Nauka płynąca z wed, Kim Jestem?

Kategorie: 

http://www.eioba.org/files/user29434/a178681/images2.jpg

Opisy dostępne w wedach zdają się potwierdzać, że tak zwany świat materialny jest jedynie zjawą, przed naszymi oczami. Można to opisywać w formie odkrywanych na nowo prawideł fizyki kwantowej, ale mądrość wed jest na tyle uniwersalna, że fizyka kwantowa styka się z filozofią. Oto co wedy mówia na temat naszego istnienia.

 

Wedy mówią przede wszystkim, że pierwsze pytanie, na które koniecznie trzeba odpowiedzieć dla normalnej ewolucji, to: - „Kim Jestem?”. Wedy mówią, że JA to Żiw-Atma, tj. Żywa Atomowa Cząstka. Ona przejawia się jako Indywidualna, Promieniująca (światłem) Cząsteczka RA. Tj. Pierwotnego Światła. Jeśli wyjaśnić to współczesnymi pojęciami, to Żiwatma znajduje się poza czasem oraz poza przestrzenią, dlatego jest ona duchowna, a nie materialna. W Wedach bardzo dobrze opisane jest, jak Żiwatma "przychodzi" do tego materialnego świata.

 

Kiedy Żiwatma decyduje się według swojej woli zacząć ewolucję w świecie Jawnym (Jawi), tj. materialnym świecie, ona zaczyna podporządkowywać swojej woli inne takie same Żiwatmy. Tj. zawsze w dowolnym zespole pojawia się (nieformalny) lider. Takim sposobem i Żiwatma wraz z innymi Żiwatmami tworzy czasoprzestrzeń. Jak mówią Wedy Żiwatma ma rozmiary rzędu jednej dziesięciotysięcznej części (średnicy) kilometra włosa - (jest to tylko zobrazowanie wielkości, chodzi o to, że Żiwatma jest najmniejszą cząstką światła i nie ma mniejszej). Ona nigdy się nie rodziła, nigdy nie umierała - Ona jest Wieczna, Pierwotna, Błogosławiona. Ona nie umiera, kiedy umiera ciało.

 

 

Trzeba jeszcze przypomnieć i to, że śmierci nie ma. Na pytanie ludzi Pierun podczas swoich odwiedzin na ziemi odpowiedział: - "Śmierć nie pożera urodzonych jak ryś - ona nie ma formy. Wypatrujecie jej wokół, lecz nie doświadczycie jej..." - Święte Wedy Pieruna, Krąg Pierwszy, Część 1. Oznacza to, że Dusza i Duch, które są wieczne, wiodą się z prapoczątków i są błogosławione. Niezależne od wpływów czasu i przestrzeni zmieniają ciała i osłonki energetyczne. Przede wszystkim ciało fizyczne i energetykę tak samo jak obecnie zazwyczaj zmieniamy ubranie na nowe. O tym bardzo przystępnie mówi Bhagavad-gita. Należy po prostu właściwie pojmować to życie. Nie jako marzenie skostniałe od samego początku... Lecz nieustannie zmieniające się formy i warunki. Przyjrzyjcie się matce-Przyrodzie. Zimą jest pokryta śniegiem, wiosną potokami, latem wypełnia się roślinnością, a jesienią wszystko to obumiera po tym jak przyniesie nam i wszystkim innym żywym stworzeniom szczodry urodzaj. Czego mamy się bać skoro sama Matka - Przyroda pokazuje nam tak silną zmienność 4 razy na rok?

 

 

Ocena: 

1
Średnio: 1 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika lukaszczegoszukasz

Wedy Peruna Księga 1 Krąg

Wedy Peruna
Księga 1
Krąg Pierwszy
 
San'tia IV

1 (49). I spytał Peruna Rodan da'Aryjski, Kodarad:
Powiedz-opowiedz nam,
Boże Wiecznieprzepiękny,
dlaczego wielu Mędrców składa śluby milczenia...
i mówią, że dążą do poznania Wed.
Czy jest prawda w ślubach milczenia?
W milczeniu przychodzi mądrość Mędrców...
Jest Nieme poznanie Prawdy czy nie?

