Odkrycie dwóch ogromnych struktur we wnętrzu Ziemi może potwierdzać teorię pustej Ziemi