Analiza anatomiczna czaszek "Nefilim"

Kategorie: 

Źródło: khan.uct.ac.za

Witam państwa w kolejnej odsłonie tajemnic Ziemian. Przedstawię państwu pierwszy raz w Polsce kilka zdjęć porównawczych czaszek "Nefilim" z Ameryki południowej. Podejmując się dokonania analizy anatomicznej czaszek z Peru i okolic, muszę zaznaczyć iż jest to analiza wstępna, ma ona pokazać kilka dziwnych cech anatomicznych znajdowanych czaszek na terenach Ameryki Południowej oraz w innych częściach globu.

 

Czaszki te charakteryzują się większymi oczodołami, większą pojemnością, czyli większą zawartością mózgu. Czaszki te posiadają większą wagę. Większa waga może świadczy o większej gęstości kości, waga odzwierciedla się w masywniejszym wyglądzie czaszek. Część czaszek z Peru posiada mniej zębów żujących. Brien Foerster mówi o pięciu głównych rodzajach odkopywanych czaszek, pięć charakterystycznych kształtów i objętości. Czaszki te mają większą objętość o około 25%. Czy są to czaszki Nefilim ? Bardzo możliwe. Przypomnijmy kilka faktów na temat tych istot.

 

Zacytujmy Pismo Święte skąd pochodzi ten termin:

Rodzaju 6:1 A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. 2 Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. 3 Wtedy Bóg rzekł: «Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat». 4 A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach. 

 

Z tego wersetu wyraźnie wynika, że rodzaj ludzki został w ten sposób genetycznie uszkodzony. Po potopie także ten proceder się odbywał o czym nas informuje Biblia.

IV Mojżeszowa 13:(33) Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach.  

 

Jednakże po potopie rzeczy takie nie działy się już tak powszechnie, długość ludzkiego życia została poważnie ograniczona i hybrydy nie były w stanie żyć dłużej niż przeciętny człowiek. Biblia nam nie mówi dokładnie, co działo się z dalszymi potomkami Nefilimów. Zwróćmy uwagę na podkreślone słowa - synowie Anaka. Połączmy nieco biblijne fakty. Kim byli synowie Anaka? Z tekstu tego wynika jasno, że byli to olbrzymi ludzie, których rzekomo spłodził Anak.

 

Jeżeli synowie Anaka byli olbrzymami oraz cała ziemia Kanaanu była miejscem zamieszkania wielu olbrzymów, to w świetle cytatu z  Rodzaju 6:1 rzeczywistym ojcem synów Anaka musiał być jakiś upadły anioł. Biblia nie mówi nam ilu było owych synów Anaka, ale można przypuszczać, że była ich znaczna liczba - może było ich kilka tysięcy. Teksty biblijne mówią nam o synach Izraela czy innych plemionach i zwykle jest mowa o kilku tysiącach ludzi.

 

Jeżeli przyjmiemy tę hipotezę, to synowie Anaka byli Nefilimami czyli byli oni synami... bogów. Znane mitologie, tak grecka jak i rzymska są pełne opowieści o potomstwie bogów, o nasieniu bogów z córkami ludzkimi. Przy bliższym zbadaniu wielu mitów niemal zawsze okazuje się, że owe mity, to parafrazy wielu rzeczywistych wydarzeń, znacznie ubarwionych folklorem lokalnym oraz przekazami ustnymi.

 

Godne uwagi jest to, że kontynuacja wielbienia bogów Olimpu jest oficjalnie kontynuowana na całym świecie, chodzi oczywiście o Olimpiadę, której ceremonie (zapalanie wiecznego ognia - znicza) są starożytnymi rytuałami, z pewnymi bardziej nowoczesnymi modyfikacjami. Jak zwykle mówi się nam, że to zwykła tradycja. Niemniej pozostaje faktem, że rytuały Olimpu są traktowane niezwykle poważnie przez cały świat. Według tych mitów widać wyraźnie, że potomstwo bogów nie musiało być jedynie rodem olbrzymów i istnieli czy istniały osoby o normalnym wzroście, niemal nie różniący się od zwykłych ludzi. Czy istoty z Peru to ci popotopowi Nefilim o wzroście zbliżonym do ludzkiego lecz posiadający niezwykłe cechy i moce ?

