Cyfrowy kod Biblii

Kategorie: 

Źródło: youtube.com

Wiarę chrześcijańską wyznaje jedna trzecia ludności świata, ale istnieje również znaczna liczba ateistów. Wiele z nich szuka jasnych, niemitycznych dowodów na istnienie Wszechmogącego. Jest wielu ludzi, którzy wierzą, że Księga Ksiąg jest tylko zbiorem starożytnych mitów i metafor, które przetrwały wieki. Czy tak jest naprawdę?

 

 

Za wybitnego eksperta w studiowaniu Biblii uchodził rosyjski matematyk Iwan Nikołajewicz Panin (1855-1942), który dużo czasu skupiał na matematycznej analizie tekstu Pisma. Panin urodził się w Rosji, ale w wieku 19 lat został wydalony z tego kraju za udział w działaniach rewolucyjnych. Ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Berlinie, a następnie kontynuował studia na Harvardzie.

 

Był znany jako zagorzały agnostyk, ale poprzez określenie pewnej matematycznej (numerycznej), regularności w tekście Pisma, zaniedbał karierę i osiadł z żoną w małej kanadyjskiej farmie, gdzie ponad pięćdziesiąt lat codziennej pracy ciągle doskonalił swoje teorie.

 

Punkt widzenia Ivana Papina opiera się na tym, że oryginalnym językiem Starego Testamentu był starohebrajski, a Nowego Testamentu grecki. W każdym słowie i w każdej literze, zdaniem Papkina, w niewytłumaczalny sposób zakodowany jest, podobnie jak we wszechświecie, obraz cyfry 7. Jest to jedna z tzw. liczb pierwszych (nie jest podzielna przez dowolną liczbę całkowitą inną niż pierwsza).

 

Tak więc, jak się okazuje, nie jest to prosta liczba pierwsza, a rodzaj dźwigni wszechświata, podstawa wszelkiego bytu. Istniej nawet szereg powiedzeń i przysłów z nią związanych, tj. „siódme niebo”, „siedem cudów świata”, „za siedmioma górami, za siedmioma rzekami...", „od siedmiu boleści", „ocet siedmiu złodziei” itd. Wszystko to jest o wiele bardziej dokładne, bardziej złożone i niezachwiane.

 

Przypomnijmy, na przykład, że miesiąc księżycowy wynosi 28 dni (7 x 4), białe światło słoneczne składa się z 7 kolorów, muzyka oktawy z 7 pełnych tonów. Ciąża u kobiety trwa 280 dni (7 x 40). To samo obserwujemy u zwierząt i ptaków, np. u myszy - 21 dni (7 x 3), u królików i szczurów - 28 dni (7 x 4), u kotów - 56 dni (7 x 8), u psów - 63 dni (7 x 9), u lwów - 98 dni (7 x 14), u owiec - 147 dni (7 x 21), u kur - 21 dni (7 x 3), u kaczek - 28 dni (7 x 4), itd.

 

W każdym razie, eksperci wiedzą - człowiek po pierwszym czytaniu tekstu zwykle zapamiętuje siedem koncepcji. Warto podkreślić fakt, że było siedem cudów świata, a kruk jest w stanie dokonać prostych działań arytmetycznych do liczby 7. Wszystkie te i wiele innych faktów wskazuje na istnienie jakiegoś kodu, który może być kluczem do odkrycia tajemnic Stwórcy Wszechświata. Teorie Panina spotkały się z falą krytyki, ale mają one również swoich zwolenników, takich jak Wiktor Iosifowicz Wejnik i amerykański kaznodzieja Chuck Missler.

 

Pierwsza fraza Starego Testamentu „Bóg stworzył niebo i ziemię” to 7 hebrajskich słów, składających się z 28 liter (7 x 4). Podobne szyfry liczbowe odnajdujemy w pozostałych wierszach, a także w całym tekście Biblii. O dziwo, ta zasada nie jest naruszone w dowolnym miejscu - wszystko jest wielokrotnością liczby 7!

