Czarostwo społeczne czyli propagacja reakcji alchemicznej

Kategorie: 

http://popotopie.blogspot.com/

Czy istnieje coś takiego jak zbiorowy duch narodu ? Jeżeli tak, to czy mozna nim sterować, czy można go zniszczyć ? Z fizyki wiemy, że pewne funcje lub procesy mogą się nakładac lub nawarstwiać, tworząc reakcję łańcuchową. Podobnie procesy kształtujące społeczny organizm mogą doprowadzić do nieprzewidywalnych reakcji zbiorowych.

 

Pierwsze udokumentowane doniesienia o zajmowaniu się alchemią na terenie Polski pochodzą z XV wieku. W roku 1491 przed sądem biskupim w Poznaniu stawał Kasper Bakałarz, będący altarystą kościoła Marii Magdaleny w Poznaniu. W czasie procesu przyznał się do zarzucanych mu czynów obejmujących paranie się alchemią oraz „palenia płynnego złota”. Zarzuty obejmowały również uprawianie czarostwa.

 

W przypadku alchemi społecznej odpowiednikiem wybuchu termojądrowego była by rewolucja kulturalno religijna, obejmująca całą zbiorowość zamieszkującą okreslone tereny. Reakcja łańcuchowa jest w istocie serią jednostkowych reakcji następujących jedna po drugiej, dzieli się ją na: inicjowanie, propagację i terminację. Gdy proces inicjowania rewolucji społecznej jest szybszy lub przebiega z porównywalną szybkością do procesu propagacji (tj. serii identycznych, stale powtarzających się napływów islamskich [reakcji] prowadzących do otrzymania produktu multi kuti, z odtworzeniem się lub namnożeniem centrów reaktywności meczetów), reakcja nie ma charakteru łańcuchowego, lecz błyskawiczny.

 

Powstaje naraz wiele centrów reaktywności (islamskiej), i uwaga: które błyskawicznie wyczerpują cały dostępny substrat (tkanki społecznej) w jednostkowych reakcjach propagacji, i po chwili, o ile substrat (uchodzców) nie jest stale dostarczany w tempie zbliżonym do szybkości inicjowania (rewolucji), reakcja wygasa !

74361_dzisiejszym-tematem-wykladu-bedzie

Ukryci niewidzialni alchemicy zajmujący się sterowaniem społeczeństwami starają się zainicjować rewolucyjną reakcję, jednak jeśli proces terminacji (chrześcijańskiej samoobrony) jest szybszy od procesu inicjowania (napływu islamistów) w układzie nie zachodzą praktycznie żadne dające się zaobserwować reakcje, przynajmniej początkowo. Celem technologii społecznego czarostwa jest uzyskanie masy rewolucyjnej (krytycznej). W masie mniejszej od społecznej masy rewolucyjnej reakcja zainicjowana społecznym rozwarstwieniem (rozszczepieniem) spontanicznym zaniknie, w masie większej od masy rewolucyjnej reakcja będzie przebiegała w sposób gwałtowny (lawinowy) ! Masa rewolucyjna (krytyczna) danego narodowego materiału (społecznie rozszczepialnego) zależy od rasowych, kulturalnych i religijnych zanieczyszczeń (politycznych zdrajców), kształtu zbiorowego życia, oraz jej otoczenia (państw granicznych).

odbyt14206432822789

W alchemicznych reaktorach zwanych zachodnimi społeczeństwami otwartymi-libelarnymi (kontrolowanych przez tajne organizacjach czarowskie masonerię) pojęcie masy krytycznej nie jest ściśle określone, z powodu stosowania chrześciajńskich ekranów i regulowanych moderatorów (tj. substancji narodowej służącej do obrony przed napływem uchodzcców) Wschodnie ekrany odbijają islamistów (neutrony) ‘z powrotem’ w kierunku zachodniego materiału rozszczepialnego dzięki czemu zwiększa się prawdopodobieństwo, że spowodują one rozszczepienie. Zatem masa potrzebna do stabilnej pracy społecznego reaktora zależy od jego konstrukcji.

