Hinduscy bogowie w starożytnej Ameryce

Kategorie: 

http://popotopie.blogspot.com/

Proponuje państwu w tym wydaniu tajemnic historii ludzkości coś, co może przypominać swoją treścią historie rodem z filmów fantastyczno naukowych. Osobiście staram się być krytyczny do wszystkiego co przypomina tego typu opowieści, a odnosi się do znalezisk archeologicznych, choć trzeba też przyznać że często obraz jaki się wyłania z tych odkryć jest bardziej fantastyczny niż niejeden film z tego gatunku ! 

 

Interpretacje pozostałych po ludzkiej działalności artefaktów są dziedziną, którą zajmuje się antropologia. Oczywiście trzeba mieć na względzie obecny czas i jego błędne ewolucjonistyczne opisy wszystkiego co pochodzi od tzw. prymitywnych ludów, są one-te opisy nacechowane brakiem Wiary w inny wymiar życia ludzi, brakiem Wiary w duchowe Niebo oraz Super Byt posiadający cudowne moce stwórcze.

 

Często archeologowie są specjalistami tylko w jednym okresie historycznym związanym z określonym, specyficznym miejscem na kuli ziemskiej, nie starają się być holistami w tej jakże trudnej dyscyplinie nauki. Tym razem potraktuję temat bardziej luzno i przedstawię kilka spekulacji co do dziwnych, żeby nie powiedzieć zaskakujących "struktur" archeologicznych znalezionych dzięki wcześniej wspomnianemu filmowi:  "From the Brink of Extinction (Ruins of Old Earth)" (artykuł ten jest skrótem dłuszego opracowania z mojego bloga, więc proszę o wyrozumialość gdy czegoś będzie brakowało dla zrozumienia wywodu)

 

Czym są te pozostałości ? Czy są "konstrukcjami" popotopowymi czy przedpotopowymi ? Czy są naturalnymi formacjami ? Czy raczej pozostałością wydarzeń związanych z wojnami hinduskich bogów ? Czy ktoś latał w Vimanach i "strzelał" do tych kopców by zniszczyć ich zawartość, czy może ktoś z Viman użył jakiejś energii by wydobyć coś co było "schowane" wewnątrz ? Czy były to przechowalnie jakiegoś rodzaju "aparatury", "konstrukcje" mające coś uchronić przed zbliżającym się kataklizmem ? Czy ktoś przeprowadzał jakiś rodzaj działalności chemiczno-energetycznej wewnątrz tych "usypisk", a następnie wydobywał z nich "efekty-rezultaty" ? Czy są to może twory obecnej cywilizacji...?

 

Strzałki wskazują na "dziwne wgłębienia" przypominające jakiś rodzaj działalności ludzkiej lub kogoś z Viman ? Jak widać na szczyty tych wzniesień czasami prowadzą drogi, czy miejsca na wierzchołkach to specjalne punkty kontemplacyjno-medytacyjne ?

IB Image

 

Tutaj zachowany kopiec w "stanie oryginalnym", "jakby podwójny" ( skałada się z mniejszego elementu- "usypiska"), ten rodzaj możecie państwo obejrzeć poniżej jako trafiony "starożytnym pociskiem"...?

IB Image

 

W zdjęciu poniżej lewy górny róg (na prawo również) pokazuje być może kopiec trafiony "starożytnym pociskiem", dolny podwójny kopiec pozbawiony szczytów lub czymś trafiony...? Kopce te lub usypiska znajdują się blisko piramid meksykańskich.

 

IB Image

 

Kopiec ze ścieżką prowadzącą na szczyt.

IB Image

 

 

Na kolejnych zdjęciach poniżej przedstawione są olbrzymie okrągłe konstrukcje nieznanego zastosowania, nieznanej przyczyny powstania. Zdjęcie 2 i 3 pokazują olbrzymi okrąg ziemny z dwoma wielkimi kołami, pokazanymi na powiększeniu zdjęcia 3, czym jest ta przeolbrzymia pozostalość ? Na lewo od gigantycznego ziemnego okręgu widać także ogromne koło-zdjęcie 02

zdjęcia w kolejności numer 01, 02 i 03

 

IB Image

IB Image

 

 

IB Image

 

Czy nie jest to wielki "kopiec" "wysadzony" przez starożytny pocisk ? Obok na prawo połączone z nim są tarasy..., dodatkowo tajemnicze idealne koło wypełnione wodą, tuż pod "kopcem", co znajdowało się na szczycie ? Jakie ważne budowle, że zostały potraktowane "starożytną bronią" ? Proszę zwrócić uwagę jak maleńkie są domy w obrębie tej starożytnej pozostałości !

 

IB Image

 

Czym są te "leje" ? Pozostałość po wojnach hinduskich bogów ? Zdjęcie wstępne do tego krótkiego opracowania.

IB Image

 

Co wskazują strzałki ? Czy jest to jakiś dukt podziemny ? Czy może ślad jakiejś starożytnej drogi doprowadzającej coś do tego "kopca" ? Ślad wewnątrz,(mini wznisienie) móglby wskazywac również na trafienie "starożytnym pociskiem" ?

IB Image

 

Dla naszych dalszych rozważań nad tajemnicą tych pozostałości z Ameryki południowej należy przypomnieć urywek Mahabharaty:

Mahabharata [księga Dronaparwan]
Było tak, jakby wszystkie żywioły zerwały pęta. Słońce kręciło się w kółko. Wypalony ogniem broni świat zataczał się w gorączce. Rozszalałe słonie biegały tam i z powrotem w poszukiwaniu schronienia przed potwornym żarem. Woda stała się gorąca, zwierzęta zginęły, wróg padł jak podcięty kosą, a huk ognia powalił szeregi drzew. Słonie ryczały straszliwie i martwe padały na ziemię, ich ciała ścieliły się na dużym obszarze. Konie i wozy bojowe spłonęły. Tysiące wozów uległy zniszczeniu, a potem nad morzem zaległa martwa cisza. Rozszalały się wiatry i ziemia się rozjaśniła. Ukazał się przejmujący grozą widok. Potworne gorąco zniekształciło martwe ciała, które nie wyglądały jak ciała ludzi. Nigdy wcześniej nie słyszeliśmy o takiej broni i nigdy wcześniej nie widzieliśmy broni równie okrutnej.
 
Musimy pamiętać, że według oficjalnej nauki ewolucjonistycznej słoni nigdy nie było w Amerykach, jednak Mahabharata wspomina o nich w wyżej zaprezentowanym urywku:
"...Rozszalałe słonie biegały tam i z powrotem..."
Jeżeli chcielibyśmy przyjąć, iż są to pozostałości hinduskich wojen w Ameryce, to należy wziąść pod rozwagę możliwość, że w przedpotopowym świecie były one standardowym wyposażeniem starożytnej armii i w tej części globu.
 
 
Muzeum w Jalapa jest bez wątpienia drugim, po muzeum w Mexico City, cieszącym się sławą muzeum meksykańskim. W odróżnieniu jednak od muzeum w Mexico City, w którym wystawiane są eksponaty z różnych regionów kraju, w Jalapa obejrzeć można jedynie przedmioty pochodzenia lokalnego - w większości Olmeckie.  
 
Muzeum może się pochwalić kilkoma olbrzymimi kamiennymi głowami oraz innymi kamiennymi rzeźbami, ułożonymi w efektowną, nowatorską wystawę. W jego posiadaniu znajdują się również mniejsze przedmioty - wśród nich, umieszczone w specjalnych gablotach, przedmioty, które uważa się za „zabawki” Olmeków. Są to, między innymi, zwierzęta na kółkach - co ewidentnie przeczy powszechnemu przekonaniu, iż ludy Mezoameryki (i Ameryki w ogóle) nie znały koła.
 
W tejże gablocie znajdowały się również  gliniane słonie. Jednak oficjele z tegoż  muzeum  usuneli je w obawie przed trudnymi pytaniami ludzi zaznajomionych z  ideą, iż  oficjalna archeologia jest tubą propagandy ewolucjonistycznej, lub po prostu boi się stawić czoło odkryciom niezależnej części naukowców.
IB Image

 

Z badań niezależnych naukowców oraz ze Świętej Księgi Chrześcijan wynika, iż świat przedpotopowy miał jeden ląd, jeden język, jedną naukę oraz globalne zdarzenia historyczne. Słonie jak się okazuje były częścią ziemskiej historii oraz większości kultur świata przedpotopowego, w tym i Ameryki południowej. Zdjęcia części budowli w Ameryce wskazuje, że słonie przed potopem były częścią ich kultury.

IB Image

IB Image

 

W Ameryce znajdowane są tajemnicze pozostałości z czasów starożytnych, które mogą wskazywać na działania wojenne z użyciem broni przypominającej nuklearną, nie są to tylko pokazane wcześniej zdjęcia okrągłych formacji będących w tym przypadku zalanymi wodami potopu "kraterami poatomowymi" lub wysadzonymi gigantycznymi kopcami.

