Działalność bogów, panów i bytów UFO

Kategorie: 

http://popotopie.blogspot.com/

Prawdziwa przeszłość ludzkość to jedna z najbardziej skrywanych tajemnic. Kto jest odpowiedzialny za jej ukrywanie ? Przebywając na tej planecie, w tym Układzie planet słonecznych, należy starać się odkryć to co jest zakryte. Historia starożytności wcale nie jest tak odległa jak moglibyśmy podejrzewać. Jakie istoty wywierają na nas wpływ ? Kim są ?

 

Kiedy oglądamy TV, słuchamy radia, czy wchodzimy do internetu, to często napotykamy wiadomości o istnieniu tzw. teorii ewolucji Karola Darwina. Cały mainstream informacyjny co jakiś czas, jakby naturalnie, porusza tę sprawę w głównych wiadomościach. Sposób w jaki to robią, świadczyć ma że teoria ta jest absolutnie udowodnionym faktem, nie pozostawiającym żadnego miejsca na jakąkolwiek dyskusję.

„…Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach…”

Najczęstszym schematem „naukowej papki (prazupnej)”, jest ten, jakoby łańcuch ewolucyjny był skompletowany dzięki najnowszym odkryciom „zagubionego ogniwa”. Propagowane w ten sposób wiadomości, zwłaszcza gdy zostaną znalezione w jakimś zakątku świata resztki „starożytnych” szkieletów bądz czaszek, stają się „najbardziej przekonującym” świadectwem „małpich” przodków istot ludzkich.

 

Zwykli ludzie nie mający odpowiedniego przygotowania naukowego, zaczynają oczywiście myśleć, że teoria ewolucji jest faktem tak pewnym jak prawa matematyki. Postrzegają oni teorię zakładającą, że życie zostało ukształtowane w rezultacie łańcucha przypadków, za prawo szeroko akceptowane w kołach naukowych, co jest oczywistą nieprawdą.

 

Naukowa rzeczywistość wcale się tak nie przedstawia, ponieważ teorii ewolucji daleko do wyjaśnienia jak powstało życie. Poza tym każde nowe odkrycie w dziedzinie biologii przynosi nowe problemy, których nie można wyjaśnić w sposób ewolucyjny ani teraz, ani zapewne przyszłości.

 

(Rekonstrukcja wyglądu gwiezdnego dziecka Lloyda Pie)

Czy można w jakiś sposób wyjaśnić istnienie w strukturach starodawnych cywilizacji idei wielobóstwa ? Jeżeli tak, to kim byli tamci bogowie ? Może oni cały czas gdzieś obok istnieją ? Co z dawnymi przekazami o ich wojnach ? Na początek należy przytoczyć słowa wybitnego doktora Kościaoła Katolickiego, pochodzą one z drugiego wieku naszej ery. Ten wybitny komentator, pochodzący z epoki patrystycznej, w oparciu o starożytną wiedzę, a zwłaszcza o Pismo Święte, tak pisze o istotach wyższych:

[...]Pierwsze zatem przykazanie brzmi: „Nie będziesz miał innych bogów poza Mną” Gdyby powiedział: „Nie ma bogów poza Mną„, zdanie wydawałoby się jaśniejsze. Tymczasem mówi: „Nie będziesz miał innych bogów poza Mną”; nie zaprzeczył więc istnieniu innych bogów, lecz zakazał ich przyjmować adresatowi przykazań. Wydaje mi się, że stąd właśnie apostoł Paweł zaczerpnął myśl, którą sformułował w Liście do Koryntian: „Jeśli nawet są tak zwani bogowie na niebie czy ziemi”; i dodaje: „Tak jak jest wielu bogów i wielu panów; dla nas jednak istnieje jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy”. Zresztą możesz znaleźć w Piśmie wiele innych zapisów, w których jest mowa o „bogach„, na przykład: „Bo Pan najwyższy, straszliwy, jest wielkim Królem nad wszystkimi bogami oraz: „Przemówił Pan, Bóg nad bogami„(Psalmów 46[47], 2.), i: „Pośród bogów sąd odbywa” (Psalmów 81[82], 3)

O panach tenże Apostoł powiada: „Czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, wszystko przez Niego i w Nim zostało stworzone” (Kolosan 1,16). Panowaniazaś nie oznaczają nic innego, jak jakąś wielką gromadę panów. W zdaniu tym, jak sądzę, apostoł Paweł wyjaśnił sens Prawa. Stwierdzenie jego oznacza bowiem, że chociaż jest „wielu panów„, którzy panują nad innymi narodami, i „wielu bogów„, którzy od innych odbierają cześć, to „dla nas istnieje jeden Bóg i jeden Pan”. A jeśli słuchacie uważnie i cierpliwie, to samo Pismo może was pouczyć, dlaczego istnieje „wielu bogów i wielu panów„. Oto bowiem w pieśni Powtórzonego Prawa Mojżesz stwierdza:

„Kiedy Najwyższy dzielił narody i rozpraszał synów Adamowych, ustalił granice narodów wedle liczby aniołów Bożych. I działem Pana stał się Jego lud, Jakub, a sznurem dziedzictwa Jego Izrael” (Powtórzonego Prawa 32, 8-9). Wiadomo więc, że bogami. albo panami zwą się aniołowie, którym Najwyższy powierzył władzę nad narodami; zwą się bogami, bo przez Boga zostali ustanowieni, panami zaś, bo od Pana otrzymali władzę. Dlatego też do aniołów, którzy nie ustrzegli swej władzy, mówił Bóg: „Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy synami Najwyższego. Wy zaś pomarliście jak ludzie i poupadaliście jak jeden z książąt” (Ps 81[82], 6-7) – mianowicie idąc w ślady diabła, który jako pierwszy uległ zagładzie. Widać stąd, że są przeklęci wskutek przestępstwa, a nie z natury (Psalmów 82).[...]

W drugim wieku naszej ery, poglądy chrześcijańskich mędrców, uznanych dzisiaj za świętych i określonych mianem doktorów interpretacji oraz świętej mądrości, odbiegały często od głoszonych obecnie schematów materialistycznego tłumaczenia rzeczywistości, zwłaszcza jeśli chodzi o stronę anielską ! W czasach obecnych istnieje spora grupa teologów chrześcijańskich tłumacząca Biblię poprzez pryzmat badań ewolucjonistów oraz współpracujących z nimi archeologów. Przeglądając wypowiedzi profesorów, doktorów i świata nauki kręgu katolickiego można natknąć się na twierdzenia wręcz nasiąknięte tą mało wiarygodną wiedzą darwinistyczną.

