AI może zagrozić ludzkości. Musicie zrozumieć dlaczego!

Kategorie: 

Źródło: InneMedium

Ponieważ sztuczna inteligencja (AI) rozwija się w bardzo szybkim tempie, warto pamiętać iż niesie ona ze sobą nie tylko bezprecedensowe możliwości i korzyści ale i liczne niebezpieczeństwa. Zbadanie potencjalnych zagrożeń, jakie sztuczna inteligencja stwarza dla ludzkości wydaje się kluczowe, aby poprawnie stosować te technologię. W tym artykule podsumuje czubek góry lodowej, ukazując dwa oczywiste zagrożenia i pięć nieoczekiwanych niebezpieczeństw jakie wynikają z rozwoju sztucznej inteligencji.

 

Jednym z najbardziej oczywistych zagrożeń stwarzanych przez sztuczną inteligencję jest znikanie miejsc pracy dla ludzi. W miarę jak systemy sztucznej inteligencji i technologie automatyzacji stają się coraz bardziej wyrafinowane, niektóre zawody mogą stać się przestarzałe, prowadząc do bezrobocia i nierówności ekonomicznych. Szczególnie narażone są branże silnie uzależnione od pracy fizycznej lub powtarzalnych zadań. Wypieranie pracowników przez systemy oparte na sztucznej inteligencji rodzi ważne pytania dotyczące bezpieczeństwa zatrudnienia, programów przekwalifikowania i sprawiedliwego podziału zasobów. Jak pokazują ostatnie lata, zastępowalność może dotknąć również branży IT, grafików oraz wielu przedstawicieli branży kreatywnej. Prognozy sugerują, że zaniknąć może również cała branża skupiona na SEO i pozycjonowaniu stron internetowych choć nie dojdzie do tego z dnia na dzień.


Ważne abyście pamiętali, że systemy AI są tak dobre, jak dane, na których są szkolone, a uprzedzenia w tych danych mogą utrwalać lub wzmacniać istniejące uprzedzenia społeczne. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą nieumyślnie kodować uprzedzenia, prowadząc do dyskryminujących wyników w różnych dziedzinach, w tym w procesach rekrutacji, systemach wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i opiece zdrowotnej. Brak przejrzystości i odpowiedzialności w procesach decyzyjnych AI rodzi obawy o sprawiedliwość, prywatność i potencjalne naruszenia praw człowieka. Kwestie etyczne muszą znajdować się na pierwszym planie rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji, aby złagodzić te zagrożenia.

  • Niespodziewane zagrożenie: Nadmierna zależność i utrata ludzkiej autonomii

Wraz z rosnącą integracją AI z różnymi aspektami naszego życia, istnieje ryzyko nadmiernego polegania na systemach AI, co może prowadzić do utraty ludzkiej autonomii. Poleganie w zbyt dużym stopniu na podejmowaniu naszych decyzji przez AI lub delegowanie krytycznych zadań do AI z pominięciem nadzoru człowieka, może osłabić naszą zdolność do krytycznego myślenia, dokonywania niezależnych osądów i zachowania kontroli nad podstawowymi dziedzinami życia. Innymi słowy, odsunięcie od ludzi wszystkich wyzwań może uczynić nas najgorszymi i najgłupszymi wersjami siebie. Osiągnięcie właściwej równowagi między rozszerzeniem AI a zachowaniem ludzkiej sprawczości ma kluczowe znaczenie dla ochrony naszej autonomii i procesów decyzyjnych.

  • Niespodziewane zagrożenie: Deepfake i dezinformacja

Rozwój technologii deepfake opartej na sztucznej inteligencji stanowi nieoczekiwane zagrożenie dla zaufania społecznego i stabilności. Deepfejki, które obejmują manipulowanie lub generowanie realistycznych, ale sfabrykowanych mediów, mogą być wykorzystywane do oszukiwania i manipulowania jednostkami lub całymi społecznościami. Kampanie dezinformacyjne, napędzane treściami generowanymi przez sztuczną inteligencję, mogą siać niezgodę, podważać zaufanie do instytucji, a nawet wpływać na krajobrazy polityczne. Sprostanie wyzwaniu deepfake'ów wymaga postępów w metodach wykrywania AI, edukacji medialnej i odpowiedzialnego rozpowszechniania treści.

