Koncepcja natury falowej i spiralnej wszechświata oraz natury czasu i astrologicznego wpływu planet

Kategorie: 

Źródło: YouTube

W tym artykule podzielę się swoimi przemyśleniami nt. dwóch spraw: natury wszechświata w tym natury znaków zodiaku i natury czasu…

 

1. Wprowadzenie

Wszechświat ma naturę falową oraz spiralną. A dokładniej spiralną strukturę która ma naturę falową w czasie. Dlaczego tak sądzę ? Zacząć by chyba trzeba było od tego że w mojej opinii we wszechświecie działają dwie główne rodzaje energii oraz ich kolejne przeobrażenia (emanacje). Nadmienię tu że moim zdaniem (i nie tylko moim) cały wszechświat jest energią w tym również materia…Te dwie energie można w skrócie ująć jako energia plus i energia minus. Nie jestem pierwszym który na to wpadł bo ma to swój zdecydowany wyraz w taoistycznej filozofii yin yang pochodzącej jak zapewne czytelnicy kojarzą ze starożytnych Chin a także de facto w różnych koncepcjach religijnych z całego świata które zawsze podkreślały walkę lub koegzystencję światła i ciemności dobra i zła itd… Ale pójdźmy dalej. Te dwie energie przeobrażając się tworzą różne swoje mutacje które w naszym widzialnym świecie można podpisać 4 żywioły:Ogień-energia uwolniona ze stanu materii-podlegająca przemianie symbolizująca przemianę z jednego stanu materii do następnego, woda (płyny), ziemia (ciała stałe) i powietrze (gazy). Znowu oczywiście jest to odniesienie do starożytnej wiedzy ludzkiej która ma swoje odbicie w większości religii, naukach ezoterycznych, astrologii oraz magii. Magia-słowo tożsame ze słowem wiedza to po prostu nauka tylko że ukryta lub niepoznana przez ludzi. W historii z resztą jest wiele przykładów zjawisk które uważane były za magiczne a później wyjaśniono je naukowo.

 

2. Przeciwieństwa kreujące wszechświat

Wróćmy zatem do natury falowej i spiralnej wszechświata. Otóż jak każdy mechanizm aby działał musi być zasilany energią. Ta energia aby w ogóle przepływać, aby działać w jakimś mechanizmie, aby przemieszczać się i jednocześnie-jak w tym wypadku TWORZYĆ STRUKTURĘ W PRZESTRZENI musi poruszać się od plusa do minusa czyli od biegunu do biegunu tzn. między wspomnianymi-żywiołami których potencjał energetyczny przy zestawieniu jest naprzemienny. Ta struktura musi mieć kształt okręgu ponieważ jest to kształt doskonały i nie ma żadnych przesłanek za tym by taka wolna energia miała przybierać inny kształt ponieważ tylko taki gwarantuje harmonijne funkcjonowanie opisywanego mechanizmu w pustce (próżni). Spójrzmy teraz na przykłady które nas zewsząd otaczają jako przykłady na właśnie taka naturę wszechświata w ujęciu holistycznym (obejmującym wszystko): natura falowa światła, dzień-noc, falowa natura fali elektro-magnetycznej, ciepło-zimno, wysoko-nisko, jasno-ciemno, ruch-bezruch (specjalnie nie piszę wolno-szybko dlatego że to jest ciągle ruch) lekkie-ciężkie… Jak widać cały wszechświat zbudowany jest na zasadzie współistniejących ze sobą przeciwieństw. I nie mogących istnieć bez siebie. Patrząc na to holistycznie dochodzimy do wniosku że głównym energiami i motorami całej jego natury jest zasada plusa i minusa lub zasada czterech naprzemiennych potencjałów energetycznych (żywiołów) należących do dwóch przeciwnych sobie ładunkiem zbiorów (plus i minus). Stąd też wynika koncepcja spiralno-falowej natury wszechświata. Tak jak napisałem wcześniej.

