Każdy ma prawo być człowiekiem ? Globalne plany UFO-nautów i UFO-sonów ?

Kategorie: 

http://popotopie.blogspot.com/

Jeżeli zmiennokształtne UFO byty to istoty planujące zrobić na Ziemi rewolucję tak by wprowadzić jeden światowy porządek, zwany NWO, a potem jeden światowy rząd, o którym informują nas UFO kontakterzy, to sprawa wygląda poważnie. Jak państwo wiedzą z różnych UFO opracowań istoty z pojazdów NOL chcą także wprowadzić na Ziemi hybrydy ludzko ufonautyczne, a może i inne.

 

Bosko ludzka miłość ma być zastąpiona technologią (kosmitów), zamiast rodzin mają być probówki i inkubatory. Do tego celu mają służyć im tajne organizacje duchowe, które są narzędziem w ich rękach ! Uznany wybitny polski naukowiec, doktor Stanisław Krajski, zajmujący się tymi organizacjami, stwierdził w jednej ze swoich wypowiedzi, że czołowi przywódcy tych stowarzyszeń otrzymują bezpośrednie rozkazy od nierozpoznanych stworzeń duchowych. W mojej ocenie można podejrzewać, że są nimi istoty zwane ufonautami.

[ibimage==24709==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

W przepowiedni proroka Daniela znajdujemy opis przyszłego światowego rządu hybrydalnego. Nie wiemy czy cały będzie złożony z hybryd czy tylko część, nie jest to teraz istotne. Byty UFO zdają się być wykonawcami jakiegoś planu, który prawdopodobnie spowoduje, że na Ziemi znowu pojawią się istoty zanieczyszczone genetycznie !
[ibimage==24710==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]
Aby to wszystko wprowadzić potrzebna jest ufonautom zmiana normalności ludzkiej, takiej jaką jeszcze mamy na Ziemi, na rzeczywistość ufologiczną, stworzeń nazywanych również gnomami, elfami i innymi syrenami, czyli taką gdzie Boskie prawa moralne, stworzone i przeznaczone dla istot tego wymiaru i tej planety przestaną funkcjonować, a zastąpione będą jakimiś innymi, na przykład ufo-genetycznymi, odmiennymi od ludzkich i pozbawionymi moralności ! Tajne organizacje duchowe muszą więc starać się zmienić człowiecze prawa na prawa hybrydalne, czyli na przykład homoseksualiści muszą być uznani za normalnych, a przecież wiemy że, ludzie ci borykają się z problemami natury umysłowej, wielu z nich nie ma pewności do czego służą określone ludzkie narządy, jak się nimi posługiwać.
[ibimage==24711==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]
Następnie tajne światowe władze muszą zmienić normalne związki małżeńskie na te wypaczone, na przykład dwie kobiety mające problem z percepcją człowieczeństwa, z zachwianą umysłowością odnoszącą się do cielesności i moralności ludzkiej, mają się żenić, ma tak się dziać bo jednej z nich się wydaje, że jest mężczyzną, a druga w to wierzy ! Oczywiście to nie wszystko, wiemy że są jeszcze gorzej zachwiani psychicznie ludzie zwani GENDEROWCAMI, ci obcinają sobie pewne narządy rozrodcze, by uznać się za kobiety lub mężczyzn a nawet za obojnaków (UFO bezpłciowość?), okaleczają się zapewne w wyniku problemów umysłowych, lub jak część badaczy podejrzewa, bo zostali tak zaprogramowani genetycznie (oraz duchowo - demonicznie !), choć może to wynikać i z tego, że posiadają inną narzuconą im (paranormalnie) umysłowość, pragną tak jak ufonauci się zmieniać, na życzenie chcą być kimś innym, przybrać inne ciało ?! (W skrajnych przypadkach stać się innymi istotami !)
[ibimage==24712==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]
Ujmując to w kilku zdaniach, chodzi o to by uznać chorobę umysłową za zdrowie, ludzi szalonych za w pełni władz umysłowych, a w rezultacie hybrydy za LUDZI ! Wyżej wspomniane organizacje starają się tak zmienić ludzką normalność żeby uznać nienormalność za coś normalnego. Możliwe iż taki jest plan, ponieważ w przyszłości mają pojawić się na ulicach hybrydy ufo ?
 
