Każdy ma prawo być człowiekiem ? Globalne plany UFO-nautów i UFO-sonów ?

Kategorie: 

http://popotopie.blogspot.com/

Jeżeli zmiennokształtne UFO byty to istoty planujące zrobić na Ziemi rewolucję tak by wprowadzić jeden światowy porządek, zwany NWO, a potem jeden światowy rząd, o którym informują nas UFO kontakterzy, to sprawa wygląda poważnie. Jak państwo wiedzą z różnych UFO opracowań istoty z pojazdów NOL chcą także wprowadzić na Ziemi hybrydy ludzko ufonautyczne, a może i inne.

 

Bosko ludzka miłość ma być zastąpiona technologią (kosmitów), zamiast rodzin mają być probówki i inkubatory. Do tego celu mają służyć im tajne organizacje duchowe, które są narzędziem w ich rękach ! Uznany wybitny polski naukowiec, doktor Stanisław Krajski, zajmujący się tymi organizacjami, stwierdził w jednej ze swoich wypowiedzi, że czołowi przywódcy tych stowarzyszeń otrzymują bezpośrednie rozkazy od nierozpoznanych stworzeń duchowych. W mojej ocenie można podejrzewać, że są nimi istoty zwane ufonautami.

W przepowiedni proroka Daniela znajdujemy opis przyszłego światowego rządu hybrydalnego. Nie wiemy czy cały będzie złożony z hybryd czy tylko część, nie jest to teraz istotne. Byty UFO zdają się być wykonawcami jakiegoś planu, który prawdopodobnie spowoduje, że na Ziemi znowu pojawią się istoty zanieczyszczone genetycznie !
Aby to wszystko wprowadzić potrzebna jest ufonautom zmiana normalności ludzkiej, takiej jaką jeszcze mamy na Ziemi, na rzeczywistość ufologiczną, stworzeń nazywanych również gnomami, elfami i innymi syrenami, czyli taką gdzie Boskie prawa moralne, stworzone i przeznaczone dla istot tego wymiaru i tej planety przestaną funkcjonować, a zastąpione będą jakimiś innymi, na przykład ufo-genetycznymi, odmiennymi od ludzkich i pozbawionymi moralności ! Tajne organizacje duchowe muszą więc starać się zmienić człowiecze prawa na prawa hybrydalne, czyli na przykład homoseksualiści muszą być uznani za normalnych, a przecież wiemy że, ludzie ci borykają się z problemami natury umysłowej, wielu z nich nie ma pewności do czego służą określone ludzkie narządy, jak się nimi posługiwać.
Następnie tajne światowe władze muszą zmienić normalne związki małżeńskie na te wypaczone, na przykład dwie kobiety mające problem z percepcją człowieczeństwa, z zachwianą umysłowością odnoszącą się do cielesności i moralności ludzkiej, mają się żenić, ma tak się dziać bo jednej z nich się wydaje, że jest mężczyzną, a druga w to wierzy ! Oczywiście to nie wszystko, wiemy że są jeszcze gorzej zachwiani psychicznie ludzie zwani GENDEROWCAMI, ci obcinają sobie pewne narządy rozrodcze, by uznać się za kobiety lub mężczyzn a nawet za obojnaków (UFO bezpłciowość?), okaleczają się zapewne w wyniku problemów umysłowych, lub jak część badaczy podejrzewa, bo zostali tak zaprogramowani genetycznie (oraz duchowo - demonicznie !), choć może to wynikać i z tego, że posiadają inną narzuconą im (paranormalnie) umysłowość, pragną tak jak ufonauci się zmieniać, na życzenie chcą być kimś innym, przybrać inne ciało ?! (W skrajnych przypadkach stać się innymi istotami !)
Ujmując to w kilku zdaniach, chodzi o to by uznać chorobę umysłową za zdrowie, ludzi szalonych za w pełni władz umysłowych, a w rezultacie hybrydy za LUDZI ! Wyżej wspomniane organizacje starają się tak zmienić ludzką normalność żeby uznać nienormalność za coś normalnego. Możliwe iż taki jest plan, ponieważ w przyszłości mają pojawić się na ulicach hybrydy ufo ?
 
Gdy społeczeństwo odpowiednio zmanipulowane, z zaprogramowanymi umysłami nie będzie się takiej sytuacji sprzeciwiać i dziwić, nienormalność UFO hybrydalna zostanie przez rządy masońskie prawnie uznana za normalność, tak jak obecnie prawnie sankcjonuje się małżeństwa jednopłciowe, a nawet DNA manipulacje, nazywane edycją genetyczną ludzkich zarodków ! Wówczas to globalne społeczeństwo przyszłego jednego rządu światowego stanie się zasymilowane do cywilizacji UFO, tak bardzo upragnionej przez większość fanów UFO hobby.
Przytoczmy tu słowa znanego wszystkim francuskiego ufologa.
(...)Dr Jacques Vallee uważa, „iż istnienie zjawiska UFO można by przypisać szeroko zakrojonej akcji, mającej na celu manipulację masami i prowadzonej za pośrednictwem licznych środowisk towarzystw ufologicznych, których twórcy utrzymują, że nawiązali kontakt z cywilizacjami pozaziemskimi. (...) Po przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu, który zaprowadził go w poszukiwaniu Melchizedecha aż do tunelu paryskiego metra, nabrał głębokiego przekonania, że wszystkie tajemne sekty oraz ci wszyscy, którzy utrzymywali z nimi jakieś kontakty, wydają się manipulowani przez jedną i tę samą, centralną, bardzo bogatą i silną organizację ('apokaliptyczną bestię'), której celem jest zniszczenie zachodniej kultury i zastąpienie jej czymś w rodzaju dyktatury religijnej lub militarnej'.(...)
 
(Poniżej UFO istota, czy gnom ukazujący się jako byt UFO ?, widziany i naszkicowany przez ofiarę porwania, słowo gnom to synonim krasnoludka)

Czy nie dlatego te skryte organizacje atakują obecnie Kościół Katolicki, który w mojej ocenie jest jedyną ostoję normalności ludzko-chrześcijańskiej, a ta jest zgodnie z tajemniczą nazwą Jezusa - Syna Człowieczego, CZŁOWIECZĄ ?! Jak pisałem wcześniej niemieckie duchowe towarzystwa są jednymi z głównych niszczycieli cywilizacji, kultury i normalności ludzkiej. Wiemy to z własnej historii, że zabijali inne narody by narzucać swoje chore ideologie, wydaje się, że nie inaczej jest i obecnie !

