń to więc.

– Potrzeba mi do tego więcej czasu i władzy!

– Ile czasu? Ile władzy?

– Od siedemdziesięciu pięciu do stu lat i większej władzy nad tymi, którzy mi służą.

– Będziesz miał czas i władzę. Które stulecie wybierasz?

– To nadchodzące!

– Dobrze. Rób z nim, co zechcesz.

Świat medialny, często opanowany przez ewolucjonistów, zaprzecza istnieniu istot nadnaturalnych, zwłaszcza diabła, przecież mamy się o nic nie martwić, żyćw nieświadomosci ("oblivionie"), nic nie wiedzieć o innych wymiarach oraz zamieszkujących je inteligencjach. Na szczęście istnieją ciągle ludzie przekonani co do prawdziwości groźnego "bytu szatańskiego", tak jak i ufonautów porywających ludzi.

Przykładowo papież Franciszek ostrzega przed diabłem i mówi jak się mu przeciwstawić. Podczas pewnej niedzielnej wizyty w parafii pw. świętego Kryspina z Viterbo papież spotkał się między innymi z dziećmi i przez pewien czas odpowiedział na ich pytania. Wtedy zapytano go w jaki sposób bronić się przed zakusami diabła. „Jak bronić się przed głosami, złymi pobudkami, które przychodzą od ducha świata? Gdy mówię o duchu świata, to kto jest tym pogańskim mistrzem oddzielonym od Boga? Co jest duchem świata? Kto nim rządzi?” – pytał papież dzieci.

Frańciszek, chociaż uznaje się go coraz częściej za herezjarchę, to kategoryczne stwierdza, że diabeł istnieje i „jest naszym największym wrogiem”. Pragnie zatruwać nasze serce i wypełniać je złymi pragnieniami, które prowadzą do wojen, przestrzegł młodych wiernych, że diabeł istnieje i chce zguby dla człowieka: „Obroną jest modlitwa i przyjaźń z Jezusem, który nakazał diabłu odejść i go przepędził, gdyż ma nad nim władzę. Dlatego módlcie się do Jezusa, aby przegonił od nas diabła, aby zachował nas od złego” – uspokajał przestraszone dzieci papież.

Szatan, albo kusiciel ma w swoim repertuarze całe mnóstwo środków, którymi zwodzi ludzkość, chce nas małymi kroczkami doprowadzić do skrajnej "nowoczesności i postępu" ! Przykładowo amerykański egzorcysta ks. John Esseff ostrzega przed demonicznym wymiarem „neutralnej płciowo” odzieży, promowanej przez piosenkarkę Celine Dion. Kapłan zauważa, że ideologia gender mówiąca o równości płci jest fałszywa. Sam dostrzega w niej rolę Diabła, który poprzez odebranie dziecku męskości lub kobiecości, uderza w samo serce natury.

Choć zazwyczaj ukryty, w dzisiejszych czasach szatan działa z podniesionym czołem w potężnych strukturach grzechu takich jak aborcja, pornografia, niewolnictwo seksualne, chciwość i terroryzm – uważa ojciec Thomas J. Euteneuer. W swej najnowszej książce „Egzorcyzm i Kościół walczący” przewodniczący międzynarodowej organizacji obrony życia - Human Life International, a zarazem egzorcysta ostrzega przed diabłem. „Pręży on muskuły za pomocą zgubnych ideologii jak feminizm, aborcyjny ekstremizm, wojowniczo nastawiony ruch homoseksualny i agresywne "postępowe" media, które działają w służbie szatana, jego dzieł i wszystkich jego pustych obietnic” - pisze duchowny.

Jego książka jest swoistym podsumowywaniem doświadczeń, jakie jej autor zebrał podczas modlitw o uwolnienie od złego w kilku parafiach USA. Dlatego ostrzega czytelnika przed bagatelizowaniem diabła. „Nigdy w historii nie widzieliśmy tak skutecznego rozpowszechniania zła, otwartego drwienia i odrzucania prawdziwego dobra, jak to się dzieje teraz, w czasach najwyższego technologicznego zaawansowania” – pisze.

Podkreśla przy tym, że obecnie szatan może łatwo wykorzystywać grupy i instytucje, „by owładnąć swą nikczemną mocą życie ludzkie i społeczeństwo”, co jest wyrażnym odniesieniem do najnowszych wieści z frontu bitwy Har-magedonu, kiedy to z raportu Joseph'a Vazquez'a dla Media Research Center dowiedzieliśmy się, że George Soros poprzez fundacje Open Society finansował działalność co najmniej 22 organizacji skrajnych ekologistów będących partnerami globalnego strajku klimatycznego.

