Co naprawdę wydarzyło się podczas Wielkiego Wybuchu?

Kategorie: 

Źródło: innemedium

Nasz fascynujący wszechświat skrywa wiele zagadek, a jedną z najbardziej intrygujących jest teoria Wielkiego Wybuchu. Choć wiele szczegółów tego wydarzenia pozostaje niewyjaśnionych, naukowcy zgromadzili solidne dowody, które rzucają światło na to, jak narodził się nasz kosmiczny dom około 13,8 miliarda lat temu.

 

 

Teoria Wielkiego Wybuchu sugeruje, że wszechświat rozpoczął swoje istnienie od niezwykle gorącej i gęstej osobliwości, która nagle zaczęła się rozszerzać. To gwałtowne rozszerzenie doprowadziło do stopniowego chłodzenia się wszechświata, umożliwiając formowanie się materii i energii, które z czasem przekształciły się w galaktyki, gwiazdy i planety.

 

Jednym z kluczowych dowodów potwierdzających tę teorię jest odkrycie kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła (CMB) - pozostałości po wczesnym wszechświecie. Obserwacja czerwonego przesunięcia galaktyk oraz obfitość lekkich pierwiastków, takich jak wodór i hel, również wspierają tę hipotezę.

 

Po Wielkim Wybuchu wszechświat przeszedł przez kilka kluczowych etapów ewolucji - od gorącej plazmy po tworzenie się pierwszych atomów. Chociaż teoria Wielkiego Wybuchu jest szeroko akceptowana, istnieją również inne koncepcje, takie jak teoria stanu stacjonarnego czy teoria inflacji kosmologicznej, które próbują wyjaśnić pochodzenie naszego wszechświata.

 

Teoria Wielkiego Wybuchu ma również implikacje dotyczące przyszłości wszechświata, sugerując trzy możliwe scenariusze: Wielki Zmierzch, Wielki Kolaps lub Wielkie Rozdarcie. Niezależnie od tego, co czeka nas w przyszłości, teoria ta pozostaje kluczową dla naszego zrozumienia kosmicznego pochodzenia i inspiruje dalsze badania, takie jak poszukiwania ciemnej materii i ciemnej energii.

 

Choć wiele pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi, każde nowe odkrycie przybliża nas do pełniejszego zrozumienia naszego kosmicznego domu. Teoria Wielkiego Wybuchu, poparta licznymi dowodami, dostarcza solidnych ram dla zrozumienia powstania i ewolucji wszechświata, a my, jako jego mieszkańcy, kontynuujemy poszukiwania odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania o nasze miejsce w kosmosie.

 

Ocena: 

1
Średnio: 1 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Homo sapiens

Samo z siebie nic się nie

Samo z siebie nic się nie dzieje, co pokazuje życiowe doświadczenie, ale i fizyka, w tym kwantowa więc pozostaje pytanie co to za Inteligencja spowodowała ten niby wielki wybuch ? Zresztą są teorie fizykalne kreacjonistów, mowiące że kosmos został stworzony razem z całym bagażem "wielkiego wybuchu", wszystko ma sens więc Stwórca umieścił "wielki wybuch" w stworzeniu ale to nie znaczy że miał miejsce...

Załóżmy że wielki wybuch miał miejsce , dokonajmy więc fantazji że dokonał się ponad naturalny cud na małą chwilę . A więc jeżeli Wielki Wybuch z niczego wytwarza nieskończenie dużo energii , posłużmy się teorią względności - wówczas energia i materia mogą się między sobą zamieniać i ostatecznie można uzyskać materię , oczywiście zawsze tylko równomiernie rozłożoną zarówno materie jak i antymaterie , a te z kolei musiały by się znieść wzajemnie , w rezultacie nie otrzymalibyśmy niczego . Ale tak się nie stało , mamy więcej materii niż antymaterii .

Wielki wybuch powinien rozłożyć wszystkie produkty równomiernie po wszechświecie który stworzył , tak się jednak nie stało . Spójrzmy teraz na galaktyki , każda galaktyka obraca się na około po okręgu , jeżeli spojrzymy na słońce - ono też obraca się dookoła . To samo zjawisko obserwujemy również na Planetach , wszystkie się obracają naokoło , tak samo jak księżyce tych planet które także obracają się naokoło .

