Astronomowie odkryli osiem potencjalnych sygnałów radiowych cywilizacji pozaziemskich

Kategorie: 

Źródło: NASA

Członkowie międzynarodowego projektu Breakthrough Listen badali fale radiowe emitowane z 820 najbliższych nam układów gwiezdnych i znaleźli ośmiu kandydatów do roli potencjalnych sygnałów radiowych obcych. Odkrycia astronomów zostały opublikowane w artykule w czasopiśmie Nature Astronomy.

 

Naukowcy opracowali system uczenia maszynowego, który pozwala szukać potencjalnych sygnałów wysoce zaawansowanych cywilizacji technologicznych w falach radiowych pochodzących z odległych układów gwiezdnych. Udało się natychmiast zidentyfikować osiem unikalnych sygnałów pozaziemskich, których astronomowie nie obserwowali w przeszłości. Żaden z tych sygnałów nie został jeszcze wykryty podczas powtarzanych obserwacji.

 

Pod koniec lipca 2015 roku rosyjski przedsiębiorca Juri Milner i nieżyjący już brytyjski kosmolog Stephen Hawking uruchomili projekt Breakthrough Listen w ramach programu Breakthrough Initiatives, mającego na celu poszukiwanie sygnałów z cywilizacji pozaziemskich. W jej ramach Milner przeznaczył 100 mln dolarów na stworzenie sieci radioteleskopów, których celem jest poszukiwanie tzw. „technosygnatur”, czyli sztucznych sygnałów kosmicznych.

 

Aby szukać „technosygnatur”, grupa astronomów kierowana przez dyrektora wykonawczego Breakthrough Initiatives, Petera Vordena, opracowała system uczenia maszynowego zdolny do „przesiewania” dużej ilości danych gromadzonych przez obserwatoria Breakthrough Listen. Działanie tego algorytmu naukowcy przetestowali na danych zbieranych od 2016 roku podczas obserwacji najbliższych 820 gwiazd za pomocą amerykańskiego radioteleskopu GBT.

 

W sumie astronomowie obserwowali każdą taką gwiazdę przez około 480 godzin, podczas których wszystkie sygnały radiowe emitowane przez te gwiazdy były rejestrowane i analizowane za pomocą systemu uczenia maszynowego. Automatycznie odfiltrowywał wszystkie naturalne sygnały i zakłócenia generowane przez obiekty naziemne i orbitujące satelity i rejestrował tylko te rozbłyski fal radiowych, które potencjalnie miały sztuczny charakter.

 

W sumie przez cały czas obserwacji tych gwiazd uczestnikom Breakthrough Listen udało się zarejestrować jednocześnie osiem sygnałów radiowych, formalnie spełniających wszystkie kryteria „technosygnatur”. Te rozbłyski fal radiowych zostały wygenerowane przez pięć pobliskich gwiazd HIP 56802, HIP 118212, HIP 62207, HIP 54677 i HIP 13402. Ostatnie trzy luminarze, jak zauważają naukowcy, dały początek dwóm różnym rozbłyskom fal radiowych jednocześnie, twierdząc, że mają status sygnałów z cywilizacji pozaziemskich.

Wszystkie te pięć gwiazd, jak zauważają naukowcy, znajdują się w stosunkowo niewielkiej odległości od Ziemi, od 30 do 90 lat świetlnych, co czyni je szczególnie interesującymi do dalszych badań. Jak dotąd wysiłki astronomów nie powiodły się – wielokrotne obserwacje tych luminarzy zarówno za pomocą GBT, jak i innych teleskopów nie doprowadziły do ​​ponownego utrwalenia tych „technosygnatur”, które system AI znalazł w danych z projekt Breakthrough Listen.

 

Brak powtarzających się sygnałów, jak zauważył Vorden i jego współpracownicy, nie pozwala jeszcze stwierdzić, że potencjalne „technosygnatury”, które odkryli, zostały wygenerowane przez cywilizacje pozaziemskie. Naukowcy mają nadzieję, że kolejne obserwacje pięciu gwiazd, które je zrodziły, za pomocą teleskopów naziemnych i orbitalnych pomogą astronomom uzyskać jednoznaczną odpowiedź na to pytanie w najbliższych latach.

Ocena: 

1
Średnio: 1 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Nostromo

Czytałem kiedyś rozmowę z

Czytałem kiedyś rozmowę z medium która rozmawia z obcym z jakiejś pkanety. Na pytanie dlaczego ludzie nie mogą zarejestrować ich sygnałów radiowych etc istota przekazała informację że ludzie nie posiadają takich urządzeń które mogłyby przechwycić ich sygnały. Te sygnały tych zaawansowanych cywilizacji są przesyłane w taki sposób że człowiek na obecnym i przyszłym rozwoju technicznym nigdy ich nie odbierze i nie odczyta.

Skomentuj