 

W dawnych czasach, Żydzi i Grecy liczbami wyrażali swoje alfabety. Niewiarygodne, ale zastąpienie tych numerów w przestrzeni, odpowiadającym literom tekstu biblijnego, prowadzi do tych samych rezultatów. Na przykład, jeśli litery trzech głównych rzeczowników pierwszego zdania Starego Testamentu (Bóg, niebo, ziemia) zastąpimy numerami, otrzymamy wynik 777 (7 x 111). Hebrajski czasownik „stworzył” ma całkowitą wartość liczbową 203 (7 x 29).

 

Może się to wydawać niewiarygodne, ale zdanie opatrzone jest trzema siódemkami, jak magiczne słowo Jezus, składające się z trzech ósemek 888. Z kolei trzy szóstki 666 zarezerwowane są dla Bestii i Antychrysta (jeśli greckie słowo „bestia” zastąpimy hebrajskimi literami).

 

Panin był w stanie zidentyfikować wzorce łańcuchowo-numeryczne, analizując Pismo i łącząc cały tekst razem. Wyniki badań doprowadziły do jednoznacznego wniosku, że struktura znaleziona w oryginalnym tekście biblijnym w postaci funkcji numerycznej nie mogła powstać przez przypadek. Prawdopodobieństwo to wynosi zero, czyli wszystkie wykryte wzorce są efektem czyjejś intencji ...

 

Obecne są one w kanonicznej Biblii, składającej się z 66 ksiąg - 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Wiadomo, że Biblię pisano 1600 lat z przerwą, trwająca 400 lat przed Nowym Testamentem. Dzieło ma rozmaitych autorów, żyjących w różnych czasach.

 

A najbardziej zadziwiające jest to, że jeśli dodać lub usunąć z Biblii nawet jedno słowo lub jedną literę, lub zmienić kolejność słów, to cała struktura kodu zostanie naruszona. Twórca systemu, opartego na greckim i hebrajskim alfabecie, musiał przewidzieć w swoim planie wykształcenie, wiek i inne indywidualne cechy każdego artysty na przestrzeni dziejów, a jest to niewątpliwie nieskończenie skomplikowane. Wszechmogący chroni swoje Pismo od wszelkich błędów, zmian, uzupełnień i cięć. Można więc śmiało stwierdzić, że prawa autorskie Boga są zastrzeżone.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (2 votes)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika rodz123

Gematria-Polega na

Gematria-Polega na przekształcaniu słów na liczby, zwykle przez przypisanie liczby do każdej litery alfabetu hebrajskiego. Po konwersji na liczbę słowa są porównywane do podobnie przekształconych innych słów i z podobieństw wyciągane są wnioski. Ja unikam jak ognia tej formy interpretacji ponieważ ma ona związek z okultyzmem .Drugie werset Biblii brzmi : (Rodzaju 1:2) (...)A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność panowała na powierzchni głębiny wodnej; a czynna siła Boża przemieszczała się tu i tam nad powierzchnią wód.
W tym zdaniu szczególną uwagę zwracam na frazę; bezkztałtna i pusta.Logika podpowiada ,że pustka to brak miejsca na coś np:emocje.W sensie historii matematyki "pustka" to miejsce przedstawiające symbol zera.Początkowo brak wartości czyli zero oznaczano pustym miejscem.Wiemy o tym z babilońskich tabliczek glinianych. Brak cyfry w jednym z rzędów własnie oznaczono na tabliczce pustym miejscem. Rzymianie w miejscu, gdzie miało być zero,pozostawiali pustą przestrzeń. Później, m.in Grecy, do liczenia używali zwykłych stołów z krążkami z odpowiednimi cyframi. W miejsce zera wstawiano pusty krążek bez żadnej liczby. W roku 130 Ptolemeusz zaczął używać symbolu oznaczającego zero. Znak ten miał postać kółka z poziomą linią na górze. Kilka wieków wcześniej w Mezoameryce zera jako liczby zaczęli używać Olmekowie. Przypuszcza się, że już ok. 400 p.n.e. Olmekowie użyli symbol przypominający muszlę (średniowiecze -spirala Fibonacciego). Ich zero zostało przejęte przez Majów w ich systemie liczbowym.Średniowieczni mnisi znali to pojęcie pod łacińską nazwą "nullae" co znaczy "nic". Współczesny symbol "zero" pochodzi z Indii gdzie znane było pod nazwą "śuunya", co znaczy pusty. Uczeni arabscy nadali "zeru " nazwę, która pochodzi od arabskiego słowa "sifr" oznaczającego pusty.Europejczycy przyjęli "zero" dopiero w XI wieku za sprawą papieża-uczonego Sylwestra II. W roku 1202 we Włoszech Fibonacci wydał podręcznik arytmetyki "Liber abaci", w którym posługiwał się słowem "zephirum" oznaczającym zero.

