Kosmici mogą skontaktować się z Ziemią już w 2029 roku

Kategorie: 

Źródło: InneMedium

W 2002 roku NASA wysłała w kosmos sondę Pioneer. Jak donoszą badacze, emitowany przez nią sygnał mógł zostać przechwycony przez obce istoty. Wiadomo, że dotarł on już do gwiazdy oddalonej od Ziemi o 27 lat świetlnych. Teraz naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego twierdzą, że kontakt z obcymi cywilizacjami może nastąpić już w 2029 roku.

 

Aby uzasadnić swoją hipotezę, naukowcy wykorzystali sygnały wysłane z Ziemi do innych sond, takich jak Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11 i New Horizons. Następnie ustalili, gdzie we wszechświecie te sygnały mogą „spotkać się” z życiem. W wyniku analizy, naukowcy stwierdzili, że transmisje z sond Voyager 2, Pioneer 10 i Pioneer 11 zderzyły się już z co najmniej jedną gwiazdą.

Transmisje Pioneera 10 zderzyły się z białym karłem w 2002 roku. Jednak do 2313 roku transmisja aparatu osiągnie 222 gwiazdy. Sygnały Voyager 1 i New Horizons spotkają swoje pierwsze gwiazdy w najbliższej przyszłości. Dlatego naukowcy z UC Berkeley przewidują, że kontakt z obcymi cywilizacjami może nastąpić już w 2029 roku.

Mimo, że idea kontaktu z obcymi cywilizacjami nie jest nowa, zawsze budzi zainteresowanie. Jedni naukowcy uważają, że kontakt z obcymi cywilizacjami może być niebezpieczny dla ludzkości, ponieważ zawsze istnieje ryzyko, że mogą być one wrogie. Inni natomiast uważają, że taki kontakt może przynieść wiele korzyści dla nauki, techniki i ogólnego pojmowania wszechświata.

 

Bez względu na to, jakie będą konsekwencje kontaktu ludzkości z obcymi cywilizacjami, klamka już zapadła, a wyemitowane przez nas sygnały nie mogą zostać cofnięte. Pozostaje nam więc tylko czekać i mieć nadzieję, że ewentualny kontakt będzie pokojowy i przyniesie korzyści dla całej ludzkości.

Ocena: 

1
Średnio: 1 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Homo sapiens

Gdyby "kosmici" istnieli,

Gdyby "kosmici" istnieli, tacy jak Star Trekowi to kontakt by poruszył cały świat ziemian, ale... przecież od tysięcy lat nie skontakotwali się jako "kosmici" i nie wylądowali pojazdem typu Star Trek... więc o co chodzi ? Zgadzam się z Albertem Einsteinem w 100% !!! Z jego wysoce filozoficznym cytatem, oto ten cytat: "Je­dynym do­wodem na to, że is­tnieje ja­kaś po­zaziem­ska in­te­ligen­cja, jest to, że się z na­mi nie kon­taktują."

Boska cywilizacja z poziomu VII skali Isaaka Asimova nie kontakutje się z ludzkością bo jesteśmy "gliniasto-błotniści" i pod panowaniem "Władcy Powietrza", ale jeśli ktoś się narodzi z wody i z Ducha to taka cywilizacja Boska kontaktuje się z taką istotą, czyli z wyznawcą Ducha Świętego !!!

"Jak informują starożytni mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem: Szatan pozostaje nadal bytem całkowicie niematerialnym (hylemorficznym) i niewidzialnym i jako taki nie powinien zajmować żadnego miejsca w przestrzeni, a mimo to zamieszkuje jeden z elementów świata materialnego, a mianowicie „powietrze”. Paradoks ten dotyczy zresztą wszystkich aniołów, nie tylko upadłych: w zasadzie są one czystymi duchami, ale czasami mogą się materializować i ukazywać ludziom. W tym miejscu zatrzymajmy się na chwilkę i przypomnijmy, że filozofia to „cudowne narzędzie”, gwizdnięte ze skarbca Niebiańskich Inteligencji !"

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Skomentuj