Istnieje szereg dowodów wskazujących na to, że Jezus Chrystus był kosmitą

Kategorie: 

dreamstime

Teoria jaka kryje się za uznaniem Jezusa Chrystusa za zmiennokształtnego kosmitę jest dość złożona. Dla jednych, dowodem może być tajemnicza „Gwiazda Betlejemska” i jej zaskakujące pojawienie się nad stajenką, w której urodził się Jezus. Inni mogą sugerować się tekstami wypływających na przestrzeni ostatnich lat pism apokryficznych, w których Chrystus jest przedstawiany jako istota o o wiele szerszej gamie zdolności niż te które znamy obecnie z pism Nowego Testamentu. Dzisiaj chce więc pokazać skąd wzięła się ta koncepcja postrzegania Jezusa.

<--break->

Zacznijmy więc od początku, zgodnie z Biblią, gdy rodził się Jezus Chrystus do jego stajenki przyszli trzej mędrcy zwani też trzema królami. Niewiele wiadomo o tym, kim byli ani czy w ogóle istnieli, ale gdy uznamy, że Ewangelie opisują prawdziwe zdarzenia to powstaje jedno bardzo trudne do odpowiedzenia pytanie, czym była tak zwana "Gwiazda Betlejemska" ?

 

To właśnie owa mityczna jasna plamka ma niebie miała doprowadzić Trzech Mędrców do tej konkretnej stajenki. Na przestrzeni wieków pojawiło się wiele hipotez na temat tego, co mogło ich tam sprowadzić. Jedna z nich zwana teorią Keplera zakłada, że gwiazda betlejemska była tak naprawdę koniunkcją Jowisza i Saturna. Proponowano też, że mogła to być supernowa w gwiazdozbiorze Koziorożca. Jednak ostatnie badania, co do tego, kiedy tak naprawdę urodził się Jezus Chrystus wskazują na to, że obie teorie były błędne.

 

IB Image

 

Proponowano rozmaite dziwaczne wytłumaczenia z piorunem kulistym włącznie. Adwentyści Dnia Siódmego stwierdzili za to, że rzekoma "Gwiazda Betlejemska" to tak naprawdę grupa aniołów, która wskazywała miejsce urodzenia "Zbawiciela". Paradoksalnie Adwentyści mogą być najbliżej prawdy. Bardzo możliwe, że w dzisiejszych czasach obserwacja tego typu zostałaby sklasyfikowana, jako UFO. Na niebie pojawił się niezidentyfikowany obiekt, który wskazywał drogę do miejsca w jakiś sposób szczególnego.

 

Zapewne dyżurni przeciwnicy Chrześcijaństwa będą się starali deprecjonować wyjątkowość tej konkretnej stajenki w Betlejem, ale gdy weźmie się pod uwagę to jak wielki kulturowy wpływ wywarło Chrześcijaństwo i jak pozytywny przekaz niosą za sobą nauki Jezusa to daje do myślenia. Oczywiście potem te uniwersalne nauki zostały wypaczone przez rozmaite kościoły, ale ogólny kulturowy wkład Chrześcijaństwa w kulturę i rozwój wartości społecznych skoncentrowanych wokół miłości jest nie do podważenia i choćby z tego powodu można podejrzewać, że został sztucznie zaimplementowany w dzieje ludzkości, aby wywrzeć pozytywny wpływ na jej rozwój.

 

Idąc jednak o krok dalej, warto zwrócić uwagę na jedną z księg apokryficznych znalezionych przez Roelofa van den Broek profesora historii chrześcijaństwa na Uniwersytecie w Utrechcie. Dla tych którzy jeszcze nie wiedzą, Apokryfy, czyli księgi niekanoniczne, pełne są treści, które przyjmowane bezkrytycznie często mogą prowadzić do narastającego zdumienia. O tym, że Jezus mógł mieć żonę apokryficzne ewangelie donosiły na 1500 lat przed Danem Brownem. Jednak znalezione przez Van den Broeka tłumaczenie jednego z pism starokoptyjskich prezentuje nieco wyższy poziom absurdu. Wynika z niego, że Jezus mógł być istotą zmiennokształtną.

 

W powszechnym mniemaniu ostatnie chwile Jezusa przed uwięzieniem wyglądały tak, że apostoł Judasz zdradził go dla pieniędzy i wskazał go za pomocą pocałunku. Koptyjski manuskrypt zawiera zupełnie inny opis ostatnich chwil Jezusa. Według tego przekazu najważniejszym apostołem była Maria Magdalena, która on sam nazywał "swoją dyscypliną". To intrygujące, że większość źródeł apokryficznych podaje, że Maria Magdalena była kimś ważniejszym niż apostołowie. Stoi to w zupełnej sprzeczności z nauką kościoła wedle, której Maria Magdalena była nawróconą prostytutką.

 

Odszyfrowany manuskrypt podaje całkiem inne wyjaśnienie gestu Judasza z pocałunkiem. Był to podobno sposób, aby uniknąć konfuzji związanej z ewentualną zmianą kształtu Jezusa.

„Żydzi powiedzieli Judaszowi: Jak mamy go aresztować [Jezusa] skoro nie ma jednego kształtu, lecz jego oblicze wciąż się zmienia. Czasami jest rumiany a czasami blady. Czasem jest czerwony a czasem w kolorach dojrzałej pszenicy. Czasami jest młody a czasami stary.”

 

Dla człowieka, który mógł chodzić po wodzie, wskrzeszał umarłych, był w stanie nakarmić 5000 osób, za pomocą jednego bochenka chleba i ryby, i dokonać przemiany wody w wino, takie umiejętności nie są raczej zaskoczeniem. Jednak zdolność do zmiany kształtu nie jest jedyną wyjątkową zdolnością Jezusa. Z manuskryptu wynika, że potrafił nawet stać się niewidzialnym.

Dalej przekaz jest jeszcze bardziej niezwykły. Według apokryfu w noc przed swoim ukrzyżowaniem Jezus jadł kolację nie z apostołami tylko z Poncjuszem Piłatem, rzymskim prefektem, który według tradycji skazał Jezusa. Według tego, co można przeczytać w koptyjskim apokryfie zaproponował on, że zamiast Jezusa na krzyżu może zostać zabity jego syn. Oznaczałoby to, że Piłat uwierzył w boskość Jezusa. Kto wie czy nie udowodnił on swojej „boskości” pokazując jakąś sztuczkę.

 

Według tekstu Jezus odmówił ucieczki przed swoim losem, mimo, że mógł to zrobić. Po deklaracji, że musi stawić się czoła swojemu przeznaczeniu według starożytnego tekstu Jezus stał się niematerialny i Piłat nie widział go przez dłuższy czas. Niesamowity tekst powstał prawdopodobnie na podstawie opowieści Świętego Cyryla z Jerozolimy, ale nie jest to pewna informacja. Tekst został odkryty w 1910 roku a przedtem był przechowywany w Klasztorze Świętego Michała znajdującym się w północno zachodnim Egipcie, na południe od Kairu.