[...]Najliczniejsze zeszklone ruiny w Nowy Świecie [Ameryce] zlokalizowane są w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W roku 1850 amerykański badacz, kapitan lves William Walker, był pierwszym, który ujrzał te ruiny w Dolinie Śmierci [Death Yalley]. Odkrył on miasto o długości około mili [1,6 km] z wciąż widocznymi pasmami ulic i miejscami posadowienia budynków. W jego środku odkrył olbrzymią skałę o wysokości około 20-30 stóp [6-9 m] z resztkami jakiejś ogromnej konstrukcji na szczycie. Południowe strony, zarówno skały, jak i budynku, były stopione i zeszklone. Walker przyjął, że przyczyną tego był wulkan, jednak w tamtej okolicy nie ma wulkanów. Poza tym ciepło pochodzenia tektonicznego nie mogłoby spowodować tego rodzaju upłynnienia powierzchni skały. 

Współpracownik kapitana Walkera, który poszedł śladem jego pierwotnych badań, powiedział: Cały region między rzekami Gila i San Juan pokryty jest ruinami. Znajdują się tam ruiny miast, które musiały być znacznych rozmiarów. Są one spalone i częściowo zeszklone, pełne stopionych kamieni i kraterów wyżłobionych przez płomienie wystarczająco gorące, aby spowodować upłynnienie skały lub metalu. Są tam kamienie chodnikowe i domy z olbrzymimi pęknięciami... [które wyglądają tak, jakby] zostały zniszczone gigantycznym ogniowym pługiem[...]

Amerykański etnogrf, Baker, odnalazł wśród kanadyjskich indian legendy mówiące, że kiedyś tam na południu istniały wielkie lasy i łąki, a wśród nich wielkie oświetlone miasta, zamieszkiwane przez ludzi, którzy latali do nieba na spotkanie piorunom. Później jednak pojawiły się demony (UFO?) i wszystkie miasta zostały zniszczone. Pozostały po nich tylko istniejące do dnia dzisiejszego ruiny. Legendy te wywodzą się z objętych wieczną zmarzliną rejonów kanadyjskiej tundry, położonych na dalekiej północy. Odnoszą się one do dawnych epok, kiedy kiedy klimat obecnych obszarów biegunoych odbiegał znacznie od dzisiejszego. Tradycja indian kanadyjskich przypomina istniejące wśród Majów i Azteków legendy, mówiące o miastach, w których ani w dzień ani w nocy nie gasły światła. Majowie mówili:

 Ta ziemia (obecnie południowo zachodnia część Stanów Zjednoczonych) stanowi Królestwo Śmierci. Przebywają tam tylko dusze, które nigdy nie będą poddane reinkarnacji (...), ale dawno temu (przed potopem) była ona zamieszkana przez starożytne rasy ludzkie.

Podobnie i równie szeroko rozpowszecnione są legendy mówiące o złotym wieku ludzkości. Ci wszyscy, którzy szukają cudownej i zdumiewającej Atlantydy, w jakimś jednym i określonym miejscu na ziemi, skazani są, jak się wydaje, na rozczarowanie. Jeśli bowiem cały obszar kuli ziemskiej w pewnym okresie zamierzchłej przeszłości osiągnął wysoki poziom cywilizacji, to legendy o jej istnieniu mieć będą charakter globalny.

 

Tylko istnienie cywilizacji o zasięgu globalnym może wyjaśnić podobieństwa występujące pomiędzy poszczególnymi cywilizacjami i kulturami zamierzchłej przeszłości, a także i różnice. Istnieje bardzo wiele punktów zbieżnych pomiędzy cywilizacjami Egiptu i Sumeru; również między cywilizacjami rozwiniętymi w dolinie Indusu i cywilizacjami środkowej i południowej Ameryki, szczególnie w ich legendach.

Ci, którzy całkowicie odrzucają idee, że kiedyś musiał istnieć kontakt pomiędzy wszystkimi cywilizacjami, zarówno europejskimi, azjatyckimi, afrykańskimi, jak i amerykańskimi, wydają się nie brać pod uwagę istotnych czynników oraz badań niezależnych naukowców, których liczba stale rośnie. Tym bardziej, że, jak dotąd na próżno poszukujemy jednego wyróżnionego obszaru, na którym powstałaby pierwotna kkultura-matka, źródło wszystkich innych cywilizacji. Wiele wskazuje na to, iż źródłem tym jest cały glob ziemski. Że istniał nie jeden, lecz wiele ośrodków rozwiniętej kulrury i cywilizacji.

 

Ignatius Donelly podaje, że podczas kopania studni w miejscowości Lawa Ridge, Marshall Country w stanie Illinois (USA) na głębokości ponad 40 m. wykopano monetę wykonaną z brązu. Duży nacisk warstw ziemi i warunki w jakich przez długi czas ta moneta przebywała, spowodowały, że większość napisów i rysunków na obu jej powierzchniach uległa prawie całkowitemu zatarciu. Stwierdzono jednak, że zarówno na rewersie jak i awersie znajdowały się niewyraźne zarysy jakiejś postaci, zaś wzdłuż krawędzi po obu stronach biegły jakieś napisy, ściśle mówiąc, ciągi hieroglifów nie do odcyfrowania. Jak wykazały badania, moneta ta w trakcie procesu produkcji była walcowana, jej krawędzie obcięte maszynowo, zaś napisy wytrawiane kwasem.

 

W roku 1851 w tej samej okolicy stanu Illinois, na głebokości ponad 35 metrów odkopano dwa pierścienie miedziane. W czerwcu tego samego roku w miejscowości Dorchester stanu Massachusets odkopano naczynie pokryte skamieniałą zaprawą murarską. Był to dzban w kształcie dzwonu, wykonany z nieznanego metalu, którego powierzchnia onkructowana była srebrnym wzorem o charakterze roślinnym.
   

Pewien lekarz z Kalifornii znalazła wewnątrz bryły złotonośnego kwarcu niewielki złoty przedmiot, kształtem przypominający uchwyt do wiadra. Podobny uchwyt odkryto w jaskini w Kinngoodie w północnej Anglii w bliku skalnym. Jego wiek oceniona na przynajmniej 8500 lat. Dżungle Indii oraz centralnej i południowej Ameryki ciągle stanowią obszar nieprzebadany, istnieje tam szereg regionów, na których nie stanęła jeszcze stopa białego człowieka. A przecież te tajemnicze tereny zawierać mogą klucz do rozwiązania zagadki naszej przeszłości.

 

Dla starożytnych Egipcjan piramidy także stanowiły zagadkę, jednocześnie uznali je za budowle święte, dlatego opierając się na legendach, przypuszczać można, że są  one urzadzeniami skonstruowanymi na wypadek wielkiej katastrofy, by wytworzyć pole ochronne lub informacyjne, służącymi najprawdopodobniej  zachowaniu, zabezpieczeniu wiedzy i informacji w postaci niematerialnej !

 

Oto zdjęcia ze świeżo odkrytych piramid w dżungli Ameryki południowej

IB Image

IB Image

Widok ze szczytu piramidy na kolejną jeszcze nie odkopaną

IB Image

Super cywilizacja Noego mogła zbudować społeczeństwo bardziej rozwinięte i bardziej ludzkie niż nasze. Być może, trudność leżała w ich stosunkach z innymi cywilizacjami kosmicznymi, które skusiły wspaniałych Ziemian do zapoznania się z zakazaną wiedzą, a  konflikt lub konflikty hinduskich bogów były efektem działań części naukowców ówczesnego świata nad mieszaniem DNA z istotami z innych wymiarów lub innych swiatów tego kosmosu. Super Byt który nadzoruje światy przez siebie stworzone nie dopuścił by jego dzieło trwało w złym i zesłał globalny potop.

 

Wysoka zawartość tlenu w powietrzu wdychanym przez Noego przybyłego ze świata przedopotopowego jest potwierdzona przez wielu naukowców badających skały oraz bursztyny. Powłoka ochronna nad Ziemią przedpotopową też miała wpływ na życie biologiczne istot zamieszkujących Ziemię. Część badaczy wskazuje na możliwość występowania trwałych tzw. "jasnych nocy", które byłyby efektem tej powłoki oraz ciągle unoszonej pary wodnej. Swiatło Słońca byłoby rospraszane przez drobiny wody oraz powłokę znajdującą się nad powierzchnią Ziemi tworząc janą poświatę w czasie nocy. Na sstronie innegomedium wykazane zostalo, iż ludzie przedpotopowi mogli mieć większe oczy, mogło to być cechą, która zostala tamtym ludziom dana przez Stwórcę tego świata by w czasie półmroku widzieć lepiej, oczywiście nie jesteśmy pewni czy większe oczy to efekt mieszania genów z istotami z innego wymiaru czy naturalna cecha genetyczna ludzi przedpotopowych. Opis anatomiczy istot genetycznie modyfikowanych zwanych Nefilim znajdziecie państwo na stronie innego medium pod tym adresem: http://innemedium.pl/wiadomosc/analiza-anatomiczna-czaszek-nefilim

lub tu na tym blogu:

http://popotopie.blogspot.com/2013/06/analiza-anatomiczna-czaszek-nefilim.html

 

Bez wątpienia super cywilizacja Noego zbudowała społeczeństwo bardziej rozwinięte i bardziej ludzkie niż nasze, skoro osiągnęli tak ogromne zdobycze wiedzy objawiającej się choćby w tajemnicy i technologii budowy kryjącej się za piramidami z płaskowyżu Giza, jednak dopuścili do tego, by katastrofalny konflikt oraz mieszanie genów z innymi istotami zniszczył ich świat, czego wynikiem był werdykt Super Stwórcy i globalna powódz. Jedno nie ulega wątpliwości, ster działań w pewnym momencie wymknął się ludziom z rąk i decyzja musiala zapaść. Około 5.000 (pięć tysięcy) lat temu: 

 

"W roku sześćsetnym życia Noego, w drugim miesiącu roku, siedemnastego dnia miesiąca, w tym właśnie dniu trysnęły z hukiem wszystkie źródła Wielkiej Otchłani i otworzyły się upusty nieba" Ks. Rodzaju 7:11

 

Jak zwykle po więcej zapraszam na mój blog:

http://popotopie.blogspot.com/

 

To, co było, jest tym, co będzie, 
a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie: 
więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem.
Księga Koheleta 1:9

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Tina

Homo Sapiens... może to były

Homo Sapiens... może to były BAZY KOSMICZNE, które OBCY niszczyli lub odwrotnie? Do kogo należała Ziemia? Czy do cywilizacji WĘŻA i SMOKA?? Czy jesteśmy gatunkiem HOMO SAPIENS? 
Może więc jest tak jak napisałam...
 