 

Poniżej kompilacja UFO grafiki, widoczny jest tam znany wam naukowiec prof. David M. Jacobs, słynący ze swoich zaawansowanych badań nad hybrydyzacją)

Ostatnimi czasy kardynał Reinhard Marx (na zdjęciu) ocenił, że Kościół katolicki musi być w obecnych czasach bardziej "otwarty" dla wszystkich ludzi, bo ważne jest to, co nas łączy, a nie co dzieli. Natomiast inny Niemiec, Mathias von Gersdorff ze Stowarzyszenia Tradycja, Rodzina i Własność, stwierdził że takie poglądy „oznaczają zgodę na otwarcie drzwi antykościelnym prądom”.
Niemiecki kardynał stwierdza również, że „Należy przygotować w katolickich parafiach, związkach i ruchach kulturę akceptacji, dzięki której każdy będzie mówił własnym językiem, ale będzie rozumiany.” Następnie wylicza ludzi, których Kościół ma zatwierdzić, by w dalszej perspektywie byli na równi z ludzmi porządnymi: „Zielonych” i „czarnych” [polityków CDU/CSU – dopisek redakcji Polonii Christiany, z której pochodzi cytat, prosimy o wybaczenie i wyrozumiałość redakcję], homoseksualistów i heteroseksualistów, rozwodników, uchodźców…” ( a kiedyś i UFO stwory GMO ? dopisek mój)
(Poniżej kompilacja starożytnej UFO ingerencji w ludzki genom)
 
Oczywiście pojawiły się głosy sprzeciwu, inny Niemiec Von Gersdorff wskazuje, że kardynał Marx mówiąc o "homoseksualistach" i "heteroseksualistach" akceptuje nowomodny podział ludzi podług ich orientacji seksualnej, wzywa też do akceptacji „Zielonych", a ruch ten, jak przypomina von Gersdorff, jest w Niemczech najzagorzalszym zwolennikiem wprowadzenia do szkół i społeczeństwa ideologii gender, która w ocenie papieży i wielu biskupów jest atakiem na sam rdzeń chrześcijańskiego obrazu człowieka.
"ja też jestem człowiekiem..."
 
Duchowy matrixowiec", który w roku 2005 odszedł do 'domu Ojca gdzie jest wiele mieszkań'; Ew. Jana 14:2 )
Niezwykłym dowodem potwierdzającym pewne założenia duchowej archeologii, dotyczącej strefy badań nad istotami anielskimi ale i demonicznymi, jest biblijny cytat, w którym jeden z apostołów wypowiada się w duchu czasów Noego. Dzięki licznym filmom, w tym opracowaniu Michaela Heisera w temacie istot zwanych strażnikami, oraz czasów sprzed potopu, zdają sobie państwo sprawę, iż w starożytności działy się bardzo dziwne rzeczy, że wtedy jak i dzisiaj ludzie doświadczali innych humanoidalnych bytów.(Następna kompilacja wyjaśni państwu zagadkę tajemniczego przesłania duchowych organizacji o przyszłej ludzkości hybrydalnej…)
"A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań, ja też jestem człowiekiem" Dzieje Apostolskie 10:25
 
Wielu humanistów sądzi, że nie wystarczy być humanoidem by uznać kogoś za człowieka ? Możliwe że wszyscy tu na tej planecie uczymy się być ludzmi. UFO-logiczny ruch Nowej Ery głosi nawet, że wszyscy tu skądś przybyliśmy. Podobnie chrześcijaństwo twierdzi, iż jesteśmy na tej planecie tylko przechodniami, przelotnymi pielgrzymami, udającymi się do innej rzeczywistości. Dlatego chciałbym zaproponować państwu wspaniałe rzważania potężnego starożytnego duchowego matrixowca, św. Augustyna:
„I oto niemowlęctwo moje już dawno umarło, a ja żyję. Ty zaś. Panie, który żyjesz zawsze i nic w Tobie nie umiera, ponieważ przed zaraniem wieków i przed tym wszystkim, co poprzednim można nazwać, Ty istniejesz i Bogiem, i Panem jesteś tego wszystkiego, co stworzyłeś. W Tobie trwają przyczyny całego nietrwałego świata, pozostają niezmienne początki wszystkiego, co zmienne, i żyją wieczne zasady wszystkich niepojętych i doczesnych rzeczy. Powiedz mi, Boże, błagam Ciebie, Ty miłosierny — mnie nędznemu, powiedz mi, czy niemowlęctwo moje nastąpiło po jakimś innym już minionym okresie życia mego?* Czy może był to ów okres, który spędziłem w łonie matki mojej? Albowiem i o tym mi nieco mówiono i sam widziałem ciężarne niewiasty. Co jednak przedtem było, Słodyczy moja, Boże mój? Czy byłem gdzieś albo czy byłem kimś? Nie mam bowiem nikogo, kto by mi o tym powiedział; nie umieli mnie o tym pouczyć ani ojciec, ani matka, ani doświadczenie innych, ani własna pamięć. Czy śmiejesz się ze mnie, że się o to pytam i każesz, bym Ciebie za to, co wiem, chwalił i Tobie wyznawał ?
 
Wyznaję Ci, Panie nieba i ziemi, wielbiąc Ciebie za te pierwsze chwile istnienia i niemowlęctwo moje, których nie pamiętam. A pozwoliłeś, żeby człowiek o tym okresie swego życia snuł przypuszczenia na podstawie obserwacji innych, a nawet wierzył w wielu sprawach powadze niepoważnych niewiast. Byłem bowiem i żyłem wtedy także, i już pod koniec niemowlęctwa szukałem znaków, którymi mógłbym ukazać innym moje chęci. Skądże pochodzi takie stworzenie, jeśli nie od Ciebie, Panie? Czy jest taki mistrz, który by stworzył siebie samego? Czy bodaj jedna żyła, którą płynie w nas byt i życie, ma gdzie indziej swe źródło niż w Tobie, Panie, który nas stwarzasz i dla którego nie ma różnicy między bytem a życiem, bo najwyższy byt i najwyższe życie są tym samym…”
(Poniżej kompilacja ufo grafiki, pierwsza z lewej to prawdziwy rysunek UFO hybryd, narysowany przez porwanego)
Pogląd że ktoś wyglądający na człowieka nie musi nim być, był prawdopodobnie dobrze znanym w czasach prehistorycznych. Wiedziano wtedy że małżeństwo humanoidów tej samej płci nie jest małżeństwem ludzkim ! (Zgodnie z Boskimi prawami zawartymi w Biblii !”Nie będziesz łączył dwóch gatunków bydląt. Nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna. Nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici” Księga Kapłańska 19:19) Że hybryda humanoidalna nie jest genetycznie poprawnym człowiekiem, że życie takich stworów nie jest życiem ludzkim, dlatego część badaczy sugeruje, iż istoty te w starożytności naśladowały bycie ludzmi ! Pojawiają się nawet opinie części biblistów, że o tym właśnie opowiada tajemniczy urywek Ewangelii, że ONI (chybrydy DNA ?) starali się jeść, uczyli się pić, naśladowali ludzi i tak jak obecni homoseksualni się żenili i za mąż wychodzili:

"A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego." Ewangelia Mateusza 24:37

„…i nie spostrzegli się…”  O kim mówi Jezus ?  Kim są ONI, którzy się nie spostrzegli ?