 

IB Image

 

Informacja o zmiennokształtnym Jezusie Chrystusie przeleciała praktycznie przez wszystkie liczące się media. Sam pomysł, że Jezus mógł być tego typu istotą wydaje się być czymś niewyobrażalnym. Jednak relacje o istotach zdolnych do zmieniania kształtu i do osiągania niewidzialności obecne sa w wielu kulturach. Jest to jednak traktowane w kategoriach legend i nikt nie traktuje tego poważnie. Przyjęcie tego za fakty implikuje tez postawienie pytania o to kim, lub czym był Jezus.

 

Odrzucanie apokryfów, które nie zgadzają się z naszą wizją wydarzeń stanowiących podwaliny naszej religii, może być po prostu automatyczną reakcją psychologiczną pilnująca tego, aby cały nasz światopogląd w jednej chwili nie runął w gruzach. Jeśli bowiem okazałoby się, że nawet dogmat boskości Jezusa zostałby poddany w wątpliwość, to co pozostanie wtedy z naszej wiary ?

 

Ocena: 

3
Średnio: 3 (1 vote)

Komentarze

Portret użytkownika Madziunia

Nt; narodzenia Jezusa Nowy

Nt; narodzenia Jezusa Nowy Testament mówi:

1/. za dni Heroda -> Maria i Józef są w domu czyli mają dom w Betlejemie; odwiedzają ich mędrcy; Józef, Maria i Jezus uciekają do Egiptu; po śmierci Heroda idą do Nazaretu; Herod nigdy nie widział Jezusa na oczy swoje i cała Jerozolima również nie.

Mat. 2:1-3

1. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali:

2. Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon.

3. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima.

(BW)

Tzw. rzeź niewiniątek pokazuje brak Jezusa w całej tej krainie.

2/. w czasie spisu, a Herod nie zarządził spisu czyli nie w czasach Heroda -> po spisie Józefa i Marii czyli żaden spis nie odnotował narodzenia Jezusa, Jezus rodzi się w oborze, bo Józef i Maria nie mają domu w Betlejemie, i nie ma dla nich miejsca w gospodzie; po spisie i oczyszczeniu idą do Jerozolimy, a potem do Nazaret skąd zaczęła się ich podróż do spisu; brak mędrców i darów.

Łuk. 2:1-7

1. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat.

2. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii.

3. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta.

4. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida,

5. Aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna.

6. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła.

7. I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

(BW)

Nie da rady połączyć obu tych opowieści. Zresztą, opowieść o narodzeniu Jezusa należy zacząć od zacienienia Marii w mieście Nazaret. Tu by pasował opis z wędrówką rozpoczętą z Nazaretu.

Łuk. 1:26-27

26. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret,

27. Do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria.

(BW)

Faktycznie odpodną czasy Heroda z powodu braku spisu. Odpadnie też wizyta mędrców ze wschodu i dary. Mędrcy nie widzieli Jezusa poczętego przez zacienienie i narodzonego w oborze, i Jezus nie dostał od nich żadnych darów. Mędrcy nie widzieli nowonarodzonego Jezusa na oczy swoje jak i Herod, i cała Jerozolima.

A brak Jezusa w spisie nie potwierdza żeby w tamtym czasie narodził się czyli żeby narodził się w ogóle. Automatycznie jako nienarodzony nie może umrzeć i zmartwychwstać. A tu pasuje opis Jezusa w czasie święta Pascha czyli 14 Nisan o zmierzchu po wyrzuceniu kupców ze świątyni w roku uznanym za rok ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa.

Jan. 2:13-15

13. A gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy.

14. I zastał w świątyni sprzedających woły i owce, i gołębie, i siedzących wekslarzy.

15. I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami; wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał,

Jan. 2:23-25

23. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy [14 Nisan o zmierzchu], wielu uwierzyło w imię jego, widząc cuda, których dokonywał.

24. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich

25. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku; sam bowiem wiedział, co było w człowieku.

(BW)

Jezus miał zostać ukrzyżowany 14 Nisan o godzinie szóstej i umrzeć o godziny dziewiątej po ustaniu trzygodzinnej ciemności, a tymczasem jest w Jerozolimie na święcie Pascha już o zmierzchu. Jezus nie tylko nie narodził się ale też nie umarł, bo jako potomek Adama i Ewy był /jest tak prawdziwy jak i oni. Taki sam będzie i Abraham, i Izaak, i Jakub, i Mojżesz, i ich Bóg.

Portret użytkownika Polsky

Maria Magdalena kiedy w

Maria Magdalena kiedy w Jezusie umarla juz nadzieja i rzeczy ktore mialy rozjasnic swiat umarly zostala mu juz tylko Magdalena. Czy ona byla prostytutka? Nie byla prostytutka. Fakt lubila rozne dziwne wydarzenia ale suma sumaru wrocila do PANa by Jezus zaczal wysylac ja w rozne czesci swiata by niosla slowo Boze. To swiadczy o tym, ze slowo Boga stalo sie cialem i mieszkalo miedzy mirem, atlantydami, smokiem i innymi wyslannikami nieba na ziemi w chwale. Chwalic Jezus bedzie krolestwo ziemskie przez 1000 lat a potepionych wrzuci do piekla. AmenDlatego modlcie sie i milujcie sie a gdy zlosc zagosci w waszym sercu odpocznijcie odsiebie. Zbierzcie energie i ruszajcie w milosci glosic dobra nowa kraine ktora RAJe-m sie nazywa. Odpoczynek 10 miesiecy da spokoj i tesknote. Prawo dziennikarskie powinno sie zmienic. Poniewaz te dziala w interesie rzadu a nie obywateli. Zmienicie wroce. Jednak to ja musze wiedziec ze to zrobiliscie a nie, ze ja sobie tak wymyslilem. W niemczech jak to mowia gosc w domu Bog w domu tak wiec ja tylko kultura i uwazajcie bo tu chodzi o oduzaleznienie sie od wladzy a nie jeszcze wieksze sie od niej uzaleznienie. Ciezke ale da sie np. Jak robi sie artykuly w niezaleznych mediach. Troche tu troche tam a potem zmienic calkowicie prawo dziennikarskie. Walic ten rzad. On da dzieci na ulicy a nie emerytury. Tak szybko im idzie przechwytywanie majatku, ze tu powinna jakas komisja europejska wejsc i spojrzec na to. Tylko szkoda, ze tam Tusk siedzi i glupoty opowiada, ze mnie naprawi. Nie naprawi on juz nic. To jest bardzo duze zagrozenie dla calej europy nie tylko dla mnie. Musicie to zrozumiec. Ci imigranci to jestem pewien, ze to jego to dobrzy ludzie i chca siedziec i toczyc wojny na syriuszu nie na ziemi. Dlatego musza zamienic symbol na tatuazu ruchanego baranka na drzewko pokoju. Z tym, ze w Turcji powinny byc specjalne osrodki poznawania kultury, przyzwyczajania i praktyki zawodowej. Male centrum szkoleniowe np. kooperacje powinny tam postawic mini oddzialy zawodowego szkolenia kultury i pracy. Wtedy turcja osiagnie wzrost gospodarczy kooperacje zysk a do europy przybeda nie przybledy a pelnowartosciowi obywatele. Kobiety musza zdjac burki. Sa ladne ale europejska kultura jest inna i mezczyzni sa tu wstydliwi. Wiec kobiety wstydliwe i mezczyzni wstydliwi beda do siebie pieknie pasowac. A europejki zrobily sie romantyczne  ale ze szminka i lubia ciemnoskorych wiec miks znakomity a jak klasa burzliwych bedzie podskakiwac to odesle na syriusza bo im juz ludzi brakuje zeby walczyc. Spytajcie Asada on wie o czym pisze. Najpierw w Polsko, japonsko, rosyjsko, chinskich symulatorach a potem w amerykanskich rakietach na walke z silami ciemnosci. A na ziemi all lach. Tak to bedzie wygladac za jakies 70- 80 lat. No a zeby Asad mogl bronic zolnierzy na syriszu musi miec ludzi i musi zyc. No po to zszedl na ziemie by zebrac zolnierzy do walki w robotach na syriuszu. Tylko on dopiero z mar mych wstaje wiec nie pamieta dobrze. Jednak sobie przypomni jak go Polsky oswieci. Niech sie Polskiego uczy. Budujemy, budujemy. Do nieba. Marsa to juz nie bo jest zaslaby i zniszczony i kontak niebespieczny. Lego. Fast motion. A tu trzeba zwolnic. Manta styka fakt. Sami to wymyslili bo sa geniuszami. Hihi. Chiny. Smok. Z przymrozeniem oczu. Ale niech sie nie przejmuja ja mam miejszego. Hihi.