Chrześcijanie w modlitwie "Ojcze nasz" mówią: Ojcze nasz ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE (jakie imię?) PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE (skąd??)... To było i jest KOSMICZNE KRÓLESTWO, a DYSKI KRÓLA JAHWE są na terenie Polski, Europy oraz na całej Ziemi. Kosmicznym bandytom chodziło o te DYSKI gdyż są to supr technologie obronne!Każdy by je chciał...
Kosmiczni Dworzanie Króla Jahwe w czasie istnienia Pierwszej Cywilizacji w UNIJNEJ stolicy wielu cywilizacji - GINAVIE na terenie dzisiejszej Zatoki Gdańskiej - zdradzili go, a następnie zamordowali. Jego ciało zostało złożone w GROBOWCU w niewielkiej piramidzie w dzisiejszej Świętej Górze w Gdyni. Arka Przymierza to GROBOWC KRÓLA Jahwe, który po śmierci stał się BOGIEM i dlatego Mojżesz na polecenie Boga Jahwe wykonał replikę jego grobu. 
Proroctwo Apokalipsy ostrzega przed Szatanem, który zwodzi cywilizację w symbolu Węża i Smoka. Szatan i zbuntowani aniołowie stali się BOGAMI i właścicielami Ziemi i nie chcą aby ktokolwiek zrozumiał kim są i co robią oraz co zrobili z Królem Cywilizacji CZŁOWIEKA! Kim są mordercy? Pisałam wielokrotnie... Gdzie są DYSKI KRÓLA JAHWE??
"Gdy otrzymałam wyniki pomiarów geodezyjnych zrozumiałam dlaczego jest tyle Baz Obwodowych! Okazało się, że jest to DOWÓD poprawności moich dotychczasowych badań i odkryć, gdyż wszystko jest logicznie opisane w sposób astronomiczny, matematyczny oraz fizyczny i tak należy na to patrzeć! Dla „Strefy 3c 123” powinny być 123 dyski obwodowe, a nie 120,5, gdyż ich ilość i lokalizacja zawierają informacje o ich kosmicznym pochodzeniu i właścicielach!"
https://www.facebook.com/notes/zofia-piepiórka/mapa-zasięg-strefy-3c-123/504036236288920

Portret użytkownika Tina

Homo Sapiens... CZŁOWIEK

Homo Sapiens... CZŁOWIEK MYŚLĄCY! Dzięki za ten artykuł i zdjęcia. Piszesz: "Przedpotopowa cywilizacja znała lepiej świat galaktyk kosmosu i mikroświat niż obecna !"...Do czego starożytnym Hindusom służyć mogły ułamki mikrosekund? Pundit Kaniah wyjaśnił, że uczeni brahmini od zarania dziejów zobowiązani byli do zachowania tej tradycji w pamięci, choć sami jej nie rozumieli." 
W art. piszesz: "Tym razem potraktuję temat bardziej luzno i przedstawię kilka spekulacji co do dziwnych, żeby nie powiedzieć zaskakujących "struktur" archeologicznych znalezionych dzięki wcześniej wspomnianemu filmowi:  "From the Brink of Extinction (Ruins of Old Earth)" (artykuł ten jest skrótem dłuszego opracowania z mojego bloga, więc proszę o wyrozumialość gdy czegoś będzie brakowało dla zrozumienia wywodu)
Czym są te pozostałości ? Czy są "konstrukcjami" popotopowymi czy przedpotopowymi ? Czy są naturalnymi formacjami ? Czy raczej pozostałością wydarzeń związanych z wojnami hinduskich bogów ? Czy ktoś latał w Vimanach i "strzelał" do tych kopców by zniszczyć ich zawartość, czy może ktoś z Viman użył jakiejś energii by wydobyć coś co było "schowane" wewnątrz ?" 
Z przekazów pism hinduskich wynika, że przed jakimś strasznym kataklizmem np. globalnym POTOPEM żyła super cywilizacja rozwinięta technicznie i to na całej naszej planecie. Toczyli straszliwe wojny atomowe (?), których ślady widoczne sa m.in. na załączonych zdjęciach! Jeżeli były tam ukryte reaktory atomowe, to było ich na całej naszej planecie duzo - podobnie jak to jest w naszej cywilizacji. Trafiając w te reaktory  spowodowali wybuch atomowe. Ich gęstość rozmieszczenienia na planecie mogła spowodować zniszczenie całej cywilizacji i planety, która zostałaby rozwalona na kawałeczki! Komu na tym zależało?? Dokładnie taka sama sytuacja jest w naszych czasach...
Czy dlatego doszło do biblijnego POTOPU, aby zalać reaktory i magazyny broni atomowej, aby uratowac planetę, bo wszystkich ludzi i tak nie dałoby sie uratować??
Przypomnę co pisałam w komentarzu pod innym art. o Rasputinie: "...przed słynnym POTOPEM BÓG JAHWE polecił NOEMU zbudować arkę - ale to przecież wiecie? Gdzie osiadła arka? Podobno na górze Arrarat! Tam Noe z rodziną wysiadł i osiedlił się. Tam tysiące lat temu powstała religia i wiara w Boga Jahva oraz było Pierwsze Przymierze, którego znakiem  - jak podaje Biblia - była TĘCZA. Ten symbol widnieje nad głowami świętych hinduskich  na róznych ikonach - sami zobaczcie! Dlatego w najstarszych pismach sanskrytu i Rigwedzie jest ZAPIS o BOGU JAHVA, ale o tym nie naucza ani kościół, ani Biblia, ani Tora, ani buddyści, ani Majowie...  "WYMAZALI".... Wszędzie - na każdym poziomie  jest zakłamnie!! Kto ma rozum do myślenia  sam musi  "dokopywać się" do prawdy. Ta prawda pozwala zrozumieć kim był gadający WĄŻ w Raju i do czego kusił ludzi w Pierwszej Cywilizacji... Ten sam WĄŻ jest symbolem buddystów! Zaprzeczycie, że właśnie WĄŻ ochraniał Buddę w czasie medytacji??"
Potomkowie NOEGO pamiętali co się działo przed POTOPEM, dlatego opisali to w swoich świętych księgach. Są to dzisiejsze narody Wschodu, które odeszły od starej wiary i stali sie wyznawcami Węża, dlatego pamięć o Bogu JAHVA zaginęła w tym narodzie - podobnie jak w religii Chrześcijańskiej z powodu maniopulacji Biblią i religią - oczywiście przez KAPŁANÓW. Dlatego stara wiedza hinduska jest tak ważna, bo potwierdza to co pozostało w BIBLII o historii religi oraz Narodu Izraela, a nie historii cywilizacji. Biblia to fragment historii cywilizacji po POTOPIE. Hindusi złamali Przymierze z Bogiem Jahva, dlatego następne Przymierze  zaczyna się od Abrahama... A co pozostało z historii narodu SŁOWIAŃSKIEGO?? O tym mówią legendy i WEDY SŁOWIAŃSKIE, ale Polacy nie znają swojej przeszłośći. Nasi pzrzodkowie zostawili nam KAMIENNY TESTAMENT czyli inteligentny zapis w ustawieniu kamiennych kręgów na naszej półkuli... Badam je od ponad 20 lat! 
"Boże imię JHWH dobrze jest znane z pism wedyjskich, z Rygwedy. W Sanskrycie, języku Bogów Światłości imię to zapisane jest jako JAHVAH i służy do usuwania sił zła. Jest zatem znane nie tylko z hebrajskiej Biblii czy ksiąg Tory. Pokazuje to pewien uniwersalizm Imienia Bożego. Imię Boga Jahva służyło do wypędzania sił mrocznych, ciemnych, złych i wobec boskości oszczerczych.”
Ile było Przymierzy z Bogiem Jahwe i dlaczego wszystkie zostały złamane? Podobnie było przed POTOPEM! Do czego zmierza nasza cywilizacja ze swoją bronią atomową i laserową oraz zakłamnaiem na wszystkich poziomach?
 
 https://www.facebook.com/notes/zofia-piepi%C3%B3rka/z-kim-jezus-chrystus-zawar%C5%82-nowe-przymierze-i-dlaczego/319587948067084
 
UDOSTĘPNIAM...