Przedstawiony urywek wypowiedzi mędrca chrześcijańskiego, posiadać może bardzo małe mankamenty znaczeniowe w stosunku do starożytnego oryginału, dlatego dałem w odpowiednich urywkach odnośniki do cytowanych wersetów w Biblii. Jednak jako całość jest on bez zarzutu, jest bardzo wartościowym wkładem i powinien stać się wielkim krokiem w zrozumieniu problemu UFO, wojny starożytnych bogów oraz wielu zagadek megalitów, jak na przykład piramid z Giza.

 

Czy istnieją potężne cywilizacje anielskie ? Byty posiadające niezwykłą inteligencję i moce, a na ich zebraniach pojawia się osobowy Bóg ? Pojazdami bogów i panów mogły by być „statki kosmiczne” wielkości planet, lub wielkością znacznie je przekraczających.

 

Biblia informuje nas, że jeden z tych bytów został strącony, nazwany został Diabłem lub Szatanem. Słowo „diabeł” wstępuje 33 razy w Piśmie Świętym, słowo „zły duch” aż 43 razy, a słowo „szatan” 28 razy. Nie jest to więc rzeczywistość, o której Biblia całkowicie milczy. Jego prawdziwe imię demaskuje Księga Mądrości – „Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą” (Mdr 2,24), a przede wszystkim mówi o nim ostatnia księga Pisma Świętego – Apokalipsa św. Jana (Ap 12,9). Szatan w Biblii jest zatem postacią realną, wyraźnie zarysowaną, bytem osobowym, niewidzialnym, bezcielesnym, obdarzonym poznaniem i wolnością.

„…A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga…” 2 List do Koryntian 4:4

Wyrażenie „bóg tego świata” wskazuje, że szatan ma ogromny wpływ na ludzkie umysły ! Jakim sposobem ? Za pomocą jakiej technologii, lub bardziej jakich mocy używa ?!

Myśli, koncepcje, spekulacje i różne religie świata są w zasięgu jego działania. Poglądy sporej części ludzkości wynikają z jego możliwości propagowania fałszu informacyjnego typu ewolucja, itp…

 

Nie oznacza to, że całkowicie rządzi światem; Bóg jest nadal suwerenny. Oznacza to jednak, że Bóg, w swojej nieskończonej mądrości, przyzwala szatanowi by działał w tym świecie, w takim zakresie na jaki mu pozwala. Gdy Biblia mówi, że szatan ma władzę nad światem, musimy pamiętać, że Bóg dał mu rządzić nad niewierzącymi. Wierzący nie podlegają władzy szatana (Kolosan1.13). Niewierzący natomiast, złapani są „w sidła szatana” (2 Tymoteusza 2.26)

 

Owe pierwiastki duchowe zła przebywają zaś całkiem niedaleko od atakowanego przez nie rodzaju ludzkiego, bo gdzieś na słabo rozpoznanych „wyżynach niebieskich” oraz w otaczającym Ziemię powietrzu i jego okolicach, by stamtąd prowadzić swe zakusy na dusze, na ludzkość.. Potwierdza to św. Paweł w Liście do Efezjan 2:2, gdy nazywa szatana władcą mocarstw powietrza:

„… w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu…” List do Efezjan 2:2

Nie znamy natury UFO pomocników, możliwe że część z nich jest w jego rękach, lub jak się podejrzewa są oni jego nasieniem, czyli istotami przez niego stworzonymi, bytami spłodzonymi przez Władcę mocarstwa powietrza.

 

W dzisiejszych czasach, wśród wielu ludzi panuje dziwny pogląd, że UFO spisek to taka opowiastka nawiedzonych, że to fantazja, że to sztuka literacka, która ma coś ukazywać w postaci holywoodzkiej. Niestety, zdarza się , że takie światowe myślenie przenika czasem do umysłów ludzi wierzących. Wierząc w Boga, powątpiewają w diabła i jego pomocników, których Jacques Valle określił jako "Posłańców Oszustwa". ("Messengers of Deception")

Jest to jedna z manipulacji UFO duchów, ich zwycięska dezinformacja ma miejsce, gdy ludzie nie wierzą w ich inteligencję i przebiegłość, gdy się nie przejmujemy ich zamiarami, wtedy one sprawiają świetliste pokazy, wygniatają kręgi, przekazują treści tzw. kontakterom. Jest jeszcze inny rodzaj taktyki bytów z rodzaju UFO. Jakby druga skrajność. Jeśli jednym tłumaczymy, że one nie mają złych zamiarów ­­— więc są niegroźne — to innym próbuje się wmówić, że pochodzą one z planet i "męczyły się" lecąc miliardy lat świetlnych, by nam pomagać walczyć z naszą własną głupotą, by zniekształcić duchowy dorobek Biblii, by go wykrzywić.

 

Objawiające się coraz częściej UFO byty mogą chcieć nas przygotować do nowego wieku asymilacji, w tym i genetycznej. Należy wyjasnić, że zwrot "objawiać się" można opisać w określony sposób, na przykład stwierdzeniem, iż jakaś wyższa wiedza może zostać przekazana przez jakąś wyższą istotę duchową. W przypadku demonów zawsze będzie to oznaczało podszywanie się pod tę „wyższość", w celu oszukania bądź zwiedzenia, lub jak to ujął Vallee z 'posłaniem dezinformacji'. Przed tym wszystkim co ma nadejść, czego ludzie nie dostrzegają, co jest zakryte, a co jest przygotowywane na Ziemi oraz w innym wymiarze może uratować jedynie Jezus.

 

Można pisać długie elaboraty na temat terminu "zwiedzenie", w jednym krótkim zdaniu polegać ma ono, między innymi, na zmianie kierunku, w którym podąża nasza codzienna myśl, codzienna medytacja, nasza modlitwa, a jest nim Chrystus, będący ratunkiem i Zbawieniem przed tym co ma nadejść w tym wymiarze i z innego wymiaru.
 