 

3. Czas, przestrzeń, ruch i początek wszechświata

Co się dzieje kiedy dwie przeciwstawne siły będą musiały ze sobą współistnieć w czasie i przestrzeni ? A może to ich współistnienie generuje powstanie czasu i przestrzeni ? No właśnie. Poruszając się w spirali i tworząc na przemian różne formy-stany materii, generują jednocześnie powstanie przestrzeni a ponieważ te zmiany mają naturę dynamiczną powstaje też czas który zostaje wymuszony przez ruch.

Jak doszło do pierwszego momentu-inicjacji tego mechanizmu ? Trzeba sobie zadać pytanie: co się stanie jeśli idealna równowaga między nimi zostanie zachwiana ?

Wyobraźmy sobie dwie połówki koła z których jedna jest czarna o znaku minus a druga biała o znaku plus. W pewnym momencie dochodzi do tego że jedna i druga energia „wchodzą na swoje terytorium”. Dlaczego jedna i druga razem ? Ponieważ musi zostać zachowana ogólna ilość pierwotnej energii w przestrzeni koła, więc jedna wchodząc wymusza wejście drugiej. Gdzie więc będzie umiejscowiony punkt inicjacji ? Do epicentrum wybuchu-”wejścia” musiało dojść logicznie w centrum tego koła ponieważ tam istniała największa różnica potencjałów. Musiała też istnieć pewna różnica między jedną a drugą stroną każdego półkola. Dlaczego ? Ponieważ inaczej te energie zawsze by się równoważyły ! Stąd koncepcja że aby powstał ruch i dalej siłą rzeczy-czas a więc i spirala wszechświata, każda z nich musi dzielić się jeszcze na dwa rodzaje emanacji-żywioły ale o tym samym ładunku (plus bądź minus). W astrologii ogień i powietrze należą do energii dodatnich a woda i ziemia do energii ujemnych. Więc koło będzie podzielone na dwie odmienne emanacje półkola dodatniego i dwie ujemnego a więc o dwóch różnych ładunkach, ułożone naprzeciw siebie na krzyż pod kątem rodzaju tych emanacji energii tak aby tworzyły system stopniowego przepływu energii nakręcającego spiralę. Więc będzie to kolejno: ziemia-powietrze/ogień-woda. Oczywiście nazewnictwo jest stricte astrologiczne ale obrazuje stany-emanacje energii.

 

W ten sposób doszło do zaistnienia ruchu między tymi przeciwnymi sobie potencjałami ale o innej nazwijmy to „gęstości energetycznej”. Wprowadzam to pojęcie. Wychodzę bowiem z założenia że np. powietrze ma mniejszą „gęstość energetyczną” niż ziemia i mimo że jeden żywioł należy do energii plus a drugi do minus to nie ma to znaczenia. Energie nie różnią się gęstością energetyczną a tylko ładunkami i potencjałami. Czyli gęstość energetyczna to po prostu ilość energii w przestrzeni spirali przynależącej do obojętnie jakiego rodzaju-ładunku (plus lub minus). Tym pojęciem będę się jeszcze posługiwał w artykule. Proponuje sobie to narysować dla lepszego zrozumienia. Tak powstał i cały czas kreuje się dalej wszechświat w którym żyjemy. Żywioły-formy energii na skutek tego ruchu spiralnego zaczęły tworzyć odpowiadające różnym przeobrażeniom i modyfikacjom nowe mniejsze spirale jak wiry w spuszczanej wodzie z dużego zbiornika wodnego i tak powstały galaktyki które z kolei wytworzyły układy planetarne poruszające się nimi również ruchem spiralnym. Ale jak wyjaśnić że są one ułożone pod różnymi kątami dla obserwatora ? No właśnie ! Uważam że na skutek falowania energii w omawianej spirali wszechświata. Rozszerzająca się powierzchnia wszechświata ma naturę falową które to fale zataczają coraz szerszą spiralę.