 

Społeczny alchemiczny reaktor tradycyjnie ujmuje się jako dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Wspólna kultura oznacza także wspólną wiarę. Zmiana jednego z elementów składowych może powodować ogromne niepokoje wśród ludności, a nawet narodowy upadek moralny, kulturalny czy religijny (rozszczepienie). Na szybkości względne inicjowania, propagacji i terminacji rewolucji społecznej (czarostwa) mogą mieć duży wpływ czynniki dyfuzyjne, (świadomi zagrożenia chrześcijanie) – a dokładnie [konstruowanie] możliwości docierania w odpowiednim czasie ektremistów (uchodzców) do centrów rewolucyjnej reaktywności.

1360265638_olpbu5_600

Słowo alchemia pochodzi od arabskiego al-chimija, które tworzy przedrostek al- i greckie słowo χυμεία (chymeia – łączyć, stapiać, w ujęciu społecznym tworzącym multi kulti, masę niestabilną). Istnieje teoria wywodząca słowo khemeia (chymeia) od słowa Kham, będącego określeniem Egiptu. O fizyce przemian chemicznych traktują takie nauki jak chemia fizyczna czy chemia kwantowa. Alchemiczną literaturę poddał badaniom twórca psychologii analitycznej – Carl Gustav Jung. W ich wyniku średniowieczne nauki alchemików zinterpretował jako symboliczne opisy psychicznego procesu przemiany analogicznego do indywiduacji. Dodatkowo Jung podał bardzo interesujące zdanie, że reakcje i substancje chemiczne odpowiadają nieświadomym treściom i zachodzącym w psychice procesom, co można przełożyć na zbiorowe reakcje masy krytycznej społeczeństwa.

1369352447_nboxyx_600

 

Multi kulti masa podkrytyczna ?

Masa podkrytyczna paliwa rewolucyjnego (jądrowego) w społecznym reaktorze jest to taka ilość tego paliwa, w której zainicjowana reakcja społecznej rewolucji wydzieli zbyt mało podburzonych rewolucjonistów (neutronów), by doszło do reakcji łańcuchowej (w której każde jedno rozszczepienie narodowego, kulturalnego i religijnego społecznego jądra (atomu) inicjuje dokładnie jedną gwałtowną zmianę narodowego organizmu [rozszczepienie]). Inaczej mówiąc rewolucyjna reakcja sama nie podtrzyma swojego przebiegu i w trakcie jej przebiegu nie zostanie zużyte całe islamskie paliwo (jądrowe).

 

Mianem "masa podkrytyczna multikulti" określa się każdy układ złożony z islamistów (uchodzców) społecznego paliwa niepokojów społecznych (jądrowego), który w danych warunkach nie jest w stanie sam przeprowadzić rewolucyjnej reakcji łańcuchowej. Nie można tej masy wyrazić żadną jednostką (np. ilością masonów na jeden million mieszkańsców) gdyż jest to określenie alchemicznego stanu w jakim się znajduje społeczne paliwo (jądrowe), a nie okreslenie ilości niezadowolonych jednostek- materii danego narodu/społeczeństwa.

dcw3

 

Dalekosiężne przewidywania

Jak mawia klasyk pan doktor Krajski, ten kto nie uznaje masonerii za jedną z najważniejszych sił, koordynujących zdarzenia cywilizacyjne, ten jest osobą ograniczoną. Ta duchowa i tajna organizacja prowadzi planowanie na 1000 lat do przodu. Skoro tak to jako chrześcijanie możemy również odwołać się do (anielskich) sił nadprzyrodzonych i uznać za wysoce prawdopodobną przepowiednię św. Daniela 2:43 o przyszłym hybrydalnym rządzie światowym. Doprowadzenie do społecznej reakcji łańcuchowej ma zawieść nas do stworzenia nowego porządku, w którym Boskie prawa Boga YHWH mają być zastąpione strukturą UFO cywilizacji, o której pisałem przykładowo w artykule pt.: "Polska cywilizacja człowiecza”, czy "Każdy ma prawo być człowiekiem ?". Globalne siły nowego porządku muszą w jakiś sposób doprowadzić do stworzenia ogólnoświatowego (hybrydalnego) rządu światowego, islamska inwazja jest w tym przypadku jednym z narzędzi.

