Biblijni prorocy i Baba Wanga przewidywali upadek Syrii i III Wojnę Światową

Kategorie: 

Źródło: 123rf

Zdaniem części badaczy Biblii, enigmatyczny wers zawarty w 17 rozdziale księgi Izajasza może stanowić przepowiednie przyszłości. Zgodnie z jego zawartością stolica Syrii, Damaszek zostanie zrównana z ziemią i pozostanie z niej tylko gruz, co w obecnej sytuacji, może wiązać się z konynuacją konfliktu w Syrii.

A oto wspomniany cytat z księgi Izajasza:

(Izajasz 17:1-3)

Wyrok na Damaszek
Oto Damaszek przestanie być miastem,
stanie się stosem gruzów.
Na zawsze opuszczone jego miasta
będą pastwiskiem dla trzód,
które się [tam] pokładą,
i nikt ich nie spłoszy.

Oczywiście jak to zwykle bywa w przypadku tego typu przepowiedni, różni ludzie rozumieją je w inny sposób. Część z badaczy zwraca uwagę na fakt, że wspomniana przepowiednia miała spełnić się jeszcze w 782 roku p.n.e kiedy to Asyryjczycy zwyciężyli Aramejczyków i okupowali Damaszek znacznie uszkodzając strukturę miasta. Jednak problem z taką interpretacją polega na tym, że przez 5000 lat jego istnienia miasto to zawsze było przez kogoś zamieszkane i nigdy nie zostało zupełnie zrównane z ziemią jak opisano to w księdze Izajasza.

Prorok nie opisał co dokładnie ma wydarzyć się w Damaszku ale zgodnie z innym proroctwem zawartym w Biblii, (tym razem autorstwa Jeremiasza) obraz jaki się nasuwa nie wygląda optymistycznie.

(Jeremiasz 49:23-27)
O Damaszku.
Wstydem napełniły się Chamat i Arpad,
bo usłyszały niepomyślną wieść.
Są one wzburzone jak morze,
pełne trwogi, nie mogą się opanować.
24 Damaszek jest bezsilny,
gotowy do ucieczki,
opanował go popłoch;
lęk i bóle go ogarniają
niby rodzącą kobietę.
25 Jak bardzo jest opuszczone sławne miasto,
miasto pełne wesela.
26 I tak jego młodzieńcy polegną na ulicach
i wyginą tego dnia wszyscy jego wojownicy -
wyrocznia Pana Zastępów.
27 Wzniecę pożar na murach Damaszku,
by pochłonął pałace Ben Hadada.

W tym momencie warto zauważyć, że istnieje więcej proroctw które również nawiązują do wizji upadku Syrii. Najsłynniejszym przykładem jest chociażby szeroko znana ostatnimi czasy Baba Wanga. Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, (w ostatnich latach życia słynnej wizjonerki) gdy pytano ją o III wojnę światową odpowiadała, że "jeszcze przyjdzie na to czas, bo Syria nie upadła". Teraz, gdy widzimy zakusy państw zachodnich na walczącą Syrię warto to sobie przypomnieć.

"Często pytają mnie kiedy przyjdzie czas. Odpowiadam im, jeszcze nie teraz. Jeszcze nie upadła Syria! Syria padnie u stóp zwycięzcy, ale zwycięzca nim nie będzie" - odpowiedziała nagabywana o apokalipsę Baba Wanga

W Syrii trwa wielka wojna, a splot interesów sunnitów i szyitów z jednej strony oraz USA i Rosji z drugiej, to potencjał na wielki konflikt militarny. Jednak czy Izajasz, Jeremiasz oraz Baba Vanga rzeczywiście przewidzieli te wydarzenia? A jeśli ich proroctwa naprawdę się spełniły to co to oznacza dla nas?

 

 

Ocena: 

4
Średnio: 3.7 (3 votes)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika pmpoznan

III Wojna Światowa już trwa

III Wojna Światowa już trwa tylko o tym nie wiemy. Ale jak się zacznie to będzie za późno. Tak było poprzednio Hitler wojne zaczął wcześniej, Westerplatte było iskra zapaloną do jawnego konfliktu zbrojnego.

