Cykl debat o UFO na żywo na antenie!

Kategorie: 

http://popotopie.blogspot.com/

Wszyscy zainteresowani UFO i tematami związanymi z tym zagadnieniem powinni przygotować się do wysłuchania doniosłej debaty ufologicznej. Wydaje się, że pierwszy raz w Polsce, na żywo, takowa się odbędzie. <--break->

 

Znane większości Radio Paranormalium, ma zamiar zorganizować serię debat w tym temacie. Osobiście mam nadzieję na szczerą rozmowę poważnych badaczy tego fenomenu. Należy także oczekiwać, że zostaną zaproszeni prawdziwi specjaliści oraz, że nie zabraknie wielu różnych punktów widzenia na te sprawy.

 

Miejmy nadzieję, że debata nie będzie miała na celu promowanie określonych poglądów dobrze sprzedających się pozycji filmowych, czy książkowych ale nasze Polskie trzezwe i prawdziwe spojrzenie na te ważne światopoglądowo tematy. Dobrze było by, aby w debacie nie zabrakło różnych cytatów czy przykładów działania Noli i ich załogantów. Osobiście chciałbym by w gronie rozmówców znalazł się jakiś demonolog-egzorcysta.

 

Przykładowo jeżeli ktoś z rozmówców by twierdził, że dobre UFO to " kosmici Nordycy" a "zli kosmici to tzw. szaraki" to inny specjalista ufolog mógłby podać cytat słów znanej badaczki i jednocześnie ofiary porwań Karli Turner, która wyraziła w wywiadzie:

"Pytanie: ...Wzięci opowiadają, że widzieli ludzkie istoty, na przykład anielskich nordyków, ale gdy się koncentrowali i ogniskowali na nich swoją uwagę, istoty te znikały i na nich miejscu pojawiali się „jaszczurowaci ludzie”. 

"...Nie znam zbyt wielu przypadków tego typu. Słyszałam to jednak od innych badaczy. James, którego przypadek przytoczyłam w Into the Fringe, niemal całkowicie świadomie, prawie bez pomocy hipnozy, przypomniał sobie zdarzenie, w czasie którego został zabrany w pobliże bardzo zalotnej, czułej i uwodzicielskiej pięknej „Plejadanki”. Chciała, aby padł jej w ramiona. Kiedy tak się stało i myślał, że już go pocałuje, kobieta ta znikła, a na jej miejscu pojawiła się purpurowoczarna postać o nieregularnym kształcie, oślizgłym wyglądzie i wyraźnie asymetrycznych rysach twarzy. Tego samego rodzaju stworzenie napotkałam w kilku innych przypadkach. Istota ta była bardzo silna. Zamiast wziąć go w ramiona powaliła go na ziemię i wepchnęła mu do gardła, aż do żołądka, sześćdziesięciocentymetrowej długości rurę, przy pomocy której odciągała mu z żołądka soki trawienne. Nazajutrz James nadal czuł gorzki smak w ustach, miał podrażniony przełyk i po obu stronach szyi, w miejscach gdzie był przytrzymywany, odkrył ślady po szponach. Kimkolwiek była ta istota, na pewno posiadała coś w rodzaju szponów, co oczywiście pasuje do gadów. Być może ze względu na jej bliskość nie mógł ogarnąć jej wzrokiem w całości. [Znajdował się w jej objęciach]. Udało mu się jednak dostrzec nieregularnego kształtu warstwę zewnętrzną, która mogła być odpowiednikiem szorstkiej, łuskowatej powłoki, której posiadacze bywają czasami określani mianem gadów. Istoty te są silne, kościste, mają ponadto nieregularny kształt, wysklepiony grzbiet i zakończone szponami ręce..."

