Fala czasowa skończy się w grudniu 2012? Może nas czekać jednoczesność wszystkich zdarzeń

Kategorie: 

Fraktal - źródło: dreamstime.com

Jedna z najbardziej ekscentrycznych teorii na temat końca świata w grudniu tego roku zakłada, że już za dwa tygodnie dojdzie do swoistego końca czasu. Koncepcja ta nazywa się Fala Czasu Zero (Timewave Zero) została zaproponowana przez botanika i filozofa, Terence'a McKenna (1946-2000). Uważał on, że czas jest w istocie falą fraktalną o zwiększającym się tempie odkryć.

 

Innymi słowy McKenna postulował fraktalny charakter rzeczywistości. Fraktalny, czyli taki, w którym jest układ samopodobieństwa wszystkich elementów bez względu na punkt widzenia na nie. Nasz ekscentryczny naukowiec twierdził, że istnieje coś takiego jak "nowość",  z ang. novelity. Autor definiuje ją, jako ciągłe zwiększanie się złożoności powiązań. To tak jakby coś rosło wokół nas, coś, co nazywamy czasem.

 

Według Terence'a McKenna na końcu "nowości" jest koniec czasu. To tak zwany punkt osobliwy. Wtedy według teorii złożoność systemu dąży do nieskończoności. Oznacza to, że wtedy wszystko będzie następowało jednocześnie. Co ciekawe McKenna opracował pewną formułę numerologiczną,  która miała dać odpowiedź na to jak kształtują się pływy i zawirowania "nowości". Oparł ją na Księdze Przemian (I-Ching) . To starożytny kosmologiczny i filozoficzny tekst chiński stanowiący podstawy konfucjanizmu i taoizmu. Księgi Przemian często stosowano w celu wróżenia i dostrzegł w tym zdolność do wyczucia "nowości". Biorąc pod uwagę probabilistyczny charakter wszechświata wykorzystanie figur Ching, jako doskonale losowych wydawało się być strzałem w dziesiątkę.

Całą teorię "nowości", McKenna oparł na przemyśleniach oraz na seansach z wykorzystaniem substancji wykorzystywanych od wieków przez szamanów amazońskich mowa przede wszystkim o grzybach psylocybinowych i DMT. Chodzi o dimetylotryptaminę, związek chemiczny produkowany również przez nasz organizm, przyjęta w większych ilościach daje bardzo ciekawe efekty, między innymi pozwala zobaczyć i poczuć rzeczy nie do opisania słowami.

 

To, co sugeruje Terence McKenna to stwierdzenie, że fluktuację czasu da się obliczyć. Pojawienie się informatyki dało doskonałą okazję do zaprogramowania teoretycznej fraktalnej funkcji falowej czasu w formie umożliwiającej zarówno losowanie potrzebne przy I-Ching jak i przeliczenia fluktuacji czasowych. Powstał, więc specjalny program komputerowy początkowo dostępny jedynie na Apple a potem przeportowany do MS-DOS. Do dzisiaj wiele osób z niego korzysta.

 

Aby jednak ustalić punkt końcowy ostatecznego splotu horyzontu zdarzeń, który ma nastąpić na końcu czasu potrzebne jest ustalenie punktu początkowego, a w zasadzie pośredniego. Za taki punkt obrał on zabójczy nuklearny akcent kończący drugą wojnę światową. Po wprowadzeniu takiego koordynatu czasowego okazało się, że punkt osobliwy powinien wystąpić między listopadem a grudniem 2012.

 

Czy to oznacza, że słynne oczekiwane oświecenie ludzkości ma być tak naprawdę formą przekształcenia czasu w coś, czego nie rozumiemy dużo bardziej niż jego samego?  Może się okazać, że wszystkie podania na temat tego, do czego ma dojść 21 grudnia 2012 są częściowo zgodne z prawdą jednak istnieje dużo większe prawdopodobieństwo, że żadna z nich się nie sprawdzi.