 

Czy może jest to nieznany rodzaj ludzi, którzy istnieli jeszcze po potopie usiłując dostosować się do nowego klimatu, do nowej atmosfery i jej nowego składu chemicznego ? Na obecnym etapie badań nie możemy wykluczyć żadnej możliwości.

 

Przykłady różnic anatomicznych

[ibimage==18007==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Przykład czaszki "homo sapiens sapiens" z prawej strony i czaszka istot Nefilim z Peru z lewej, jak widać szew z lewej strony jest tylko jeden, podczas gdy z prawej strony standardowo są trzy szwy, które są cechą charakterystyczną obecnej rasy ludzi. Różnice wielkości są znaczne.

[ibimage==18008==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Na dole zdjęcia porównanwcze tych czaszek, proszę zwrócić uwagę na różnice w wielkości oraz różnice budowy, otwór w środkowej części to otwór wielki, w nim jest zamocowany kręgosłup, jego wielkość u Istot Nefilim z Peru znacznie się różni.

[ibimage==18009==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

[ibimage==18043==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Różnica oczodołów jest również duża, są większe i mają inny kształt, z lewej "Nefilim", z prawej Homo sapiens sapiens

[ibimage==18010==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Zdjęcia porównanwcze Istot Nefilim z Peru oraz czaszka homo sapiens sapiens w środku, na zdjęciu są zachowane proporcje, kształt kości oczodołów Istot z Peru znacznie się różni, ich wielkość jest większa.

[ibimage==18011==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Jak już wspomniałem wiele czaszek Istot z Peru wykazuje anatomiczny brak zebów żujących, z lewej strony dolne zdjęcia Homo sapiens sapiens, z prawej Istot Nefilim z Peru.

[ibimage==18012==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Tak powinien wyglądać standardowy obraz uzębienia:

[ibimage==18013==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

 

Czasami jednak zdarzają się okazy jeszcze bardziej dziwne, oto szew pionowy biegnący przez całą długość czaszki, takie cechy anatomiczne świadczą o odmienności konstrukcyjnej "Istot Nefilim z Peru"

 

[ibimage==18014==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Czaszka poniżej zostala odkopana na terenach Rosji

[ibimage==18015==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Ta głowa posągu przedstawia wygląd jednego z przedstawicieli "nieznanej ludzkości", posiada charakterystyczny kształt oraz czołowe oznaczenie "trzeciego oka", czy Nefilim posiadały trzecie oko ? Oczy tego przedstawiciela Nefilim wydają się większe od normalnych.

[ibimage==18016==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

W programach telewizyjnych stacji anglojęzycznych wspomina się o dziwnej budowie czaszki Tutanchamona pokazując jego rekonstrukcję wykonanąna podstawie zdjęcia medycznego, czy był on także efektem dzialań Aniołów ?

[ibimage==18027==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

[ibimage==18018==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Należy wspomnieć także o innym znanym władcy Egiptu faraonów, był nim Echnaton, faraon ze zdjęcia wstępnego. Jak widzimy na tym obrazie wyrytym w płycie kamiennej posiadał on cechy anatomiczne, które mogłyby wskazywać na jego związek z Aniołami, co miałoby swe potwierdzenie w jego "rewolucji" religijnej, przeprowadzonej w czasie jego panowania.

[ibimage==18019==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Czy jego cechy oraz zdolności pochodzące ze zmieszania genów sprawiły iż rozpoznał prawdziwą wiarę ? Istoty "Nafilim" jak Echnaton mogły chciać uzyskać przebaczenie Stwórcy i wrócić do miejsca, z którego zostały "strącone". Jak widzimy na tej stelli są przedstawione jego dzieci, które  posiadają cechy czaszek z Peru.