W latach 2000-2017 otrzymały one prawie 25 milionów dolarów, wywołując obecnie obserwowaną globalną histerię klimatyczną, spowodowaną wybitnym szerokozakrojonym praniem mózgów ! Wspomniany egzorcysta zaapelował, by nie lekceważyć zagrożeń, jakie stoją przed ludźmi, i wzywa, szczególnie kapłanów, do większego zaangażowania się w duchową walkę o dusze. O. Euteneuer wydał jednocześnie inną książkę „Demoniczna aborcja” - pierwszą z dwóch zaplanowanych tomów poświęconych diabelskiej naturze aborcji.

Oczywiście i w Polsce mamy dzielnych, znanych publicznie chrześcijan, ostrzegających przed piekielną istotą nadprzyrodzoną: "Ta rewolucja kulturowa idzie przez szkoły, uniwersytety, parlamenty. Zatrute umysły, zatrute serca. Diabeł tak działa. Ta rewolucja kulturowa, to jest diabelskie" - stwierdził o. Tadeusz Rydzyk. Redemptorysta w ten sposób odpowiedział na pytania o ataki na Kościół i bezczelną szatańską profanację Matki Boskiej Częstochowskiej.

Jako chrześcijanie, ale nawet jako ufolodzy, nie powinniśmy bagatelizować tej wyjątkowo inteligentnej istoty. Szatan jest największym spośród wrogów czyhających na zgubę ludzkiej duszy. Jest on, jak powiada Chrystus Pan "od początku ... zabójcą" (J 8,44). Nie tylko zabójcą, ale także kłamcą, oszustem i uwodzicielem. Czynienie zła stało się jego naturą. I czyni tak od chwili swego buntu, odkąd stał się duchem potępionym i :niespokojnym.

Tajemniczo symbolicznie przypomnijmy, że z zazdrości przeniósł zarzewie buntu do raju, gdzie żyły szczęśliwe istoty: ,,A wąż był bardziej prze­biegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył" (Rdz 3, l). Szatan przy­brał postać "węża" i kusił, albo prał mózgi pierwszych ludzi: "otworzą się wam oczy i tak jak Bóg bę­dziecie znali dobro i zło" (Rdz 3, 5).

Istota, lub istoty z ciemnych rejonów egzystencji (ciemnej strony mocy), potrafią być bardzo bezpośrednie ! Przekonali się o tym nie tylko porwani przez "ufonautów", gdy boleśnie wszczepiano im w ich ciała implanty. Przypomnijmy tu postać świętej Franciszki Rzymianki (ur. 1384; zm. 9 marca 1440). Została kanonizowana przez papieża Pawła V w 1609 roku. W ikonografii przedstawiana jest w czarnej sukni i białym welonie z towarzyszącym jej Aniołem. Św. Franciszka Rzymianka jest jedną z niewielu w dziejach Kościoła postaci, które niemal na co dzień obcowały z duchami niebieskimi i piekielnymi.

Pan Bóg wyznaczył jej dwóch Aniołów Stróżów, którzy jej stale towarzyszyli. Było to konieczne ze względu na wyjątkową zaciekłość i częstotliwość ataków złego ducha na jej duszę i ciało. Poja­wiał się pod różnymi postaciami. To jako ubogi zakonnik proszący o jałmużnę, to jako długobrody starzec, kiedy indziej jako uroczy młodzieniec próbujący targnąć się na jej cnotę. Przybierał postać spowiednika świętej i namawiał ją do spisania objawień: smoka. który chwytał ją w paszczę, podrzucał w górę lub rzucał nią o ścianę.

Kiedyś przyszedł jako uzbrojony w dzidę człowiek i groził, że zabije jej syna, Bettina , potem ją samą. Franciszka walczyła z nim odważnie, chwyciła za ostrze dzidy i wtedy w ręku pozostał jej kawałek zasmolonej tektury. To utwierdziło ją w przekonaniu, że wszystkie zjawy są tylko próbą zastraszenia, umocniło odwagę i utwierdziło wolę walki. Święta posiadała dar rozpoznawania szatana pod każdą postacią i bezbłędnie go demaskowała.

