Kontrowersyjny dokument BBC sugeruje, że Jezus był buddystą

Kategorie: 

Źródło: YouTube, Pixabay

Istnieje wiele teorii dotyczących tego, czy historia Jezusa była dokładnie taka, jak przedstawia ją Kościół i Biblia. Niektóre teorie sugerują nawet, że nie ma żadnych dowody na istnienie Jezusa.  Z kolei inni twierdzą, że "zbawiciel" uciekł do Francji po rzekomym zmartwychwstaniu. Teraz pojawiła się teoria, że Jezus był Buddystą !

Co jeśli Jezus po prosty głosił nauki Buddyzmu, które poznał w czasie, który nie jest uwzględniony w Biblii? Na dodatek według tych teorii, po ukrzyżowaniu i "zmartwychwstaniu", Jezus udał się do Kaszmiru w Indiach! Dokument BBC pogłębił tę teorię i wysunął kilka ciekawych pytań. Głównym zagadnieniem dokumentu są narodziny Jezusa, jego zagubione lata, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie oraz wydarzenia, które miały miejsce po zmartwychwstaniu.

 

Kim byli Trzej Królowie, którzy odwiedzili zbawiciela po narodzinach? Czy byli to buddyjscy mnisi, którzy byli świadkami reinkarnacji Buddy? Czy zabrali go do Indii w czasie zagubionych lat? Czy zmartwychwstanie Jezusa to było jedynie NDE (near-death experience – doświadczenie śmierci)? W czasach starożytnych ludzie nie wiedzieli o istnieniu tego zjawiska. W końcu – czy Jezus wstąpił do nieba, czy postanowił powędrować w inne rejony? Jedna z teorii głosi, że jest on pochowany właśnie w Kaszmirze.

Budda przekazał swoim uczniom m. in., że powinni miłować swoich bliźnich. Nie jest to tożsame z naukami Judaizmu, za to bliżej temu do nauk buddystów. Ponadto, pewne motywy, takie jak chodzenie po wodzie, czy karmienie głodnych „manną z nieba” przypisuje się Buddzie.

 

W Kaszmirze żyją osoby, które twierdzą, że są potomkami Izraelitów oraz, że Jezus przybył na te ziemie wieki temu, aby przekazywać swoje nauki. Według tej teorii zbawiciel był znany pod imieniem Yuzasaf, co oznacza „uzdrowiciel” lub „pasterz”. Przybył on do Indii w 50 roku n. e., gdzie żył aż do roku 80 n. e.  Jego ciało spoczywa w Rozabal, a krypta jest ozdobiona wizerunkiem stóp ze stygmatami.

 

Teoria ta jest mocno kontrowersyjna, jednak mnogość dowodów wskazuje na duże prawdopodobieństwo takiej wersji wydarzeń. Poniżej przedstawiamy dokument na ten temat.

 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Kapitan

W kanonie Pali 3-cią z ‘10

W kanonie Pali 3-cią z ‘10 Doskonałości’ jest nieprzywiązywanie się, nekchama (nekkhamma). Stwierdzenie w tym artykule, że Budda nauczał miłować swoich bliźnich jest nieprawdziwe. Natomiast nauczał on nie krzywdzić, nie ranić i nie zabijać żadnych istot. Mateo wyjaśnił znaczenie słowa bodhisatwa (bodhisattva) bardzo dobrze.

Strony

Skomentuj