Film który całościowo podchodzi do tajemnicy zjawiska humanoidów z innego wymiaru, to wcześniej znana państwu dwuczęściowa produkcja, teraz połączona w jedno, bardzo polecam wszystkim, którzy nie widzieli jej jeszcze:

 

 

 

 

Ocena: 

3
Średnio: 3 (1 vote)

Komentarze

Portret użytkownika muka

W EWANGELJI MATEUSZA JEST

W EWANGELJI MATEUSZA JEST MOWA O GRZESZNIKACH "ONI" TO GRZESZNICY!
A CO DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO JEST TO NAJWIEKSZA GILDJA ZŁODZIEJI GEJÓW PEDOFILI MORDERCÓW W DZIEJACH.
ARTYKÓŁ 5/10 DAŁ BYM WYŻSZĄ OCENĘ GDY BY NIE TEN KOŚCIÓŁ. PZDR.

Portret użytkownika huba

Nie rozumiem dlaczego tak

Nie rozumiem dlaczego tak najeżdżacie na autora artykułu, przedstawia tylko swój punkt widzenia rzeczywistości, gorsze bzdury i kłamstwa piszą tak zwani uznani naukowcy, poza tym jeśli tylko z jednego zdania można odczytać przekazywaną prawdę, której nie da się napisać bez owijania w bawełnę, to spełniony zostaje główny cel jego pisania.

Portret użytkownika ufoson

SAM JESTES UFOSONEM !!

SAM JESTES UFOSONEM !! dresiku !!! 
iDZ DO PRACY ! I PRZESTAN ZBIERAC SMIECI ..jest jeszcze nadzieja dla Ciebie ! Ufosonie ! odlacz sie od ufo a moze odzyjesz !! bo mozg ci juz calkiem szarzy wyssali ...nawet juz wygladasz jak oni TAKI CALY SZARY JESTES DRESIKU !!!

Portret użytkownika Arcanum

Bardzo rzadko tu włażę ale

Bardzo rzadko tu włażę ale jak to jest że znów trafiam na wypociny Homosia? W kółko to samo... Miesza mitologię (religię) żydowsko-chrześcijańską ze szczątkową wiedzą na temat istot pozaziemskich, nazywanymi przez niego jakimiś "ufo bytami". Jeszcze do tego zasłyszane plotki o gender, invitro i transhumaniźmie. Chyba jest ofiarą ingerencji destrukcyjnych programów goszczących w jego umyśle.
Żal czytać, ale patrząc po ilości komentarzy, to jego regularne bajki są raczej przychylnie odbierane przez neiktórych czytelników. Na marginesie, to dziwię się że macie czas na takie bzdurne konwersacje o niczym, no na prawdę może zajęlibyście się się czymś pożytecznym? Homoś święci tak czy inaczej triumfy bo skupia uwagę na jego majakach (oby tymczasowych). Takżę życze powrotu do normalności, ogarnij się koleś.

Portret użytkownika Homo sapiens

W poniższym poście jest ważny

W poniższym poście jest ważny element pochodzący z UFO porwania wskazujący na ufo hybrydyzację, a  na który należy zwrócić uwagę przy podejściu do przyszłego rządu hybrydalnego. Mianowicie ofiary porwań w relacji profesora Jacobsa, badacza UFO, zgłaszają opisy dzieci z UFO probówek jako bardzo słabe, ledwie żywe ! [...]W tej krótkiej chwili zdołała zobaczyć, że dziecko było drobne i chude[...]
Jest o tym mowa takze w znanym wam filmie pt.: "Demoniczne UFO":
https://www.youtube.com/watch?v=F4ZdjcmOpQI
 
Dlatego należy przytoczyć wyniki badań jakie są udostępniane zainterespowanym procederem obecnego już w naszym społeczeństwie UFO rozrodu, zwanym "in vitro"

"W 2003 roku w tygodniku naukowym „Nature” podano dane z jednego tylko rejestru takich dzieci: z Western Australia Reproductive Technology Registry. Dzieci „z probówki” miały, jako roczne niemowlęta, dwukrotnie większą liczbę defektów wrodzonych (9% wobec 4,2%). Dotyczy to wad serca i układu krążenia, wad układu pokarmowego i powłok jamy brzusznej, wad centralnego układu nerwowego i układu moczowo-płciowego.
          Niektóre bardzo rzadkie zespoły chorobowe, np. uwarunkowane rodzicielskim piętnem genomowym („genomic imprinting”), zespół Beckwitha-Wiedemanna charakteryzujący się makrosomią (dużymi rozmiarami dziecka) oraz licznymi wadami rozwojowymi prowadzącymi do rozwoju hipoglikemii oraz guzów nowotworowych, sześciokrotnie częściej występują u dzieci poczętych in vitro niż u dzieci poczętych w sposób naturalny.U dzieci dotkniętych syndromem Beckwitha-Wiedemanna dochodzi najczęściej do rozwoju tzw. guza Wilmsa (nerczak zarodkowy), wątrobiaka zarodkowego, nerwiaka niedojrzałego i innych nowotworów. Prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń jest wprost proporcjonalne do czasu przechowywania embrionów w sztucznym środowisku przed przeniesieniem do organizmu matki.
          Dzieci te miały dwa i pół raza częściej zbyt niską wagę przy urodzeniu, zapadały częściej na infekcje w ciągu pierwszego roku życia i wiele z nich miało problemy z oddychaniem. Mają zwiększoną podatność na infekcje, częściej występuje u nich astma, zaburzenia immunologiczne, zapalenia reumatoidalne stawów...." jest tego znacznie więcej to tylko urywek.
 
Oto okazuje się, że homnoseksualni naukowcy NWO chcą powtarzać sytuację sprzed potopu Noego ! Dlatego też wielu biblijnych badaczy głosi, że Jezus przyjdzie w czasie, gdy na ziemi sytuacja będzie podobna do tej jaka była za dni Noego, gdy DNA było zanieczyszczane poprzez różne działania istot z innego wymiaru. UFO istoty pobierają z porwanych ludzi próbki skóry ! Mało kto zastanawiał się nad tym dlaczego ?

"Ringler obwieszcza, że być może już wkrótce będzie to możliwe. Przypomina, że zawsze przeciwnicy tzw. małżeństw homoseksualnych podkreślali, iż pary jednopłciowe nie mogą zawrzeć małżeństwa, ponieważ nie są w stanie samodzielnie – bez udziału komórek rozrodczych przeciwnej płci – spłodzić dziecka. „Ani dwóch mężczyzn, ani dwie kobiety nie mogą mieć biologicznego dziecka” – pisze. I dalej: „Niektórym przeciwnikom homoseksualistów wydaje się, że z relacją par homoseksualnych jest coś nie tak, ponieważ nie są one w stanie spłodzić dziecka i w związku z tym tego typu relacje powinny być w jakiś sposób zabronione. Uznają to za nienaturalne w oczach Boga. Jednak nauka postępuje i ostatecznie może wszystko zmienić”. Badacz przypomina, że badania nad komórkami macierzystymi wykazały, iż ludzkie komórki skóry i fibroblasty można przekształcić w zarodkowe komórki macierzyste. Niedawno naukowcy z Uniwersytetu Cambridge i Instytutu Naukowego Weizmanna w Izraelu donosili, iż embrionalne komórki macierzyste mogą być „zaprogramowane” w taki sposób, aby „produkować” pierwotne komórki rozrodcze, to znaczy mogą się one „przekształcić” w komórki jajowe lub plemniki. Ringler informuje, że obecnie naukowcy muszą się jedynie dowiedzieć, w jaki sposób „przeprogramować” te pierwotne komórki zarodkowe pochodzące np. ze skóry jednego mężczyzny w komórki jajowe, by mogły być zapłodnione nasieniem drugiego partnera."