Teoria wielkiego wybuchu głosi więc że masa która rzekomo eksplodowała przy wielkim wybuchu była już w ruchu obrotowym i dlatego po wybuchu w dalszym ciągu się obracała . Prawo zachowania momentu pędu mówi jednak że obiekt obracający się w kierunku na przykład wskazówek , odleci dokładnie w tym samym kierunku . Przykładem tego jest karuzela , rozpędzona karuzela wyrzuci trzymających się ludzi zawsze zachowując prawo momentu pędu - czyli w stronę w którą kręci się karuzela .

Prawo zachowania momentu pędu całkowicie przeczy Teorii wielkiego wybuchu , gdyż istnieją całe galaktyki takie jak NGC 4622 , planety takie jak Uran , Wenus , Pluton , które obracają się w przeciwnym kierunku niż reszta , całkowicie przecząc teorii wielkiego wybuchu .

Niektóre księżyce obiegają swoje planety w przeciwnych kierunkach . Jowisz , Saturn , Uran i Neptun posiadają księżyce obracające się w obu kierunkach. A więc rzeczywistość jest sprzeczna z Teorią Wielkeigo wbuchu , dlaczego ? To proste , gdy Bóg stawrzał świat stowrzył go tak aby Teoria Ewolucji wyglądała jak najbardziej niedożecznie i głupio . Gdyby Wielki wybuch był prawdą , cała mateira w nim wytworzona była by równomiernie rozłożona po wszechświecie - tak nie jest , olbrzymie skupiska galaktyk są oddalone od siebie olbrzymimi pustkami , nie ma pomiędzy nimi nic oprucz próżni ,

" To wszystko rozłożone jest w kosmosie nierównimiernie , występują jakby zagęszczone obszary materii , a obok ogromne przestrzenie kosmosu niezawierające niczego . Fundament modelii Wielkiego Wybuchu załamie się . Nie mamy żadnego wyjaśnienia dla Wielkiego Wybuchu , powstania galaktyk i rozmieszczenia ich w kosmosie . " - Peter Coles , Profesor Astrofizyki na uniwersytecie w Nottingham , Werthelm , M. 1997 , God of the Vaccum , New Scientist , 21 Sierpień 1999 , strona 23-26

Zatem wielki wybuch według teorii morfologicznej , najpierw wytworzył energie która wzięła się z nikąt , a później powstała zupa pierwotna , nazywa się ją zupą kwarkową . Kwarki połączyły się i powstały przez to pierwsze podstawowe atomy wodór , hel , itp . Później wszystko oziębiało coraz bardziej , materia i energia w końcu oddzieliły się od siebie i tak powstała materia . Oprócz tego że ta teoria jest absurdem , to jest ona również bezsensowna .

Skąd pochodzą wszystkie inne pierwiastki ciężkie które istnieją w dzisiejszym świecie a których potrzebujemy do życia ? Ma to wyjaśniać " Ewolucja gwiezdna " która twierdzi że gazy aby utworzyć gwiazdy , musiały się połączyć , w gwiazdach nastąpiła fuzja jądrowa cudem tworząc ciężkie atomy i tak według tej teorii powstały wszystkie inne pierwiastki . Gdzie więc według tej teorii znajdują się wszystkie pierwiastki  ? W Gwieździe . Teraz gwiazda musi wybuchnąć i materia ponownie zostaje wyrzucona w kosmos umożliwiając dalszą Ewolucję kosmosu ...

A więc , dlaczego ta teoria jest bezwartościowym nic nie wartym irracjonalnym absurdem nie mającym odzwierciedlenia w rzeczywistości ? Ponieważ co robi gaz w nicości , w próżni ? Rozszerza się , przez co utworzenie gwiazdy poprzez jego połączenie się w próżni jest niemożliwe , czyli musi się zdarzyć specjalny kolejny cud dla tej teorii przeczący prawom naszej rzeczywistości aby móc w ogóle się rozpocząć m musi stać się przeciwieństwo tego co dzieje się normalnie .

Jednak to nie wszystko gdyż potrzebujmy do połączenia olbrzymiej ilości zimna , problem w tym że Wielki Wybuch wytworzył przecież niesamowicie olbrzymie ilości ciepła , jednak ciepło rozszerza gaz jeszcze bardziej . To nie wszystko , każdy kto to otiętuje się w fizyce wie że jeżeli chcemy zacisnąć z sobą gazy to rośnie ciśnienie , rośnie temperatura i gazy są od siebie odpychane . Nazywa się to prawem Prawo Boyle'a . A więc skupienie gazu który powstał z niczego do postaci gwiazdy jest niemożliwe tak jak cała teoria Wielkiego wybuchu .

