Koniec świata nastąpi po upadku papiestwa i pojawieniu się drugiego słońca

Kategorie: 

Papież Franciszek może być ostatnim zwierzchnikiem Kościoła przed końcem świata

Przepowiednie od zawsze próbowały odpowiedzieć na pytanie, kiedy dojdzie do końca świata. Czasami wskazują również znaki, jaki będą mu towarzyszyły. Kilka z najsłynniejszych przepowiedni wiąże Armagedon z końcem papiestwa oraz pojawieniem się drugiego słońca na niebie.

 

Watykan na razie ma się dobrze a nowy papież próbuje przynajmniej zreformować jakoś Kurię Rzymską. Bardziej niepokojąco może brzmieć szansa na spełnienie drugiego warunku, czyli dodatkowego słońca.  Możliwe, że zobaczymy je jeszcze w tym roku.  Od listopada 2013 do stycznia 2014 roku, na niebie można będzie zaobserwować kometę S/2012 S1, zwana także Ison.  W listopadzie, kiedy osiągnie peryhelium, będzie tak jasna, że może być widoczna gołym okiem.

 

Zarówno Nostradamus jak i św. Malachiasz w swoich przekazach wskazywali na zniszczenie Rzymu. Ten ostatni autor kończy swój przekaz określając ostatniego papieża w sposób następujący

"Na koniec Świętego Kościoła Rzymskiego będzie nim rządził Piotr Rzymianin, którzy będą prowadzić swoje owce przez wiele kłopotów.  A kiedy go zabraknie, miasto siedmiu wzgórz zostanie zniszczone i rozpocznie się Dzień Sądu"

Jeśli można wierzyć wizji św. Malachiasza kluczowe dla ustalenia tego, kiedy dojdzie do Armagedonu może być życie naszego papieża. Wszystko wskazuje, bowiem na to, że koniec świata zacznie się po jego śmierci. Może to oznaczać, że w najlepszym wypadku mamy jeszcze trzydzieści lat, a apokalipsa nastąpi gdzieś w okolicy 2040 roku. Wydarzenia jednak mogą mocno przyspieszyć, gdy na niebie faktycznie pojawi się coś, co rzeczywiście może zostać uznane za spełnienie proroctwa w postaci pojawienia się drugiego słońca.

