Ciało amerykańskiego biskupa Kościoła prawosławnego pozostaje nienaruszone przez pięć lat po jego śmierci

Kategorie: 

Źródło: http://mixstuff.ru/archives/102873

Biskup amerykańskiej Cerkwi Dmitry (ur. Robert Royster) został pochowany w Dallas w sierpniu 2011 roku. Robert Royster dorastał w Dallas, w protestanckiej rodzinie i celowo wstąpił do Kościoła prawosławnego, po długich medytacjach i czytaniu pism.

 

 

W dniu pogrzebu był czterdziestostopniowy upał. Jego ciało nie zostało zabalsamowane. Gdy ostatnio otworzono grobowiec, wewnątrz było dość wilgotno, a na powierzchni drewnianej trumny widać było krople. Mokre były ornaty i skóra biskupa. Jednak ciało nie posiadało śladów rozkładu.

Wladimir Grigorenko, bliski przyjaciela ojca Dmitria i kronikarz kościoła św. Serafina z Dallas, pisze o cudzie. Grigorienko uczestniczył w pogrzebie i był obecny podczas otwarcia relikwii.

 

 

„Wczoraj przenosiliśmy abp Dymitra w jego ostatnie miejsce spoczynku do katedry St. Serafin w Dallas. Było mi dane uczestniczyć w ceremonii przenosin ciała do nowego grobu, który położony jest w krypcie kaplicy Zmartwychwstania”.

 

„Niestety, wcześniej nie udało nam się uzyskać wszystkich zgód od miasta i załatwić formalności przed pogrzebem, więc zdecydowaliśmy się pochować go tymczasowo na cmentarzu Restland, zanim szczątki trafiły do katedry. Nie zakończyliśmy wówczas budowy krypty”.

 

„Długo budowano salę modlitewną przy komorze grobowej w katedrze. Równolegle od co najmniej czterech lat załatwialiśmy wszystkie formalności i pozwolenia. Kiedy wszystko było gotowe, natychmiast ustaliliśmy datę pogrzebu”.

 

Zgodnie z prawem federalnym ciało mogło być przeniesione z cmentarza Restland do grobowca w katedrze, kiedy wszystkie prace były zakończone.

„Osobiście spotkałem się z dyrektorem cmentarza (z 25-letnim doświadczeniem), który szczegółowo wyjaśnił nam, że ujrzymy fatalny widok, jeśli zdecydujemy się być obecni podczas przenoszenia ciała do nowego grobu. Niemniej ja i kilku kapłanów, a także ludzi świeckich z różnych parafii naszej diecezji, zdecydowaliśmy się wziąć udział w przedsięwzięciu”.

 

Wczesnym rankiem 4 marca 2016 roku grabarze otworzyli betonową kryptę na cmentarzu, gdzie stała drewniana trumna biskupa i wszyscy byli psychicznie przygotowani, że ujrzą okropny widok.

 

„Ku naszemu zaskoczeniu, trumna była prawie w takim samym stanie jak w dniu pogrzebu, chociaż przy sklepieniu była mokra. Łatwo dało się ją otworzyć”.

 

Dyrektor cmentarza, który był w pełnym stroju ochronnego, powiedział, że w ciągu 25 lat nigdy nie widział niezabalsamowanego ciała po upływie pięciu lat w grobie w takim stanie. Inaczej niż cud, nie da się tego wytłumaczyć.

„Ciało biskupa było nienaruszone, owinięte w kilka warstw mokrej odzieży. Nie będę opisywał szczegółów - każdy może wyciągnąć własne wnioski z przedstawionych tu zdjęć ".
 

Ocena: 

2
Średnio: 1.5 (2 votes)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika niebieski52

...znów cud ? Nie ma w tym

...znów cud ? Nie ma w tym żadnej tajemnicy ani żydowskich cudów;ciało każdego w odpowiednich warunkach klimatycznych podlega takiej naturalnej mumifikacji,szczególnie jeśli przed śmiercią przez dłuższy czas osoba była na lekkiej diecie;nastepuje zwoszczenie(wosk) ciała.