Gwiazdy zostały uczynione ręką Boga , oczywiście w przenośni ponieważ Bóg jeżeli coś chce to tak się staje i nie potrzebuje do niczego rąk czy jakiejkolwiek pracy . Biblia wyprzedza naukę swoimi ponad naturalnymi objawieniami , Biblia wyprzedziła statystykę gwiazdową za początkową dopiero po zbudowaniu Teleskopu przez Galileusza , potem zastraszanego przez kościół katolicki . Pismo święte mówi wyraźnie że gwiazdy są niezliczone , już w starym testamęcie , jeszcze wiele wieków później nawet do czasów Izaaca Neutona nikt nie będzie miał żandego pojęcia o gwiazdach , ani o ich liczbie czy ukrztałtowaniu ziemi , kośćiół katolicki nauczał że ziemia jest płaska i podtrzymywana , opierał się na fragmętach w Bibli które mówiły o krańcach ziemi , co absolutnie nie prowadzi do takiego wniosku jaki oni nauczali , ponieważ Biblia mówi że Bóg zawiesza ziemie na niczym , nie może być więc ona płaską i podtrzymywaną ziemią .

W Przeciwieństwie do Bibli Teoria Ewolucji mówi że najpierw powstały gwiazdy a potem ziemia , jak wcześniej zaóważyliśmy kracjonistyczne wyjaśnienie powstania gwiazd jest jedyną możłiwością . A tak przy okazji kolejnym dowodem na stworzenie gwiazd jest ich liczba , są ich niezliczone ilości , tak jak mówi Biblia , a po mimo wszystko nie powstają nowe gwiazdy , naukowcy nigdy nie zaobserowali powstawania gwiazdy , zaobserowali wybuchy i śmierć wcześniejszych a gdy obłok opadał widzieli już wcześniej istniejące , nikt nigdy nie zarejestrował procesu tworzenia się gwiazdy , jeżeli ktoś twierdzi inaczej - kłamie , to propaganda . Cały czas widzimy jak gwiazdy wybuchają , nie widzimy jak powstają nowe , zkąt wzieły sie te olbrzymie ilości gwiazd ? Skoro teoria ich powstania po wielkim wybuchu jest niemożliwa i obalona ?

Według obliczeń statystyków gwiazdowych oficjalnie się dziś przyjmuje że sądząc po ilości obecnych gwiazd które znamy , musiało by się robidzić 6.655.000 Gwiazd na MINUTĘ . Jednak to się nie dzieje . Takich Przykładów śmierci Ewolucji jet o wiele więcej , cała teoria Ewolucji jest niemożliwa i nie naukowa - cała .

" Pochodzenie gwiazd stanowi jeden z najbardziej fundamętalnych i do tej pory nierozwikłanych problemów astrofizyki . " - Charles J. Lada i Frank S. Shu , " The Formation of Sunlike Stars " , Scine , t. 248 , 4 Maja 1990 , strona 564

" Nikt tak naprawdę nie rozumie jak przebiega proces formowania się giwazd , to naprawdę zadziwiające . " - Rogier A. Windhorst , cytowany przez Corey S. Powella , " A Matter of Timing " , Scientific American , t. 267 , październik , 1992 , strona 30

Mówi się nam że możłiwość zobaczenia gwiazd oddalnonych od nas o Miliardy lat to dowód na to że ziemia ma miajrady lat . Po pierwsze jest to oczywisty błąd ponieważ faktem jest , niezparzeczalnym na podstawie dowodów i faktów , że nie jest w stanie posiadać więcej niż tysiące lat . Zatem psudo nauka się myli . Istnieją tak zwane gwiazdy Binarne , czyli podwójne , są to gwiazdy krążonce wokół siebie nawzajem . " Wiele z tych par składa się z dwóch bardzo różnych typów gwiazd, jedne teoretycznie bardzo stare, a drugie młode. Jak to możliwe, gdyby musiały ewoluować razem w celu utworzenia pary? Takie problemy mają sfrustrowanych teoretyków w wysiłkach, aby zrozumieć, jak dwójkowe gwiazdy mogły wyewoluować. Być może wielki wiek gwiazd jest fikcją. " - Robert E. Kofahl Evolution Refuter (1980), strona 128

Ponurym faktem jest że to wymysł , nie jesteśmy w stanie ocenić odległości widzialnych gwiazd , to czyste szacunki niczym nie poparte . Wielki Wybuch łamie pewien fakt wynikajacy z obserwacji kóry został sformalizowany jako I zasada termodynamiki - mówi ona że Materia nie może zostać stworzona ale i zniszczona , a więc Wielki wybuch łamie I prawo termodynamiki , musiałby być Bogiem aby zrobić coś takiego , niestety nigdy się nie wydarzył .