Portret użytkownika Lisek

To ja wam dam swoją

To ja wam dam swoją przepowiednie:

Będzie słoneczny dzień, liscie bedą zielone na drzewach i nagle okarze się  w ciągu kilku minut że wszystkie banki nie sa wypłacalne, że niema w nich gotówki i niema  waszych pieniędzy i że nic już nie mozna kupić....  

To moja przepowiednia... Wiem, ze to się stanie..

Portret użytkownika n..

 Proroctwa biblijne zawsze

 Proroctwa biblijne zawsze miały służyć pożytkowi tych, którzy mieli uwierzyć w obietnice Boże. Proroctwa, np. zawierające przepowiednie dotyczące powstania i upadku kolejnych mocarstw światowych upewniały Żydów żyjących przez kilkaset lat pod panowaniem perskim, greckim i rzymskim (a później także chrześcijan), że nie ma takiego okresu, którego Bóg nie potrafiłby objąć swą zdolnością przewidywania, że przewidział również ich (i nasze) czasy, i że z całą pewnością urzeczywistni powzięte zamierzenia.
Kiedy szczerzy ludzie widzieli, że wiele proroctw spełniło się w ich czasach, nabierali pewności, iż nic nie zdoła przeszkodzić Jehowie w zrealizowaniu Jego zamysłów. Przekonywali się, że tylko i wyłącznie On jest prawdziwym Bogiem, który potrafi przepowiadać takie wydarzenia i dopilnować, by rzeczywiście nastąpiły (Iz 41:21-26; 46:9-11).

Bóg przekazywał proroctwa za pośrednictwem swego świętego ducha, a także przez kierowanych tym duchem anielskich posłańców (Heb 2:1, 2; 2Pt 1:20, 21). W Pismach Hebrajskich proroctwa zaczynają się wezwaniem: „Słuchajcie słowa Jehowy!" Słowa te są pewne i prawdziwe, i żaden przeciwnik nie potrafi niczego zmienić lub zniweczyć.
Najlepszym tego przykładem jest słynny Babilon!
To, co wystaje teraz z ziemi, sprawia wrażenie takiego chaosu, że od razu przypomina się proroctwo z Izajasza 13:19-22
"Babilon, ozdoba królestw, piękno dumy Chaldejczyków, stanie się jak Sodoma i Gomora, gdy Bóg je zniszczył. Nigdy nie będzie zamieszkany ani nie będzie istnieć przez pokolenie za pokoleniem. I nie rozbije tam Arab swojego namiotu ani pasterze nie pozwolą tam leżeć swym trzodom. I będą tam leżeć stwory zamieszkujące bezwodne okolice, a ich domy napełnią się puchaczami".
Po dziś dzień obszar dawnego Babilonu to prawdziwe pustkowie, same pagórki i ruiny, a efekt opustoszenia potęguje jeszcze okoliczność, iż teren rumowiska w większości jest zupełnie wyschnięty"!