Portret użytkownika Beo

To co opisujesz:   "Część

To co opisujesz:
 
"Część badaczy wskazuje na możliwość występowania trwałych tzw. "jasnych nocy", które byłyby efektem tej powłoki oraz ciągle unoszonej pary wodnej. Swiatło Słońca byłoby rospraszane przez drobiny wody oraz powłokę znajdującą się nad powierzchnią Ziemi tworząc janą poświatę w czasie nocy. Na sstronie innegomedium wykazane zostalo, iż ludzie przedpotopowi mogli mieć większe oczy"
 
To nasuwa mi na myśl tylko jedną rzecz, która wiele by wyjaśniała - mianowicie, Ziemia mogła nie być częścią tego układu słonecznego, a Saturn jako brązowy karzeł stanowił nasze Słońce.
 
Obrazek
 
Więcej o Kulcie śmierci Saturna można znaleźć na http://davidicke.pl/forum/kult-smierci-saturna-czesc-1-t10427.html
 
 
 

Portret użytkownika karol

Wywiad z Uprowadzanym o

Wywiad z Uprowadzanym o Reptylianach i Hybrydach
James Bartley
Poniżej przedstawiam wywiad jaki przeprowadziłem z uprowadzanym , o którym mówiła mi moja mentorka – Barbara Bartholic. Uprowadzany, P.R. wysłał Barbarze taśmy z nagraniem elektronicznych dźwięków – rzekomo robionych przez gady podczas jednego z uprowadzeń. P.R. zadzwonił do Barbary i odbyli długą rozmowę telefoniczną, w której Barbara niezależnie potwierdziła wiele doświadczeń opisanych przez P.R.
Barbara próbowała odtworzyć audycje na trzech różnych magnetofonach i za każdym razem magnetofon użyty do wywiadu został uszkodzony i nigdy już nie działał poprawnie. Po trzeciej nieudanej próbie Barbara zdecydowała się zadzwonić do mnie w tej sprawie, ponieważ P.R. wspominał – po przeczytaniu kilku moich artykułów- że sam przeszedł przez wiele doświadczeń, które opisałem w szczegółach. Następnie miałem z nim długą rozmowę telefoniczną i wymieniliśmy liczne maile. Byłem pod wrażeniem szczerości P.R. i wnikliwych obserwacji jakie dokonał o swoich uprowadzeniach. Opisał wiele rzeczy, które już znałem, takie jak manipulacje astralną rzeczywistością i różne rozmaite sposoby gadziej manipulacji porywanych.
Barbara Bartholic przed moją pierwszą rozmową z P.R. powiedziała mi że była bardzo zaskoczona tym, że P.R. znał tak wiele intymnych szczegółów na temat gadów i sposobu ich działania. Barbara udokumentowała wiele informacji dostarczonych przez P.R. z jej pracy z kilkuset porwanymi w przeciągu ponad trzydziestu lat.To co było głównym obiektem mojego zainteresowania były jego bliskie obserwacje ludzkich hybryd. Te ludzkie hybrydy zostały opisane przez innych uprowadzonych, ale tylko stosunkowo kilka osób(w tym uprowadzana kobieta o nazwie “Karen”, z którą również miałem wywiad) opisało ich działania choć trochę w detalach. Inne aspekty objawień P.R., które mnie mocno zainteresowały, to zdolność gadów do zasysania od ludzi energii ich siły życiowej, a także ich zdolność do przenoszenia świadomości z gada do istoty ludzkiej lub hybrydy o ludzkim wyglądzie.
Z powodu złośliwego wpływu znanych badaczy uprowadzeń, wiele osób w obrębie Wspólnoty UFO uważa, że wszystkie przeżycia związane z uprowadzeniami przez E.T są identyczne – bez żadnej różnicy pomiędzy nimi. Pewne „dziwne” aspekty tych doświadczeń są niemal całkowicie pominięte w porównaniach. Nigdy nie wolno nam zapominać, że zjawiska, które wydają się większości ludzi bardzo dziwne, nie są niczym więcej niż rutynowymi codziennymi zdarzeniami w kontekście cywilizacji znacznie starszej niż nasza z technologią i mocą mózgu o wiele większą, niż nasza. Obcy i gady dokładnie rozumieją ludzką fizjologię i neurologię.
Niestety ludzki rodzaj został źle obsłużony przez ” Społeczność Naukową.” W sumie to żadna niespodzianka, biorąc pod uwagę nieproporcjonalne kwoty finansowania Społeczności Naukowej przez zwolnione z podatku fundacje, korporacje, Departament Energii i Pentagon – żeby wymienić tylko kilka z nich. Zapewnienie takiego finansowania i wspierania rzeczywistych naukowych badań UFO, przeczyło by ośmieszeniu długotrwałej udokumentowanej kampanii dezinformacji przeciwko rzeczywistości UFO. Ponieważ naukowcy są uwarunkowywani i szkoleni w celu zaprzeczania realności UFO, jest stosunkowo łatwo przekonać niektórych z nich by byli debunkerami UFO ((osoby celowo ośmieszające różne teorie i fakty –przyp. tłum), zwłaszcza jeśli będą opłacani za swe wysiłki obalania. Od naukowców nie można oczekiwać, aby myśleli i zachowywali się inaczej. Zostali zindoktrynowani i potrzebują finansowania.
Śmieję się, gdy sceptycy i demaskatorzy żądają dowodów naukowych na obserwacje UFO i porwań przez obcych. Jak “nauka”, która jest kontrolowana tak jak dzisiaj, może ewentualnie wyjaśnić rodzaje zjawisk opisywanych przez świadków obserwacji UFO i uprowadzeń przez obcych? Świadkowie opisywali, że widzieli promień światła schodzący w sposób teleskopowy z UFO na ziemię. Widziano jak pojazdy UFO rozłączały się na wiele części i odlatywały w różnych kierunkach – i odwrotnie – widziano jak dwa lub więcej pojazdów UFO podlatywało do siebie by połączyć się w jeden obiekt. Widziano też UFO zmieniające kształt w trakcie lotu.
Porywani, wojskowi i naukowi “wtajemniczeni” opisywali paradoks polegający na tym, że wnętrze statku wydaje się być znacznie większe niż na zewnątrz. UFO znane jest z tego, że może być widoczne w spektrum widzialnego światła, ale niewidoczne dla radaru i odwrotnie.
Porywani przez obcych i pracownicy podziemnych baz opisują samodzielnie nawigujące, świetliste kule światła, które mimo ich blasku, nie powodują odbłysków świetlnych na pobliskich powierzchniach. Raz zostałem uprowadzony po północy i wróciłem około 22:15. Innymi słowy wróciłem do punktu w czasie, zanim zostałem uprowadzony w pierwszej kolejności. “Nowoczesna nauka” nie ma wyjaśnienia dla któregokolwiek z tych zdarzeń. Niezliczeni naukowcy okazali się być niczym więcej niż oportunistami, którzy klękają i łaszą się przed korporacjami, fundacjami i rządem federalnym w celu uzyskania środków finansowych na projekty badawcze, które są trywialne w porównaniu do badania UFO i porwań przez kosmitów. Naukowcy debunkerzy odegrali kluczową rolę w powstrzymywaniu technicznego i duchowego rozwoju ludzkości. O ile mi wiadomo, debunkerzy są “zbrodniarzami wojennymi” nie różniącymi się od gości w korporacyjnych mediach i społeczności akademickiej, którzy promują wieczną wojnę poza granicami kraju oraz denną głupotę i państwo policyjne w ojczyźnie.
To samo dotyczy opłaconych i przekupionych “psychologów” i “psychiatrów”, którzy pracują jako debunkerzy przeciwko uprowadzanym przez obcych. Jeśli wziąć pod uwagę, jak wielu “specjalistów od zdrowia psychicznego”, aktywnie uczestniczyło w rządowych programach kontroli umysłu jak choćby Dr Louis Jolyn West, i dr Ewen Cameron –by wymienić tylko dwóch – psychologowie i psychiatrzy są dosłownie ostatnimi osobami, które chciał byś skonsultować odnośnie traumatycznych przeżyć, takich jak uprowadzenia i gwałty przez reptylian.
Dlatego miej to wszystko na uwadze – kiedy czytasz zeznania P.R. o jego doświadczeniach z sadystycznymi gadami i hybrydami. Podczas części będącej wywiadem tej pracy, ja występuje jako “J.B.” a świadek jako “P.R.”. Scena jest przygotowana na masowe wprowadzenie do ludzkiego społeczeństwa – tych ludzko wyglądających hybryd.
J.B. – ze swojego punktu widzenia, co gady tutaj robią i co próbują osiągnąć?
P.R. – Gady widzą ludzi jako zasoby, żywność, niewolników, stado hodowlane i ich własność. Są tutaj, aby ostatecznie przejąć pełną kontrolę nad Ziemią po wielu zainicjowanych przez nich katastrof naturalnych (np. nowych chorób i zmian pogodowych) i innych katastrof, które wydają się być wywołane przez człowieka (np. wojny).Następnie planują przekształcić ocalałych mieszkańców w umysłowo kontrolowanych niewolników, którzy mają być wykorzystywani do różnych celów, w tym tych wymienionych powyżej. Równie ważną kwestią – jeśli nie bardziej- jest to, że starają się upośledzać ludzkość i zapobiec jej duchowej ewolucji. W rzeczywistości chcą by ludzkość zdegradowała się duchowo do takiego stanu z którego nie będzie w stanie uwolnić się od gadów.
