Czy w Biblii opisano porwania przez kosmitów?

Kategorie: 

Źródło: innemedium

Jeden z największych tajemnic w historii, którą religia próbowała ukryć, jest fakt, że liczne ważne postacie biblijne mogły zostać porwane przez istoty, które nie należą do Ziemi - czyli przez pozaziemskich gości. Wielu historyków próbowało zrozumieć porwanie Henocha, Eliasza, Ezechiela i innych postaci z Biblii, które opowiadają historie dziwnie przypominające opisy spotkań z UFO.

 

Rydwany ognia, dziwne wiry i tajemnicze światła nadchodzące z nieba były odpowiedzialne za ich przeniesienie, a nikt nigdy więcej ich nie widział. Czy są to naprawdę relacje o porwaniach przez obcych, opowiedziane w Biblii? Skąd naprawdę pochodziły te niezidentyfikowane obiekty latające?

 

Temat biblijnych porwań przez starożytnych obcych od dawna fascynuje badaczy. Wiele relacji zawartych w Biblii może być interpretowanych jako opisy UFO. Na przykład Eliasz został wciągnięty w "wir", który zabrał go z dala od pięćdziesięciu proroków, w tym samego Elizeusza. Następnie Elizeusz użył płaszcza Eliasza, który spadł z nieba, aby rozdzielić wody Jordanu. Eksperci biblijni często interpretują to wydarzenie jako rodzaj mistycznego transu, w który wpadł Eliasz, a w którym wyobrażał sobie swoje porwanie.

Podobnie tajemniczy przypadek Henocha, według Księgi Rodzaju, opowiada o tym, jak Henoch nie umarł, ale został porwany i zabrany do nieba w "ognistym rydwanie". Księga Henocha, apokryficzny tekst, ujawnia, że Henoch spotkał "istoty niebiańskie" o wielkiej wysokości i jasnych twarzach, które zapewniły go, że będzie z nimi w niebie. Te opisy mogą sugerować, że Henoch miał kontakt z pozaziemskimi istotami.

 

Relacje te zyskały nową interpretację w kontekście nowoczesnych teorii o UFO i starożytnych astronautach. Wysokie i jasne istoty niebieskie, o których mowa w tych opowieściach, są często porównywane do współczesnych relacji o obcych. Kolejny przypadek to Filip, który w Dziejach Apostolskich został zabrany przez "anioła Pana" i przeniesiony na oczach etiopskiego eunucha.

Jednym z najbardziej intrygujących opisów w Biblii jest wizja Ezechiela, który widział "wicher nadchodzący od północy, wielką chmurę i ogień wokół niej, a w środku jakby blask brązu". W księdze Ezechiela znajdują się szczegółowe opisy, które niektórzy badacze interpretują jako możliwe spotkanie z UFO. Ezechiel, jako jedyny prorok, który powrócił po takim doświadczeniu na Ziemię, jest szczególnie ważny dla badaczy zajmujących się tematem UFO. Jego relacje zawierają wiele elementów, które sugerują technologię znacznie wykraczającą poza ówczesne zrozumienie świata.

 

W pierwszym rozdziale Księgi Ezechiela prorok opisuje, jak ujrzał "żywe istoty" i "koła w kołach", które wyglądały jakby były pełne oczu. Wspomina również o "pałacach ze szkła na kołach", co wielu badaczy interpretowało jako opis statku kosmicznego. "Koła w kołach", które były w stanie poruszać się we wszystkich kierunkach bez konieczności zmiany pozycji, przypominają współczesne opisy UFO, które są zdolne do nagłych manewrów i zmiany kierunku lotu.

 

Ezechiel mówił o "świetlistych istotach", które zamieszkiwały te pałace i spoglądały w niebo. Te opisy, choć mogą wydawać się fantastyczne, zawierają elementy, które są uderzająco podobne do współczesnych relacji o spotkaniach z obcymi istotami i ich technologii. Wspomniane "oczy" na kołach mogły być interpretowane jako różnego rodzaju sensory czy kamery monitorujące otoczenie, co jest typowe dla nowoczesnych urządzeń technologicznych.

