Działalność bogów, panów i bytów UFO

Kategorie: 

http://popotopie.blogspot.com/

Prawdziwa przeszłość ludzkość to jedna z najbardziej skrywanych tajemnic. Kto jest odpowiedzialny za jej ukrywanie ? Przebywając na tej planecie, w tym Układzie planet słonecznych, należy starać się odkryć to co jest zakryte. Historia starożytności wcale nie jest tak odległa jak moglibyśmy podejrzewać. Jakie istoty wywierają na nas wpływ ? Kim są ?

 

Kiedy oglądamy TV, słuchamy radia, czy wchodzimy do internetu, to często napotykamy wiadomości o istnieniu tzw. teorii ewolucji Karola Darwina. Cały mainstream informacyjny co jakiś czas, jakby naturalnie, porusza tę sprawę w głównych wiadomościach. Sposób w jaki to robią, świadczyć ma że teoria ta jest absolutnie udowodnionym faktem, nie pozostawiającym żadnego miejsca na jakąkolwiek dyskusję.

„…Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach…”

Najczęstszym schematem „naukowej papki (prazupnej)”, jest ten, jakoby łańcuch ewolucyjny był skompletowany dzięki najnowszym odkryciom „zagubionego ogniwa”. Propagowane w ten sposób wiadomości, zwłaszcza gdy zostaną znalezione w jakimś zakątku świata resztki „starożytnych” szkieletów bądz czaszek, stają się „najbardziej przekonującym” świadectwem „małpich” przodków istot ludzkich.

 

Zwykli ludzie nie mający odpowiedniego przygotowania naukowego, zaczynają oczywiście myśleć, że teoria ewolucji jest faktem tak pewnym jak prawa matematyki. Postrzegają oni teorię zakładającą, że życie zostało ukształtowane w rezultacie łańcucha przypadków, za prawo szeroko akceptowane w kołach naukowych, co jest oczywistą nieprawdą.

 

Naukowa rzeczywistość wcale się tak nie przedstawia, ponieważ teorii ewolucji daleko do wyjaśnienia jak powstało życie. Poza tym każde nowe odkrycie w dziedzinie biologii przynosi nowe problemy, których nie można wyjaśnić w sposób ewolucyjny ani teraz, ani zapewne przyszłości.

 

(Rekonstrukcja wyglądu gwiezdnego dziecka Lloyda Pie)

Czy można w jakiś sposób wyjaśnić istnienie w strukturach starodawnych cywilizacji idei wielobóstwa ? Jeżeli tak, to kim byli tamci bogowie ? Może oni cały czas gdzieś obok istnieją ? Co z dawnymi przekazami o ich wojnach ? Na początek należy przytoczyć słowa wybitnego doktora Kościaoła Katolickiego, pochodzą one z drugiego wieku naszej ery. Ten wybitny komentator, pochodzący z epoki patrystycznej, w oparciu o starożytną wiedzę, a zwłaszcza o Pismo Święte, tak pisze o istotach wyższych:

[...]Pierwsze zatem przykazanie brzmi: „Nie będziesz miał innych bogów poza Mną” Gdyby powiedział: „Nie ma bogów poza Mną„, zdanie wydawałoby się jaśniejsze. Tymczasem mówi: „Nie będziesz miał innych bogów poza Mną”; nie zaprzeczył więc istnieniu innych bogów, lecz zakazał ich przyjmować adresatowi przykazań. Wydaje mi się, że stąd właśnie apostoł Paweł zaczerpnął myśl, którą sformułował w Liście do Koryntian: „Jeśli nawet są tak zwani bogowie na niebie czy ziemi”; i dodaje: „Tak jak jest wielu bogów i wielu panów; dla nas jednak istnieje jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy”. Zresztą możesz znaleźć w Piśmie wiele innych zapisów, w których jest mowa o „bogach„, na przykład: „Bo Pan najwyższy, straszliwy, jest wielkim Królem nad wszystkimi bogami oraz: „Przemówił Pan, Bóg nad bogami„(Psalmów 46[47], 2.), i: „Pośród bogów sąd odbywa” (Psalmów 81[82], 3)