Współczesna nazwa tej liczby stała się powszechna od roku 1491. Proszę zauważyć,że znaczna część postrzeganego konfliktu między nauką a Biblią skupia się na tym, jak patrzeć na proroctwo biblijne. Większość uczonych nie widzi analogii między proroctwami biblijnymi a cyklicznymi zjawiskami astronomicznymi. Ja to dostrzegam i o tym piszę na różnych forach. Starożytni Grecy w słowie "omikron" oznaczali liczbę 70. Greccy astronomowie jako pierwsi użyli symbolu "0" w tym sensie, w jakim teraz go używamy. Dlaczego używali takiego znaku graficznego? Istnieje kilka teorii na ten temat Niektórzy historycy mówią, że "0" (zero) oznacza "omikron", pierwszą literę greckiego słowa " ouden ", co oznacza" nic ". Teraz nawiązując do proroctw nawiązujących do liczby "70" najważniejsze znajduje się w księdze Daniela 9:24-27 kolejne dotyczą upadku imperium neobabilońskiego . Czy jakieś pozabiblijne źródła potwierdzają te proroctwa biblijne? Tak .Zarejestrowane zaćmienie słońca z dnia 9/10(między dwoma wieczorami) sierpnia 607p.n.e utrwalone na tabliczkach glinianych. Cykl zaćmień Słońca i Księżyca powtarza się w ściśle określonym czasie. Podam pewną analogię. W dwa lata po Potopie narodził się Arpachszad:(Rodzaju 11:10) (...)Sem miał sto lat, gdy został ojcem Arpachszada w dwa lata po potopie(...)
Narodziny Jezusa Chrystusa datuje się na 2 p.n.e. Siedem czasów to 7*360(starożytny rok doskonały słoneczno-księżycowy)=2520 .Do owych 2520 dodaj 2 lata(Arpachszad/ Chrystusa)daje nam 2522 lata. Wejdź na stronę NASA https://web.archive.org/web/20090604064622/...e/phasecat.html . Kliknij na lata -0699-0600 (https://web.archive.org/web/20090605102004/http://eclipse.gsfc.nasa.gov/phase/phases-0699.html) zerknij na datę -607 zobacz na datę 10 sierpnia stoi literka "A" co oznacza zaćmienie słońca (powstaje tylko podczas nowiu księżyca). Teraz dodaj 2520 lat( prorocze 7 czasów)+ 2 lata (Arpachszad/Chrystus)= 1915.Teraz wróć na główną stronę  katalog faz Księżyca Nasa: 

Kliknij na lata 1901-2000 . Zerknij na rok 1915 na datę 10 sierpnia co widzisz przy tej dacie ? Dużą literkę "A" czyli zaćmienie Słońca. Teraz weź pod uwagę ,że :
p.n.e. n.e.
2 1 1 2
1 paźdz. 1 paźdz. 2522 (datowanie astronomiczne brak roku"zerowego")-2/2(datowanie historyczne; Arpachszad/Chrystus)=1914 czyli dokładnie to o czym mówi Biblia w Jeremiasza 25:12-14:
-607(zburzenie Jerozolimy przez Babilończyków)+(70-2)=-539(upadek Babilonu).Biblia naprawdę potrafi obronić się sama czego przykładem jest słynna tabliczka klinowa Vat 4956.