Młody faraon Amenchotep IV usłyszał o tym, że Habiru (identyfikowani z Hebrajczykami) wkroczyli do Palestyny i zdobywają miasta jedno za drugim nie wysłał królom kananejskim pomocy militarnej, o którą usilnie prosili. Król Egiptu dobrze wiedział czym może się skończyć walka z Hebrajczykami. Zamiast więc bronić ziem swych lenników w Kanaanie Amenhotep IV, w 5-tym roku panowania, zmienił swoje imię na Echnaton i ustanowił monoteistyczny kult Atona jako oficjalną religię Egiptu. W 6-tym roku postanowił przenieść swą stolicę z Teb w miejsce dzisiejszego El-Amarna. Tam też zbudował miasto Achetaton, w którym mieszkał od 7-ego roku swych rządów wraz z Nefertete. Z biegiem czasu Amenhotep IV Echnaton przestał tolerować wszelkie bóstwa swych przodków i nakazał zamykanie świątyń i niszczenie podobizn wszystkich bogów poza samym Atonem. Zaprzestano kultu zmarłych. Reforma religijna objęła teraz cały kraj. Chociaż ok. 4 lata po śmierci Amenhotepa IV zaczęto powracać do dawnych wierzeń a imię samego faraona-'heretyka' wymazano z historii Egiptu to jednak przez kilkanaście lat kraj ten był jedynym starożytnym państwem (poza późniejszym Izraelem), w którym panowała religia monoteistyczna.

 

[ibimage==18033==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

 

Za Echnatona wyłoniły się kolejne podobieństwa pomiędzy egipskim Aton'em a hebrajskim Adon'em. Vandenberg pisał: 'Aton, który sprawia, że wykluwa się ze skorupki pisklę i że kwitną wszystkie drzewa i rośliny, w żadnym wypadku nie jest tarczą słoneczną w sensie czysto materialnym, lecz istotnie "siłą, która się za nią kryje". [...] Godna uwagi wydaje się również miłość i dobroć, z jaką Aton - bez względu na rasę - odnosi się nawet do Syryjczyków i Nubijczyków. Trudno nie zauważyć tutaj podobieństwa do 104 psalmu Starego Testamentu' (Vandenberg 1982:180-182). 'Wielki hymn do Atona' w grobie Ipi jasno stwierdza, że Echnaton uznawał Atona za jedynego Boga, który sam wszystko stworzył, troszczy się o mieszkańców ziemi i sprawuje pełną kontrolę nad wszystkim co ma tu miejsce.

 

Wróćmy jeszcze do czaszek z Peru. Oto zdjęcie trzech czaszek oraz słynny badacz i odkrywca Brien Foerster. Opisuje on iż w pierwszej czaszce z lewej widać celową deformację siłową, mającą na celu naśladowanie cech anatomicznych czaszek Istot Nefilim. Posiada ona objętość 1100 centymetrów sześciennych. Środkowa czaszka jest standardową czaszką Homo sapiens sapiens i posiada 1200 centymetrów objętości. Pierwsza z prawej jest typowym okazem czaszek "Istot z Peru" i posiada 1500 centymetrów sześciennych objętości, czyli 25% więcej od przeciętnej czaszki obecnych ludzi.

[ibimage==18020==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Brien Foerster twierdzi, że niezwykłą cechą tych czaszek jest pojawianie się w nich otworu (dodatkowego ?) na ich szczytach, tzw. otwory ciemieniowe żyły wypustowej, ma to wskazywać na inne unerwienie tych części ciała.

[ibimage==18044==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

[ibimage==18022==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

[ibimage==18021==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

[ibimage==18028==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Trzeba wspomnieć o najnowszych relacjach L.A. Marzulliego dotyczących usuwania wystawionych czaszek z muzeów, ktoś bardzo się ich boi, ktoś nie chce dopuścić by ludzie mogli się zapoznać z nieznaną historią rasy ludzkiej.  Coraz głośniejsze wyniki badań powodują coraz większe naciski by ukryć te okazy, by stały się one "wiedzą dla wybranych".