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Komentarze

Portret użytkownika jozin

Przepowiednie są stare jak

Przepowiednie są stare jak swiat ale dorzuce tu pare groszy.
Wedlug Nostradamusa ma byc 3 antychrystow, ten trzeci ma przyjsc z daleka i zejsc na ziemie wprost z chmur. Ma zginąć w wojnie, a atak ma nastąpić wprost z chmur na puste góry zbudowane przez człowieka (Watykan zbudowany jest na 7 wzgórzach).
Ma miec na imie Mabus. Przy kazdym wyborze nowego papieza wola się Habemus Papam.
Habemus - Mabus wyrzucajac literki Habemus, Habus, wyrzucajac H i wstawiajac wyrzucone M otrzymujemy Mabus.
Sredniowieczna nazwa zakonu jezuitow brzmiala Petrus Romanus. Krzyz ktory nosi Papiez Franciszek to nie ukrzyzowany Jezus tylko pasterz z jagnieciem.
Te okreslenia pasuja do obecnego papieza, bo przyszedl z dalekiego kraju, zeszedl z chmur na ziemie (duchowny papiez). Atak ma nastapic wprost z chmur byc moze tez ze strony duchowienstwa (kardynałów i biskupów)
Jadac dalej na zagryche:
18/08/2010 — Jacolo
Niniejsze studium studium biblijne przeprowadzone metodycznie i z modlitwą musi wprawić czytającego w najwyższe zdumienie. Jest ono szokujące to prawda, ale może taka terapia wstrząsowa jest potrzebna po to, aby zwrócić naszą uwagę na to, że znajdujemy się u progu wielkich i rozstrzygających o wszystkim wydarzeń. To studium stosuje się do wszelkich reguł biblijnej interpretacji zawartych w samej Biblii i dlatego możemy mieć pewność co do prawidłowej identyfikacji człowieka, którego “liczba” wynosi 666 (Apokalipsa 13:17).
Księga Daniel i Objawienia pozwala jednoznacznie zidentyfikować “bestię” , o której jest mowa w 13 rodz. Apokalipsy. Znajduje się w nich ponad pięćdziesiąt cech charakterystycznych, po których można ją rozpoznać . Bestia to antychrystyczna moc, która niby to służy prawdziwemu Bogu, a tak naprawdę to chce chce zająć Jego miejsce i walczy z tymi, którzy chcą oddawać cześć tylko samemu Bogu.
Chcąc obliczyć “liczbę bestii” zwróćmy uwagę na to, że każdy papież ma przyszyty do swego imienia odpowiedni numer, tak jak jest ogólnie przyjęte wśród monarchów. Na przykład obecny papież Benedykt XVI ma numer 16 jako “liczbę swego imienia”. Przeto, jeśli zsumujemy liczby wszystkich papieży noszących to imię (“Benedykt), to w wyniku otrzymamy liczbę Benedykta jako głowy wszystkich papieży o tym samym imieniu. Będzie to liczba 136.
Sprawa nie jest jednak taka prosta, ponieważ w historii pojawiali się także antypapieże. Z tego względu w dwóch przypadkach trzeba będzie skorygować liczbę papieży noszących to samo imię. Te dwa przypadki to przypadek imienia Benedykta i Jana. W historii było dwóch antypapieży o imieniu Benedykt (Benedykt V i Benedykt X) i jeden o imieniu Jan XVI, których numery imion nie miały swoich odpowiedników wśród legalnych papieży o tym sammym imieniu (Benedykt,Jan). Np. był antypapież Benedykt X, ale nie było legalnego papieża Benedykta X. To samo można powiedzieć o Benedykcie V. Dlatego liczbę imion papieży noszących imię Benedykt należy pomniejszyć o dwa. Natomiast liczbę papieży noszących imię Jan należy pomniejszyć o 1. Ponieważ tak się składa, że w ogóle nie było papieża o imieniu Jan XX, dlatego w rzeczywistości liczbę imion papieży noszących imię Jan, również należy pomniejszyć o dwa.
Po tych wstępnych założeniach możemy przystąpić do obliczania łącznej wartości liczbowej wszystkich siedmiu głów bestii z 13 rozdz. Apokalipsy. Z pewnością będziemy zdumieni tym, co otrzymamy w wyniku takiego sumowania. A mianowicie tym wynikiem jest liczba 665. A więc już tylko jedenj jedynki brakuje do tego, aby apokaliptyczna bestia weszła w taką fazę swego istnienia, w której pod groźbą kary będzie żądać dla siebie czci i posłuszeństwa ze strony wszystkich ludzi. A zatem wszystko wskazuje na to, że za kadencji następnego papieża będzie wydane prawo, które będzie znakiem bestii.
A więc do tego, aby liczba ta mogła wynieść 666 potrzebny jest tylko jeden papież i w dodatku z imieniem, którego wartość liczbowa jest równa jeden. Należy więc oczekiwać, że będzie to imię, którego jeszcze nie było w historii papieży. To, że imię antychrysta, nie będzie powtórzeniem żadnego innego imienia papieża, zdaje się wynikać wprost ze słów Jezusa:
“Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli”.
Jan5:43;