Wszyscy wygrywaja oprocz Polski oczywiscie. Jak zawsze. Dobrze ze to kulturalnie sie rozwija. Ja to nie jade do stanow. Ja to bym do Brazyli pojechal ale nie mam pieniedzy. To niemcy mnie czekaja. Ja mam nadzieje ze z kultura to pojdzie bo skad stany wezma ludzi na wojny intergalaktyczne?  No a to jeszcze lata przeciez? A Polska jak zawsze gola.  No ale jak sie puszcza i na RA pieniedzy nie ma to przepraszam ale tu beda tylko kaczki. Reszta po swiecie sie rozjedzie glownie do Rosji i niemiec. Ci od informatyki w Rosji dobrze zarabiac beda. Nie ma to jak u Piotra pisze szczerze. No a Syria musi sie tu podniesc. W koncu podniesc Szymonie. Sportowo to masz przeciez takich zapasnikow i zawodnikow tylko musisz wynajac trenerow i bujnac gospodarke. Pomoga ci przez sankcje. Wstan Szymon wstan bo jak nie wstaniesz to koniec swiata. 

Portret użytkownika Polsky

No fajnie bedzie jak juz

No fajnie bedzie jak juz wszyscy bedziemy mogli wybrac droge swojego jestestwa. Ja ro bym chcial wkoncu zejsc na ziemie. Projekt blue beam to ja. Bo kto inny? Zawsze to bylem ja. Tylko ja jestem taki zbuntowany blue beam. Wszystko jest podpiete podemnie kazdy samolot. Jak sie wkurzam to strzelaja w hangarach jak ostatnio. Wszystko dlatego ze nie ma miejsca gdzie mnie nie ma. No ale sa jeszcze rasy inne no i inne wymiary. Tak jak na zdjeciu wyzej. Lektorowi zeby wypadly. No i jeszcze jedno sa 4 wymiary. Ziemski, kosmiczny, informatyczny i reinkarnacja. To sa wymiary, ktore lacza sie w jeden punkt. Bog chcialby caly czas medytowac ale nie ma na to czasu wiec dociera do niektorych tylko czasami a przy niektorych jest cale dnie. Zalezy jakiego aniola sobie upodoba. Im lepszy aniol tym Bog z nim dluzej przebywa. Aha jest jeszcze jeden wymiar z milosci. Tak zwany czysciec. Miejsce gdzie Bog sie przyglada kogo przepuscic a kogo nia potem najczesciej bierze honorowo laptopa do reki i to co mu nie pasuje symbolicznie topi w wodzie albo chowa do sfinksa. Tworzy nowe drzewo i zaczyna sie nowa era. Moze to byc nawet era calkowicie nowego gatunku zwierzecia lub roslin. Wszystko zalezy od jego kondycji. No a z tego co wiem to testworzyt jego kondycja slaba ;p no ale nikt nie powiedzial, ze to sie nie zmieni wszystko zalexy od aniolow a one egoistyczne sa i mysla tylko o sobie bo nie pamietaja ze to tata je do zycia powolal. Eh szkoda ale taka prawda. Moze pewnego dnia zrozumieja to aniolki i uda sie w koncu dokonczyc niebo na ziemi. Tak jak bylo na poczatku. Tylko niektorzy to nie wierza w niebo na ziemi bo mysla, ze to utopia. Ja tez tak myslalem az wymyslilem sobie ze stworze sobie jedna planete potem druga trzecis itd. Kiedys stworzylem sobie planete krysztalow gdzie serca zycia mialy w nogach. Niektorzy to pamietaja, pamietaja. Cala planeta krysztalowa tam jest. Kiedys zostalem sam na ziemi z laptopem az zasnalem i stworzylem nowa rase. Wogole ta ludzka rasa jest najfajniejsza tylko zawsze sam zostaje ale tylko materialnie bo duchowo to wiecie jestem w kosmosie. No ale zejde czysty i caly jak w koncu hiperborea wrovi albo atlantyda. A szanse sa. Tylko nie wiem jak duze. Kocham was. Co nie zmienia faktu, ze w Polsce nie bedzie dobrze w najblizszych dniach. Lubicie mowic kocham? To takie piekne slowo a ludzie go tak zadko uzywaja, zapominaja jak to jest kochac i swiat potem jest smutny. Smutny. Dobranoc.