 

4. „Co w górze to na dole”

Zasada połączenia wszystkiego ze wszystkim we wszechświecie która jest z resztą główną zasadą magii ujętą dawno temu miedzy innymi w ten sposób: ” Co w górze to na dole” a obecnie potwierdzana przez wybitnych naukowców min. Edvina Schrodingera- laureata Nagrody Nobla mówi o tym że wszystkie cząsteczki, wszystkie zjawiska we wszechświecie są ze sobą połączone. Idąc dalej widzimy że możemy wyjaśnić naturę znaków zodiaku. Jestem pewien że istnieją bo przekonałem się o tym wielokrotnie trafiając za pierwszym razem w czyjś znak lub czytając interpretacje mojego kosmogramu napisane przez innych. Moim zdaniem kod DNA zapisany w formie spirali tak jak jest zapisany w każdej komórce żywego organizmu jest podobny do spirali wszechświata oraz spirali naszego układu słonecznego który jak pokazują najnowsze a ukrywane badania (opublikowane jednak w internecie) ma całkowicie inny ruch niż dotąd to ludziom wmawiano. Link: http://www.youtube.com/watch?v=ZHx6-keJbi8 .

Ten ruch jest również spiralny tak jak spiralne są wszystkie żyjące układy we wszechświecie. Więc stosując zasadę połączenia wszystkiego ze wszystkim.

 

W naszym DNA geny na spirali są aktywowane współmiernie do pozycji odpowiednich sobie planet w spirali naszego układu słonecznego. A to dlatego że układ energetyczny w układzie słonecznym ulega modyfikacjom wraz z pozycją planet. Przypominam że zgodnie z omawianą koncepcją materia to forma energii. Odpowiednie planety odpowiadają za odpowiednie geny które wchodzą w rezonans z energią danego dnia lub nocy aktywując się bardziej lub mniej. To oczywiście jest tylko element składający się na charakter człowieka. Szczegóły oddziaływań planetarnych na naszą psychikę i budowę ciała można znaleźć w książkach astrologicznych. To wszystko to swoiste połączenie skali makro ze skalą mikro które w każdym połączonym układzie istnieje. Czy można się więc pokusić o stwierdzenie że cały wszechświat jest żyjącym ogromnym organizmem- BOGIEM ? Myślę że tak ale każdemu pozostawiam to do oceny… W żydowskiej kabale JHWS jest interpretowane po prostu jako kosmos.

 

5. Natura czasu i spirala liczb

Czym więc jest czas ? Czas jest uzależniony od przestrzeni a przestrzeń od ruchu i to one go generują a nie na odwrót. Kluczem do zrozumienia czasu jest spirala wszechświata lub po prostu spirala która możemy sobie narysować. Narysujmy więc spiralę i zaznaczmy na niej punkty w tej samej odległości od siebie. Punkty się będą nazywać: niedziela N. Co widzimy ? Że powstaje różnica między ilością koniecznych odcinków między N a N potrzebnych do zajęcia całego obwodu kolejnych powstających potencjalnych kręgów wyznaczanych od dowolnego punktu na spirali. Czyli że jeśli liczyć od dowolnego miejsca na spirali pełny okrąg to takich samych odcinków przestrzeni od niedzieli do niedzieli potrzeba więcej do zajęcie kolejnych okręgów lub muszą być dłuższe. Tu trafiamy na trop istoty czasu… To rozszerzająca się spiralnie przestrzeń kreuje-generuje czas. Im większa przestrzeń tym więcej czasu. Lecąc z prędkością światła czas się zatrzymuje. Co to oznacza ? Że wszechświat się rozszerza spiralnie z prędkością światła. Lecąc z tą prędkością bylibyśmy cały czas w tym samym punkcie na kręgu spirali i przestrzeń nad nami procentowo by nie przyrastała a zostawialibyśmy ją nijako w tyle.