Portret użytkownika Homo sapiens

To jest przykład że

To jest przykład że katolicyzm jest najlepszą drogą do prawdziwego Boga, to potwierdza że ten człowiek był święty i miał kontakt z Bogiem. W tej chwili trwa walka sił ciemności z Synami Światłości, ktoś stara się atakować pra3wdziwą wiarę w Jezusa i są to moim zdaniem tajne stowarzyszenia. Te ukryte organizacje chcą upasku państw narodowych jak Polsa, Węgry czy Rosja. Właśnie pojawiła się informacja że rosyjskie władze kościelne będą się bronić przed zachodnimi strukturami szatana !

U progu Wielkiego Postu przeżywanego zgodnie z kalendarzem juliańskim, metropolita Hilarion Ałfiejew z patriarchatu moskiewskiego wezwał rodaków do zdecydowanej walki z aborcją. Rosyjska hierarchia prawosławna dostrzega w niej efekt manipulacji świadomością kobiet oraz działanie przeciwko życiu i państwu.Hilarion z bólem stwierdził, że na Zachodzie prowadzona jest aktywna propaganda tzw. małżeństw jednopłciowych, z przyznawaniem im praw do adoptowania dzieci. Jak zauważył, nikt za to nie myśli o prawie każdego człowieka do życia i narodzenia. Patriarcha dodał, że w Rosji aborcja opłacana jest z pieniędzy podatników, a przecież „stanowi ona zbrodnię nie tylko przeciwko osobie ludzkiej, ale i przeciwko państwu”. Zdaniem duchownego, wiele kobiet bezkrytycznie przyjmuje agresywną propagandę i manipulację, jaka jest prezentowana w mediach i filmach i jej ulega uznając, że osiągnięcie sukcesu życiowego wiąże się z urodziwym wyglądem, sprawnością biznes women, bogactwem i oczywiście nie zawracaniem sobie głowy dziećmi. Hilarion przypomniał, że w podobny sposób manipulowano świadomością społeczną twierdząc, że dzieci trzeba się pozbywać z powodu braku żywności i miejsca na Ziemi. U progu Wielkiego Postu metropolita moskiewski zachęcił wszystkich tak myślących do przelotu z Moskwy do Władywostoku nad terytorium, jakie zasiedlić mogą miliardy ludzi, którym powinno się dać szansę narodzenia."

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika oli

KŁAMIESZ TAK SAMO JAK SZATANY

KŁAMIESZ TAK SAMO JAK SZATANY WATYKAŃSKIE.
 