Gdy społeczeństwo odpowiednio zmanipulowane, z zaprogramowanymi umysłami nie będzie się takiej sytuacji sprzeciwiać i dziwić, nienormalność UFO hybrydalna zostanie przez rządy masońskie prawnie uznana za normalność, tak jak obecnie prawnie sankcjonuje się małżeństwa jednopłciowe, a nawet DNA manipulacje, nazywane edycją genetyczną ludzkich zarodków ! Wówczas to globalne społeczeństwo przyszłego jednego rządu światowego stanie się zasymilowane do cywilizacji UFO, tak bardzo upragnionej przez większość fanów UFO hobby.
[ibimage==24713==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]
Przytoczmy tu słowa znanego wszystkim francuskiego ufologa.
(...)Dr Jacques Vallee uważa, „iż istnienie zjawiska UFO można by przypisać szeroko zakrojonej akcji, mającej na celu manipulację masami i prowadzonej za pośrednictwem licznych środowisk towarzystw ufologicznych, których twórcy utrzymują, że nawiązali kontakt z cywilizacjami pozaziemskimi. (...) Po przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu, który zaprowadził go w poszukiwaniu Melchizedecha aż do tunelu paryskiego metra, nabrał głębokiego przekonania, że wszystkie tajemne sekty oraz ci wszyscy, którzy utrzymywali z nimi jakieś kontakty, wydają się manipulowani przez jedną i tę samą, centralną, bardzo bogatą i silną organizację ('apokaliptyczną bestię'), której celem jest zniszczenie zachodniej kultury i zastąpienie jej czymś w rodzaju dyktatury religijnej lub militarnej'.(...)
[ibimage==24714==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]
 
(Poniżej UFO istota, czy gnom ukazujący się jako byt UFO ?, widziany i naszkicowany przez ofiarę porwania, słowo gnom to synonim krasnoludka)
[ibimage==24715==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

Czy nie dlatego te skryte organizacje atakują obecnie Kościół Katolicki, który w mojej ocenie jest jedyną ostoję normalności ludzko-chrześcijańskiej, a ta jest zgodnie z tajemniczą nazwą Jezusa - Syna Człowieczego, CZŁOWIECZĄ ?! Jak pisałem wcześniej niemieckie duchowe towarzystwa są jednymi z głównych niszczycieli cywilizacji, kultury i normalności ludzkiej. Wiemy to z własnej historii, że zabijali inne narody by narzucać swoje chore ideologie, wydaje się, że nie inaczej jest i obecnie !

 

Poniżej kompilacja UFO grafiki, widoczny jest tam znany wam naukowiec prof. David M. Jacobs, słynący ze swoich zaawansowanych badań nad hybrydyzacją)

[ibimage==24716==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]
Ostatnimi czasy kardynał Reinhard Marx (na zdjęciu) ocenił, że Kościół katolicki musi być w obecnych czasach bardziej "otwarty" dla wszystkich ludzi, bo ważne jest to, co nas łączy, a nie co dzieli. Natomiast inny Niemiec, Mathias von Gersdorff ze Stowarzyszenia Tradycja, Rodzina i Własność, stwierdził że takie poglądy „oznaczają zgodę na otwarcie drzwi antykościelnym prądom”.
[ibimage==24717==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]
Niemiecki kardynał stwierdza również, że „Należy przygotować w katolickich parafiach, związkach i ruchach kulturę akceptacji, dzięki której każdy będzie mówił własnym językiem, ale będzie rozumiany.” Następnie wylicza ludzi, których Kościół ma zatwierdzić, by w dalszej perspektywie byli na równi z ludzmi porządnymi: „Zielonych” i „czarnych” [polityków CDU/CSU – dopisek redakcji Polonii Christiany, z której pochodzi cytat, prosimy o wybaczenie i wyrozumiałość redakcję], homoseksualistów i heteroseksualistów, rozwodników, uchodźców…” ( a kiedyś i UFO stwory GMO ? dopisek mój)
(Poniżej kompilacja starożytnej UFO ingerencji w ludzki genom)
[ibimage==24718==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]
 