J.B. – Czy możesz wymienić niektóre ze sposobów, jakimi gady manipulują ludźmi?
P.R. – Używają swych bardzo zaawansowanych zdolności telepatycznych i technologii do tworzenia zmanipulowanych sztucznych sennych rzeczywistości w umyśle śpiącego uprowadzonego. Używają także astralnych uprowadzeń gdzie uprowadzony jest umieszczany w wirtualnych scenariuszach rzeczywistości. Niektóre z tych scenariuszy są używane w połączeniu z ich zdolnościami telepatycznymi i technologią kontroli umysłu, aby uprowadzany przejawiał zachowania autodestrukcyjne, takie jak nadużywanie narkotyków lub rozwiązłość seksualną. Myślę, że mogą nawet zmienić kogoś w seryjnego mordercę. Używają także implantów, które są przeznaczone wyłącznie do celów kontroli umysłu. Używają swych zdolności telepatycznych by wpływać na i kontrolować umysł uprowadzonego. Mają również technologię zdalnej kontroli umysłu uprowadzonego. Mogą również sprawić by uprowadzany doświadczał wielki ból. Na przykład silnych bólów głowy i brzucha. Bóle głowy i bóle brzucha mogą być na tyle poważne, że mogą obezwładnić uprowadzonego. Mogą sprawić by uprowadzany był przewlekle chory. Używają zarówno fizycznych i psychicznych tortur. Wykorzystują deprywację snu. Posuwają się także do gwałtu.
J.B. – Czy możesz opisać proces przenoszenia energii i świadomości od gadów do genetycznie modyfikowanych ludzkich ciał?
P.R. – Widziałem ten proces tylko raz. Zobaczyłem coś, co wydawało się być ludzkim ciałem leżącym na stole. Obok był gad, który również leżał na stole. Powyżej ciała gada i ludzkiego znajdowało się coś, co wyglądało na elektroniczne urządzenia i maszynerię . W jakiś sposób, ciało energetyczne gadów, ciało astralne, dusza (muszę powiedzieć, że nie sądzę, że posiadają prawdziwe dusze) lub jakkolwiek chcesz to nazwać, przeniesiono z gadziego ciała do ciała o wyglądzie ludzkim.
J.B. – Czy powyższy proces ma coś wspólnego z sadystycznymi hybrydami o ludzkim wyglądzie, które zostały opisane przez uprowadzonych?
P.R. – Hybrydy były obecne w trakcie tej procedury, ale nie wiem, czy były one w nią zaangażowane.
J.B. – Czy uważasz, że niektóre hybrydy o ludzkim wyglądzie są powiązane z gadami?
P.R. – Tak, zostały stworzone przez reptylian.
J.B. – Czy możesz opisać niektóre z aktów okrucieństwa i sadyzmu popełniane zarówno przez gady i hybrydy?
P.R. – Czasami żywią się siłami życiowymi do momentu, w którym chodzenie staje się trudne dla uprowadzonego, ponieważ proces karmienia pozostawia uprowadzonego w letargicznym i osłabionym stanie. Czasem żywią się okolicą serca do punktu powodującego, że serce bije tak szybko jakby miało zaraz wybuchnąć. Gwałcą porwanych. Wbijają duże igły do jamy brzusznej, co jest bardzo bolesne. Biją porywanych. Pamiętam jak pewnego razu hybrydy trzymały mnie w sparaliżowanym stanie. Byłem świadomy, ale nie mogłem się ruszyć. Jedna z ludzko wyglądających hybryd wytworzyła nóż motylkowy i kroiła mój brzuch tym nożem. Wkrótce potem kolejna hybryda stworzyła ręczne urządzenie i trzymała go w kierunku rany, która całkowicie się zagoiła. Oni mogą spowodować, że uprowadzani czują fizyczny ból 24/7. Na przykład mam silne bóle głowy 24 h. Są one tak bolesne, że czasem jestem całkowicie ubezwłasnowolniony. Wiele razy bólom głowy towarzyszą poważne bóle brzucha i krwawienia z nosa. To co właśnie opisałem, to tylko niektóre ze sposobów jakimi gady i ich hybrydy torturują ludzi.
J.B. – W jaki sposób gady wpływały na twą sexualność?
P.R. – W wielu przypadkach mnie gwałcili. Nawet próbowali zmienić moją orientacja seksualną za pomocą manipulacji sennej rzeczywistości, urządzeniami do stymulacji seksualnej, technologią kontroli umysłu, oraz ich zdolnościami telepatycznymi.
J.B. Czy możesz opisać proces pozyskiwania energii i związek (jeśli istnieje) pomiędzy wysysaniem energii z ludzi a torturami i okrucieństwami gadów i hybryd zadawanych ludziom.
P.R. – jak to opisałem powyżej żywią się ludzką energią życiową. Choć może ciężko w to uwierzyć to kładą ręce na obszarze ciała, na którym chcą się żywić i wtedy zasysają energię jak wampiry. Gady i ich hybrydy bezpośrednio żywią się ofiarami, ponieważ daje im to większy rausz niż konsumpcja energii uzyskana z drugiej metody opisanej poniżej. Oni również zmuszają uprowadzonych do odczuwania pewnych emocji, takich jak strach. Następnie bezpośrednio żerują na uprowadzonym. To samo odnosi się do seksu. Będą torturować swoje ofiary, aby wprowadzić uprowadzonego w pożądany stan. Będą torturować, siłowo seksualnie stymulować, umysłowo kontrolować swoje ofiary, aby wprowadzić uprowadzonego w pożądany stan. Mają też sześcienne przezroczyste komory. Uprowadzany jest umieszczany w komorze a potem aktywowane są jakieś elektroniczne urządzenia. Siła życiowa uprowadzonego jest pobierana i przenoszona do zbiorników magazynowych. Wyodrębniają także biologiczne tkanki i płyny.
J.B. – Czy możesz opisać jak gady wyssały siłę życiową z ludzkiego dziecka, a następnie zjadły to dziecko?
P.R. – Widziałem gady żerujące na noworodku. Żerowały(wyssały całą siłę życiową) na dziecku, dopóki nie dostało ciemnego koloru i wyschło jak suszona śliwka. Dziecko zmarło. Gady następnie zjadły ciało dziecka.
J.B. – Czy dostrzegłeś jakąkolwiek hierarchię wśród gadów i ludzkich hybrydy? Napisałeś “Ci wzniesieni,” “środkowy zarząd” oraz ” bandyci niskiego poziomu.”
P.R. – Istnieje hierarchia. Jest zaaranżowana z liderami na górze. Raz usłyszałem jak określano jednego z ich liderów jako “Tego wywyższonego.” Następnie jest „średni management”. Ich pracą jest kierowanie niższymi reptilianami i ludzkimi hybrydami. Następnie na dole drabiny są niższe rangą gady i ludzko wyglądające hybrydy.
J.B. – Czy możesz opisać psychiczne i paranormalne zdolności tych hybryd? Oni wydają się być genetycznie nasyceni sadystycznymi cechami. Czy możesz opisać hybrydę, przed tobą ukazała się w garniturze?
P.R. – Posiadają oni zdolności telepatyczne, które umożliwią im czytać w myślach ludzi i komunikować się ze sobą. Mają zdolność do opuszczania swoich ciał fizycznych i podróży w pasożytniczych ciałach energetycznych. Gdy są w tym stanie to mogą pozostać niewidoczni lub obniżyć swą gęstość do punktu, gdy mogą się zmaterializować i pojawić równie solidnie, jak ty lub ja. To samo dotyczy materializacji i de-materializacji ich statków. Hybryda w garniturze nie była tak sadystyczna jak inne ludzkie hybrydy lub dolnej rangi gady, które można określić tylko jako psychopatów i socjopatów – choć mogą maskować te cechy (psychopatyczne i socjopatyczne) publicznie bardzo dobrze. Ten w garniturze był bardziej nastawiony na robienie interesów.
J.B. – Proszę opisać, w jaki sposób hybrydy zinfiltrowały społeczeństwo i sposób w jaki zarządzają interesami i nieruchomościami. Opisałeś jak te hybrydy przeniknęły do wszystkich warstw społeczeństwa ludzkiego. Opisz niektóre z miejsc, w których widziałeś te hybrydy.
P.R. – Widziałem ich w policji, prowadzących i pracujących w restauracjach, bibliotekach, barach i grillach, klubach, sklepach z antykami i w galeriach sztuki. Jestem pewien, że można ich znaleźć w każdym obszarze ludzkiej społeczności. Hybrydy są psychopatami i socjopatami, choć jak wspomniałem wcześniej mogą doskonale maskować te bardzo niepokojące cechy podczas działań w miejscu publicznym. Niektórzy nie wykazują w ogóle żadnych emocji i interesują ich tylko interesy. Inne są bardzo okrutne. Niektórzy lubią torturować uprowadzonego. Jeszcze inni chcą tylko żerować na uprowadzonym, ale z drugiej strony i tak wszyscy chcą żywić się ludźmi. Wszystko zależy od genetycznego i psychologicznego profilu gadów, ponieważ wydaje się, że one(hybrydy) są genetycznie zaprogramowane, aby wykazywać szczególne cechy i zachowania. Chciałbym stwierdzić jedną rzecz. Wydaje się być bardzo ważną kwestią dla gadów i ich hybryd, aby mieć pełną kontrolę nad uprowadzonym. Mam na myśli pełną kontrolę nad wszystkimi obszarami życia uprowadzanego. Pełna kontrola nad uprowadzanym jest dla nich niezwykle ważna.