Portret użytkownika Piotrek

Witam, wygląda na to , że

Witam, wygląda na to , że wszyscy jesteśmy "kosmitami" wg. nazewnictwa tej śmiesznej cywilizacji jaka obecnie isniteje. Księgi aryjskie (hinduskie) mówią o tym , że żyjemy w tzw. trzech światach świat środkowy to Galaktyka tutaj my żyjemy na obrzeżach i inne istoty czym bliżej jej środka skąd w czasie tworzenia rozprężenia materii gwiezdnej w roztworze eteru energii emeocjonalnej pojawiły się wiry , które wytworzyły dzisiejsze ramiona Galaktyki dwa główne w miejscu gdzie jest Saggitarius miejsce Brahmy Boga Stworzyciela stworzonego bez kobiety z Ducha Świętego Vishnu. A więc świat środkowy to Galaktyka a jej obrzeża to istoty ludzkie następnie dalej do środka w kierunku Saggitariusa Pitrowie nasi przodkowe Henoch, Agraham żyjący od 1000 do 10 tyś lat dalej Devowie żyjący około 30 tyś lat ziemskich dalej ich dowódcy władcy królowie Manu , Indra,  Shiwa i w środku Galaktyki Brahma żyjący wg. lat Ziemskich biliony lat (polecam Vedic travel time) (a potem nastepuje nastepny Brahma itd..) Ponad naszą Galaktyką świat pierwszy są to istoty pierwsze posiadające 8 mocy Sidhi właśnie Sidhowie, Marutowie , Czaranowie, Gandharowie (znane nazwy? tak te hsitorie są cały czas wykorzystywane do robienia pieniędzy) szczyt świata pierwszego to Gwaizda Polarna i miejsce "zamieszkania Vishnu naszej Galaktyki" Kontrolera sterującego wszystkim co stworzone za pomocą min. nici komuniakcji duchowej biegnącej od niego do każego z nas do serca tam przebywa i nas obserwuje i słucha, jeśli my się w niego wsłuchujemy to już jesteśmy wyzwoleni ! Poniżej Galatyki świat niższy od Galaktyki aczkowlwiek wiele społeczeństw podobnych do ludzkich i najniżej tego świata planety piekelne począwszy od Patala 28 poziomów planet tam się "siedzi zazwyczaj za "zasługi" w czasie Kaliyuga *czasów ostatecznych, które charakteryzują się nasilniejszym działaniem mózgu który osłabia inteligencję emocjolnalną, mózg przysłania w wielu wypadkach całą prawdę o sensie trwania świata jego stworzeniu j/w prawie każdemu się wydaje że on to on i zawsze ma rację Totalny Egoizm , tak jak ja teraz mogę tego nie rozumieć tego o czym piszę i komentuję po swojemu bo mi się wydaje więc wolę cytować autorytety wszechczasów w/w księgi. Uwaga a my żyjemy jako dusze cały czas nie ma przeszłości ani przyszłości w sensie zużycia materii tej galaktyki i jej czasów urywki czasowe zwane przeszłością istnieją ale później po zakończeniu  Manuwantary około 71 kalp to jest 4900 000 lat x71 !!!! Ziemia może być innym kawałkiem materii a ludzie i tak żyją podobnie, podobne domy stawiają istnieją podobne koncepcje życia i tak w kółko w nieskońość bez końca !!!!!! Raz żyjemy na planetch Devów i posługujemy się ich sprzętem do przemieszczania się w obrębie tych 3 światów zresztą wszystkie w/w istoty to robią tylko na razie nie my ziemianie bo trzyma nas niedobra myśl przy ziemi myśl egoizmu niestety przeszkoda we waściwym rozwoju też technologii na Ziemi !!! Raz żyjemy wraz z Pirami raz u Boga ojca jestemy jego najbliższą świtą a i tak schodzimy na Ziemie żeby pomóc w sensie istot wyższych czyli wyzwolić nas od egoizmu pierwiastka Ziemi. Więc raz żyjemy tu raz tam obseruwjąc Ziemie i w sposób niezauważlany ją odwiedzamy aby dyskretnie nam pomgać bądź interweniujemy masowo. Wieć Wy co to czytacie byliście milnony razy na krańcach glaktyki  i powyżej i poniżej wypełnialiście miliony rół i zadań ZNACIE TO WSZYSTKO tylko niestety ten ziemski mózg NIEwychowany własciwie potrafi być wrogiem cżłowieka, WIĘC ON JEZUS jest stąd, umiłowany syn Boga Śworzyciela współistotny w czasie istnienia wypełniając służbę oddania dla Boga znając wspaniałości tego świata kosmicznego postanowił się wcielić do siermiężnych warunków ziemskich ówczesnego Izraela aby nam pomóc i umrzeć ziemską śmiercią oczyszczając świat z tornada grzechów, świat emocjonlany jest podstawą tworzenia materialnego (nigdy na odwrót) jego oczyszcznie było istotą aby na jakiś czas świat wzrastał wg. najlepszej konepcji życia wypracowanej przez Boga i świętych, gdyby do tego nie doszło to teoretycznie dawno byśmy nie istnieli aczkolwiek przez miłosierdzie Boga takie rozumownaie praktycznie jest niemożliwe. Tak to mogę skomentować ! Pozdrawiam           

Portret użytkownika oli.sit

 LOGICZNIE MYŚLĄC KAŻDA

 LOGICZNIE MYŚLĄC KAŻDA KOBIETA ZAPŁODNIONA INVITRO JEST NIEPOKALANIE POCZĘTA. WARTO ZADAĆ SOBIE PYTANIE - CZY OBCY - UFO  2000 LAT TEMU ZNALI JUŻ ZAPŁADNIANIE PRZEZ INVITRO.  JEŻELI TAK  TO BYŁO I   JEST  WIELE MATEK NIEPOKALANYCH I JEZUSOW.////

Portret użytkownika H.R.

Wymyślane są coraz bardziej

Wymyślane są coraz bardziej paranoiczne wersje dotyczące Żyda Joszue. Prawdę na ten temat skrywają zwoje z Kum Ran. To, co wypłynęło na świat zanim Kościół Katolicki położył na nich łapę pod pretekstem "studiów", obala cały mit rzekomego "Jezusa" zmyślony przez część cwanych Żydów, a opisany w tzw. "Ewangeliach" komponowanych przez setki lat po rzekomym "fakcie". Do stworzenia wuizerunku "Jezusa" urzyto osoby przywódcy sekty Esseńczyków, który w ramach przyjęcia nowych członków do sekty obmywał ich rytualnie w rzece, co zresztą było praktykowane na całym świecie i nie było czymś nadzwyczajnym, jak to ten Kościół twierdzi. Z tego człowieka stworzono dwie osoby, rzekomych "Jezusa" i "Jana Chrzciciela", a potem gładko poszła radosna twórczość literacka. Ładnym dowodem na brak wiedzy fachowej u twórców tej fikcyjnej opowiastki o niejakim Jezusie jest to, że twierdzą iż umarł na krzyżu w skutek ukrzyżowania. Śmierć przez ukrzyżowanie polegała na uduszeniu się, dla tego dla przyspieszenia śmierci skazańca, łamano mu na krzyżu nogi, by prędzej się udusił wisząc na samych rękach i mocniej ściskając przez to klatkę piersiową. Autorzy opowiastki popełnili kardynalny błąd, ponieważ ich Jezus poniósł śmierć od ciosu włócznią, a nie przez uduszenie na krzyżu. Świadczy o tym opisany przez autorów fakt wytryśnięcia z boku ofiary krwi po ciosie włócznią. Tylko żywe ciało krwawi po zadaniu ciosu ostrzem. Martwe nie ma już tej zdolności. Tak więc, autorzy popełnili dwa błędy. 1- to opisanie prawdziwej egzekucji jakiegoś żydowskiego skazańca przyspieszonej zadźganiem do włócznią, a nie zmyślonej egzekucji jakiegoś Jezusa, oraz 2- w swoich tekstach i "prawdach wiary" umieścili określenie mówiące o śmierci z powodu ukrzyżowania, a jako symbol wiary wybrali krzyż - narzędzie śmierci ich "mistrza", co nie jest prawdą, ponieważ zabiła go włócznia i jeżeli już, to symbolem tej "wiary" powinna być włócznia, lub choćby jej grot, ale na pewno nie krzyż. O ile fragment o ciosie włócznią i wytryśnięciu krwi również nie został zmyślony od A do Z, jak cała reszta tej historyjki. A teraz żarliwi katolicy mogą mnie rozszarpać jak lwy. Pozdrawiam!