Oczywiście pojawiły się głosy sprzeciwu, inny Niemiec Von Gersdorff wskazuje, że kardynał Marx mówiąc o "homoseksualistach" i "heteroseksualistach" akceptuje nowomodny podział ludzi podług ich orientacji seksualnej, wzywa też do akceptacji „Zielonych", a ruch ten, jak przypomina von Gersdorff, jest w Niemczech najzagorzalszym zwolennikiem wprowadzenia do szkół i społeczeństwa ideologii gender, która w ocenie papieży i wielu biskupów jest atakiem na sam rdzeń chrześcijańskiego obrazu człowieka.
[ibimage==24719==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]
"ja też jestem człowiekiem..."
 
Duchowy matrixowiec", który w roku 2005 odszedł do 'domu Ojca gdzie jest wiele mieszkań'; Ew. Jana 14:2 )
[ibimage==24720==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]
Niezwykłym dowodem potwierdzającym pewne założenia duchowej archeologii, dotyczącej strefy badań nad istotami anielskimi ale i demonicznymi, jest biblijny cytat, w którym jeden z apostołów wypowiada się w duchu czasów Noego. Dzięki licznym filmom, w tym opracowaniu Michaela Heisera w temacie istot zwanych strażnikami, oraz czasów sprzed potopu, zdają sobie państwo sprawę, iż w starożytności działy się bardzo dziwne rzeczy, że wtedy jak i dzisiaj ludzie doświadczali innych humanoidalnych bytów.(Następna kompilacja wyjaśni państwu zagadkę tajemniczego przesłania duchowych organizacji o przyszłej ludzkości hybrydalnej…)
"A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań, ja też jestem człowiekiem" Dzieje Apostolskie 10:25
 
Wielu humanistów sądzi, że nie wystarczy być humanoidem by uznać kogoś za człowieka ? Możliwe że wszyscy tu na tej planecie uczymy się być ludzmi. UFO-logiczny ruch Nowej Ery głosi nawet, że wszyscy tu skądś przybyliśmy. Podobnie chrześcijaństwo twierdzi, iż jesteśmy na tej planecie tylko przechodniami, przelotnymi pielgrzymami, udającymi się do innej rzeczywistości. Dlatego chciałbym zaproponować państwu wspaniałe rzważania potężnego starożytnego duchowego matrixowca, św. Augustyna:
„I oto niemowlęctwo moje już dawno umarło, a ja żyję. Ty zaś. Panie, który żyjesz zawsze i nic w Tobie nie umiera, ponieważ przed zaraniem wieków i przed tym wszystkim, co poprzednim można nazwać, Ty istniejesz i Bogiem, i Panem jesteś tego wszystkiego, co stworzyłeś. W Tobie trwają przyczyny całego nietrwałego świata, pozostają niezmienne początki wszystkiego, co zmienne, i żyją wieczne zasady wszystkich niepojętych i doczesnych rzeczy. Powiedz mi, Boże, błagam Ciebie, Ty miłosierny — mnie nędznemu, powiedz mi, czy niemowlęctwo moje nastąpiło po jakimś innym już minionym okresie życia mego?* Czy może był to ów okres, który spędziłem w łonie matki mojej? Albowiem i o tym mi nieco mówiono i sam widziałem ciężarne niewiasty. Co jednak przedtem było, Słodyczy moja, Boże mój? Czy byłem gdzieś albo czy byłem kimś? Nie mam bowiem nikogo, kto by mi o tym powiedział; nie umieli mnie o tym pouczyć ani ojciec, ani matka, ani doświadczenie innych, ani własna pamięć. Czy śmiejesz się ze mnie, że się o to pytam i każesz, bym Ciebie za to, co wiem, chwalił i Tobie wyznawał ?
 