2 (50). Odpowiedział Kodaradowi Perun wielomądry:
Nie ma sensu w ślubowaniu milczenia,
gdyż Stare Wedy poznajesz  sercem,
milczący zrozumieć nie może...
i w serce jego Stare Wedy nie wnikają...
Stare Wedy tylko żywym Słowem dają się poznać,
i gdzie rozlegają się słowa Wed,
tam serca zaczynają poznawać
ich Wielką istotę...

3 (51). Myślą liczni ludzie,
kto pozna wszystkie Wedy - bezgrzesznym jest,
nawet kiedy postępuje źle...
Ale ni hymny z Mądrości Poznania Światów,
ni sentencje z Mądrości Świata Światła,
ni zaklinania z Mądrości Życia...
nie uratują czyniących złe czyny...
i każdy odpowie za swoje bezprawie...

4 (52). Święte hymny i pieśni,
nie uratują przed Krzywdą tego,
kto bezwolnie poddaje się omamom,
kto przebywa w Świecie czarów i własnych iluzji.
Jak ptaki porzucają gniazdo,
kiedy rosną u nich skrzydła,
tak i święte śpiewy porzucają człowieka,
kiedy następuje czas...

5 (53). Wedy nie uratują tych, którzy nie wypełniają
swojego Obowiązku wobec Życia,
one wskazują wam dwie drogi:
poświęcenie i składanie bezkrwawych ofiar,
przez ich znajomość osiągną czystość...
i tą czystością odpędzą grzech...
samooświeceni wiedzą Wed...

6 (54). W sile wiedzy Starych Wed,
zbliża się Dusza wiedzącego do Świata Prawi,
gdy jednak zwykłych owoców Świata Jawy pragnie,
zabiera ze sobą
wszystko czego dokonał,
i w Świecie Nawi spożywa owoce czynów swoich,
niesie odpowiedzialność za każdy czyn swój
i znowu idzie drogą,
przez Ramha Wielkiego wyznaczoną...

7 (55). Dzieci Ludzkie poświęcenie
dokonuje się w Świecie Jawy,
a owoce wszystkich czynów spożywacie w Świecie Nawi,
dla Mędrców, Kapłanów i Duchownych,
oddających się wyrzeczeniom,
przeznaczono te wielkie Światy...
Bezgrzeszne poświęcenia uważa się,
za wyrzeczenie się zła;
takie indywidualne poświęcenie
bywa pomyślnym i niefortunnym.
Poświęceniem znawcy Starych Wed
dostąpili Nieśmiertelności...

8 (56). Ale jest i grzeszne poświęcenie...
Kto z ludzi owładnięty gniewem niesprawiedliwym,
i innymi szesnastoma wadami,
a także kto narusza Przykazania Bogów i Przodków,
szczególnie Przykazania Krwi,
kto popełnia trzynaście szkodliwości - grzeszny ten.
A kto posiada czystą Duszę i Ducha jasnego,
i żyje zgodnie z nakazami Praojców swoich,
ten bezgrzeszny...

9 (57). Gniew niesprawiedliwy, pożądliwość, chciwość,
urojenia, lubieżność, okrucieństwo,
pomówienie, próżność, czarnowidztwo, zboczenie, zawiść,
wstręt, rozpusta, pragnienie cudzego,
ucisk, złość - oto wady Dzieci Ludzkich,
ludzie powinni unikać tych szesnastu...

10 (58). Każda z nich czai się na ludzi,
pragnąc zawładnąć ich wnętrzem,
jak myśliwy czatuje na zwierzynę...
Chełpliwemu, pożądliwemu, wyniosłemu,
pamiętliwemu, chwiejnemu,
odmawiającemu zaszczytu obrony tych sześć grzechów,
czynionych przez nieprawych ludzi,
mimo większego ich zagrożenia...