Albo jeżeli ktoś stwierdzi, że ONI są z kosmosu gwiazd to należało by zapytać czym jest i gdzie się kończy (lub zaczyna) kosmos ? Gdzie jest granica ? Można by wtedy zacytować takie twierdzenie nauk kosmologicznych, by lepiej uchwycić problem:

"...Problem nielokalności pojawił się także w kosmologii w postaci tzw. problemu horyzontu. Temperatura mikrofalowego promieniowania tła jest na całej sferze niebieskiej taka sama z dokładnością 10 do minus 5. W jaki sposób odległe obszary na niebie, które w ciągu całej historii Wszechświata nie znajdowały się ze sobą w kontakcie przyczynowym, mogły „uzgodnić” temperaturę tego promieniowania z tak ogromną dokładnością?..."

Jaka "przestrzeń" znajduje się poza horyzontem widzialnego wszechświata ? Moim zdaniem z nielokalności Heisenberga może wynikać, iż taka granica znajduje się w każdym punkcie i momencie. (Ale mogę się mylić oczywiście)

 

Kwietniowy numer „Nature” (2010?) zamieścił publikację An Experimental Test of Non−local Realism (Eksperymentalny test realizmu nielokalnego), opisującą wyniki doświadczenia przeprowadzonego niedawno w Uniwersytecie Wiedeńskim przez zespół prof. Antona Zeilingera. Pod tekstem podpisali się: Simon Gröblacher, Tomasz Paterek (UG, doktorant prof. Żukowskiego, zatrudniony obecnie w Austrii), Rainer Kaltenbaek, Caslav Brukner, Marek Żukowski (UG), Markus Aspelmeyer i Anton Zeilinger.

 

Wspomniany eksperyment, dotyczący podstaw mechaniki kwantowej i jej możliwych interpretacji, stawia pod znakiem zapytania założenie realizmu. Autorzy tekstu dowodzą, że w mikroświecie nic nie jest określone, dopóki nie zostało zaobserwowane. Niemożliwe jest zrozumienie przewidywań kwantowo−mechanicznych na podstawie światopoglądu klasycznego.

 

Taki światopogląd polega na tym, że obiekty fizyczne mają określone właściwości, niezależnie od tego, czy są obserwowane, czy nie (realizm), a odlegle obiekty są od siebie niezależne (lokalność). Zespół prof. Zeilingera uogólnił nierówność Leggetta, którą spełniają przewidywania pewnej „naturalnej” grupy teorii nielokalnych i realistycznych. Następnie przeprowadził bardzo precyzyjny eksperyment, w którym potwierdzono przewidywania kwantowe. I jest to niemały sukces, a zarazem przysłowiowy kij w mrowisko. W wyniku eksperymentu wykluczono sensowny, nielokalny realizm.

 

Polsko-austriacki zespół fizyków dowiódł, że realny świat nie jest tym, czy się nam do tej pory wydawało. Rzeczywistość, którą obserwujemy za pomocą zmysłów, jest mocno ograniczona. Z przeprowadzonego przez nich eksperymentu, opisanego w kwietniowym numerze pisma „Nature”, jasno wynika – klasyczny realizm należy odrzucić.

Realizm to pogląd głoszący, że obiekty fizyczne niosą ze sobą informację o wszystkich pomiarach, które możemy na nich wykonać. „Powiedzmy, że mój rozmówca nie wie, ile pieniędzy mam w lewej kieszeni spodni – wyjaśnia prof. Żukowski. - Wie jednak, że jakaś ich ilość na pewno tam jest, powiedzmy od zera do miliarda złotych. I to jest właśnie spojrzenie realistyczne – w każdej chwili, niezależnie od tego czy to sprawdzamy (mierzymy), czy też nie, w mojej kieszeni jest tyle pieniędzy, ile jest”. Natomiast słowem „lokalny” realizm określamy wówczas, gdy jest on w zgodzie z teorią względności, a więc spełnia założenie, że żadne oddziaływanie nie rozchodzi się z prędkością większą niż prędkość światła.