Wyznaję Ci, Panie nieba i ziemi, wielbiąc Ciebie za te pierwsze chwile istnienia i niemowlęctwo moje, których nie pamiętam. A pozwoliłeś, żeby człowiek o tym okresie swego życia snuł przypuszczenia na podstawie obserwacji innych, a nawet wierzył w wielu sprawach powadze niepoważnych niewiast. Byłem bowiem i żyłem wtedy także, i już pod koniec niemowlęctwa szukałem znaków, którymi mógłbym ukazać innym moje chęci. Skądże pochodzi takie stworzenie, jeśli nie od Ciebie, Panie? Czy jest taki mistrz, który by stworzył siebie samego? Czy bodaj jedna żyła, którą płynie w nas byt i życie, ma gdzie indziej swe źródło niż w Tobie, Panie, który nas stwarzasz i dla którego nie ma różnicy między bytem a życiem, bo najwyższy byt i najwyższe życie są tym samym…”
(Poniżej kompilacja ufo grafiki, pierwsza z lewej to prawdziwy rysunek UFO hybryd, narysowany przez porwanego)
[ibimage==24721==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]
Pogląd że ktoś wyglądający na człowieka nie musi nim być, był prawdopodobnie dobrze znanym w czasach prehistorycznych. Wiedziano wtedy że małżeństwo humanoidów tej samej płci nie jest małżeństwem ludzkim ! (Zgodnie z Boskimi prawami zawartymi w Biblii !”Nie będziesz łączył dwóch gatunków bydląt. Nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna. Nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici” Księga Kapłańska 19:19) Że hybryda humanoidalna nie jest genetycznie poprawnym człowiekiem, że życie takich stworów nie jest życiem ludzkim, dlatego część badaczy sugeruje, iż istoty te w starożytności naśladowały bycie ludzmi ! Pojawiają się nawet opinie części biblistów, że o tym właśnie opowiada tajemniczy urywek Ewangelii, że ONI (chybrydy DNA ?) starali się jeść, uczyli się pić, naśladowali ludzi i tak jak obecni homoseksualni się żenili i za mąż wychodzili:

[ibimage==24722==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

"A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego." Ewangelia Mateusza 24:37

„…i nie spostrzegli się…”  O kim mówi Jezus ?  Kim są ONI, którzy się nie spostrzegli ?

Film który całościowo podchodzi do tajemnicy zjawiska humanoidów z innego wymiaru, to wcześniej znana państwu dwuczęściowa produkcja, teraz połączona w jedno, bardzo polecam wszystkim, którzy nie widzieli jej jeszcze:

 

 

 

 

Ocena: 

3
Średnio: 3 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika muka

W EWANGELJI MATEUSZA JEST

W EWANGELJI MATEUSZA JEST MOWA O GRZESZNIKACH "ONI" TO GRZESZNICY!
A CO DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO JEST TO NAJWIEKSZA GILDJA ZŁODZIEJI GEJÓW PEDOFILI MORDERCÓW W DZIEJACH.
ARTYKÓŁ 5/10 DAŁ BYM WYŻSZĄ OCENĘ GDY BY NIE TEN KOŚCIÓŁ. PZDR.

Portret użytkownika huba

Nie rozumiem dlaczego tak

Nie rozumiem dlaczego tak najeżdżacie na autora artykułu, przedstawia tylko swój punkt widzenia rzeczywistości, gorsze bzdury i kłamstwa piszą tak zwani uznani naukowcy, poza tym jeśli tylko z jednego zdania można odczytać przekazywaną prawdę, której nie da się napisać bez owijania w bawełnę, to spełniony zostaje główny cel jego pisania.

