Wizja Jackowskiego: covid to tajne przygotowania do III Wojny Światowej !

Kategorie: 

Źródło: popotopie.blogspot.com

Krzysztof Jackowski znany jest ze swoich paranormalnych darów. Jednym z nich jest odczytywanie przyszłych wydarzeń. Szóstego lutego 2021 przepowiedział wiele ciekawych rzeczy, które już niebawem mogą się wydarzyć. Moim zdaniem spora część tego co przepowiadał do tej pory była trafna. Ciekawą rzeczą, która ma duży sens, a którą nadnaturalnie zobaczył pan Jackowski, jest przyszła i bardzo bliska przyszłość rządów w Polsce. Wiemy o wielkim planie globalnych elit jakim jest covid, chodzi o całkowite przejęcie władzy przez agenturę NWO, ale tak, by wszystko wyglądało na działanie w majestacie prawa.

Otóż jasnowidz zobaczył, jak w Polsce jakaś bliżej nieokreślona grupa polityków, albo specjalistów, przejmuje władzę pod pozorem "silnego zagrożenia covidem" (skąd my to znamy?), omijając konstytucję, normalny termin wyborów i same wybory. "Rządy" te będą pozornie ukonstytuowane, jednak będą na smyczy globalnych elit "ordo ab chao", czyli wywoływania chaosu, by zaprowadzić upragniony "Nowy Wspaniały Porządek NWO" !

Generalnie już niedługo elity wprowadzą kolejną falę histerii, tak by robić kolejne zamknięcia gospodarek i rujnować dalej, i tak już biedne społeczeństwa. Jackowski zobaczył również, że Joe Biden za jakiś czas zniknie z politycznej sceny, a kto wie, może i z tego wymiaru. Jednak najciekawsze są jego wizje dotyczące tajnych posunięć okultystycznej elity Rządu Światowego, nazywanego inaczej "Wielkim Resetem". Chodzi tu przede wszystkim, o wieloletnie przygotowania do wprowadzenia plan-demi covida, jak pamiętamy dobrze reklamowanej już na olimpiadzie w roku 2012 (tu link do video - mniej więcej od 5-tej minuty).

Globaliści NWO, którzy mają władzę w większości państw UE, w Polsce również, to chyba oczywiste, nakazały wybudowanie szpitali dla covidian, przykładowo jak ten na "Stadionie Narodowym". Z wizji Jackowskiego, ale i logiki światowych zdarzeń, wynika, że nie chodzi tu o covid, przecież wszystkie one od samego swojego początku stoją bezużyteczne (tak tak, pani Górniak miała rację !). Jest to tajny plan przygotowań do III Wojny Światowej !

Szpitale covidowe należą do tego planu. Elity NWO, jakby ktoś nie wiedział to zaawansowani okultyści. Posiadają swoje świątynie, a w nich kontaktują się z duchami UFO oraz innymi bytami innowymiarowymi. Wiele z ich posunięć, albo wszystkie, to efekt channelingu, jest tam także widoczne działanie sztucznej inteligencji, która coraz szybciej rozgrywa wirtualne wojny, co powoduje jeszcze szybsze posunięcia w przygotowaniach do planetarnej wojny z Chinami.

W odpowiednim momencie sytuacja, bądz same elity, odsuną niesprawnego umysłowo Bidena od podejmowania decyzji. Generalnie, sytuacja sztucznej podsycanej ciągle histerii covidowej jest przygotowaniem społeczeństw do ogólnoplanetarnego stanu wojennego, a w dalszej perspektywie, celem jest przygotowanie się do III Wojny Światowej (ab chao). Co ciekawe przepowiednie Maryi Dziewicy potwierdzają to co zobaczył pan Jackowski !