 

 

Warto przeczytać:

http://www.eioba.pl/a/3iz6/fraktalna-rzeczywistosc

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Komentarze

Portret użytkownika swit59

7.07/8/9 ! O,KeeY: napiŚZEE

7.07/8/9 ! O,KeeY: napiŚZEE coś od ...SERca:
       Czy...kochaliście i wzajemnie wtedy byliście ?
   PowInf.ADAM wam:
                                 7-me( ME !) Nieb<OO>///
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
     No i TAM...TAMwas SŚZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz? WIO !DEE...LI:KAT?nie...stety ,jak zapodali ci z chanelingu B.MarciniAK:=(Zwiastuni Świtu !)
   Dla zapoczątKOWANIA...PROCE SU 123...PRZEmmmInf.AN...
     niezbęD.N..A...jest DAwKA...niŚZczącEnergiJ !!!
 
 Biblijny BÓG...choć w BIELI...to jeD.N..AK...dół szaty ma we KRWI...waszej-naszej !
   POLSKAła...CHrysTUsem...narodóWWW!
    PatRZ...na flagee...ślePOkuQ:..."M"AaaaaTEe: !
7.17 !!!
TIEjEY...

Portret użytkownika swit59

5.09... ITAK Inf.:NIE...     

5.09... ITAK Inf.:NIE...
     Zrazu styl wydaje się BEZklamkoweGOśĆca...ale to jest TYlKO:LEGO...? TAK! TO jak ukłaDANIE Z_dania z...1 wyrazUuuuuuuuuuuuuuuuu.
   Jego podczęści są owymi KLOuCKaMMMinf.strzoWWWsko"M"PO:NO...Inf.waNne !
 TU...
          musisz odejść od LINInf.a wejść WZbić się(Z_MMMysla"M"inf.) w pRZesTRZEń...PŁASKĄ póki co,ale...???
  Kiedy pisałem ręcznie używałem jeszcze KOLORU:
    efekt ? JazDANY:CH...BEZ TRZY MAN KI !
 PROSTE...ummmKI...???CZORT ? wołaIO"M"asaKRA...KRA...koWWWja:CZEK ci ja !
   CZłEK BEZ PO ??? >>>KRY(WWWaniuuuuuuuuuu...?) CIA !!!
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    POsiAdaMMMaX wiedzy: 59 lat sie ma...
  zebranej,wszelakiej i...PRZE TW<OO> RZ"o"nEJ !!!
    To nie jest luXna kupKA...
 TO...T-WAR Inf.:DZIEL NY...??? 11.9.x3 anaWE: "T"...!!!
   KOD biblii Drosnina zapodał takie coś:
 TO...JEST TAKŻE WJĘZYKU CZŁOWIEKA...
AleC<OO> ? Ano...WSZYSTKO co ISTNIEJE !
   Na POczątkuQ:
                         BYŁO...JEST i BĘcDZIEń...:
     SŁOWO...HHarceRZ Y...2!
   I HvvH...
OTb i cała...P<OO>LSK"o"...MMMedy:(cyna=NIEbiesKIKAmieńŚZewInf.K 4-1-7x7 !)...JA !!!sna?
   Ja kp i ŚZE...iUDO wadniam:
    JAM...jest 28 !!!
 1: 28 lat ma mój ojciec ziemski gdy się rodzę...
 2: 12.7.1953=num.28...(10...1-KA !CHINiebieskA !)
 3:12.7= śr,28 tyg.roku...
 4: Ur.się jako 2 z 8...
 5: 47 lat przed:2000 !...4x7=7777=28...
    POwikłania...MMMagiCzne...ale PRAWDZIWE: RZECZYWISTO%ŚĆ !!!
 1.3.19(=RPoniewaRZecz.POsPOlitą...tnie takowy płDnik na POły =dolina Wisły !) 88 r...
MMMistrz...dotyka mnie swym berłem(ON tak ma !Skąd wiem ? RElacJAkiejś ...JASNOwidzacej...).
 BEReŁKIeMMMoRZee lePIEJ ...:
 Dlaczego?Berło-berek...: Wstawaj ŚWIT...2 SUNNY...typieS "M"ój...:Do NOgInf.!!!
?????????????????????????????????????????????????????
   Berek: H H...VVicTOR:ja...?SSne ?
 SWIT a SUN...!!!
   O takie są <OO>CZYwiście m.naMMM+"M"Inf.RElacje !
 JamrówKA...ON SŁON...eczKO WZeNICE!
     Ważne TO:
                       Inf.DZIEjeMMM+"M"Y...jednym auTHHORROrEM!!!
   Jak tRZeBA:CHH...użyVVA"M"+MMMY:
          MŁOTA THHORRA...T UN kowAnEG<OO> !!!
    8.8.1981 r...3x8=24 ale i jest to Jego też imię:888...jedno z wielu !
 28 więc lat i 28 dni po moim się ur. na Helu...ląduje HHarcerzyków 2...w Srebrnym UF<OO> !
    Ok.13...na plaRZy  na oczach tys.plażowiczów !!!
 Kod Biblii mówi o LISAN=język morza=pł.wysep ! P.A.Sinf.HHel czy nie ?
   RZecz badał intensywnie sam K.Bzowski wraz z Wilkiem,który rok później sformułował
teorię tzw.SIECI...Wilka : czyli TUNELI...czaso-przestrzennych po których UF<OO>NI się poruszają :
   W miejscu lądowania...namierzył kształt:
                OMEGA !!!
5.55...??/KIEpsKI... czas ...?
   Co ciekAVE...<OO>NeHHarcerzyki pojawiają się kilka lat później w dolinie Wisły ...
i łażądookoła spodka oŚWI ET lając sobie teren:
   POMaRAńczowymi...okręgami...
?????????????????????????????????????????????????????????
 CZEg"o" ŚZU KA LI...?????????????
 Ha,Ha,,,
        Ps.Zzzzzzzzzzzzzz_D.N..AleeX:LI...py nieTb !
5.59 !!! 11.12.12...WOWW...
KoDaje:
               pRApeD !!!

