Menes, "boski" władca Egiptu czy pozaziemska hybryda?

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Według relacji historycznych Menes był pierwszym faraonem pierwszej dynastii, z którą rozpoczęła się znana nam historia starożytnego Egiptu. Pojawia się jednak pytanie co było wcześniej? Zgodnie z mitologią pierwszy faraon został obdarzony władzą bezpośrednio przez bogów, z którymi podobno był spokrewniony. Czy była to jednak jedynie zagrywka w celu legitymizacji swojej władzy czy może rzeczywisty zapis przeszłości?

 

 

Wraz ze zjednoczeniem górnego i dolnego Egiptu, mieszkańcy tego regionu rozpoczęli okres wielkiego rozwoju. Stworzyli własne pism, sztukę, wprowadzili nowatorskie metody rolnictwa oraz liczne techniki rzemieślnicze. Obecnie uważa się, że te procesy przebiegały znacznie wolniej niż przekazuje się w mitach, a w szczególności jeśli chodzi o zjednoczenie polityczne. Wiele wskazuje na to iż połączenie obydwu części dzisiejszego Egiptu było ostatecznym rezultatem długich zmagań o charakterze militarnym.

 

Jednak wszystko to, miało zostać osiągnięte za życia jednego człowieka, faraona Narmera, władcy Górnego Egiptu, który został zidentyfikowany jako legendarny Menes. Jednak pomimo faktu, że możemy mieć pewność iż Menes istnieje, jego prawdziwa tożsamość jest przedmiotem debaty. Ogólny konsensus wiąże istnienie tego władcy ze znaleziskiem archeologicznym zwanym "Paletą Narmera". Przedstawia ono walkę wyżej wymienionego faraona o zjednoczenie kraju, którą ten ostatecznie wygrywa.

Zgodnie z zapiskami greckiego historyka Herodota, starożytni egipscy kapłani opowiedzieli mu historię o tym gdy w celu budowy miasta, Menes nakazał zmienić bieg Nilu i zbudować tamę. Oznacza to mniej więcej tyle, że blisko 3 tysiące lat temu Menes zdołał osuszyć równinę Memfis i założyć tam stolicę Egiptu. Co może jednak sugerować jego związek z egipskimi Bogami?

 

Uważa się, że to właśnie Menes wprowadził kult bogów i jako pierwszy złożył ofiarę dla bóstw starożytnego Egiptu. Mało tego, jeden z najcenniejszych dokumentów dotyczących historii Egiptu czyli Turyńska Lista Królów zwana również kanonem Turyńskim opisuje wyraźnie genezę pojawienia się rządów pierwszych „boskich” dynastii władających starożytnym Egiptem. Ten dość zniszczony obecnie dokument oryginalnie zawierał w sobie ponad 300 imion władców Egiptu, ze szczególnym uwzględnieniem lat, miesięcy i dni ich panowania.

Dla nas szczególnie istotne są dwie ostatnie linijki pierwszej z kolumn, która była poświęcona postaciom Bogów, zawiera ona coś na kształt dzisiejszego podsumowania dokumentu i tak jak w przypadku Sumeryjskiej Listy pojawia się tam wiele dynastii Bogów-królów, które rządziły przez kilkadziesiąt tysięcy lat każda. Ostatni władca z dynastii Shemsu-Hor (nazwa ma oznaczać poplecznika Horusa) miał władać przez blisko 36 620 lat zanim oddał władzę w ręce pierwszego ludzkiego króla Menesa.

 

To jednak nie wszystko ponieważ istnieje jeszcze jeden tekst do złudy przypominający Sumeryjską Listę Królów, znany szerszym kręgom jako kamień z Palermo. Ta starożytna kamienna tablica jest jednym z najważniejszych źródeł wiedzy dla historyków zajmujących się Egiptem. Mimo iż dokładna data jego powstania jest nadal nieznana, szacuje się, że powstał on w okresie panowania piątej Dynastii.

Podobnie jak w przypadku Turyńskiej Listy, tutaj ponownie pojawiają się mityczni predynastyczni Bogowie-władcy starożytnego Egiptu. Warto w tym momencie wspomnieć że do naszych czasów dotrwała jedynie połowa wielkiej tablicy, która oryginalnie mierzyła blisko 2 metry długości i około 60 centymetrów szerokości. Na dzień dzisiejszy tablica zawiera w sobie opisy 120 władców ze wczesnych dynastii, którzy mieli władać Egiptem w czasach gdy w delcie Nilu nie było mowy o istnieniu jakiejkolwiek cywilizacji. Co ciekawe wielu z tajemniczych Bogów i półbogów pojawiało się również w dużo późniejszych drzewach genealogicznych rodów królewskich.

 

Zapewne gdyby trochę pogrzebać znalazło by się co najmniej kilka podobnych przykładów tego typu zapisków, ale nie ma chyba potrzeby aby ich szukać. Niezależnie od tego ile źródeł historycznych zostanie przez na s odkopanych, nie dysponujemy wystarczającą ilością dowodów aby dyskutować o ludziach lub innych potencjalnych istotach żyjących w Egipcie 5 tysięcy lat temu. Dokumenty którymi dysponujemy obecnie wskazują jednak na to, że przekazanie władzy nad górnym i dolnym Egiptem lub jej zbrojne przejęcie kryje w sobie jakąś tajemnice. Czy poprzedzający Menesa władcy tego regionu to jedynie legendy czy może rzeczywiście posiadali oni wiedzę i technologię która czyniła z nich bogów w oczach ludzi?

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Komentarze

Skomentuj