Portret użytkownika zadziwiony

"istnieje szereg dowodów

"istnieje szereg dowodów wskazujących, że jezus chrystus był kosmitą"...........................................................................wystarczająco zabawnie będzie jeżeli prawdą okaże się zdanie "jezus chrystus był". I już.

Portret użytkownika jaa

czy można dyskutować o tym co

czy można dyskutować o tym co działo się dwa tysiące z okładem, lat temu, bez uwzględnienia tego co działo się na Ziemi nawet z dziesięć tysięcy lat wcześniej od tamtego okresu? A co wiemy o tym co działo się na Ziemi dwanaście tysięcy lat wcześniej? Czy wiemy, czy i jakie przed nami istniały gatunki rozumne? Rozumne bardziej niż my obecnie. Może niektórzy wiedzą, ale większość nawet się nad tym nie zastanawia, bo to tak jakby skoczyć w otchłań bez zabezpieczenia. To, co działo się dwa tysiące lat temu, to, jak mi się zdaje, jedynie jakiś drobny wycinek całej tej historii zwanej szumnie życiem. A może to zwykły program, coś w stylu samonapędzającego się ciągu wydarzeń, ograniczonego i warunkowanego sposobem postrzegania tego co się dzieje? Czyli, że to jak oddziałujemy na obserwowaną rzeczywistość ma wpływ na to jak się ona rozwija. Jeżeli tak, to ten cały zasób "przekonań, wierzeń itp. składników jest dość słabo dopracowany. Bo wygląda na to, że jeżeli z jednej strony wepchniecie to co wystaje, to z innej strony wylezie coś innego. Innymi słowy, te Wasze starania o to, żeby okazało się, po czyjej stronie jest racja są niewiele warte. W końcu ktoś dojdzie do wniosku, że wszyscy jesteśmy siebie warci i, że nie warta skórka wyprawienia. I skasują nas, tak jak się kasuje szkodniki. Czyli skutecznie.
Ci, Kosmici, o których dość często gdzieś piszą, albo nadają w popularno-naukowych programach telewizyjnych to mogą być tak naprawdę wcześniejsi mieszańcy tego świata. Być może ewoluowali w jakieś formy niematerialne, albo po prostu funkcjonują dalej, ale na innym zakresie, czyli poza naszą skalą.
 
Propozycje, powtarzane jak mantra, żeby ogłosić Jezusa królem Polski są może nawet eksperymentalnie uzasadnione, ale realnie raczej nierealizowalne. Choćby dlatego, że nie ma jednego wzorca na temat tej osoby więc  nie dałoby się wygenerować jednej, właściwej postaci, którą można by ogłosić królem. A to znaczy, że ta dawna mantra, mimo tego, że wciąż się odradza, jest jedynie egzotyczną ewentualnością i nie potrafi zmienić się w realność. Poza tym, wątpię aby ten ktoś był zainteresowany takim zbeszczeszczeniem jego aury.

Portret użytkownika Cabaj

Jesli Maria pozostała

Jesli Maria pozostała "czysta" będąc żoną Józefa to nie spełniała podstawowych obowiązków małżeńskich... a zatem Józef musiał mieć kochankę(nałożnicę) z którą płodził dzieci?

Portret użytkownika Homo sapiens

Jeżeli chodzi o wiarę w

Jeżeli chodzi o wiarę w Zbawiciela Jezusa to należy napisać kilka słów o obecnej duchowej sytuacji w Polsce. Widać, że coś drgnęło, że jednostki używające języka polskiego, zaangażowane w NWO oraz agentura NWO, o której często opowiada doktor Krajski, zaczęła się "niepokoić". Nie chodzi o to że mogą stracić dopływ kasy z nielegalnych biznesów, ale że wielu ludzi w społeczeństwie się przebudzi, a wielu już się przebudziło z narzuconej Polakom jakiejś nierozpoznanej fazy umysłu, można ją nazwać magią tajnych elit-służb, inżynierią społeczną lub po prostu czarami. Gdyby zwiększyć modlitwę różańcową, a także ogłosić Chrystusa Królem Polski (co miało by wymiar wsparcia wykasowania komunistycznego i postkomunistycznego "wszczepu pamięci" - [urojonej], przeprowadzonego w latach 80, i ciągle jeszcze robionego za pomocą urządzeń elektronicznej psychomanipulacji - patrz artykuł red. Ziemkiewicza) to takie działania uznać by można za tarczę odbijającą panoszące się i niewidzialne zło tajnych stowarzyszeń, pragnących pozyskania dusz Polaków. Bez wątpienia modlitwa chrześcijan, a także wsparcie ludzi dobrej woli w oswabadzaniu się z implantów pamięciowych pozwoli Polsce i Polakom zaczerpnąć świeżego powietrza, tak potrzebnego w drodze ku prawdziwej wolności od (politycznych) ufonautów.

(...)Pod koniec 1955 roku rząd katolickiej Austrii był zdesperowany i załamany. Możliwości dyplomatyczne wyczerpały się już ostatecznie. Ponad trzysta prób doprowadzenia do porozumienia z sowietami zakończyło się fiaskiem. Wtedy Figl zwrócił się do ojca Pavlicka: „Pozostała już tylko modlitwa”. I Krucjata zrywa się do szaleńczego ataku i wówczas zdarzył się cud. Austracka delegacja, która w kwietniu 1955 r. wyjechała do Moskwy, nieoczekiwanie wraca z dokumentem gwarantującym Austrii wolność! Przejęty kanclerz federalny Raab komunikuje narodowi: „Chcę podziękować przede wszystkim Bogu”. Nawet najwyżsi dostojnicy państwowi przypisują zmianę w polityce Rosji nie swoim zasługom, lecz Bogu i Jego Matce. Dobrowolna rezygnacja Związku Sowieckiego z okupacji Austrii była bez wątpienia cudem wyproszonym wieloletnią modlitwą tysięcy ludzi. Sowieci nie mieli bowiem w zwyczaju wycofywać się z raz zajętych terenów....(...)
http://popotopie.blogspot.com/2014/11/prawdziwa-przeszosc-ludzkosc-to-jedna-z.html

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika ramzes

Tylko czy ogłoszenie Jezusa

Tylko czy ogłoszenie Jezusa Królem Polski nie dało by argumentu Zydom do oficjalnego roszczenia do władzy nad naszym krajem. Wszak Jezus był Żydem więc Naród Wybrany - jako jego Namiestnicy - już oficjalnie mógł by tu panować ...