Wszystkich zainteresowanych tym niezwykle ciekawym tematem zapraszam na stronę mojego bloga:

http://popotopie.blogspot.com/2013/06/kim-sa-istoty-z-innego-wymiaru.html

 

Proponuję także świeży krótki film w tej tematyce,  by lepiej zrozumieć problem z jakim borykają się badacze tego fenomenu, oraz ludzie doświadczających 'pomocników':

Nasienie Węża i ufo zwodzenie czasów ostatecznych

 

 

 

Ocena: 

3
Średnio: 3 (1 vote)

Komentarze

Portret użytkownika Patryk Gasch

Wyciągając logiczne

Wyciągając logiczne wnioski:

- Bóg i Szatan są postaciami humanoidalnymi, podobnymi do nas, tylko że na Wyższym poziomie rozwoju intelektualnego/duchowego/technologcznego
- między Bogiem a Szatanem doszło do sprzeczki. Być może przedmiotem sprzeczki byliśmy My ludzie. Nie wiadomo czy faktycznie zostaliśmy stworzeni przez nich czy tylko niejako ''adoptowani''
 
- Bóg stawia na rozwój duchowy ludzi, Szatan próbuje przywiązać nas do obecengo ciała i przekonać, że tu i teraz jest najważniejsze ( stąd popularyzowanie przekonania, że nieśmiertelność jest wybawieniem, gdzie może być wręcz odwrotnie). Obaj Panowie z pewnością posiadają wiedzę, na temat tego, że ciało ejst niedynie ''naczyniem'' dla energii.
Teraz pojawia się moje pytanie: Skąd wiadomo kto ma rację i kto chce dla nas dobrze? Chce wierzyć, że Bóg który namawia nas do zwiększania swojej siły duchowej ( tz. manny) i mówi Nam, że to życie na Ziemii to dopiero początek.
Wydawało by się to logiczne. Ale jeśli tak naprawdę to po prostu potrzebuje Naszej energii, po to żeby wzmocnić swoją i  nie kierują nim żadne inne przesłanki? 

Jeśli ktoś ma jakąkolwiek LOGICZNĄ odpowiedź na moje pyt. to z chęcią posłucham. 

Portret użytkownika Greg

A z jakiego przekładu Biblii

A z jakiego przekładu Biblii jest ten fragment (Powtórzonego Prawa 32, 8-9)? Sprawdziłem 4 przekłady i werset 8 brzmi innaczej niż ten przytoczony. Brzmi on w tych przekladach mniej więcej  tak:
Gdy Najwyższy przydzielał dziedzictwa narodom, Gdy rozdzielał synów ludzkich, Już ustalał granice ludów Według liczby synów izraelskich.
Nie ma w nim mowy o żadnych aniołach.
Ktoś tu mija się z prawdą.

Portret użytkownika Zenek :)

  "Pierwsze zatem przykazanie

 
"Pierwsze zatem przykazanie brzmi: „Nie będziesz miał innych bogów poza Mną” Gdyby powiedział: „Nie ma bogów poza Mną„, zdanie wydawałoby się jaśniejsze. Tymczasem mówi: „Nie będziesz miał innych bogów poza Mną”; nie zaprzeczył więc istnieniu innych bogów, lecz zakazał ich przyjmować adresatowi przykazań."
 
1) ludzie mają tendencje do mitologizowania rzeczy jakie wprawiają je w osłupienie więc naturalnym jest iż ludzie mają także tendencję do mitologizowania królów, bohaterów wojennych jak rónież tyranów czy religijnych bałwanów im narzuconych.
 
I nie ma tu znaczenia czy takie dopisywanie "wytworności" wynika ze złej pamięci, chęci pochwalenia się (podrasowanymi) swoimi "przodkami" czy z powodów "dynastycznych" na obcy tyran przybłęda manipulując Królewskimi Kronikami chce się wespół z pomocnym i sprzyjającym mu klerem osadzić na tronie (jak szwabski bekard mieszko I na naszym).
 
2) wedle Wed powinnoscią królów było nie WŁADANIE a ZARZĄDZANIE danym terenem. Zarządzanie w taki sposób by kraj nie rujnowały wojny, obywatele chodzili syci i zadowoleni a kapłani mieli gdzie i czym składać nakazane prawem ofiary.
 
Cytat „Nie będziesz miał innych bogów poza Mną” można także traktować jak zmanipulowane (celowo przekłamane przez kopistów) "nie będziesz słuzył innym władcom poza własnym" czyli nie będziesz tym, tak modnym obecnie jewrogejskim raju, zdrajcą którzy w czasie 2 wojny światowej latali i denuncjowali Polaków do bratnich im i ideologicznie i anatomicznie żydów z Gestapo, NKWD czy UB.
 
Światem rządził 1 król namaszczany na to stanowisko przez Starych Bogów o jakich mowa często w mitach. Pozostali władcy byli mu tylko urzędnikami sprawującymi w jego imieniu władania nad danym fragmentem terenu. Przykazanie jak w cytacie tyczy się zaś czasów murzyńskiego, żydowskeigo zamachu stanu na władzę namiestnika Boga na ziemi bo żeby zmusić podbijane ludy do zdrady swojego dotychczasowego władcy potrzebny był przymus straszliwszy niż dotychczasowe prawo. Takim straszakiem było bezwzględne bestialstwo żydów opisane w starym testamencie a jakiego współczesne przejawy widać było w działaniach bolszewików (NKWD), hitlerowców (GESTAPO), polszewi (UB) czy widać obecnie w działaniach na terenie, okupowanej przez nazizm, Palestynie czy, sasiadujących z nami, banderowców (ukraiński syjonizm).
 
To "przykazanie" ma na celu spowodowanie bezwzględnego posłuszeństwa rozkazom "Boga" (a tak naprawde rozkazom sitwy kapłanów wykorzystujących dany kult dla krzewienia własnej władzy) przez odmużdzanego wiernego. Jak w wojsku czy w tyraniach. Przykłady działania tego odmużdzania też są opisane w st jak "pan" (czytaj obspermiony pedofilski kacyk z sahnedrynu) kazał wyżynać całe miasta by sobie móc pobroczyć w ludzkiej krwii. Tak z psychopatycznej radości patrzenia na cudze bestialsko zadręczone zwłoki. Cały judaizm jest taki wykolejony. I pod te wykolejenia pospisywano "przykazania" by gollumom (kastrowanym janczarom) ulżyć w cierpieniach sumienia (jakie przypadkiem mogło by sie buntować widząć okropności czynione przez swojego właściciela w imię krzewienia nazizmu judaizmem zwanego).
 