Mechanika kwantowa obala takie realistyczno-lokalne spojrzenie na świat. „Nasz eksperyment wzmacnia pogląd, że natura nie wyznacza obiektywnych własności cząstek kwantowych”.

 

Gdy chcemy zrozumieć jakiegoś człowieka, jego stopień dojrzałości i jego sytuację egzystencjalną, to warto przyjrzeć się głównym celom i aspiracjom, do jakich zmierza. W społeczeństwie polskim początki XXI-tego wieku dominuje człowiek, który tęskni za dobrobytem. Słowo "dobrobyt" stało się obecnie bardzo popularne. Niemal każdy polityk obiecuje wyborcom głównie dobrobyt: pracę, mieszkania, pieniądze. O tęsknotach za dobrobytem mówią często dorośli, młodzież a nawet dzieci. Państwa, które doszły już do dobrobytu, stają się dla wielu ludzi w Polsce wzorcem i ideałem, przedmiotem porównań oraz tęsknot. Należalo by się zastanowić do częgo dążą prawdziwi badacze bytów pojawiających się w tej rzeczywistości ?

 

Duchowość to ta sfera, w której człowiek stawia sobie pytanie o to, kim jest i po co żyje. Duchowość jest zatem zdolnością do odkrycia i zrozumienia tajemnicy człowieka i sensu jego życia. Dopóki dana osoba nie rozwinie sfery duchowej, dopóty nie może zająć dojrzałej postawy wobec siebie, wobec świata i życia. Nie można przecież zająć dojrzałej postawy wobec rzeczywistości, nad którą dany człowiek nie zastanawia się i której się nie rozumie. Ponadto duchowość okazuje się czymś NIEZASTĄPIONYM, gdyż człowiek nie może zrozumieć samego siebie z jakiejkolwiek innej perspektywy niż perspektywa duchowa.

 

Jeśli np. ktoś kontaktuje się z samym sobą jedynie poprzez ciało, to ono nie może mu wyjaśnić tajemnicy człowieka, gdyż ciało nie wie, kim jest człowiek i po co on żyje. Ciało odczuwa jedynie własne potrzeby i popędy.

 

Podobnie człowiek nie może zrozumieć samego siebie jeśli kontaktuje się jedynie z własną psychiką, a więc z własnymi strategiami myślenia czy własnymi sposobami przeżywania emocjonalnego. Umysł ludzki posiada zdolność myślenia ale nie jest źródłem wiedzy o tajemnicy człowieka. Umysł może tę tajemnicę odkryć ale nie może jej własną mocą ustalić czy wymyślić.

 

Także z perspektywy emocji człowiek nie może odkryć kim jest i po co żyje. Człowiek czy badacz UFO jedynie emocjonalny nie wie, jaką postawę powinien zająć wobec własnej rzeczywistości a nawet wobec samych emocji związanych z innymi bytami wpływającymi na jego poglądy. Emocje pozostawione własnej spontaniczności kierują się własną logiką: szukają jedynie dobrego samopoczucia.

 

Niezwykłością sfery duchowej jest fakt, że w tej sferze i tylko w tej sferze człowiek może zapytać się o własną tajemnicę nie z perspektywy cząstkowej (cielesnej czy psychicznej) lecz z perspektywy całego człowieka. I tylko w tej sferze może znaleść ostateczną odpowiedz, która stanie się podstawą zajęcia dojrzałej postawy wobec życia, wobec badań nas sobą i istotami ingerującymi w nas. Duchowość zaczyna się zatem dopiero wtedy, gdy człowiek wznosi się ponad swoje ciało i swoje psyche, aby postawić sobie pytanie o calą swoją rzeczywistość: o to kim jest i po co żyje, o to jaki sens ma jego ciało, jego myślenie, jego emocje i on sam w stosumku do NIEZNANEGO.

