Czy to Chińczycy a nie Krzysztof Kolumb odkryli Amerykę?

Kategorie: 

Źródło: Kadr z Youtube

Odkrycie chińskiej mapy z 1763 r., opartej na oryginale z 1418 r., stawia pod znakiem zapytania prymat Kolumba jako odkrywcy Ameryki. Mapa przedstawia obie Ameryki, a datuje się ją na 74 lata przed przybyciem Kolumba. To sensacyjne odkrycie, które daje podstawy do twierdzeń, że Chińczycy mogli być pierwsi w odkrywaniu Nowego Świata.

 

Gavin Menzies, emerytowany kapitan US Navy, podkreśla, że chińscy nawigatorzy dotarli do Ameryki już w latach 1421-1423. Podczas wypraw Zheng He, słynnego chińskiego nawigatora, który kierował potężną chińską flotą, miało miejsce wiele dalekich podróży. Menzies w swojej książce "1421: Rok, w którym Chiny osiedliły Amerykę" prezentuje tezę o wcześniejszym odkryciu Ameryki przez Chińczyków.

 

Jednak nie wszyscy zgadzają się z tymi teoriami. Istnieją przeciwnicy, którzy zwracają uwagę na trudności związane z przeprawą przez ocean oraz brak informacji o wyprawach w kierunku Ameryki w dokumentach dotyczących wypraw Zheng He. To odkrycie w postaci chińskiej mapy wzbudza nowe pytania i kontrowersje wśród społeczności historycznej.

 

Jak mówi Aleksiej Bokszczanin, kierownik Wydziału Chin w Instytucie Orientalistyki Rosyjskiej Akademii Nauk, mapy opracowane podczas wypraw Zheng He wskazują na trasę statków, biegnącą wzdłuż wybrzeża, ale nie ma wzmianek o podróżach do Ameryki. To sugeruje, że istnieje wiele niejasności i różnych interpretacji.

 

Prawda historyczna często rodzi się w sporze i dyskusji. Nauka historyczna nie zawsze może jednoznacznie ustalić, kto jako pierwszy odkrył Amerykę. Każde nowe odkrycie i teoria kwestionują poprzednie wersje. To pokazuje, że historia naszego świata wciąż jest przedmiotem badań i odkryć.

 

Warto również wspomnieć o innych starożytnych mapach, takich jak mapa Piri Reisa, która zawiera szczegóły, które nie mogły być znane w momencie jej tworzenia. To zjawisko budzi zainteresowanie naukowców i pasjonatów historii, którzy analizują te mapy i starają się znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące wiedzy i technologii starożytnych cywilizacji.

 

Czy Chińczycy byli pierwsi w odkrywaniu Ameryki? To pytanie nadal pozostaje otwarte, a odpowiedź może być przedmiotem dalszych badań i dyskusji. Odkrycia takie jak chińska mapa z pewnością wnoszą nowe elementy do narracji historycznej i inspirują do kontynuowania poszukiwań i zgłębiania tajemnic przeszłości.

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Komentarze

Skomentuj