Ewolucja Urojona, czli prawda o stworzeniu ludzkości

Kategorie: 

http://popotopie.blogspot.com/

Darwinistyczna dezinformacja to najczęściej nieświadome (również i celowe) przekazanie fałszywej informacji o tzw. ewolucji, wprowadzającej odbiorców w błąd i tworzącej zniekształcony obraz świata.

 

Tego typu naukowy fałsz jest często wykorzystywany w środkach masowego przekazu, a także w podręcznikach szkolnych. Darwinowska manipulacja to również specyficzna i ubrana w naukowość forma wywierania wpływu na grupę społeczną, w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli określona społeczność myślała i była przekonana, że coś powstało z niczego, bez pomocy inteligencji, i na dodatek gwałcąc II zasadę termodynamiki !

 

Mimo upływu prawie 150 lat od czasu powstania Teorii Ewolucji Biologicznej, jak dotychczas, nie zdefiniowany został jednoznacznie podmiot tej Teorii, a przede wszystkim nie określono pełnego zakresu jej słuszności. Jeśli jednak tak jak twierdzą ewolucjoniści, Teoria Ewolucji Biologicznej jest słuszna zarówno w zakresie mikroewolucji, makroewolucji jak i megaewolucji, to powinna być również słuszna na początkowym etapie samoistnego formowania najbardziej prymitywnej formy życia na Ziemi, w wyniku przypadkowo przebiegających reakcji chemicznych.

 

W licznych publikacjach, a przede wszystkim w podręcznikach biologii, od lat prezentowane są bardzo różne teorie dotyczące możliwość samoistnego powstania pierwszych form życia na ziemi:

-początkowo oparte na hipotezie Oparina opublikowanej w 1923 roku.

-w okresie późniejszym opierające się przede wszystkim o badania St. Millera [ w 1953 r.] oraz wynikiów badań Foxa [w 1965r.].

Analizując przyczyny braku możliwości samoistnego powstania pierwszych prymitywnych form życia na ziemi należy wskazać na kilka niezależnych powodów:

-Panujące w okresie prebiotycznym warunki fizykochemiczne otoczenia.

-Brak możliwości samoistnej syntezy elementarnych związków organicznych umożliwiających syntezę podstawowych składników żywej komórki białek i kwasów nukleinowych.

-Wynikający z II Zasady Termodynamiki brak możliwości samoistnego tworzenia się łańcuchów polinukleotydowych oraz łańcuchów polipeptydowych o zupełnie przypadkowych wielokierunkowym składzie oraz zupełnie przypadkowych wielokierunkowych sekwencjach monomerów, [brak tak zwanego dryftu genetycznego] uniemożliwiający samoistne utworzenie się drogą doboru naturalnego pierwszych białek oraz pierwszych kwasów nukleinowych o pożądanym składzie oraz pożądanej sekwencji kolejnościowej monomerów.

-Informacja zakodowana w łańcuchach polinukleotydowych kwasów nukleinowych odnosi się tylko do sekwencji kolejnościowej aminokwasów syntetyzowanych białek. Tymczasem większość białek musi wykazywać jednoznaczną, jedna z wielu stabilną termodynamicznie strukturę przestrzenną. Gdy wiadomym jest, że od ściśle określonej struktury przestrzennej zależne są własności fizykochemiczne danego rodzaju białka.

-Brak możliwości samoistnego utworzenia się początkowej informacji oraz najważniejszych początkowych struktur wykonawczych.

-Niemożliwe jest samoistne powstanie koniecznych do sterowania metabolizmem komórkowym struktur regulacyjnych i sterujących.

W każdej dziedzinie życia można znaleźć trudną do oszacowania ilość informacji. Stąd system myślowy związany z teorią ewolucji może funkcjonować jedynie wtedy, gdy istnieje możliwość w naturze, by ta informacja powstawała w wyniku procesów losowych (przypadkowych). Jest ona bezwzględnie konieczna, gdyż wszystkie plany budowy istot żywych oraz złożone procesy w komórkach biologicznych (np. synteza białek) toczą się w oparciu o sterowanie informatyczne !!! Prawa natury wykluczają możliwość, by jakakolwiek informacja, w tym informacja biologiczna, mogła wywodzić się z czystej materii i energii bez odniesienia do inteligentnego podmiotu. Kto wierzy w teorię ewolucji, wierzy w „perpetuum mobile informacji”. Amerykański matematyk Norbert Wiener jest autorem wielokrotnie cytowanego zdania: Informacja to informacja, nie materia ani energia. W ten sposób potwierdził on coś niezwykle istotnego: informacja nie jest wielkością materialną !