O panach tenże Apostoł powiada: „Czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, wszystko przez Niego i w Nim zostało stworzone” (Kolosan 1,16). Panowaniazaś nie oznaczają nic innego, jak jakąś wielką gromadę panów. W zdaniu tym, jak sądzę, apostoł Paweł wyjaśnił sens Prawa. Stwierdzenie jego oznacza bowiem, że chociaż jest „wielu panów„, którzy panują nad innymi narodami, i „wielu bogów„, którzy od innych odbierają cześć, to „dla nas istnieje jeden Bóg i jeden Pan”. A jeśli słuchacie uważnie i cierpliwie, to samo Pismo może was pouczyć, dlaczego istnieje „wielu bogów i wielu panów„. Oto bowiem w pieśni Powtórzonego Prawa Mojżesz stwierdza:

„Kiedy Najwyższy dzielił narody i rozpraszał synów Adamowych, ustalił granice narodów wedle liczby aniołów Bożych. I działem Pana stał się Jego lud, Jakub, a sznurem dziedzictwa Jego Izrael” (Powtórzonego Prawa 32, 8-9). Wiadomo więc, że bogami. albo panami zwą się aniołowie, którym Najwyższy powierzył władzę nad narodami; zwą się bogami, bo przez Boga zostali ustanowieni, panami zaś, bo od Pana otrzymali władzę. Dlatego też do aniołów, którzy nie ustrzegli swej władzy, mówił Bóg: „Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy synami Najwyższego. Wy zaś pomarliście jak ludzie i poupadaliście jak jeden z książąt” (Ps 81[82], 6-7) – mianowicie idąc w ślady diabła, który jako pierwszy uległ zagładzie. Widać stąd, że są przeklęci wskutek przestępstwa, a nie z natury (Psalmów 82).[...]

W drugim wieku naszej ery, poglądy chrześcijańskich mędrców, uznanych dzisiaj za świętych i określonych mianem doktorów interpretacji oraz świętej mądrości, odbiegały często od głoszonych obecnie schematów materialistycznego tłumaczenia rzeczywistości, zwłaszcza jeśli chodzi o stronę anielską ! W czasach obecnych istnieje spora grupa teologów chrześcijańskich tłumacząca Biblię poprzez pryzmat badań ewolucjonistów oraz współpracujących z nimi archeologów. Przeglądając wypowiedzi profesorów, doktorów i świata nauki kręgu katolickiego można natknąć się na twierdzenia wręcz nasiąknięte tą mało wiarygodną wiedzą darwinistyczną.

Przedstawiony urywek wypowiedzi mędrca chrześcijańskiego, posiadać może bardzo małe mankamenty znaczeniowe w stosunku do starożytnego oryginału, dlatego dałem w odpowiednich urywkach odnośniki do cytowanych wersetów w Biblii. Jednak jako całość jest on bez zarzutu, jest bardzo wartościowym wkładem i powinien stać się wielkim krokiem w zrozumieniu problemu UFO, wojny starożytnych bogów oraz wielu zagadek megalitów, jak na przykład piramid z Giza.

 

Czy istnieją potężne cywilizacje anielskie ? Byty posiadające niezwykłą inteligencję i moce, a na ich zebraniach pojawia się osobowy Bóg ? Pojazdami bogów i panów mogły by być „statki kosmiczne” wielkości planet, lub wielkością znacznie je przekraczających.

 

Biblia informuje nas, że jeden z tych bytów został strącony, nazwany został Diabłem lub Szatanem. Słowo „diabeł” wstępuje 33 razy w Piśmie Świętym, słowo „zły duch” aż 43 razy, a słowo „szatan” 28 razy. Nie jest to więc rzeczywistość, o której Biblia całkowicie milczy. Jego prawdziwe imię demaskuje Księga Mądrości – „Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą” (Mdr 2,24), a przede wszystkim mówi o nim ostatnia księga Pisma Świętego – Apokalipsa św. Jana (Ap 12,9). Szatan w Biblii jest zatem postacią realną, wyraźnie zarysowaną, bytem osobowym, niewidzialnym, bezcielesnym, obdarzonym poznaniem i wolnością.

„…A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga…” 2 List do Koryntian 4:4

Wyrażenie „bóg tego świata” wskazuje, że szatan ma ogromny wpływ na ludzkie umysły ! Jakim sposobem ? Za pomocą jakiej technologii, lub bardziej jakich mocy używa ?!

