Krąg z Gilching- jako zagadka graficzno- matematyczna

Kategorie: 

grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.com

Historia powstawania kręgów sięga lat siedemdziesiątych, od tamtych lat wzory tajemniczych obiektów cechowała coraz to bardziej skomplikowana złożoność. Wiele z nich, jak do tej pory wykazano, było tworem człowieka, jednak nie wszystkie udało się odtworzyć i zweryfikować jako dzieło ludzkiej ręki, nadal wiele z nich pozostaje nie do podrobienia.

 

 

Nie dziwi fakt, że wielu ludzi, tak zwanych żartownisiów, próbuje odtwarzać wzory, czy wręcz tworzyć zupełnie nowe, zwyczajnie celem rozrywki, co odwraca uwagę od istoty powstawania oryginalnych kręgów.

Wielu uważa, że kręgi są dziełem pozaziemskiej cywilizacji, która próbuje ostrzec ziemian o możliwych zagrożeniach dla życia biologicznego, nadchodzących z przestrzeni kosmicznej.

 

Obecny rok przynosi ogromne straty ludzkie i materialne. Na wielu kontynentach sejsmolodzy odnotowują wstrząsy o wysokiej magnitudzie. Erupcje wulkaniczne powodują paraliż lotniczy w wielu krajach. Agencja Aeronautyki i Przestrzeni kosmicznej (NASA) na bieżąco monitoruje niepokojący wzrost aktywności słonecznej.

 

Oryginalne kręgi, w pobieżnej interpretacji nawiązują do istotnych zmian jakie zachodzą w przestrzeni kosmicznej, co z kolei ma niekorzystny wpływ na naszą planetę w rozumieniu katastrof jakie nas nawiedziły, nie pozostają więc one bez znaczenia.

 

Osobliwa teoria;

Nowo powstały krąg został zlokalizowany w pobliżu centrum kosmicznego Niemiec, gdyby krąg z Gilching przyrównać do schematu układu ciał niebieskich, możemy wyliczyć rozkład sił magnetycznych i kierunek siły głównej z ośrodka układu. Załóżmy, że krąg obrazuje ziemię, słońce i trzy obiekty umiejscowione w punktach "wierzchołków" trójkąta wpisanych w okrąg, którego centrum stanowi słońce. Punkty „A, B i C” są ciałami niebieskimi o dużym potencjale oddziaływania elektromagnetycznego. Całość stanowi niezwykłą symetrię i równowagę sił pola magnetycznego, przy czym wierzchołek „C” nie będący punktem kulistym jest wyznacznikiem kierunku siły odśrodkowej w przypadku wyrzutu energii z centrum- kąt 60 stopni.

Analogicznie możemy wyliczyć wszelkie współczynniki i dane wewnętrznych trójkątów, które będą sobie równe w wartościach.

Niewątpliwie krąg może stanowić zagadkę graficzno- matematyczną

[ibimage==9728==Oryginalny==none==self==null]

Komentarz: Kręgi są nietypowym zjawiskiem jakie zaobserwowano na ziemi, próby ich interpretacji są dość złożone. Dla wielu rozsądnie byłoby uznać, że wszystkie są tworem człowieka, wielu może twierdzić, że są one dziełem wojska na zlecenie rządów. Charakter oryginalnych kręgów jak i tajemniczość wielu czynników zasługują, aby zjawisku przyjrzeć się nieco bliżej, wszak byłoby wielkim nietaktem, gdyby uznać, że jesteśmy sami we wszechświecie.

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Pacal

Bardziej wydaje isę, jeżeli

Bardziej wydaje isę, jeżeli kontynuować takei speklulacje, ze ryssunek nawiazuje do idei tzw punktów Lagrange'a na orbicie. Jest 3 stabilnych twortzących trójkąt równoboczny gdzie mogą być złapane " obiekty lub pyły których wzajemne odległości na wspólnej orbicie, sa w jednakowych odległościach katowych. Pozostałem to para punktów "mniej stabilnych": jeden miedzy planetyą a gwiazdą /albo: księżycem i planetą - zależy od układu/ a drugi, na tej samej wspólnej linii łączącej: "na zewnątrz" planety, tzn jest tą planetą oddzielony od gwiazdy:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Punkt_libracyjny
Proszę szczególną uwaghę zwrócić na pięknie wykonany i w kolorach rysunek sytuacyjny. Jako zywo, przypomina ów naziemny krąg!

 

Skomentuj