Portret użytkownika swit59

1.28...   Wywody T.M.jednym

1.28...
  Wywody T.M.jednym zdaniem...załatwia wypowiedX:
  Prawdy Absolutnej...
znanej z chanelingu z 24.10.1987 r NIEświadomej W-wiance:
   
Życie rodzi się krzykiem, a śmierć rodzi się ciszą. Czy to takie trudne, aby pojąć, że na granicach wszystkiego istnieje ekstremalna wartość danego zjawiska?
A zatem Bóg to ekstremalna granica wszechrzeczy i zjawiskowo nieuchwytna, bowiem Ducha nie można zobaczyć, usłyszeć, a Jest.
 
  Fraktalne zagęszczanie rzeczywistości...wGRAnic:Y...OTbinf.WWWsiOO"o"!!!
 1-2-4-6-16-32-64-128...!!!
   Kilka kroków(8...) ...a z 1 zrobiło się 128 ! 
 A gdy zrobicie ich...DOWOLNĄ w granicy=nieskończoną...liczbę?C= ON...BÓG=WWWiedzący i MMMogący wsio!
 
 
     A C<OO>? Ano np.T"o":
 
Proroctwo
Izajasza:
28/16 Przeto tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień dobrany, węgielny
cenny, do fundamentów założony. Kto wierzy, nie potknie się.
28/17 I wezmę sobie prawo za miarę, a sprawiedliwość za pion».
Ale grad zmiecie schronisko kłamstwa, a wody zaleją kryjówkę.
 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    TO...jest Jego zapowiedX...???Mina waza...ja:KA...???
WęgielNY...cenNY...dobraNY...=?
DIA...?meN T 7 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   http://www.lucypringle.co.uk/photos/2008/aug.shtml
   3.8.08 r...mówi wam coś ?
A ...te<30 p>...niĆ...wam nie zaPOdaje ?
 10.7.04 r...WylaTOTOwo !
?????????????????????????????????????????????????????
    Nie jestem DIA-błem...ale ?
  POO"o"inf.L: SKAŁA CH: DIAmeNT 7 ...
    ADokłaD(2002)nie:
                      BIES! KA...CHina !!!
  Ps:
 
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/atak-zimy-mroz-w-czechach-sniezyce-na-wegrzech,1,5326388,wiadomosc.html
 
Atak zimy: mróz w Czechach, śnieżyce na Węgrzech
W północnych Czechach temperatura spadła do -27 stopni Celsjusza
 
- poinformował Czeski Urząd Hydrometeorologii. Węgierski Instytut Meteorologii ogłosił z kolei najwyższy, czerwony alert śniegowy na południu kraju.
Niemal jedna czwarta stacji meteorologicznych na terenie Czech odnotowała najniższe temperatury od 30 lat.
 