Myśli, koncepcje, spekulacje i różne religie świata są w zasięgu jego działania. Poglądy sporej części ludzkości wynikają z jego możliwości propagowania fałszu informacyjnego typu ewolucja, itp…

 

Nie oznacza to, że całkowicie rządzi światem; Bóg jest nadal suwerenny. Oznacza to jednak, że Bóg, w swojej nieskończonej mądrości, przyzwala szatanowi by działał w tym świecie, w takim zakresie na jaki mu pozwala. Gdy Biblia mówi, że szatan ma władzę nad światem, musimy pamiętać, że Bóg dał mu rządzić nad niewierzącymi. Wierzący nie podlegają władzy szatana (Kolosan1.13). Niewierzący natomiast, złapani są „w sidła szatana” (2 Tymoteusza 2.26)

 

Owe pierwiastki duchowe zła przebywają zaś całkiem niedaleko od atakowanego przez nie rodzaju ludzkiego, bo gdzieś na słabo rozpoznanych „wyżynach niebieskich” oraz w otaczającym Ziemię powietrzu i jego okolicach, by stamtąd prowadzić swe zakusy na dusze, na ludzkość.. Potwierdza to św. Paweł w Liście do Efezjan 2:2, gdy nazywa szatana władcą mocarstw powietrza:

„… w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu…” List do Efezjan 2:2

Nie znamy natury UFO pomocników, możliwe że część z nich jest w jego rękach, lub jak się podejrzewa są oni jego nasieniem, czyli istotami przez niego stworzonymi, bytami spłodzonymi przez Władcę mocarstwa powietrza.

 

W dzisiejszych czasach, wśród wielu ludzi panuje dziwny pogląd, że UFO spisek to taka opowiastka nawiedzonych, że to fantazja, że to sztuka literacka, która ma coś ukazywać w postaci holywoodzkiej. Niestety, zdarza się , że takie światowe myślenie przenika czasem do umysłów ludzi wierzących. Wierząc w Boga, powątpiewają w diabła i jego pomocników, których Jacques Valle określił jako "Posłańców Oszustwa". ("Messengers of Deception")

Jest to jedna z manipulacji UFO duchów, ich zwycięska dezinformacja ma miejsce, gdy ludzie nie wierzą w ich inteligencję i przebiegłość, gdy się nie przejmujemy ich zamiarami, wtedy one sprawiają świetliste pokazy, wygniatają kręgi, przekazują treści tzw. kontakterom. Jest jeszcze inny rodzaj taktyki bytów z rodzaju UFO. Jakby druga skrajność. Jeśli jednym tłumaczymy, że one nie mają złych zamiarów ­­— więc są niegroźne — to innym próbuje się wmówić, że pochodzą one z planet i "męczyły się" lecąc miliardy lat świetlnych, by nam pomagać walczyć z naszą własną głupotą, by zniekształcić duchowy dorobek Biblii, by go wykrzywić.

 

Objawiające się coraz częściej UFO byty mogą chcieć nas przygotować do nowego wieku asymilacji, w tym i genetycznej. Należy wyjasnić, że zwrot "objawiać się" można opisać w określony sposób, na przykład stwierdzeniem, iż jakaś wyższa wiedza może zostać przekazana przez jakąś wyższą istotę duchową. W przypadku demonów zawsze będzie to oznaczało podszywanie się pod tę „wyższość", w celu oszukania bądź zwiedzenia, lub jak to ujął Vallee z 'posłaniem dezinformacji'. Przed tym wszystkim co ma nadejść, czego ludzie nie dostrzegają, co jest zakryte, a co jest przygotowywane na Ziemi oraz w innym wymiarze może uratować jedynie Jezus.

 

Można pisać długie elaboraty na temat terminu "zwiedzenie", w jednym krótkim zdaniu polegać ma ono, między innymi, na zmianie kierunku, w którym podąża nasza codzienna myśl, codzienna medytacja, nasza modlitwa, a jest nim Chrystus, będący ratunkiem i Zbawieniem przed tym co ma nadejść w tym wymiarze i z innego wymiaru.
 