Cywilizacja UFO hybryd zbliża się szybkimi krokami, masoni doprowadzą do tego, że pojawią się istoty UFO na Ziemi w ich wykonaniu, a wiadomo że "oni już tu są",  jak mawia znany badacz Janusz Zagórski. "nauka może wszystko zmienić" ! W ich mniemaniu wszystko mogą zmienić, wszystko chcą zmieniać i zaczynają wszystko zmieniać !
 
http://popotopie.blogspot.com/2013/12/synowie-bozy-czy-synowie-seta-czerwoni.html
 
Czy będziemy tak jak przedpodopowcy, którzy się nie spostrzegli ? Ale tym razem nie spostrzeżemy się, gdy nadejdzie On ?! Spostrzegać się w tym okreslonym przypadku znaczy rozumieć wiele spraw duchowo !

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika Homo sapiens

Wiek hybryd nadchodzi !!!

Wiek hybryd nadchodzi !!! "Coraz większa liczba Amerykanów jest w stanie uznać za „moralnie dopuszczalne” samobójstwa, poligamię czy klonowanie ludzi. Równocześnie zdecydowana większość uważa zdradę małżeńską za największe zło moralne – tak wynika z sondażu Gallupa przeprowadzonego w dniach od 6 do 10 maja br. na grupie ponad tysiąca Amerykanów w 50 stanach. " Oto cyctat jednego z wielu porwań przez ufonautów, bardzo dobrze przebadany przypadek:

[...]Kilka miesięcy później, będąc w ciąży, wyjechała na Florydę. Pamięta, jak przekonywała męża, że dziecko będzie chłopcem, ale niezdolnym do życia.

- Urodzę to dziecko, ale go nie zatrzymam - tłumaczyła, nie potrafiąc przy tym wyjaśnić, skąd to wiedziała.
 

Upłynęło kilka miesięcy. Którejś nocy przyłapała się na tym, jak wchodzi do mieszkania, tak jakby przebywała na zewnątrz, ale nie mogła sobie przypomnieć, jak się tam znalazła. Odczuwała też dziwne, przyjemne wibracje, a w głowie kołatała jej myśl: "Przyszli po mnie".

Wygląda na to, że nie wydarzyło się wówczas nic więcej. Pat regularnie poddawała się badaniom lekarskim, które potwierdzały, że dziecko rozwija się prawidłowo. Dopiero w czasie badań w ósmym miesiącu ciąży lekarz stwierdził nieprawidłowość nie mogąc wyczuć tętna płodu. Gdy w maju nadszedł termin porodu, powiła martwego chłopca. Przeczucia okazały się prawdziwe.
 

Następne wspomnienia pochodzą z późniejszego okresu tego samego roku. Znajdowała się w tym czasie w jakimś cichym pomieszczeniu otoczona przez Szaraki i na coś czekała. W pewnej chwili na progu stanął Szarak, którego uważała za swojego "przyjaciela". Na rękach trzymał jakieś dziecko i powiedział jej, że może się nim zaopiekować.

- Nie - odrzekła - tak jest dobrze, jest bardzo dobrze. Zaopiekujecie się nim lepiej ode mnie. - W tej krótkiej chwili zdołała zobaczyć, że dziecko było drobne i chude[...]

http://popotopie.blogspot.com/2013/06/kim-sa-istoty-z-innego-wymiaru.html

Temat jest straszny, ale to właśnie jest ufo hybrydyzacja, o której opowiada profesor Jacobs ale i wielu innych badaczy UFO porwań !
"Od 2003 roku odsetek dorosłych Amerykanów mówiących, że poligamia jest moralnie dopuszczalna wzrósł o dziewięć punktów procentowych, a odsetek osób akceptujących klonowanie ludzi zwiększył się od 2001 roku aż o osiem punktów..."

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika UFOSON

Sam jestes ufosanem

Sam jestes ufosanem schizofrenicznym ! Pozeraczu makaronu, nasion i ziol ! Mam nadzieje ze ci ten wypasiony komputer i aparacik wybuchna !ale bedzie placz ! Rozpacz ! kleska swiatowa ! nie bedzie interneciku ufoson mial ! Ufoson chyba bedzie musial grob,albo swoja nerke sprzedac zeby nowy komputerek kupic ? bo to najwaziejsze w zyciu jest dla homosapiens: publikacja smierdzacych wypocin !

Portret użytkownika Paweł

Czlowieku ty stworzyles sobie

Czlowieku ty stworzyles sobie swoj wlasny swiat...do tego wklecasz w te urojenia i kopiujesz teksty z badan dr Karli Turner czyli motasz prawde ze swoimi urojeniami ps polecam spacer na swierzym powietrzu...albo nie!bo wszedzie sa hybrydy:)mam pytanie czy widzial ktos z was kiedys hybryde?po 17 latach zainteresowania zjawiskiem wziec i UFO  chlodnym okiem sadze ze duzo z tych opisow to nieprawda...

Portret użytkownika baca

nie rozkminiłeś ukrytego

nie rozkminiłeś ukrytego sekretu w "artykule" Homosia...
zamień zatem w tekście każde słowo "hybryda" na "hemoroida" a zobaczysz co autor miał naprawdę na myśli pisząc o atakujących go ufosonicznych "hybrydach"
 

Portret użytkownika Lili

Na Twoim miejscu koleś

Na Twoim miejscu koleś (autorze tych nędznych wypocin) zgłosiłabym się do lekarza psychiatry,albo ewentualnie do jakiegoś szamana,który walnąłby Cię swoją laską w Twój pusty łeb!Już dawno takich bzdur nie czytałam!!!Zamiast "analizowac" ten syf z netu,przeczytaj sobie kilka porządnych książek o tematyce ufologicznej.
 

Portret użytkownika Paweł

no wlasnie...np"Raport w

no wlasnie...np"Raport w sprawie UFO","Tajne operacje","Z tajnych archiwow"albo"Baza UFO"i duzo wiecej a to co ten koles pisze to tzw lunatyczna strona ufologii a jak wiadomo w niej jest duzo ludzi opetanych przez paranoje czy choroby psychiczne

Portret użytkownika Polsky

Mi się wydaje że homoś zaczął

Mi się wydaje że homoś zaczął za mało spać a za dużo pracować. Homoś odpocznij trochę bo już weszłeś w tak głębokie tematy, że aż przedostałeś się na drugą stronę nie osiągalną dla reszty przez co pojawiają się spekulacje na forum czy aby z tobą wszystko ok? Bardzo lubiłem Twoje artykuły ale teraz do nich nie dorastam. ciekawe czemu? Jest tyle ciekawszych tematów o ufo niż ich hybrydy. Proszę w imieniu moim zluzuj troczhę bo nie zdążam.