 

W naszym społeczeństwie nastąpiło niemal programowe zawężenie ludzkich pragnień i aspiracji do koncentracji na ciele i na dobrym samopoczuciu emocjonalnym za każdą cenę. Środki przekazu, czasopisma dla dzieci i młodzieży, reklamy, dominująca mentalność i moda promują styl życia, który wyłącza duchowość a przez to zawęża ludzkie pragnienia do sfery cielesnej i emocjonalnej, co prowadzi do różnego rodzaju uzależnień. Dominuje obecnie człowiek ciała i emocji kosztem człowieka ducha.

 

Introspekcja - dosłownie oznacza „patrzenie do wewnątrz, obserwowanie i analizowanie własnych stanów psychicznych, myśli, uczuć i motywów. Moim skromnym zdaniem postacie polskiego świata ufologicznego powinny także dokonać jakiejś introspekcji własnych wnętrz, by wykryć ich osobisty mało poznany stosunek do tych istot i tego o czym sami myślą w związku z tymi przebiegłymi bytami, a przykładem problemu, o którym myślę niech będzie zacytowany urywek z sesji hipnotycznej:

[...]Uznanie przez „uprowadzoną" Sheilę więzi z obcymi istotami nastąpiło wówczas, gdy spojrzała przywódcy Obcych prosto w oczy i poddała się jego zwierzchnictwu.  Inny porwany do UFO o imieniu Scott, wykorzystany przez Obcych, czuł później stałą ich obecność w umyśle.[...]

Ważne byśmy byli świadomi tego co Karla Turner twierdzi na podstawie swoich długoletnich badań i własnych doświadczeń:

[...]Chciałabym powiedzieć, że akceptacja duchowego wyjaśnienia zjawiska wzięć oraz dokonujących ich istot jest nieroztropna i stanowi potencjalne niebezpieczeństwo dla naszych dusz. Sądzę, że chcielibyśmy wierzyć w to co najlepsze. Chcemy wierzyć, że te istoty nam pomagają. Kiedy znajdujemy się w rękach istot, które potrafią w czasie kontaktu z nami kontrolować najdrobniejszą cząstkę naszego ciała i umysłu, rozpaczliwie pragniemy, aby były one życzliwe. Sądzę, że są one mistrzami propagandy, mistrzami w wywoływaniu wrażenia, że są nam życzliwe. Osobiście uważam, że wiara w pozory bez dokładnego sprawdzenia, co się może kryć za tymi pozytywnymi wrażeniami, o których opowiadają niektórzy ludzie, byłaby głupotą.[...]

Moim powiedzeniem w przypadku UFO jest stwierdzenie że: "Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o Duszę i Zbawienie"

 

Oto ogłoszenie w sprawie wspomnianej wcześniej audycji:

Drodzy Słuchacze! Wraz z kolegami z Portalu Infra przygotowujemy cykl audycji na żywo, poświęconych zjawisku UFO. Docelowo mają one mieć formę debaty w gronie ufologów, do której będą mogli się przyłączyć słuchacze chcący zadać pytanie lub wejść w polemikę.

Nie będą to jednak zwyczajne rozmowy typu "jakie ciekawe relacje ostatnio odebraliście" czy "jak się ma obecnie polska ufologia". Otóż ustalamy właśnie listę tematów, jakie będą omówione w czasie tych spotkań. Każda debata poświęcona będzie jednemu zagadnieniu lub zakresowi tematycznemu.

W chwili obecnej lista zagadnień do omówienia wygląda następująco:
- problem UFO a religia
- UFO a objawienia
- Czy UFO pochodzi z kosmosu?
- Niebezpieczeństwo związane z UFO
- Kosmici. Czy wyglądają jak ludzie? Jakie są ich cechy wyglądu, zachowania, itd?
- Paleoastronautyka

Lista cały czas jest otwarta, dlatego liczymy, że i Wy również dołożycie do niej coś od siebie Wink Czekamy na propozycje tematów oraz pytania do ufologów. Możecie je nadsyłać:
- drogą emailową ([email protected] lub [email protected])
- na GG 36088002
- telefonicznie: 32 7460008
- SMS-em: 517946778
- poprzez system wiadomości na Facebooku na fanpejdżu "Radio Paranormalium" lub "Portal Infra"
- poprzez Skype: radio.paranormalium.pl

Czekamy na Wasze pytania. O terminie nadania pierwszej debaty poinformujemy w osobnym newsie.

