Ludzie nie widzą rzeczywistości, a jedynie przetwarzane wspomnienia

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Grupa badaczy z Boston University zaproponowała nową teorię odnośnie ludzkiej świadomości. Zgodnie z nią, ludzki mózg tak naprawdę nie ma pojęcia o otaczającej rzeczywistości, a jedynie przetwarza podświadome wspomnienia, które powstały pół sekundy wcześniej.

 

Naukowcy uważają, że świadomość ewoluowała jako system pamięci, który jest używany przez nasz nieświadomy mózg, aby pomóc swobodnie i twórczo wyobrażać sobie i planować przyszłość. Teoria zakłada, że ​​nie postrzegamy świata, nie podejmujemy decyzji i nie działamy bezpośrednio w żadnej sferze życia.

 

Istnieje wiele teorii świadomości. Wszystko wiążą się  jednak z bezpośrednim przetwarzaniem bodźców w mózgu, a następnie podejmowaniem decyzji na podstawie pozyskanych danych.  Zdaniem zespołu prowadzonego przez Andrew Budsona ten dogmat może okazać się fałszywy i nie tłumaczy szybkich odruchów obserwowanych chociaży w sporcie.

Teoria badaczy sugeruje, że bodźce trafiają do nieświadomości, jeszcze zanim mózg przełoży je na świadomość opartą o wspomnienia. Oznacza to, że działania, które uważamy za świadome, są często impulsywne i kompletnie niezależne od naszego procesu poznawczego. Tłumaczyłoby to w ciekawy sposób, dlaczego robimy rzeczy, których nie powinniśmy, takich jak przejadanie się czy nadużywanie alkoholu.

 

Korzystając z tej teorii, naukowcy nakreślili kliniczne metody nauczania, które mogą być przydatne w badaniu konsekwencji chorób neurologicznych, takich jak demencja. Co więcej, jeśli mają rację, może to zapewnić nowe sposoby radzenia sobie z kompulsywnymi zachowaniami i zaburzeniami psychicznymi. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Cognitive and Behavioral Neurology.

 

Ocena: 

2
Średnio: 2 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Homo sapiens

Naukowcy którzy wierzą że

Naukowcy którzy wierzą że istnieje tylko ciało i tam jest umieszczona świadomość są bardzo ograniczeni i do niczwgo sensownego nigdy nie dojdą ! Starożytni dobrze wiedzieli że człowiek składa się z ciałą i duszy... oczywiście są i naukowcy którzy badają duszę... ale wielu z nich jest uznanych za odszczepieńców i wygnanych ze świata "naukowego". Medytacja jest treningiem duszy pomagającym mu rozwinąć siłę i umiejętności potrzebne do rozwiązania swoich problemów. Tak jak istnieje wiele rozmaitych leków na różne choroby ciała, tak też istnieje wiele rozmaitych typów medytacji na różne problemy duszy. 

W czasie medytacji duszy możemy się koncentrować na Imieniu Boga. Imię Boga to imię najświętsze. Dzięki łasce Pana, który zechciał się objawić Mojżeszowi, relacja Izraelitów z Bogiem osiągnęła wyjątkowy charakter. Imię jest czymś szczególnym. Dzięki poznaniu imienia, ktoś dotychczas nieznany staje się nam bliższy, a co za tym idzie, wchodzimy na zupełnie inny poziom znajomości. Nie tylko cel medytacji jest dobry, również środki do osiągnięcia tego celu są dobre. Są to takie aktywności i mentalne jakości, z których rozwijania możesz być dumny: uczciwość, prawość, współczucie, uważność i wnikliwość. Ponieważ prawdziwe szczęście pochodzi z wnętrza duszy stworzonej przez Boga...

Bóg Izraela posiada imię własne. Imię JHWH הָהוְי (znane jest przede wszystkim z kart Starego Testamentu. Poza tym występuje również na steli moabskiego króla Meszy (IX/VIII wiek przed Chr.) gdzie czytamy: „I ja wziąłem stamtąd narzędzia JHWH i zaniosłem je przed Kamosz". Bóg JHWH pochodzący z czasów Mojżesza bez wątpienia posiada cechy Boga jedynego. Jest On stwórcą nieba i ziemi nie związanym z żadnym miejscem. Na kartach Starego Testamentu możemy znaleźć – oprócz אל – ֵinne słowa odnoszące się do Boga. Są nimi Elohim הים ִלֹא  ְֶoraz Eloha . ֶWszystkie formy oznaczające Boga bez wątpienia odnoszą się do sfery sacrum. Biblia to zaawansowany kod, który przekazuje nauki medytacji duszy...!

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Skomentuj