 

Zródła:

https://www.youtube.com/watch?v=7hLRqJobBfQ

https://www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Znawca

Bardzo ważne ! oto co

Bardzo ważne ! oto co siędzieje !
Apel masonów Europy w sprawie uchodźców,
Fragment apelu dwudziestu sześciu obediencji masońskich Europy w sprawie uchodźców:  „Obecna tragedia musi stać się tyglem odrodzenia i odnowienia europejskiego marzenia. Obediencje wolnomularskie oczekują działań zmierzających w tym kierunku.”  Apel europejskich masonów zamieściła na swoim blogu mistrzyni loży żeńskiej Prometea w Warszawie.
12 Wrzesień 2015
Od jednego z braci Wielkiego Wschodu Polski, z loży Wolność Przywrócona, otrzymałam polski przekład Apelu dwudziestu sześciu obediencji masońskich Europy w sprawie uchodźców. Podpisała ją także i moja obediencja – Wielka Żeńska Loża Francji. Oto on”:
Europejskie obediencje wolnomularskie zostały zaalarmowane przez tragedię jaką przeżywają migranci uciekający z krajów ogarniętych wojną i nękanych przez ubóstwo. Apelujemy do rządów Unii Europejskiej o wdrożenie wspólnej polityki niezbędnej do ochrony bezpieczeństwa i godności tych osób. Niezdolność państw do przezwyciężenia narodowych egoizmów jest nową oznaką choroby trawiącej Europę, w której hasło „każdy dla siebie” przeważa nad dobrem wspólnym.
 
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/apel-europejskich-masonow-o-przyjmowanie-imigrantow-z-obecnej-tragedii-ma-nadejsc-odrodzenie-odnowionej-europy-2015-09
 

Jak informuje dr. Stanisław Krajski (autor wielu publikacji na temat masonerii), masoneria  przygotowuje utworzenia światowego rządu o nazwie Federacja Świata, według masońskiego planu, światowy rząd ma posiadać 5 stolic.
Władzą ustawodawczą ma być Parlament Świata który ma składać się z trzech ciał (House of People – Izba Gmin: House of Nation – Izba Narodów: House of Counsellers – Izba Doradców) i stanowić nadrzędną władzę nad Rządem Świata. Władza wykonawcza ma się składać z 5 członków Prezydium i gabinetu złożonego z 30 członków mianowanych przez Parlament Świata. Strukturę administracyjną ma tworzyć 30 ministerstw, urząd prokuratora i światowa policja.
Więcej w artykule: Rząd światowy celem masonerii

 

εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος ουτος ην εν αρχη προς τον θεον

