Biblijny potop i podzielona Ziemia - co nauka mówi na ten temat?

Kategorie: 

Źródło: innemedium

Historia opisana w Biblii o wielkim potopie i rozbiciu jednolitej ziemi na różne kontynenty przez Boga jest dla wielu źródłem fascynacji. W księgach Rodzaju i Kronik mówi się o Falegu, prawnuku Sema, który był na pokładzie arki z Noem, jako o czasach, w których ziemia została podzielona. To zjawisko wydaje się być potwierdzone nie tylko przez starożytne teksty, ale także przez nowoczesne badania naukowe.

 

 

Podstawową teorią, która tłumaczy tę biblijną historię, jest teoria dryfu kontynentów. Zaproponowana przez Alfreda Wegenera na początku XX wieku, sugeruje, że Ziemia składa się z ruchomych płyt tektonicznych. Ich ruch prowadzi do rozdzielenia kontynentów i tworzenia nowych formacji geograficznych.

 

Różne dowody wskazują na prawdziwość tej teorii. Na przykład linie brzegowe niektórych kontynentów, takich jak Afryka i Ameryka Południowa, wydają się do siebie pasować, co sugeruje, że kiedyś były połączone. Podobne jest z niektórymi strukturami geologicznymi, takimi jak pasma górskie i płyty, które rozciągają się na różnych kontynentach. Niektóre gatunki roślin i zwierząt występują na odległych kontynentach, co również może świadczyć o ich dawnej jedności.

Oczywiście, podział ziemi jest również omówiony w świętych tekstach. Po potopie Bóg podzielił ziemię, co doprowadziło do podziału języków i narodów. Ta sama historia jest wspomniana w różnych świętych tekstach, takich jak Biblia i Koran.

 

Ponadto, istnieją nowe dowody na podział ziemi. Na przykład, są wzmianki o zaginionym kontynencie Kumari Kandam, który według legendy został podzielony na kilka części. Znaleziska archeologiczne, takie jak starożytne miasta i budowle, które znajdują się na różnych kontynentach, ale mają podobieństwa w architekturze i stylu, również wskazują na możliwy wcześniejszy związek tych miejsc.

 

Historia potopu i podziału ziemi to fascynujący temat, który łączy starożytne teksty i nowoczesne badania naukowe. Obecne dowody zdają się wskazywać, że te wydarzenia mogły rzeczywiście mieć miejsce, choć nie wiadomo, czy dosłownie, jak opisano w Biblii, czy w bardziej metaforyczny sposób. Jedno jest pewne: nauka i religia często przechodzą przez podobne tory, odkrywając coraz więcej o naszej niezwykłej przeszłości.

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Skomentuj