Hipokryci mówią że wiara w Boga to głupota , ponieważ nie można go zobaczyć , policzyć , zmierzyć . Spójżmy na ich religie , Wiara w wymysł kościoła katolickiego oparta na iluminackim i okultystycznym kabalistycznym założeniu zwanym wielkim wychuchem nie jest ugruntowana na obserwacji , faktach naukowych , jest to kłamstwo , wymysł .

Patrz film: Kreacjonizm kabalistyczny kropki "zumzim",czy kreacjonizm chrześcijański Jezusa stworzenia ExNichilo

https://youtu.be/vz2ExnPZlwc?si=3ag54vS9Gj-lnin8

Ewolucjoniści wierzą że w istnienie czegoś co kiedyś zwało się eterem , sile która spaja galaktyki w całość , dziś zwie się to ciemną mateirą i ciemną energią , jest im potrzebna ponieważ pomysł że całe galatyki pzostają skupione w olbrzymiej próźni kosmosu dzięki samej sile grawitacji jest absurdalny . Jednak ten wymsył który powstałw  ich głowach , ciemna matieria i enrgia , jest nieudowodnialny , jest niezmierzalny , niepoliczalny , wierzą oni w niego jako fakt po mimo że nie potrafią udowdnić że istnieje i nigdy nie dadzą absolutnego na to dowodu , jednak oni nazywają to faktem , a nie wiarą , na tej samej zasadzie w której chrześcijanie wierzą że to Bóg ma cały świat w swojej ręce . Oni wierzą że ta mateira działa , jendak powiedzenie że Bóg działa , a opiera sią to natych samych kryteriach wiary - jest niedopomyślenia dla ateistów , wiecznych oszustów , kłamców i hipokkrytów , jednyna różnica pomiędzy tymi wiarami jest taka że chrześcijanie dysponują słowem Bożym , księgą o najwiękrzej wiarygodności na świecie . Tak przy okazji , kto naucza że mateira jest Bogiem ? Gdzie mogliśmy to już wcześniej usłyszeć ? Ah tak , z okultyzmu , czicieli anioła ludzkiej Ewolucji - szatana .

W 1989 Roku redaktor magazynu Nature - Jhon Maddox  , przypomnę tylko że to czaspismo naukowe jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych , założone w 1869 roku przez Normana Lockyera , napisał artykół pod tytułem " Obalenie Wielkiego Wybuchu " .

Napisał w nim : " Kreacjoniści i ci których podobne przekonania szukają poparcia dla swych opinii , dysponują wystarczającym uzasadnieniem dla swych poglądów w doktrynie Wielkiego Wybuchu . To znaczy mogą powiedzieć gdzie i kiedy świat został stworzony . " Samą teoriie Wielkiego wybuchu nazwał " Filozoficznie nie do zaakceptowania " . I posiada pełną rację , Religia Wieliego Wybuchu jest absulutnie nie naukowa i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością tak jak każda doktryna Ewolcujonizmu . " Istnieje stale rosnąca liczba zaobserwowanych faktów, które trudno pogodzić z hipotezą Wielkiego Wybuchu. Establishment Wielkiego Wybuchu bardzo rzadko o nich wspomina, a kiedy nie-wierzący próbują przyciągnąć do nich uwagę potężny establishment odmawia przedyskutowania ich w uczciwy sposób. " - Hannes Olof Gösta Alfven fizyk i astrofizyk , 1970 noblista w dziedzinie fizyki , Hannes Alfven, " Cosmology: Myth or Science ? " w Journal of Astrophysics and Astronomy 5 ,1970 , str. 1203

Gdyby teoria Wielkiego Wybuchu była prawdą , materia rozsprzestrzeniała by się równomiernie . Jest jednak " nierównomierna " , istnieją skupiska gwiazd a potem " przerwy " . Wielki Wybuch to Wielki Niewypał . - Creation Ex Nihilo , Grudzień 1999 , strona 8 " Nie mam wielu wątpliwości w stwierdzeniu , że nad teorią Wielkiego Wybuchu zawisł całun śmierci . " - Ser Fred Hoyle , Astronom , Kosmolog , Matematyk , Uniwersystet Cambridge , " The Big Bang Theory Under Attack " , Strona 84

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Skomentuj