Czy mityczna Wieża Babel opisana w Biblii istniała naprawdę?

Kategorie: 

Źródło: innemedium

Biblijna opowieść o Wieży Babel fascynuje ludzkość od tysięcy lat. Jest to historia, która przekracza granice czasu i kultury, stając się punktem odniesienia dla wielu dyskusji na temat ludzkiej dążności do osiągnięć, ale i pychy. Narracja z Księgi Rodzaju opisuje, jak ludzie postanowili zbudować wieżę sięgającą nieba, co miało doprowadzić do ich rozproszenia po ziemi i wprowadzenia różnorodności językowej. Na przestrzeni wieków liczni naukowcy i badacze zastanawiali się, czy za tą symboliczną opowieścią kryje się ziarno prawdy oraz czy może odnosić się do realnej budowli, która kiedyś istniała.

 

Na koniec XIX wieku, kiedy odkryto ruiny Babilonu, zaczęto łączyć biblijną Wieżę Babel z zigguratem Etemenanki, starożytną świątynią dedykowaną Mardukowi, najwyższemu babilońskiemu bogu. Ta struktura o imponującej wysokości 91 metrów i szerokości wynoszącej równie imponujące 90 metrów, o ile nie odzwierciedla dokładnie koncepcji wieży mutekstowej, to jednak dzieli z nią wielkość i ambicję. Ziggurat, który ozdobiony był złotym posągiem Marduka, przyciąga uwagę zarówno swoją monumentalnością, jak i złożonością konstrukcyjną, mówiącą wiele o zaawansowaniu dawnych cywilizacji.

 

Odkrycie to rzuciło nieco światła na możliwe uwarunkowania historyczne opowieści, szczególnie interesująca jest informacja, iż podczas budowy Etemenanki król Nabuchodonozor miał korzystać z pracy niewolników z królestwa Judy, którzy mówili różnymi językami. Ta wielojęzyczność i niewątpliwe trudności komunikacyjne które mogły się pojawić, mogły być inspiracją dla legendy o mieszaniu języków przez Boga. Ten szczegół wpisuje się w narrację biblijną jako demonstracja bezpośrednich skutków ludzkiej pychy.

 

Dodatkowo, archeolodzy zwracają uwagę na fakt, że znaleziony ziggurat posiada siedem poziomów, podczas gdy starożytne źródła, w tym pisma Herodota, wspominają o ośmiu. Ta niespójność mogłaby sugerować, że jeszcze wiele sekretów może kryć się pod ziemią lub też, że nasze rozumienie tych dawnych struktur jest wciąż niekompletne.

 

Interesujący jest również fakt, że Wieża Babel nie jest jedyną budowlą kojarzoną z legendą o próbie sięgnięcia nieba. W Meksyku, w mieście Cholula, znajduje się piramida, której wymiary i forma mogą przywodzić na myśl biblijną wieżę. Ta konstrukcja, będąca większa niż piramidy egipskie i sięgająca 50 metrów wysokości, stanowi kolejny fascynujący element rozpatrywania mitu w kontekście globalnym. Historia piramidy w Choluli, zapisana przez historyka Durana w 1579 roku, może świadczyć o tym, iż ludzka fascynacja budowaniem monumentalnych struktur jest zjawiskiem uniwersalnym, a legenda o Wieży Babel znajduje swoje odbicie w różnych kulturach.

 

Dla współczesnych naukowców i badaczy miejsce jakie Wieża Babel zajmuje w historii i kulturze stanowi nie tylko obiekt badań archeologicznych, ale również symbol szerszych zjawisk społecznych i kulturowych. Z jednej strony, jest to przypomnienie o ludzkiej dążności do przekraczania granic możliwości oraz o skomplikowanej, często trudnej do zrozumienia, interakcji między różnymi kulturami i językami. Z drugiej, stanowi ostrzeżenie przed pychą i niebezpieczeństwami, które mogą się wiązać ze ślepych pogoń za władzą i dominacją.

O ile prawda historyczna dotycząca Wieży Babel pozostaje zagadką, to jednak wraz z postępem w dziedzinie archeologii i nauk o starożytności, możemy oczekiwać nowych odkryć, które przybliżą nas do zrozumienia, ile w tej opowieści jest mitu, a ile być może rzeczywistości. Dzisiejsza wiedza na temat Etemenanki i innych monumentalnych budowli z dawnych epok, zaprasza do refleksji nad tym, co ludzie różnych kultur mają wspólnego w swoich aspiracjach i dążeń.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Skomentuj