 

Wizja Ezechiela jest jednym z kluczowych tekstów, które teoretycy starożytnych astronautów wykorzystują, aby argumentować, że Biblia zawiera opisy spotkań z obcymi. W ich interpretacji, "ognisty rydwan" i "koła w kołach" to nic innego jak zaawansowane statki kosmiczne odwiedzające Ziemię tysiące lat temu. Również sposób, w jaki Ezechiel opisuje pojawienie się tych obiektów – wicher, wielka chmura i ogień – można interpretować jako opis startu lub lądowania statku kosmicznego.

 

Teoretycy starożytnych astronautów, jak Erich von Däniken, sugerują, że starożytni ludzie, nie mając wiedzy o nowoczesnej technologii, opisywali spotkania z obcymi w terminach, które były dla nich zrozumiałe. W ten sposób "ogniste rydwany" mogły być statkami kosmicznymi, a "aniołowie" – kosmitami. Zgodnie z tą teorią, Biblia i inne starożytne teksty są pełne takich opisów, które zostały źle zrozumiane lub zinterpretowane przez współczesnych ludzi jako wydarzenia nadprzyrodzone.

 

Współczesne teorie o starożytnych astronautach sugerują, że opisy te mogą być interpretowane jako starożytne relacje z kontaktów z pozaziemskimi cywilizacjami. Zwolennicy tej teorii, tacy jak Marcin Dachtera, wskazują na podobieństwa między biblijnymi opisami a współczesnymi relacjami o UFO. Według nich, "bogowie" Starego Testamentu mogli być w rzeczywistości kosmitami, którzy odwiedzili Ziemię i zostali błędnie zinterpretowani przez starożytnych ludzi jako istoty boskie.

 

Tego typu teorie są jednak kontrowersyjne i spotykają się z ostrą krytyką ze strony tradycyjnych teologów i naukowców. Argumentują oni, że opisy biblijne należy rozumieć w kontekście religijnym i symbolicznym, a nie dosłownym. Wskazują również na brak twardych dowodów na istnienie pozaziemskich cywilizacji oraz na fakt, że większość relacji o UFO opiera się na subiektywnych doświadczeniach i niepotwierdzonych doniesieniach.

 

Pomimo tego, teorie o starożytnych astronautach zyskały dużą popularność w kulturze masowej, zwłaszcza dzięki programom telewizyjnym, takim jak "Starożytni kosmici" na History Channel. Programy te prezentują hipotezy o kontaktach z obcymi jako część szerszej narracji o historii ludzkości, łącząc biblijne opowieści z nowoczesnymi teoriami o UFO.

 

Czy Biblia rzeczywiście mówi o UFO? To pytanie pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi. Interpretacje zależą od indywidualnych przekonań i perspektywy badacza. Dla jednych, biblijne opisy są dowodem na kontakty z pozaziemskimi cywilizacjami, dla innych, są one metaforycznymi opowieściami o duchowych doświadczeniach i wizjach.

 

Nie można zapomnieć o kontekście historycznym, w którym powstały biblijne teksty. Starotestamentowe opowieści były zapisywane w czasach, gdy ludzie nie mieli dzisiejszej wiedzy naukowej ani technologii. Naturalne zjawiska, które dziś potrafimy wyjaśnić, mogły być interpretowane jako boskie lub nadprzyrodzone interwencje. W tym sensie, opowieści o rydwanach ognia i wirach zabierających proroków do nieba mogły być próbą opisania niezrozumiałych wtedy zjawisk.

 

Współczesna nauka nadal poszukuje odpowiedzi na pytania o możliwość istnienia życia poza Ziemią. Odkrycia w dziedzinie astronomii, takie jak nowe egzoplanety, oraz badania w zakresie biologii astrobiologii, mogą kiedyś dostarczyć dowodów na istnienie innych form życia we wszechświecie. Na razie jednak, zarówno Biblia, jak i współczesne relacje o UFO pozostają w sferze spekulacji i interpretacji.

 

Niezależnie od tego, czy biblijne opowieści są dowodem na kontakty z obcymi, czy jedynie metaforycznymi opisami duchowych przeżyć, temat ten pozostaje fascynujący i inspiruje do dalszych badań i refleksji nad naszą historią oraz miejscem we wszechświecie.

 

 

Ocena: 

2
Średnio: 2 (1 vote)
loading...

Skomentuj