Diabeł naj­wyraźniej obawiał się jej odwagi i niezłomności i nie jeden raz próbował się jej pozbyć (kiedyś usiłował utopić w Tybrze Franciszkę i jej towarzyszkę). Pewnego razu musiała odpierać ataki dwudziestu kilku szatanów, którzy przybyli z płonącymi pochodniami i grozili spaleniem całego miasta. Przed żarliwie modlącą się o pomoc Boską wywołali na niebie wizję Chrystusa, pragnąc w ten sposób zrodzić w świętej uczucie dumy i zadowole­nia z tego, że Bóg na każde jej skinienie zstępuje z nieba w widzialnej postaci.

Walki ze złym duchem trwały nieraz długie godziny. Napastował swoją ofiarę nawet w czasie modlitw w pustelni, czy przy łożu chorego męża. Uciekał się do przemocy fizycznej: chwytał ją za włosy, rzucał na taras pałacu, długo przetrzymywał zawieszoną nad przepaścią. Kiedyś przyszedł do niej w postaci człowieka dźwigającego jakiś ciężar. Były to zwłoki ludzkie w stanie całkowitego rozkładu. Pochwycił Franciszkę i rzucił ją na gnijącego trupa. Na jej rozpaczliwe wzywanie Jezusa o pomoc zbiegła się służba. W izbie nie było już ani szatana, ani zwłok. Pozostała tylko wstrętna woń, która jeszcze przez kilka dni przenikała szaty świętej.

Często musiała odpierać ataki dzikich bestii, które usiłowały ją rozszarpać. Czasami w nocy zrywała się gwałtowna burza, czasem dziwne, straszliwe hałasy stawiały na nogi cały dom świętej. Anioł-obrońca był przy niej zawsze, a w momentach największej grozy jednym poruszeniem złocistych włosów rozpraszał diabelskie zjawy. Sama święta zwal­czała wroga modlitwą, odwagą i niezachwianą wiarą. "Franciszka była zawsze niezwy­ciężona" - powiedział jej spowiednik, zawierając w tym krótkim zdaniu cały ogrom du­chowej siły św. Franciszki Rzymianki.

Gdyby z tej perspektywy spojrzeć na pewne wpływowe osoby, to można uznać je za narzędzia w ręku Nachasza ! I wcale nie chodzi o polityków, o których jest mowa w dołączonych do tego artykułu filmach, ale o najwyższych hierarchów Kościoła Kosmicznego i megalitycznego: (...)Wszystko wskazuje na to, że rozpoczął się ostateczny etap procesu upadku wiary. Jedna z najbardziej wpływowych osób w Kościele, generał jezuitów o. Arturo Sosa Abascal, stwierdził, że diabeł nie istnieje. Według jezuity szatan „jest tylko konstruktem myślowym mającym symbolizować zło"(...)

Warto tu podkreślić, że Szatan szczególnie nienawidzi Błogosławionej Maryi Dziewicy. W zasadzie, robi on wszystko, co w jego mocy, by zniechęcić nas do Niej. Nieustannie, przez dwa tysiąclecia, wpaja w nas swą nienawiść. Czy zauważyliście, że to właśnie dogmaty maryjne wywołują wzburzenie u wszystkich, którzy odrzucają Kościół? Czasem nawet sami katolicy wstydzą się zawierzać Matce Bożej, mówiąc, że nie powinniśmy otwarcie oddawać Jej czci.

Pamiętamy przecież, Stwórca zwraca się najpierw do Szatana słowami: "…proch będziesz jadł po wszystkie dni swojego istnienia". Bóg wzbudza strach w samym diable, mówiąc, że Szatan zostanie pokonany przez potomstwo niewiasty. "Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę". (Rdz 3,15)

Wśród uczonych trwa spór dotyczący zaimka użytego w zdaniu. Jeżeli zaimek jest rodzaju żeńskiego, to wówczas odnosi się on  w podstawowym rozumieniu do Maryi Dziewicy. Natomiast jeśli jest on rodzaju męskiego, to odnosi się do Jezusa Chrystusa. Zdradzę wam jednak pewien sekret: to nie ma znaczenia, ponieważ i tak Syn Boży zniszczy Szatana przez Maryję. Niepokalana jest narzędziem, które będzie dzierżył nasz Stwórca, kiedy pokona swego odwiecznego wroga.