Ponieważ sprawa jest jak widzimy b. poważna, dlatego jeszcze raz podkreślmy to że przy obliczaniu liczby bestii opieramy się się liście papieży, która wydaje się być najbardziej ścisła, liście w której nie są ujęci następujący papieże: Benedykt V, Benedykt X i Jan XVI. Lista ta różni się od oficjalnej listy watykańskiej tylko jedną pozycją, którą jest Benedykt V. Został on zaliczony do legalnych papieży prawdopodobnie tylko dlatego, że nie wiadomo było którego papieża uznać za nielegalnego: Benedykta V czy Leona VIII. Jednak historycy są zgodni co do tego, że Benedykt V był papieżem nielegalnym i dlatego traktują go jako antypapieża. W książce: “Dwadzieścia Wieków Historii Watykanu” na str.387 autor Jacques Mercier pisze: “Jeśli Leon VII był legalnym papieżem, Benedykt V byłby antypapieżem.” Dlatego w sporządzonej przez niego samego liście papieży (znajduje się na końcu książki) Benedykt V figuruje jako antypapież . Ponieważ w historii było dwóch nielegalnych papieży o imieniu Benedykt, dlatego aktualna liczba papieży o imieniu Benedykt jest równa 105. (1+2+3….+14 =105).
Jeżeli weźmiemy pod uwagę tę poprawioną listę papieży, to okaże się, że obecny papież Benedykt XVI jest de facto papieżem o numerze 14 i dlatego jego liczba imienia wynosi 105.
A teraz zsumujmy wszystkie numery imion wszystkich papieży w okresie czasu, o którym jest mowa w Objawieniu 17 i zobaczmy jaka będzie ich suma.”Policzenie liczby zwierzęcia” aż do obecnego papieża, do której to czynności zachęca nas nas księga Objawienia (13:18), daje w wyniku liczbę 665! Jeśli więc następny papież będzie miał jakieś unikalne imię, imię które do tej pory nie było jeszcze użyte przez żadnego papieża, to liczbą jego imienia będzie jedynka, a jego liczbą jako aktualnej głowy wszystkich poprzednich papieży będzie liczba 666.
Liczby poszczególnych papieży począwszy od roku 1798 (okres czasu wzmiankowany w Objawieniu 17)
1 Pius – 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 =78
2 Leon – 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 = 91
3 Grzegorz – 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16 = 136
4 Benedykt – 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14 = 105
5 Jan – 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21 = 231
6 Paweł – 1+2+3+4+5+6 = 21
7 Jan Paweł – 1+2 = 3
**********************************************************
8 Nowe papieskie imię – 1 = 666
Apokalipsa
13:18
Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.
17:9
[Zrozumienie tego] wymaga rozsądku i mądrości. Głowy w liczbie siedmiu oznaczają siedem gór, na których zasiada Niewiasta.
17:10
Oznaczają one również siedmiu królów,spośród których pięciu zginęło, jeden żyje, a jeszcze inny dotąd nie przyszedł, kiedy zaś przyjdzie, utrzyma się tylko przez krótki czas
.
17:11
A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę.
Ponieważ wiedziałem, że bestia reprezentuje papiestwo i że imiona papieży są odpowiednio ponumerowane, dlatego gdy rozważałem te zagadnienia związane związane z liczbą 666, nie było mi trudno dojść do przekonania że musi istnieć jakiś związek pomiędzy tymi numerami, a tym, co Biblia nazywa “liczbą bestii”. Ponieważ wiedziałem o 1260 letnim okresie czasu trwania rządów papieskich, dlatego uważałem że rok 1798 może mieć jakiś a związek z tą liczbą. Zacząłem więc zliczać numery imion papieży, przy czym brałem pod uwagę tylko tych których pontyfikacja miała miejsce po roku 1798 (aż do tych współczesnych). Zauważyłem, że łączna liczba użytych przez nich imion wynosi siedem i zwróciłem uwagę na to że liczba ta jest zgodna z ilością głów zwierzęcia. Widząc to, że tych siedem imion reprezentowanych przez “głowy”, idealnie pasuje do siedmiu gór/królestw, dokonałem szacunkowych obliczeń liczby bestii. Okazała się ona być bardzo bliska liczby 666. Wiedziałem więc, że na podstawie dokładnej listy papieży jestem w stanie podać precyzyjną liczbę bestii, na dzień dzisiejszy oczywiście.
To, w jaki sposób imiona, a mówiąc ściślej, poszczególne głowy przeplatają się ze sobą, jest bardzo interesujące. Po pierwszej głowie ‘Pius’ następuje głowa ‘Leon’. Potem mamy powrót do głowy ‘Pius’, po czym przychodzi kolej na głowę ‘Grzegorz’. I tak poszczególne imiona (głowy) przeplatają się ze sobą, aż do momentu, w którym pojawia się głowa Jan. Potem każde kolejne imię papieża jest albo zupełnie nową głową, albo kontynuacją poprzedniej. Ten nieprzerwany ciąg imion dotyczy głowy szóstej (jedno imię – Paweł) i siódmej (dwa imiona Jan Paweł). W ten sposób to stwierdzenie, że “pięciu upadło” dopuszcza przeplatanie się ze sobą imion należących do pierwszych pięciu głów. Gdy jednak dochodzi do pojawienia się głowy szóstej i siódmej mamy już czystą progresję głów. Nie ma już żadnych nawrotów do wcześniej użytych imion.
Okres proroczy 1290 lat kończy się w roku 1798, czyli w tym samym czasie co okres proroczy 1260 lat, tyle tylko że zaczyna się on 30 lat wcześniej tzn. w roku 508 n.e. Protestanci odnoszą ten okres do pełnych ucisków rządów papiestwa nad królami ziemi. To właśnie ta potęga została przedstawiona jako bestia z 13 rozdz. Objawienia. Następna epoka w dziejach papiestwa rozpoczyna się w r. 1798 czyli od ustanowienia