 

Starożytni, nie do końca wiadomo kto, pozostawili nam pismo arabskie i system dziesiętny. Wpiszmy zatem te liczby w koło. Koło jako kształt doskonały jest takim kształtem który ma taki sam kąt w każdym miejscu i domyka „całość”. Jest dla nas narzędziem do wyjaśnienia natury liczb. Zauważmy że każda kolejna liczba ma w sobie każda poprzednią wartość. Czyli jeśli byśmy chcieli to wyrazić procentowo na kole to co nam powstaje ? Znowu spirala: Od 0 do 9 gdzie 9-tka ma „w sobie” wszystkie poprzednie liczby. Przyjrzyjmy się kształtowi graficznemu cyfry 9.

 

To jakby wyjście z poprzedniej pozycji w stronę 0 czyli doskonałości. Ostatnia liczba zwiastująca bezpośrednio doskonałość. Bo czym jest 0 ? Jest całością-obejmuje wszystko nie marnując ani skrawka powierzchni przez własną formę. A czym w takim razie jest 10 ? To 1 i 0 czyli pierwszy cykl na spirali. Pierwsze okrążenie. Ta jedynka przy zero zawiera w sobie cały procent powierzchni koła z tego pierwszego cyklu ale jednocześnie jest już jedynką a nie zerem. Czyli dokonujemy jakby przeskoku o 9 do 1. Ta brakująca powierzchnia między 9 a 10 to ubywający czas-coś co umożliwia ruch, rozwój spirali bo inaczej wszystko krążyłoby po okręgu ! Inne spojrzenie: Ile jest cyfr na kole od 0 do 0 ? Dziewięć ? Ile jest odcinków ?

 

Jest 10 odcinków. Więc samo to .że nie liczymy od 0 do 0 tylko od 1 do 10 itd… sugeruje że mamy do czynienia ze spiralą a nie z zamkniętym układem- kołem bo stale przyrasta powierzchnia. Tak więc wszystkie liczby można wyrazić graficznie jako spiralę. Mimo że procent każdego kolejnego kręgu na tej spirali zajmuje ta sama kolejna liczba to to zajmuje jednocześnie więcej procent z poprzedniego kręgu. To constans rozszerzanie się powierzchni do którego potrzebny jest ruch i czas. Więc: CZAS JEST RÓŻNICĄ „GĘSTOŚCI ENERGETYCZNEJ” ORAZ POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO KOLEJNYCH FAZ ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ Z PRĘDKOŚCIĄ ŚWIATŁA POWIERZCHNI PO SPIRALI W OPARCIU O ZASADĘ RÓŻNICY POTENCJAŁÓW GŁOWNYCH ENERGII-PLUS I MINUS. Wyobraźmy sobie jak będzie się poruszać jedynka po spirali stopniowo w jedną stronę zataczając kręgi. No właśnie jak wskazówka na zegarze…

 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika BIGOS

Łaaaaaaałłł... kolejne

Łaaaaaaałłł... kolejne kłamstwo przeciw ludzkości ujawnione. Planety poruszają się ruchem spiralnym :o ale względem słońca NADAL wokół niego krążą... ehhh... robienie z czegoś wielkie halo, wiadomo przecież że słońce nie stoi w miejscu. Nie jest też wielkim zaskoczeniem że skala mikro i makro się zachowuje w ten sam lub podobny sposób. Ogólnie nic zaskakującego. Jedynie co można by wywnioskować z tej szokującej prawdy to TO że układ słoneczny "wkręca" się w przestrzeń jak ślimak w maszynce do mielenia mięsa.