Jesli chodzi o Stany Zjednoczone i wyraźne ostrzeganie przed Szatanem, to prym tam wiedzie Alex Jones, którego okultystyczne elity Abaddona tak znienawidziły, iż sprzysięgły się by go zniszczyć ! Natomiast w Polsce jednym z gółównych rzołnieży Chrystusa, oprócz Ojca Rydzyka, jest ksiądz Natanek. Ten ostatni 27 września 2019 wystosował nawet trzy godzinne egzorcystyczne kazanie wyborcze, w którym opisał polskojęzyczne iluminacko diabelskie elity i to co zrobiły z naszą Ojczyzną ! Jego protestancki odpowiednik z USA, pastor Michael Hoggard, równie często przypomina o diable i jego pomocnikach, a ci, przykładowo z komunistycznych Chin wynaleźli ostatnio spuper kamerę, zdolną do idenrtyfikacji setek tysięcy twarzy w ułamku sekundy. Będzie zainstalowana w coraz bardziej doskonałym systemie chińskiej Sztucznej Inteligencji Lucyfera ! (Patrz dołączony tu film).

Jak wspomnieliśmy Szatan posługuje się pewnymi „narzędziami”, a są to: kłamstwo, hipokryzja, oszczerstwo, gniew, zemsta, zazdrość, jak również grzech ciężki. Ten, kto żyje w takim grzechu, jest we władaniu złego ducha. Albo znajdujemy się w łasce Bożej, albo znajdujemy się po stronie grzechu, ale gdy trwamy w grzechu – panuje nad nami duch zły. Jak więc możemy walczyć z szatanem? Jedynie poprzez życie w łasce Bożej, ponieważ trwając w niej nosimy w sobie niebo, gdy zaś tkwimy w grzechu, panuje w nas pustka i nihilizm ("tęczowej zarazy"). Aby jej uniknąć, powinniśmy karmić się Słowem Bożym – Biblią. Jest to księga natchniona przez Ducha Świętego, jej słowa są słowami Ducha Świętego i jako takie są najprostrzym i najszybszym egzorcyzmem !

Zapraszam was więc do czytana Słowa Bożego, szczególnie Nowego Testamentu: czterech Ewangelii, Dziejów Apostolskich, Listów św. Pawła i Apokalipsy. Musimy ubrać się w zbroję Bożą. Jezus powiedział: „Ja daję wam moc, aby zwyciężyć wszelkie dzieła złego, i nikt nie może uczynić wam nic złego” (por. Mk 16,17-18). Święty Paweł mówi, że nie walczymy przeciwko krwi i ciału (czyli człowiekowi), ale przeciwko złym duchom. Aby zwyciężyć złego, powinniśmy wzywać imienia „Jezus”. Kiedy wypowiadamy głośno imię Jezusa – zły duch ucieka, bo nie może znieść brzmienia imienia Jezusa.

Komunistyczny rząd globalny buduje wszechwiedzącego iluminackiego boga transhumana

https://youtu.be/Rjaa4rWbxCU

Kazanie wyborcze Ks. Natanka o wyborach w cieniu iluminatow sterujących ludzkimi mózgami

https://youtu.be/vcutubVd0s4

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (3 votes)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika bb

Po prostu równość kobiety i

Po prostu równość kobiety i mężczyzny jest zła! Jesteśmy inni płciowo - ok. Ale to nie znaczy, że kobiet jest gorsza od mężczyzny i na odwrót. A w ogóle - to co ubranie ma do wartości człowieka?? Znałam gogusia ubranego w garniturki, który co weekend biegał do kościoła - okazał się zwyczajnym pedofilem. Znam również osobę, która ubiera się jak zagorzały metal (i takiej muzyki słucha - w tym death metalu), ale gdy przychodzi do pomocy innym, to ta osoba pierwsza pójdzie pomóc! Najwyższy czas rozprawić się z tą ciemnotą wmawianą nam przez KK!!!

Portret użytkownika Homo sapiens

Zapomniałem wspomnieć o innym

Zapomniałem wspomnieć o innym głównym polskim ufologu Janie Pająku, który przejrzał UFOnautów i ich skryte cele !