Ci z państwa, którzy by chcieli zadać ważne pytania na ten temat, powinni zapoznać się ze stroną gdzie zgromadziłem wiele istotnych danych odnośnie tych bytów:

http://popotopie.blogspot.com/2013/06/kim-sa-istoty-z-innego-wymiaru.html

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Komentarze

Portret użytkownika baca

ale obrazkami Homoś nadrabia

ale obrazkami Homoś nadrabia Smile
co prawda z powodu obciążeń genetycznych on nigdy samodzielnie nie wpadnie na to że z roli oszołoma, który nie wie o czym gada bez trudu wyrwałoby go jedno jedyne ufo które by nam tutaj ładnie pokazał a nie dokona tego nigdy nawet milionowy "cykl jałowych debat o ufo" z których nie wyniknie nic nie oszołomionego... jako że tylko oszołomy biorą udział w tego typu debatach... "paranormalne radio" he he - ta nazwa zobowiązuje Smile
a dzisiejszy obrazek Homosia jest nawet i ładny, Ci powiem - może nie od amiszów ale taki jakby prosto z gazetki świadków jehowy - wszyscy nawet faceci siedzą szczęśliwi bo dożyli wizyty u ginekologa, jest dobrze - nikomu nie jest zimno, panuje miły nastrój bo siedzą na golasa, a jakiś dr Mengele tymczasem sobie pacjentów na spokojnie bada... ładna ilustracja... ja myślę że Homoś ją umieścił bo kojarzy mu sie ona z dzieciństwem które spędził wsród lekarzy kiedy z braku środków na utrzymanie rodzice wypożyczali go klinikom na eksperymenty medyczne...

Portret użytkownika jaa

"Czy UFO pochodzi z

"Czy UFO pochodzi z kosmosu?"
 
inne tego typu pytanie: czy ludzie pochodzą z Egiptu? Jacyś na pewno tak. Ale czy wszyscy obecni ludzie pochodzą z Egiptu? Trudno powiedzieć. Chyba, że kiedyś, po jakimś katakliźmie, zostało tylko kilkuset albo kilka tysięcy ludzi mieszkających w Egipcie, którzy się rozmnożyli i rozjechali po całej Ziemi. A jeżeli kiedyś ktoś, w jakimś laboratorium gdzieś poza Ziemią, albo nad nią, stworzył genetycznie człowieka - ludzi i potem zawiózł go/ich na Ziemię i ulokował w różnych miejscach to człowiek pochodzi z Ziemi czy z Kosmosu? Naukowcy podobno w genach szukają nasszej przeszłości ale nawet jeżeli coś wiedzą to wiedzą to dla siebie i swoich szefów. Jeżeli napijemy się alkoholu i widzimy świat w innych barwach to znaczy, że ten świat jest realny czy tylko iluzoryczny? Wychodzi na to, że realny ale zależny od pewnych czynników. I jednocześnie nierealny bo to co odczuwa pijany osobnik ma się nijak do tego co czuje ten co jest trzeźwy. Czyli że świat postrzegamy poprzez pryzmat oddziaływań na nasze zmysły, organy, narządy itp. Zatem UFO, w sensie inne istoty, może być realne w podobny sposób.   