[ibimage==18023==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

 

Poniżej możemy obejrzeć próbę rekonstrukcji jednej ze nalezionych czaszek

[ibimage==18024==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

 

Cechą charakterystyczną czaszek "Nefilim" jest ich szew ciemieniowy, a raczej jego brak, jest tylko jeden gdy u Homo sapiens sapiens występują trzy

[ibimage==18026==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

 

[ibimage==18025==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

 

Czy ludy Afryki naśladująć ten kształt siłowo próbują w ten sposób dołączyć choćby symbolicznie do zapomnianej rasy ludzi minionej epoki ?

[ibimage==18029==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Kroś w internecie zauważył dziwny ksztalt czaszki kapitana Picard'a ze znanego filmu sci-fi "Star trek"

[ibimage==18030==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Trzeba przyznać, że coś jest tajemniczego w jego wyglądzie, coś co może przypominać zaginione rasy ludzi ? Kształt jego czaszki jest dziwnie zbieżny z niektorymi odnajdywanymi w Peru...

[ibimage==18031==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Starożytny Egipt jest ciągle kopalnią tajemnic, jedną z nich jest także nasza budowa anatomiczna, w tym budowa czszki Homo sapiens sapiens, jaką tajemnicę o jej budowie skrywa wiedza starożytnych kapłanów egipskich ? Czyżby trzy główne szwy czaszki były tymi prawidłowymi ? Czy nowy człowiek popotopowy był tym "prawidłowym genetycznie" ?

[ibimage==18032==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Trzymajmy kciuki za odkrywców i badaczy zaginionej cywilizacji ludzi, ich badania ukazują nam nieznane bądz ukrywane elementy historii Ziemian, historii której boją się "wyznawcy ewolucjonizmu"

[ibimage==18034==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

[ibimage==18035==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Kolejne porownanie cech anatomicznych czaszki homo sapiens sapiens z czaszkami Nefilim

[ibimage==18036==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

 

Wcześniej wspomniany badacz L.A. Marzulli twierdzi, że istoty te tworzyły na Ziemi jakiś rodzaj siatki, siatki energetycznej.  Czy taka teoria ma swoje podstawy ? Wydaje się że  tak. Zaprezentowany poprzednio na stronach Innegomedium film o tytule "From the Brink of Extinction (Ruins of Old Earth)" pokazuje tajemnicze pozostałości jakiejś "siatki geometrycznej" pozostawionej przez poprzednią ludzkość.

[ibimage==18037==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

[ibimage==18038==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

[ibimage==18039==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

[ibimage==18040==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

L.A. Marzulli wydał właśnie książkę na ten temat, twierdzi iż odnalazł dowody na tajemniczą działalność tych istot, jego badania nad kolorem włosów Nefilim z Peru potwierdzają naturalny ciemno rudy kolor owłosienia, nie są to barwione włosy co ma znaczenie dla badań nad historią rasy ludzkiej. Rodowici indianie zamieszkujący te tereny są ciemnowłosi i nie posiadają anatomicznego zarostu brody. Znajdowane na tych terenach figurki cywilizacji wcześniejszych mają brody oraz europejski wygląd twarzy. Czy istoty o tak dziwnej budowie czaszek są tymi Biblijnymi Nefilim ? Czas pokaże...

[ibimage==18041==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Okładka książki L.A. Marzulliego, do nabycia na jego blogu

[ibimage==18042==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

 

Zapraszam na mój blog o tej tematyce

http://popotopie.blogspot.com/

 

[ibimage==18045==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex

O własciwościach umysłu nie

O własciwościach umysłu nie świadczy wielkość mózgu, lecz jego bioenergetyczny kształt. Istoty, których czaszki sa pokazane posiadały dzieki tej formie własciwosci umysłu wyrazające sie w zdolnościach do telekinezy itp. Wskazują na to badania współczesnych ludzi ze podobnymi zdolnościami... Kształt naczynia jest ważny dla właściwości jego zawartości...
Jak wino do pucharu, czy dzban do wody... czy zupy do talerza...