"Typowy wygląd blizny na nodze po implancie UFO.
       Bliznę taką czytelnik zapewne znajdzie na swojej własnej nodze, a także na nogach wszystkich swoich najbliższych. (Chyba że jego młode ciało zagoiło się tak dobrze, że nie pozostawiło po implancie UFO niemal żadnego znaku. Niemniej nawet wówczas daje się ją wykryć w odbitym świetle jako matowy obszar skóry, a także wyczuć palcem występujący pod nią ubytek mięśni.) Znajduje się ona w odległości około 27.5 cm od podłogi (z dokładnością do około 3 cm). Mężczyzni typowo mają ją na prawym boku swojej prawej nogi, zaś kobiety na lewem boku ich lewej nogi. Tyle że w normalnych przypadkach nie jest ona aż tak okazała jak na powyższym zdjęciu. (Typowo ma ona jedynie około 2 mm średnicy, podczas gdy średnica tej z powyższego zdjęcia przekracza 10 mm). Blizna ta powstaje jako pozostałość po wierceniu nogi podczas wstawiania do kości piszczelowej specjalnego implantu identyfikacyjnego. Implantem tym UFOnauci oznaczają dla celów katalogowych każdą osobę na Ziemi. Poszukaj tej blizny u siebie i u swoich najbliższych. Wszakże "zobaczyć to uwierzyć". Pamiętaj przy tym, że każdy człowiek na Ziemi ją ma, tyle tylko że jej widoczność zależy od jakości wygojenia się ran u danej osoby. Dlatego jeśli jej u siebie od razu nie zobaczysz, wcale to nie oznacza że jej nie masz, a jedynie że u Ciebie jest ona znacznie mniej widoczna (niemniej ciągle będziesz ją mógł odszukać, tyle że musisz przyglądnąć się swojej nodze pod światłem odbitym od jej skóry, lub potrzeć nogę palcem aby wyczuc ubytek mięśnia pod ową blizną). Obecność tej poimplantowej blizny praktycznie u każdej osoby na Ziemi, po raz pierwszy w świecie wykrył i ujawnił w swoich publikacjach autor niniejszej strony. Dlatego dokładne opisy owej blizny czytelnik znajdzie także m.in. w podrozdziale U3.1 z tomu 16 najnowszej polskojęzycznej monografii [1/5] "Zaawansowane urządzenia magnetyczne" - jaka to menografia raportuje wyłącznie o unikalnych odkryciach autora tej strony (tj. odkryciach dokonanych po raz pierwszy w świecie przez autora tej strony). Kopię monografii [1/5] każdy może sobie załadować całkowicie za darmo klikając na jej (zielone) linki z niniejszej strony internetowej.