Najchłodniej było w Górach Izerskich i Karkonoszach.
Z powodu wychłodzenia w miejscowości Plavy koło Jabłońca nad Nysą zmarł 67-letni mężczyzna. Rzeczniczka wojewódzkiego pogotowia ratunkowego w Libercu poinformowała, że ciało mężczyzny znaleziono przed jego domem. To pierwsza ofiara śmiertelna tegorocznego ataku zimy w Czechach.
 
  A pRZecież...OSTRZEGAŁEMMM+"M"!!! STA%ZIma zaleRZy...od waszEG;OO:D"o"MMM:nie ?...STO%S UN KU Q...
 
 

Portret użytkownika swit59

5.34...No

5.34...No patrzcie...cholera,nie zauważyłem!
    Jak TO...leci ?
BEZ SERC...BEZ DUCHA...TO śz...??? JA czy wwwY ?
    Orłem...lwem...bawołu...CZŁOWIEKIEM...
 TO...ja jestem od...???
       Od dziecKA...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   NOSSS:
            Nikt taki więcej na świat nie przyjdzie...
 Kiedy zaczęli nawiedzać mnie tzw.Jehovici...z marŚZU...dałem im taki wycisk,że...
  zawezwALI...swego przełożonego,który:CZERWONY...z emocji na KONIEC rzekł:
 Nie spotkałem jeszcze nikogo takiego...
????????????????????????????????????????????????????????
  ON...sprawił pewnego razu,że...IMpulsEM...nieodpartym(!!!)
wparowałem...(orzeł,lew...) na ich zebranie i...:
  Poprosze mikroF:ON !
 JA WAM POKAŻE JAK SIĘ CZYTA ...BIBLIĘ !
Ze...zzzzzzzzzzzzzzzzzzzROZUMienieMM !
 KonSTERnacJAaaaaK ci się nie rzuci na mnie,CHaMO-WA.ć-pocz...:NIE!!!!!!!!!!!!!!!!!
?????????????????????????????????????????????????????????????
   ZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzmJAna...???
 Dla mnie ŚZADEn...PRAbliE"M"ATb...:ŚZach...jaK(4-1-7x7) ...PŚZY()Je()mNie...()...???
    ROZZwinę PŁATKI...ost.zzzzzzzzzzzzzzzDANIA:
 JA...ŚWIT AL SKI...(=zzzzzzzi"M"A aLEE POte"M":wio...SNA?) ZbiGNIewww:
  zMARŚZU...kaMMM RZ O?N:Y(11.9.1982 !) ...Królem ci ja bo:WWWIEMMM T<OOD>laTb !
     19.9.1864: LaSAletTE...
 Justyna 1894: ...IW pRZyj!Ście...mesjasza...? będą WIERZYć...
      Idzie rok 5-TY:POlicz:  2012...!!!
??????????????????????????????????????????????????????????????
   A PO...CHłopskuQ:
   WYbieRAJta:
     JAK ról...i bedzie STRAŚZNIE...pRZyJEMMM;;;NIE?B<OORZEee...POmmmyŁUJ !
 Ps:
       Czy wy ...MYŚLICIE ? RZe...P:ON...deROSA...PO.ranna!...
  jeno PSIpadkiem zrodzONA: 12.7.1953 r?
   44 dzień PO: zd.mt.EVERESTU:28/29.V.1953 !
  1953+44=1997(!)...+44=2041...!!!
 Sen wNUczKIndiaNIN.A: sie wam kolejNY...raz :
 Mistrz prowadza krętymi drogami aż WRACA PROSTO:JA K...do Xródła!
(p.medytacja na KONIEC 2012 r w Niezn.Świecie: POWRÓT DO ŹRÓDŁA... M.Ry:MUSZKI...? CEL:
Uniwersytet Potęgi DUCHA...p.1-szy zakuPIO NY...mój nr: 34 z 1990 r !