Portret użytkownika pasjonat

Dziwne że na zadnym kazaniu

Dziwne że na zadnym kazaniu nie ma takich wywodow, mozliwe że Ty jestes papiezem, ze jestes upowazniony poza glowna doktryna do gadania takich rzeczy. Doczekam sie wymienia otaczajacych mnie hybryd ? To chyba nie wypada pomijac wampirów pijacych krew i zyjacych tylko po zachodzie slonca...

Myślę, więc jestem...

Portret użytkownika viola

gdzie mozna przeczytac Twoje

gdzie mozna przeczytac Twoje artykuly , jestes nieodlacznym elementem komentarzy , zeby nie uzyc slowa hejter choc bardziej pasuje stary troll , tak sie udzielasz , ze moze jednak przelejesz swoje przemyslenia na ,,papier,, a my to ocenimy ! czekam

Portret użytkownika pasjonat

Klikasz moja nazwe

Klikasz moja nazwe uzytkownika i sa tam moje artykuły - narazie dwa bo jak mam pisać takie głupoty jak Homosapiens ( że putin jest gwarancja człowieczenstwa w europie i matka boska za nim stoi...)to wole jeden na rok napisać ale rzetelny i sprawdzony. W moich artykułach znajdziesz tylko potwierdzone fakty żadnych domysłów ani dyrdymałów wyssanych z palca.
Swoją droga jeśli wierzysz w te - nazwę to po imieniu -brednie, to pewnie jestes jakas personą Tinopodobną.
ps nie chodź sama w nocy po autostradzie, i sprawdź czy nie masz chipa, oraz ciotki hybrydy.
 
I nie produkuj sie juz pod moim adresem bo ja brednie zawsze wyśmiewałem - z zasady, Twoja interwencja niczego tu nie zmieni. Hejter ? trol ? weź słownik do reki i sprawdz rzeczywiste znaczenie tych pojęć bo za trola można uznac tallinna albo samego admina, któremu przez rok nie udało sie poczytać o efekcie soczewkowania w obiektywie - refleksy świetlne nadal uznaje za UFO, albo własnie homosapiensa - oderwanego całkowicie od rzeczywistości gościa który karmi analfabetów i sieroty internetowe swoja nauka ala Shoko Asahara.
A Wy to łykacie ..nawet lepiej niż Jenna Jameson.
Salut!

Myślę, więc jestem...

Portret użytkownika Paweł

to sie czlowieku

to sie czlowieku popisales...dziewczyna chciala zagadac a ty jej "spadaj"ujete w kilkunastu zdaniach..ps sadze ze masz zawyzszoned poczucie wartosci i w ten sposob dowartosciowujesz sie

Portret użytkownika Homo sapiens

Paradoksalnie wielu badaczy

Paradoksalnie wielu badaczy ufo ma szansę na lepsze zrozumienie człowieczeństwa, a przez to i chrześcijaństwa z jego nauczaniem o człowieku, jego godności, duchowości i Istoty Niebiańskiej Jezusa Chrystusa.W takim kontekście często niezrozumiałe nauki instytucji mistycznego kościoła chrześcijan nabierają nowego znaczenia.

Aby lepiej zobrazować urywek artykułu "W skrajnych przypadkach stać się innymi istotami !" zamieszczam wyjaśnienie, które trochę naświetli skrajne przypadki opętania, są to zdjęcia w kompilacji, a na nich pokazani humanoidzi, pośród nich widzimy "ludzi", którzy dobrneli do ostatniego stadium demonicznego, gdzie zaczyna objawiać się wspomniana wyżej "straszliwa nieznana psychika":

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika dcnk

Ci ONI o których mówił Jezus

Ci ONI o których mówił Jezus to po prostu grzesznicy. Grzech jest tym skażeniem o którym wspominałeś w artykule.
A co do cytatu o Piotrze i Korneliuszu to mogę Ci powiedzieć, że klękać możemy tyllko przed Bogiem i Jezusem. Dlatego Piotr poweidział "wstań ja też jestem człowiekiem".
A kościół katolicki niewiele ma wspólnego z Jezusem. I mówię to jako były niepraktykujący katolik. Chciałem jednak być praktykującym, ale zanim zacząłem chodzić do kościoła to chwyciłem za Biblię. No i niestety, watykańskim czarodziejom daleko do Słowa Bożego. Ta tak zwana Tradycja KRK to nic innego jak pogańskie kulty zabronione przez Boga.
Sugeruję zweryfikować powyższe informacje, w tym najlepiej Biblię przeczytać (ja jestem w trakcie, ale już od początku są nezgodności). 

I żyć tak jak Jezus przykazał Smile

Portret użytkownika trzcina_1

skoro cie bola oczeta to

skoro cie bola oczeta to mniej czytaj... kazdy inteligetny czlowiek by sie domyslil ze pisze z telefonu gdzie nie ma a, e, z, itp. znakow jak wiesz o jakie litery mi chodzi to dobrze jak nie to sie domysl...
looogicznieeee... chodzilo o to ze biblia to bajka dla doroslych...
ale skoro ciebie oczka bola to lepiej nie czytaj bo jeszcze zle zrozumiesz i znajdziesz w niej ses, logike, brak bledow stylistycznych i ortograficznych...
zycze powodzenia u okulisty...

Portret użytkownika ben

Nie wierzę! Jak ty

Nie wierzę! Jak ty komukolwiek możesz wypominać brak inteligencji? Nie czepiam się ą ż ę... choć jak w telefonie przytrzymasz daną literę to uzyskasz litery diakrytyzowane, ale nie o tym pisałem, tylko o twoim "zaczol" nawet jak nie potrafisz użyć znaków diakrytyzowanych to trzeba było napisać "zaczal".
Druga sprawa każde zdanie rozpoczynamy od dużej (wielkiej) litery.
Po trzecie błędy logiczne to nie biblia, bóg itp twoje wynurzenia ale błędy myślowe nizgodne z danym tematem oderwane tematu komentowanego.
Po czwarte pokaż mi człowieka a ocenię go po butach, tak Ciebie oceniam po stylu, stylu kobiety niezbyt lotnej. 
Z tego co się orientuję, to nie jestem pierwszą osobą, która zwraci Ci uwagę na twoją niechlujność, miernotę i małostkowość. Osoba mądra wyciąga wnioski i uczy się z konstruktywnej krytyki. A ty? Oburzasz się.
ps. Nie zwalaj winy na telefon, nie jesteś jedyną osobą, która poprzez telefon korzysta z internetu. 