* * *

       Obecność tej charakterystycznej blizny na czyjejś nodze jest dowodem że osoba ta nosi implant UFOnautów ukryty w środku kości piszczelowej swojej nogi. Zasadnicza funkcja owego implantu identyfikacyjnego UFO jest bardzo podobna do funkcji "kolczyka" w uszach bydła domowego hodowanego przez ludzi, albo do funkcji obroży z radiostacjami jakie zakładane są przez ludzkich naukowców na szyje dzikich zwierząt aby śledzić ich wędrówki. Mianowicie implant ten zawiera miniaturowy nadajnik i odbiornik telepatyczny, jaki na telepatyczny rozkaz UFOnautów emituje wszelkie dane identyfikacyjne danej osoby. Dzięki owemu implantowi, UFOnauci są więc w stanie odnaleźć każdego mieszkańca Ziemi w dowolnym momencie czasu. Jest on więc ogromnie przydatny kiedy przychodzi kolej danej osoby do skrytego uprowadzenia jej do UFO w celu pozyskania jej spermy lub owule, energii moralnej (czym jest inteligentna "energia moralna" wyjaśnione to zostało na stronie internetowej "totalizm_pl.htm"), oraz wielu innych surowców biologicznych co do których ludzie nawet nie wiedzą że je posiadają i że UFOnauci rabują je od nich. W tym miejscu być może zdziwi Cię nieco czytelniku dosyć szokująca informacja, że także i Ty sam jesteś pod hipnozą uprowadzany do UFO systematycznie nie rzadziej niż co 3 miesiące. Niemal jedyna dostrzegalna przez Ciebie samego pozostałość po tych uprowadzeniach to migrena jaka u niektórych ludzi zaczyna się po każdym uprowadzeniu na innym z implantów, zlokalizowanym pod lewą skronią. (Nie każdy jednak człowiek jej doświadcza.) Co gorsze, podczas owych uprowadzen najprawdopodobniej jesteś nie tylko rabowany, ale także gwałcony. Jedynie co Ciebie czytelniku różni od owych nieszczęśników na jakich temat rozpisują się książki UFOlogiczne, to że Ty sam jak dotąd najprawdopodobniej nie wiesz jeszcze o swoich własnych uprowadzeniach do UFO (i zgwałceniach przez UFOnautów). Dlatego właśnie ta strona stara się zwrócić Twoją uwagę na ową gorzką prawdę. Po więcej danych o swoich własnych uprowadzeniach do UFO patrz rozdział U z tomu 16 najnowszej monografii [1/5]. Natomiast opisy symptomów po których możesz rozpoznać czy (i jeśli tak - to jak często) jesteś gwałcony przez UFOnautów, znajdziesz w podrozdziale U3.7.1 z tomu 16 owej najnowszej monografii [1/5].
       Niestety, z dotychczasowych badań przeznaczenia owego implantu wynika, że niezależnie od jego działania jako aktywny processor identyfikujący swego nosiciela, ten sam implant UFO wypełnia także cały szereg innych funkcji. Jedna z tych funkcji jest szczególnie diaboliczna. Mianowicie implant ten może być użyty do skrytego zamordowania jego nosiciela przez UFOnautów. Na sygnał z pobliskiego UFO jest on bowiem w stanie wysłać potężny sygnał bólowy do systemu nerwowego nogi. Szok bólowy nim spowodowany jest tak ogromny, że efektywnie paraliżuje on całą nogę. Na mnie szok ten sprawia wrażenie jakbym został uderzony piorunem. Jeśli więc nosiciel tego implantu właśnie np. pływa w głębokiej wodzie, ów szok bólowy spowoduje jego utonięcie. Obecna medycyna kryminalna wyjaśniłaby przyczyny takiego utonięcia jako "skurcz mięśnia nogi". Jednak w dawnych czasach folklor ludowy zwykł twierdzić, że dana osoba utonęła ponieważ "diabły ją utopiły". Jak to wynika z dalszych części niniejszej strony, owo stare ludowe twierdzenie jest faktycznie znacznie bliższe prawdy niż nowoczesne medyczne wyjaśnienia. Więcej informacji na temat uczucia obezwładniającego bólu jaki ów implant wyzwala, znaleźć można w podrozdziałach VB4.5.1 oraz U3.1 nieco starszej monografii [1/4].
       W tym miejscu pozwolę sobie ponownie przypomnieć stare angielskie przysłowie że "zobaczyć to uwierzyc" ("seeing is believing"). Po tym jak zobaczysz ową bliznę na swojej własnej nodze, a także na nogach swoich najbliższych, zapewne łatwiej przyjdzie ci uwierzyć w gorzką prawdę jaką z takim uporem staram się wszystkim uzmysłowić m.in. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Mianowicie, że planeta Ziemia jest skrycie okupowana i eksploatowana przez szatańskich UFOnautów zaś my musimy się zacząć przed nimi bronić w przeciwnym wypadku już wkrótce UFOnauci nas wszystkich wymordują."

http://totalizm.pl/ufo_pl.htm

Proszę zobaczyć na "Istoty chmury" na tym obrazie chrześcijańskich wtajemniczonych mędrców ! Dodatkowo zwróccie uwagę na Ducha Świętego, którego reprezentuje ptak !

http://argonauta.pl/z-jakiego-kierunku-i-przez-jakie-portale-przelatuja-ptaki-powietrza/

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika VB

Błędem podstawowym jest

Błędem podstawowym jest równanie katolicyzmu z protestantyzmem (odpowiednikiem księdza Natanka jest jakiś pastor(?) - to błąd logiczny). Protestanci nastawieni są do Świętych i Maryi negatywnie, wręcz oficjalnie "z urzędu" im złorzeczom i bluźniom. A Święci są Świętymi Kościoła Katolickiego i żadna inna pseudo-religia nie ma swoich Świętych (nawet <tfu> islam, nie mówi o swoich świętych, a tylko o tym że wybitne jednostki trafiają do nieba gdzie chleją wino i kopulują i czasem w takich pozach się objawiają ludziom na ziemi). Katolicy natomiast na podstawie wizji Świętych, wiedzą że Mahomet był faktycznie postacią historyczną i jest przypięty łańcuchami do samego dna piekła, niedaleko od niego znajduje się Luter, twórca protestantyzmu. Gratuluję nawrócenia i pogłębiania wiary katolickiej, ale miksowanie religii może doprowadzić do błędów myślowych i zepsuć całą Twoją pracę.

Skomentuj