Czy nad Polskę przyleciała anielska eskadra z innego wymiaru ?

Kategorie: 

Źródło: popotopie.blogspot.com

23 września 2020, znany ufolog Janusz Zagórski opublikował audycję YouTube, w której opisał relacje świadków, zarejstrowano niezwykły fenomen, pokazano film. Nad Polską widziano ogromną eskadrę "Istot UFO", przemieszczała się po niebie. Kim były te inteligencje ? Co zwiastowały ? (ἄγγελος - ángelos, według wymowy bizantyjskiej ánhielos, oznaczającego oryginalnie „posłaniec”)

Czy wielkie przełomy w polityce, jakieś nieszczęścia ? Podpisano przecież zdradziecki futerkowy pakt anty rolniczy, a wcześniej tzw. "Zielony Ład NWO", który doprowadzi Polskę do ruiny ! Co to za istoty nawiedziłu polskie niebo ?! Nie śmiemy zbyt mocno, albo ostatecznie dociekać kim były te ponadświatowe inteligencje, określa się je jako "UFO", czyli nie zidentyfikowane. Za nim do tego dojdziemy spoglądając na nie jako chrześcijanie, wspomnimy o wybitnym pustelniku.

Na początku września 2020 pojawiło się całkiem sporo interesujących audycji Ks. Natanka. Zapewne wielu z państwa orientuje się, który to kapłan. Wydaje się znienawidzony przez elity NWO, ale i pisowskie, ośmielił się przecież skrytykować prezydenta Dudę, że ten gościł na salonach "wariatów i wykolejeńców LPG", zamiast skierować swojego ducha ku Chrystusowi, przybywającego razem z ks. Natankiem przed prezydencki pałac.

Z tego co opowiadał ks. Natanek, wynika że chciano go poprzez programy TVP, w oczach Rodaków oczernić. Cała akcja była wymierzona w naszego wielkiego kapłana i patriotę, bo ma własne zdanie, nie jest marionetką NWO, jak większa część partii naczelnika, nie pochwala zdradzieckiej polityki, bardzo ich to denerwuje. Jednak nie to jest tu teraz istotne. Kiedy tak się słucha wykładów ks. Natanka, to często można doświadczyć niezwykłych olśnień.

Właściwie można to nazwać oświeceniem (za sprawą Ducha Świętego?). Nie ulega najmniejszej wątpliwości, siły ciemności chcą zniszczyć naszego katolickiego pustelnika - uduchowionego Polaka. Te olśnienia, o których wspomniałem, polegają momentami na zrozumieniu wielu zagadnień, a nawet tajemnic chrześcijaństwa, chodzi o duchowy rozum. Jednym z największych moich oświeceń, w ostatnich kilku miesiącach, związanych z ks. Natankiem, z jego wykładami, było słowa" łaska". Czesto o nim mówi w swoich prelekcjach, tłumaczy na czym polega owa "łaska".

Jako osoba żyjąca w XX i XXI wieku, ciemnej ery technologicznej, najpierw komunizmu, następnie krwiożerczego postkomunizmu, jestem jak większość z was, pozbawiony świadomości ustroju królewskiego. Królestwo jeszcze do niedawna było najbardziej rozpowszechnionym rodzajem monarchii, określenie to stosuje się najczęściej w odniesieniu do władców chrześcijaństwa zachodniego.

Jego odpowiednikiem w krajach prawosławnych jest carstwo. Od kręgu kulturowego oraz religii zależy nazewnictwo monarchii. Chrześcijańskie monarchie były m.in. cesarstwami, królestwami, księstwami. Na szczęście chrześcijaństwo jest religią, która posiada Króla ! Nie dość, że posiada Króla, to jeszcze wiemy o całym tzw. "dworze" - istotach anielskich, aniołach niższych i wyższych - serafinach, należących do "Księstwa Niebios".

Podstawy chrześcijańskiej hierarchii anielskiej stworzył tajemniczy mnich, żyjący prawdopodobnie na przełomie V. i VI. wieku, tworzący pod imieniem Dionizy Areopagita, który w traktacie "Hierarchia anielska" opisał ścisłą konstrukcję kolejnych bytów anielskich, które, i tu uwaga, są pośrednikami w udzielaniu ŁASKI ! Ta "łaska" pochodzi o Króla Królów Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i Boga Ojca. Oto kilka cytatów z tego niezwykle zaawansowanego dzieła starożytnych nauk:

I tak, wyróżniamy następujące stopnie, pierwszy stopień - stopień doskonałości. Należące do niego anioły trwają w promieniach Boskiego światła i nienaruszalnej miłości do Boga. Substancje anielskie - aniołowie - należące do tej hierarchii są absolutnie czyste, pozbawione jakiejkolwiek ułomności, nie podlegają jakiejkolwiek destrukcji, są we wspaniałej stałości, są pełne najwyższego światła.