Portret użytkownika zielonawyspa

Masoniu budują cywilizację

Masoniu budują cywilizację pasożytniczą ! W cywilizacji śmiertelników, której uczestnicy zaniedbują wypełniania praw moralnych z powodu praktykowania przez siebie filozofii pasożytnictwa, życie ludzi staje się ogromnie nieszczęśliwe. Wszakże prawa moralne nieustannie karają owych ludzi właśnie ponieważ ludzie ci zamiast wypełniać owe prawa moralne, raczej nieustannie je łamią. Stąd mieszkańcy takiej cywilizacji nawzajem uprzykrzają sobie życie na wszelkie możliwe sposoby. Na ulicach panoszy się narkomania, przestępstwo i rabunek. Ludzie boją się wyjść z domów nawet na spacer. Państwo zabrania dyscyplinowania dzieci, w rezultacie czego dzieci nie szanują rodziców i stwarzają piekło w każdej rodzinie. Małżeństwa przestają być sobie wiernie, w rezultacie czego upada instytucja małżeństwa, zaś ludzie zmianiają partnerów seksualnych z dnia na dzień, jak zwierzęta. Prawo staje się tak skomplikowane że "sprawiedliwość" trzeba sobie kupować za pieniądze i stać na nią jedynie najbogatszych. Itd., itp. - po szczegóły patrz strona lepsza ludzkość. Z chwilą jednak kiedy jakaś cywilizacja praktykująca filozofię pasożytnictwa zbuduje sobie wehikuły czasu i przekształca się w cywilizację nieśmiertelników, życie w niej staje się nawet jeszcze bardziej nieszczęśliwe. Chociaż bowiem wehikuły czasu pozwalają jej mieszkańcom empirycznie unikać kar za łamanie praw moralnych, ciągle powstają w niej nowe problemy, w rodzaju sytuacji "wiecznego potępienia" czy "nieistniejącego istnienia" opisywanych poniżej. W rezultacie tych problemów, każda cywilizacja nieśmiertelników, która jako całość praktykuje instytucjonalne pasożytnictwo, z upływem czasu zawsze sama się niszczy. Z kolei mechanizmy softwarowej przestrzeni czasowej automatycznie datują wstecznie chwilę jej samozniszczenia na czas kiedy samoniszcząca się generacja owej cywilizacji po raz pierwszy zaczęła używać swoich wehikułów czasu. W rezultacie, każda pasożytnicza cywilizacja nieśmiertelników faktycznie istnieje tylko jako rodzaj jakby demonów, a nie żywych istot. Znaczy, na przekór że mieszkańcy tej cywilizacji fizycznie istnieją i zasiewają wokoło siebie ogromną ilość zła, kiedyś w przyszłości się okaże, że tak naprawdę to już ich nie było od bardzo dawna.
       Problemy i klęski jakie bez przerwy trapią pasożytniczą cywilizację zwykłych śmiertelników, taką jak nasza obecna na Ziemi, opisane zostały już wcześniej w częściach B, C i D tej strony. Czas więc teraz abyśmy opisali problemy i nieszczęścia jakie trapią cywilizację nieśmiertelnych ludzi którzy już posiedli wehikuły czasu - taką jak np. cywilizacja szatańskich UFOnautów sekretnie okupujących naszą planetę. Warto przy tym odnotować, że wszystkie owe kłopoty i problemy wogóle by nie istniały, gdyby dana cywilizacja zamiast niemoralnego pasożytnictwa opisywanego na tej stronie, raczej praktykowała moralny totalizm opisywany na odrębnej stronie internetowej.
http://www.totalizm.pl/parasitism_pl.htm

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika Znawca

Już za niedługo będą

Już za niedługo będą oficjalnie robić ufoli ! Bo nieoficjalnie już to robią w podziemnych bazach razem z ufokami co im technologię dali do tego ! Potem zbudują pojazd ufo i będą latać i namawiać inne planety żeby też się zmieniali w mutantów GMO ! A po pewnym czasie będzie walka czystych ludzi z mutantami NWO i zbudują bazy na Marsie ! "Wpływowa grupa ekspertów domaga się oficjalnego zezwolenia na genetyczne manipulacje ludzkimi embrionami. Oczywiście, w celach „badawczych”. Hinxton Group nie chce dopuszczać do narodzin genetycznie modyfikowanych dzieci. Jeszcze. Miałoby do tego dojść, ale w przyszłości! Hinxton Group to międzynarodowa sieć badaczy, etyków i doradców politycznych, zaangażowanych m.in. w badania na komórkach macierzystych. Członkowie grupy wzywają do dopuszczenia manipulacji ludzkim genomem w celach naukowych. Związane z tym odkrycia mają mieć istotne możliwości zastosowania na polu medycyny, dlatego też członkowie grupy domagają się „szeroko zakrojonej i otwartej” debaty." http://www.pch24.pl/eksperci-chca-genetycznie-modyfikowac-ludzkie-embriony--w-imie-postepu-nauki,38123,i.html

εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος ουτος ην εν αρχη προς τον θεον