Portret użytkownika Arkatch

Ja od wczoraj wierzę w te

Ja od wczoraj wierzę w te porwania.
Niedawno przeczytałem komentarz Homosia w którym napisał, że jeżeli człowiek podróżuje sam to mogą go porwać kosmici. No to tak zrobiłem i zacząłem chodzić sam w nocy i o dziwo to się
. Porwali mnie! Oczywiście byłem "pewny" że to zrobią (bo tak napisał Homoś). Wylądowałem w dziwnym pomieszczeniu gdzie siedziała kosmitka. Oczywiście czytałem to co Homoś pisał, więc wiedziałem że chodzi o hybrydy. Tylko że to nie jest tak jak opisują "porwani", bo naprzykład ja odbyłem normalny stosunek z kosmitką. No muszę przyznać, orgazm miałem NIEZIEMSKI! Po wszystkim odesłali mnie na ziemie i podziękowali.

No i teraz pytanie do naszego jasnowidza Arona.
Jak mam na imię?

 
 

Portret użytkownika pool

 Natomiast pomoc ARONA  -

 Natomiast pomoc ARONA  - POTŁUCZONEGO tu potrzebna nie będzie  ,  bo masz  na imię  :
 
                                           B A C A         Smile         Smile        Smile 

pool – odmiana bilardu  Smile ... lub jak kto woli : GROTTESCA,MOVING STORM,LOKI KYRIOS,ZŁE MIĘSO, MIRABELKA,SZYBKI CIACH ... pfff , co za różnica       Lol  

Portret użytkownika aron jasnowidz

odpowiedż jest prosta ,tak

odpowiedż jest prosta ,tak jak mamusia i tatus dali ci na chrzcie ,pytanie brzmi czy twoja dusza mi imie ? czy jest tak stara i doswaidoczna że potrafi się przedstawić ,czy młoda i głukowa i dopiero sie uczy ,a moze zeszła tu aby sie poświęcić i zostaniesz ofiarą losu ,a moze jednak pozwoli ci obserwawac to co się dzieje ,wlasnie tym się zajmuje ,rozmawiam z duszami ludzi ale dla żłobka to niezrozumiałe ,Najsmieszniejsze w tym jest to że grupa dziciaków która naczytała się pare ksiażek ,szuka odpowiedzi na pytania o istote stworzenie u takiej samej grupy dzieciaków która nie przyjmuje żadnej innej wiedzy niz ksiazeczki i nauka ,teraz gdy znaków na ziemi i niebie jest tak dużo że nawet slepy by zauwazył ,dalej wierzą że słońce się wygasiło same i to naturalnie ,że dziury na syberii powstały naturalnie,że kręgi w zbozu robia deska ,że sysytem się nie zresetuje bo oni musza kupic sobie jeszcze pare zabawek ,że nic się nie dzieje bo   embargo Rosji i szykowanie sie do wojny https://www.youtube.com/watch?v=ml7JmNuzGz4 ,itd,itd , ich nie dotyczy ,bo oni umieją się nakryc swoim ego i schować przed sysytemem,żal czytac te wypociny ,otrzymujecie na tacy wiedze na tym portalu a jedynie co was interersuje to jaki kolor samochodziku macie w  garażu i jak macie na imie ?  Dobrze że inni których wy uważacie za oszłomów wiedzą i widzą więcej od was  i teraz to oni śmieją się z waszych wypocin i przerzucania się argumentami pustymi jak balon ,BO JAK sie okazało naukowcy znów sie mylili i odkryli oceany wody a za chiwle odkryją ze w ziemi sa podziemne śwaity istot obcych ,wymiary alterantywne które akurat teraz sa kasowne ,tak samo jak odkryli dusze ,mysl sprawczą itd ,fajnie ze to co znacie zostanie wykasowane a wasze dusze schodząc na ten czas dokładnie obrały sobie droge i ciało i albo dane będzie im przpejśc dalej albo wrócą skad przyszły Eksperyment trwa i piękne jest w tym to że zabierają pieniązki wszytkim ,ucza pokory wszytkich ,a do tego  otwieraja potencjał duszy