Substancje te tworzą "krąg Boga" i "stoją bezpośrednio przed Jego obliczem". Hierarchia ta doznaje komunii z Bogiem i współpracuje z nim, upodabniając się do niego. Tworzą ją: - Serafiny "ci, którzy płoną ogniem"/ "ci, którzy gorzeją [miłością]" "Imię Serafinów wyraziście oddaje ich wieczny i nieprzerwany obrót wokół boskich rzeczywistości (innowymiarowych), ich rozgrzewające ciepło i zapalczywość, i kipiący, nigdy nie ustający i nigdy nie słabnący, rozpęd wiecznotrwałego poruszenia oraz zdolność upodabniania do siebie i energicznego wynoszenia w górę niżej stojących (poprzez udzielanie im łaski, przybywając czasami do "Królestwa ludzkiego"), przez ożywienie i rozpalenie w nich tego samego żaru, którym sami są wypełnieni.

Imię to oznacza także ich oczyszczającą moc, wypalającą jak piorun i jak ogień niszczącą wszystko, co skażone, i ich nietajoną i nie dającą się ugasić umiejętność i przechowywania, i udzielania światła, które rozprasza i rozpędza mrok ciemności". - Cherubiny "ci, którzy są pełni wiedzy"/ "ci, którzy rozlewają mądrość". Imię cherubinów "wyraża ich zdolność poznawania i oglądania Boga i odbierania w najwyższym stopniu Jego światła, i kontemplowania piękna Boskiej Zwierzchności w Jej pierwotnej potędze, napełnianie się bogactwem darów mądrości i jeszcze zdolność przekazywania, bez ograniczeń, substancjom im podległym (np. "ziemskim" - "ziemi" - "póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty" Rdz 3,19), tego wylewu mądrości, którą sami otrzymali.".

Trony, Imię Tronów "wskazuje na ich doskonałą niezależność od wszelkiego zepsucia ziemską nieczystością i ich ponadświatowe dążenie do wysokości oraz nieporuszoną wrogość do wszystkiego, co marne i niskie, i ich niezmienne i mocne, wysiłkiem wszystkich sił, trwałe osadzenie przy Tym, który jest prawdziwie Najwyższy, i ich gotowość przyjmowania objawień Boskiej Zwierzchności, w sposób całkowicie wolny od zmysłowego skażenia i niematerialny, i wreszcie ich zdolność noszenia w sobie Boga i gorliwego otwierania się na boskie dary".

II stopień - stopień oświecenia, Anioły są tu oświecane przez pośrednictwo najwyższych chórów, przekazują boskie światło aniołom z niższej triady. Ta hierarchia osiąga oczyszczenie, oświecenie i doskonałe wtajemniczenie (łaskę) od Boga za pośrednictwem pierwszej hierarchii.

Tworzą ją: Panowania, Ich imię oznacza, że są "(...) niezależne i wolne od wszelkich ziemskich pożądań i niewzruszone wobec tyranii tych mocy, które zatraciły podobieństwo do Boga-wznoszą się w górę". Moce, "ich imię wskazuje na jakąś nieprzezwyciężoną i niezachwianą cnotę męstwa, naśladującego we wszystkich swoich czynach boskie dzieła, męstwa, które nigdy nie traci siły ani nie słabnie pod ciężarem przydzielonego mu światła Boskiej Zwierzchności".

Władze, "Imię świętych Władz odsłania ich hierarchiczną równość z boskimi Panowaniami i Mocami, a więc ich doskonałe i harmonijne uporządkowanie, które je uzdatnia do przyjmowania boskich darów". III stopień -stopień oczyszczenia Anioły te cechuje akt oczyszczania z niewiedzy, aktywnie starają się pozyskać wiedzę przed nimi zakrytą. Ta hierarchia jest stała, doskonale skonstruowana. Najniżsi aniołowie przekazują wiedzę hierarchii kościelnej.

Tworzą ją: Zwierzchności Ich imię wskazuje "(...) boską zwierzchność i hegemonię, którą sprawują w obrębie swojego świętego stopnia-właściwą mocom obdarzonym prawami rozkazywania- i na ich zdolność pełnego zwracania się do tej Zasady, która jest ponad wszelką zasadą, i na dar skutecznego doprowadzania innych do Niej". Archaniołowie, "(...) święty chór Aniołów, tak jak i inne chóry, zajmujące środkową pozycję we wszystkich hierarchiach, zawiera w sobie pewne elementy obu krańcowych chórów, a więc łączy się i ze świętymi Zwierzchnościami, i ze świętymi Aniołami.

Jego związek z tymi pierwszymi wynika stąd, że tak jak one, w sposób niezapośredniczony, zwraca się ku nadsubstancjonalnej Zasadzie i - na ile jest to możliwe-kształtuje się na Jej podobieństwo. Sprawując zarazem niewidzialnie swoją władzę dowodzenia, utrzymuje Anioły w ładzie, w harmonii i w jedności. Z tymi drugimi natomiast łączy się w tym sensie, że należy również do kategorii posłańców światła Boskiej Zwierzchności, które otrzymuje, hierarchicznie, od pierwszych potęg niebiańskich i dalej przekazuje je w swojej dobroci Aniołom, a poprzez Anioły objawia je nam (...)". Aniołowie, "Anioły (...) dopełniają i zamykają wszystkie stany niebiańskich intelektów, ponieważ pomiędzy substancjami niebiańskimi są tymi, które posiadają w stopniu najniższym własności anielskie". - Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”.