Portret użytkownika BIGOS

Bo poprostu niedowierzam w to

Bo poprostu niedowierzam w to bajanie. Względem słońca planety krążą wokół niego, skoro słońce porusza się w linii prostej a planety jednocześnie "gonią słońce" i krążą wokół. Jeśli w ogóle to prawda bo już słyszałem nawet że ziemia jest wklesła jak miska Biggrin a niby czemu w czasach Kopernika miałoby to być kłamstwem że ziemia krąży wokół słońca? Napewno było to bliższe prawdy jak to że ziemia jest płaska i leży na 4 żółwiach. A co do tej hecy ze spiralnym obrotem i tym że słońce tak szybko mknie w przestrzeni.. dlaczego co rok o danej porze roku mamy tak samo wyglądające niebo? Konstelacje i gwiazdozbiory nie zmieniają swojego położenia ani też jakoś specjalnie nam nie "uciekają"

Portret użytkownika BIGOS

Douczam się cały czas,

Douczam się cały czas, natomiast to co jest na tym filmiku jest przekoloryzowane i gdyby ten pan co to wrzucił na yt nie zablokował ocen to byłaby długa czerwona krecha. Tak swoją drogą ta kosmiczna informacja mi się nie przyda, może panowie z NASA i innych programów kosmicznch muszą brać pod uwagę ten spiralny ruch. Tu z perspektywy "płaskiej" ziemi nic mi ta wiedza nie daje. Jedynie ciekawostka.

Portret użytkownika BIGOS

Ależ mnie interesuje, więc

Ależ mnie interesuje, więc komentuję. To że wszechświat jest zbudowany z energii to jest dla mnie jaknajbardziej trafne określenie! Nie ma nic głupiego w stwierdzeniu że wszechświat jest "elektryczny", problem w tym że ludzie na słowo elektryczność (która jest energią tak samo jak światło czy atomy) widzą gniazdko elektryczne i prąd który musi (wcale nie musi) "kopać". Natomiast co do tego spiralnego ruchu i insynuacji autora że planety nie krążą wokół słońca a przynajmniej niezależnie od słońca jest samo w sobie bzdurne bo skoro by tak było to równie dobrze mogły by "wypaść" z układu słonecznego i polecieć w nieco innym kierunku. Tak się jednak nie dzieje bo odkąd ludzkość istnieje słońce wschodzi i zachodzi. Niezależnie czy planety wykonują ruch wokół słońca po owalu, okręgu czy też nawet spirali to się obracają wokół słońca i nie ważne czy słońce mknie w górę, dół, na boki czy ukos (jeśli w ogóle w kosmosie można określić gdzie góra a gdzie dół) to planety i tak krążą wokół słońca. Kolejne zdanie na filmiku jest niezwykle odkrywcze... "Słońce nie stanowi centrum galaktyki" - No to się chłop wysilił i odkrył Amerykę! To już wiemy od dawna... Wydaje mi się że ktoś z niczego robi wielkie halo i chce być jakimś wielkim odkrywcą, tyle że te odkrycia to albo coś co już wiemy albo robienie z mózgu wody. A przekoloryzowane dlatego że te "planety" na tym filmiku lecą sobie wokół... przepraszam, obok słońca jak plemniki... Nie wydaje mi się aby wychylenie tej spirali było tak duże, gdyż słońce trzyma planety w swoim zasięgu. To tak jakbyś puścił bączka na którym są przyczepione małe metalowe kuleczki na sznurkach... Będą obracały się z bączkiem w takiej samej odległości niezależnie w którą stronę bączek się przemieści.

Portret użytkownika BIGOS

Lamusie? Chyba naprawdę pora

Lamusie? Chyba naprawdę pora wymazać to forum z historii wyszukiwarki. Nie mam zamiaru czytać durnych artykułów. Za niedługo pewnie będą jaja typu wklęsła ziemia, kraken pożerający statki na ocenanie spokojnym albo o Mikołaju, który utknął w kominie podczas rozdawania prezentów. [...]

Portret użytkownika wolchw

Hmm... W sumie to przepraszam

Hmm... W sumie to przepraszam że tak się uniosłem. Sam jednak atakujesz więc jestem w pewien sposób usprawiedliwiony. Podsumowując-chyba nie zrozumiałeś ani artykułu ani portalu. Pozdrawiam mimo to.

Strony

Skomentuj