Wszystkich zainteresowanych tym niezwykle ciekawym tematem zapraszam na stronę mojego bloga:

http://popotopie.blogspot.com/2013/06/kim-sa-istoty-z-innego-wymiaru.html

 

Proponuję także świeży krótki film w tej tematyce,  by lepiej zrozumieć problem z jakim borykają się badacze tego fenomenu, oraz ludzie doświadczających 'pomocników':

Nasienie Węża i ufo zwodzenie czasów ostatecznych

 

 

 

Ocena: 

3
Średnio: 3 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika barra barra

Admin. dziękuję za

Admin. dziękuję za "ostrzeżenie". Ono nic nie jest warte w sytuacji, gdy nie przewidujesz "ostrzeżenia" za brak szeroko pojmowanej etyki umysłowej, taktu, smaku, etc. Ja świadomie umniejszyłem jednemu "człowiekowi" a ten "człowiek" świadomie umniejszył i poniżył wiele osób. Jakieś pytania?

Portret użytkownika aron jasnowidz

kiedys pisałes mi abym nie

kiedys pisałes mi abym nie marnował czasu na bace i faktycznie biorąc pod uwage ile w danym czasie można dobrego zrobić ,nie marnuje go odpisując mu na jego komentarze ,ale chyba nie zaważyłeś że on sam padł ofiara własnej nienawiści ,połapał sie że naród wybrany za jaki uwaza słowian i polaków to ułuda i zrozumiał że skoro żydzi odpowiadają za całe zło w polsce to dlaczego ten "inteligenty" ,"wybrany"naród nic z tym nie zrobi?ani nie zrobił ? no własnie i on to zrozumiał że nie jest zadnym wybrancem tylko zaprogramowanym robotem którego jedyną rozwrywką jest pisanie w necie z resztą tak samo jak jego klakierów czyli  zaprgoramowanych robotów ,wiem że widzisz tą plugawą energie jaka sieje dookoła ,i że zaraża nia pogubione dzieciaki dookoła które kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego że przyjmowanie czyjeś negatywnej energi niszczy ich przestrzeń i wpływa na ich losy ,ale cóz każdemu dane bedzie zrozumieć w odpowiednim czasie ,skoro nasz naród nie potrafi sobie z niczym poradzić to zostaje mu tylko patrzeć jak robią z nim inni co chcą i te dzieciaki już to widzą a teraz na osłode taki żarcik o nas Lucyfer w piekle przeprowadza inspekcje. Podchodzi do pierwszego kotła, którego pilnuje aż 10 diabłów i pyta:
-dlaczego aż 10 diabłów pilnuje tego kotła?
-bo w tym kotle gotują się Amerykanie, oni są ambitni i każdy co chwilę usiłuje wyskoczyć
Lucyfer idzie dalej i zauważa kocioł, a przy nim 5 diabłów. Podchodzi i pyta:
-czy tu tylko 5 diabłów wystarczy?
-tak, w kotle gotują się Anglicy, są ambitni, ale przy tym trochę flegmatyczni więc 5 wystarczy
Następnie lucyfer podchodzi do kotła przy którym stoi jeden diabeł i zadaje mu pytanie:
-czy Ty tu sam wystarczysz, aby przypilnować kotła?
-tak bo w kotle gotują się Niemcy, to zdyscyplinowany naród, więc jeden diabeł wystarczy
Lucyfer idąc dalej zauważa kocioł, którego nikt nie pilnuje. Chodzi i szuka jakiegoś diabła, który by mu wyjaśnił zaistniałą sytuację, aż w końcu znajduje gdzieś odpoczywającego diabła, więc podchodzi i pyta:
-dlaczego nikt nie pilnuje tego kotła?
-bo w nim znajdują się Polacy
-Czy Ci ludzie nie chcą wydostać się z tego kotła?
-ależ chcą, tylko jak już jeden próbuje się wydostać i wspina się na ściankę, to reszta go łapie i ściąga z powrotem na dół.

Portret użytkownika kuzYn

"Jakieś pytania? " Pytania to

"Jakieś pytania? "
Pytania to Ty będziesz miał jak dostaniesz bana !  
Wulgarne i obraźliwe słownictwo nie jest tolerowane na tym forum. Radził bym wziąć to ostrzeżenie na poważnie.
Koniec dyskusji w tym  temacie !

 
 

 

Portret użytkownika El Koto

Daj im spokój. Zło zawsze ma

Daj im spokój. Zło zawsze ma rację. Zło spazmuje szarpie się i siepie, odciąga nas byle dalej od ścieżki życia, spazmuje, by pociągnąć cię na manowce, do rowów, na bagna. Wszystkie chwyty dozwolone byle wytracić człowieka z równowagi spokoju ciszy medytacji. I wiesz co jest wtedy jak cię zepchnie? Wtedy ZŁO żeruje. Une żerują na chaosie.