Siostra Łucja miała objawienia Matki Bożej także wtedy, kiedy prze­bywała już w klasztorze w Coimbrze. Niektóre z Orędzi przekazała za pośredni­ctwem ojca Augustyna Fuentesa. Zakonnik ten, będąc postulatorem w procesie beatyfikacyjnym Franciszka i Hiacynty, miał zgodę Ojca Świętego na kontaktowanie się z ostatnią wizjonerką objawień w Fatimie. Przekazane przez Maryję Orędzia dotyczą między innymi trzeciej wojny światowej, za­burzeń w przyrodzie i... przyszłości Polski. Publikację późniejszych Orędzi Matki Bożej rozpoczynamy od przekazu dotyczącego przebiegu trzeciej wojny światowej. Spośród wielu źródeł na ten temat oparliśmy się na książce Stephena Lassare'a Odkryte sekrety przyszłości z 1992 r.

„Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawicz­ne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzu­cą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświad­czalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się póź­niej zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach, tak, że Rosja bę­dzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potęż­ne desanty będą lądować w głębi kraju.

Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do woj­ny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycię­stwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlanty­ckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympa­tia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji.

Wojska chińskie będą niszczyły i równały z ziemią wszyst­kie miasta i wsie zamieszkane przez ludność białą, a oszczę­dzały ludność republik azjatyckich, które częściowo powsta­ną przeciw Rosji i przyłączą się do nich. W języku chińskim będzie to się nazywało krucjatą przeciwko hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a siebie mianują ręką sprawied­liwości. Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę. Polska, Czechy i Słowacja, wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obro­nę przeciwko Niemcom.

Również walczyć ze sobą będą sami Niemcy, a Rosja wy­wrze na tym kraju całą swoją wściekłość za cios zadany z tyłu, za porażki na Wschodzie, za widmo klęski. Dopiero, kiedy Ro­sjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim inne naro­dy bezpośrednio zagrożone. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się z walki na Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast. Obojętność na krzywdy, bogacenie się kosz­tem innych, wywoła odwet. Przykładem będzie los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie.

Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stop­niu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miło­sierdzie Boże, pozostanie Polska. Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność.

 Zjawiska atmosferyczne, które ukażą się na niebie już na początku wojny, będą ostatecznym ostrzeżeniem zapo­wiedzianym przez Maryję, Królową Świata, w wielu obja­wieniach. Będą potwierdzeniem, że nadchodzi zapowiedziany okres wojen i kataklizmów w przyrodzie. Będą też znakiem, że nie udało się pobudzić w ludziach żalu za grzechy i skruchy oraz chęci poprawy życia, aby móc powstrzymać zło wiszące nad światem, które dotąd trzymała Ręka Pana. Sprawiedli­wość Boża nie może dłużej znosić tryumfowania nikczemności i pogardy Jego świętych praw. Wzajemna nienawiść wróci do ludzkości w całej swej grozie i ohydzie.

Kataklizmy ugaszą wojnę i uratują resztę ludzkości przed całkowitą zagładą, a więc będą ratunkiem danym przez Miło­sierdzie Boże".

„Kataklizmy wywołają taką panikę i tyle nieszczęść, że dal­sze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe. Nie wystąpią jednak od razu i z jednakowym natężeniem. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się aż do bar­dzo potężnych i gwałtownych wstrząsów. Wstrząsy te będą przybierać na sile i zaczną wybuchać wulkany. Odżyją nawet te, które uważane są od dawna za wygasłe. Wulkan Etna spowoduje katastrofę całej Sycylii. Okolice Wezuwiusza oraz przyległe wyspy zostaną ewakuowane. Wybuchy Etny i innych wulkanów spowodują zaburzenia atmosferyczne, deszcze po­piołów, huragany, ulewy i powodzie. Zmieni się konfiguracja brzegów Półwyspu Apenińskiego.