J.B. – Opisz sposób jaki jest używany do sprowadzania większej ilości hybryd i miejsca gdzie te zdarzenia miały miejsce i jak sam się tam znalazłeś.
P.R. – Widziałem typy statków, jakie Adamski i Van Tassel opisali w swych obserwacjach. Widziałem jeden z tych statków lądujących na małej wyspie tuż przy zatoce texasu. Statek pojawił się znikąd i świecił na biało. Po wylądowaniu grupa “nowo przybyłych” odeszła od niego w uporządkowanej linii. Nowo przybyli wydawali się być ludźmi, choć wiem, że byli gadzimi hybrydami. Zostali oni załadowani do ciemnych vanów osobowych i odjechali. Nie wiem dlaczego zostałem tam zabrany.Młody mężczyzna podszedł do moich drzwi w godzinach porannych letnią nocą w 1994 roku. Nie mogłam spać w nocy i zostawiłem drzwi otwarte, aby wpuścić trochę świeżego powietrza, ponieważ nie miałem żadnej klimatyzacji. Młody człowiek powiedział mi, że ktoś chciał by się ze mną zobaczyć. W tym czasie nie wiedziałem, kim lub czym oni są i wydawało mi się, że są życzliwi. Następnie udaliśmy się na zewnątrz do zaparkowanego samochodu. Samochód wyglądał na Chevy Caprice. Był pomalowany na czarno i miał przyciemnione szyby. Na jego tyle była antena. Wyglądał jak nieoznakowany samochód policyjny. Wewnątrz samochodu był mężczyzna ubrany w czarny garnitur. On zawiózł mnie do mostu, który łączył wyspę gdzie mieszkałem z kolejną. Następnie pojechaliśmy do zacisznej ulicy, aż dotarliśmy do bramy gdzie stało dwóch mężczyzn po obu jej stronach. Brama została podniesiona, a my udaliśmy się w dół – polną drogą – ciągnącą się przez około pół kilometra, aż dotarliśmy do miejsca lądowania.
J.B. – Czy możesz opisać niektóre z zaobserwowanych technologii.
P.R. – Widziałem urządzenia, które leczą rany. Widziałem urządzenia do seksualnej stymulacji – jakie przymusowo stosują na uprowadzanych mężczyznach. Widziałem instrument, który wyświetlał aktywności, jakie miały miejsce w określonym miejscu przez cały dzień. Widziałem coś w rodzaju paralizatora, który jest umieszczany z boku głowy śpiącego uprowadzonego, które rozładowuje energię do mózgu czyniąc go lub ją całkowicie nieprzytomnym i nieruchomym. Mają też urządzenie, które przypomina małą czarną skrzynkę z przyciskiem na górze. Może ono pozbawić przytomności i sparaliżować. Mają też urządzenie, które emituje jakieś pole energii, który pochłania uprowadzonego i czyni go lub ją nieprzytomną i nieruchomą. Widziałem czarne skrzynki, które są używane do przechowywania ciał astralnych uprowadzonych. Widziałem urządzenie, które łapie ciało astralne uprowadzonego. Emituje ono wiązkę energii, która pochłania uprowadzonego, a następnie ciało astralne jest wciągane do urządzenia na przechowanie. Widziałem także urządzenia, które wymazują pamięć o uprowadzeniu z umysłu.
J.B. – Czy możesz opisać inne jednostki latające, które widziałeś?
P.R. – Widziałem statek w kształcie srebrnego dysku. Widziałem statek w kształcie spodka, który był przejrzysty, z wyjątkiem jego zarysu i jasnego białego światła znajdującego się na szczycie kopuły.Na zakończenie chciałbym podkreślić, że gady i ich sojusznicy są zdolni do popełnienia wielu potwornych zbrodni, takich jak masowe gwałty, morderstwa, kontrola umysłu, niewolnictwo, wampiryzm siły życiowej, kradzież ludzkich tkanek i płynów biologicznych, ludobójstwa, rzezi, okaleczenia, inżynierii genetycznej, kanibalizmu i wiele więcej.
Analiza
Jeśli ktoś jest zaznajomiony tylko z badaniami dotyczącymi porwań przez E.T propagowanymi przez bardziej znanych badaczy – głownie ze Wschodniego Wybrzeża , to z łatwością odrzuci zeznania złożone przez “P.R.”. Niestety, te znane nazwiska – wedle wszelkich celów i założeń – zdefiniowały całe pojmowanie syndromu uprowadzeń przez obcych.Wmówiono nam, że wszystkie przeżycia uprowadzeń są niemal identyczne, i przebiegają w przewidywalny sposób. Jedynymi obcymi , którzy wydają się być opisywani przez uprowadzonych, współpracujących z tymi wielkimi badaczami z Wschodniego Wybrzeża są wszechobecni “Szarzy” lub ich różne odmiany. Gdy opisywane są ludzko wyglądające istoty, to zawsze zakłada się, że są krzyżówką z lub genetycznymi odmieńcami szaraków.Nie tylko relacje świadków obecności gadów zostały zbagatelizowane i zmarginalizowane, ale też opisy istot, które wyglądają dokładnie jak ludzie są odrzucane. Większość poważnych badaczy porównuje doniesienia z ludzko wyglądającymi obcymi do oczernianych przypadków kontaktów w latach 50-tych i 60-tych.W mojej opinii, przynajmniej niektóre z tych kontaktów z E.T. musi zostać ponownie ocenione. Nie są niczym niezwykłym- dla ludzi w krajach Ameryki Łacińskiej, Europy i byłego Związku Radzieckiego – opisy spotkań z istotami o doskonale ludzkim wyglądzie. Istoty o ludzkim wyglądzie pojawiły się w znanej sprawie Waltona Travisa, ale ten fakt jest rzadko, jeśli w ogóle wspominany w filmach dokumentalnych i został całkowicie pominięty w filmie na podstawie doświadczeń Travisa Waltona.
Wiele elementów opisanych przez P.R. zostało udokumentowanych przy wielu okazjach przez Barbarę Bartholic, naczelnego badacza uprowadzeń. Energetyczne żerowanie na uprowadzonych, zadawanie uprowadzonym bólu i cierpienia, przenoszenie matrycy duchowo-astralnej z jednego ciała do drugiego – wszystko to zostało udokumentowane przez Barbarę Bartholic wiele razy. Obcy – gady w szczególności – wydają się być bardzo zainteresowane tym, co uważamy za ludzką duszę. P.R. wyraził przekonanie, że gady (do których odnosi się również jako “pasożyty”) nie posiadają dusz w naszym rozumieniu. Kluczowe elementy zeznań PR można podzielić na następujące części:
1) Gady manipulują i wykorzystują ludzi w różny sposób, w tym także – choć nie ograniczają się do seksualnej manipulacji, zabierania energii, przemocy fizycznej i psychicznej, kontroli umysłu i zbierania materiału genetycznego.
2) Gady implementują pewne cechy fizyczne i behawioralne u niektórych uprowadzonych .
3) Co najmniej niektóre ludzko wyglądające hybrydy, zostały utworzone lub są w inny sposób pod kontrolą gadów. Wydaje się, że istnieje wiele tych ludzkich hybryd i że zinfiltrowały wszystkie warstwy społeczeństwa ludzkiego.
4) Te ludzkie hybrydy mogą być bardzo okrutne i sadystyczne oraz często przejawiają pogardę dla uprowadzonych. Mają zdolność – czy poprzez metafizyczne środki, technologiczne lub oba- aby natychmiastowo zamanifestować się w domu uprowadzonego. Hybrydy mogą czytać w myślach i wgrywać obrazy i informacje do umysłu uprowadzonych. (Inny uprowadzany o nazwie “Karen” dostarczyła wiele informacji o psychicznych i metafizycznych zdolnościach hybryd.)
5) Gady i ludzkie hybrydy pracujące dla gadów korzystają z zaawansowanych poręcznych technologii.
PR opisał ręczne urządzenie, które w jakiś sposób rejestruje wszystkie aktywności w określonym miejscu. Hybrydy powracają do konkretnego miejsca, takiego jak salon lub sypialnia uprowadzanego. Włączają urządzenie i wszystkie zdarzenia, jakie zaszły w tym miejscu pojawią się na małym ekranie urządzenia trzymanego w ręce. PR był świadkiem jak hybrydy wykorzystują to urządzenie przy wielu okazjach.
PR opisał małą czarną skrzynkę, która unieruchamia uprowadzonych lub powoduje utratę przytomności. Zostało to opisane przez wielu uprowadzonych podczas ich spotkań z obcymi. Ofiary MILAB także zgłaszały, że tajny personel wojskowy wykorzystywał podobne urządzenia do obezwładniania do nieprzytomności wszystkich mieszkańców domu, w tym zwierząt. Emisje częstotliwości tego urządzenia mogą być modulowane, tak aby nie wpływać na osobę Milab, która ma zostać porwana.