“ohydy ziejącej pustką”
(Dn.9,27) i trwa aż do końca, kiedy to Chrystus dokona sądu nad bestią, a dokładniej, nad jego ósmą głową,
“która zdąża na zagładę”
(Obj.17,11).
Odkrywczym rezultatem tej pracy jest ustalenie ścisłego związku pomiędzy liczbą 666, a numerami imion papieży. Matematyczna strona tego zagadnienia wymaga bardzo ścisłych ustaleń odnośnie tego, ilu było papieży i jakie były ich imiona. Stąd potrzeba dokonania bardzo ścisłej weryfikacji stosownych danych historycznych. Już wkrótce to proroctwo będzie znane całemu światu. Gdy tylko następna elekcja papieża będzie miała miejsce, jej zgodność z proroctwem będzie mogła być powszechnie dostrzeżona. Już teraz jednak powinniśmy rozumieć to proroctwo po to, aby być świadomym tego co wkrótce ma nastąpić. My teraz jesteśmy na końcu “krótkiego odcinka czasu”. Stoimy na progu finalnych wydarzeń w historii świata. Biblia nie jest taką sobie zwykłą księgą. Potrafi przewidywać przyszłość i choćby to wyróżnia ją spośród wszystkich innych ksiąg. Już wypełnione proroctwa nie pozostawiają miejsca na choćby cień wątpliwości w kwestii tego, czy te pozostałe również się wypełnią. W księdze Objawienia odkryta jest jemnica Bestii. Odkryte są również zwiedzenia Szatana i warto je znać po to, aby nie dać się odciągnąć od prawdy.
Zasada komplementarności
Cechą charakterystyczną księgi Objawienia jest to, że występują w niej fragmenty, które można zrozumieć jedynie poprzez powiązanie ich z innymi fragmentami. Dana myśl jest jakby rozpoczęta w jednym miejscu, a zakończona w innym. Innymi słowy pewne wiersze tworzą pary, i dopiero jak je zestawimy obok siebie stają się one dla nas w pełni zrozumiałe. Przykładowo:
Apokalipsa 13: 18
Oto tu [potrzeba] mądrości! Kto czuje się dostatecznie mądrym, niech wyliczy liczbę Bestii. Jest to liczba jakiegoś człowieka, a liczbą tą jest sześćset sześćdziesiąt sześć.
Apokalipsa 17: 9
[Zrozumienie tego] wymaga rozsądku i mądrości. Głowy w liczbie siedmiu oznaczają siedem gór, na których zasiada Niewiasta. Oznaczają one również siedmiu królów, spośród których pięciu zginęło, jeden żyje, a jeszcze inny dotąd nie przyszedł, kiedy zaś przyjdzie, utrzyma się tylko przez krótki czas.
Wiersz drugi nawiązuje do pierwszego i rozwija myśl podaną w wierszu pierwszym. Podaje bliższą charakterystykę tego, którego liczbą jest liczba 666.
Po opisie głów Bestii, w wierszu 12 nasza uwaga jest zwrócona na dziesięć rogów. Tych dziesięć potęg deklaruje swą lojalność wobec bestii i obejmą władzę wraz z Bestią na jedną godzinę. Ta część proroctwa jeszcze się nie wypełniła. (Tekst ten po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w r. 1996).
Symbolika Proroctwa
Bestia z siedmioma głowami
Bestia = Papiestwo
Głowy Bestii = Głowy papiestwa (“imiona” papieży, przy czym utożsamia się ze sobą imiona papieży różniące się jedynie stojącymi przy nich numerami).
Liczba Bestii 666
7 głów = 7 gór (królestw)
Liczba człowieka 666
Przeliczyć “numery”
Już od samego zarania reformacji, a następnie przez przeszło 300 lat bestia była utożsamiana z papiestwem. Proroctwo eksponuje tak wyraźnie cechy charakterystyczne dla bestii, że nie sposób jest się pomylić przy jej identyfikacji. Pasują one jak ulał do papiestwa i nie nie widzimy ich u żadnej innej potęgi, jaką znamy z historii. Wniosek, który się nasuwa, jest oczywisty: siedem głów “bestii” musi być siedmioma głowami”papiestwa”.
Historia papiestwa pokazuje, że było siedem głów (imion papieży) od roku 1798 (dokładnie tak jak to zostało naszkicowane w proroctwie) i że sumaryczna wartość wszystkich numerów imion papieży do Jana Pawła II jest równa 665. Liczba 666 ukonstytuuje bestię. Przy jej wyliczaniu trzeba uwzględnić tylko te imiona, które są charakterystyczne dla siedmiu głów bestii.
Przykład:
Imię głowy = Pius
Liczba jego imienia = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 78
Siedmioma głowami są:
1 Pius ………….. Pius XII (12) 2 Leon …………. Leon XIII (13) 3 Grzegorz……..Grzegory XVI (16) 4 Benedyky…….Benedykt XIV (14) 5 Jan ……………Jan XXI (21) 6 Paweł…………. Paweł VI Diablo 7 Jan Paweł…… Jan Paweł II (2)
Proroctwo z Daniela 7:6 przedstawia panterę mającą cztery głowy. Tymi czterema głowami są cztery prowincje, na które zostało podzielone imperium Aleksandra Wielkiego, a którymi władali czterej jego generałowie. Te cztery głowy są także greckie. Każda z nich sprawuje kontrolę nad częścią macierzystego królestwa. Są nimi Kasander, Lizymach, Ptolemeusz i Seleucydzi. Interpretacja tego proroctwa powinna służyć jako model przy interpretacji siedmiu głów z Objawienia 17. A zatem siedem głów papieskiej bestii również musi być papieskimi imperiami, a nie tak jak to wielu uważa, jakimiś starożytnymi imperiami, które to mocarstwa nie pozostają w żadnym związku z papieską bestią.