Portret użytkownika ufoson

SAM JESTES UFOSONEM !!

SAM JESTES UFOSONEM !! dresiku !!! 
iDZ DO PRACY ! I PRZESTAN ZBIERAC SMIECI ..jest jeszcze nadzieja dla Ciebie ! Ufosonie ! odlacz sie od ufo a moze odzyjesz !! bo mozg ci juz calkiem szarzy wyssali ...nawet juz wygladasz jak oni TAKI CALY SZARY JESTES DRESIKU !!!

Portret użytkownika Arcanum

Bardzo rzadko tu włażę ale

Bardzo rzadko tu włażę ale jak to jest że znów trafiam na wypociny Homosia? W kółko to samo... Miesza mitologię (religię) żydowsko-chrześcijańską ze szczątkową wiedzą na temat istot pozaziemskich, nazywanymi przez niego jakimiś "ufo bytami". Jeszcze do tego zasłyszane plotki o gender, invitro i transhumaniźmie. Chyba jest ofiarą ingerencji destrukcyjnych programów goszczących w jego umyśle.
Żal czytać, ale patrząc po ilości komentarzy, to jego regularne bajki są raczej przychylnie odbierane przez neiktórych czytelników. Na marginesie, to dziwię się że macie czas na takie bzdurne konwersacje o niczym, no na prawdę może zajęlibyście się się czymś pożytecznym? Homoś święci tak czy inaczej triumfy bo skupia uwagę na jego majakach (oby tymczasowych). Takżę życze powrotu do normalności, ogarnij się koleś.

Portret użytkownika Homo sapiens

W poniższym poście jest ważny

W poniższym poście jest ważny element pochodzący z UFO porwania wskazujący na ufo hybrydyzację, a  na który należy zwrócić uwagę przy podejściu do przyszłego rządu hybrydalnego. Mianowicie ofiary porwań w relacji profesora Jacobsa, badacza UFO, zgłaszają opisy dzieci z UFO probówek jako bardzo słabe, ledwie żywe ! [...]W tej krótkiej chwili zdołała zobaczyć, że dziecko było drobne i chude[...]
Jest o tym mowa takze w znanym wam filmie pt.: "Demoniczne UFO":
https://www.youtube.com/watch?v=F4ZdjcmOpQI
 
Dlatego należy przytoczyć wyniki badań jakie są udostępniane zainterespowanym procederem obecnego już w naszym społeczeństwie UFO rozrodu, zwanym "in vitro"

"W 2003 roku w tygodniku naukowym „Nature” podano dane z jednego tylko rejestru takich dzieci: z Western Australia Reproductive Technology Registry. Dzieci „z probówki” miały, jako roczne niemowlęta, dwukrotnie większą liczbę defektów wrodzonych (9% wobec 4,2%). Dotyczy to wad serca i układu krążenia, wad układu pokarmowego i powłok jamy brzusznej, wad centralnego układu nerwowego i układu moczowo-płciowego.
          Niektóre bardzo rzadkie zespoły chorobowe, np. uwarunkowane rodzicielskim piętnem genomowym („genomic imprinting”), zespół Beckwitha-Wiedemanna charakteryzujący się makrosomią (dużymi rozmiarami dziecka) oraz licznymi wadami rozwojowymi prowadzącymi do rozwoju hipoglikemii oraz guzów nowotworowych, sześciokrotnie częściej występują u dzieci poczętych in vitro niż u dzieci poczętych w sposób naturalny.U dzieci dotkniętych syndromem Beckwitha-Wiedemanna dochodzi najczęściej do rozwoju tzw. guza Wilmsa (nerczak zarodkowy), wątrobiaka zarodkowego, nerwiaka niedojrzałego i innych nowotworów. Prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń jest wprost proporcjonalne do czasu przechowywania embrionów w sztucznym środowisku przed przeniesieniem do organizmu matki.
          Dzieci te miały dwa i pół raza częściej zbyt niską wagę przy urodzeniu, zapadały częściej na infekcje w ciągu pierwszego roku życia i wiele z nich miało problemy z oddychaniem. Mają zwiększoną podatność na infekcje, częściej występuje u nich astma, zaburzenia immunologiczne, zapalenia reumatoidalne stawów...." jest tego znacznie więcej to tylko urywek.
 