Portret użytkownika bydlo

ale wy jestescie glupi

ale wy jestescie glupi ludzkosc od poczadku istnienia jest pod panowaniem kosmitow czy w koncu to oni stworzyli czlowieka a nawet Jezusa poniekad dokladniej jego historie Wink Tylko czlowieka stworzyli dobzi a zli przejeli paleczke i teraz Ziemia staje sie smietnikiem dla "dobrej sprawy" ale nie ludzi HEHE

Portret użytkownika baca

widzę że Homoś skończył się

widzę że Homoś skończył się już rozwijać duchowo i teraz zaczął... zwijać się, bo dziecinnieje i to w bardzo przyśpieszonym tempie...
a szkoda bo swojego czasu - kiedy był u szczytu swojej umysłowej "potęgi" nie bredził popierdółek o jakiś hybrydach demonicznych tylko pisał wspaniałe ostre ufo-erotyki - jak choćby te słynne sado maso o Czesławie Wziętym Przez Szaraki Z Tapczana Mariana ...
lub ten cykl o Napalonych Insektoidach to też było dobre... ech to były czasy kiedy Homoś miał jeszcze zwoje mózgowe... szkoda że mu się wygładziły... i zamieniły w kamień Smile

Portret użytkownika Paweł

widze ze to taki schizol

widze ze to taki schizol który uparcie pisze te swoje domysły i fantazje,ale boi się opdpowiedziec konstruktywnie na słowa krytyki...nawiedzony niezle jest...wlasnie...gdzie te cale hybrydy?widzial ktoś?to istnieje tylko w wyobraźni...

Portret użytkownika ser hijo

Jak mozna sie tak

Jak mozna sie tak pogubic?
Celem naszego zycia jest rozwoj i nauka, poznanie i wybor miedzy dobrem a zlem. Najsprawiedliwszy mozliwy system, w ktorym szkolone sa nasze dusze. Tak jak odrobimy lekcje - tak nas ocenia i na tej podstawie dostaniemy kolejna szanse na rozwoj, kolejna lekcje zycia i wolna wole w wyborze pomiedzy miloscia a strachem.
Dobry Bog wysyla nas do szkoly, jak ojciec swoje dzieci. 9 klas, w ktorych poznajemy kolejno - indywidualizm, milosc dwojga, zwiazek i potomstwo, dom i bezpieczenstwo, zmiany, milosc do najblizszych oraz przyjaciol, poszukiwanie ukrytego, wladze i na koniec milosc do wszystkich ludzi. W duzym skrocie.
 
Problemem jest to, ze wiekszosc nie wie po co tu jest. Religie postanowily ¨skrocic¨ ten naturalny proces do swoich Piekiel, Czysccow i Nieb - tak jakby chcieli ominac nauke i wysylac ludzi z pierwszej klasy na uniwersytet, kiedy oni jeszcze nawet nie maja rozeznania, co jest zle a co jest dobre, i musza to poznac poprzez swoje wybory w kolejnych wcieleniach. Sumienie i intuicja zawsze pamietaja lekcje.
 
Kazdy musi odbyc wszystkie lekcje, nie ma wyjatkow. Nastepnie Bog wysyla swoich Synow, Buddow, Chrystusow czy Zbawicieli, ktorzy odprowadzaja gotowe, kompletne dusze na wyzszy poziom. Nie wysyla ich, co kilka tysiecy lat, wysyla ich w kazdym pokoleniu, poniewaz wiele dusz konczy swoj cykl i nie musi sie juz wiecej odradzac na tym ziemskim padole. Zycie trwa dalej. 
 
Ignorancja, polityka i religia sprawily, ze czlowiek zapomnial o tym, dlatego mamy czasy takie a nie inne. Ludzie nie wiedza kim sa, mysla ze sa malpami albo nie maja w sobie zywego Ducha. Rezultat ogladamy kazdego dnia a jest nim konsekwentny wybor zla, ktory prowadzi do zguby.
 
Pozniej sie dziwicie, jaki to Bog okrutny jest, kiedy musi posprzatac brud tego swiata. Macie Ksiegi, w ktore nie wierzycie, choc dowody macie i w historii pisanej, jak i w pozostalosciach po cywilizacjach minionych czasow. 
 
A zawsze jest tak samo - ego, wladza, pieniadz i zabawa bez pohamowan. Upadek i nowa Era, dla ludzi ktorzy zasluguja na to, by cieszyc sie zyciem. 
 
Zebysmy nie zglupieli do konca, Bog wysyla swoich ludzi, daje im takie samo zycie, w ktorym tlumacza i umieraja za prawde, ktora pozniej nierozumny czlowiek wypacza i modyfikuje dla swoich potrzeb. Stad macie podobne historie ludzi w roznych czasach i zakatkach swiata, jak Horus, Odyn, Jezus, Kriszna, Mitra itd..
 
A my co robimy? Uznajemy - ze jedni od drugich kopiuja te historie! Jedni nie wiedzieli o istnieniu drugich ale lepiej jest uznac to wszystko za klamstwo niz zrozumiec, ze to jest robione po to, zebysmy wyciagneli sluszny wniosek.
 
Wszystko sie caly czas powtarza. Naturalny proces, ktorego nie zmieni zadna doktryna. 
 
Zajmijcie sie udoskonalaniem siebie, to zadni kosmici do nas nie beda zagladac, no chyba, zeby sie czegos nauczyc. Caly kosmos jest pelen zycia. Nie jest naszym zadaniem dywagowanie, kiedy i z ktorej strony nadleca, tylko bycie przygotowanym mentalnie i duchowo. 
 
Najpierw przypomnijmy sobie, kim jestesmy my, bo jak ktos do nas przyleci i sie spyta o nasza tradycje to tylko sobie wstydu narobimy. 
 
 
 
 
 

Portret użytkownika Gościu

Słuchajcie Jezusa, nie tego

Słuchajcie Jezusa, nie tego 'guru'. Należy szanować innych i traktować tak jakby samemu chciałoby być traktowanym. Nie potrzeba żadnych lekcji. Z tego, co można zrozumieć z tekstu, ten pseudobuddyjski 'guru', tutaj namawia do grzeszenia w celu poznawania zła i przy okazji nabijania sobie złej karmy. NIE WOLNO w ten sposób.
Każdy wie co jest dobre a co złe, jest jedynie zwierzęce ego, które każe działać na swoją korzyść i zadaniem jest takie ego umniejszać.
Nie trzeba żyć w związku. Jezus powiedział, aby najlepiej być singlem.