Na Morzu Śródziemnym ruchy dna wywołają potworne fale i zmieni się linia brzegowa. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się nowego lądu. Trzęsienia ziemi i lądów pod wodą spowodu­ją największe zniszczenie brzegów Europy oraz obu Ameryk (mniej w Ameryce Południowej) i Afryki. Najbardziej jednak ucierpi Europa, USA oraz wiele wysp na Morzu Karaibskim. Te ostatnie zdarzenia wystąpią w ciągu kilku godzin. Potem ziemia uspokoi się. Uszkodzone zostaną prawie wszystkie miasta przybrzeżne i duży pas lądu. Zniszczeniu ulegnie Ho­landia oraz w mniejszym stopniu Belgia. Niemcy zostaną za­lane morzem, które wtargnie w dolinę Renu.

W Ameryce trzęsienia ziemi będą trwać jeszcze bardzo długo, po tym jak w Europie nastąpi już spokój. Od strony Pacyfiku zniszczeniu ulegnie Kalifornia aż do gór, a fale oce­anu zaleją wiele miast, m.in. Los Angeles. Zniszczenie miast będzie uzależnione od tego, czy ludzie się poprawią. Ale są takie miasta, które ściągnęły na siebie tyle win, które muszą pomścić własne postępowanie i zostaną zniszczone. Do nich należy Nowy Jork, Waszyngton, a także miasta najbardziej to­lerujące bezprawie.

Państwa Europy będą bardzo zniszczone. Niemcy, Dania, Holandia zostaną zalane wodą jak wszystkie ziemie przy­brzeżne. Mniej ucierpi Norwegia. W Szwajcarii nastąpią ru­chy górotwórcze, a w konsekwencji wylewy rzek i zerwanie tam. Nastąpią powodzie i obsuwanie się ziemi. Dotyczy to również Tyrolu oraz północnych Włoch i Alp francuskich.

Mrozy i śnieżyce będą uniemożliwiały pomoc. Mapy będą opracowywane od nowa. Na Bałkanach będą lokalne trzęsie­nia ziemi oraz zaburzenia atmosferyczne, huragany i śnieżyce, ale Bałkany nie zostaną całkowicie zniszczone. Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kata­klizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było do­tąd na ziemi.

Paryż w czasie rozszalałych żywiołów obróci się w ruinę, ale nie wszyscy jego mieszkańcy zginą. Spłonie głównie cen­trum. Paryż odbuduje się. W pokorze przyjąć należy klęski, które nadchodzą na zie­mię. Zbiorowe zbrodnie, nienawiść i pycha, egoizm i wyzysk oraz pastwienie się nad słabszymi narodami, pogarda dla nich, zamiast pomocy i opieki, brak miłosierdzia, litości i współczu­cia - to wizja nadchodzącego świata. Na próżno będą wzywać miłosierdzia ci, którzy nie mieli go dla bliźnich. Będzie ono ostoją słabych, a na wielkie, pyszne narody nadchodzi czas sprawiedliwości.

Najbardziej zniszczone będą Niemcy, ponieważ trudno jest ocalić jednostki, kiedy giną miliony. Ostrzega się wszyst­kich Polaków będących na ziemiach niemieckich - jeżeli ocaleją z wojny, zginą w falach morza, które zaleją prawie cały kraj. Nad Niemcami będzie użyta broń jądrowa. Ogień, powietrze, woda zbuntują się, gdyż skalane zostaną niepra­wością. Germanie wykorzystywali wszystkie siły przyrody, aby niosły śmierć, a więc teraz one obrócą się przeciwko nim i przyniosą śmierć zwielokrotnioną. Dolina Renu stanie się doliną śmierci. Wielkie miasta zmienią się w popiół i dym, który zmyją fale morza. Nowe lądy podniosą się z dna oceanu, a wywołane tym fale rozejdą się z niespodziewaną siłą.