Jednym z ręcznych urządzeń, które PR mi opisywał, ale nie wspomniał w tym wywiadzie, to urządzenie, które może spowodować, że wszyscy w dużym pokoju stają się całkowicie pasywni/bierni. PR opisał incydent, kiedy został zabrany do restauracji w porze obiadowej przez jedną z hybryd. W restauracji było wielu gości. Hybryda wyciągnełą z ręki urządzenie i aktywowała je i wszyscy w restauracji zostali natychmiast „ zamrożeni” w miejscu, jakby czas zatrzymał się dla nich. Hybryda również powiedziała P.R., że ta restauracja była jedną z wielu firm, które były w ich posiadaniu.
Jaką rolę odgrywają hybrydy w tym wszystkim?
Nigdy nie da się w pełni odwdzięczyć za informacje udostępnione przez P.R. Był on już wielokrotnie torturowany przez gady i hybrydy. Jednak postanowił podzielić się tą informacją ze światem pomimo nieuniknionego odwetu i represji, które na pewno go spotkają . Każdy z nas ma dług wdzięczności wobec P.R.
Ta część pracy zawiera wnioski i teorie, które są moimi własnymi. Barbara Bartholic nie dodała nic od siebie w tej części artykułu. Istnieją zasadniczo trzy typy hybryd.Hybrydy pierwszego rodzaju są porywanymi przez obcych, którzy zostali zmodyfikowani genetycznie przez swoich kosmicznych kontrolerów. Osobiście znam i mam wielu przyjaciół z pierwszego rodzaju hybryd. Niektóre są gadzio-ludzkimi hybrydami, ale fakt ten nie czyni tych ludzi “negatywnymi” lub złymi. To dusza jest nadrzędnym czynnikiem który determinuje zachowania i cechy indywidualne. Istnieją Modliszko-ludzkie hybrydy, jak i szarako-ludzkie hybrydy. Niektórzy uprowadzeni, mają genetyczne pochodzenie od istot, które są całkowicie ludzkie w wyglądzie.
Prawdopodobnie istnieje kilku poważnych badaczy porwań (śmiech), którzy mogą sprzeciwić się mojej charakterystyce zwykłych uprowadzonych jako “hybrydy”, ale jeśli wziąć pod uwagę zwiększone zdolności psychiczne niektórych uprowadzonych, oraz fakt że niektóre z nich zostały przeszkolone do pracy z obcą technologią, a nawet latają pewnymi rodzajami obcych jednostek i były znane z manifestacji pewnych metafizycznych zdolności, wierzę że charakterystyka ta jest na miejscu . Są chwile, kiedy gadzie hybrydy przypadkowo, a czasem celowo robią shapeshiftig . Czasem też okrągłe źrenice hybrydy staną się na chwilę pionowe . Niektóre pełno-krwiste gadzie rody hybryd mają źrenice, które są przekątne , a nawet całkowicie pionowe w normalnym stanie. Jeśli masz szansę, obejrzyj wywiad byłego oficera MI5 Victora Rothschilda, kiedy próbuje zanegować swoje powiązania ze Szpiegami Cambridge. Jego źrenice są niemal pionowe.
Jestem przekonany, że wojsko wyszukuje hybryd w swoich szeregach i wykorzystuje niektóre z nich w czarnych projektach z udziałem obcych, kontroli umysłu i technologii ET. Gadzie hybrydy przesiąknięte autorytatywnym myśleniem są rutynowo umieszczane na stanowiskach władzy i wpływów w rządzie federalnym i Departamencie Obrony.
Drugim typem hybrydy jest pół szarak pół człowiek. Jest to najczęściej zgłaszany przypadek podczas porwań przez kosmitów, gdzie uprowadzony jest brany do “żłobka”, gdzie jemu lub jej pokazane zostają szarako-ludzkie dzieci i mówi im się czasami, że dziecko zostało stworzone z materiału genetycznego pobranego od uprowadzonego. To dziecko może być pokazywane uprowadzanemu w różnych etapach jego życia.Trzeci rodzaj hybryd to te drugie wspomniane powyżej – o ludzkim wyglądzie – (Typ 3 hybryd). W większości przypadków są one określane jako całkowicie ludzkie. Były tez opisywane z pionowo zwężonymi źrenicami wskazującymi na gadzie dziedzictwo. Czasami hybrydy będą nosić ciemne okulary, aby ukryć pionowe źrenice. Jak już inni zwrócili uwagę, gady genetycznie zmanipulowały populację, aby zapewnić, że ich hybrydy znajdą się na stanowiskach władzy tu, na powierzchni. Kilka oczywistych gadzich linii rodowych to : Harrimans, Rockefellers i Rothschilds. Genetycznie zmodyfikowane hybrydy, które są przedmiotem niniejszej pracy są szkolone, aby wtopić się w społeczeństwo ludzkie, ale mogą okazać się dość niezdarne w sytuacjach towarzyskich. Niektórzy wtapiają się całkiem dobrze. Wiele z nich ma sadystyczne ciągotki, które mogą ukrywać publicznie. P.R. i wcześniej wspomniana “Karen”, opisywali ludzkie hybrydy występujące w każdym przedziale wiekowym
Jakie maja zamiary?
PR powiedział mi w rozmowie telefonicznej, że hybrydy są “wszędzie … wszędzie.” Widział je w praktycznie każdym otoczeniu społecznym, w jakim się znalazł. W swojej arogancji, hybrydy często ujawniają się PR publicznie. Hybrydy pokazywały PR nieruchomości, kompleksy mieszkalne, restauracje i inne firmy jakich są właścicielami. Zabierały go do tych przedsiębiorstw. Hybrydy zabierały go również do mieszkań, gdzie żyją.
Kluczem do ustalenia, jakie cele ma 3 typ hybryd może być obserwacja ich zachowań i ich genetycznego rodu. Ponieważ Ameryka jest na dobrej drodze do stania się państwem policyjnym, wierzę, niektóre z tych hybryd będą używane w agencjach i biurokracji, gdzie ich sadyzm i bandyckie zachowania będą wykorzystywane do maximum. Wierzę, że te hybrydy będą wykorzystywane jako „poganiacze stada” niczego nieświadomych organów ścigania i personelu wojskowego, którzy nie zechcą podnieść ręki na obywateli tego kraju. Hybrydy zostaną zaszczepione w całej biurokracji lokalnej, stanowej i federalnych agencjach, gdzie także poprowadzą stado krnąbrnych lub nieentuzjastycznych biurokratów opierających się programowi działań.
Jest znanym faktem, że byli członkowie sowieckiego KGB- tacy jak Generał Jewgienija Primakowa i generał Aleksander Karpos oraz były szef NRD STASI HVA Markus Wolf teraz pracują dla rządu Stanów Zjednoczonych w kontrwywiadzie i agencjach bezpieczeństwa USA. Zatem nie powinno dziwić że te sadystyczne ludzkie hybrydy pojawiają się w egzekwowaniu prawa czy armii.
Na początku lat ‘90 miałem spotkanie z wysoką hybrydą blondynką o kwadratowych szczękach w Naval Air Station gdzie pracowałem. Hybryda ta miała na sobie szary kombinezon i usiadła na siedzeniu pasażera białego sedana Korpusu marines Stanów Zjednoczonych. Siedzącym w fotelu kierowcy był wysoki mężczyzna mający na sobie mundur kamuflażowy, który mówił do krótkofalówki. Ta blond hybryda używała swych zdolności parapsychicznych by telepatycznie wysyłać do mnie wiadomości skrajnej wrogości i nienawiści. To długa historia, ale byłem bardzo onieśmielony.
W połowie lat 90 za pośrednictwem nieoczekiwanego łańcucha zdarzeń poznałem kobietę o imieniu “Peggy”, która była programistą, wcześniej pracującym zarówno w U.S. Marine Corps Recruiting Depot (MCRD) w San Diego i Camp Pendleton w Oceanside w Kalifornii. Peggy pracowała także z niektórymi wydziałami policji jako programista komputerowy. Powiedziała mi, że ona i jej przyjaciółka napotykały te wysokie wojskowe blondynki o kwadratowych szczękach w klubach nocnych w pobliżu Camp Pendleton w Oceanside w Kalifornii na północ od San Diego. Powiedziała, że uznała tych “marines” za niezwykłych, bo nie chciały angażować się w jakikolwiek rodzaj dyskursu lub interakcji z wieloma kobietami w tych klubach nocnych, mimo że te kobiety wydawały się być bardzo zainteresowane nimi.
Ci marines wyglądali niemal identycznie i były społecznie nieprzystosowane i czasami wydawały się bardzo niezręczni. Z ciekawości, Peggy uzyskała dostęp do bazy danych personelu w Camp Pendleton i okazało się, że każda z tych wysokich blondynek z kwadratowymi szczękami, rzekomo urodziła się w małych miejscowościach w pobliżu Los Alamos w Nowym Meksyku. O ile mi wiadomo, Peggy nie wiedziała o klonowaniu lub fakcie, że Departament Energetyki prowadził Human Genome Project z Los Alamos National Labs. I nigdy nie wspominałem tematu obcych lub hybryd. Wszystkie te informacje podała mi z niezależnych pobudek.Peggy niezależnie potwierdziła, że baza danych pracowników korpusu marynarki Stanów Zjednoczonych miała zapisane miejsca narodzin tych ludzkich hybryd w małych miasteczkach w pobliżu Los Alamos w Nowym Meksyku. I wierzę, że co najmniej niektóre z tych hybryd są genetycznie modyfikowane w wielu miejscach nad ziemią i pod ziemią. Z mojego osobistego punktu widzenia mogę tylko powiedzieć to : sadystyczna hybryda, ubrana w szary lotniczy kombinezon i wysyłająca mi telepatycznie wrogie myśli siedząc w samochodzie marynarki U.S , parkowała w miejscu parkingowym admirała. Nikt nie parkuje auta w miejsca parkingowego admirała.Siedziałem w moim biurze w trzygwiazdkowej kwaterze dowodzenia Sił Morsko- Lotniczych. Chociaż nie widziałem twarzy kierowcy mającego na sobie mundur kamuflujący, podejrzewam, że był wojskowym instruktorem tej hybrydy. Te hybrydy faktycznie istnieją. Są wszędzie, w tym w instalacjach wojskowych.