róznym ludziom i to taki który nie mieści sie w naukowych głowach .Mam nadzieje ze putin pokaze wam to na co tak wszyscy tutaj czekacie ,bo to ze obcy się zmanifestują to pewne ,tylko jak wy ich rozróznicie ? skoro jedyne co potraficie do rzygać do siebie nienawiścią ,rzygac wyzwiskami na wszytkich którzy maja inny poglad niz wy ,wysmiewać tych co mieli juz kontakt z obcymi i uznawac dobro za frajerstwo >jak przeczytacie ich energie ,jak rozróznicie czy sa dobrzy czy zli ,jak rozróznicie czy przybrali ciało człowieka czy jednak to człowiek ,skoro nawet teraz kiedy są między wami nie jesteście w stanie rozróżnic podczepienia od przejęcia .Tym się własnie róznimy że ludzie kórzy mieli odwage otworzyć swój umysł na wiedze z poza ksiażek ,na wiedze inną o której jak wiadomo nie macie pojęcia ,uczą się tego co bedzie im potrzebne kiedy przyjdzie to co postanowione. A na razie mozecie sobie popatrzec jak pieknie skonstruowano system ,że jedna decyzja  kilku" ludzi"  rujnuje ludziom to co tak pieknie budowali przez całe życie  i ciekawe czy oni zrozumieja lekcje czy dalej będa patrzec na portfel i puszyć sie swoim ego .Jezeli sysytem się resetuje ,mamy przeskok w lepszy czas oparty na bezgranicznej energii ,bez oszustwa ,zła to ilu z was potrafi przezyc jeden dzien aby nieplugawić swojego ciała astralnego ,przekleństwem ,alkoholem ,narkotykami ,nienawiścia ,złościa ,zamartwianiem sie o przeszłośc na którą nie maja żadego wpływu ,użalaniem sie ,marudzeniem itd ,ilu z was zyje na tak niskich wibracjach które nie tworzą nic dobrego ,a ilu jest szczęsliwych i radosnych w tym chorym systemie ? i teraz kto przejdzie dalej ? na nowy etap ci bogowie z rodmuchanym ego czy ci szczęsliwi już teraz .Nie dziwie się rasom wyższym że każdy plan jaki zrobili na alterantywnych wymiarach zakończył się unicestwieniem planety ,bo patrząc na naszą ignorację,brak wiary w cokolwiek oprócz kasy i wlasnego ego ,brak szacunku ,miłości ,zrozumienia, może faktycznie jedynym rozwiazaniem dla nich bedzie zrobic to w czym uczestniczył Noe ,bo po co utrzymywac takich zarozumiałych ludzików którzy siedząc w 3 wymiarze uznaja sie za korone stworzenia patrząc codziennie w nocy na księzyc który jest ewidentnym dowodem że nie są sami w kosmosie .

Portret użytkownika ludziejuzdawnowymarli

' po czynach ich poznacie ' -

' po czynach ich poznacie ' - Ty tylko piszesz, i to tanimi psychologicznymi sztuczkami ktore pozwalaja kazda przepowiednie interpretowac dowolnie ( jak coniektore znane religie)
dziwne uczucie ogarnia mnie gdy przychodzi ktos i zna odpowiedzi na wszystkie pytania, dodatkowo naucza na forum - siedzi przed kompem zamiast isc sie ladowac Twoimi wibracjami, dlaczego nie wyjdziesz z norki? dlaczego nie pokazesz glupim polakom co robic ? dlaczego nie wyjdziesz i nie powiesz swiatu co sie stanie?
ja Ci odpowiem dlaczego - bo pewnie nie wolno Ci sie mieszac, albo Nie takie Twoje zadanie, albo dzis krzywo postawiles tarota u wrozbity Macieja.
i jesli moge zadac jedno pytanie twoja misja jest wypowiadanie sie na forum internetowym z tymi przepowiedniami? dlatego tu je glosisz? wlasnie TU?
pozdrawiam, zanim odpiszesz trzy strony a4 masla maslanego - nie potrzebuje ich.

 

Strony

Skomentuj