Oto okazuje się, że homnoseksualni naukowcy NWO chcą powtarzać sytuację sprzed potopu Noego ! Dlatego też wielu biblijnych badaczy głosi, że Jezus przyjdzie w czasie, gdy na ziemi sytuacja będzie podobna do tej jaka była za dni Noego, gdy DNA było zanieczyszczane poprzez różne działania istot z innego wymiaru. UFO istoty pobierają z porwanych ludzi próbki skóry ! Mało kto zastanawiał się nad tym dlaczego ?

"Ringler obwieszcza, że być może już wkrótce będzie to możliwe. Przypomina, że zawsze przeciwnicy tzw. małżeństw homoseksualnych podkreślali, iż pary jednopłciowe nie mogą zawrzeć małżeństwa, ponieważ nie są w stanie samodzielnie – bez udziału komórek rozrodczych przeciwnej płci – spłodzić dziecka. „Ani dwóch mężczyzn, ani dwie kobiety nie mogą mieć biologicznego dziecka” – pisze. I dalej: „Niektórym przeciwnikom homoseksualistów wydaje się, że z relacją par homoseksualnych jest coś nie tak, ponieważ nie są one w stanie spłodzić dziecka i w związku z tym tego typu relacje powinny być w jakiś sposób zabronione. Uznają to za nienaturalne w oczach Boga. Jednak nauka postępuje i ostatecznie może wszystko zmienić”. Badacz przypomina, że badania nad komórkami macierzystymi wykazały, iż ludzkie komórki skóry i fibroblasty można przekształcić w zarodkowe komórki macierzyste. Niedawno naukowcy z Uniwersytetu Cambridge i Instytutu Naukowego Weizmanna w Izraelu donosili, iż embrionalne komórki macierzyste mogą być „zaprogramowane” w taki sposób, aby „produkować” pierwotne komórki rozrodcze, to znaczy mogą się one „przekształcić” w komórki jajowe lub plemniki. Ringler informuje, że obecnie naukowcy muszą się jedynie dowiedzieć, w jaki sposób „przeprogramować” te pierwotne komórki zarodkowe pochodzące np. ze skóry jednego mężczyzny w komórki jajowe, by mogły być zapłodnione nasieniem drugiego partnera."

Cywilizacja UFO hybryd zbliża się szybkimi krokami, masoni doprowadzą do tego, że pojawią się istoty UFO na Ziemi w ich wykonaniu, a wiadomo że "oni już tu są",  jak mawia znany badacz Janusz Zagórski. "nauka może wszystko zmienić" ! W ich mniemaniu wszystko mogą zmienić, wszystko chcą zmieniać i zaczynają wszystko zmieniać !
 
http://popotopie.blogspot.com/2013/12/synowie-bozy-czy-synowie-seta-czerwoni.html
 
Czy będziemy tak jak przedpodopowcy, którzy się nie spostrzegli ? Ale tym razem nie spostrzeżemy się, gdy nadejdzie On ?! Spostrzegać się w tym okreslonym przypadku znaczy rozumieć wiele spraw duchowo !

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika Homo sapiens

Wiek hybryd nadchodzi !!!