11 (59). Pogoń za przyjemnościami, wrogość,
przechwałki swojej hojności, skąpstwo,
ucisk innych ludzi, kłamstwo, słaba wola,
rozsławianie swoich uczuć, nienawiść do współmałżonka,
oto dziewięć najgorszych wrogów człowieka...

12 (60). Zachowanie Przykazań, Praw Boga-Stwórcy Jedynego,
Praw Rodu waszego, szczerość, opanowanie,
poświęcenie, samokontrola, wstydliwość,
cierpliwość, wytrwałość, brak zazdrości,
składanie bezkrwawych ofiar,
przedłużanie Rodu, miłosierdzie, troska,
studiowanie Świętej Ra-M-Ha INTY i Starych Wed
oto szesnaście ślubowań wyznawców Wiary...

13 (61). Kto umocni tych szesnaście ślubowań
ten wyróżni się na całej ziemi;
kto przestrzega trzy, dwa lub tylko jedno z nich,
ten uznany jest za samostanowiącego;
w wyrzekaniu się wad Świata Jawi
jest klucz do Nieśmiertelności.
Mądrzy wyznawcy Wiary
ich nazywają wrotami Prawdy...

14 (62). W samorozwoju jest osiemnaście przymiotów:
powściągliwość w działaniu,
bezczynności i nastawieniu na wytyczony cel,
poskromienie niesprawiedliwości, osądzania, pychy,
niskich pragnień, gniewu niesprawiedliwego,
przygnębienia, chciwości, donosicielstwa, zazdrości,
złożyczenia, rozdrażnienia, niepokoju,
zapominalstwa, gadatliwości, zarozumialstwa.

15 (63). Tak człowiek pojmujący samorozwój...
staje się trzeźwym,
on posiada osiem cech: sprawiedliwość,
zdolność do rozmyślania,
zdolność do samopoznawania,
zdolność do badań, niewzruszoność,
uczciwość, niewinność, skupienie...

16 (64). Bądźcie prawdziwi Duszą i Duchem,
Światy trzymają się Prawdy. Ich wrotami - Prawda;
gdyż powiedziane jest na Prawdzie opiera się Nieśmiertelność.
Odwracajcie się od grzechów,
wypełniajcie ślubowania i przykazania.
Takie postępowanie, stworzone w Jednym Bogu,
przez Prawdę prowadzi do Nieśmiertelności...
Zachowajcie ludzie niezmiennymi Święte Pisma:
Ra-M-Ha INTU i Stare Wedy.
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tłumaczenie wykonał LordOfTheBots - http://zmianynaziemi.pl/forum/slowiano-aryjskie-wedy?page=4#comment-94790
Więcej pod adresem http://ag.108.pl/index.php/forum/3-forum-ogolne/16-nasza-sowiaska-spucizna/257-wedy-sowiasko-aryjskie#p1406
Poświęcenie, hmmm... - można poświęcić swoje życie dla dobra rodziny, dla dobra ojczyzny, dla dobra...

[ibimage==15306==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Rodzina, Honor, Sprawiedliwość

Portret użytkownika Grzesiek

Ostatnie linijki mi sie nie

Ostatnie linijki mi sie nie podobają - "Poświęcenie, hmmm... - można poświęcić swoje życie dla dobra rodziny, dla dobra ojczyzny, dla dobra..."
Trzeba sie uczyć żyć tak, żeby to w pierwszej kolejności nasi wrogowie zmuszeni byli do poświęcania życia, a nie my, tak, nikt nie żyje wiecznie, ale i tak czemu wszędzie uczą/piszą żeby poświęcać własne życie.
Musimy być nastawieni na zabijanie wrogów, kto wpoił w naszą kulturę poświęcanie siebie?
Trzeba być lwem i lisem, liczy sie przystosowanie i dopiero kiedy stoisz plecami do ściany i nie masz dokąd uciec poświęcasz siebie zabierając ze sobą tyle skurwysynów ilu zdołasz.

Cytat G. Pattona "Celem wojny nie jest śmierć za ojczyznę, ale sprawienie, aby tamci skurwiele umierali za swoją."