 

Portret użytkownika Obserwator 2

Warto nieco bardziej

Warto nieco bardziej rozświetlić na czym polegają manipulacje dekalogiem, szczególnie pierwszym przykazaniem.
1. Pierwsze polega na rozpoczynaniu zdania od wyrazu NIE, który przez podświadomość jest pomijany. Główny fałszerz, to ojciec wszelkiego kłamstwa. Jako twórca obecnej formy dekalogu, bardzo dobrze zna tą ukrytą formię programowania owieczek i baranów, więc w 10-ciu przykazaniach, aż 7 z nich, celowo zaczynaja się od NIE;
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno.
3.
4.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliżniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10.
To głównie dlatego ludzie nieświadomie czynią odwrotnie do tak sfałszowanych przykazań.
2. Drugia jest najważniejsza, bo polega na przekierowywaniu właściwej Ludziom boskości wewnętrznej na innych zewnętrznych "bogów", czyli najkrócej mówiąc wywyższania innych, a poniżania i umartwiania samego siebie.
Obecna forma zmanipulowanego przykazania brzmi: Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
Powinno być: Ja jestem jedynym bogiem dla samego siebie.

Portret użytkownika Obserwator 2

Badania różnych bogów

Badania różnych bogów zmiennokształtnych i energetycznych tzw. Archontów, warto nieco zilustrować przykładami. Archonci są tak przebiegli, że na potrzeby każdej epoki, ustroju lub okoliczności, potrafią ubrać się w odpowiednie piórka, założyć maski lub przybrać inne imię. Jako przykład podam imiona tego samego zmiennokształtnego archonta, który był Panował i nadal panuje we wszystkich ziemskich królestwach. Z moich badań wynika, że demoniczny rodowód i cudowne zmartwychwstania Jezusa pochodzi od m.in.;
– egipskiego Amena,
– greckiego Zeusa,
– rzymskiego Jowisza,
– chrześcijańskiego Jezusa,
– następny i ostatni już się szykuje do przejęcia władzy. A jakie będzie nowe imię antychrysta?

Temat ten jest jeszcze dla wielu badaczy, chyba zbyt kontrowersyjny, gdyż nawet ci, którzy wiedzą coś więcej na ten temat, nie chcą rozwijać tego tematu, twierdząc np. wymijająco, że ludzkość jeszcze nie jest gotowa na poznanie tej prawdy. Ja zaś uważam, że odkładanie prawdy na później, jest właśnie takim fałszywym programem, którego celem jest dalsze; ukrywanie, stagnacja, skostnienie, zesztywnienie, zamrożenie, krystalizacja itp. określenia nie prowadzące do jakiegokolwiek postępu na ścieżce.
Kim jest przywoływany wielokrotnie w Biblii oraz z tym artykule Pan (pisany jak imię, zawsze z dużej litery), obnaża artykuł nt. wyczynów Pana i jago roli w starożytnym i obecnym niewolnictwie ludzkości. Linki do części I-V:
http://tagen.tv/vod/2014/09/wieczorynki-u-tadzia-i-justynki-odc-25/

Portret użytkownika Matsuri

To jak mamy Boga Ojca, to

To jak mamy Boga Ojca, to czemu zawsze jest przed nim jakiś pan Jezus i na dodatek, w katolicyźmie trzeba go przyjmować na swojego pana i zbawiciela? Czemu nigdy nie mówią że to nasz brat tylko jakis pan, czyli obcy w sumie. Przecież żeby porozmawiać z moim ojcem ziemskim nie muszę mieć pośrednika który jeszcze za wszelką cenę będzie się próbował stawiać ponad mnie. Takie to ku..a mało rodzinne. Niewolnicy mają pana nad sobą.
Wedłóg mnie katolicyzm to religia niewolników, w której nie ma żadnej prawdziwej miłości. Miłosć jest uczuciem bezinteresownym, a  ten cały katolicki Jezus za pomoc żąda pełnego oddania, zresztą tak samo matka Bosa, co chce bysmy się jej w "niewole miłości"oddawali. Z tą niewola miłości, jest to tekst z katolskiego obrazka odnośnie zawierzenia matce boskiej.
A i jeszcze jedno, często na kazaniach księży pada sformułowanie że Bóg sobie nas przybrał jako swoje dzieci.
Czyli jesteśmy przybranymi dziećmi boga, a wiadomo że bardziej zawsze się kocha swoje. Mozna wysnuć wniosek że bóg katolicki nie jest naszym prawdziwym ojcem.

Portret użytkownika arka

Dla mnie jest to jeden z

Dla mnie jest to jeden z najlepszych Twoich artykułów Homo sapiens.W końcu piszesz jak jest, bez ogródek.Ludzie żyją dokładnie w takim matriksie jaki chcą widzieć i jeszcze się tym szczycą i chełpią.Im znajdą mądrzejsze teorie na rzeczywistość, ziemskie bytowanie,im większe autorytety to głoszą,nawet rwligijne tym im z tym lepiej.Ważne, żeby ludzi odciągnąć od sedna .im bardziej kpi się z biblii i Jezusa tym Władca Tego Świata cieszy się bardziej \.
"Mądrość mędrców tego świata jest głupstwem w oczacg Boga"
Ten, który założył Ziemię ,wszechświat, życie na naszej planecie,dokładnie wiejak co działa, jakie są zależności i tak dalej, jedynie może właśnie śmiać się z logiki ludzkich bufonów odrzucających tego który ich stworzył.Chełpiących się swoim rozumem i logiką na dany czas, boczas się kończy, ludzkość poznaje nowe zależności, teorie są zastępowane nowszymi, bardziej na czasie
heh
człowieku, kim ty jesteś marna istotko , że mierzysz się ze swoim Stwórca ??
Dlatego gdy ujrzą, że nadchodzi Syn Człowieczy zapanuje ogólne przerażenie, strach i panika.Ludzie omdlewać będą z przerażenia... będą chcieli zapaść się pod ziemię ale i tam nic ich nie uratuje...
 
dlatego kto oczekuje Pana niech dalej oczekuje wytrwale w jego miłośći, a ten to drwi z niego niech nadal drwi skoro widzi w tym swoją siłę... do czasu

Portret użytkownika sios

Właściwie arka to ty

Właściwie arka to ty najbardziej obrażasz Boga.
Opisujesz Go jako srogą istotę, którą łatwo obrazić i nie znającą się na żartach.
Bóg według ciebie to bufon, który za wszystko się zemści, co nie było po Jego myśli.
Sorry - znów pomyliłaś Boga z kimś innym