Wiek hybryd nadchodzi !!! "Coraz większa liczba Amerykanów jest w stanie uznać za „moralnie dopuszczalne” samobójstwa, poligamię czy klonowanie ludzi. Równocześnie zdecydowana większość uważa zdradę małżeńską za największe zło moralne – tak wynika z sondażu Gallupa przeprowadzonego w dniach od 6 do 10 maja br. na grupie ponad tysiąca Amerykanów w 50 stanach. " Oto cyctat jednego z wielu porwań przez ufonautów, bardzo dobrze przebadany przypadek:

[...]Kilka miesięcy później, będąc w ciąży, wyjechała na Florydę. Pamięta, jak przekonywała męża, że dziecko będzie chłopcem, ale niezdolnym do życia.

- Urodzę to dziecko, ale go nie zatrzymam - tłumaczyła, nie potrafiąc przy tym wyjaśnić, skąd to wiedziała.
 

Upłynęło kilka miesięcy. Którejś nocy przyłapała się na tym, jak wchodzi do mieszkania, tak jakby przebywała na zewnątrz, ale nie mogła sobie przypomnieć, jak się tam znalazła. Odczuwała też dziwne, przyjemne wibracje, a w głowie kołatała jej myśl: "Przyszli po mnie".

Wygląda na to, że nie wydarzyło się wówczas nic więcej. Pat regularnie poddawała się badaniom lekarskim, które potwierdzały, że dziecko rozwija się prawidłowo. Dopiero w czasie badań w ósmym miesiącu ciąży lekarz stwierdził nieprawidłowość nie mogąc wyczuć tętna płodu. Gdy w maju nadszedł termin porodu, powiła martwego chłopca. Przeczucia okazały się prawdziwe.
 

Następne wspomnienia pochodzą z późniejszego okresu tego samego roku. Znajdowała się w tym czasie w jakimś cichym pomieszczeniu otoczona przez Szaraki i na coś czekała. W pewnej chwili na progu stanął Szarak, którego uważała za swojego "przyjaciela". Na rękach trzymał jakieś dziecko i powiedział jej, że może się nim zaopiekować.

- Nie - odrzekła - tak jest dobrze, jest bardzo dobrze. Zaopiekujecie się nim lepiej ode mnie. - W tej krótkiej chwili zdołała zobaczyć, że dziecko było drobne i chude[...]

http://popotopie.blogspot.com/2013/06/kim-sa-istoty-z-innego-wymiaru.html

Temat jest straszny, ale to właśnie jest ufo hybrydyzacja, o której opowiada profesor Jacobs ale i wielu innych badaczy UFO porwań !
"Od 2003 roku odsetek dorosłych Amerykanów mówiących, że poligamia jest moralnie dopuszczalna wzrósł o dziewięć punktów procentowych, a odsetek osób akceptujących klonowanie ludzi zwiększył się od 2001 roku aż o osiem punktów..."

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika UFOSON

Sam jestes ufosanem

Sam jestes ufosanem schizofrenicznym ! Pozeraczu makaronu, nasion i ziol ! Mam nadzieje ze ci ten wypasiony komputer i aparacik wybuchna !ale bedzie placz ! Rozpacz ! kleska swiatowa ! nie bedzie interneciku ufoson mial ! Ufoson chyba bedzie musial grob,albo swoja nerke sprzedac zeby nowy komputerek kupic ? bo to najwaziejsze w zyciu jest dla homosapiens: publikacja smierdzacych wypocin !

Portret użytkownika Paweł

Czlowieku ty stworzyles sobie

Czlowieku ty stworzyles sobie swoj wlasny swiat...do tego wklecasz w te urojenia i kopiujesz teksty z badan dr Karli Turner czyli motasz prawde ze swoimi urojeniami ps polecam spacer na swierzym powietrzu...albo nie!bo wszedzie sa hybrydy:)mam pytanie czy widzial ktos z was kiedys hybryde?po 17 latach zainteresowania zjawiskiem wziec i UFO  chlodnym okiem sadze ze duzo z tych opisow to nieprawda...

Strony

Skomentuj