Portret użytkownika H.R.

Racz zwrócić w swym

Racz zwrócić w swym zaślepieniu uwagę na fakt, że aktualny wódz tego "Kościoła" jest masonem-iluminatem z samej góry ich piramidy wtajemniczenia. Tak więc, opowiadanie o jakichś, domniemanych przedstawicielach, zwolennikach NWO działających wbrew temu "Kościołowi" jest nonsensem. Poza tym, stworzenie tego "Kościoła", od samego początku ukierunkowane było na utworzenie NWO pod jego przywództwem. To był jedyny powód wymyślenia tego dziwacznego, sadystycznego, żydowskiego tworu jakim jest tzw. chrześcijaństwo. Żydom, którszy to wymyślili, utworzyli i przez cały czas tym zarządzają chodziło i chodzi nadal wyłącznie o zdobycie władzy nad światem. W tym samym celu wymyślili też islam, ponieważ którakolwiek z tych tzw. "wielkich religii" - judaizm, chrześcijaństwo, czy islam nie zwycięży, zawsze zwyciężą ci sami ich twórcy, czyli Żydzi. Gratuluję naiwności i ograniczenia.

Portret użytkownika Karen

Ja tylko polecę wszystkim

Ja tylko polecę wszystkim przeczytanie TALMUDU JMMANUELA, jest dostępny od lat i każdy może poznać tę prawdziwą i zakrytą historię tego Człowieka z Gwiazd... I jeszcze jedno, nie Judasz Apostoł go zdradził tylko Juda Ihariot syn faryzeusza /wykorzystali tę zbieżność nazwiska i imienia, ażeby opluć  najwierniejszego z uczniów na wieki./ Tak sobie żydzie wykombinowali, bo oni to robią całe swoje marne życie przez stulecia...

Portret użytkownika Anuradha

Święta prawda Karen. Kto chce

Święta prawda Karen. Kto chce poznać prawdę niech sięgnie do tych tzw.wyklętych źródeł i zweryfikuje z sercem. Jezus był żonaty z Marią Magdaleną, która była z rodu dawidowego tak jak On, tylko z innej linii. Będąc nastolatką zastanawiałam się, kto napisał te wszystkie Ewangelie, jeżeli(z całym szacunkiem)  prawie wszyscy Apostołowie pochodzili z prostego ludu, a więc byli niepiśmienni. Nie mając środków na utrzymanie, bo żyli z tego co dostawali od ludzi, w zamian za Kazania, skąd mieli by na papier, pergamin, czy co tam wtedy używano? To daje do myślenia. Nie podważam autentyczności Jezusa, ale tej całej otoczki wokół Niego. Jezus  nigdy nie zamierzał zakładać jakiej instytucji religijnej, czyli Kościoła. Jego nauki zostały zmanipulowane dla celów założycieli Kościoła i trwa to do dziś.Z całą pewnocią znalazł sie ktoś, kto mógł zapamiętać słowa Jezusa i potrafił je zapisać, ale ile z tego w pierwotnej wersji przetrwało? Pomyślcie proszę; każdą wypowiedź można zniekształcić i nadać jej inny sens, aby zmienić Oświeconego w Boga, a założycieli Kościoła w tzw. sługi boże i pośredników, między nami, a Bogiem, naszym Stwórcą i Ojcem. Jak to możliwe, że my, Jego dzieci nie możemy bezpośrednio kontaktować sie ze swoim Ojcem, tylko przez kogoś? Nikt nie rozmawia ze swoimi dziećmi, lub rodzicami wołając sąsiada jako posrednika. To całe kapłaństwo to jedno wielkie oszustwo. Misją z jaką przyszedł Jezus, było obudzenie ludzkich serc, mocy, która w tych sercach tkwi. Przyszedł, tak jak sam mówił dać świadectwo Prawdzie, aby ludzie nie dawałi sie manipulować ówczesnym kapłanom, faryzeuszom, dlatego był dla nich "solą w oku".Może moja wypowiedź nie do końca jest na temat, ale chcę zaznaczyć , ze te całe spory o Jego wygląd, czy pochodzenie są tak naprawdę mało istotne.

Portret użytkownika demik

Bibia stworzona przez

Bibia stworzona przez człowieka opis dawnych dziejów historia w której znalazł sie jezus człowiek mądry oswiecony nie na tamte czasy Chciał pokazać ludziom jak żyć ,ale niestety niepodobało sie to niekturym bogaczom czuli sie zagrożeni wiec wymyślili sprytny plan pozbycia sie jezusa .A że w tamtych czasach jedyna śmierc była przez ukżyzowanie wiec dopieli swego zapewne jezus był żonaty i miał dzieci .Są ludzie kturzy rodzą sie naznaczeni tak jak jezus a co do kleru oszukańcza i złodziejska insytucja ktura robiła ludziom wode z mózgu używajac różnych metod zastraszenia włącznie z morderstwami .Prawdy o Watykanie nie ujzą swiatla na świat .Jeszcze teraz całuje sie rękę ksiedzu jak idzie przez wieś.

Portret użytkownika H.R.

To wcale nie był jedyny

To wcale nie był jedyny sposób wykonywania wyroku śmierci. Ukrzyżowanie było przeznaczone dla zbuntowanych niewolników i najgorszego rodzaju przestępców. Tak to jest, jak wiedza ogranicza się jedynie do kościelnej.

Portret użytkownika Roo

Kurde, admin, muszę przyznać,

Kurde, admin, muszę przyznać, że sztukę podbierania ludzi na "tytuł" opanowałeś na 100%. Ten "szereg dowodów" okazał się jedynie krótką rozkminką z przypuszczeniami.
Najgorsze jest to, że mogę praktycznie pod każdym... hmm.. "artykułem" wkleić ten komentarz.

Portret użytkownika Sio

Tyberiusz Cezar powiedział

Tyberiusz Cezar powiedział niegdyś, że mity i religie są przydatne w celu trzymania ludzi w ryzach.
Potrzebna była nowa religia 2 tys lat temu ot i co.
Ale sama postać jezusa była o tyle ciekawa że po przemienieniu pańskim nie był już w pełni sobą i miał kogoś innego w sobie podobnie jak budda po przebudzeniu.
Inna ciekawa rzecz to kuszenie poprzez szatana. Od tego zdarzenia jezus zaczął czynić cuda. Szatan chciał aby zamienił kamień w chleb a on nie chciał. Potem zamienił wodę w wino. nie chciał być władcą a potem nim został nawet ponad królami. Nie ukłonił się podobno szatanowi i nie chciał władzy, alejako symbol ją miał i ma nawet do dziś. ludzie boją się użyć logiki w tym przypadku . 2 tys lat temu każdy teoretycznie mógł się ogłosić bóstwem - oczywiście wysoko postawiony. Większość cezarów nimi była, faraonów jeszcze wcześniej i kapłanów a nawet poetów i sportowców.
Oczywiście tylko żyd mógł być bóstwem i synem boga nikt więcej. Strach przed niedostaniem się do nieba kompletnie zamknął ludziom rozsądek. Każdy jest synem Boga i każdy jest wybrany ale poprzez manipulacje ludzie stali się zerem
 

Portret użytkownika H.R.