Portret użytkownika KazOle

Słowianie to byli rzekomo

Słowianie to byli rzekomo "barbarzyńcy", a chrześcijanie z miłością do ludzi prowadzili akcje chrystianizacyjne wycinając w pień całe rodziny z dziećmi., niszcząc wszystko co pogański.  Domy były pogańskie - spalono, kamienie z runami obrócono do góry nogami, książki spalono, święta przerobiono na katolickie. Nie udało im się w okolicach 1000 roku nawrócic pogan, to powtórzono cchrystianizację w okolicach 1200 roku., po powstaniu na ziemiach Polskich przeciwko chrystianizacji. Tak samo łagodnie mieczami i nożami nauczano powtórnie Słowian jaka jest prawidłowa religia, delikatnie upuszczano krwi i łagodnie wbijano na pale.
 
Teraz akcje chrystianizacyjne nazywają się "Misją pokojową" - Irak, Afganistan, tam też emisariusze nawracają niewiernych. 
Niestety historię piszą zwyciężcy, po 1000 lat prania mózgów Słowianie nie wierzą w swoją własną historię, mało tego są w stanie stanąć w obronie sfałszowanej historii.
To jakieś szaleństwo, albo tak silna manipulacja.
Wkrótce już, młodzież nie będzie mala historii, nie będzie musieć pamiętać swoich dziejów bo wycofano nauczanie historii ze szkół średnich. To nie przypadek, to celowa robota i tak dzieje się od 1000 lub więcej lat.

Portret użytkownika elo

Brak korzeni. Brak jednego

Brak korzeni. Brak jednego spójnego światopoglądu plemiennego. Wykorzenienie. Brak Boga w Centrum. (tj w 4 czakrze jest pustka) Wywołuje takie różne aberracje umysłowe. Bo gdy Boga nie ma wtedy umysł się panoszy. Ale to dobrze gdyż przynajmniej trwają poszukiwania. Zawsze jest wtedy nadzieja że osoba poszukująca coś znajdzie. Jednak ostrzegam przed wchodzeniem w energię Słowian, oni za dużo mordowali ludzi, włażąc w to wchodzicie w CAŁĄ ich energie (mając na myśli całą tj rozumiem jej pozytywne jak i negatywne efekty) bardzo szybko przypomnicie sobie jak nazywało się ich pierwsze istotne słowo, które nieśli ze sobą ci tzw Słowianie, (Słowianie czyli ci co niosą słowo).

Portret użytkownika freeco

Wiem czego Łukasz szukasz....

Wiem czego Łukasz szukasz.... dobrego lekarza...Masz tak zryty berecik, że antenki już nie widać...Przy okazji, mam pytanie, czy ty jesteś "urodzony jak ryś" ? Domyślam się że tak, więc może któraś położna opisze nam ten fenomen narodzin ?

Portret użytkownika DERREK13

Kolego freeco zapraszam na

Kolego freeco zapraszam na inne stony. Ta jak widzisz nie jest dla Ciebie . Myślę że na forum cartoon network będziesz błyszczeć , jeśli chodzi o Wedy to temat zostaw sobie na wyższe wcielenia .

Portret użytkownika Rasta4Peace

Chłopie nawet nie zdajesz

Chłopie nawet nie zdajesz sobie sprawy jak mocno widać twoje przywiązanie do tego czaso-materialnego świata, najwyraźniej sporo masz do zrozumienia jako świadomość w swojej ścieżce, wrazie większych objawów samomyślenia przejdź się do swojego lekarza on napewno przypisze ci pare pigułek dzięki którym znowu wrócisz na ziemie.
 
Co do tematu nie raz mnie ciekawiła koncepcja tego, że my jako JA, które widzi oczami i jest swiadome nie umiera, umierają tylko rzeczy, ludzie wokół nas, a my jako samo-świadomość nie doświadczymy tak naprawde swojej śmierci, conajwyżej pozacieleśnie już oczywiście.

V.i.P.
~~ Victoria Is Peace ~~

Skomentuj