Portret użytkownika arka

???  Bufon?? Bóg tak nas

???
 Bufon?? Bóg tak nas kocha , że wydał swojego ukochanego Syna aby wykupić nas od grzechu.Bóg jest pełen miłości.
 Skoro uważasz , żę Bóg zna się na żartach napisz mi proszę gdzie to znalazłeś, w którym fragmencie Pisma?? może jeżeli Bóg osobiście nie żartuje , to może apostołowie ??
 A może tak się trochę zastanowisz i dasz mi odpowiedz na pytanie - co to jest żart ??
Np żarty na 1 kwietnia są na ogół kłamstwem mającym na celu zrobienie komuś psikusa. Inne żarty na ogół jeżeli nie są kłamstwem to mają na celu ośmieszenie innych. Sa oczywiście wesołe dowcipy nie ośmieszające i nie kłamiące, ale sprawa życia i śmierci jest zbyt poważna żeby z niej sobie żartować.Bóg i Jezus nie jest koleżką,  to nie są ludzie !! My jesteśmy jedynie ich podobieństwem, ale nie jesteśmy tacy sami, nie tu na Ziemi...
 jeżeli chodzi Ci o to , że bóg się za wszystko zemści to jesteś w błęzie
Bóg jest Dobry i Sprawiedliwy.Jeżeli Prawy człowiek ma odebrać nagrodę za swoją prawość to czy nie jest sprawiedliwe aby nieprawy odebrał karę za swoje złe czyny ??
 Ale daje nam jeszcze szansę mówiąc o miłosierdziu o którym doskonale wiesz, więc bóg nie jest mściwy.
"Miłosierdzie góruje nad sądem"
Smile

Portret użytkownika sio

Tak mówi biblia. Tylko skąd

Tak mówi biblia.
Tylko skąd to wytrzasnęliście, że Bóg z miłości posłał syna na śmierć?
Coś was pokopało chaba.
Ludzka natura przed Jezusem i po była taka sama  a może jest nawet gorsza.
A więc odkupienia od grzechu nie było.
Bóg zadnych barier nie tworzy i nie wywyższa się - to  ludzki strach i lęk stworzyły majestat.
Śmierć Jezusa nie była potrzebna ponieważ duszę może zmienić jedynie nauka i realizacja albo cierpienie ostatecznie. Miłość Boga zawsze była dostępna, tylko że duch nie mógł się przebić poza ograniczenia ciała i tu nie należy czekać na jakiegoś odkupiciela a samemu podążać w tym kierunku.
Pracę musisz wykonać sama,ale to możesz tylko zrozumieć jak wiesz jaki masz cel i drogę do jego osiągnięcia
Poza tym biblia to nie wszystko i nędznie wprowadza w duchowość i właściwie nie wyjaśnia Boga i Jego atrybutów.
Kto ci powiedział,że jedynym królem w niebie jest Jezus?
Z tego co wiem będą tam dynastie, które się zmieniają co kilka setek lat.
Biblia opisuje tylko niektóre ograniczone pojedyncze aspekty i dosięga tylko jednego okresu tak samo  jak głownie skupia się na jednej rodzinie trochę bardziej duchowej niż reszta wam znana ale są  jeszcze inni wam nie znani.
Sorry ale to co piszesz jest trochę ograniczone
 

Portret użytkownika Greg

Wystarczy trochę

Wystarczy trochę poczytać:
Ew. Jana 3.16:
16.Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
List do Filipian 2.9-11:
9. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię.
10. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią
11. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
 

Portret użytkownika wendol

Ciekawy artykuł, ale za

Ciekawy artykuł, ale za bardzo skażony religią na zasadzie, że UFO = diabeł, ale to charakterystyczne dla tego autora Smile
Słuszne spostrzeżenie, że w dawnych czasach było wielu "Bogów" będących w opozycji do "jedynie słusznego" - tego, który uznał Ziemię za swoją własność Smile
Prostym, ciemnym ludziom można było wtedy wytłumaczyć, że "ja jestem Bóg", a pozostali przybysze to Szatan, zły duch itp. Smile
Tak więc autor tego tekstu zalicza się do tej ciemnej masy, która nie wzniosła się jeszcze ponad manipulacje tego "Boga" Smile

Portret użytkownika aron jasnowidz

ciekawy artykuł ,jak zwykle

ciekawy artykuł ,jak zwykle jednak mam do ciebie pytanie Homo ,gdy obce rasy prosza nas o to abyśmy szanowali wszytkie istoty zwałszcza siebie na wzajem ,kiedy dziekuja nam za to ze przypomnielismy im jakie wartości przyniósł na ziemie Jezus ,jakie wartości są u żródla ,kiedy widzą jak daleko posunięte jest zło na ziemi ,jak można sie upodlić to czy napewno pochodza od szatana ?lub czy napewno to sa złe rasy ? szkoda że nie mozesz porozmwaiwac chociaż z jedna z nich ,mysle że zmieniłbys zdanie ,a co do tego że wierzących szatan nie atakuje ,mylisz się ,szatan atakuję zasze i wszystkich ,zwłaszcza wierzących bo to dusze które dla niego stanowia trofeum ,łechca jego próżność i stanowią jego istnienie ,nie ma ludzi których nie atakuje ,gdyby tak było jezus istota chyba najbardziej wierząca na swiecie w/g twojej teorii nie powinna byc atakowana a jednak był kuszony cały czas ,szatan to nie ufo czy obca rasa ,to rasa duchowa stworzona przez Stwórce ,szatan to archanioł GADRIEL który wziąl na siebie takie zadanie aby proces udoskonalania dusz mógl trwać we wszechświecie , Jezus jest wspaniałą istotą ale nie ejst egoistą który mówi że tylko każdy kto wierzy w niego będzie lepszy od innych ,stawiasz go w złym swietle myslac że jest takim egoistycznym bytem ,on powiediał ze kazdy kto czyni dobro ,kto kocha drugiego jak siebie samego ,kto wierzy w żródlo stworzenia jest blizej niego lub z nim .Jezus nie jest bogiem lecz istota taką jak ty czy ja ,której proces rozwoju był większy ,dłuższy i szybszy niz naszych dusz ,jest dusza pierwszą ,stworzona w pierwszej lini po to wałsnie aby tworzyć mysl we wszechśwaitach ,ale doskonale wie że kazdy kto czyni dobro jest razem z nim w swiecie duchowym i wcale nie musi wierzyc w niego ,myslisz że indianie w amazoni są gorszymi ludzmi od ciebie czy od katolików mimo ze nigdy nie słyszeli o jezusie a zyją zgodnie z naturą ?myslisz ze Bog jest takim ignorantem ze katolik idzie do nieba a indiani czy arab juz nie ,mysle ze wiele jeszcze przed tobą aby zrzoumiec że wszytkie istoty są równe ,to tylko religia i człowiek podzielil je na gorsze i lepsze ,dla Stórcy i jezusa ważne jest to ile dobra w życiu uczynisz bo to gwarantuje i przyspiesza powrót do żródla .a że jedym wydaje sie ze ta drogą jest jezus to jak mogą mysleć że reszta ludzi idzie do piekła ? przeciec to stawia do razu cały ten sysytem religi i duchowy w złym świetle ,skoro wszysyc jesteśmy dziecmi Stwórcy to kazdy z nas ma swoją droge aby do niego powrócić ,i dla jednych bedzie to droga z jezusem ,dla innych z buddą ,z mahomentem a dla jeszcze innych droga z wiara w stwórce bez żadnych religi ,posredników ,itd ,akceptacja stowrzenia i zrozumienie dobra to jest najwazniejsze w tym swiecie ,szkoda ze religia ogłupia mówiąc ze tylko dzieki niej dostapisz nieba ,ale widzisz nie wszyscy są katolikami a jakoś trafiają tam gdzie katolicy ,to swaidczy o geniuszu stwórcy ,który pomniejszamy swoim rozumem i brakiem akceptacji i zrozumienia istoty stworzenia .