Portret użytkownika Gregorius

Dla mnie wygląda to na to, że

Dla mnie wygląda to na to, że obecnie dzieją się rzeczy naprawde istotne, apokaliptyczne. Nie wiem, czy z głupoty, czy dla propagowania dezinformacji, spora część "etatowych" wyśmiewaczy próbuje z tego tematu zrobić jakiś syf z ufoludkami. Obecny zakrojony na gigantyczną skalę projekt badania Y-DNA wygląda na wzmożone poszukiwanie genów nefilim, tych prawdziwych, biblijnych, nie jakichś ufoludków-krasnoludków. Oczywiście podstawą badań były znajdowane szkielety wykopywane na całym świecie. na szczęście dla nas ludzi, kopalne DNA do niczego poza badaniem genealogii się nie nadaje, aby odtworzyć cokolwiek potrzebują żywego DNA, które wierzą że jest w komórkach nieświadomych tego niektórych ludzi. Podstawą do zrozumienia czegokolwiek tu są objawienia błogosławionej Katarzyny Emmerich, myśle że każdy człowiek, nie koniecznie Katolik powinien obowiązkowo zapoznać się z lekturą jej objawień. Według tych objawień Bóg w potopie zniczczył wszystkie nefilim, natomiast jednego udało się przemycić na arkę Noego, gdzie przeżył potop i najprawdopodobniej pozostawił potomstwo, choć w samym objawieniu nic o tym nie ma. Dziwnym zbiegiem okoliczności nikt nie wspomina, że te właśnie badania genetyczne zakrojone na szeroką skalę potwierdzają ponad wszelką wątpliwość że u początku ludzkośći było dwoje rodziców. Czy dochodziło do kazirodztwa, jak tu jakiś oszołom wcześniej napisał- nie, z Biblii jak i z objawień bł. K. Emmerich wynika, że poprostu przed potopem różnił się świat żywych istot, nie tylko nefilim ale i normalni ludzie żyli ok 1000 lat i dla mnie jako osoby wierzącej nie stanowi problemu, zeby Bóg mógł to zmienić.
Pozostaje pytanie, po co obecnym wynaturzeńcom odtworzenie nefilim, potworów z przeszłości, skoro dzisiejsze potwory ludzkie w niczym im nie ustępują. Dla mnie jedynym sensownym wytłumaczeniem tych poszukiwań, jest poszukiwanie przez "elity", "błękitną kreff" genu długowieczności, aby jako panowie już calego świata  mogli żyć jak przed potopem 1000 lat, a może i dłużej. Dziś wiadomo, że to jest tylko kwestia zaprogramowania maszyny biologicznej.
Od razu wszelkim "etatowcom" nie znającym szczegółów tłumacze że bł. Katarzyna Emmerich była niepiśmienną chłopką z końca 18 wieku, która dyktowała szczegóły swych wizji, z których wiele dopiero w ostatnich latach znalazły potwierdzenie przez najnowsze odkrycia naukowe. Czytając jej wizję czasów ostatecznych miałem wrażenie że czytam porządne opracowanie historii masonerii przez 200 ostatnich lat.
PS Scytów- według tych że badań genetychnych wynika że posiadali oni haplogrupę R1A1 w różnych odmianach, która to haplogrupa najczęśćiej występuje wśród Słowian,  a na terenie Polski jest obecna od 5-6tyś lat.
Pozdrawiam