Portret użytkownika alienprzybysz

Cały świat ma teraz problem

Cały świat ma teraz problem jak widać gdzie nie spojrzeć to wojny zarzewia, chciwoś, cierpienie, pełna demoralizacja ale spowodowana sztucznie! Ludzie sami tak do końca tego nie stworzyli lecz na to pozwolili!
Masz rację że religie przynoszą demony byty ale one istnieją, a ludzie którzy posiadają wiedzę tajemną na ten temat wiedzą jak opętać człowieka by ten robił to co oni chcą. Między innymi ludy pogańskie wiedzą jak to stosować. Imperium rzymskie całe tysiąć lecia stosowało technikę demonizacji ale w histori pojawiały się takie osoby które chciały z tym walczyć, no ale jak widać do tej pory nie dało to żadnego rezultatu, gdy pogaństwo pomieszane jest z chrześcijaństwem. 
Jeżeli chodzi o islam tam jest prawdziwa wiara tylko że czy ta religia jest dobra? Napewno przez te wszystkie lata byłą modernizowana jak katolicyzm i inne wyznania które całkowicie odbiegają od prawdy.
Bo gdyby ludzie znali prawdę to czy działo by się tak jak teraz się dzieję?
 

Portret użytkownika sio

To prawda. Społeczności

To prawda. Społeczności przynoszą nie tylko religie, kulturę, ale i archetypy, energie, konta karmiczne oraz demony i inne byty.
Europa ma problem ponieważ chrześcijańskie wartości nie funkcjonują są wypłowiałe i nie ma tu siły duchowej.
Rzekoma wiara w serce i pomocy nie bedzie funkcjonowała z tymi, którzy z góry zakładają i nawet wiedzą co zrobią.
To jest tak jak przyjąc nieuczciwą osobę do domu. Wiesz, czujesz, ale nie możesz jej wyrzucić bo ci kanony nie pozwalają a ktoś cię okrada i niszczy.
Islam pokarze słabość Europie. Pokara ją za brak siły duchowej, z którą kościół walczył i narzucił pseudowartości w dogmatach.
Islam zniszczy się sam. Oni stworzyli piekło u siebie i próbują to zrobić tu.
Wyjściem jest tylko siła duchowa a nie jakieś dyrdymały biblijno korańskie
Osoby uduchowionej nie oszukasz i nic jej nie możesz zrobić.
 

Portret użytkownika El Koto

To prawda. Od dzieciństwa to

To prawda. Od dzieciństwa to wiem, nauczył mnie tego dziadek jak miałem około 6 lat. Pamiętam długie powolne spacery bo dziadek był strasznie stary i wierszyk wyliczankę, który razem śpiewaliśmy:
''My dwaj - obaj cwaj,
nie mammy nic - i mamy raj!
Nam nic nie może zrobić zło,
bo trać jak nie masz co!"
Mamy tylko dusze nieśmiertelne, cała reszta jest przejściowa wypożyczona na chwilę od Matki Ziemi, nawet nasz oddech pochodzi od Ojca Niebo. Dlatego uważam że te kreatury co niszczą życie nie pochodzą z tej planety, bo une nie wiedzą iż bez Matki (ziemi) i Ojca (powietrza) nie da się tu żyć!

Portret użytkownika sio

EL koto - dzięki. Widzisz

EL koto - dzięki.
Widzisz muzułmanie tu nie chcą żyć i są nieszczęśliwi,dlatego tu robią piekło innym.
Najwieksze piekło tworząci,którzy chcą do nieba - to objaw desperacji - mają dosyć.
Wszystkim trzeba pomóc - niech idą do nieba i nie wracają z niego jak najdłużej. Pokój Ziemi.
Zostać tu powinni ci, którzy kochają ziemię jak bóstwo i wszystko co na niej jest.
Religijni są tu za karę - ok - paszli won albo z bogiem jak nie łaska
Obecny stan ziemi jest zależny od tego jaką świadomość posiada człowiek i inne istoty, dlatego lepiej jak większości ich tu nie bedzie. wszystko zmierza we właściwym kierunku - dobry scenariusz co nie?
Kiedy bóstwa chodziły po ziemi - był raj - a kiedy katole,żydzi i muzole hindole i buddowie- piekło

Skomentuj