Goście z kosmosu mogli dostarczyć życie na naszą planetę! Naukowcy odkrywają szokujące dowody!

Kategorie: 

Źródło: zmianynaziemi.pl

Odkrycie obiektu międzygwiezdnego 1I/2017 U1, znanego jako Oumuamua, przechodzącego przez nasz Układ Słoneczny w 2017 roku, oraz późniejsze odkrycie 2I/Borisov w 2019 roku, zapoczątkowało nową erę w astronomii i ponownie rozpaliło debatę na temat panspermii - teorii sugerującej, że życie może być przenoszone przez kosmos na asteroidach, kometach i innych obiektach międzygwiezdnych. Te odkrycia, w połączeniu z rosnącą liczbą badań, rzucają nowe światło na możliwość, że życie na Ziemi mogło pochodzić z przestrzeni kosmicznej.

 

Naukowcy od dawna zastanawiają się nad pochodzeniem życia na Ziemi. Tradycyjne teorie, takie jak hipoteza świata RNA, sugerują, że życie powstało na Ziemi przez procesy chemiczne prowadzące do powstania RNA, który następnie ewoluował w bardziej złożone formy życia. Jednak teoria panspermii oferuje alternatywną perspektywę, sugerując, że życie mogło zostać przeniesione na Ziemię z kosmosu przez obiekty międzygwiezdne, takie jak komety i asteroidy. Badania nad obiektami takimi jak Oumuamua i Borisov dostarczają nowych danych, które mogą wspierać tę teorię, choć wiele pytań pozostaje otwartych.

 

Jak mogłoby to dziać się w praktyce? Przykłady z naszego własnego Układu Słonecznego pokazują, że materiał z jednego ciała niebieskiego może trafić na inne. Na przykład, uważa się, że na Ziemię trafiło około 10 próbek skał z Marsa w wyniku bombardowania meteorytowego, co pokazuje, że wymiana materiału między planetami jest możliwa. Ponadto, w skali kosmicznej, mikroskopijne kryształy lodu i pył zawierające bakterie i zarodniki mogą być rozpraszane w przestrzeni kosmicznej, przemieszczając się z wysokimi prędkościami poza swoje macierzyste systemy planetarne i potencjalnie zasiewając życie w innych systemach.

 

Co więcej, wiemy o istnieniu gatunków zdolnych do przetrwania w ekstremalnych warunkach kosmicznych, takich jak niemal doskonała próżnia, ekstremalne temperatury i promieniowanie jonizujące. Tardigrada, mikroskopijne zwierzęta wodne, mogą na przykład przetrwać dehydratację, ekstremalne ciśnienie, temperatury bliskie zera absolutnego lub temperatury do 150°C oraz poziomy promieniowania, które byłyby śmiertelne dla ludzi.

 

Jednak ocena panspermii jest skomplikowana i wymaga uwzględnienia wielu różnych czynników, w tym fizyki, biologii oraz zmienności środowiska kosmicznego. Mnogość nieznanych i nieograniczonych czynników sprawia, że panspermia jest trudna do oceny. Wymaga to rozważenia takich kwestii, jak liczba zderzeń obiektów z Ziemią przed pojawieniem się pierwszych dowodów na życie, zdolność ekstremofilów do przetrwania ekstremalnych warunków, takich jak promieniowanie gamma z supernowych, oraz prawdopodobieństwo, że życie mogłoby rozpocząć się od obcych ekstremofilów.

 

Chociaż prawdopodobieństwo, że panspermia zapoczątkowała życie na Ziemi, może wydawać się niskie, badania nad obiektami międzygwiezdnymi jak Oumuamua i Borisov otwierają nowe możliwości dla zrozumienia początków życia w naszym wszechświecie. Dalsze badania, zarówno teoretyczne, jak i eksperymentalne, są niezbędne do głębszego zrozumienia tych złożonych procesów i do rozstrzygnięcia, czy życie na Ziemi ma pozaziemskie korzenie.

 

 

Ocena: 

1
Średnio: 1 (1 vote)
loading...

Skomentuj