I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie , ma krótko pozostać (Ap.17,10).
Głową, która pojawiła się po upadku pięciu głów, jest głowa o imieniu Jan Paweł. Tymi upadłymi głowami są: Pius, Leon,Grzegorz, Jan i Paweł. A więc tym, który jest Jan Paweł II. Nie jest powiedziane, że po nim przyjdzie jakaś kolejna głowa czyli imię, ale że nadejdzie “Inny”. Tym innym może być przedstawiciel głowy, która była już wcześniej. I tak rzeczywiście się stało. Benedykt XVI jest tym innym, który miał przyjść i który ma pozostać tylko krótki czas.
Ósma głowa, która jest spośród siedmiu, idzie na zatracenie.
Ósma głowa jest wyłączona spośród tych siedmiu, ponieważ jest ona antychrystem. Przychodzi on we własnym imieniu i dlatego dostarcza potrzebnej ostatniej jedynki, która uzupełnia liczbę 665. Nic bardziej nie może nas przynaglić do ogłoszenia tego proroctwa jak to, że wypełnia się ono na naszych oczach. Po elekcji nowego papieża, która prawdopodobnie będzie miała miejsce po śmierci Benedykta XVI, sprawa wypełnienie się tego proroctwa będzie oczywista i wówczas rozpocznie się Głośne Wołanie. Teraz jest czas na dogłębne przestudiowanie tego proroctwa, tak aby jego wypełnienie się mogło być dla nas silnym bodźcem do działania, działania bez niepotrzebnej straty czasu.
Apokalipsa 13:18 i Apokalipsa 17:9-11 oraz prawidłowe wyliczenie liczby Bestii.
Im bardziej spostrzegam to, jak historia Kościoła jest zgodna z proroctwem i z tym, co napisałem, tym bardziej wiem, że moje zrozumienie go jest prawdziwe. Proroctwo wydaje się być pieczęcią, na której jest wyciśnięty jest zapis historii kościoła katolickiego. Począwszy od mojej początkowej inspiracji około roku 1994-95, pod wpływem doznanego olśnienia, nagle spostrzegłem że numery papieży tworzą pewien ciąg, którego suma jest bliska liczbie 666. Wówczas zacząłem badać Pismo pod kątem tego, na czym polega mądrość w liczeniu bestii, której liczba wynosi 666. W Obj. 13:18 czytamy:
“Tu jest mądrość …”
i znów w Obj. 17:9:
“Tu jest umysł, który ma mądrość…”
Oba te wersety odnoszą się do tej samej bestii. Odkryłem również, że są to jedyne dwa wiersze w których wyraz “mądrość” został użyty w ten sposób.
Siedem głów jest siedmioma imionami papieży.
13:18
“Oto tu [potrzeba] mądrości! Kto czuje się dostatecznie mądrym, niech wyliczy liczbę Bestii. Jest to liczba jakiegoś człowieka, a liczbą tą jest sześćset sześćdziesiąt sześć”.
Chociaż wielu ludzi odnosi liczbę 666 do jednego z tytułów papieża uważając że liczbowa wartość liter występujących w tym tytule daje w sumie właśnie powyższą liczbę, to jednak w świetle Biblia taka jej interpretacja jest nie do obronienia. Według niej jest to liczba bestii i człowieka. Obecność tej liczby w papieskim tytule, nawet jeśli nie jest przypadkowa, to na pewno może być myląca dla tych, którzy chcieliby odgadnąć jej prawdziwy sens. Z pewnością wskazuje ona na “bestię”, która posiada ducha antychrysta, ale tylko jeden człowiek będzie (w wyznaczonym czasie) antychrystem w dosłownym tego słowa znaczeniu, a nie cały system papieski. (Papiestwo już obecnie jest reprezentowane przez bestię, ale tylko jedna z jej głów /ósma/ jest tym antychrystem który ma przyjść). Wielka nierządnica z Obj.17 siedzi na siedmiu górach które jak to dalej jest wyjaśnione, są królestwami. Ta nierządna kobieta to Kościół katolicki. A zatem czymkolwiek by te góry nie były, to jedno jest pewne: ta kobieta, która na nich siedzi, jest z nimi mocno związana.
Każdy z papieży przybierał imię, które było różne od jego własnego. Ponieważ jednak te imiona powtarzały się, istniała potrzeba dodawania do nich wartości liczbowych. Przystąpiłem tedy do sumowania tych liczb, aby zobaczyć co z nich otrzymam. A oto kilka danych liczbowych, które udało mi się uzyskać na podstawie oficjalnej katolickiej encyklopedii:
Wszystkich imion użytych kiedykolwiek przez papieży jest 79. Od roku 1798 takich imion jest tylko siedem.
Liczbą bestii jest liczba 666 i jest to również liczba człowieka.
Bestia ma siedem głów, są one siedmioma górami, a te z kolei są siedmioma królestwami.
Uwzględniając wartość liczbową tych siedmiu “głów” dochodzimy do liczby 665, która to liczba jest tą właściwą dla pontyfikatu Benedykta XVI.