Portret użytkownika aron jasnowidz

troche przesadziłeś Homus tym

troche przesadziłeś Homus tym razem ,to zę ludzie nie potrafia rozpoznac jeszcze bio robotów ,nie oznacza ze one nie istnieją ,patrza na nasza kochną premier kopacz ,i nie widzą bio robota ,bez duszy ,klona który został dany aby relaizowac założenia nwo ,patrza na obame i nie widza obcego w ciele ludzkim ,patrza na jego ochroniarzy i równiez wypieraja ze to sa obcy ,ale po co złym rasom tyle hybryd na ziemi ? przeciez gdyby chcieli to juz by to zrobili ,maja technologie aby nas unicestwic i z klonowac ,zaprogramować ,w końcu nas stworzyli wiec po co mieli by teraz odwracac proces ? widzisz człowiek gdy otrzymał dusze i wybór miedzy złem i dobrem ,gdy otrzymał sile która go powstrzymuje aby mordowac swoich bliskich ,innych ludzi ,aby ich nie krzywidzć wtedy ten wybór ,ta siła to jest własnie to co otrzymalismy od samego Żródła .Ci którzy sie nią kierują i ci którzy zaczeli ja w sobie pielegnować rozumieja więcej i widza wiecej ,ci co dali się zaprogramowac i uznali agresje ,zło za normalność ,nie widza nic ,nawet tego zła które jest dookola nich i te które tworzą bo to dla nich stało sie normą .Gdy pytam młodych "gniewnych "ludzi ?kiedy ostatni raz przytuliłeś się do mamy ,czy taty i powiedziałes ze ich kochasz? to nagle dostają torsji ,szukają wymówek że tak sie nie da ,że to nic nie da, że mama i ojciec sa zli i go krzywdzą ,mimo że go karmią ,daja dach nad głowa i dali mu ciało .to pokazuje jak zaburzone sa relacje w nas miedzy dobrem i złem .jak nie potrafimy wlać w siebie energii dobra pochodzącej z miłości ,a jak szybko znajdujemy energie zła w wymówkach i winnych .Obcy doskonale to widzą ,po co im hybyrdy skoro maja żywe istoty które ich ciagle karmią poprzez swoją zawiść ,nienawiść ,agresje , brak wiary itd .ONi potrzebuja własnie takiej prawdziwej energii a nie zaprogramowanej i stwrzonej przez siebie .Ktos im musi produkowac enenrgie do istnienia ,tak jak my produkujemy żywnośc do istnienia .CO nam po złej zywnosci która nie pochodzi od natury ? ta nam tylko szkodzi i nas truje ,ta która pochodzi od czystej natury ,woda ,zioła owoce ,ryby ,daje nam sile i zdrowie .Większosc z tych ras karmi sie energia ,ale są też tacy którzy karmia sie nami a raczej naszym mózgiem .stąd tyle zaginien ludzi ,dzieci w ciagu roku na swiecie .Teraz kiedy przyszedł czas zmian i uwolnienia wszytkich ras od zła ,zostaje nam sie opowiedziec po któres ze stron i jedni juz to robią a inni czekają na znak jak w nepalu ale w swoim kraju .widac po tym co dzieje się w usa ,japonii ,niemczech i po ostanich opadach w Polsce że nikt nie będzie znal dnia ani godziny, ale kazdy otrzyma to co ma w sercu a nie w rozumie .Istoty obce tez musza sie opowiedziec ,gdy miesiąc temu napisalem zę nad nami i pod nami trwa wojna ras i ze na niebie bedzie wiele znaków i ufo ,to teraz wychodzi ze nie ma dnia aby ktoś nie zaobserwowal dziwnego zjawiska ,i że tych zjawik jest tak duzo że nie da sie zachować absurdu że jestesmy sami w kosmosie .Zostaje tylko teraz opowiedzec sie lub zostać znakiem aby zrozumieli inni .Rasy obce doskonale wiedza co sie dzieje i beda one dalej tworzyć NWO bo maja do tego bio roboty w rządach ,bankach ,insytucjach oraz licza na lenistwo ludzi i brak wiary ,oraz to ze uda im sie spotęgowac mrok w ich sercach poprzpez uzywki które teraz są dodatkowo podtruwane .Piwo ,alkohol narkotyki to teraz broń zła aby stworzyc bezmyslnych agresywnych zołnierzy do niszczenia dobra i ludzi .Ostatnio ukazał sie piekny artykuł o tym ze pijąc alkohol sikasz własnym mózgiem ,ale czy to przekona tych co nie umieją inaczej egzystowac niz z piwem i wódka lub trawka w ustach ? nie, bo oni wiedza wiecej do momentu kiedy zło nie opanuje ich tak aby zabili rodzine rowerzystów tak jak ostatnio ,lub kogoś na ulicy .Ci którzy pracują w browarach wiedzą skad przychodzi biały proszek do produkcji piwa ,jaka chemie dodaja do tego świństwa ,jakie uzależniacze od marki itd ,ale czy to przekona ludzi aby ograniczyli spozycie ?nie ,przekona ich krzywda którą wyrządza po tym alkoholu ale wtedy już jest za pózno .I tak teraz zło będzie niszczyc ludzi ,zabierze im gotówke a podtruje zywnosc ,piwo narkotyki po to aby ich zniewolic ,widac po tym portalu jaką agresją pałaja ludzie młodzi do siebie gdy kots ma inne zdanie niz jego program w głowie .Ale nie zmienia to faktu że nasza ziemia staje w pionie ,zmienia czestotliwosc ,że odchodza zwierzeta ,anomalie przybieraja na sile a technika tworzy wynalzaki na nowy swait ,tylko jedni jeszcze udają ze tego nie ma a inni korzystają z tego co daje uwolnienie śwaidomości i duszy .

Portret użytkownika aron jasnowidz

szkoda że tym komentarzem

szkoda że tym komentarzem pokazałeś jak bardzo nierozumnym dzieckiem jesteś ,ziemia jest prawie okrągła ale oś ziemi jest odchylona od pionu , aby odbijać enenrgię pozytywną (to zrobiły rasy gadzie)natomiast teraz os ziemi pionuje sie błyskawicznie ale nie ma tego co pokazali w filmie 2012 ,przechodzi to wbrew prawom fizyki ,był o tym artykul na IM że os ziemi  wraca do pionu a naukowcy nie wiedza dlaczego ,a raczej wiedzą tylko ze prawda obala wszelkie bajki o tym że jestesmy sami w kosmosie i że prawa fizyki ,chemi ,jakie znamy maja odzwierciedlenie wszedzie w kosmosie i na wszytkich planetach .Gdy os ziemi będzie w pionie ,wtedy znów zwiekszy się czestotliwośc ziemi ,a ona będzie mogła w pełni przyjąc enenrgie wysłyłana do nas przez dobre rasy ,( jeden ze znaków na ziemi opisywany na IM pokazywał to dokladnie ) tylko ze wasza ignorancja i brak wiedzy ,czytania tych czasów powoduje ze nie kojarzycie faktów ,nie rozróżniacie prawdy od kłamstwa ,a potem takim komentarzem jak ten powyżej wychodzi całe wasze rozumowanie tego co się dzieje dookola was .Dobrze że tych komentarzy jest coraz mniej i nie długo okaze sie ze napisanie czegos takiego to poprostu "obciach " .A równoległa strona ZnZ i kolejne artykuły na IM pokazują że czas zmian leci nieubłaganie i ze ludzie dzielą sie juz na tych co wiedza i na tych co udaja ze nie wiedzą ,kiedy nepal zagości w Polsce wtedy skończy sie udawanie a zacznie łapanie inforamcji jak przezyc ,ale na razie dano wam czas abyscie te inforamcje mogli spokojnie czytać i przyswajac ,potem przyjdzie czas na zrozumienie i akceptacje i nauke .Na razie jedni pracują ,inni obserwują a jeszcze inni sie ucza ,są tez tacy co wysmiewaja wszystko popisując sie swoja nieweidza ,ale czy kogos bawi to ze giną tysiace ludzi poprzez anomalie które nigdy nie wystepowalay w takich miejscach i w takiej skali? tylko tych którzy uwazaja sie za niesmiertelnych ,tylko ilu z nich zna date swojej śmierci ? żaden to jak mozna myslec ze jego nie spotka śmierć bo ma tylko klikanascie lat i dopiero zaczął żyć? szkoda tylko że żyć z wartościami swaitła a życie z wartościami mroku to zupełnie 2 odrebne swaity i skoro idziemy do śwaitla do gdzie tam miejsce na mrok ? moze włąsnie w tych anomaliach i znakach ? Mieliście mi za złe że gdy zaczełm pisac to straszylem śmiercia i podziałem ,teraz nie strasze bo to juz sie dzieje ,tylko ze ten rok to preludium do tego co ma sie wydarzyc ,to rok znaków i smierci tysiaca ,jezeli zło we wrzesniu przyciagnie do nas asteroide to rozpocznie sie pierwsze oczyszczanie ziemi i wtedy juz nic nie bede musial pisac bo zacznie sie kolejny etap gaszenie strachu i lęku .Na razie mamy czas aby nasz kraj nie ucierpial za bardzo ,dali nam człowieka który ejdnoczy młodych ,wiedze od ludzi któzy widza wiecej i ,mnóstwo ludzi uwolnionych od dogamtów ,wiec jest czas aby pracowac nad energia nad naszym krajem .Ilu z was to robi ? szkoda ze nie wszyscy .