Również i przez Londyn przejdą fale, ale miasto to nie zosta­nie starte z powierzchni ziemi. Od Pacyfiku do Atlantyku, od śniegów Alaski aż do pustyni Południa, zaczną zapadać się lądy i obsuwać góry. Nastąpi głód, mordercze walki i śmierć. Gdy świat zacznie leczyć swe rany, w Ameryce długo jesz­cze trwać będzie chaos. Amerykanie zrozumieją nareszcie, że dolar nie jest celem życia. Zapragną chleba i braterstwa. Wzywać będą Miłosierdzia Bożego, którego sami nie mieli dla innych".

Dane o Polsce po wybuchu trzeciej wojny światowej

„W Polsce częściowemu zniszczeniu ulegną miasta przy­brzeżne, ale żadne polskie miasto nie zostanie zniszczone przez broń jądrową. Będą natomiast zagrożone bombardowaniem, podobnie jak całe niemal Zagłębie. Ludność stamtąd będzie ewakuowana. Nie powinna wracać aż po kataklizmie.

Poznań nie będzie zniszczony. W czasie wojny bomby i pociski za­grożą Szczecinowi, portom i Śląskowi. Miast na Ziemiach Zachodnich Niemcy nie będą niszczyć, licząc na ich zagarnię­cie. Atakowane będą tylko porty, obiekty strategiczne i prze­mysłowe. Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści.

Po kilku dniach walk działania wojenne przeniosą się w głąb Niemiec, daleko od granic Polski. Niemcy będą niszczyć się wzajemnie z niesamowitą pasją i wściekłością, bo prawo nie­nawiści zawsze powraca ku temu, kto je stosował. Nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa.

Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizo­wać prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedli­wości, zbrodni i bezprawia. Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie. Będzie jed­ną Ojczyzną dla wszystkich tych, którzy ją kochają, znają jej tradycję, historię i kulturę. Jako prawdziwa matka zwracam się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec i przygotować na nadchodzące wypadki.

Polacy, jeżeli możecie, wracajcie do ojczyzny. Uchroni was opieka Matki Boskiej, Królowej Polski. Ale tam, gdzie za­mieszkujecie, też nie załamujcie się. Nieście pomoc, nadzieję, otuchę i ratunek. Bądźcie braćmi tych wszystkich, wśród których przebywacie. Mówcie o niezmierzonym Miłosierdziu Bożym, które jeszcze raz ocali Ziemię, a ocalałej da błogosła­wieństwo i pomoc. Wskaże drogę odrodzenia, którą pójdzie naród polski.

On po raz pierwszy odczyta i zrealizuje praw­dziwe cele ludzkości. Jeżeli chcecie pomóc, wracajcie. Czeka na was praca radosna, twórcza i szczęśliwa. Ale kto liczy na karierę i na wzbogacenie się na innych, niech nie wraca. Kraj Królowej Polski ma być czysty. Polska nie będzie krajem słabym, bezsilnym i biednym, ale w pierwszych dniach jej odrodzenia potrzebna będzie ludno­ści pomoc. Pomoc powinna być szybka i ofiarna. Później już nie będzie potrzebna. Kto wróci natychmiast, kiedy bramy Polski otwo­rzą się, uzyska pełne prawa i weźmie udział w budowaniu najpiękniejszego ustroju ludzkiego pod berłem Bożym".

Jackowski: Nadchodzą kolejne kryzysy polityczne w Europie! Co z Polską?

https://www.youtube.com/watch?v=OmQOfwrFSjI

Meksykański kardynał ujawnia globalne kłamstwo !

https://youtu.be/VK3BtymK8Ns

Kościół został przejęty i służy globalnym elitom ? - abp Vigano

https://youtu.be/-58uIEktdeo

Ocena: 

5
Średnio: 5 (2 votes)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Alien9174

.............................

....................................... Globalne elity współtworzone są m.in przez:: Kościół Kat...olicki, szejkiowie, żydowsko-amerykańskie korporacje i wiele innych podmiotów. Ponadto im nie chodzi o nowy porządek świata, ale o utrzymanie starego porząfku. Więcej na stronie: BUCZNAPOSKI. 