Przytoczyłeś piękny dowód na

Przytoczyłeś piękny dowód na zmyślenie całej tej historyjki o Joszue. Otóż skąd wiadomo co ów jegomość usłyszał od niejakiego szatana podczas kuszenia na pustyni skoro byli sam na sam i nie było żadnego kibica, który mógłby to potem opisać ????????? Identycznie się rzecz ma z "modlitwą" w ogrodzie oliwnym w nocy tuż przed schwytaniem jegomościa. Tam też nie było żadnego świadka, który mógłby zrelacjonować treść modlitwy, bo przecież wszyscy w najlepsze spali. Widzisz teraz nonsens tej całej "wiary"????? Zauważasz to? Wymyśliły to głupki, jak na prawdziwych Żydów przystało i przez stulecia to sprzedawali naiwnej ciemnocie, ale chyba czas zacząć myśleć i patrzyć?

Portret użytkownika Alfik34

W Pismie Swietym jest

W Pismie Swietym jest napisane iz Jezus powiedzial:
"Krolestwo moje nie jest z tego swiata, gdyby krolestwo moje bylo z tego swiata, sludzy moi biliby sie, abym nie zostal wydany Zydom. Teraz zas krolestwo moje nie jest z tad.
Pilat: A wiec jestes Krolem? 
Jezus: Tak jestem Krolem. Ja sie na to narodzilem i na to przyszedlem na swiat, aby dac swiadectwo prawdzie. Kazdy kto jest z prawdy, slucha mojego glosu". 
J 18, 33b - 37
Jezus objawia swoje krolestwo poprzez cierpienie i krzyz, gdy zostaje osadzony, znienawidzony, odrzucony, przybity do krzyza. Taki obraz kloci sie z naszym pojeciem krola, poniewaz tytul krola zwykle wiazemy z bogactwem, wladza, moca, splendorem i slawa. Jezus jako Krol wskazuje na inne wartosci, takie jak: cichosc, pokore, milosierdzie, przebaczenie, sprawiedliwosc, pokoj i cierpienie. Jezus zaklocil dobre samopoczucie elit kaplanskich, zburzyl uklady i stabilizacje i odslonil hipokryzje, wskazal droge do prawdy i milosci dlatego "musial umrzec". Jezus nie jest krolem poprzez ludzkie nominacje, jest Krolem jako Bog. Jest wolny wobec ludzkich ukladow, zaleznosci, wartosci, bo wie ze Jego Krolestwo nie jest z tego swiata. Krolewska godnosc Jezusa pochodzi od Boga i nikt z ludzi ani zadne zadane cierpienie nie moze Mu jej odebrac. 
"Ja jestem zmartwychwstaniem i zyciem. Kto we mnie wierzy, chocby i umarl, zyc bedzie na wieki".
J11, 25 - 26
Jezus narodzil sie poprzez niepokalane poczecie, co oznacza iz Maria byla dziewica noszac Jezusa w swoim lonie i to jest rowniez dowod na to ze Jezus byl nadprzyrodzona istota nie z tego swiata, ktora mogla posiadac wiele niewyobrazalnych mocy ktorych ziemski czlowiek nie jest w stanie sobie wyobrazic, dla niego drobnostka bylo przywrocenie do zyca zmarlego, chodzenie po wodzie czy przemiany wody w wino.

Portret użytkownika Heinrich2

Zibi, masz racje, nie chowaj

Zibi, masz racje, nie chowaj lecz ukaz!
Idz po parku, tam gdzie duzo ludzi, rozchyl poly plaszcza i pokaz! Pokaz co masz najbardziej sekretnego!
Wsadza cie za obnazanie sie, przynajmniej pierdol nie bedziesz tu wypisywal.
Skrob sobie portrety laczac slady po kiepowaniu na spodzie wieziennej pryczy.

Portret użytkownika Kimbur

Wszyscy jesteśmy Kosmitami

Wszyscy jesteśmy Kosmitami albowiem w Kosmosie zamieszkujemy; w Kosmosie mieszka też nasza Ziemia, na której jesteśmy przechodniami. Wraz z Ziemią przez Kosmos podróżujemy. I tylko wciąż mamy problem ze zrozumieniem czym ten Kosmos jest.