Portret użytkownika sio

Homoś wyobraź sobie, że

Homoś wyobraź sobie, że jesteś zwierzęciem świadomym, ale kozą czy prosięciem np.
Jesteś w zagrodzie uwięziony na całe życie i żyjesz w gnoju. Ktoś przychodzi i karmi, czasami bije, potem zabija ot tak po prostu i zjada.
Taki ''człowiek'' będzie dla ciebie demonem.
Coś takiego jak diabeł na zewnątrz to bajeczka w porównaniu z tym co jest wewnątrz i zwane występkami, jak gniew żadza, nienawiść, chciwość, egoizm itd, itd.
Chodzi o to, że właśnie ta cywilizacja nie jest żadnym boskim stworzeniem i wymaga przekształcenia albo umicestwienia.
Nostradamus pisał o zniszczeniu: człowiek podobny do świni zniszczy ziemię.
Ktoś kto myśli jak zwierzę - odwet?
Nic w przyrodzie nie ginie tak samo nie ginie nic co dzieje się w sferze świadomośći tak zwanej.
Bóg to może ci wybaczyć, ale inni nie - i tu jest problem.
Wszyscy jednak z wielką nadzieją wybierają się do lepszego świata - nie widząc jednocześnie, że sami są diabłami, którzy budowali diabelską cywilizację przez tysiąclecia i w której są królami i poddanymi.
Ziemia jest wspaniała, ale nie ma tu duchowej atmosfery - jest zabita przez ludzi
 

Portret użytkownika El Koto

O właśnie. Ciekawe

O właśnie. Ciekawe zagadnienie poruszyłeś. Oni tj chyba 90% ludzkości nadal wierzy w tą cywilizację! Oni naiwnie wierzą że ta diabelska cywilizacja może coś dla nich dobrego zrobić. Wieprze w chlewiku też myślą sobie chyba że ten pan co im daje za darmo pyszne jedzonko jest ich najwspanialszym przyjacielem. Dlatego nadal uważam że ta fotka co ją wklejam poniżej nadal jest aktualna i powinna obudzić jakąś refleksję lub myśl konstruktywną u gatunku ludzkiego.

Dla tych co nadal nie rozumieją, podpowiedź. Na zdjęciu widać kogo po rękach całuje obecny papież. Pytanie pomocnicze: A ty kogo po rękach całujesz?

Portret użytkownika kuzYn

Gdybyś  @El Koto poczytał

Gdybyś  @El Koto poczytał trochę na ten temat to byś zrozumiał że w tym incydencie chodziło o pewien gest szacunku dla pomordowanych w holokauście Żydów. 6 osób które Papież pocałował w ręce symbolizowało 6 mln pomordowanych Żydów w Obozach Koncentracyjnych. Ty jednak zamiast dowiedzieć się więcej na ten temat robisz z tego tanią sensację. Nie piszę tego dlatego że mnie to obeszło. Ja już od dawna jestem niewierzący, i nie interesuję się religią. Napisałem to z czystej przyzwoitości, której Tobie niestety brakuje. 

 

Portret użytkownika sio

He, he - niestety nie jestem

He, he - niestety nie jestem z tej parafii - nikogo nie całuję po rękach nawet kobiet.
Ludzie czterema łapami trzymają się jednej filozofii z tego samego żródła.
Przecież to nawet sam Bóg się jedynie może z tego pośmiać jak ludzie się ograniczają ze strachu albo głupoty.
Kupiec cię zawsze oszuka, ale to od ciebie zależy czy rzecz akceptujesz, a jeżeli tak to płać.
Duch jest od Boga więc o co się baćczy po co się ograniczać albo szukać pośredników - nie logiczne nawet

Portret użytkownika jaa

"Nostradamus pisał o

"Nostradamus pisał o zniszczeniu: człowiek podobny do świni zniszczy ziemię."
 
tu możliwe są co najmniej dwie opcje. Jedna to ludzie ryjący w ziemi czyli szukający w niej surowców czyli współczesna gospodarka. Druga to człowiek (jeden) udający knura.

Portret użytkownika DRON

Odszukajcie sobie na

Odszukajcie sobie na satrożytnych reliefach z Sumeru,Babilonu,Asyrii,Mezopotanii,Chladei i Egiptu ,jak wygląda drzewo życia.Jedna gałązka na nim to taka forma zycia jaką znacie ,organizowanie ciała za pomoca genomu DNA.Pozostałe to już inne formy.Jeśli sobie to uzmysłowiecie,przestaniecie tkwić jak "koń przy kieracie"poszukując tylko mięsa które się rusza.

Portret użytkownika baca

trochę nieudolna jest Homoś

trochę nieudolna jest Homoś twoja "rekonstrukcja" "gwiezdnych dzieci"
to ziemska choroba i pisze o tym tak właściwie to w sumie wszędzie oprócz biblii...
szkoda że tylko ją czytasz - bo ten zbiór żydowskich bajek niezwykle szybko ogłupia...

Portret użytkownika barra barra

Pacanie jasnowidzu. Jak

Pacanie jasnowidzu. Jak mawiał Forest Gump: "Poznać głupiego po czynach jego".
Poprzez zamieszczenie zdjęcia tego chorego człowieka udowodniłeś że jesteś podłym [ciach], arogantem i pseudo myślącą istotą nie mającą uczuć. Poniżam sam siebie, prowadząc z tobą jakikolwiek dialog, ew. monolog. Tacy jak ty, to zaraza tej planety, nie masz nic wspólnego z szeroko rozumianą inteligencją.
 