 Wewnątrz art: GŁOS Z KOSMOSU z 26.11.19-77 r !)
   I mówi:
                KLUCZEM JEST LICZBA 11-41...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 2=1+1=11 PrawDA ?jeTO nam: 11-41 ...PrawDA !?
   Kiedy 4.11.12 r WRÓCIŁEM...do mjsca ur.(pogrzeb ciotki chrzestnej spod 44...)  i 1-z wielu PGR  w jakich się wychowywałem:
    Za BRAMĄ...
                     na PAŁACU-ruiNIE!mal...spostrzegamBIT inf:
   Jego nr.: na tablicy zawieszonej na 1 KOŁKU(Q: p.Biblia...):
               CZTERDZIEŚCI JEDEN !!!
  11.4...19-97 r...ROZZpocząłem:LIST<OO"N"o":ŚZ?eNIE !
   Straszliwie wiało...!!!
17.7....2010 r PO stokroć POtęRZniej...tak zaWiało,że...: KONIEC ŚWI...sie mi PO:myślało !
 W OKOlicy mej 51 ARE A-U 7x"0"wej dz.legły tys.drzew...!!!
   A co wiDnieje na 177 nr NŚ OkładCe?
   http://www.youtube.com/watch?v=VYkriaw4Dbw
   TO...śWIe:RNA...PrawDA !
   DUCH...podaje REKĘ ręce WY!ciągniętej w górę z Ziemi...POkrytej wodą(z krwią...?)!
  NOSSS:ixeiNo ?
               ...kiedy? 15...ujRZY"M"...poMMMoc nadchodzącą  z nieba !
 Kiedy ujRZałeMax?
   11/12.7.2003 r:
 WylaTOTOwo:
   na 77r...ur.ojca ziemskiego(25.6.1926r...)czyli 25.6.03r powstajeZNAKodujący: 28...
 A TO...TO sem ja!BOArz...5 x naznaczony nią w dniUR.!
 5.2.8...KOD pasa planetoID...
    PIO:
         Na KONIEC...KAMIEŃ WE MGLE...
  ZnaK: 28...(na polu r.Małysza ur.19-77 r!?) powstał we...MGLE !
 PIOsic: nazwisko męża ciotki chrzestnej spod 44 nr.domu...On ur..4.4.1928 r...!!!
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 Po 51 latach...ur,się mój 1-szy"zięć":
 4.4.1979 r...
            rOkuQ: Strasznej zimy...! 
 Tak więc...SP.OKO...:
   1.12.12 r sie zaczęła...
                                  właśnie wieje...pada...mam tego JURZ POdziURRKI !(RApteMax: 20 cm...!!!)
   Rok temu w JApan...napadało...aRZ:  20m...!!!
Z<OO>baczymy więc ...JA K sięSKOŃCZY: 1.3.2013 r ...
 ByLEE...do WIO:SSsNY...6.40...i 4?KONIEc...
  No KOD ROZZ kł ADA !!!Ur.w 93 r PSAlm...ój INFrySSs...WoDNIK !
   EstkMs...=MS...BAT?...ESKImos...FEED?RUjeMMMYŚZzzzzzzz:lenie !
  
  
 
    

Portret użytkownika swit59

2.26/7...ACH ten...SyJON:    

2.26/7...ACH ten...SyJON:
    SpOKO! Oznacza JeDYNIE...???
   SUNne SU CHE...MiejSCE ...!Na ?
  WylaTOTOwoŁaNieLEE...:
      21/22.7.2000 r:(SMO-KA CHINA- zoDIAk...)
  CZErwona KAchinaPOlu T.FILIPczAKA...BITTe 0,5 ŚZtUNDe:
ROZZkłada sEwe-na 4 sTeREONY...RAmioNtY !!!
   12.7.2002r...
ZzzzzzzzzzzzzzzzzzJAWia się NIEbies:KAchi na moje 7x7 leciePLuuuuuuutK<OO>....???
2.33...!!!
   

Strony

Skomentuj