Kontrowersyjny dokument BBC sugeruje, że Jezus był buddystą

Kategorie: 

Źródło: YouTube, Pixabay

Istnieje wiele teorii dotyczących tego, czy historia Jezusa była dokładnie taka, jak przedstawia ją Kościół i Biblia. Niektóre teorie sugerują nawet, że nie ma żadnych dowody na istnienie Jezusa.  Z kolei inni twierdzą, że "zbawiciel" uciekł do Francji po rzekomym zmartwychwstaniu. Teraz pojawiła się teoria, że Jezus był Buddystą !

Co jeśli Jezus po prosty głosił nauki Buddyzmu, które poznał w czasie, który nie jest uwzględniony w Biblii? Na dodatek według tych teorii, po ukrzyżowaniu i "zmartwychwstaniu", Jezus udał się do Kaszmiru w Indiach! Dokument BBC pogłębił tę teorię i wysunął kilka ciekawych pytań. Głównym zagadnieniem dokumentu są narodziny Jezusa, jego zagubione lata, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie oraz wydarzenia, które miały miejsce po zmartwychwstaniu.

 

Kim byli Trzej Królowie, którzy odwiedzili zbawiciela po narodzinach? Czy byli to buddyjscy mnisi, którzy byli świadkami reinkarnacji Buddy? Czy zabrali go do Indii w czasie zagubionych lat? Czy zmartwychwstanie Jezusa to było jedynie NDE (near-death experience – doświadczenie śmierci)? W czasach starożytnych ludzie nie wiedzieli o istnieniu tego zjawiska. W końcu – czy Jezus wstąpił do nieba, czy postanowił powędrować w inne rejony? Jedna z teorii głosi, że jest on pochowany właśnie w Kaszmirze.

Budda przekazał swoim uczniom m. in., że powinni miłować swoich bliźnich. Nie jest to tożsame z naukami Judaizmu, za to bliżej temu do nauk buddystów. Ponadto, pewne motywy, takie jak chodzenie po wodzie, czy karmienie głodnych „manną z nieba” przypisuje się Buddzie.

 

W Kaszmirze żyją osoby, które twierdzą, że są potomkami Izraelitów oraz, że Jezus przybył na te ziemie wieki temu, aby przekazywać swoje nauki. Według tej teorii zbawiciel był znany pod imieniem Yuzasaf, co oznacza „uzdrowiciel” lub „pasterz”. Przybył on do Indii w 50 roku n. e., gdzie żył aż do roku 80 n. e.  Jego ciało spoczywa w Rozabal, a krypta jest ozdobiona wizerunkiem stóp ze stygmatami.

 

Teoria ta jest mocno kontrowersyjna, jednak mnogość dowodów wskazuje na duże prawdopodobieństwo takiej wersji wydarzeń. Poniżej przedstawiamy dokument na ten temat.

 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Alien9174

Ewangelie synoptyczne zostały

Ewangelie synoptyczne zostały sfałszowane i wszystkie teorie szukające źródła synoptyczności w Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza powinny skierować się na poszukiwanie osoby (osób) czy przyczyn zafałszowania. KRK twierdzi, że Ewangelie były pisane pod Bożym natchnieniem, więc skąd tyle różnic i błędów między Ewangaliami synoptycznymi? 

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex2

Najprawdziwszym bożym

Najprawdziwszym bożym natchnieniem byłyby ewangelie spisane ręką samego Jezusa...

Ale takich nie było... Jako "Syn Boga" był niepiśmienny?? Lol Jego apostołowie też??

...Angelus Maximus Rex

Portret użytkownika Homo sapiens

Jeśli ktoś z państwa zna

Jeśli ktoś z państwa zna dokładnie buddyzm to można wysnuć silny wniosek, że Budda był wyznawcą bodhisatwy ! Bodhisatwa oznacza istotę miłosierną, to miłosierdzie jest najważniejsze w buddyzmie bodhisatwy, a to prowadzi nas do Jezusa Chrystusa Miłosiernego, oznaczającego prawdziwego i jedynego Bodhisatwę ! Ci pseudo znawcy z BBC opowiadają banialuki !  Bodhisatwa to też święte drzewo, a to z Jezusa pochodzą gałązki ! "I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański,  duch mądrości i rozumu,  duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej." Ks. Izajasza 11

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika Lucippur

Ja znam tutaj tylko dwóch

Ja znam tutaj tylko dwóch cymbałów o nieskończonych pokładach głupoty: hitlerowski pasterz owieczek i niejaki reksio. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że hitlerowski pasterz jest mocno niedowartościowany a reksio przypadkiem podczas codziennego lizania własnego gówna połknął przypadkiem pigułkę wszechwiedzy albo raczej gównowiedzy. Od tego czasu reksio szczeka więcej niż powinien. Innych to już od dawna zwyczajnie w**wia, ale co poradzić... toć to przecież tylko głupi pies, spluje się przy tym niesamowicie, ale taka już natura tego żyjątka.

Portret użytkownika Mateo

Budda nie był niczyim

Budda nie był niczyim wyznawcą, a istotą buddyzmu nie jest wiara religijna. Idea bodhisattwy odnosi się do każdego, kto postanawia działać dla pożytku wszystkich istot i ich wyzwolenia z kręgu samsary, czyli świata zjawiskowego oraz właściwego mu cierpienia. W Sutrze Kalama (III, 65) znajduje się taka oto wypowiedź przypisywana historycznemu Buddzie:

"Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że ktoś inny to powiedział, że popiera to swoim autorytetem jakiś mędrzec albo kapłan, lub że jest to napisane w jakimś świętym piśmie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez boga. Miejcie zaufanie do tego, co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu, do tego, co przynosi powodzenie wam i innym."

Strony

Skomentuj