Przyjmijmy z dużym prawdopodobieństwem (a wierzący z niezachwianą pewnością !), że świat i Ziemia zostały STWORZONE. Ma to ogromne znaczenie dla naszego stanu duchowego, co się przekłada na inne stany, w tym i zdrowia psycho-fizycznego. Takie założenie odnosi się także do zrozumienia kim są lub mogą być istoty przybywające do tej rzeczywistości (ufo/anioły) ?! Czy w ogóle skądś przybywają ? Jeżeli tak to nie muszą być w pełni materialne, i nie muszą pochodzić ze światów gwiezdnych. Fakt, że nie informują nas o prawdzie związanej ze stworzeniem jest wysoce podejrzany, tak w stosunku do miejsca, w którym się znajdujemy, jak i do tajemnicy historii ludzkości. To może także potwierdzać, że ludzkość jest pomiędzy młotem a kowadłem w jakiejś kosmicznej rozgrywce, o czym informuje nas Biblia choćby w sytuacji Ogrodu Eden.

cosmic-front-cover12

W tym kosmicznym rozdaniu (The Cosmic Chess Match – L.A. Marzulli) mamy jako ludzkość określone zadanie. Taki pogląd implikuje także prawdziwość istnienia tajnych organizacji duchowych ukrywających starożytne artefakty, zwłaszcza kości Biblijnych gigantów. Ostatnie produkcje filmowe kanału „History Channel” pt.: „Search for the Lost Giants” (W poszukiwaniu zaginionych Gigantów) potwierdzają takie przypuszczenia, zresztą jest to sprawa powszechnie znana w kręgach ludzi zajmujących się zakazaną archeologią.

aa769e224d4fe3505f36820bdff4ed1c299b94eb

W ewolucjonistycznych państwach totalitarnych, jakimi stają się coraz bardziej kraje zjednoczonej Europy, manipulacja ewolucjonizmem jest jednym z podstawowych narzędzi sprawowania władzy nad duchowością i rozwojem ludzkiej wolności, nie mniej ważnym niż aparat terroru bezpośredniego w państwach trzeciego świata. Blokującą wolność ducha i światopoglądu istoty spititualno-cielesnej jaką jest człowiek. W społeczeństwach demoktatycznych, manipulacja darwinowska jest bardziej wyrafinowana i mniej widoczna, ma za zadanie utrzymywać grupy społeczne w niewiedzy o początkach ludzkości, co przekłada się na poziom zbiorowej świadomości czy na przykład badań ufologicznych.

Wiele wskazuje, że teoria darwina została narzucona ludzkości przez określone siły kosmiczne, stając się pierwszym i najważniejszym punktem krytycznym tajemniczego planu, mającego doprowadzić do światowej sytuacji Wielkiego Zwiedzenia. W związku z tym zapraszam na film ukazujący problem ogólnoziemskiego oszustwa, które w ostatnich wiekach rozpoczęło się od koncepcji doboru naturalnego. („Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie”. Jan. 4:20-24 )

Skromna produkcja filmowa odnosi się także do prawdy o genetycznych manipulacjach w starożytności:

Prawdziwa tajemnicza historia ludzkosci - Ewolucja Urojona HD

https://www.youtube.com/watch?v=DNBUQGdZ8Qg

width=

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Kazek12

Pełna zgoda z tym, że

Pełna zgoda z tym, że inform,acja , to informacja i nie jest jest ona energia, ani tez materią, i musi mieć inteligentnego twórcę informacji.
Energia i materia służą tylko do przenoszenia informacji np. naszych myśli lub mysli innych ludzi, lub informacji przenoszonych światłem lub w inny sposób z innych Wszechświatów, galaktyk , planet  , od jednego człowieka do innego człowieka lub innej istoty żyjącej np. do zwierząt.
Informacja może byc przenoszona za posrednictwem energii lub materii na rózne poziomy istnienia np.poziom fizyczny, astralny, mentalny , duchowy itp. itd. Może byc przenoszona do zwierząt, z którymi jesteśmy związani na poziomie fizycznym, mentalnym lub może nawet duchowym, co zostało udowodnione w eksperymentach ze zwierzętami.
Nasza planete Ziemie , jak i cały nasz WSszechświat, otacza niewidzialna subtelna energia, która poprzez tzw. splątanie łączy wszystkie istoty na Ziemi, we Wszechświecie lub nawet we Wszechświatach, bo może byc ich kilka gdyż Wszechświat nie istnieje w  NICZYM tzn. w NICOŚCI.
Aby istniała informacja musi istnieć inteligentny twórca tej informacji, a jeżeli ktos wymy sli jakąś informację to prtzestaje ona byc tajemnica dla wszystkichna zasadzie splątania tj. połączenia wszystkiego i wszystkich co istnieje.

