Geolodzy wciąż szukają zaginionych milionów lat historii Ziemi

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Warstwy gleby przechowują zapisy historii Ziemi, a im głębiej kopią naukowcy, tym dalej „podróżują” w przeszłość. Miliony lat historii Ziemi, pozostają jednak poza zasięgiem geologów. Poszukiwania tych zaginionych epok, doprowadziły badaczy do bardzo ciekawych wniosków.

Na naszej planecie istnieją regiony, w których bez względu na głebokość, nic nie znajdziesz. Setki milionów lat, zostały „wymazane” lub z historii. Te luki w historii geologicznej naszej planety, nazywane są „nonkonformistycznymi” i istnieją w warstwach należących do zupełnie różnych epok. Czasami dzieli je ponad miliard lat, co oznacza że jakiś nieznany proces, regularnie zapobiegał tworzeniu się osadów przez miliony lat.

Przepaść sięga około 550 milionów lat temu. Mowa tu o erze, która poprzedzała pojawienie się złożonych form życia. Wcześniej uważano, że warstwy zostały utracone w wyniku erozji podczas zlodowacenia pomiędzy 715 a 640 milionami lat temu. Nowe badania, wskazują jednak na możliwość, że ta „biała plama” jest wynikiem „regionalnych cech tektonicznych”. Aby zrozumieć przyczyny luk, naukowcy zbadali próbki minerałów i kryształów górskich – hematytu i cyrkonu, które można wykorzystać do zrekonstruowania historii termicznej warstw.

Wyniki pokazały, że starsze skały zostały zniszczone przed pojawieniem się śniegu i lodu, co oznacza, że ​​„nie mogły zniknąć w wyniku erozji lodowcowej”. Naukowcy zakwestionowali w ten sposób hipotezę, że erozja związana z Wielką Niespójnością mogła dostarczyć Ziemi składników odżywczych, co spowodowało eksplozję kambryjską - nagłe pojawienie się złożonych form życia około 541 milionów lat temu. Geolodzy wiedzą więc, że w przeszłości musiało wydarzyć się coś, co wymazało całą tę historię.

Naukowcy uważają, że procesy tektoniczne związane z formowaniem się i rozpadem Rodinii (superkontynentu, który istniał około miliarda lat przed erą śniegu) mogły spowodować Wielką Rozbieżność. Wielka Niezgodność mogła nie być tak wielka na początku. Kiedy Rodinia zderzała się ze sobą, a następnie rozpadała przez setki milionów lat, cała ta aktywność geologiczna mogła spowodować wiele oddzielnych przypadków utraty pamięci na całym świecie. Badania, skupiały się głównie w kopalni granitu w Pikes Peak w Kolorado, a więc aby wyciagać wnioski na temat całej Ziemi, konieczne są dalsze badania w tym zakresie.

 

Ocena: 

1
Średnio: 1 (1 vote)
loading...

Skomentuj