Więc nikt nie może mi powiedzieć, że te hybrydy nie przeniknęły do wojska lub zostały tam umieszczone w inny sposób. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, wojskowi kontrolerzy z czarnych projektów wysłali tą hybrydę aby mnie zastraszyć. Powodem tego nękania był konkretny przypadek nad którym pracowałem.. . Ale to już inna historia.
Najważniejsze jest to, że te hybrydy są już tutaj, a według P.R. i innych jemu podobnych, ciągle przybywa więcej hybryd. Wiele z tych hybryd jest przepojona sadystycznym myśleniem i czerpie przyjemność z torturowania i gwałcenia ludzi. P.R. stwierdził że te hybrydy zostały stworzone przez negatywnych reptilian, a w niektórych przypadkach miały przetransferowaną świadomość gada. PR potwierdził jedynie informacje, które zostały już zebrane z innych źródeł.
Hybrydy- jak niektóre frakcje szarych obcych, działają jako przedstawiciele gadów. Ich sadystyczny stosunek do ludzi idealnie nadaje się tego rozkwitającego państwa policyjnego. To dlatego nie mogę uwierzyć, że ich sadystyczne talenty nie zostaną wykorzystane w maksymalnym stopniu.
Jak rozpoznać hybrydę?
Hybrydy mają ciemne włosy, koloru rudego lub blond i są w różnych etapach rozwoju, np. dzieci, młodzieży i dorosłych. Według PR i “Karen”, “hybrydy od bezpieczeństwa” i “gwałciciele” wydają się być brunetami. Niektóre hybrydy wydają się dziwne i nieporadne w sytuacjach publicznych. Ich niezręczne zachowanie może być wskazówką, że nie zdołały się w pełni zaaklimatyzować do ludzkiego społeczeństwa.
Hybrydy mogą natychmiastowo pojawić się wewnątrz domu, bez wcześniejszego powiadomienia. To, czy jest to wynikiem technologii lub nieodłącznych umiejętności metafizycznych hybryd, stoi pod znakiem zapytania. Niektórzy uprowadzeni uważają że hybrydy wykorzystują tę samą technologię, jaką używają szaraki, gdy pojawiają się wewnątrz domu. Faktem jednak jest, że mogą nagle pojawić się w domu uprowadzonego, nękać go, a nawet zgwałcić.“Karen” stwierdziła, że hybrydy trzymały jej głowę pod wodą w wannie i basenie przez dłuższy okres czasu gdy nie współpracowała z nimi. Zazwyczaj wszyscy w domu śpią i nie mogą się obudzić – bez względu na to, jak wiele hałasu narobią hybrydy i uprowadzony. Często hybrydy pojawiają się, gdy uprowadzony jest sam lub gdy każdy poszedł już spać.
Hybrydy są znane z tego że pojawiają się w drzwiach domu uprowadzonego i zabierają go daleko w pojeździe silnikowym. Hybrydy są znane z „porwań samochodowych”. Uprowadzony będzie jechał i nagle pojawia się na boku drogi hybryda i uprowadzony jest zmuszony zjechać na pobocze by ją wpuścić. Jeśli w samochodzie są inni pasażerowie , to zostaną wprowadzeni w odmienny stan świadomości i nie będą pamiętać niczego co wydażyło się w obecności hybrydy.
Hybrydy mają silne zdolności PSI i są telepatami. Będę rozwijać tą kwestię obszerniej w wywiadzie z Karen. Oni Mogą zajrzeć do oczu uprowadzonego i “Pobrać”, ogromne ilości informacji. Mogą telepatycznie sterować uprowadzonym, by albo zapomniał jakieś doświadczenie, lub nie przypomniał sobie zbyt dużo.Hybrydy są nieodłączną częścią Reptyliańskiego panowania i Nowego Porządku Świata. Są już teraz wykorzystywane w tajnych operacjach wojskowych, między innymi w napastowaniu porywanych i badaczy. Najprawdopodobniej hybrydy już pracują w różnych agencjach lokalnych, stanowych i federalnych. PR sam zauważył hybrydy pracujące jako funkcjonariusze policji. Jak to PR powiedział: “Oni są wszędzie … WSZĘDZIE.”
Ludzie muszą się obudzić i dostrzec to zagrożenie pośród nich samych. Hybrydy i ich gadzi mistrzowie nie zatrzymają się przed niczym, aby osiągnąć swój cel całkowitej kontroli i zniewolenia ludności.. Decyzja by pozostać ignorantem w kwestii gadów i ich hybrydowych sługusów jest automatycznie decyzją poddania się ich woli i kontroli. Wiele osób nieświadomie napotykało hybrydy, ponieważ można je znaleźć we wszystkich dziedzinach życia. I przybywa ich coraz więcej z baz poza planetą.
PR został poinformowany przez gady, że znalazły inną planetę. PR wywnioskował, że gady zamierzają rozpocząć cały proces od nowa na innej planecie. Najprawdopodobniej zaczną genetyczną modernizacje natywnego gatunku hominidów lub odwrotnie – mogą przenieść tam prymitywne hominidy. Te hominidy zostaną genetycznie ulepszone DNA człowieka i gada. Mogą też pominąć ten krok całkowicie i przenieść tam prymitywny gatunek homosapiens. Ludzkie DNA będzie pochodzić z tej lub innych planet – podobnie zniewolonych przez gady.W ten sam sposób – jak to miało miejsce na Ziemi- mogą tworzyć kosmologie, religie i systemy wierzeń docelowej planety w celu stworzenia kłótni i konfliktów pomiędzy różnymi plemionami i rozwijającymi się narodami. Tajne stowarzyszenia składające się z gadzio -ludzkich genów będą potajemnie sterować kierunkiem rozwoju ludności .Gady będą uważnie monitorować i kontrolować rozwój technologiczny tubylców w celu zapewnienia jej rozwoju w podobny lub identyczny do tego, jaki obserwujemy na Ziemi. Zaawansowana obca technologia zostanie ostatecznie wprowadzona, ale tylko jako środek do dalszego kontrolowania populacji na powierzchni. Obca Technologia będzie ściśle kontrolowana, jak tu, na Ziemi. Ostatecznie gady osiągną globalną władzę.
Pamiętaj: Gady, ze względu na ich wrodzone zdolności między wymiarowe i technologiczne, są w zasadzie nieśmiertelne. Niektórzy uprowadzeni opisywali jak międzywymiarowe gady opanowują ludzkie ciała, które zostały dla nich przygotowane. Użytkują te ciała, aż staną się zbyt stare lub chore. Następnie ich świadomość zostaje przenoszona do innego, specjalnie przygotowanego ciała. Ponadto inne zaawansowane technologicznie gatunki, takie jak niektóre frakcje Szarych i Nordyków są zasadniczo kosmicznymi wasalami gadów i wykonują ich polecenia. Z punktu widzenia osiągnięcia całkowitej kontroli nad podporządkowaną populacją, powyższy model jest idealnym „modus operandi” – w przeciwieństwie do okupacji już zaawansowanej lub średnio-zaawansowanej cywilizacji, która patrzyła by na jakiekolwiek gatunki przybywające z poza ich świata ze strachem i nieufnością. Ten strach i brak zaufania może przełożyć się na zaciekły opór przeciwko gadzim najeźdźcom.
To do nas należy zrzucenie jarzma ucisku gadów i hybryd na tej planecie. Musimy również zadbać , by proces ten nie był kontynuowany w innym miejscu w kosmosie. Jeśli ludzkie DNA jest wykorzystywane do genetycznych modyfikacji istniejących, pierwotnych gatunków hominidów na innej planecie, by byli genetycznie kompatybilni i podporządkowani gadom, to w pełnym tego słowa znaczeniu, ci przyszli niewolnicy są naszymi genetycznymi potomkami lub przynajmniej naszymi kuzynami. Nie możemy pozwolić by gadzia dominacja i kontrola była kontynuowana w nieskończoność w Kosmosie. Musimy gdzieś stawić opór. Ta planeta – Ziemia – jest dobrym miejscem na początek – tak samo jak każde inne.James Bartley jest uprowadzanym, który miał liczne spotkania z Gadami i Szarakami. Jest on studentem Historii Wojskowości z naciskiem na Wywiad, Kontrwywiad i Operacje Specjalne. Studiował także korporacyjne, finansowe, wojskowe, okultystyczne i polityczne aspekty zainspirowanego przez gady NWO. Pracował w jednostce wywiadowczej związanej z Naval Air Forces (NAVAIR) w południowej Kalifornii.

Strony

Skomentuj