Portret użytkownika pasjonat

Akurat tym co pisali na IM o

Akurat tym co pisali na IM o precesji to mozna sobie kakao wytrzec. Gdybys aron miał odrobine oleju w głowie wział bys sekstans i zmierzyl sobie kilka kątów np do gwiazdy polarnej czy zbiorow zodiakalnych, ale do tego trzeba miec wiedze a nie wyobraznie. Wartośc ta jest stala i wynosi 23,5 stopnia. Zmienia sie za to polozenie eliptyczne -polozenie rownika niebieskiego, co jest zjawiskiem ciaglym i znanym od czasów "sfer niebieskich"
Wiec nie siej fermentu wypij ziolka i tarota sobie postaw.
"strona ZnZ i kolejne artykuły na IM pokazują że czas zmian leci nieubłaganie i ze ludzie dzielą sie juz na tych co wiedza i na tych co udaja ze nie wiedzą"
chyba tylko skonczony balwan ma te strony za jakikolwiek odnosnik zmian w zyciu.
Spodz potomstwo znajdz sobie babe, zaloz rodzine zobaczysz co wyznacza w zyciu zmiany.
 

Myślę, więc jestem...

Portret użytkownika aron jasnowidz

twój krzyk potwierdza tylko

twój krzyk potwierdza tylko to co pisze ,widzisz mam rodzine i mój wiek jest znany ludziom ,to co robię tez ,moja wiedza tez ,róznimy sie tym ze ja nie wierze w ksiazki i tzw autorytety ,guru ,mistrzów ,naukowców ale prawde która płynie od mojej duszy i od istot z którymi mam kontakt ,to że potwierdza sie wiele z tego co pisalem wczesniej ,drazni wielu ludzi którzy sa zapatrzeni slepo w nauke i w stare dogmaty ,to ze beda musieli opowiedziec sie po ktores ze stron tez ,to ze będą musieli wziaśc odpowiedzialnosc za swoje zycie tez ale czy kazdy ma odwage i sile aby to zrobic? to najbardziej was drazni ,szukacie anty dowodów na to pod czym coddzinenie sie podpisujecie ,kazdy artykul komentowany jest przewaznie przez te same osoby ,ale gdy przychodzi prawda okrutna wtedy zostaje wam wyśmiac wszystko ,bo program w głowie tego nie zniesie .Wiec jezeli juz chcesz pochwalic sie swoja wiedza to pisz tak abysmy zobaczyli w tym kulture osobistą ,inteligencje ,bo przeciez za kulturalnego i inteligentnego człowieka sie uważasz ? skoro tak to daj temu przykład w komentarzach ,bo na razie jakoś tego nie widać ,ironi i sarkazmu uzywaja programy w głowach pokazując jakie są słabe ,dlatego pasjonat ja nie pisze ci aby cie przekonac ,ja pisze abys mial informacje inna niz twój porgram w glowie oparty na przestarzałych dogmatach nauki .Gdy przyjdzie kolejne epokowe odkrycie i sie tym pochwala wtedy będzeisz wiedzial ze ktos kiedys juz o tym pisal .pozdrawiam przyjacielu 

Portret użytkownika aron jasnowidz

bacuś jako moge skakać skoro

bacuś jako moge skakać skoro wszystkie wysłałem ci kurierem bo mnie o to prosiłes i teraz skoro juz je masz i sie nam pochwaliłeś to pokaż jak pieknie skaczesz przez płonące obręcze bo przeciez bacy nie przystoi skakac przez zwykłe .hahahahahah Roborciku łatwo jest odbijac takie zaczepki ,zwłąszcza że kazda z nich to energia irytacji która musisz przyjac z powrotem i przetrawić .Włąsnie na tym polega przekleństwo ludzi ,myśla ze słowa to nie znaczące uszczypliwosci ,nie rozumiejąc że slowa to enenrgia ,wypuszczona musi zostac przyjeta ,inaczej wraca spotęgowana do nich samych a potem im jest jej wiecej tym materializuje sie nam w tzw"nieszcześciach "tragediach " CO SIEJSZ TO ZBIERASZ i kiedy siejesz dobro i szczeście to enenrgia wraca do ciebie i materializuje sie w postaci tzw "cudów ,marzeń "szczęscia "i wiel ludzi mówi ale mnie szczęscie spotkało ,lub cud a to tylko powrót enenrgi która siali ,Wiec skoro siejsz ironie i sarkazam to czego sie spodziwasz ? odbita wraca do ciebie i otrzymujesz dokladnie to samo .Pozdrawiam Robert .

Portret użytkownika januszek

Homo sapiens prześtań pisać

Homo sapiens prześtań pisać te bzdury i zajmij się od czasu do czasu czymś innym,bo ostatnio "produkujesz" same dziwactwa i tylko straszysz,ale kogo ? .Tego rodzaju tekstów jest multum w internecie,ale ich wartość merytoryczna jest równa dokładnie zeru.

Portret użytkownika Paweł

podczas pisania tych bredni

podczas pisania tych bredni ile mozna zrobic pozytywnych rzeczy...posprzatac smieci w lesie(troche swierzego powietrza nie zaszkodzi)albo umowic sie na randke...no chyba ze wszedzie hybrydy albo ufo-sony haha ps interesuje sie nolami z 16 lat ale jeszcze takiego okreslenia nie slyszalem xD ufo-sony haha

Strony

Skomentuj