W dniach 25-29 czerwca 2014 roku w Strasburgu zostało podpisane tajne Międzynarodowe Memorandum, „ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ – Memorandum”, które wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r. Pełny tekst tego Memorandum, w tłumaczeniu z języka angielskiego na język grecki, umieszczono 14 sierpnia 2014 roku i ponownie opublikowano 6 września 2014 roku na portalu internetowym http://apokalypsisnow.blogspot.ru/2015/04/blog-post.html z artykułem – komentarzem «ΣΟΚ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΡΟΜΟΥ! Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ», czyli „Szok! Czytajcie, to nie jest scenariusz terroryzmu! To zgoda wszystkich sił zła.” a Memorandum – ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ-MEMORANDUM dotyczy bezpośrednio Współpracy w dziedzinie polityki – zarządzania i religii między Unią Europejską a Rządem Greckim, Cerkwią w Konstantynopolu „Poza Istanbulem”, Chrześcijańskimi Cerkwiami Prawosławnymi, Kościołem Katolickim, Rządem Rosyjskim i Rządem Republiki Cypru. Sens niniejszego Memorandum sprowadza się do ustanowienia NOWEJ PLANETARNEJ RELIGII – nowej religii planetarnego – MUDANA RELIGIO ADUNATA wraz z nowym typem społeczeństwa, kultury, moralności, edukacji, opieki medycznej, a ściślej mówiąc, projektu kompletnej reorganizacji Cerkwi i społeczeństwa, stworzenie anty-Cerkwi i społeczeństwa – państwa Antychrysta. Dokument ten ujawnia przyczyny zachodzących obecnie wydarzeń w Grecji, Rosji, dowodzi niezbicie o pewnym jednolitym i mocnym węźle identyfikacji elektronicznej, homoseksualizmie, nowej moralności, edukacji i reformach religijnych. W świetle tego dokumentu zrozumiałymi stają się też transformacje w sferze edukacji religijnej, jak również przyczyny pośpiesznego zwołania w Konstantynopolu w 2016 roku w dniu Zesłania Ducha Świętego (Pięćdziesiątnicy) Wszechprawosławnego (Pan-prawosławnego) Soboru. Cel jest jeden – zniszczyć Cerkiew Prawosławną, przemienić ludzi w bydło. Znani hierarchowie, którzy podpisali to Memorandum, o ile rzeczywiście podpisali, do czego mamy wątpliwości, ponieważ wśród nich są podpisy takich prawdziwych pasterzy Cerkwi Chrystusowej jak archimandryty Efraima, metropolity Morfskiego Neofity, który jest uczniem Świętego Starca Paisiusza ze Św. Góry Athos, a także metropolity Vostrskiego Tymoteusza; to oni wyrazili całkowity brak wiary w Boga w Trójcy uwielbianego i czczonego, wyrzekli się swoimi podpisami Prawdziwego Boga i przygotowali sobie wieczne męki piekielne. Jednak, i my to podkreślamy, nie mamy wątpliwości o tym, że dokument ten jednak jest realnym „planem działania” sił masońskich, w dużej mierze wyjaśniającym reformy, już zrealizowane w naszym społeczeństwie. Memorandum podpisali: A. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Herman Van Robey B. Przedstawiciel rządu greckiego Minister Edukacji Andreas Loverdos C. Przedstawiciel Cerkwi w Konstantynopolu, poza Konstantynopolem, metropolita Ikonium Feoklitos, Azja Mniejsza D. Przedstawiciel słowiańskich patriarchatów i rządu rosyjskiego, arcybiskup Hilarion Wołokolamski, Rosja E. Przedstawiciel Świętej Góry Athos Igumen Efraim Vatopedski F. Przedstawiciel Cerkwi Cypru i rządu Cypru, metropolita Neofita Morfski i Trimifuncki Barnaba G. Przedstawiciel Cerkwi Antiocheńskiej, Eliasz Tripolski H. Przedstawiciel Cerkwi Aleksandrii, Bazyli Tripolski I. Przedstawiciel Cerkwi Jerozolimskiej Tymoteusz Vostrski *** TEKST MEMORANDUM (w skróconej wersji) WPROWADZENIE Podpisane w Strasburgu 25-29 czerwca 2014 r. Memorandum wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 roku i do 16 sierpnia 2020 r. Nasza odpowiedzialność i uprawnienia polegają na tym, aby wdrożyć Reformy w okresie obowiązywania Memorandum. Memorandum może przedłużyć swoje działanie lub może zacząć swoje stosowanie przed terminem. MEMORANDUM o Funduszach Ubezpieczeniowych w Grecji, na Cyprze i w Unii Europejskiej