Nasze myśli, intencje i emocje - wpływają na świat fizyczny

Kategorie: 

Źródło: Pixabay.com

Czy myśli, intencje i emocje mogą wpływać na świat fizyczny? Wiele osób wierzy, że mogą, ale modele naukowe do testowania i ilościowego określania tego pomysłu często zawodzą. Fizyka klasyczna poczyniła ogromne postępy w zrozumieniu fizycznej natury wszechświata, jednak ten światopogląd zakłada, że ​​rzeczywistość jest ograniczona przez materię.To sprawia, że ​​fizyka klasyczna nie jest w stanie zmierzyć ani określić ilościowo zjawisk niefizycznych. 

 

 

Doprowadziło to do ruchu w kierunku nauki postmaterialnej. Jeśli doświadczasz intuicji i innych niefizycznych zjawisk, z przyjemnością dowiesz się, że nauka zaczyna potwierdzać tę dziedzinę. Zostaniesz zainspirowany do zbadania kwantowych sposobów, w jakie jesteś połączony z całym wszechświatem.

 

Praktyki duchowe, takie jak medytacja i joga, były uważane za formy nauki na długo przed tym, zanim Newton zainspirował fizykę klasyczną. Fizyka kwantowa flirtuje z obszarami tajemnic, które tradycyjnie były zarezerwowane dla mistyków. Nie ma potrzeby stać z boku jako obserwator, ponieważ na styku nauki i duchowości toczą się bardzo ciekawe projekty badawcze, którym przyjrzymy się poniżej.

 

Klasyczna fizyka newtonowska koncentruje się głównie na świecie materialnym, ale badanie świadomości jest jednym z najnowocześniejszych obszarów badań naukowych. Wymaga to nowego paradygmatu, który pozwoli na wzięcie umysłu, świadomości i zjawisk niematerialnych w równanie rzeczywistości, a także znalezienie odpowiednich środków do ich badania i kwantyfikacji.

 

W 2014 roku czołowa grupa szanowanych naukowców zebrała się i przedstawiła Post-Materialist Science Manifesto jako rozwiązanie wyzwań stawianych przez ograniczenia fizyki klasycznej. Jak każda nowa dziedzina badań, nie jest ona pozbawiona kontrowersji i budzi niezadowolenie części przedstawicieli naukowego status quo.

 

Pierwsze echa potrzeby nowego paradygmatu, który uwzględniałby rzeczywistość niefizyczną, padły z ust Einsteina na początku lat trzydziestych. W trakcie swoich badań zauważył coś tak dziwacznego, że nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Nazwał to „upiornym działaniem na odległość”, które później stało się dwoma głównymi koncepcjami badanymi w informatyce kwantowej, znanymi jako splątanie i nielokalność.

 

Splątanie ma miejsce, gdy dwie cząstki są tak ściśle sprzężone (przez pole kwantowe), że jedna cząstka może natychmiastowo (tj. szybciej niż prędkość światła!) wpłynąć na drugą, nawet na duże odległości, nielokalnie. Oznacza to, że fizyczna odległość między cząstkami nie ma znaczenia, co stanowi kwantowy skok w naszym rozumieniu tego, co jest możliwe. Przejście od nauki materialistycznej do postmaterialistycznej może mieć zasadnicze znaczenie dla ewolucji cywilizacji ludzkiej. Może być nawet bardziej kluczowe niż przejście od geocentryzmu do heliocentryzmu.

 

Chociaż zjawisko to nie jest w pełni poznane, jest akceptowane w mechanice kwantowej. Może przeżyłeś moment, w którym przypadkowo przypomniałeś sobie ukochaną osobę, o której od dawna nie myślałeś, a potem zadzwonił telefon i podniosłeś słuchawkę, aby usłyszeć jego głos? Takie „synchroniczności” często zdarzają się wielu ludziom, ale trudno jest udowodnić, dlaczego i jak one występują. Fizyka kwantowa jest na samym początku badania tego zjawiska, które zwykle nazywano przypadkiem… aż do teraz.

Bill Tiller, członek American Academy for the Advancement of Science i emerytowany przewodniczący wydziału materiałoznawstwa na Uniwersytecie Stanforda, spędził 34 lata w środowisku akademickim, po dziewięciu latach jako fizyk-konsultant w Westinghouse Research Laboratories. Opublikował ponad 250 konwencjonalnych prac naukowych, 3 książki i kilka patentów. Jako uznany naukowiec jest również aktywnym orędownikiem medytacji, nauk niefizycznych i duchowości. Ukuł termin „nauka psychoenergetyczna”, aby opisać swoją pracę, która łączy świadomość i naukę.

 

Tiller jest przekonany, że intencja może wpływać na substancje fizyczne i opracował technologię krzemu krystalicznego, która może przechwytywać i przechowywać intencje wysyłane przez grupę medytujących. Ta energetyczna intencja rezonuje z częstotliwością, którą można nagrać lub wyemitować, aby osiągnąć określony efekt u ludzi.

 

Wczesne badania tej technologii w jego laboratoriach w Stanford, a także w Londynie i Berlinie wykazały, że ukierunkowana intencja człowieka może podnieść lub obniżyć pH wody o 1 punkt, przyspieszyć tempo wzrostu larw o 30% i zabić bakterie o 30%. Oznacza to jakiś niefizyczny, nielokalny związek między intencją a tymi fizycznymi substancjami.

 

Jak w przypadku każdej nowej dziedziny badań, będą sukcesy i porażki. Naukowcy podlegają słabościom, które wszyscy podzielamy. Zaprzeczanie faktom, błąd potwierdzenia, opór wobec nowych pomysłów itp. - to problemy, które będą musieli rozwiązać naukowcy starego i nowego paradygmatu. Aktywne badania mogą być kosztowne, a fundusze na niekonwencjonalne teorie mogą być trudne do zdobycia. Tak jak Einstein był zdziwiony i sceptycznie nastawiony do własnych obserwacji splątania, tak i my wszyscy możemy znaleźć obalenie naszych z góry przyjętych koncepcji przez tę wyłaniającą się dziedzinę nauki niematerialnej.

 

Wszyscy istniejemy w większym polu energii, polu kwantowym. Być może miłość, intencja i emocja przeplatają się na tym tajemniczym polu? Mamy możliwość dostępu do różnych wewnętrznych stanów świadomości poprzez medytację i świadomość, możemy zmienić nasze relacje społeczne i potencjalnie możemy dokonać zmian w skali globalnej. Proces ten zaczyna się wewnątrz, pogłębia poprzez osobistą praktykę i jest celebrowany w większej społeczności, która angażuje się w te starożytne praktyki.

 

Być może w końcu zaczniemy dostrzegać naukowe potwierdzenie istnienia niewidzialnych wymiarów, które wielu z nas intuicyjnie odczuwa. Miejmy nadzieję, że wraz z pogłębianiem się naszego zrozumienia zaczniemy odczuwać kwantowe przesunięcia w otaczającym nas świecie. Nie jesteśmy sami, a granice, w których zaczynamy lub kończymy jako istoty fizyczne, emocjonalne i elektryczne, są nieustannie redefiniowane przez naukę. Świadomość jedności może być naukowym prawem czekającym na odkrycie...

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Skomentuj