W tabeli wyszczególnionych jest siedem imion papieży, którzy zaczęli swój pontyfikat po roku 1798. Numery imion wszystkich papieży odnoszące się do danego imienia (jednego z siedmiu) są pogrupowane w kolumnach, a w ostatnim wierszu tabeli podana jest ich suma. Np. udział liczbowy wszystkich papieży o imieniu Paweł w ogólnej sumie wynosi 21. Łatwo się o tym przekonać sumując wszystkie numery od 1 do 6. W ten sposób Na “królestwo” lub górę głów składają się kolejni legalni papieże o tym samym imieniu, ale mający różną wartość numeryczną. W ten sposób każdej głowie (imieniu) możemy przyporządkować pewną unikalną liczbę. Ich łączna suma wynosi 666.
“Góry” albo “królestwa” reprezentują wszystkich papieży na przestrzeni dziejów papiestwa. Obliczmy łączną sumę imion przynależnych do tych siedmiu głów. W wyniku otrzymamy liczbę 665. Człowiekiem, którego liczba czyni kompletną liczbę 666, jest antychryst. Jak więc widać cała ta numeracja papieży jest po to, aby w wyznaczonym czasie jej suma mogła osiągnąć wartość 666. Bestia rozpoczęła fazę “nie ma jej” w r. 1798 po tym, jak papież Pius VI zmarł w więzieniu.
Fundamentaliści obstają przy tym, te siedem gór to siedem wzgórz, na których był położony starożytny Rzym. Jednakże użyte tutaj greckie słowo: “horos”, prawie zawsze jest tłumaczone jako “góra”, a nie pagórek. W Biblii góry są często symbolem królestw (Ps. 68:15, Dan.2:35, Ab.8-21, Am.4:1;6:1) i dlatego zapewne siedem głów jest symbolem siedmiu królów/królestw. Góry przedstawiają serię siedmiu królów/królestw, z których pięciu już upadło.
Ten fragment pozwala nam odkryć bardzo ważną zasadę, a mianowicie tę która mówi, że dany symbol nie musi się odnosić do jednej i tylko jednej rzeczy. W tym przypadku głowy symbolizują zarówno siedem gór, jak i siedmiu królów, a zatem symbol może mieć (tak jak w tym przypadku) podwójną interpretację. A zatem nie zawsze więc musi być tak, że między symbol biblijnym, a tym do czego on się odnosi, musi istnieć relacja jeden do jeden. Według Biblii siedmiogłową bestią z morza (Obj.13:1-10), jest papiestwo.
Siedem głów to siedem imion papieży, którzy pojawili się po r.1798. Tabela pokazuje kompletną chronologiczną listę papieży począwszy od r. 1798.
Każde imię papieża ma swoją unikalną liczbę. Sumując te, które składają się na siedem głów bestii, powinniśmy otrzymać “liczbę bestii”. Gdy ta liczba ta osiągnie swoją pełnię (666),”człowiek grzechu” zostanie objawiony. Na dzień dzisiejszy, kiedy to na Stolicy Piotrowej zasiada Benedykt XVI, liczba bestii jest równa 665. Ten, który przedstawiony jest jako ósmy i który przyjdzie we własnym imieniu, będzie antychrystem. Gdy człowiek grzechu będzie objawiony, Kościół katolicki dozna wstrząsu i wielu odłączy się od niego.
Antychryst będzie tą ósmą głową. Będzie nim ten, który we własnym imieniu będzie sprawować najwyższą władzę ze Stolicy Apostolskiej. Jego “jednostkowe imię” uczyni go tym, którego liczba jest 666.
Jan Paweł II jako siódma głowa.
To czy przyszły papież będzie antychrystem czy nie, zależeć będzie od tego, jakie będzie mu nadane imię. Jeśli będzie ono nowe, inne od wszystkich imion poprzednich papieży, to znaczy że jest ono imieniem antychrysta. A zatem rozstrzygającym o wszystkim momentem będzie to, jakie imię obierze sobie przyszły papież. Jeśli będzie ono nowe, lub jego własne, wówczas dostarczy ono brakującej jedynki do liczby antychrysta. Bóg daje nam te proroctwa po to, aby dzięki niemu cała prawda o papiestwie mogła wyjść na jaw. Papież Benedykt XVI sam stwierdził, że jego pontyfikat będzie krótki, krótki choćby ze względu na jego zaawansowany wiek. Obserwujmy więc bacznie to, na na jaką liczbę zmieni się liczba bestii przy najbliższym wyborze papieża i niech Bóg nas prowadzi.
Ta interpretacja siedmiu gór jest zgodna z tą, którą podał Uriah Smith. Jego konkluzja jest następująca: “Siedem głów oznacza siedem gór i siedem królów. Fraza z 10-tego wiersza: ‘siedmiu jest królów’ w dosłownym tłumaczeniu powinna brzmieć: ‘ są siedmioma królami’. A zatem wiersz ten należy odczytać tak:
‘Siedem głów jest siedmioma górami i siedmioma królami’.
Możemy więc postawić znak równości pomiędzy głowami, górami i królami” Daniel and Revelation str. 711
Powszechnie twierdzi się, że siedem gór, na których siedzi nierządnica (Obj.17,9), to miasto Rzym. Jednak Uriah Smith nie zgadza się z taką interpretacją. W swojej książce “Daniel i Apokalipsa” podaje on biblijne dowody, na podstawie których uzasadnia swą tezę, odnośnie gór jako symbolu królestw. Góry z Objawienia nie są siedmioma wzgórzami, na których położone jest miasto Rzym. A pogląd taki jest niestety szeroko rozpowszechniony. Czytamy, że:
“I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać”.