Wracając do audycji pana Zagórskiego, można zaryzykować twierdzenie, że nie były to materialne pojazdy tzw. "kosmitów", ale objawiające się w rzeczywistości Ziemi, ziemskiej, duchowe inteligencje: „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”. W książce "Sieć Wilka" wybitnego ufologa Kazimierza Bzowskiego wspomniano o możliwych konsekwencjach objawień UFO istot, autor podejrzewa, że w wielu przypadkach mogą zwiastować nadchodzące nieszczęscia. Czy to co się dzieje nad Polską, to znak od Boga ? Które istoty przybyły nad Polskę zwiastować ?

To co nagrano i zaprezentowowano w audycji pana Zagórskiego, to naszym zdaniem przybywające tu byty niebiańskie, możliwe, że najniższe w hierarchii anielskiej, jednak coś tu zwiastujące, akurat w momencie politycznego przesilenia, wielkiej zdrady Narodu ! Oczywiście jeszcze nic nie jest przesądzone, może to całe szaleństwo zatrzymać prezydent Duda, jednak czy tak się stanie ? O to w modlitwie prośmy Króla królów Jezusa Chrystusa Pana !

Kosmiczna bitwa nad Polską? Rozmowa ze świadkiem Katarzyną Pawłowską

https://www.youtube.com/watch?v=e0l3DwuZwnc

Duchowa fukuszima Loży 666 w Polsce i w kościele katolickim - Duchy mieszkające w politykach

https://youtu.be/e-5UlUadm78

Ocena: 

5
Średnio: 5 (3 votes)
loading...

Komentarze

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika wladzakłamie

Wylewa się gówno na autora w

Wylewa się gówno na autora w komentarzach, że hej. Umysł ludzki jest ograniczony jak czegoś nie rozumie to wyśmiewa. Jak ludzki umysł czegoś nie pojmuje to musi wszystko przyporzadkować w nazewnictwo by świat stał się bardziej poukładany. Wtedy ograniczony umysł nie czuje się jak dziecko we mgle...

Zło nie myśli, zło nie ma formy. Zło oddziałuje na ludzi jak rezonans im większa podatność człowieka tym większe skrzywienie w tym świecie. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że równowaga - yin-yang - została zachwiana?

Dobro analogicznie oddziałuje w drugą stronę.

Czy tego chcesz czy nie czytelniku wszystko rozgrywa się w sferze mentalnej...

 

Portret użytkownika lowbot

Co za debil to pisał to aż

Co za debil to pisał to aż szkoda gadać,a sam portal poziom dna osiągnął  już dawno temu - nic tylko tuba propagandowa cymbałów zza wschodu i myślą,że dalej będą mieszać w moim pieknym kraju- a paszoł won!!!

Portret użytkownika Stefanek

Oj tam, czepiacie się.

Oj tam, czepiacie się.

Ja się dobrze ubawiłem czytając to opracowanie.

A swoją drogą szacun dla autora HS, bo to trzeba mieć naprawdę wywaloną w kosmos wyobraźnię, żeby coś takiego wykombinować. Czytam SF i fantasy, ale to bije wszystko na głowę.

I nawet Duda się załapał jako Mesjasz, a imię jego to pewnie czterdzieści i cztery.

Zabrakło mi Ojca Dyrektora, ale być może ta postać pojawi się w kolejnych odcinkach.

Czekam więc na dalsze odcinki tej przezabawnej serii. Acute

Portret użytkownika Homo sapiens

Kazanie – ks. P. Natanek 26

Kazanie – ks. P. Natanek 26.09.2020 – O aniołach i demonach…, tu jest kilka ciekawych informacji o istotach anielskich i o tym co możemy otrzymać do Boga jeśli będziemy się starać dostać do nieba !!! Polecam to kazanie

https://youtu.be/yyZiglO9sn4

do tego zamieszczam urywek z Biblii, który mówi o wielkiej ilości istot niebiańskich...  "zastępie niebieskim"

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika Hired

Ty tak na serio czy tylko

Ty tak na serio czy tylko udajesz? Jeśli ma serio to chyba jest z Twoim swiatopogladem trochę nie po kolei. Mało w tym co piszesz realnych faktów, a już na pewno zero dowodów. Oświecenie to nie stan ducha tylko inteligencji. Wyśmiewasz tych zmanipulowanych przez media, a sam dajesz sobą manipulować, wierząc w puste słowa obcej osoby w postaci księdza. Homo homo i wiadomo, dorośnij człowieku do rangi inteligentnej osoby, wtedy może będzie można nazwać cię oświecony, póki co świeczka za mało światła ci daje buhahaha

Strony

Skomentuj