Trzyletnia dziewczynka, u której lekarze stwierdzili zgon, obudziła się na własnym pogrzebie