  • Nieoczekiwane zagrożenie: Luki w cyberbezpieczeństwie

W miarę jak systemy sztucznej inteligencji stają się coraz bardziej zintegrowane z infrastrukturą krytyczną i procesami decyzyjnymi, stają się one głównymi celami cyberprzestępców. Nieodłączna złożoność i wzajemne powiązania systemów AI mogą tworzyć luki w zabezpieczeniach, które mogą być wykorzystywane przez złośliwe podmioty. Sprawnie przeprowadzony atak, może naruszać integralność danych, zakłócać usługi lub prowadzić do katastrofalnych konsekwencji. Stosowanie AI w krytycznych sektorach, takich jak opieka zdrowotna lub transport to recepta na katastrofę, jeśli którykolwiek z tych systemów zostanie złamany. Opracowanie solidnych środków cyberbezpieczeństwa w celu ochrony systemów AI i zapewnienie ciągłej czujności ma kluczowe znaczenie dla złagodzenia tych zagrożeń. Ich uniknięcie w 100% wydaje się jednak niemożliwe.

  • Nieoczekiwane zagrożenie: Wzmocnienie nierówności i koncentracji władzy

Sztuczna inteligencja może potencjalnie pogłębić istniejące nierówności i skoncentrować władzę w rękach nielicznych. Dostęp zaawansowanej technologii AI, danych i infrastruktury oraz kontrola nad nimi mogą stać się czynnikiem decydującym o hierarchii społecznej. Pojawia się ryzyko "przepaści cyfrowej", w której zmarginalizowane społeczności lub kraje rozwijające się pozostaną w tyle ze względu na ograniczony dostęp do zasobów sztucznej inteligencji. Ponadto skoncentrowana władza kilku organizacji lub osób kontrolujących technologie AI może prowadzić do praktyk monopolistycznych, zmniejszając konkurencję i tłumiąc innowacje.

  • Nieoczekiwane zagrożenie: Nieprzewidywalność

Systemy AI mogą wykazywać złożone i nieprzewidywalne zachowania ze względu na ich zdolność do samodzielnego uczenia się i adaptacji. Istnieje ryzyko niezamierzonych konsekwencji wynikających z podejmowania decyzji przez sztuczną inteligencję, zwłaszcza gdy systemy stają się bardziej wyrafinowane i nieprzejrzyste. W scenariuszach, w których AI wchodzi w interakcje z innymi systemami AI lub działa w złożonych środowiskach, pojawiające się zachowanie może być trudne do przewidzenia lub kontrolowania. W przeszłości dochodziło do incydentów w których prymitywne systemy AI tworzyły własne języki które były niezrozumiałe dla człowieka. Zapewnienie przejrzystości i ciągłe monitorowanie systemów sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie dla złagodzenia potencjalnych niezamierzonych konsekwencji.

  • Nieoczekiwane zagrożenie: Wyścig zbrojeń AI i broń autonomiczna

Szybki rozwój technologii AI doprowadził do obaw o wyścig zbrojeń AI, w którym narody rywalizują ze sobą w zakresie rozwoju zaawansowanych wojskowych algorytmów przeznaczonych do chociazby przejmowania kontroli nad systemami wroga lub zarządzaniem uzbrojeniem. Autonomiczne systemy uzbrojenia, napędzane algorytmami sztucznej inteligencji, mogłyby podejmować decyzje o zaangażowaniu się w śmiercionośne działania bez bezpośredniej interwencji człowieka. Brak ludzkiego nadzoru rodzi poważne obawy natury etycznej, takie jak możliwość niezamierzonych ofiar, eskalacja konfliktów i erozja odpowiedzialności. Niezbędne jest ustanowienie międzynarodowych przepisów i norm regulujących rozwój i wykorzystanie broni autonomicznej.