Portret użytkownika RH+

"Czy dochodziło do

"Czy dochodziło do kazirodztwa, jak tu jakiś oszołom wcześniej napisał- nie, z Biblii jak i z objawień bł. K. Emmerich wynika, że poprostu przed potopem różnił się świat żywych istot, nie tylko nefilim ale i normalni ludzie żyli ok 1000 lat i dla mnie jako osoby wierzącej nie stanowi problemu, zeby Bóg mógł to zmienić." - z tego wynika, że jeśli ludzie zyją około 1000 lat to rozmnażają sie bez kopulacji? Znaczy się żyli ponad 1000 lat i żeby się rozmnażać nie musieli kopulować tylko z tego powodu, że nie było z kim, bo przecież z własną matką nie można (z córką to co innego, Lot to sprawdził - tak w piśmie swiń tym stoi).
Co do wynaturzeń z biblii - już sam targ Jahwe i Szatana to wynaturzenie. kochający ojciec pozwolił, by jego owieczki ginęły w męczarniach a świat schodził na żydów tylko dlatego, że wszechmogący nie mógł... Nie mógł utrzymać władzy nad swoimi dziełami (Lucfera i ludzi stworzył ten pierwotny poruszyciel... tylko pytanie, czy Jehowa jest tym pierwotnym...)
Osobiście nie wyznaję ani rzymskiej szubienicy ani dwóch tablic kamiennych. Choinkę zaś stawiam, bo ma tyle wspólnego z chrześcijaństwem co malowane jajka w przesilenie wiosenne. A że czarni pasterze przywłaszczyli te zwyczaje... cóż - nic, co na żydostwie zbudowane nie może rodzić nowości, bazuje na skradzionym i wynaturzonym...
Pozdrawiam.
i Radzę nie zapiekać się w swoim zapatrzeniu - owieczki i tak są do tego, by je dwa razy do roku strzyc a co tłustsze rżnąć - na ucztę baranka...
 

Portret użytkownika Maćko

Brednie.Wybacz ale to typowa

Brednie.Wybacz ale to typowa argumentacja lucyferiańska.Bóg jest zły bo wygnał ludzi z raju a człowiek jest ok bo tylko sobie żyje.Ludzie dali sie skusić złemu i ponieśli konsekwencje.Bóg wyraźnie powiedział nam co jest dobre a co złe,co daje zycie a co śmierć.Nie obrażasz niczyich uczuć religijnych ale wątpisz w dobroć i sprawiedliwość Stwórcy i ani ja ani żaden człowiek nie ma prawa ciebie osądzać.Widać słabo znasz Słowo Boże i powtarzasz utarte slogany i tak Prawo Boże karze smiercią za rozmaite występki bo jak inaczej wytępić zło spośród ludzi?Wsadzać do więzień i wypuszczać dając sygnał innym,że w sumie konsekwencje nie są takie wielkie?Ufam Bogu i Jego prawu i wiem,że bez powodu nie kazał karać przestępców.Jezeli to prawda ,że przeczytałeś Słowo Boże w co nie wierzę,to jak mogłeś nie dostrzec monolitu jakim jest dziesięć przykazań czy nauki Zbawiciela.Nauki Ojca i Syna sa receptą do szczęśliwego życia dla każdego człowieka bo gdyby wszyscy ich przestrzegali to nie musiałbyś się obawiać,że zostaniesz zabity,okradziony,zgwałcony,oszukany,okłamany itd.Nie dostrzegasz,że źródłem nieszczęścia jesteśmy my sami i to,że ulegamy złemu?Nawet ty niby taki mądry nie dajesz recepty tylko rozdajesz kułaki a nawet plujesz na Boga którego nie poznałeś.Niech Pan obdarzy cię łaską zrozumienia i niech ci błogosławi.

Portret użytkownika Zenek

Ten "1 z arki" to wypisz

Ten "1 z arki" to wypisz wymaluj ten jeden jakiego się nie udało zestrzelic przy inwazji UFO na ziemie jaka w mitach eufemistycznie opisywana jest jako PALENIE PLANETY NADPROGRAMOWYMI SŁOŃCAMI.

