Czy czarne dziury to tunele czasoprzestrzenne?

Kategorie: 

Źródło: NASA's Goddard Space Flight Center

Czarne dziury to obiekty pełne zagadek dla współczesnej nauki. Wciąż niewiele o nich wiemy - nie mamy pojęcia jak wyglądają i co dzieje sie z materią, którą wchłaniają. Potrafimy jednie obserwować skutki ich działalności. Naukowcy nie są w stanie zrozumieć tych tajemniczych kosmicznych obiektów i proponują kolejne hipotezy. Najnowsza z nich zakłada, że czarne dziury to tunele czasoprzestrzenne.

 

Zaproponowana przez naukowców z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii nowa teoria zakłada, że czarne dziury to zasadniczo tunele czasoprzestrzenne, które służą jako korytarze do innych wszechświatów. Jednym z głównych powodów, które doprowadziły do ​​tego założenia, jest nierozwiązany problem związany z naturą czarnych dziur. 

 

Chodzi o to, że nie wiadomo co dzieje się z materią po przekroczeniu horyzontu zdarzeń czarnej dziury. Jedna z hipotez zakłada, że materia jest prawdopodobnie niszczona. Jednak takie całkowite zniszczenie materii wraz z "informacją", którą ona reprezentuje, nie odpowiada zasadom mechaniki kwantowej, która stwierdza, że takiej ​​"informacji" nie można stworzyć ani niszczyć.

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Leuven zasugerował, że w rzeczywistości czarne dziury działają w taki sposób jak tunele. Na przykład obserwację fal grawitacyjnych po łączących się dwóch czarnych dziurach, można wytłumaczyć kolizją wirujących tuneli czasoprzestrzennych. 

 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (2 votes)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika vv

... autorzy artykułu

... autorzy artykułu wpuszczająnas i samych siebie w maliny,  wychodzą oni i  ich czytelnicy również ze złego roróżnienia rzeczywistego,... i miast  operować pojęciami wymiarów bardziej poprawnym i zarazem mocno odhipnotyzującym jest operowanie pojęciem rzeczywistego i składającym się na rzeczywiste róznych rzeczywistości,.. poszczególne rzeczywistości rzeczywistego kształtowane są wg różnych wartośći podstawowych stałej danej rzeczywistośći, ..podstawowego kwantu danej rzeczywistości, który określa  energetykę, kinematykę iora czasoprzestrzeń zarówno całej czasoprzestrzeni danej rzeczywistości, jej poszczególnych składowych oraz wszelkich obiektów w niej przejawianych, który najprościej można określić jako stosunek e/p=c, gdzie "e" to całkowita energia, "p" to całkowity pęd,  .. c = to wartość stałej prędkości światła, fotonu w konkretnej rzeczywistości,..  wartość tej ostatniej określa wartości innych stałych danej rzeczywistości, stałej plancka, stałej grawitacji itp...

... tak, czarne dziury mogą być wrotami do innych rzeczywistości, lecz nie do innych wymiarów danej rzeczywistości,.. czeguści takiego nie ma i nie było... w środku czarnej dziury nie ma grawitacji, siła grawitacji jest znoszona siłą antygrawitacji.. poprzez czarną dziurę obiekty danej rzeczywistości mogą się przenieszczać "skrótem" w inne rejony" danej lub też w inne rejony danej rzeczywistości daleko poza tworzone przez dziurę,.. wykorzystując dziurę do wylotu w inną rzeczywistość i poprzez nią do znowu do danej,.. oczywiśćie jeżeli świadone obiekty z tej innej  na takie cuś pozwolą.. a z doświadczenia wiem, że w większości mocno wzbraniają..

Portret użytkownika rubikmen

Co do natury czarnych dziur,

Co do natury czarnych dziur, to myślę że materia wchłaniana przez czarną dziurę w jednym wymiarze czasoprzestrzennym ( np. naszym ) wypluwa ją w innym z której tworzą się nowe światy i tak czynią kolejne czarne dziury w kolejnych wymiarach. Oczywiście działało by to w obie strony na zasadzie wymiany materii pomiędzy nimi. Przy czym materia była by tam tylko materiałem który po przemodelowaniu w odpowiedni dla nich sposób powoduje że obowiązują tam inne prawa fizyki. Wedłóg naukowców wymiarów jest 9 ale mogą się mylić bo może być ich nieskończenie wiele, jak to mówią wszystko przed Nami. Tak zorganizowany wrzechświat podlegałby ciągłym przemianom co z ewolucyjnego punktu widzenia miało by sens, był by to również sposób na  samooczyszczenie. Natomiast tunele czasoprzestrzenne istnieją niezależnie od czarnych dziur i prawdopodobnie umożliwiają podróże pomiędzy wymiarami  również w przeszłość i przyszłość. Z duchowego punktu widzenia jesteśmy przed narodzinami w tzw. punkcie zerowym i obserwujemy strony książki życia do wyboru w kolejnych inkarnacjach być może również w innych wymiarach.

Portret użytkownika hm...

Potrzebne jest im zdjęcie

Potrzebne jest im zdjęcie najbliżej czarnej dziury w otoczeniu przy pomocy "soczewkowania grawitacyjnego" z udziałem SI do korekcji błędów, przy aktualnej wiedzy fizycznej aby skorygować nieoczekiwane błędy. Dobrze by było aby zjecie/a było można obracać 3D. Proponuje iż jest to czarne słońce, przemieniające materie w elementy "eteru".

Portret użytkownika kolo21

Napisz coś o Fukushimie. Bo

Napisz coś o Fukushimie. Bo widzę że już nawiają na YouTube że można rybki i warzywa wcinać od nich bez obaw. Jak to japończycy wracają do domów. Ogólnie jest taka dezinformacją że szok! Jak daleko wtopiły się już te rdzenie w grunt. Dlaczego promieniowanie już nie jest takie szkodliwe, tak jak w Hiroszymie czy Pyrpeciu. Nie wieżę że 30 lat wystarczy na oczyszczenie, terenu z promieniowania. A wikigó..o tak własnie podaję.

kolo21

Skomentuj