Góry, o których tu mowa, nie mogą być literalne, ponieważ najpierw są nazwane siedmioma głowami, a potem siedmioma królami. Następują one kolejno po sobie, jako że czytamy: “pięciu upadło…”
Problem z tą fałszywą interpretacją polega na tym, że milcząco zakłada się w niej to, że wyjaśnienie symbolu musi być jednoznaczne. Nietrudno jest jednak wykazać błędność takiego rozumowania. A mianowicie wystarczy pokazać, że ten sam symbol może być wyjaśniony przynajmniej na dwa sposoby.
“Siedem głów jest siedmioma górami”, “kobietą jest wielkie miasto”.
Nie jest trudno pokazać, że zarówno “góry” jak i “miasto” mają znaczenie symboliczne. Wiemy z Obj.13, że jedna z głów jest śmiertelnie raniona. A zatem ta głowa nie może być literalną górą, gdyż jest rzeczą niemożliwą aby góra mogła mieć śmiertelną ranę. Poza tym na każdej z siedmiu głów jest korona, a kto widział literalną górę, która ma na sobie koronę? Siedem gór charakteryzuje następstwo w czasie, gdyż czytamy:
“Pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać.
Obj. 17:10. Jednak tych siedem wzgórz, na których zbudowano Rzym, nie następuje kolejno po sobie i byłoby absurdalną rzeczą stosować do nich taki język.
Porównując Daniela 7:6 z Danielem 8:8, 22 przekonamy się, że głowy reprezentują rządy, a zgodnie z Danielem 2:35, 44 i Jeremiaszem 51:25, góry oznaczają królestwa. Gdy zestawimy ze sobą te teksty, dosłowne tłumaczenie Obj. 17:9, 10 usunie wszelką niejasność:
“Siedem głów jest siedmioma górami, na których siedzi kobieta, i siedmioma królami”.
Jak nie rudno zobaczyć anioł przedstawia głowy jako góry, a następnie o górach mówi, że są siedmioma następującymi kolejno po sobie królami. Znaczenie jest przeniesione z jednego symbolu na drugi, po czym dopiero ten drugi jest objaśniany.
“Powyższe wywody przekonują nas o tym, że symbol kobiety nie może przedstawiać sobą literalnego miasta, ponieważ góry na których ta kobieta siedzi są symboliczne, a literalne miasto nie może być położone na symbolicznych górach.” Daniel and Revelation pp 644 – 645.
Dalszych dowodów, na podstawie których możemy zidentyfikować nierządnicę Babilon, dostarczają nam 13-sty i 17-sty rozdział Objawienia. Bóg każe ludziom obliczyć liczbę bestii. Podaje więcej szczegółów na temat natury tej bestii opisując ją jako mającą siedem głów, będącą jednocześnie siedmioma górami i siedmioma królami. Musi istnieć jakiś związek między siedmioma głowami, a liczbą człowieka 666. Jak widać w tabeli czas istnienia bestii należy liczyć od r. 1798. Od tego czasu było siedem różnych imion głów kościoła katolickiego. Dodajmy numery wszystkich papieży należących do tych siedmiu głów i w wyniku otrzymamy liczbę 665. Kiedy liczba ta osiągnie wartość 666, ten człowiek którego liczba wyniesie “jeden” będzie antychrystem.
“…mam inne owce, nie z tej owczarni ….”
Boży lud jest rozproszony po wszystkich denominacjach łącznie z kościołem katolickim. W końcowych wydarzeniach historii świata Bóg dokona sądu nad nimi niszcząc je. Ale wpierw błaga On swoich ludzi aby wyszli z nich.
“Moje owce znają Mój głos…” Kiedy Bóg wzywa swoich, daje im zrozumieć prawdę. Tak więc Bóg ogłosi swoje przesłanie i objawi “człowieka grzechu” oraz zepsucie panujące w kościołach, tak aby Jego ludzie mogli to wszystko widzieć i opuścić je i w konsekwencji nie mieli udziału w siedmiu ostatnich plagach, jakie będą zesłane na ziemię.
Obj 13:3
“Na jednej z jej głów zauważyłem śmiertelną ranę; lecz owa rana śmiertelna została uleczona. I cały świat patrzył bez przerwy na Bestię”.
Czy kościół papieski ma “głowy”? Tak, papież jest głową kościoła.
Czy jest ich “siedem”?
Tak: Pius, Leon, Grzegorz, Benedykt, Jan, Paweł, i Jan Paweł.
Czy te głowy reprezentują także królestwa?
Tak. Poszczególne królesta tworzą papieże o jednakowych imieniach, po których występuje odpowiedni numer, tak jak to jest ogólnie przyjęte wśród monarchów.
Czy któraś z tych głów otrzymała śmiertelną ranę i czy ta rana była uzdrowiona? Tak, Zarówno może być nią Pius VI jak i papież Jan Paweł II. Każdy z nich wypełnił tę część proroctwa.
Zważywszy na to, że pontyfikat Benedykta XVI ma być sprawowany przez “krótki czas” (Obj.17:10), dlatego należy oczekiwać, że w niedalekiej przyszłości Ósma Głowa dopełni liczbę bestii do 666. Identyfikacja “Człowieka Grzechu” nie mogła być chyba bardziej dokładna. Kiedy Ósma Głowa będzie ustalać swój porządek dzienny, rozlegnie się “Pierwsze Anielskie Poselstwo” mówiące, że przyszła godzina Jego sądu. Ludzie są wezwani do opuszczenia Babilonu. Po prawidłowym zidentyfikowaniu i potwierdzeniu tej identyfikacji bestii z Obj.17, ci którzy zobaczą i uwierzą nie będą mogli dłużej pozostawać w duchowym Babilonie.
http://republika.pl/apokalipsa2004

