Czym były wiszące ogrody Babilonu?

Kategorie: 

Źródło: Kadr z Youtube

Wzmianka o Wiszących Ogrodach Babilonu przywołuje obraz oazy w środku tętniącego życiem miasta. Zwykle jest to przedstawiane jako tętniący życiem Eden z bujnymi drzewami, krzewami i winnicami wspartymi pięknymi kolumnami i architekturą. Uważa się, że ogrody zostały zbudowane przez króla Nabuchodonozora II w VI wieku p.n.e.

 

Chociaż jest to jeden z Siedmiu Cudów Starożytnego Świata, jego rzeczywiste istnienie jest raczej kontrowersyjne, z dominującymi trzema teoriami. Po pierwsze, że ogrody były czysto mityczne i wyidealizowane w wyobraźni pisarzy i podróżników. Po drugie, że istniały, ale zostały zniszczone w pierwszym wieku naszej ery oraz, że „wiszące ogrody Babilonu” w rzeczywistości odnoszą się do ogrodu zbudowanego w Niniwie przez asyryjskiego króla Sennacheryba.

 

Podobnie jak wiele innych cudów starożytności, nasza wiedza o Wiszących Ogrodach dotarła do nas w formie pisemnej i należy ją traktować z przymrużeniem oka. Diodorus Siculus napisał, że ogrody były kwadratowe, wielopoziomowe i zbudowane z ceglanych ścian o grubości 22 stóp. Wspomina, że ​​same tarasy przypominały teatr, wychylając się w górę na wysokość 20 metrów.

 

Strabon pisze, że ogrody znajdowały się w pobliżu rzeki Eufrat, która przepływa przez Babilon, i wykorzystywały wyrafinowane nawadnianie do czerpania wody z rzeki do podlewania ogrodów. Jest prawdopodobne, że każdy klasyczny pisarz o Wiszących Ogrodach musiał odwoływać się do wcześniejszych pism z V i IV wieku. Niestety, najwcześniejsze zachowane informacje o ogrodach dotarły do ​​nas w formie cytatów z babilońskiego kapłana Berossusa około 290 roku p.n.e.

 

Jednak ci autorzy dają nam wyobrażenie o tym, jak mogły wyglądać te ogrody i gdzie mogły się znajdować. Stworzenie i utrzymanie takich ogrodów wymagałoby wielu zasobów, więc jest prawdopodobne, że znajdowały się w pałacu Nabuchodonozora II lub w jego pobliżu, jeśli w ogóle istniały. Rozległe wykopaliska pałacu Nabuchodonozora II odkryły bramy, sklepienia, podwójne ściany, tablice, duże ścieki i prawdopodobnie zbiornik. Jednak w wykopaliskach archeologicznych ani w źródłach pisanych nie znaleziono niczego, co potwierdzałoby grecki opis ogrodów Babilonu. Ponieważ źródła pisane zawierają wyczerpującą listę dokonań Nabuchodonozora za jego panowania, gdyby zbudował ogrody, zostałyby one wymienione, ale tak się nie stało.

Co zrobić z tym brakiem dowodów? Czy greccy autorzy po prostu padli ofiarą plotek, nawet nie widząc ogrodów, które nigdy nie istniały? A może po prostu istnieli, być może w innym czasie i miejscu? Fakt, że ogrody są omawiane w wielu różnych greckich źródłach obejmujących setki lat, oraz fakt, że ogrody takie jak legendarny babiloński były dość powszechne i nie wykluczone, trudno całkowicie zaprzeczyć istnieniu ogrodów.

 

Jedną z możliwości jest to, że ogrody nie znajdowały się w rzeczywistości w Babilonie, ale 350 mil na północ, w Niniwie, stolicy Asyrii. Niedawna praca naukowa Stephanie Dalli stwierdza, że ​​​​w tekstach Niniwy króla Sennacheryba znaleziono dowody opisujące „niezrównany pałac” i „cud dla wszystkich narodów”. W Niniwie odkryto rozległy system akweduktów, a także śruby do podnoszenia wody, które bez wątpienia zaspokajały potrzeby irygacyjne tak znakomitych ogrodów.

 

Zamieszanie może być proste: starożytni geografowie i autorzy przypisywali nazwę „Babilon” kilku miejscom lub po prostu pomylili królestwa babilońskie i asyryjskie. Ponieważ wszystkie greckie i łacińskie teksty, które mamy na temat Wiszących Ogrodów, odnoszą się do siebie nawzajem, korzystając z tych samych podstawowych źródeł, błąd w jednym z nich nie jest zaskoczeniem, że przenosi się na wszystkie inne.

 

Jednak niezależnie od tego, czy była prawdziwa, czy nie, sama idea Wiszących Ogrodów Babilonu dominowała w umysłach Greków i łacinników. Zainteresowanie literackie, jakie zwrócono na ten temat, musiało poruszyć wyobraźnię hellenistycznych Greków i Rzymian w cesarstwie, tak jak dzieje się to do dziś.

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Homo sapiens

Starożytny Babilon to

Starożytny Babilon to tajemnicze miejsce ! Moim zdaniem to tam odbyła się zapisana w Biblii procedura Total Recall !!! Tak przekazano w Biblii !!! Ktoś z innego wymiaru potrafi zmieniać ludziom pamięć, świadomość i inne elementy... to zrobiono właśnie w Babilonie... jak zapisano w Piśmie szyfrogramem !

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Skomentuj