  • Nieoczekiwane zagrożenie: Manipulacja psychologiczna i uzależnienie

Algorytmy i systemy rekomendacji oparte na sztucznej inteligencji mające na celu zrozumienie ludzkich zachowań i preferencji, mogą szybko przeistoczyć się w cyber narkotyk. Już teraz projektuje się je w celu wpływania na wybory konsumentów lub zaangażowanie użytkowników. Może to prowadzić do niezamierzonych konsekwencji, takich jak manipulacja psychologiczna i uzależnienie od treści które wciągają nas w dopaminowy trans. Algorytmy AI optymalizują się pod kątem uwagi użytkownika i mogą wykorzystywać słabe punkty, aby utrzymać osoby zaangażowane w niezdrowe lub uzależniające zachowania, co prowadzi do negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne i samopoczucie. Najgorsze jest jednak to, ze zażywanie tego narkotyku nie niesie ze sobą tak widocznych skutków ubocznych jak inne używki.

Ten tekst nie ma za cel straszyć was przed tym co nieuchronnie nadejdzie, a jedynie przypomnieć, że rozwój sztucznej inteligencji niesie ze sobą ogromny potencjał pozytywnych oraz negatywnych zmian. Kluczowe znaczenie dla nas jako mieszkańców tego świata powinno być więc kompleksowe zrozumienie tych zagrożeń. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że pewnego dnia, nie obudzimy się w cyber dystopiii rodem z gry Cyberpunk, lub realiach Dnia Sądu z serii filmów o Terminatorze. Jeśli bowiem wiemy że coś może nam zagrozić, jesteśmy na dobrej drodze aby się przed tym uchronić.

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Lommo

No bez przesady . Do

No bez przesady . Do likwidacji  prostych powtarzalnych prac fizycznych nie potrzeba sztucznej inteligencji.  Pracowałem w fabryce metalowej na zachodzie robiąc głupią prostą  acz popłatne robotę w postaci ludzkiego podajnika. Do maszyn zainstalowano nie mające nic wspólnego z robotami czy sztuczną  inteligencją zwykle podajniki mechaniczne sterowane fotokomórką.  I 2/3  załogi poszło na bruk ( jakby ktoś nie wiedział skąd wojna domowa we Francji wywołana przez sfrustrowanych ex robotników fabtycznych). Za max. 10 lat  do zadymiarzy dołącza zrujniwani biali którym sztuczną inteligencja zlikwiduje 90% krawaciarskich miejsc  pracy. Problem polega na tym że we władzach zamiast sztucznej inteligencji  która by po prostu zadozowała i zwiększyła socjal ( w Niemczech  podniesiono socjale i wojny domowej biedy nie ma) to np. W takich krajach jak Polska we władzach są Krutyni jak polskie ministerstwo  pracy żyjące bredniami o żłobkach i tzw. " niskiego bezrobociu" które wymija z tego że do statystyk bezrobocia  nie liczy się " nieaktywnych zawodowo " czuli np. Wg norm Eurostatu bezrobotnych  powyżej 2 tygodni. To że w Polsce bezrobotni nie mają nawet decfacto zasiłków ( 85% beż zasiłków) to dla kretynow  ministerialnych i dziennikarskich szczegół. Tymczasem  ułomna ludzka inteligencja jedli chodzi o polskie władze to wręcz kretyński inteligencja  nie potrafi nawet zauważyć  że największy i mocny spadek sprzedaży  detalicznej w Polsce  w porównaniu  do Europy  w żaden sposób nie trzyma  się kupy z tzw. "niskim bezrobociem".

Skomentuj