Portret użytkownika gash

    uuu 2012, mówi Wam to

 
 
uuu 2012, mówi Wam to coś? A nie, sory, to już było Blum 3 Uff, jak to dobrze, że mamy teraz dwóch papieży Wink Admin, obstawiłeś już kolejną datę końca świata u bukmachera? 
PS.
Wy tak serio chcecie mieć ten koniec świata czy tylko się Wam tak bardzo nudzi?
 

Portret użytkownika ArtemidaMaat

Siedem wzgórz Rzymu Do

Siedem wzgórz Rzymu

Do siedmiu wzgórz zaliczają się:

Awentyn (Mons Aventinus).
Palatyn (Mons Palatinus). Zachodnie jego zbocze zostało nazwane Cermalus.
Kwirynał (Collis Quirinalis). Składa się z trzech szczytów: Latiaris, Mucialis i Salutaris.
Wiminał (Collis Viminalis).
Celius (Mons Caelius).
Eskwilin (Mons Esquilinus). Składający się ze szczytów: Oppius, Cispius i Fagutal.
Kapitol (Mons Capitolinus), którego przełęcz zwana Asylum, dzieli szczyt północny Arx od południowego właściwego Kapitolu.

1 Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz,
i tak odezwał się do mnie:
"Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę,
która siedzi nad wielu wodami, 2 z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi,
a mieszkańcy ziemi się upili
winem jej nierządu".
3 I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię.
I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej,
pełnej imion bluźnierczych,
mającej siedem głów i dziesięć rogów.
4 A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat,
cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły,
miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości
i brudów swego nierządu.
5 A na jej czole wypisane imię - tajemnica:
"Wielki Babilon.
Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".
6 I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa,
a widząc ją bardzo się zdumiałem.
7 I rzekł do mnie anioł:
"Czemu się zdumiałeś?
Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty
i Bestii, która ją nosi,
a ma siedem głów i dziesięć rogów.
8 Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej,
ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę.
A zdumieją się mieszkańcy ziemi,
ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia
od założenia świata -
spoglądając na Bestię,
iż była i nie ma jej, a ma przybyć.
9 Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość!
Siedem głów to jest siedem gór tam,
gdzie siedzi na nich Niewiasta.

Niewiasta nigdy niebyła niewiastą, tylko państwem.

Portret użytkownika NEUTRINO

A mnie ciekawi dlaczego nikt

A mnie ciekawi dlaczego nikt sie nie zainteresował jasnym obiektem w okolicach słońca widocznym na LASCO. Co kilka dni od około trzech miesięcy ściągam sobie zdjecie z pomiarów aktywności słońca. Z tych zdjęć wynika że obiekt zbliżył sie najpierw do naszej gwiazdy a obecnie przemieszcza się mniej więcej w kierunku Ziemi , ale nie kolizyjnym. Gabaryty trudno określić ale ja bym obstawiał wielkość przynajmniej Merkurego. Obecnie nie można zobaczyc tego obiektu przez np szklo spawlnicze bo z naszej perspektywy jest on na tle korony slońca. Za trzy lub cztery miesiące powinien być widoczny. Prosze sobie przejżeć archiwalne zdjęcia z LASCO. Osobiście nie uważam że to nibiru czy jakiś łognisty zwiastun apokalipsy, ale jest to obiekt intrygujący i wart uwagi. Pozdrawiam

Portret użytkownika Tomasz

Drugie Słońce, może pokazać

Drugie Słońce, może pokazać się na Pasie Oriona. Według naukowców może to nastąpić w każdej chwili albo nawet za tysiąc lat. I to będzie na tyle silny rozbłysk, że przez ok. 2 tygodnie nie będzie nocy, jak wzejdzie Orion znad horyzontu... Smile
Pozdrawiam
Tomasz

Portret użytkownika Panteista

Ostatni koniec świata

Ostatni koniec świata spędziłem z kumplami waląc browary w parku Skaryszewskim i tak się na frezowaliśmy, że chyba filmy nam się pourywały bo koniec świata jakoś przeoczyliśmy, ale widać koniec świata to nie zając, nie ucieknie i jak jeden przespałem na ściętej kliszy to jest szansa, że drugi zobaczę.
A tak poważnie, zgodnie z moją doktryną świat się nie skończy być może zmieni swoją formę, ale koniec świata. To zbyt proste i takie kościelne. Dlaczego ludzie wierzą w takie rzeczy jak koniec świata, ano dlatego że ludzki umysł już tak ma, że wszystko próbuje do siebie przyrównać (nasze życie się kończy to i świat musi się kiedyś skończyć). Jedno jest na szczęście pewne, że co by się nie wydarzyło w przyszłości ukaże się nam przyroda taka, jaką ona jest. Być może będzie to przyroda nam jeszcze nie znana, ale będzie to tylko przyroda.
 

Portret użytkownika Elvis

Na świecie jest zbyt dużo

Na świecie jest zbyt dużo fanatyków religijnych żeby twierdzić, że "końca świata nie będzie, a tylko zmieni się to i owo". Powtórka to będzie z XV wieku, najzdy na Europę chord barbarzyńców.

Strony

Skomentuj