Portret użytkownika Serotonina

BARBARO ... za bardzo nie

BARBARO ... za bardzo nie rozumiem o co ci chodzi , BACA nic nie zrobił pokazał tylko dziecko które zapewne wszyscy widzą na co dzień , w jego stronach ! , ale ta żółć którą tu wylewasz świadczy tylko ,o twoim upadłym katolicznym histerycznym obrzęku śródmózgowia , mam pomysł napiszmy list do tego dziecka ,i zagroźmy mu że jak jeszcze raz zrobi sobie zdjęcie to np. oberwiemy u jajka !
 
 
P.S. Fakt BACA ma czasami specyficzny sposób wyrażania myśli z obstrukcją słowotoczną włącznie , ja czasami też nie trawie jego tekstów , ale jest na to prosty sposób :
 
CIĘTA I DOSADNA RIPOSTA ... zastanów się nad tym BARBARO BAROBARO           :)
 

Portret użytkownika barra barra

Serotonina. zdrowo jest

Serotonina. zdrowo jest żartować z innych tak jak z siebie. Nie toleruję świadomego wykorzystywania cierpienia innych osób aby zaspokoić własne idiotyczne pseudowartości, które w tym przypadku jest niczym innym jak pajacowaniem. Zatem z prawdziwą ludzką wrtością nie ma to nic wspólnego. To nie było trafione, aby w tym komentarzem i zamieszczoneym zdjęciem robić jakiekolwiek porównania.
dalszy dialog w tej sprawie jest bezprzedmiotowy.
PS. Riposta aby cośodciąć jest wtakim przypadku bezsensowna, bo tą złą energię wysłaną od pacana, podkręciłbym sam i nakręcałaby się spirala. Takie sprawy sięodcina a nie przedłuża. A to już rola admina policjanta tego portalu. Jak widać nie tylko samym słowem można zrobić innym przykrość.
 
Niebyłoby tematu, gdyby pacan swój pogląd wyraził dwojako. czytając jego wiele wypowiedzi, jest to osobnik który nie neguje faktu, że życie w formie innych cywilizacji jest brdziej rozwinięta o tej ziemskiej. zatem dzisiejsza wypowiedź pacana nie powinna szufladkować opinii tylko do choroby. to jużdwie wersje, rozumiesz? trzecia wersja przedstawiona kilka lat temu na innym forum zakładała, że ludzie do dziś posiadają wiżaki genów, które mogą aktywować się na okoliczność związania pary ludzkiej o podobnych genotypach. Dotyczy to ludzi pojmowanych jako starożytne olbrzymy, karły, jak i istoty, o których pisze autor przedmiotowego materiału. Alternatyw jest wiele i żadna nie powinna być obalana głupim komentarzem.
 
Inteligencja polega na tym, że własnych poglądów nie przedstawia sięz sposób, który szufladkuje je do oczywistej prawdy przedstawianej przez autora swoich słów. Inteligencja polega na tym, aby przedsatwić to w taki sposób, aby rozmówca mógł sam sobie odpowiedzieć, potwierdzając założenia autora. Zatem należy zadawać pytania, omijać głupie rozbawiające lub/i poniżające komentarze, bo wówczas z merytorzycznym dialogiem nie ma to nic wspólnego. Zatem kto pisze komentarz? ktoś poważny czy niepoważny?

Portret użytkownika Zenek :)

  Czym sie różni zdjęcie Bacy

 
Czym sie różni zdjęcie Bacy od zdjęcia z artykułu?
 
Niczym. Skoro w jednym przypadku to "choroba" czemu w drugim pelikany łykają podrasowane graficznie kłamstwo? Bo amełykanin je wypowiedział?
 
Podobno WIELKA GŁOWA to OBJAW ROZWOJU DUCHOWEGO (szaraki na przykład).
 
Tak propaganda NWO mami frajerów od dziesięcioleci. Więc KŁAMIĄ czy tez dzieciak ze zdjęcia Bacy właśnie osiąga 666 gęstość?  

Dalajlama zapytany o to, co najbardziej zadziwia go w ludzkości odpowiedział: "Człowiek, ponieważ poświęca swoje zdrowie by zarabiać pieniądze. Następnie poświęca swoje pieniądze by odzyskać zdrowie. Oprócz tego jest tak zaniepokojony swoją przyszłości

Strony

Skomentuj