Portret użytkownika Obserwator 2

[email protected], już pierwsze zdanie w

[email protected], już pierwsze zdanie w Twoim artykule wskazuje jak jesteś zaprogramowany przez kody biblijne. Piszesz: "Zacznijmy więc od początku, zgodnie z Biblią, gdy rodził się Jezus Chrystus ..."
Wyjaśniam więc, że ktoś taki jak Jezus Chrystus nigdy się nie narodził, gdyż jest to sztucznie stworzony egregor chrześcijański. Natomiast osoba, która przyniosła na zniewoloną Ziemię, skradziną ludziom boską świadomość, miała na imię Joszua. Było to jedyne wcielenie upadłego boga Olimpijskiego Zeusa, który przez eony swego despotycznego panowania, wyrzadził ludziom i Ziemi niewyobrażalne krzywdy. Zadośćuczynienie ludzkości za wszelkie krzywdy mogło się odbyć tylko poprzez inkarnowanie na Ziemi, lecz wyłącznie w ciele tak pogardzanego człowieka - niewolnika. Gdy Zeus zdecydował się na taką inkarnację, Matrix wpadł w szał, gdyż nie przewidział, że dawni bogowie mogą się zniżyć do takiego poziomu, aby zechcieć doświadczać w ciałach niewolników. Dlatego od urodzenia Joszuy, aż do jego fikcyjnej śmierci, jego życie było przez Matrix ściśle kontrolowane. Pomimo tak nazdzwyczajnego monitoringu, Joszua zdołał posiać symboliczne ziarno świadomości, czyli zwrócił ludzkości jej świadomość boskości. Gdy to nastąpiło, Matrix kierowany przez rasę jeszczurzą i żmijową, robił co tylko możliwe, aby opóźniać wzejście tego siewu. Nie mogąc tego cofnąć, ani zmienić, przekierowali przesłanie Joszuy w taki sposób, aby poprzez kilka zabiegów psychologicznych, przebiegunować rodzaj energii ludzkich istot oraz zmienić kierunek jej przepływu. Aby to się udało, najpierw należało odczekać, aż nauki Joszuy zostaną wytrzebione i zaponiane, a dopiero w następnych pokoleniach spisywać ewangelie, ale już zmanipulowane i pod ścisłe dyktando demonów. Następnie utworzono nową religię - demoniczne chrześcijaństwo. Rozwiazanie okazało się tak genialne, że zabiegi te opóźniły budzenie o 2000 lat. 
Główną rolą sztucznego egregora chrześcijańskiego był szeroko rozumiany ucisk społeczny, który generował wielkie ilośći energii dla demonów. Różne formy ucisku społecznego oznaczam literami US, dla łatwiejszego ogarnięcia tej, z pozoru nieprawdopodobnej historii. Wszelkie rodzaje ucisku społecznego były i są zwiazane z krwią i cierpieniem np. ofiary całopalne, przelewy krwi, splanie na stosach inkwizycji, nazistowskie piece krematoryjne, bomby atomowe, aż do obecnych zakamuflowanych form do wyciskania z ludzi ich krwi w formie krwawicy. W różnych językach są wyraźnie widoczne ślady ucisku społecznego US np. Ze-US, Jez-US, US-A, US-SR, czy polscy spadkobiercy, którzy ucisku społecznego dokonują w sposób bardziej "cywilizowany", są to instytucje ucisku społecznego jak np. US - Urząd Skarbowy, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS - czytaj Zakład Ucisku Społecznego.
Wracając do Joszuy, to jego śimerć na krzyżu nigdy nie nastąpiła, gdyż ukrzyżowany został Judasz, który prosił Joszuę o to, żeby zgodził się na taką zamianę, aby mógł dokończyć swoją misję. Gdy to nastąpiło Joszua powędrował do Kaszmiru, gdzie realizował swoje Zeusowe zadośćuczynienie dla ludzkości. Jednak skutki ukrzyżowania trwają do dzisiaj, gdyż jest to czarna magia znana jako woodoo, która generuje ogrom cierpienia, gdyż te gwoździe i korona cierniowa nadal tkwią w ciele, zaś sam krzyż jako wizerunek cywilizacji śmierci, promieniuje w paśmie radiestezyjnym tzw. ujemnej zieleni, czyli działa destrukcyjnre na wszystkie osoby w pobliżu krzyża. Z tego powodu Matrix umieszcza zawsze krzyże w najwyszym punkcie miasta, wsi, sali czy pomieszczenia, aby swoim zasięgiem obejmował jak najwiecej niczego nieświadomych owieczek i baranów.
Sztucznie wykreowany egregor chrzescjański jest zasilany przez miliardy zmanipulowanych ludzi, stąd jego tak duża moc i wielopoziomowe zakodowanie, co widać np. wówczas, gdy prawda jest ukazywana ludziom, którzy jeszcze nie są na to gotowi, czyli zaprogramowani. Tak było za czasów Joszuy, i tak jest niestety i dzisiaj. W kilku zdaniech poznaliście fragment tej historii, a co z nią zrobicie, to już każdego indywidualna sprawa. Krócej się nie dało.
 
 

Portret użytkownika Obserwator 2

W jednym zdaniu, działanie

W jednym zdaniu, działanie krzyża można przedstawić obrazowo, jako lewoskrętny wir, który jak czarna dziura wysysa życiodajną energię z otoczenia, czyli od przebywających pod krzyżem nieświadomych owieczek i baranów. Neutralizacja o jakiej myślisz to walka zwana egzorcyzmem, a kto mieczem walczy, od miecza ginie. Może lepszym wyborem jest zdrowie, niż ciągła walka z chorobą - chrześcijańską zarazą, czyli usunąć krzyż ze swojej przestrzeni. Nie ma potrzeby dalszego przechodzenia przez „morze czerwone”, czytaj morze przelanej krwi m.in. za krzyż, z krzyzaskami, czy pod sztandarami z krzyżem. Np. wyprawy krzyżowców wycinały muzułmanów, ale koło karmy się obróciło i teraz muzułmanie szykują się do wycinania europejskich chrześcijan.
Oprócz bezsensownej walki, jest kilka innych metod, ale głównie chodzi o to, że zmiany tego co jest wyświetlane na zewnątrz, można dokonać, ale wyłącznie poprzez wewnętrzną zmianę siebie. Inaczej mówiąc im wyżej podnosisz swoje wibracje, tym bardziej jesteś dla destrukcyjnych energii i bytów niewidoczny i nietykalny.
Wklejam Ci 3 linki zawierające naukę, przekazy oraz grafiki z dwoma piramidami określającymi poziomy świadomości np. wyznawców krzyża. Jak z nimi zarezonujesz, to znajdziesz w nich odpowiedzi.
http://prawdaserca.pl/egzorcyzmy/
http://prawdaserca.pl/2015/11/czym-jest-duchowosc/
http://prawdaserca.pl/2015/11/zjadanie-zwierzat/

Portret użytkownika niezależny_badacz

przecież napisane , że

przecież napisane , że "przyszedł w Chwale Ojca..." CHWAŁA to tłumaczenie z KABOD oznacza Ciężki, co dla głupków nic nie znaczy chociaż obchodzą święto Złota, Kadzidły i Mirry
pełno zdjęć Chwały ale ślepi nie zobyczą a głupi nie zrozumieją czm jest i jak działa choć wyjaśnione dokładnie
lifechip.pl
strona akademicka
król jest nagi
http://www.nfa.pl/news.php?id=8288
myśliciele neuronami, a nawet w PAN nie wiedzą na jakiej zasadzie fizycznej na głowie pojawiają się prądy które ponoć UDOWADNIAJą , że jesteś białkiem, a może prądem przeskakującym po białkach z częstotliwością 20 HZ !!
 

Portret użytkownika b@ron

ale, jaki "pozytywny przekaz

ale, jaki "pozytywny przekaz niosą ze sobą nauki Jezusa" ? [email protected], tekst na piątkę, jako że idzie wyczuć iż jesteś katolikiem (nie mylę się ?) jesteś otwarty na taką możliwość o kosmicznym pochodzeniu Jezusa.
być może wtedy i dziś chodzą kosmici po ziemi, jednak bez sensu jest opowiadanie o zbawieniu, poprzez śmierć swojego syna...jeśli sytuacja taka miała miejsce naprawdę, to dowodzi że skoro Bóg złożył na ofiarę syna, to musiał być ktoś nad nim, ktoś kto tego zarządał, choćby po to by zakończyć ten ród boży (jeśli Jezus był jedynakiem) a tym samym po śmierci samego boga (no tak...śmierci) zostalibyśmy we władaniu tego który tej ofiary zarządał...tym samym, jeśli dawno, dawno temu były jakieś wojny Bogów, nasz Bóg tą wojnę przegrał ... to tak w skrócie Smile

W DYSKUSJI WYRAŻAM WŁASNE POGLĄDY KTÓRE NIE MAJĄ NA CELU NIKOGO OBRAZIĆ ,TYM NIEMNIEJ OBRAŻALSKIM WSTĘP DO DYSKUSJI SUROWO ZABRONIONY !!!

Strony

Skomentuj