Portret użytkownika Panteista

Proszę o wykazanie w jaki

Proszę o wykazanie w jaki sposób obraziłem czyjeś uczucia religijne. Przecież nie napisałem nic co nie jest nie prawdą. Chyba każdy wierzący zdaje sobie sprawę, że po wypędzeniu z raju ludzie by przetrwać musieli kopulować z najbliższą rodziną. Po drugie jak można nie nazwać zwyrodnialstwem  sytuacji, w której Bóg karze Mojżeszowi ukamienować mnie jako osobę niewierzącą. Jeśli ktoś zna inne określenie na taką sytuację to niech je teraz przedstawi.
Jedyne z czy mogę się zgodzić i za co mogę przeprosić to nazwanie Homo Sapiens Homo ledwie Sapiens, ale z wpisu moderatora wnioskuję, że nie to było powodem skasowania komentarza.
 
Widzę że nic do Ciebie nie dotarło, a wcześniej już usunąłem Twój komentarz z cytowanymi wulgaryzmami,
Masz ostrzeżenie !

/Moderator/

Portret użytkownika pasjonat

badz sam przed soba wporzo i

badz sam przed soba wporzo i nie rozstawiaj w tym roku zwyronialczej choinki Wink bo zaloze sie ze dla picu stoi... co roku
 
ADMINie, moderatorzy ? Dlaczego dopuszczacie wypowiedzi kierowane ad persona ?  
 

Myślę, więc jestem...

Portret użytkownika Panteista

Pasjonat nie zakładaj się

Pasjonat nie zakładaj się kwestiach, w których nie możesz wygrać bo wyjdziesz na tym kiedyś jak Zabłocki na mydle. W dodatku z kim się chcesz zakładać bo nie ze mną gdyż brzydzę się jakąkolwiek formą hazardu. Choinki nie ubieram od czasu wyprowadzki z domu po drugie jestem apostazji. Moja narzeczona również nie ma zamiaru ubierać choinki bo już dawno odrzuciła wiarę którą narzucili jej rodzice (w jej wypadku był to równie zwyrodniały islam).
Reasumując nie uświadczysz u mnie w domu żadnych symboli religijnych nie licząc pisma świętego, które kiedyś przestudiowałem, żeby wiedzieć z czego zrezygnowałem. A wiem, że zrezygnowałem z przemocy bestialstwa, zwyrodnialstwa, megalomanii których w piśmie świętym jest pełno.

Portret użytkownika dwightschruth

własciwie to się zgadzam co

własciwie to się zgadzam co do biblii i ogólnie religii ale sa tam też dosć ciekawe historie np.- fałszywy bóg Jehowa zniewolił żydów i wykorzystuje ich do dzisiaj(własciwie to oni lubią tę swoja rolę,lubia patrzec jak ludzkość cierpi) jako swoich popier....pomocników znaczy;) a w całej tej historii z naprawdę nieładnym i momentami odrażającym starym testamentem nagle pojawia się ktoś z zupełnie innej bajki, mówi wszem i wobec że tu jest na żydowskiej ziemi urodzony j Jehowa to jego tatuś , nazywa się Jezus i jawnie Mesjaszem zydowskim się ogłasza , jeżdzi tu i tam na osiołku i glosi prawdy dalekie od tego co zydom tak sie podobało w starym testamencie, i wszystkie zydowskie szychy na uslugach tego jehowy są nieżle wkur....zdenerwowani że taki Jezus przysłany w środek tego izraelskiego syfu psuje żydom markę głosząć dobro w imię jehowy? To ci dopiero prowokacja! Ale zagrywka tego kogoś kto w tej fałszywej i skorumpowanej religii zainstalował Jezusa, mistrzowskie posunięcie godne najlepszych szachistów;)Koniec historii tez pouczający, kto chce byc wolny i głosi niewygodne prawdy zginie zdeptany syjonistycznym butem. Oni nie lubia prawdy , jehowa im dobrze sie odwdzięcza . Biblia to na pewno dzieło złego boga, ale Jezus ? Chapeau Bas Panie i Panowie:)
 

Strony

Skomentuj