Portret użytkownika damianvp

Raport eksperta

Raport eksperta

Data werdyktu: 02.05.2020 18:04

W zgłoszonym filmie, sugerującym, że olimpiada 2012 była okultystycznym rytuałem programującym ludzkość na koronawirusa, pojawiają się nieoryginalne kadry. Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Londynie odbyła się 27 lipca 2012 r. Widowisko, poprzedzające zapalenie znicza, przedstawiało historię Wielkiej Brytanii. Na stadionie odtworzono m. in. sceny z wiejskiego życia Anglii, rewolucję przemysłową, odkrycie Internetu, obie wojny światowe. Na scenie pojawiły się postacie z literatury dziecięcej, z której słynie Wielka Brytania: z „Alicji w Krainie Czarów”, „Piotrusia Pana” i z „Harry'ego Pottera”; zabrzmiały też utwory zespołów „Rolling Stones”, „The Beattles” i „Queen”. Autor zgłoszonego filmu sugeruje, że ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Londynie była okultystycznym rytuałem programującym ludzkość na epidemię koronawirusa. W scenie, w której na płytę boiska wjechały szpitalne łóżka z dziećmi (chodziło o Great Ormond Street Hospital - szpital dziecięcy, któremu autor „Piotrusia Pana” podarował prawa do opowiadania), widzi zapowiedź pandemii COVID-19, a w podświetlonym stadionie olimpijskim dostrzega kształt koronawirusa. W filmie pojawiają się jednak kadry, których nie ma na oryginalnym nagraniu ceremonii (porównaj m.in. 4 min. 17 sek. zgłoszonego filmu i 45 min. 15 sek. oryginalnego nagrania z igrzysk, dostępnej pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI). Widowisko artystyczne, które poprzedziło oficjalny ceremoniał olimpijski, przygotował Danny Boyle, reżyser między innymi takich filmów jak „Trainspotting” i „Slumdog. Milioner z ulicy”, za który w 2009 roku otrzymał Oscara. Przygotowanie widowiska kosztowało ponad 27 mln funtów.

Żródła

The Complete London 2012 Opening Ceremony | London 2012 Olympic Games:

https://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI, dostęp 2.05.2020 r.; Londyn - zapłonął znicz (opis), depesza PAP z 28 lipca 2012 z godz. 02:36;

W DYSKUSJI WYRAŻAM WŁASNE POGLĄDY KTÓRE NIE MAJĄ NA CELU NIKOGO OBRAZIĆ ,TYM NIEMNIEJ OBRAŻALSKIM WSTĘP DO DYSKUSJI SUROWO ZABRONIONY !!!

Portret użytkownika gnom

Podajcie mi przykład chociaż

Podajcie mi przykład chociaż jednej jego tzw przepowiedni która się sprawdziła.Skoro jest jasnowidzem to dlaczego nie przewidział pandemii? Swoją drogą to o III wojnie światowej ten człowiek mówi od dobrych kilkunastu lat-żenada.

Portret użytkownika halina kornecka

Jackowski żyje wojna od lat

Jackowski żyje wojna od lat to jest męczy myśli tylko wojna i powtarza to czesto a ludzie głupcy tak mu wierza i przyklaskuja mam wrażenie że to chory człowiek który potrzebuje poklasków  i chwalenia go  jakby wybuchła wojna to pierwsza rakieta w Jackowkiego żeby nie mógł uciec.

Portret użytkownika Uno

Przewidział i to dawno temu,

Przewidział i to dawno temu, wez ty sie zainteresuj trochę  a nie powtarzasz farmazony. Nie jest trudno znaleźć dowody, tylko trzeba chcieć, ty ponieważ jesteś nastawiony na anty do jasnowidztwa - nie chcesz i wolisz bezmyślnie powtarzać to co mówią inni

Strony

Skomentuj