Portret użytkownika solar

Ludzie zostali ulepieni z

Ludzie zostali ulepieni z gliny 8 dnia, tak jak mówi biblia. Bóg ulepieł z gliny Adama, który najpierw żył w raju (tym rajem mogła być jakaś planeta z inej galaktyki lub innego wszechswiata) i zrzucił Adama z Ewą na ziemię.  Jeśli chodzi jaki jest Bóg towyobrażam sobei Boga jako świecącego ducha.

Portret użytkownika biedulka

Jeżeli ktoś chce przeczytać o

Jeżeli ktoś chce przeczytać o mojej teorii prosze bardzo;
W niedalekiej odległości od naszego układu słonecznego, w innym układzie gwiezdnym toczyło się inteligentne  materialne  życie.  Każda jednak gwiazda będace słońcem kończy kiedyś swoje życie a wraz z nią kończą się życia na zamieszkałych planetach okrązajacych takie słońce. Jednak inteligentne istoty które osiagneły na nich odpowiednio wysoką wiedzę i poziom techniczny potrafiły to przewidzieć i przygotować sobie nowe miejsce na dalsza swoją egzystencję. Mając wystarczajaco duzo czasu wybrały odpowiednią do tego zamierzenia planetę i z wyprzedzeniem przygotowały ją na swoje potrzeby.  Proces przygotowywania mógł trwać setki tysięcy lat. Na początku przygotowano atmosferę o odpowiednim składzie chemicznym przy pomocy szeroko rozumianej flory wykorzystując ogromną ilość wody na planecie. Dla redukcji i kontroli tej flory wprowadzano odpowiednie gatunki fauny według potrzeb manipulując genami posiadanymi na macieżystej planecie. Następnie po wytrworzeniu odpowiedniego składu atmosfery wykorzystując składniki wody i innych pierwiastków wokół planety i atmosfery utworzono płaszcz ochraniajacy ją przed niekorzystnymi dla życia promieniami kosmicznymi, UV i podobnymi . Atmosfera posiadała w swoim skadzie około 32-34 % tlenu i na całej jej powierzchni były zblizone warunki. Życie mogło już toczyc się nawet na obecnych biegunach. W końcu przyszedł czas na rozumną istotę która by tym wszystkim zarządzała. Manipulując genami z macieżystej planety i genami z już istniejacej fauny stworzono doskonałość - parę do rozrodu nazwanego znacznie pózniej Adamem i Ewą.  Potem pojawili się na nowej planecie ONI bogowie (zarządcy) oraz aniołowie (mieszkańcy ginacej planety i ich gasnącej gwiazdy).
       Z czasem wspólne mieszkanie bogów i ludzi przynosiło wiele problemów i zła.  Jakis Byt absolutny mający nadzór nad całością przy uzyciu komety zniszczył misternie zbudowana osłonę ziemi i jej atmosfery wywołując kataklizm zwany potopem. W jego wyniku popekała skorupa ziemska i większość życia i tworów ziemskich znikła  głeboko w wodach lub w ziemi. ONI bogowie przed kataklizmem na swoich pojazdach odlecieli w przestrzeń nad planetą patrząc na skutki kataklizmu. Po ustabilizowaniu sytuacji na ziemi i zmianie warunków, w postaci mniejszej ilosci tlenu i braku osłony nad ziemią i jej atmosferą  ONI nie mając nowego przygotowanego miejsca na innej planecie  zamieszkali wewnatrz ziemi. Wnętrze ziemi do zamieszkania zostało przygotowane przez nich przed nadejściem kataklizmu.
        Do dziś ONI  mieszkaja wewnatrz ziemi. Czasami ich miejsce zamieszkania nazywane jest otchłanią, piekłem a ich samych diabłami lub UFOludkami. Efekty zewnętrzne ich wewnętrznego zamieszkania to między innymi trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów.
        Czy ONI mają wpływ na to co się dzieje na ziemi?  Jak najbardziej. Od zdarzenia z Roswell współpracują z rządami, udostępniając m.in.  małymi kroczkami nowe technologie. Oczywiście nie za darmo. ONI wiedzą, że nie mogą bez końca mieszkać we wnętrzu ziemi, chcieliby jak dawniej mieszkać na zewnątrz skąd mogli by tworzyć nowe miejsca zamieszkania na innych planetach dla siebie i być może dla ludzi kiedy przyjdzie czas na koniec naszego słoneczka. Czy są żli?  Nie sadzę. Może i popełnili błąd wchodząc w niedozwolone związku z mieszkańcami ziemi przed kataklizmem w wyniku czego zło pojawiło się na ziemi. Ponieśli jednak za te błedy  karę. Sądzę, że ich wyjście i zamieszkanie na zewnątrz to kwestia tylko czasu. Zanim to się stanie musi być zbudowana podobna osłona ziemi i atmosfery a wielkość tlenu podnieść się do ok. 32-34 %. Myślę, że aby to osiągnąć trzeba ograniczyć populację zużywającą tlen (ludzi, zwierząt) spowodować przez zwiększona emisję CO2 rozrost flory. Natomiast dla wykonania osłony nad ziemią  należy rozpylić nad atmosferą odpowiednie nanocząsteczki wiążące wodę  np. srebra, aluminium, baru, strontu. Trudno okreslić jak długo musi byc tworzona ta osłona. może kilkadziesiąt lat mo że więcej lub mniej. Jednak po wykonaniu takiej osłony można być pewnym, że ci co dożyją tego czasu będą mogli zyć po 1000 lat a może  i wiecznie.
Czego Wam drodzy czytelnicy i sobie życzę w nowo nadchodzącym 2015 roku i w następnych.
 