ARTYKUŁÓW 11 Artykuł 1: Konsolidacja funduszy ubezpieczeniowych w Grecji do 09/18/2019, Socjalne zabezpieczenie Służby Zdrowia, Urząd Kredytowy Ubezpieczenie Rolnictwa i Pracy Artykuł 2: Konsolidacja Wypłat Emerytalnych w wysokości 560 € w dwóch etapach (2) od 30.09.2017 i 365 € do 30.9.2020 Artykuł 3: Wydanie Karty Elektronicznej wszystkim osobom, ubezpieczonym w Jednolitym Systemie Elektronicznym w ciągu 365 dni. Po zakończeniu (terminu ważności) Karty, jest ona automatycznie aktualizowana w Instytucjach (Fundusze Ubezpieczeniowe) na kolejne 365 dni itd. Od 01.12.2017 należy zmienić Kartę. Artykuł 4: Urzędy zostają otwarte (pracują) we wszystkie niedziele w roku od 12 godz. Instytuty pozostają otwarte we wszystkie niedziele w roku od 12 godz. od północy do 8 godz. (20-tej) po południu, z wyjątkiem 8 miesiąca. Realizacja reformy od 01.01.2017. Artykuł 5: Dniem wolnym dla organizacji ubezpieczeniowych jest sobota w ciągu całego roku. … .. Artykuł 11: Później należy dokonać połączenia Urzędów w jeden (1) od 16/8/2020 MEMORANDUM – YPERMNIMONIO w dziedzinie edukacji Artykułów 12 Artykuł 1: Edukacja wielokulturowa we wszystkich placówkach edukacyjnych w kraju, od 9.11.2016. Artykuł 2: Anulowanie świąt religijnych i narodowych we wszystkich instytucjach edukacyjnych, od 9.11.2017. Artykuł 3: Likwidacja cerkiewnego (religijnego) nauczania uczniów, od 11.11.2016 Artykuł 4: Obowiązkowe nawiedzenie (wizyta) synagogi i meczetu islamskiego przez wychowanków szczebla szkoły z greckim językiem wykładowym (demotyką) i stopniowo na poziomie Gimnazjum i Liceum, od 11.11.2016. Artykuł 5: Wprowadzenie do poziomu wykształcenia szkoły z demotyką (szkoła podstawowa) lekcji na temat edukacji seksualnej, od 09.11.2016 i wydawanie bezpłatnych prezerwatyw dla wszystkich uczniów według poziomu edukacji w szkole podstawowej, od 10.11.2016. Artykuł 6: Rezygnacja z lekcji o greckiej historii, usunięcie informacji o Greckim Powstaniu, wprowadzenie lekcji o Europejskim Renesansie, poświęconej głównie pytaniom o Francuskiej i Włoskiej Rewolucji Garibaldiego w 1843 roku. Reforma rozpoczyna się od 11.12.2018. Artykuł 7: Praktyczna realizacja kursu edukacji seksualnej na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, od 11.12.2017. Art. 8: Zniesienie narodowych świąt i festiwali, od 16.10.2016 Artykuł 10: Zniesienie Wydziałów Teologicznych na Uniwersytetach, od 16.10.2016. Przekształcając je w Wydziały Religioznawstwa jako Katedry Wydziału Filozofii. Usuniecie kursu edukacji religijnej na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, począwszy od 09.11.2016, i wprowadzenie lekcji religioznawstwa, od 09.12.2016. Artykuł 11: Rezygnacja z wielu profesorów na różnych poziomach kształcenia i wprowadzenie Internetu, od 01.01.2017 Artykuł 12: 12 A: Wprowadzenie obrazów – slajdów na lekcjach edukacji seksualnej, od 19.09.2016. 12 B: Wprowadzenie elektronicznej identyfikacji studentów (uczniów), od 20.09.2017. 12 C: Wprowadzenie elektronicznych e-Baras (mamy tu na myśli jedynie kody kreskowe lub coś podobnego do nich) bezpieczeństwa we wszystkich szkołach i na uniwersytetach oraz wprowadzenie studentów-nauczycieli w szkołach i na uniwersytetach z Kartą Bezpieczeństwa. 12 D: Przekształcenie placówek oświatowych i zakładów akademickich na miejsca o wolności seksualnej, od 17.09.2017 12E: Wolność seksualna studentów, od 16.09.2016. MEMORANDUM – YPERMNIMONIO o Cerkwi (Kościele)

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex2

Wykorzystanie bzdurnej

Wykorzystanie bzdurnej demagogii "Boga w trójcy jedynego" jest proste, bo bardziej bałwochwalczego dogmatu nie ma w żadnej religii, więc wyznawcy panującego władcy tego świata, Szatana nie będa mieli problemu z wprowadzeniem Antychrysta i uznania jednej religii światowej. Oczywiście wszystkie mochery, homosapiensy i oli uznają owe dziwadło religijne...

 i padną na kolana...

...Angelus Maximus Rex

Strony

Skomentuj