Świat akademicki błędnie przyjął rok 587 jako rok w którym zburzono Jerozolimę. Pięknie na czym polega ten błąd wykazał Giuseppe Montorii w książce"La regione dela Bibbia" która pochłonęła jego 20 lat badań pod kątem zgodności historycznej i astronomicznej z biblijną rachubą czasu.

Portret użytkownika ???

Język staro.hebra. i inne są

Język staro.hebra. i inne są symetryczne, strukturalne, wzorcowe dlatego wynikają z nich podobieństwa w różnej formie, w tym liczby, diagramy, grafy itd. itp. Człowiek podobnie myśli, dlatego tekst jest napisany jak napisany, ale ingerują w "język" można stworzyć ciekawy przekaz z ciekawymi wzorcami.

Odkodowanie Biblii w tych czasach nie powinno stanowić problemu.... wystarczy przepisać z pierwotnego języka tekst na liczby, a komputer kwantowy zacznie szukać na wszelaki sposób (robiąc nawet z tego schematy, obrazy, dźwięki), uwzględniając wiele języków, technik i tych nieznanych, wzorców, powstaną "magiczne przesłania" i odpowiedzi.

Portret użytkownika Kmieciu

Ni ma żadnego "kodu Biblii"

Ni ma żadnego "kodu Biblii" misie kolorowe przykruchtowe - a przynajmniej w wersji jaką znacie. MOŻE, jeśli już, w tworzących "święte" pisma "oryginalnych" zrzynkach z mitów egipskich, greckich i zoroastriańskich, w wersji pseudohebrajskiej czyli aramejskiej (oryginalny hebrajski alfabet przypominał deko pismo greckie albo runy), bo tam jest ważny układ w pionie, poziomie, o braku samogłosek nie wspominając... A co do takich czy owakich liczb, które są w taki czy inny sposób wymienione w Biblii to wielkiej tajemnicy też tu nie ma - po prostu Izraelici, jak wiele innych narodów, z różnych powodów takie czy inne liczby uważali za święte, to i naćkali je gdzie się dało. Zwykłe przesądy, jak "szczęśliwa siódemka" czy "pechowa trzynastka", a nie "kod od Boga" - tu macie przykład: http://synopsa.pl/kod-ewangelii-lukasza/.
 

 

Portret użytkownika renata

 Psalm 12:7:

 Psalm 12:7:
„Słowa Pańskie są słowami czystymi,
Srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym.” 

Bardzo dużo ludzi ma problem ze zrozumieniem Biblii ponieważ, według naukowców, stworzenie nigdy nie jest w stanie do końca zrozumieć swojego stwórcy - różnica w inteligencji.

Podczas gdy ktoś może być sceptyczny na temat struktury Starego Testamentu (chociaż kształt hebrajskich liter uległ zmianom ich cyfrowa wartość pozostała taka sama), podam tutaj przykłady z Nowego Testamentu który był napisany w jezyku greckim który jest jezykiem bardzo precyzyjnym w użyciu słownictwa i gramatyki. I w greckich pismach Panin odkrył kody siódemkowe w gramatyce pism. Panin odkrył prawdopodobieństwo napisania pisma używając takiej struktury gramatycznej jest =1 /(7 do potęgi 75). I podam tu przykład jak się weźmie prawdopodobieństwo =1 /(7 do potęgi 35) to żeby ułożyć taką strukturę gramatyczną trzeba by użyć milion superkomputerów które by próbowały 400 miliony razy na sekundę przez 4 300 000 lat. I to może jest przypadek? I zwłaszcza że to dotyczy fragmentów dotyczących rodowodu Chrystusa, Jego poczęcia, narodzin, zmartwywstania i wniebowzięcia! 

 

Strony

Skomentuj