p.s. zgasła gwiazda zamieszkała przez ONI  to najprawdopodobnie brazowy karzeł oznaczony G1.9 http://tajemnice.estrefa.net/Istnienie-drugiej-gwiazdy-w-Ukladzie-Slonecznym-potwierdzone natomiast ich była planeta to znana Nibiru
 
 
 
 
 
 
 

Portret użytkownika Q...

Plan redukcji populacji ludzi

Plan redukcji populacji ludzi do powodujących stagnację cywilizacyjną pięciuset, czy już nawet dwustu milionów osób na całym świecie  jest znany. 
Jest to bezapelacyjnie plan światowych satanistów.
Skrzydlaci mogą nas mimowolnie lub świadomie programować na podążanie ścieżką ku temu procesowi... choć oficjalnie chcą podobno temu zapobiec.
Przekaz "Wing Makers" jest interesujący.   Problem wiarygodności  "producentów skrzydeł" polega na tym że udostępniają muzykę.
Natknąłem się na temat po raz pierwszy w 1996 roku. Jakieś osiem lat później udało mi się ściągnąć parę utworów które pojawiły się po raz pierwszy w necie. Niestety, nie mam ich już z powodu utraty bazy danych ale...  mam dobry słuch (pewien profesor nazwał go "muzycznym").
Słyszę wyraźną różnicę w aranżacji tego co publikowano około dekadę temu a dziś. 
Pierwotnie te utwory były prostsze w swojej formie. Parę lat temu przerobiono je. Albo dokonał tego ktoś z "podróżników" albo cały projekt jest elementem wielkiego zwiedzenia.
Osobiście stawiam na to drugie. 
Czy tak jest?. Każdy sam rozstrzygnie jeśli potrafi. Informuję jedynie o dostrzeżonych, istotnych różnicach i zamieszczam nieco własnej, uprawnionej w świetle wydarzeń na świecie i w kraju, interpretacji zjawiska.

Portret użytkownika sio

No i znów musiałem się

No i znów musiałem się pośmiać po artykule.
Rzekome wielkie zwiedzenie ludzkości nastąpiło już dawniej i nawet biblia jest zwodniczym elementem i inne religijne pisma też.
Problem polega na tym,że Bóg ma to w d..., której zresztą nie ma bo jest bezcielesny,
To jest wszystko strata czasu. Każdy w jakimś sensie musi zaliczyć dno i to dotyczy ludzkiej duszy, religii i całej cywilizacjii.
Jedynie Bóg jest wolny od tego typu dywagacjii i dlatego jest tym kim właśnie jest.
Przebudzenie to nic innego jak wolność od wszelkich koncepcjii i doświadczanie Boga jakim jest i tu Abrahama doświadczenia i proroków można między bajki włożyć ponieważ były cienkie jak teoria ewolucjii.
Każdy ma tutaj jakąś rolę i po to tu jest a religijność tylko wychowuje zwierzynę do pożarcia.
Warto jest docenić siebie i innych a nie jakieś historyjki z bliskiego wschodu cuchnące uwielbieniem niczego oparte równie na niczym.
Ludzie mają uczucia i intelekt i to jest dowód na ich boskie korzenie -ich brak stworzył religijność i występki
 
 

Strony

Skomentuj