Wielki Zderzacz Hadronów - LHC - mógł zniszczyć nasz wszechświat