Diabeł mimo ogromnych starań i odwiecznych wysiłków nie zniweczył też największego Bożego proroctwa!
Apostoł Jan usłyszał w wizji od anioła, że „świadczenie o Jezusie jest natchnieniem do prorokowania [dosł. „duchem proroctwa”]” (Obj 19:10). Z kolei apostoł Paweł nazywa Chrystusa „świętą tajemnicą Bożą” i oznajmia, iż „w nim są starannie skryte wszelkie skarby mądrości i poznania” (Kol 2:2, 3). Wynika to stąd, że Bóg przyznał mu kluczową rolę w urzeczywistnianiu swego doniosłego zamierzenia — imię Jehowy ma zostać uświęcone, a ziemia i jej mieszkańcy mają odzyskać stan zgodny z Jego wolą. Jehowa dokona tego dzięki „zarządzaniu przy pełnej granicy wyznaczonych czasów”, pragnie bowiem „znowu zebrać wszystko razem w Chrystusie — to, co w niebiosach, i to, co na ziemi” (Ef 1:9, 10; por. 1Ko 15:24, 25). Ponieważ zrealizowanie wspaniałego zamierzenia Bożego jest tak ściśle związane z Jezusem (por. Kol 1:19, 20), więc to na niego wskazywały wszystkie proroctwa, tzn. wszystkie natchnione wypowiedzi Boga przekazywane poprzez Jego sług. Jak zaznaczono w Objawieniu 19:10, „duchem” wszystkich proroctw (ich intencją, celem) było dawanie świadectwa o Jezusie, którego Jehowa miał uczynić „drogą i prawdą, i życiem” (Jn 14:6). Odnosi się to nie tylko do proroctw sprzed jego pojawienia się na ziemi, lecz także do późniejszych (Dz 2:16-36).
Sposób, w jaki Jezus i jego uczniowie odwoływali się do przepowiedni biblijnych, pokazuje, że mają one więcej niż jedno spełnienie. Na przykład apostoł Paweł odniósł do swoich czasów proroctwo Habakuka, które pierwotnie urzeczywistniło się w trakcie najazdu Babilończyków na Judę (Hab 1:5, 6; Dz 13:40, 41). Jezus wykazał, że zapowiedziana przez Daniela „obrzydliwość, która sprowadza spustoszenie”, miała się pojawić za życia ówczesnego pokolenia, niemniej samo to proroctwo łączy ją także z „czasem końca” (Dn 9:27; 11:31-35; Mt 24:15, 16). Chodzi tu o „czas końca” obecnego systemu rzeczy, gdyż nieco dalej wspomniano o ‛powstaniu Michała’, a jak wynika z Biblii, proroctwo to dotyczy okresu, gdy Jezus Chrystus jako Król wystąpi w obronie sług Jehowy (Dn 12:1).

Jeśli chodzi o Babę Wangę i jej podobnych, to nigdy nie słyszałem by twierdzili, że przekazują słowa wypowiedzane przez prawdziwego Boga, oraz by którykolwiek powoływał się na Jego święte imię. Przepowiednie takich "proroków" którzy przekazują słowa demonów są niewiele warte, jednak dobitnie pokazują ludziom, że to diabeł z demonami zakulisowo sterują ziemskim biegiem wydarzeń. Jego słudzy rujnują naszą planetę poprzez wywoływanie wojen i okrutne, sadystyczne "rzezie niewiniątek".

Portret użytkownika b@ron

no i zonk... Syria nie upadła

no i zonk... Syria nie upadła, a wojna trwa w najlepsze, od lat jest mało miejsc na ziemi, żeby sie gawiedź nie naparzała czym się da... a tym, co usilnie interpretują stare "przepowiednie" nie może oświecić, że trzecia wojna to wojna trochę inna od poprzednich

W DYSKUSJI WYRAŻAM WŁASNE POGLĄDY KTÓRE NIE MAJĄ NA CELU NIKOGO OBRAZIĆ ,TYM NIEMNIEJ OBRAŻALSKIM WSTĘP DO DYSKUSJI SUROWO ZABRONIONY !!!

W DYSKUSJI WYRAŻAM WŁASNE POGLĄDY KTÓRE NIE MAJĄ NA CELU NIKOGO OBRAZIĆ ,TYM NIEMNIEJ OBRAŻALSKIM WSTĘP DO DYSKUSJI SUROWO ZABRONIONY !!!

Portret użytkownika Kimbur

Będzie, bo głupota ludzka nie

Będzie, bo głupota ludzka nie zna granic a pycha jest nieograniczona. Będzie bo ludzkość ulega Złu. Prorocy to jeno przekaźniki ostrzegawcze. Może Ktoś nas tak zaprogramował, jak i ten świat, w którym jeden drugiego pożera?

Strony

Skomentuj