Twoja [ciach] jest porażająca, twoje uczucia zostały wypalone już w dzieciństwie. Ludzka choroba cywilizacyjna, to takie osobniki jak ty. Masakra chłopie, żarty poniżej pasa. Życie za takie chamstwo się mści, więc prawdziwy upadek jest przed tobą. Życie porządnie skopie ci dupę w najmniej oczekiwanym momencie. To będą twoje osobuste gromy kupo schabu bez duszy.
 
PS. Admin! usuń ten durny post pacana a przede wszystkim zdjęcie.
 
[ciach]
edit: skasowano
ostrzeżenie za używanie wulgarnych i obraźliwych słów wobec innych użytkowników !
/mod/

Portret użytkownika barra barra

trzcina. problem tej

trzcina. problem tej wypowiedzi, tzn. brak odpowiedniej wiedzy jest taki, że nie według wielu osób w tym jednej konkretnej na którą się powoływałem, przedstawione zdjęcie przez pacana, nie jest chorobą. wysnuta przez niego bardzo poważna teoria, która do tej pory nie została obalona poważnymi argumentami polega na tym, że dorosłe osoby, których genotypy nie są "zanieczyszczone" poprzez mix populacyjny, zawsze będą czystsze niż nas szeroko rozumianej populacji krajów rozwiniętych, co w języku pozamatrixowym nazywa się brudną globalizacją.
Może nie wiesz, ale największe rody królewskie na ziemi jak sięgnąć historią w przeszłość nie krzyżowały się, jak przysłowiowy kundel z kundlem (brudna globalizacja), gdyż obawiały się, że ich kontakt z cywilizacjami pozaziemskimi zostanie zakłócony lub/i przerwany. Stąd różne teorie o rodach królewskich pojmowanych przez lemingi jako żmije i inne gady. Powracając do tematu. Pogląd wielu osób wskazuje, że ludzie którzy rodzą się z "deformacjami", to ludzie chorzy, którzy od razu poddawani są badaniom, i leczeniom, które mają na celu unicestwienia ich, stąd mówi się że krótko żyją. Rozumiesz już że "leczenie" pozbawia ich życia. To formy, których czyste dna mogło zaowocować narodzeniem się istoty o właściwościach pozaziemskich, tzw. ucieczka genetyczna z matrixa (to moje skojarzenia, bo nie spotkałem się fachowym określeniem tego "zjawiska").
Pokrótce nakreśliłem Tobie i innym, o co chodzi z odnalezioną czaszką, o której wspomina się. Podobieństwo ludzi, których zamieścił pacan nie jest oczywiście błędne, ale to nie jest choroba. To coś co zostało ludziom zaprogramowane że to choroba. nic więcej nie będę dodawać, bo nie ja piszę materiały. To co zostało zauważone przez pacana, to tylko promil wiedzy a dotyczy tylko podobieństwa fizycznego.
PS. teoria tego człowieka, na którego się powołałem nie może być przez nikogo obalona, bo ludzie z tymi "deformacjami" żyją krótko. Za krótko aby wiedzieć jak się rozwijają. od brania leków i od testowania na nich przeróżności farmaceutycznych, ich organizmy są pozbawiane możliwości rozwinięcia. No więc nikt nie wiem, jak bardzo te osobniki "cudownie wyrwane z matrixowego snu" przewyższają każdego człeka n ziemi, który jest od pokoleń "spedalony" przez migrację międzyludzką bardzo rzadkich genotypów. ech..., ludzie, ludzie
 

Portret użytkownika barra barra

Admin. dziękuję za

Admin. dziękuję za "ostrzeżenie". Ono nic nie jest warte w sytuacji, gdy nie przewidujesz "ostrzeżenia" za brak szeroko pojmowanej etyki umysłowej, taktu, smaku, etc. Ja świadomie umniejszyłem jednemu "człowiekowi" a ten "człowiek" świadomie umniejszył i poniżył wiele osób. Jakieś pytania?

Portret użytkownika aron jasnowidz

kiedys pisałes mi abym nie

kiedys pisałes mi abym nie marnował czasu na bace i faktycznie biorąc pod uwage ile w danym czasie można dobrego zrobić ,nie marnuje go odpisując mu na jego komentarze ,ale chyba nie zaważyłeś że on sam padł ofiara własnej nienawiści ,połapał sie że naród wybrany za jaki uwaza słowian i polaków to ułuda i zrozumiał że skoro żydzi odpowiadają za całe zło w polsce to dlaczego ten "inteligenty" ,"wybrany"naród nic z tym nie zrobi?ani nie zrobił ? no własnie i on to zrozumiał że nie jest zadnym wybrancem tylko zaprogramowanym robotem którego jedyną rozwrywką jest pisanie w necie z resztą tak samo jak jego klakierów czyli  zaprgoramowanych robotów ,wiem że widzisz tą plugawą energie jaka sieje dookoła ,i że zaraża nia pogubione dzieciaki dookoła które kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego że przyjmowanie czyjeś negatywnej energi niszczy ich przestrzeń i wpływa na ich losy ,ale cóz każdemu dane bedzie zrozumieć w odpowiednim czasie ,skoro nasz naród nie potrafi sobie z niczym poradzić to zostaje mu tylko patrzeć jak robią z nim inni co chcą i te dzieciaki już to widzą a teraz na osłode taki żarcik o nas Lucyfer w piekle przeprowadza inspekcje. Podchodzi do pierwszego kotła, którego pilnuje aż 10 diabłów i pyta:
-dlaczego aż 10 diabłów pilnuje tego kotła?
-bo w tym kotle gotują się Amerykanie, oni są ambitni i każdy co chwilę usiłuje wyskoczyć
Lucyfer idzie dalej i zauważa kocioł, a przy nim 5 diabłów. Podchodzi i pyta:
-czy tu tylko 5 diabłów wystarczy?
-tak, w kotle gotują się Anglicy, są ambitni, ale przy tym trochę flegmatyczni więc 5 wystarczy
Następnie lucyfer podchodzi do kotła przy którym stoi jeden diabeł i zadaje mu pytanie:
-czy Ty tu sam wystarczysz, aby przypilnować kotła?
-tak bo w kotle gotują się Niemcy, to zdyscyplinowany naród, więc jeden diabeł wystarczy
Lucyfer idąc dalej zauważa kocioł, którego nikt nie pilnuje. Chodzi i szuka jakiegoś diabła, który by mu wyjaśnił zaistniałą sytuację, aż w końcu znajduje gdzieś odpoczywającego diabła, więc podchodzi i pyta:
-dlaczego nikt nie pilnuje tego kotła?
-bo w nim znajdują się Polacy
-Czy Ci ludzie nie chcą wydostać się z tego kotła?
-ależ chcą, tylko jak już jeden próbuje się wydostać i wspina się na ściankę, to reszta go łapie i ściąga z powrotem na dół.

