Co wiadomo o mitycznej krainie Hyperborea

Kategorie: 

Źródło: innemedium

W krainie starożytnych mitów wyróżnia się opowieść o Hyperborei, mitycznym kraju o niezrównanej świetności. Grecki historyk Herodot opisał Hyperboreę jako krainę, gdzie słońce świeci nieprzerwanie przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, co sugeruje jej położenie gdzieś w obrębie koła podbiegunowego​​. Herodot oraz inni autorzy antyczni, w tym Pindar, wspominali o Hyperborei, ale ich opisy pozostawiają wiele miejsca na interpretację.

 

 

Wiele różnych źródeł proponowało różne lokalizacje Hyperborei. Heraklides Pontikos i Antimachos identyfikowali Hyperboreę jako północną granicę Cytyi, a Arystoteles umieścił ją jeszcze dalej na północ. Hekatajos z Abdery wierzył, że Hyperborea to Brytania​​. Inne źródła umieszczały ją w regionie Gór Ural, co sugerowałoby, że Hyperborea miała swoją lokalizację w północnej części dzisiejszej Rosji​​.

 

Hyperborea była przedstawiana jako idealny raj, wolny od chorób i starości. Hyperborejczycy, opiewani w mitach greckich, żyli w doskonałym szczęściu i harmonii, posiadając niezwykłe długości życia, które sięgały nawet tysiąca lat​​. Opowieści te wskazywały na Hyperboreę jako miejsce, gdzie ziemskie spotykało się z niebiańskim, co niektórzy autorzy łączyli z ideą biblijnego Ogrodu Edenu​​.

 

Opowieści o Hyperborei fascynowały nie tylko starożytnych Greków, ale i późniejszych badaczy. Herodot wspomniał, że większość opowieści o Hyperborei pochodziła z wyspy Delos. Relacje mówiły o przesyłaniu świętych przedmiotów z Hyperborei do Delos. Hyperborejczycy stali się także częścią innych legend, w tym opowieści o królu lidyjskim Kroisie, który miał zostać magicznie przeniesiony do Hyperborei przez Apolla​​​​.

 

Mimo że lokalizacja Hyperborei pozostaje nieuchwytna, to jej mit pozostaje żywy w kulturze i literaturze. Hyperborea, jako idealny raj, kraj bogów i ludzi o nadludzkich umiejętnościach, była i pozostaje symbolem doskonałości, miejscem, gdzie granice rzeczywistości i mitu się zacierają. Ta mityczna kraina, będąca przedmiotem wielowiekowych spekulacji i badania, pozostaje jedną z najbardziej fascynujących zagadek starożytnej mitologii.

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Skomentuj