Portret użytkownika kuzYn

"Jakieś pytania? " Pytania to

"Jakieś pytania? "
Pytania to Ty będziesz miał jak dostaniesz bana !  
Wulgarne i obraźliwe słownictwo nie jest tolerowane na tym forum. Radził bym wziąć to ostrzeżenie na poważnie.
Koniec dyskusji w tym  temacie !

 
 

 

Portret użytkownika El Koto

Daj im spokój. Zło zawsze ma

Daj im spokój. Zło zawsze ma rację. Zło spazmuje szarpie się i siepie, odciąga nas byle dalej od ścieżki życia, spazmuje, by pociągnąć cię na manowce, do rowów, na bagna. Wszystkie chwyty dozwolone byle wytracić człowieka z równowagi spokoju ciszy medytacji. I wiesz co jest wtedy jak cię zepchnie? Wtedy ZŁO żeruje. Une żerują na chaosie.

Portret użytkownika Serotonina

BARBARO ... za bardzo nie

BARBARO ... za bardzo nie rozumiem o co ci chodzi , BACA nic nie zrobił pokazał tylko dziecko które zapewne wszyscy widzą na co dzień , w jego stronach ! , ale ta żółć którą tu wylewasz świadczy tylko ,o twoim upadłym katolicznym histerycznym obrzęku śródmózgowia , mam pomysł napiszmy list do tego dziecka ,i zagroźmy mu że jak jeszcze raz zrobi sobie zdjęcie to np. oberwiemy u jajka !
 
 
P.S. Fakt BACA ma czasami specyficzny sposób wyrażania myśli z obstrukcją słowotoczną włącznie , ja czasami też nie trawie jego tekstów , ale jest na to prosty sposób :
 
CIĘTA I DOSADNA RIPOSTA ... zastanów się nad tym BARBARO BAROBARO           :)
 

Portret użytkownika barra barra

Serotonina. zdrowo jest

Serotonina. zdrowo jest żartować z innych tak jak z siebie. Nie toleruję świadomego wykorzystywania cierpienia innych osób aby zaspokoić własne idiotyczne pseudowartości, które w tym przypadku jest niczym innym jak pajacowaniem. Zatem z prawdziwą ludzką wrtością nie ma to nic wspólnego. To nie było trafione, aby w tym komentarzem i zamieszczoneym zdjęciem robić jakiekolwiek porównania.
dalszy dialog w tej sprawie jest bezprzedmiotowy.
PS. Riposta aby cośodciąć jest wtakim przypadku bezsensowna, bo tą złą energię wysłaną od pacana, podkręciłbym sam i nakręcałaby się spirala. Takie sprawy sięodcina a nie przedłuża. A to już rola admina policjanta tego portalu. Jak widać nie tylko samym słowem można zrobić innym przykrość.
 
Niebyłoby tematu, gdyby pacan swój pogląd wyraził dwojako. czytając jego wiele wypowiedzi, jest to osobnik który nie neguje faktu, że życie w formie innych cywilizacji jest brdziej rozwinięta o tej ziemskiej. zatem dzisiejsza wypowiedź pacana nie powinna szufladkować opinii tylko do choroby. to jużdwie wersje, rozumiesz? trzecia wersja przedstawiona kilka lat temu na innym forum zakładała, że ludzie do dziś posiadają wiżaki genów, które mogą aktywować się na okoliczność związania pary ludzkiej o podobnych genotypach. Dotyczy to ludzi pojmowanych jako starożytne olbrzymy, karły, jak i istoty, o których pisze autor przedmiotowego materiału. Alternatyw jest wiele i żadna nie powinna być obalana głupim komentarzem.
 
Inteligencja polega na tym, że własnych poglądów nie przedstawia sięz sposób, który szufladkuje je do oczywistej prawdy przedstawianej przez autora swoich słów. Inteligencja polega na tym, aby przedsatwić to w taki sposób, aby rozmówca mógł sam sobie odpowiedzieć, potwierdzając założenia autora. Zatem należy zadawać pytania, omijać głupie rozbawiające lub/i poniżające komentarze, bo wówczas z merytorzycznym dialogiem nie ma to nic wspólnego. Zatem kto pisze komentarz? ktoś poważny czy niepoważny?

Portret użytkownika Zenek :)

  Czym sie różni zdjęcie Bacy

 
Czym sie różni zdjęcie Bacy od zdjęcia z artykułu?
 
Niczym. Skoro w jednym przypadku to "choroba" czemu w drugim pelikany łykają podrasowane graficznie kłamstwo? Bo amełykanin je wypowiedział?
 
Podobno WIELKA GŁOWA to OBJAW ROZWOJU DUCHOWEGO (szaraki na przykład).
 
Tak propaganda NWO mami frajerów od dziesięcioleci. Więc KŁAMIĄ czy tez dzieciak ze zdjęcia Bacy właśnie osiąga 666 gęstość?  

Dalajlama zapytany o to, co najbardziej zadziwia go w ludzkości odpowiedział: "Człowiek, ponieważ poświęca swoje zdrowie by zarabiać pieniądze. Następnie poświęca swoje pieniądze by odzyskać zdrowie. Oprócz tego jest tak zaniepokojony swoją przyszłości

Portret użytkownika El Koto

Też mi odkrycie. Te specjalne

Też mi odkrycie. Te specjalne krzyże równoramienne w kółeczku są nadal na ścianach kościołów które należą do Templariuszy. (Ciekawostką jest to że w tych kościołach pod posadzkami zawsze są byle jak porzucone ludzkie trupy w dużej ilości.)

Dalajlama zapytany o to, co najbardziej zadziwia go w ludzkości odpowiedział: "Człowiek, ponieważ poświęca swoje zdrowie by zarabiać pieniądze. Następnie poświęca swoje pieniądze by odzyskać zdrowie. Oprócz tego jest tak zaniepokojony swoją przyszłości

Skomentuj